Page 1

g n i o G ces a l P åk 4

Harriet Lindroth Christa Långström Thomas Lambert


Start A B C D E F

English = Swedish?

8

What words are these?

9

Funny pictures

10

Numbers 1–12

11

A red bus

13

Animals and clothes

14

Part 1  A fantastic room

1 2 3 4 5 +

Welcome to London!

18

See you later! my/your; this/that 22 What’s that? a/the; it is/it’s 30 The blue planet am /is/are 36 Just like the astronauts s-pluralis; can/can’t 42 Check it out A space game

49 51

Part 2  Fun at home

6 7 8 9 10 + 4

Don’t worry! must 54 Watch out! let/let’s 62 Good morning! siffrorna 1–12; alla personer 66 Hurrah! not 74 A monster?

78

Check it out It’s not a toy!

86 87


Part 3  The animals take over!

11 12 13 14 15 +

Who’s who? be i alla personer 90 Animals are cool! there is/are 98 Favourite places have/has; these/those 104 How come? nekande imperativ 112 What now? frågeord 118 Check it out Christmas Eve

127 128

Part 4  Visiting relatives

16 17 18 19 20 +

Who’s Ben? siffrorna 13–20 132 Are you hungry? a/an 138 Help! siffrorna 21–100 146 That’s not fair! possessiva pronomen 152 Hide-and-seek 159 Check it out 167 Easter 169

Part 5  Fun with classmates

21 22 23 24 25 + Ordlista

Animal Farm

172

Goal! 176 The banana split objektsformerna av personliga pronomen 182 Jupiter’s Jammers must/mustn’t 188 At the circus

192

Check it out The Dinosaur Museum

198 199 201

5


START

A

Välkommen till din första engelska lektion!

English = Swedish? Du kan redan flera engelska ord. Här är några exempel på sådana. a. Skriv det svenska ordet för varje bild. b. Lyssna och kolla om du tänkte lika. c. Lär dig uttala orden på engelskt sätt. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Tip EN, ETT = A framför konsonantljud

Sounds Du har säkert märkt att de engelska orden uttalas litet annorlunda. Därför tar vi upp några sådana ljud och hur de skrivs. Vi börjar med ljudet [æ] som i a BAG. Det förekommer i korta stavelser med bokstaven ”a” i mitten. Öva på att uttala a CAT (katt), a HAT (hatt), a MAT (matta), a RAT (råtta), a HAND, a LAMP (lampa), a FLAG (flagga),

a CAMERA, a HAMSTER, a PLANET.

8

THANK YOU!


Part 1 A fantastic room Welcome to London!

1

ƒƒ hälsa ƒƒ ställa frågor ƒƒ ge svar

What is it?

See you later!

2

ƒƒ presentera någon ƒƒ säga hej då ƒƒ my – your ƒƒ this – that

r is it What colou

?

What’s that?

3

ƒƒ universum ƒƒ tycka om något ƒƒ a / the ƒƒ it is / it’s

it? Do you like

The blue planet

4

ƒƒ planeterna ƒƒ fråga och svara ƒƒ am – is – are

ou from? Where are y

Just like the astronauts

5

ƒƒ Jorden och månen ƒƒ SONG: Up, up and away! ƒƒ SOUND: -uƒƒ ental – flertal ƒƒ can – can’t’

he Can we go t

re?

Check it out! A space game

+

Can you do it?

Read more!

17


2

David: Peter: David: Mark: Peter: Mark: Peter: David: Mark:

22

See you later!

This is my friend Mark. Hi, Mark. I’m Peter. I’m from Finland. Peter is my cousin. Nice to meet you, Peter. – What is all this stuff? Oh, it’s my stuff. My room is not ready. Right. I must go. Come on, Lucky! Bye, Mark. See you later. Yes, see you.


Parrot: David: Peter: Parrot: Peter:

See you later! See you later! That’s Billy, my parrot. Hi, Billy! Help! A cat! A cat! Tiger! NO! Go away!

23


Text 2 Words this den/det här a friend vän a cousin kusin meet möta, träffas Nice to meet you. Trevligt att träffas. all allt; alla that den/det där stuff saker not inte ready färdig, klar

1

right rätt; just det must måste go gå, åka, fara Come on! Kom då! Bye. = Goodbye. Adjö. See you later. Vi ses senare. a parrot papegoja help hjälpa no nej away bort

Who are you? Write.

