__MAIN_TEXT__

Page 1

Katarina von Numers-Ekman

och andra historier


Katarina von Numers-Ekman


INNEHÅLL 1.

Här och nu�������������������������������������������������������������������������������������������s. 4–6

2.

Den magiska tandkrämen�������������������������������������������������������������s. 7–9

3. Robotdammsugaren ������������������������������������������������������������������� s. 10–12 4.

Den tokiga samlaren������������������������������������������������������������������� s. 13–15

5.

En bil på rymmen������������������������������������������������������������������������� s. 16–18

6.

Kapitel 6������������������������������������������������������������������������������������������ s. 19–20

7. Demonstrationståget���������������������������������������������������������������� s. 21–23 8.

En annorlunda semesterresa������������������������������������������������ s. 24–26

9. Kylskåpsfantasi��������������������������������������������������������������������������� s. 27–30 10. Nonsensguidning������������������������������������������������������������������������� s. 31–33 11.

Mänskliga djur�����������������������������������������������������������������������������s. 34–37

12. Spökjakt på skolvinden������������������������������������������������������������ s. 38–39 13. Uppfinnaren����������������������������������������������������������������������������������s. 40–42 14. Vem är du?�������������������������������������������������������������������������������������s. 43–46 15. Talangtävlingen����������������������������������������������������������������������������s. 47–51 16. En annan värld���������������������������������������������������������������������������� s. 52–55 17. Kryddord�����������������������������������������������������������������������������������������s. 56–58 18. Skrivkramp������������������������������������������������������������������������������������� s. 59–61 19. Falska nyheter����������������������������������������������������������������������������� s. 62–65 20. Bokberättelser������������������������������������������������������������������������������s. 66–68 21. Mysteriet����������������������������������������������������������������������������������������s. 69–72 22. En riktig rysare�����������������������������������������������������������������������������s. 73–74 23. Söka jobb�����������������������������������������������������������������������������������������s. 75–78 24. Hemliga meningar������������������������������������������������������������������������������ s. 79


1. HÄR OCH NU Sitt alldeles tyst och stilla i det rum som du är i just nu. Prata inte med någon och försök att inte tänka på något annat än det du ser och hör omkring dig. Lista dina syn- och hörselintryck i rutorna under ett par minuters tid. Använd många adjektiv. Skriv t.ex. inte bara att du ser en stol och hör en bil, utan att du ser en brun och sliten stol och hör en bil som tutar högt. FYLL I

Just nu ser jag

Just nu hör jag

4

K a p i t e l 1 – HÄR OCH NU


FYLL I

SKRIV MERA

Välj en liten detalj i rummet, till exempel en spricka i väggen eller en penna på bordet. Beskriv det du valde så noggrant du kan med tre meningar.

Ringa in tre saker ur vardera rutan på sidan 4 och använd dem i en miljöbeskrivning av rummet du är i. Börja beskrivningen med minst en av meningarna som du skrev om den lilla detaljen.

MILJÖBESKRIVNING:

En miljöbeskrivning är en text som berättar hurdan en plats är. En bra miljö­beskrivning gör det lätt för läsaren att leva sig in i texten.

K a p i t e l 1 – HÄR OCH NU

5


RITA

Tänk på en plats som du känner väl, till exempel ett rum hemma hos dig själv eller på ett sommarställe. Platsen kan finnas utomhus eller inomhus. Rita en karta över platsen. Skriv in ord som berättar vad som finns där, till exempel soffa eller gran.

SKRIV BERÄTTELSE

Skriv en berättande text om när du befinner dig på platsen på kartan och går omkring där. Använd adjektiv och beskriv detaljer. Skriv på dator eller i ett häfte. DU KA N TA DE HÄ R FR ÅG OR NA TI LL HJ ÄL P

Vad ser du? Hur luktar det? Vilka ljud hörs? Känner du någon smak? Hur känns det i din kropp?

6

K a p i t e l 1 – HÄR OCH NU

Vilken årstid är det? Vilken tid på dygnet är det? Hurdan är belysningen? Hurdant är vädret? Vilka färger ser du?


