Page 1

H a ndbok at t b채 r a till en dr 채 ktc at h a r i n a g r i p e n b e r g

Handbok att bära till en dräkt

Schildts & Söderströms


Av Catharina Gripenberg: På diabilden är huvudet proppfullt av lycka 1999 Ödemjuka belles lettres från en till en 2002 Ta min hand, det vore underligt 2007

Utgiven med understöd av FILI/Delegationen för den svenska litteraturens främjande isbn 978-951-52-3719-4 © Catharina Gripenberg 2016 Omslagsbild: »Rooms: girl in a museum« av Anni Leppälä Grafisk form: Emma Strömberg Schildts & Söderströms, Helsingfors Tryckt hos Nord Print Ab, Helsingfors 2016 www.sets.fi


Del ettOm du tar blankt, anvisningar tar barnet sobra, stillsamma cypresser, cedrar  i kombination med en varmare tröja ta med avlägsna några viktiga årtal drycker ni är vana vid från Europa smycket, tvivlet, tvålbiten tunna blå avstånd förteckningen viker för att få plats.

7


INNEH Å LLSFÖRTECKNING Fördela INNEH Å LL så att du inte drar ut allt VAD M AN BÖR TA MED SIG när du anländer och A POTEK BANK POST OCH TELEGRA F  sprids ut  BY NIGHT ta med något lätt att ha på dig DRICKS  bröstnålen under en bar himmel, lätt att dra över axlarna GRENAR  NÄRINGAR VÄ XTLIGHET  ta med lätt ulster, blank botten. Den som driver mot blank botten, trär på sig orter, bijouterier damskor skärp slipsar nattlinnen näsdukar. Den som stiger mot den mörka ytan den vars huvud fylls av rader stryker handen längs tyget rör vid den lätta ulstern och upplyser den som bär de lätta plaggen. Den som ankommer väntar tills den får en överblick bland alla H ANDARBETEN KRUKOR DUKAR

8


Den som kommer till platsen samlar ihop de drivande beskeden. Den som drar ut blusar slipsar diverse toalettartiklar meddelar kontakter A MBASSADER PARKER  hy droelektr isk a insta ll ationer   ta x i    SOMM ARORTER V INTERORTER

9


BILAGA BY NIGHT om tvålen lyser rund och vit med texten ännu läsbar och din hand frasar bort, tomt, lätt ta med förteckningen

om du trevar under månens tunna bit och handen nuddar vid GLAS OCH PORSLIN  ?  någon som står avsides, med smycket, tvivlet.

Några rader bubblar ännu upp mot arket:  … ALLM ÄNT om du sträcker dig så långt ut du kan mot AVGJUTNINGAR

10

Pilar viks i förteckningen, löper intill rader, som uppfördes, betraktade, undergick växlande öden och handböcker. Men man kan ännu påträffa beskrivningarna, praktiska gipsavgjutningar  medan natten drar ut glittrande tyg.


Du drar vita kritade streck, en broschyr med fall och veck, över huvudet, trär armarna i hålen, provar, med handen distriktutslätar. Broschyren faller lägger sig mellan fingrarna. Du fäster knäppningen, en vit brodyr fästs ovanför i snölandskap. Medan alla dessa blusar västar skärp stängs. Distrikt tätar fall och veck. Medan sommarorter, vinterorter, sänker sig, se hur linjer lyfter händer upp i hög tunn luft:

11


Se hur händer rörs upp, visar. Se hur händer lyfts och öppnas ovanför. Se hur de summerar och stryker ner längs raderna. Se hur händer stryker ner och slätar ut och lyfts vid radslut och visar västar som kan träs över huvudet, beläget överst lite avsides för sig själv, skildrade, utvecklade en skrift kring orter.  Och visar masker som diskret kan träs över ansiktet. I blå lysande luft lagras   sarkofager, sidenkaftaner. En period av intryck och monumentalitet. Paljetterade i takkronor. Ovanför visas en linje som dras över liquid crystal  strävar en linje över ett självlysande landskap uppdukat längs linjer, linnen, långbord, familjer som strör ner salt ur små förpackningar om du reser dig kanske allt försvinner rullar ner längs armar trög tusch accelererar vidare i en tom altitudblå natt där du öppnar innehåll förpackat i knittrande plast och fylls av lätta lysande avstånd ovanför drivande handboksrader timmar, taxi, traditionella. Summerat: Se hur instruktioner öppnar och stänger händer. Se hur händer öppnar och stänger besked. Se hur händer visar neutralt scenarierna, takkronorna. Visar hur man ger sig av och stryker längs raderna. Visar hur man lämnar allt kvar.

12


Visar teatrarna och de neutrala maskerna. Blås för att fylla de lätta västarna. Riv, öppna, det dukas, serveras, streckade linjer i glasklar luft – – – – ÖPPNAS H ÄR – – – –

13