(Vem är du? Skriv.)

A

B

(Name) (Name) hälsa och säg vem du är säg varifrån du är presentera din vän säg att du måste gå säg adjö

24

hälsa och säg vem du är säg att det är bra säg att det är trevligt att träffas säg att ni ses senare


TexT 2

2

Reactions a. Put the correct number next to the logical reaction.

(Reaktioner. Sätt rätt nummer vid den logiska reaktionen.)

1. Welcome to Finland!

    Hi!

2. How are you?

    This is my stuff.

3. What’s that?

    Yes, it is.

4. Hello!

    Fine, thanks.

5. This is my friend Mark.

    Yes, it’s nice.

6. See you later.

    Thanks.

7. Do you like my cat?

    Nice to meet you, Mark.

8. Is that a big house?

    Hi, Peter! I’m Mark.

9. What’s this?

    That’s my dog.

10. I’m Peter.

    Bye.

b. Read the dialogue in pairs.

3

(Läs dialogen i par.)

Friends Fill in the missing words. (Fyll i orden som fattas.)

1. David: This is my                       , Peter.

(kusin)

2. Mark: Hi, Peter! David and I are                           . (vänner) 3. Peter: I                      

(tycker om) Billy, the  

4. David: Yes, he is               . 5. Mark: Your           

                           .

(papegoja)

(trevlig)

(nya) house is nice, too (också).

6. David:                            to London, Peter. (välkommen) 7. Peter:                       , David. (Tack) 8. David: Are you                   , Mark? (färdig) 9. Mark: See you                   .

(senare)

10. Peter:           , Mark! (Hej då)

25


Text 2 Tip I (jag) my (min, mitt, mina)

you (du) your (din, ditt, dina)

I am Peter.

This is my cat, Tiger.

4

You are my sister Emma.

That is your hamster, Hammy.

It’s my parrot!

(Det är min papegoja!)

a. Fill in I, YOU, MY or YOUR. 1. David:

I

like

my

parrot Billy, and

(Jag) (min)

you

like

(du)

your

(din)

cat Tiger.

2. Mark:      like        house. It is nice.

(Jag) (ditt)

3. Peter: Yes,       are right.      like        new home.

(du)

(Jag) (mitt)

4. David:        room isn’t ready.        books are on the sofa (soffa) . (Ditt) (Dina)

5. Peter:      know (vet) . And – Lucky! STOP!        new shoes! (Jag) (mina) 6. David: Mark, take        dog away!

(din)

b. Work in pairs. Translate the dialogue and read it aloud. (Arbeta i par. Översätt dialogen och läs den högt.)

26


TexT 2 Tip THIS (den/det här) – THAT (den/det där) – IT (den/det)

5

What is this? What is that? Write in English.

(Vad är det här? Vad är det där? Skriv på engelska.)

This is a boat. That is a ship. It is small. It is big.

1. Det här är en raket.                   

Den är stor.                      

2. Det där är en penna (pen) .                 

Den är kort.                      

3. Det där är en krokodil.                   

Den är lång.                      

4. Det här är en bok.                    

Den är inte stor.                     

27


Just like the astronauts

5

Sarah: Eric: David: Emma: Eric: Peter: Eric: Peter: Sarah: David:

42

The moon is very near the Earth! Ha-ha! The full moon is like a face! Yes, you’re right. It’s the Man in the Moon! And look at the sun! It’s enormous! But it’s not near the Earth! That’s good. Why? It’s so hot! Nothing can live near the sun. We can’t go there, can we? No! It’s too hot and too far away.


Eric: We can go to the moon, right? Emma: Yes, we can, in a rocket. Eric: Just like the astronauts! David: That’s right. But they can’t live on the moon. Peter: It’s full of sand and stones. Sarah: Just like the sea without water! Emma: No trees or plants? Peter: That’s right. Eric: It’s not like our world! Right? David & Peter: Right!

43


Text 5 Words just just, precis an astronaut astronaut near nära the full moon fullmånen a face ansikte enormous enorm but men nothing ingenting Why? Varför? so så go åka, fara too (hot) (allt)för (het) far (away) långt (borta)

1

they de live leva, bo sand sand a stone sten a sea hav without utan water vatten a tree träd or eller a plant växt, planta our vår a world värld

The Earth and the moon What do you know about the Earth and the moon? Draw lines. (Vad vet du om månen och jorden? Dra streck.)

sand

blue

stones warm

plants

cold

our world water

sea big

small

trees

Jokes The teacher: “Which is closer, the moon or Africa?” The pupil: “The moon, of course! I can’t see Africa from here!” *** Ann: Mum, tomorrow I must write an essay on the moon. Mother: That’s nice. Mike: Mum! Are you going to let her go to the moon?