2. DEN MAGISKA TANDKRÄMEN Du kommer hem från skolan en dag och upptäcker att du fått ett paket från företaget Dentafusc. I paketet ligger en reklamförpackning med en tandkrämstub av märket Dentastic. RITA OCH BERÄTTA

Skapa reklambroschyren som finns med i paketet.

K a p i t e l 2 – DEN MAGISKA TANDKRÄMEN

7


På kvällen bestämmer du dig för att testa tandkrämen – utan att ha en aning om att den har magiska egenskaper... Vad händer när man borstar tänderna med den magiska tandkrämen Dentastic? Välj en av effekterna i listan eller hitta på en egen:

KRYSSA FÖR VIL KEN MA GIS K EG EN SKA P TAN DK RÄ ME N HA R

MAN KAN TALA ALLA SPRÅK I VÄRLDEN MAN BÖRJAR BERÄTTA ROLIGA VITSAR OCH KAN INTE SLUTA MAN KAN SJUNGA SOM EN RIKTIG OPERASÅNGARE MAN FÅR TÄNDER AV BLÅ PLAST MAN BÖRJAR PRATA SOM EN SM URF MAN FÅR EN ENORMT LÅNG TUNG

A

MAN FÅR VÄRLDENS BÄSTA LUKTSINNE ALLT MAN ÄTER BÖRJAR SMAKA CHOKLAD ENS TANDBORSTE FÖRVANDLAS TILL NÅGONTING OVÄNTAT ANNAT

8

K a p i t e l 2 – DEN MAGISKA TANDKRÄMEN


RITA OCH BERÄTTA

Skriv antingen ett tackbrev eller ett brev med klagomål till företaget Dentafusc där du berättar vad som hände vid tandborstningen. Skriv ort och datum överst.

Bästa Dentafusc, I går köpte jag en tandkrämstub av märket Denstastic och

Så här såg jag ut efter att ha borstat tänderna med Dentastic.

K a p i t e l 2 – DEN MAGISKA TANDKRÄMEN

9


3. ROBOTDAMMSUGAREN En morgon knackar det på din ytterdörr. Du går och öppnar – och in i ditt hem kör en robotdammsugare! Du har ingen aning om vems den är och varför den har kommit till dig. För att få ledtrådar öppnar du en lucka i dammsugaren, tar ut dammsugarpåsen och häller ut allt innehåll på golvet.

HITTA PÅ

Skriv en lista med alla saker du hittade i påsen. Kanske fanns där något riktigt överraskande?

Vilka av sakerna som finns i påsen är ledtrådar som avslöjar vem som är robotdamm­sugarens ägare? Ringa in minst tre av orden.

10

K a p i t e l 3 – ROBOTDAMMSUGAREN

VAD JAG HIT TADE I DAMMSUGA RPÅSEN:


Vem är robotdammsugarens ägare? Skriv en faktaruta om ägaren. Det kan vara en riktig eller en påhittad person.

FYLL I

Namn:

Yrke:

Ålder:

Intressen:

Hemort:

Egenskaper:

Familj:

Annat:

HITTA PÅ

Skriv eller rita vad dammsugaren tycker om sin ägare. Kanske den också tänker på varför de inte är tillsammans just nu?

K a p i t e l 3 – ROBOTDAMMSUGAREN

11


RITA OCH BERÄTTA

12

Skriv en berättelse på dator eller i ett häfte om hur robotdammsugaren och dess ägare med din hjälp hittar tillbaka till varandra. Skriv också om hur det kom sig att dammsugaren knackade på just din ytterdörr. Rita en bild av robotdammsugaren och dess ägare.

K a p i t e l 3 – ROBOTDAMMSUGAREN


4. DEN TOKIGA SAMLAREN Vissa människor är samlare. De samlar på frimärken, knappar, halsband, muggar, fotbolls­ kort, leksakståg – ja, vad som helst! Och en del kan bara inte sluta...

FYLL I

Vad samlar eller har du samlat på?

Vad skulle du vilja samla på?

Skapa en tokig fiktiv person som inte slutar samla, fast samlingen redan är jättestor! Rita en bild av samlaren och skriv in vad hen säger i pratbubblan. RITA

FIKTIV:

Fiktiv betyder påhittad.