44


TexT 5

2

What is the Earth full of? Write.

(Vad är jorden full av? Skriv.)

1. It’s

full of parrots.

2.

3.

4.

5.

Sounds Nu tar vi upp ljudet [ʌ] som i a MUG. Det finns i korta ord med bokstaven ”u” i mitten. Upprepa följande ord: a CLUB (klubb) a CUP (kopp) a SUN a NUMBER (siffra, nummer)

a BUS a TRUMPET

Let’s sing!

SONG: Up, up and away!

45


TexT 5 Tip CAN (kan) – CAN’T (kan inte) I You (du) He She It We (vi) You (ni) They (de)

5

CAN CAN’T

help come go meet see live look think

on Mars. at the sun. my cousin. here. the moon now. to the moon. your friend to the bus. here now.

What can you do? Translate the sentences with the help of the phrases in the box above. (Översätt meningarna med hjälp av fraserna i lådan ovanför.)

1. Du kan se månen nu.

2. Ni kan inte möta min kusin.

3. Han kan hjälpa din vän till bussen.

4. Den kan komma hit nu.

5. De kan fara till månen.

6. Vi kan inte leva på Mars.

7. Hon kan inte titta på solen.

8. Jag kan inte tänka här.

47


Text 5

6

Questions and answers Work in groups. Translate the dialogues into English and then read them aloud.

(Frågor och svar. Jobba i par. Översätt dialogerna till engelska och läs dem högt.)

David: Nej, det kan vi inte.

Can you see the moon from the Earth? Yes, I can.               Can’t we live on the moon?       No, we can’t.             

Emma: Kan vi åka till solen?

                  

Emma: Kan du se månen från jorden? Peter: Ja, det kan jag. Eric: Kan vi inte leva på månen?

                   Peter: Nej, det kan vi inte.

No,                 

Eric: Kan inte raketer fara till månen?

                                     

David: Ja, det kan de.

Yes,                 

Emma: Kan du titta på (at) stjärnorna?

                                     

Sarah: Ja, det kan jag.

Yes,                 

Eric: Kan inte en fisk leva utan vatten?

                                     

Peter: Nej, det kan den inte.

No,                 

Eric: Kan jag komma hem nu (now)?

                                     

David: Ja, det kan du.

48

Yes,                 


Check it out!

1

2

Word search Find the space words! (Hitta rymdorden!)

Z

A

B

V

E

N

U

S

Y

R

M

O

O

N

C

S

T

A

R

Y

E

M

A

J

U

P

I

T

E

R

A

P

S

L

N

A

B

E

E

O

R

C

T

O

I

C

A

L

A

C

T

O

R

E

V

E

P

L

H

K

H

M

O

R

E

T

L

I

M

E

L

E

N

A

R

M

A

T

A

T

O

T

A

S

S

A

N

E

R

N

A

S

U

N

E

R

E

X

S

I

V

A

T

E

R

S

T

E

Y

D

1

A crossword Do the crossword.

satellite space (rymden) rocket comet moon sun earth Venus Mars Jupiter planet universe star astronaut

2

3

(Gör korsordet.)

4

Across 3. papegoja 5. hem 6. hav 7. värld 9. hund 10. tänka

5

7

8

9

Down 1. vän 2. kusin 4. vägg 7. utan 8. färdig

6

10

49


Part 2 Fun at home Don’t worry!

6

ƒƒ flytta in ƒƒ svara nekande ƒƒ in – on – under

ƒƒ this / that ƒƒ must

Let’s go!

Watch out!

7

ƒƒ lösa problem ƒƒ hjälpa någon ƒƒ vara artig

ƒƒ ge order ƒƒ let – let’s

me! Please help

Good morning!

8

ƒƒ möbler ƒƒ placera saker ƒƒ in – on – beside – under ƒƒ siffrorna 1–12

ƒƒ alla personer ƒƒ can – can’t – must ƒƒ SONG: Ten Little Indians

re? What is whe

Hurrah!

9

ƒƒ sporter ƒƒ länder

ƒƒ not ƒƒ förkortade former

It’s not fair!

A monster?

10

ƒƒ flaggor ƒƒ färger

ƒƒ nationaliteter ƒƒ SOUNDS: -sh-, -ch-

Who won?

Check it out! it’s not a toy!

+

Can you do it?

Read more!

53


7

Emma: Eric: Emma: Billy: Eric:

62

Watch out!

Now, little Hammy, we must help Peter. Oh no! Please help! What’s up, Eric? What’s up? What’s up? I’m stuck! I can’t get the lamp inside…

Emma: Let me help you. Eric: Thanks. Peter: This mat is really big! Sarah: Can you go in first? Eric: Ouch! Watch out!


Peter: Eric: David: Eric: David: Eric: David: Sarah: Emma: Peter: Emma: Billy:

Sorry, Eric! Are you hurt? No, I’m fine. ”Don’t worry! Be happy!” Yuck! I’m all wet! You must go home! I hope Mum is at home! Sarah! Grab the fish! It’s on the floor! Save it, Emma! I can’t! I must get the cat! TIGER, go away! Get the fish! Get the fish! Get the fish!

63


Text 7 Words Watch out! Please... help What’s up? I’m stuck! inside Let me... really Ouch! Sorry!

1

a floor hurt I’m fine. Yuck! (all) wet hope Mum at home grab save

Se upp! Var snäll och... hjälp(a) Vad står på? Jag sitter fast! in(ne); inomhus Låt mig... verkligen, faktiskt Aj! Förlåt!

A crossword

1 2

Across 3. golv 4. hem 6. inne 7. grabba/ta tag i 8. rädda Down 1. trädgård 2. hoppas 4. sårad 5. först

2

3

4

5 6

7 8

Be polite! Fill in the words.

(Var artig. Fyll i orden.)

1.               help me. 2. Oh!              . Are you okay? 3.               to my home. 4. This is for you.              . 5.               for the present.

64

golv skadad; sårad Jag mår bra. Usch! (helt) våt hoppas mamma hemma grabba/ta (tag i) rädda

Welcome. Please. Here you are. (Varsågod.) Thank you. / Thanks. Sorry.


Text 10 Tip The colours (färgerna)

4

What colours do you know? (Vilka färger kan du?)

10. 7.

3. 6.

11.

4.

2. 9.

5

1.

5. 8.

1. Pink

6.              

2. BLACK

7.            

3. BROWN

8.                      

4. VIOLET

9.                  

5. GREY

10.                   11.                        

Where are they from? (Var kommer de ifrån?)

Look at the pictures and write the information. Then listen and repeat. (Se på bilderna och skriv informationen. Lyssna sen och upprepa.)

1. Colin is a Scot.

 He is from Glasgow in Scotland.           Glasgow

82

 He can speak English.               


TexT 10 2. Matti is a Finn. He  is

from            in          

He  can

speak                    

Helsinki

3. Linn is a Swedish-speaking Finn. She                         Vasa

She                        

4. Mary is English.                          

Liverpool

                         

5. Tom is a Swede.                                                     Stockholm

83


Part 3 The animals take over! Who’s who?

11

ƒƒ familjen ƒƒ jobb ƒƒ instrument

ƒƒ vad man tycker om ƒƒ to be ƒƒ SONG: I Am the Music Man

. I like music

Animals are cool!

12

ƒƒ trädgården ƒƒ berätta vad som finns var ƒƒ there is / are

ƒƒ left / right / middle ƒƒ in front of – between

he cage? t in e r e h t What is

Favourite places

13

ƒƒ julen ƒƒ London ƒƒ shoppa ƒƒ väderstrecken

ƒƒ länder ƒƒ have / has ƒƒ this / these – that / those ƒƒ SONG: All I Want for Christmas...

pping! Let’s go sho

How come?

14

ƒƒ varna ƒƒ uttrycka rädsla ƒƒ skämta

ƒƒ nekande imperativ ƒƒ behind – beside – between ƒƒ inside – outside

re! Don’t go the

What now?

15

ƒƒ problem med djur ƒƒ månaderna

ƒƒ årstiderna ƒƒ frågeord

al! That’s typic

Check it out! Christmas Eve

+

Can you do this?

Read more!

89


11

Who’s who?