K a p i t e l 4 – DEN TOKIGA SAMLAREN

13


FYLL I

Namn: Ålder: Familj: Vad personen samlar på:

Hur många saker som finns i samlingen:

Var samlingen förvaras:

PERSONBESKRIVNING:

Personbeskrivning betyder att man gör en person i en text levande genom att berätta om hen. I beskrivningen kan man ta upp både yttre och inre egenskaper. Yttre egenskaper är till exempel: ⋅ ålder och kön ⋅ ansiktsuttryck och kroppsspråk ⋅ kroppsform ⋅ sätt att tala ⋅ kläder och tillbehör Inre egenskaper är till exempel: ⋅ humör ⋅ känslor ⋅ sätt att tänka ⋅ personlighetsdrag ⋅ vad man älskar och hatar

Goda saker som samlandet för med sig:

Problem som samlandet skapar: TA ME D SM Å KO NS TIG A DE TAL JER I PER SO NB ESK RIV NIN GE N. ATT NÅ GO N HA R EN TAT UE RIN G SO M FÖR ESTÄLL ER EN ÄLG ÄR INT RES SA NTA RE ÄN ATT HE N HA R BLÅ A ÖG ON .

Hur samlaren håller kontakt med andra samlare:

14

K a p i t e l 4 – DEN TOKIGA SAMLAREN


SKRIV

Du jobbar som reporter på en tidning och får i uppdrag att träffa den tokiga samlaren och sedan skriva ett reportage om mötet. Skriv reportagets ingress.

REPORTAGE:

Ett reportage är en berättande tidningstext som innehåller person- och miljöbeskrivningar. Reportaget bygger alltid på att reportern själv har åkt till en plats och skriver om sin upplevelse.

INGRESS:

Ingressen är den inledande delen av en tidningsartikel och är ofta skriven med fet stil. Den ska lyfta fram det viktigaste och locka läsaren att läsa vidare.

SKRIV BERÄTTELSE

Skriv en berättelse på dator eller i ett häfte om dagen då den tokiga samlarens samling blev så stor att den ställde till med ett riktigt problem. Berätta också om hur problemet löste sig.

K a p i t e l 4 – DEN TOKIGA SAMLAREN

15


5. EN BIL PÅ RYMMEN I framtiden kommer många bilar utan förare att köra omkring på våra vägar och gator. Redan nu finns bilar som själva kan styra, gasa, bromsa och hitta fram. FYLL I

Vilka fördelar har förarlösa bilar?

Vilka problem kan de ställa till med?

LASERSCANNER GPS

FRAMÅTVÄND KAMERA Kameran läser av vägskyltar och trafiksignaler.

RADAR

Laserscannern och sensorer på bilens hjul reagerar på föremål som rör sig i närheten.

16

K a p i t e l 5 – EN BIL PÅ RYMMEN


HITTA PÅ

Tänk dig att en förarlös bil kör omkring på orten där du bor. Plötsligt får den för sig att strunta i vart människorna vill att den ska åka och ger sig ut på rymmen! Vad händer?

Tänk dig att bilen kan berätta om sina upplevelser och gör en tankekarta där du svarar på frågorna: Vad ser bilen omkring sig? Vad tänker den? Hur känner den sig? Vart åker den? Vad får den uppleva?

K a p i t e l 5 – EN BIL PÅ RYMMEN

17


HITTA PÅ

Skriv en notis om något som hänt med den förarlösa bilen. Ge notisen en rubrik som väcker läsarens intresse:

NOTIS:

En notis är en kort tidningstext som berättar om en nyhet. Notiser svarar alltid på frågorna: Vad? Vem? Var? När? Hur?

SKRIV BERÄTTELSE

Skriv en berättelse om den förar­­ lösa bilens äventyr på dator eller i ett häfte. Skriv i jagform ur bilens perspektiv.

BERÄTTARPERSPEKTIV:

Historier kan ha olika berättar­ perspektiv. När man skriver i jagform är det huvudpersonen som berättar allting ur sitt eget perspektiv.