Eric must do a project about his family. This is the video of his family. ERIC: JIM:

Here are my parents. This is my father. He’s from Scotland. – Hey Dad, smile! We’re the Robinsons. – I’m a sports reporter. I like football.

ERIC: KATE:

That’s my mother. She’s from Wales. – Mum, look into the camera! Oh, hello! I’m a vet. I like animals.

90

ERIC: That’s my brother David on the left. He can play the guitar. DAVID: Hi! I’m twelve. I like music. ERIC: That’s my sister Sarah. She can take good photos. SARAH: I’m ten. I like my new camera. – Eric, smile! ERIC: This is my family. I think they’re great! BILLY: I’m Billy! I’m Billy! ERIC: Oh, that’s our parrot. How old are you, Billy? BILLY: I’m seventy. I’m seventy.


DOG: Woof! ERIC: Oh no! My video camera! Down, boy! – This is Lucky, Mark’s dog. He’s from next door. Oh yes, and my name is Eric Robinson. I’m between Dad and David. I’m seven and I like sports. I play badminton and tennis and football. Well, that’s all folks!

91


Text 11 Words a project projekt about om his family hans familj parents föräldrar a father far Dad pappa smile (små)le, se glad ut the Robinsons familjen Robinson a sports reporter sportreporter

1

a mother mor Mum mamma a vet veterinär a brother bror a guitar gitarr music musik down ner from next door från grannhuset That’s all, folks! Det var det! Det är allt ...

Choose a, b or c! Put a circle around the correct answer.

(Välj a, b eller c! Sätt en cirkel runt det korrekta svaret.)

1. Mr Robinson is

a) a doctor. b) a reporter. c) a photographer. 2. Mrs Robinson is a) from Scotland. b) from England. c) from Wales. 3. David can play a) the guitar. b) the piano. c) the trumpet. 4. Sarah’s camera is a) fantastic. b) good. c) new. 5. Eric can play a) ice hockey. b) tennis. c) polo.

2

6. Billy is

a) a cat. b) old. c) a dog. a) three persons. b) four persons. c) five persons. a) ten years old. b) eight years old. c) seven years old. a) Mark’s dog. b) Sarah’s hamster. c) a cat.

10. Eric likes

a) girls. b) badminton c) to play the piano.

7. In Eric’s family there are 8. Eric is 9. Lucky is

Missing information Read the text and fill in the missing information.

(Information som fattas. Läs texten och fyll i den information som saknas.)

Who?

Name?

Occupation? (Yrke) From?

Eric’s dad Eric’s mum Eric’s brother Eric’s sister

92

a pupil (elev)

England

Likes?


TexT 11 Tip The verb to BE (verbet att VARA)

3

AM, IS, ARE = är a. Where are the forms? Find them in the text and fill in. (Var är formerna? Hitta dem i texten och fyll i.)

I        in school.

We       in our classroom.

You       behind me.

You

are

here, too.

He       next to the door. She       over there. It

is

They       outside. (ute)

a big desk.

b. Fill in the persons and forms of BE.

(Fyll i personerna och formerna av BE.)

(1) Hello, my name (3) I like my brother.

is

David. (2)           eleven. (Jag är)

He is

great. (4) Sarah and Eric can play the piano.

          fantastic. Look at Mum! (5)           a vet! (6) Dad can play football.           good. (7) Billy is my parrot.           green and yellow. (8) Eric and I like sports.           brothers.

93


Text 13

8

The Christmas tree Fill in.

(Julgranen. Fyll i.)

1.

1. mycket 2. vem 3. norr 4. besöka 5. söder 6. karta 7. del 8. butik, affär 9. gata 10. Sverige 11. Norge 12. prydnader

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

What is the best thing about Christmas?                              

111


Part 4 Visiting relatives Who’s Ben?

16

ƒƒ reseord ƒƒ brittiska symboler ƒƒ välkomna en resande ƒƒ klaga

ƒƒ to be – to have ƒƒ verb ƒƒ 13–20

Very funny!

Are you hungry?

17

ƒƒ a – an ƒƒ mat ƒƒ bjuda någon på middag ƒƒ SONG: I’m a Little Teapot... ƒƒ hjälpa någon

?

inner What’s for d

Help!

18

ƒƒ telefonsamtal ƒƒ be om hjälp

That’s not fair!

19

ƒƒ djur på landet ƒƒ kroppsdelar ƒƒ lösa problem

ƒƒ beställa mat ƒƒ 21–100

roblem We have a p

ƒƒ possessiva pronomen ƒƒ SONG: Honkey-tonkey

too? Can I come,

Hide-and-seek

20

ƒƒ fråga efter någon ƒƒ väderlek ƒƒ leka kurragömma ƒƒ säga emot

ƒƒ oroa sig ƒƒ frågeord ƒƒ nekande befallningar ƒƒ Sounds: f – v – w

d me! Come and fin

Check it out! Easter

+

Can you do it?

Read more!

131


16

Who’s Ben?

David and Peter are at the airport with Peter’s mother to meet Peter’s sister Jenny. Mia: Jenny: Mia: Peter: David: Jenny: Peter:

132

Hi Jenny! How are you after your trip? You look tired. I’m fine, Mum, but I can’t carry all these bags! Don’t worry, Jenny! We’re here to help you. How can you have so much luggage? Are you here for good, Jenny? No, just for a week. I hope those bags are full of presents for us!

Jenny: David: Jenny: Mia: Peter: Jenny: Mia:

Very funny! I can carry those bags. Wait! Don’t take that one! Let’s take a taxi home. Dad has got the car. Taxi? We need a truck for all those bags! Very funny, Peter! Can’t we take the underground? It’s so quick. Not with all this luggage! – 17 Park Avenue, please.


Jenny: David: Peter: Jenny: Peter: Mia:

It’s great to be in London again! I want to go shopping tomorrow! Haven’t you got enough stuff? You always want to go shopping, Jenny! Oh look! Isn’t that Big Ben? Who’s Ben? Oh, Peter! That tower, of course!

David: Well, Big Ben is really the bell inside the tower. It’s enormous! Jenny: The tower is very high. David: Yes, it’s almost a hundred metres. Peter: I think it’s a symbol of Great Britain. Jenny: Like football, double-deckers and the Union Jack? Mia: Exactly!

133


Text 19 Words an uncle morbror, farbror sell sälja an auction auktion a town (liten) stad Of course. Såklart. Naturligtvis. a barn lada a tractor traktor a princess prinsessa

1

hide-and-seek kurragömma a mobile mobil(telefon) call ropa; ringa (i telefon) if om, ifall a mouth mun a virus virus health hälsa get rid of göra sig av med

What is there on the farm? a. Listen, repeat and learn.

a sheep a duck a frog a hen

får and, anka groda höna

a chick kyckling keep hålla a stable stall any more mera

sold såld a field fält a yard gård(splan) a pond damm

b. What animal? Write.

154

1. a          

2. a          

3. a          

4. a          

5. a          

6. a          

7. a          

8. a          

9. a          


TexT 19

5

The chimpanzee (schimpansen)

a. Listen and learn! an ear öra hair hår

an eye öga a head huvud

a face ansikte a leg ben

b. Fill in the words.

a foot fot a nose näsa

a toe tå

12.           

1.           

8.

6.

5.

7. 2.

11.           

9.

4.

2.            3. 3.            10. 4.           

1.

5.           

11.

(ansikte)

12. 6.           

10.           

(huvud)

7.           

9.           

8.           

157


Check it out!

1

What belongs where? Write the words from above on the lines. Use A or AN when you can.

(Vad hör vart? Skriv orden i rätt grupp. Använd A eller AN när du kan.)

ape apple sheep

puppy eye

orange

horse

smoothie hair duck toe milkshake tomato pie

face

cheese

Body parts

tea

ear hamburger soup

egg

bat

foot

elephant arm coffee

Animals

frog lamb

nose

mouth milk banana

sandwich water juice

Food

leg

goldfish soft drink

Drinks

167


Part 5 Fun with classmates Animal Farm

21

ƒƒ skolprojekt ƒƒ jobba med dator ƒƒ skriva e-post

ƒƒ öva verb

Good luck!

Goal!

22

ƒƒ sport och idrott ƒƒ hitta sina saker ƒƒ veckodagarna

ƒƒ skolämnen ƒƒ tala om skoldagen

ay! Out of the w

The banana split

23

ƒƒ skollunch ƒƒ jämföra skolmat i Finland och England ƒƒ diskutera mat och allergier ƒƒ erbjuda hjälp

ƒƒ a piece of cake ƒƒ objektsformerna av personliga pronomen ƒƒ SONG: On top of spaghetti

it? How much is

Jupiter’s Jammers

24

ƒƒ musikinstrument ƒƒ ta ansvar ƒƒ ta initiativ

ƒƒ spela in musik ƒƒ tala i telefon ƒƒ must – mustn’t

u up to? What are yo

At the circus

25

ƒƒ priser ƒƒ beställa och köpa mat

ƒƒ reagera i olika situationer ƒƒ Sound: -oo-

se! That was clo

Check it out! The Dinosaur Museum

+

Can you do it?