18

K a p i t e l 5 – EN BIL PÅ RYMMEN


6. KAPITEL 6 FYLL I

Gå till en bokhylla. Ta den sjätte boken från översta hyllan. Bläddra till sidan 6 och hitta den sjätte meningen. Skriv den här:

Plocka fram sex saker ur dina fickor, din väska eller din skolbänk. Ställ dem på rad. Kasta en tärning. Nummer ett på tärningen motsvarar den första saken, nummer två den andra och så vidare. Spara den sak tärningen valde åt dig och lägg tillbaka resten. RITA

Rita en bild av saken.

DU BEH ÖVE R EN TÄRN ING OCH SEX PAPP ERSL APPA R.

Skriv sex ord som du gillar på varsin papperslapp och vik ihop dem. Orden kan vara på vilket språk som helst. Be någon dra en lapp och läsa upp det som står på den. FYLL I

Vilket är ordet?

K a p i t e l 6 – KAPITEL 6

19


FYLL I

Ställ dig upp. Blunda och snurra runt (försiktigt) i sex sekunder. Beskriv det första du ser när du öppnar ögonen med en mening.

FYLL I

Skriv en lista med sex saker du var rädd för när du var liten.

1.

er gs

2.

3.

Ja 4.

SKRIV BERÄTTELSE

Skriv en berättelse på dator eller i ett häfte där du använder allt du ritat och skrivit i det här kapitlet. Välj om din berättelse ska bestå av

5.

6.

sex meningar sex stycken sex sidor sex kapitel sex böcker

20

K a p i t e l 6 – KAPITEL 6

OM DU MÄR KER ATT DU VILL SKRI VA LÄN GRE ELLE R KORTARE ÄN DU HAD E TÄNK T DIG KAN DU FLYT TA DITT KRYS S!

Kasta tärningen och ringa in den siffra du fick.


7. DEMONSTRATIONSTÅGET Tänk på något som du tycker är fel och borde förändras, till exempel hemma hos dig, i skolan, i ditt hemland eller i världen. FYLL I

Skriv din åsikt om det som borde förändras här:

Du bestämmer dig för att ordna en demonstration för att få människor att lyssna på din åsikt. Planera din demonstration:

FYLL I

Var och när hålls demonstrationen?

Vilka personer tar du med dig?

ATT DEM ONS TRER A ÄR ATT GÅ UT OCH PROT ESTE RA MOT NÅG OT MAN TYCK ER ÄR FEL ELLE R KRÄVA ATT NÅG ONT ING FÖRÄ NDR AS.

Hur klär ni er för att väcka uppmärksamhet?

Vem hoppas du kommer och lyssnar?

K a p i t e l 7 – DEMONSTRATIONSTÅGET

21


HITTA PÅ

Skriv tre plakat med slagord för demonstrationen. SLAGORD:

Slagord är korta och kraft­iga meningar som uttrycker demonstranternas åsikt. Man skriver slagorden på plakat och ropar ut dem.

EXEMPELPLAKAT:

Vi vill ha tillbaka vår soffa!

Barnen i byn behöver en bollhall!

Framtiden blir skönare om vi tänker grönare

stoppa klimatförändringen!

22

K a p i t e l 7 – DEMONSTRATIONSTÅGET


SKRIV BERÄTTELSE

Skriv en dagbokstext på dator eller i ett annat häfte om vad som hände under demonstrationen. Tänk dig att du fick berätta om din åsikt för en journalist eller politiker och skriv om mötet i din text.

Kära dagbok I dag har jag gjort något fantastiskt.

HITTA PÅ

Efter att du pratat med journalisten eller politikern tar du en selfie tillsammans med hen. Du publicerar den på ett socialt medium. Rita och skriv inlägget.

K a p i t e l 7 – DEMONSTRATIONSTÅGET

23


är en aktivitetsbok i kreativt skrivande och ordkonst. Den är huvudsakligen tänkt för årskurs 5–6. Uppgifterna är öppna och utgår från elevens egen kreativitet. Därför passar boken både för dem som gillar att skriva och för dem som tycker att det är svårt. Boken består av 24 kapitel, som kan göras i vilken ordning som helst. En del uppgifter ska eleven skriva på dator eller i ett häfte.

ISBN: 978-951-52-4755-1

9

789515

247551

Profile for Schildts & Söderströms

Den magiska tandkrämen blädderex  

Den magiska tandkrämen blädderex