Read more!

171


23

The banana split

The pupils are in the line for lunch. David: Lunch break! Yippee! Roger: Let’s eat! I’m hungry! Deeba: This line is so long! Peter: I wonder what’s for lunch. I hope it’s pizza! David: I smell fish… Roger: Oh no! Not fish and chips again! I’m allergic to fish! Deeba: Well, you can have a salad and – beans! Peter: Is there dessert? It’s my favourite part of a meal.

182

Roger: There’s cake and – fruit today. Deeba: I hope I have enough money with me. I want to buy a piece of cake! Roger: How much is it? David: I can check… 80p. Peter: We never pay for school food in Finland. Deeba: Who pays for it? Peter: I don’t know…


The friends join the twins Mark and Helen at a table with their food. They have lunch boxes with them. David: What have you got for lunch today, Helen? Helen: Let’s see… Two cheese sandwiches and a banana. David: I can swap my cake for your banana, if you like. Helen: Okay. That’s a deal. Roger: Can I get you something to drink? Mark: A glass of milk for me, please. Helen: For me too, please.

Deeba: I’d like a glass of water, please. Peter: The same for me, please. Deeba: It’s nice of you to get it for us, Roger. Roger: That’s ok. Mark: David? Where’s the banana? Roger slips on the banana. Roger: Ouch! Here it is!

183


TexT 25 Sounds Nu tar vi upp ljudet [u:] som i COOL. Det skrivs oftast -oo-. Du kan redan FOOD, MOON, POOL, ROOM och SCHOOL. Jämför med ljudet [u] som i GOOD. Det skrivs också oftast -oo-. Sådana ord är BOOK och LOOK. Andra ord är COOK (koka; laga mat) och HOOK (krok).

5

Look! Captain Hook! Work in pairs. Read the sentences aloud. 1. Captain Hook can cook good food. 2. Look at that book! 3. Can you see the moon from your room? 4. Our school has a big swimming pool. 5. That’s cool! 6. Captain Hook and Peter Pan are not friends.

YOUR PAGE What games do you play on your computer? Which is your favourite day of the week? What subjects do you like best? What is your favourite thing in the circus?

197


Check it out! Match.

(Kombinera rätt.)

198

1. That was close!

   Varsågod!

2. He’s in love!

   Se upp!

3. What do you think?

   Hälsa från mig.

4. That’s a good idea!

   Den är till höger.

5. Watch out!

   Det var nära!

6. It’s your turn.

   Vi är överens.

7. You’re welcome.

   Vad tycker du?

8. What’s up?

   Jag slår vad om det!

9. You’re right.

   Njut av föreställningen!

10. Of course.

   Sluta upp!

11. It’s on the right.

   Vad kostar det?

12. What are you up to?

   Det är en god idé!

13. I bet!

   Du har rätt.

14. Never mind.

   Han är kär!

15. Out of the way!

   Vad står på?

16. That’s great!

   Det räknas som jobb.

17. How much is it?

   Naturligtvis. / Såklart.

18. That’s a deal.

   Förlåt!

19. What can we do?

   Vad kan vi göra?

20. Here you are.

   Vad håller ni på med?

21. I’m sorry!

   Ingen orsak.

22. Enjoy the show!

   Det gör ingenting. / Bry dig inte om det.

23. It counts as work.

   Det är fint!

24. Stop it!

   Det är din tur.

25. Give my best.

   Ur vägen!


READ MORE!

The Dinosaur Museum

Miss Cooper takes her class to the Dinosaur Museum, because all her pupils are interested in dinosaurs.

Words interested in intresserad av

First, they all walk together and listen to their teacher. She tells them about these huge animals and what the Earth was like millions of years ago.

together huge

tillsammans jättestor

Peter: Look at this! A skeleton of a Tyrannosaurus Rex! David: Gosh! The sign says it’s four metres tall and eleven metres from nose to tail! Mark: The head is one and a half metres and the teeth are as long as your arm! Deeba: They’re really scary when you see them up close.

a skeleton

skelett

tall a tail

hög; lång svans

teeth

tänder

scary

skrämmande

In the last room, they walk into a prehistoric jungle. It’s hot and dark there. Suddenly, there is a roar and a live T-Rex raises its head above them. The pupils scream in terror and rush out in a panic.

prehistoric a jungle suddenly roar scream in terror rush explain motorized lifelike

förhistorisk djungel plötsligt ryta(nde) skrika av fasa rusa förklara motoriserad naturtrogen

Outside, Miss Cooper explains that it was not real, it was just an animatronic dinosaur, a motorized lifelike robot. After that they all buy toy dinosaurs from the tourist shop.

199


READ MORE!

1

Questions Answer the questions. Write in your notebook. 1. Why is Miss Cooper’s class at the Dinosaur Museum?

6. What are the dinosaurs when you see them up close?

2. What must they do first?

7. What is there in the last room?

3. Why must they do that first?

8. What happens?

4. How big is the T-Rex?

9. How do the pupils react (reagera)?

5. How long are its teeth?

2

10. What was it?

Dinosaurs! Complete the text. David: Are you (1)              in dinosaurs? They have intresserad (2)              teeth. jättestora

Helen: I think that their (3)              are skelett (4)             . skrämmande

David: In that film the kids (5)              when a Tyrannosaurus Rex skriker (6)              comes straight at them. plötsligt

Helen: It is over four metres (7)             ! 6. How can it look so hög (8)             ? naturtrogen

David: Let’s go to the museum (9)             ! tillsammans

Helen: How do the (10)              dinosaurs work? They scare me. motoriserade

David: Don’t be scared, Helen. I can (11)              it to you.

200

förklara


Ordlista S = Start

CH = Check it out

Engelska a a lot (of) about above afraid (of) after again an airport (an) alien all all over allergic all the best (from) almost aloud always an and angry an animal another an answer answer any way you like Anything else? anyway an ape an apple an arena an arm art ask an auction an aunt autumn away babysit back a back a back door a backpack a backside bacon bad a bag a balcony a balloon

RM = Read more

Svenska  en, ett  S mycket, många  12 om  5 ovan(för)  rädd (för)  10 efter  16 igen  9 flygplats  16 utomjordisk  19 allt; alla  2 överallt  15 allergisk  23 hälsningar (från)  18 nästan  10 högt, ljudligt  CH2 alltid  9 en, ett  S och  3 arg, ilsken  12 djur  9 en annan  11 svar  13 svara  13 hur du vill  RM3 Något annat?  25 ändå, likväl  22 människoapa  S äpple  17 arena; manege  25 arm  13 konst  22 fråga; be (om)  21 auktion  19 faster, moster, tant 17 höst  15 iväg, bort  2 sitta barnvakt  8 tillbaka  15 rygg  15 bakdörr  14 ryggsäck  22 baksida; rygg  15 bacon, sidfläsk  17 stygg, dum; dålig  17 väska, bag  S balkong  15 ballong  S

a a

banana banana split

a a a (a) a a a

band banker barn basketball bat bathroom bathtub be (am, is, are) bean because bed bedroom before behind bell beside best bet better (than) between big bike bikini biology bird bit bite blue boa boat body bone book bookcase boring borrow (from) both bottle bowling box boy brave bread break

a a a

a the

a a a a

a a a a a a

a a a

a

banan  17 banana split (en glassdessert)  23 orkester, band  24 bankir  11 lada  19 korgboll, basket  19 fladdermus, läderlapp  19 badrum  15 badkar  15 vara (är)  6 böna  23 för att, eftersom  20 säng, bädd  8 sovrum  12 före, innan  20 bakom  12 (ring)klocka  16 bredvid   8 bäst  13 (slå) vad  18 bättre (än)  20 mellan  9 stor  S cykel  15 bikini  S biologi  22 fågel  12 bit; stycke; stund  17 bita  14 blå  S boaorm  10 båt  S kropp  19 (kropps)ben  23 bok  S bokhylla  8 tråkig  9 låna (av)  24 båda  9 flaska  23 bowling  22 ask  6 pojke  8 modig  25 bröd  17 rast  23

201

Profile for Schildts & Söderströms

Going Places åk 4 Lärobok  

Going Places åk 4 Lärobok  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded