Page 1

Csepregi Gábor

Az Élı Univerzum (az ezüst-ösvény hozzánk)

1


Bevezetés ("az ismeretlenbe") Nem azt mondom, hogy minden úgy Igaz, ahogy ide le van írva, csak annyit, hogy nagyon is sok köze van a valósághoz! Ebbıl kifolyólag nem kötelessége senkinek sem hinnie nekem! Világ életemben érdekeltek, a misztikus és rejtélyes dolgok, történések, és az élet nagy kérdései is. Nagyon sok mindenre már sokkal korábban rájöttem, de csak 2 évvel ezelıtt nyáron állt össze a kép egy beteljesületlen szerelem kapcsán. Fájt a szívem és addig-addig kérdeztem magamtól, hogy miért történtek így a dolgok, míg jött egy kósza gondolat, mely gondolat olyan érdekesnek bizonyult és annyira megszállottan tudni akartam az igazságot, hogy elindultam ezen a vonalon. Eredetileg ezoterikus hitvilágban nevelkedtem anyám révén gyerek koromban, egészen 17 éves koromban bekövetkezett haláláig anyámnak. Anyámra 3 féleképp tudok vissza tekinteni. Mint nıre, mint anyára és mint tanitómra! Szóval ezen tudás alapja már korábban is meg volt bennem, de csak tavaly sikerült elıször rá ébrednem mindennek a jelentıségére! Idıvel azonban annyira túlhajszoltam magamat, hogy kb. 1 évre rá diliházba kerültem idegösszeroppanással. Azok a dolgok amikre rájöttem ezen esemény hatására teljesen össze kavarodtak bennem, teljesen össze is zavarodtam és egyszerően nem tudtam, hogy "most mi van". Idıt adtam magamnak a gyógyulásra és 8 hónap azzal telt el az életembıl, hogy rendbe rakjam magamat. Amikor úgy éreztem kezdek ismét harmóniába kerülni el kezdtem ismét foglalkozni mindezzel. Közben kezembe akadt egy-két könyv és döbbenetes felfedezést tettem. Egy ideig meg voltam arról gyızödve, hogy tényleg dilis vagyok, de úgy tőnik tévedtem. Csak mások látnak annak, én pedig annyira hozzá szoktam ehhez, hogy már én is dilisnek láttam magamat, nem is csoda, hogy diliházba jutottam. Hogy milyen ostoba voltam! Így ez az eset egy valamire tanított meg, nem szabad az embernek semmivel sem azonosítania magát, mert akkor már nem önmaga! Persze egy dolog azonosítani és egy dolog bele olvadni valamibe. Szerencsére mindazt amikre magamtól jöttem rá mások is látták és meg is tudják érteni. Igaz, nincsenek túl sokan, de ez egyáltalán nem baj, mert legalább tudom, hogy ık is látták azt, amit én. És akárcsak ık, én is úgy érzem, hogy mindazt amire rájöttem nem tarthatom meg csak magamnak. Azóta idınként az igazság szinte minden létezı formában ki akar törni belılem... Szerintem ezen a világon sok ember azért nem tudja, hogy mi is történik valójában, mert nincsenek tudatában annak amit csinálnak! Így az emberek agya (mondhatnám úgy is, hogy az elméje vagy a biológia lap-topja), az okozatot dolgozza fel, nem pedig az okot. Ez azért van így, mert maga az elme (,azaz emberi agy) az a "tudat" kivetülése, (úgynevezett holografikus mátrixa,) mely emberi agy, egy oknak az okozata is egyben. A tudat ezen a mátrixon keresztül szemléli a valóságot és mivel ezen keresztül lát, a saját létezésérıl igazából nem is tud. Ez az ok létrehozza maga körül az okozatot és az okozat minden irányból (múlt, jelen, jövı, jobbról, balról, fenntrıl, lenntrıl, más dimenziókból) az ok felé tart. Ez rengeteg információ és magának az okozatnak azaz, az elmének nincs ideje arra, hogy az okkal foglalkozzon, úgymond az okozatokat egy folyamatként érzékeli. Én 4 napig "figyeltem" az okot, de ebbıl a 4 napból csupán az utolsó 5 másodperc vezetet el ahhoz, hogy meglássam az igazságot! Azaz az utolsó 5 másodpercben sikerült minden egyes a világgal kapcsolatos ismeretemet összekapcsolnom és egy pontra vissza vezetnem. Így ezáltal az egésznek már nem a részese voltam, hanem az "egésze"! Nagyon viccesen hangzik mindez, tudom jól, hogy annak tőnik, de az élet már csak ilyen! Egy hatalmas vicc az egész! Még annak ellenére is, hogy nem mindíg tudok rajta nevetni! De attól, hogy nem tudok nevetni mindíg rajta, nem jelenti azt hogy nem ez az igazság! Az emberek amikor valamit bizonyítani akarnak a másiknak, azaz hogy pl. a gravitáció létezik, akkor az okozatból indulnak ki, nem pedig az okból. Másnéven a tapasztalat bizonyítja a gravitáció létezését -mondják. Pedig a gravitáció létezésének egyáltalán nem ez a valódi oka. Magyarul egy tapasztalt okozatból hivatkoznak egy okra, pedig fordítva is meg tehetnék mindezt. Micsoda egy faramuci logika! A tapasztalat az egy OKnak az OKozata. Így bátran feltehetjük a kérdést ezek után, hogy akkor mi a tapasztalat oka? A tapasztalat valódi oka a gondolat! Sokak szerint a tapasztalat oka nem a gondolat, hanem érzések összessége. Valóban ez így van! Azonban ez a tükörnek csak az egyik fele, mindez egy oda-vissza mőködı folyamat (úgynevezet "örökmozgó vagy hatás-ellenhatás törvénye), amelyben, ha gondolunk valamire, vagy vágyunk valamire, azaz az elménk "sóvárog" valami után és mindehez érzések is párosulnak, azt maga az ok azaz a tudat érzékeli és feldolgozza, úgymond teljesíti a kívánságainkat. Majd az élet "holografikus mátrixába" kivetíti, realizálja mindezt! És egyszercsak találkozunk ezen kívánatos vagy nem kívánatos eseménnyel az életünkben és ezen események vagy dolgok érzelmeket vált ki belılünk, mely érzelmek egyrészt felől írják a régebbi érzelmi mintákat másrészt ezen érzelmek hatására ismét megszületik egy új gondolat vagy gondolatmenet mely felülírja, felváltja a régit. Szóval, amikor azt mondom, hogy a tapasztalat valódi oka a gondolat, akkor azért mondom ezt, mert sikerült megfigyelnem azt az életemben, hogy mindez tényleg így van, nem csak kitaláció és hókusz-pókusz az egész. Talán ha az írásaimat végig olvassák, ismerıs lehet néhány ember számára, mivel a Vonzás törvényének is ez a folyamat az alapja. Így bátran azt is kimerem jelenteni, hogy véletlen, mint fogalom csak az elménkben létezik! Ugyanis addig amíg az ember öntudatlan semmi sem történik véletlenül! Sıt, maga a szó, azaz, hogy "történik", ez a kifejezés is teljesen abszurd kijelentés az élet szemszögébıl. Tehát tényleg igaz az amit Zen mesterek tanítanak! Ugyanis a világ egy GONDOLATI ÉPÍTMÉNY csupán! Itt nagyon fontos egy apró megjegyzést tennem, a világunk tényleg egy gondolati építmény, de ez nem jelenti azt, hogy a világ amelyben élünk és minden épület, növény, állat, ember vagy akármi más amit magunk körül látunk az nincs ott. Ott van! Csak mi nem mindíg vesszük észre, csak nagyon kivételes alkalmakkor. Mi mindent látunk amit csak akarunk (természetesen a fejünkben), csak azt nem ami elıttünk van... "-Igen tudom!" Mindenki aki egy picit is járatos a spiritilaizmusban, azaz a lélek vagy tudat belsı fejlıdési folyamatában vagy akármi másban ezt válaszolná! Sok embernél (akikkel beszéltem ezen témákról) megfigyeltem, hogy amikor azt kérdeztem tıle, hogy szerinte mindez mit jelent vagy hogyan is néz ki, hogyan is képzeli el mindezt, akkor nem tudott rá valaszolni vagy elakadt a szava, a lélegzete is. -Hát, izé! ÁÁÁ, nem is érdekel!-volt a válasz..

2


Pedig az érdekesség az az, hogy ha picit jobban át gondolná mindezt, akkor arra a következtetésre jutna, hogy alapjában véve még csak nem is érti, hogy egyáltalán mi is az amirıl beszél, inkább csak jobbik esetben egy relatív elképzelése rosszabbik esetben "halvány lila gıze" sincs, hogy mi is az amirıl egyáltalán beszél (tisztelet a kivételnek).Leginkább csak olvasta, vagy hallotta valahol és ezt fogadta el (, ha egyáltalán megtette) valóságnak.

Másnéven itt egyszerően arról van szó, hogy addig amíg a test, az érzelmek és a gondolatok nem kerülnek egymással egyensúlyba (mivel a tudatnak azaz az oknak, jelen esetben eme 3 kivetülése, azaz okozata van jelen, a test, mint anyagi megnyílvánulás, az érzelmek, mint lélek és a gondolatok, mint az elme megnyílvánuásai), addig a teljes igazságot senki meg nem láthatja. És ha még meg is látja, akkor sem fogja tudni soha sem elmondani, mivel az igazságot nehéz szavakba önteni, az igazságot látni kell, érezni kell. Ami azt illeti ugyanerrıl beszél maga Jézus is, amikor azt mondja, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Úgymond az Apa a tudat, a fiú az elme, az érzések a lélek és ha ezek egyensúlyba kerülnek, akkor létrejön a "Szent Lélek", azaz maga az "Isteni". Márpedig az igazságot, csak akkor láthatja meg bárki is, ha mindezt meg tudja érteni, egyensúlyba tudja hozni magában és meg tudja érteni, hogy ez tényleg így van. Ha mindez megtörténik, akkor már nem az elme uralkodik, akkor már a tudat van "önön valójában" jelen. Azaz a valódi tudás, az "ÉRTELEM" által születik meg (, mondhatnám úgy is, hogy ÉBREDÉS), de ehhez az szükséges, hogy a régi eltünjön. Magyarul, ha valaki azt tapasztalja, hogy ha valamit csinál, azt mások nem nézik jó szemmel, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy amit csinál az tényleg rossz is! Sıt, amire azóta rá jöttem, hogy ha be következik mindez, akkor nem is kell oda figyelni azokra az emberekre akiknek nem tetszik az amit csinálunk, csak arra érdemes oda figyelni amit éppen csinál az ember. Már csak azért is, mert ha meg sem kérdezi ezeket az embereket, akik csúnyán néznek az emberre, hogy szerintük rossz-e amit csinál, csak a reakcióból logikailag feltételezi, hogy nem helyeselik, azaz azt hiszi, hogy ezzel rosszat csinál, akkor a fejben már meg is született a GONDOLATI ÉPÍTMÉNY! Kicsit becsapós, de ez tényleg így mőködik! A világ logikailag tényleg egy hatalmas vicc! Az emberek annyira el vannak foglalva a saját gondolataikkal, a saját kis világukkal, hogy mestereien tudják hülyíteni magukat. Persze félre értés ne essék, ez alól én sem vagyok kivétel. Most tanulom, hogy lehet túl lépni mindezen! Hogy mi fog történni akkor ha valaki azt hiszi, hogy másoknak nem tetszik az amit csinál? Olyan furcsa helyzet áll elı hirtelen a semmibıl, hogy szinte azonnal felszínre fog törni a nevetés! És ez a nevetés nagyon is jó! Hogy honnan tudom mindezt? Félénk kinézető ember létemre mindíg is nagyon merész ember voltam, azaz amit a fejembe vettem, azt meg is tettem. Lehet, hogy kívől félénknek tőnök, mert nem teszek meg dolgokat, de ez nem jelenti azt, hogy tényleg az is vagyok! Idınként tényleg félek, idınként tényleg nem merek meg tenni dolgokat, de ezek miatt az idınkénti hangulat változásaim miatt nem kell egybıl azt is feltételezni, hogy tényleg félénk vagyok. A látszat csalóka! Így azt tudom mondani, hogy csak azok tudják, hogy mi valójában az élet, akik már FELÉBREDTEK ebbıl az álom világból! Azaz akik már megtalálták magukat, akik ki bontakoztak, ki virágoztak teljesen, akik már egyszerően csak élnek, az élet öröméért. Azok akik tudatosan élnek és figyelnek a világra, azok az emberek már ébredeznek, de még nem ébredtek fel. Hogy én hova tartozhatok? Szerintem teljesen lényegtelen, hogy hova tartozom vagy hogy ki vagyok, elég a tudat is, hogy létezem. SeTnek becéznek, erre a névre figyelek, ha szólítanak, így SeT vagyok! De hogy SeT kicsoda? Erre nincs válaszom. Figyelj oda és rájösz egyszer. Most, sıt minden egyes nap, amikor írok vagy gondolkodok vagy beszélek mindíg másképp és másképp látok mindent. Így el mondhatom azt, hogy bizonyos dolgokat jobban megértek, bizonyos dolgokat pedig egyre kevésbé. Azaz, ha valaki azt hinné, hogy "megvilágosodtam" és ott is maradtam, azzal közlöm, hogy ez ilyen formában nem igaz! Nem világosodtam meg, pusztán csak pár órára kinyitottam a szemem és ezzel megértettem valamit amit sokan mások keresgélnek, de sehol sem találnak. Nekik elárulom, hogy hol találhatják meg mindazt amit kívől keresnek! Önmagukban! Mindennek kapcsán muszály elmesélnem azt a pillanatot, amikor sikerült "ki nyitnom a szememet": Épp dolgoztam, és közben meditáltam magamban a dolgokon és akkor egyszercsak összeállt a kép! Így hirtelen megálltam és körbe néztem. Mivel hirtelen azt vettem észre, hogy eltünt az idıérzetem. Sıt ami azt illeti, szinte minden érzetem egyszerre megszünt. A jelenben voltam jelen minden mással egyetemben. De olyan szinten, hogy az szinte leírhatatlan! Egyszerően csak láttam történni a dolgokat, de a tapasztalatok teljesen más formában voltak jelen, valahogy a minıségük volt teljes mértékben más, úgymond felül tudtam keredni rajtuk, uralni tudtam ıket, el tudtam dönteni, mely érzetet kívánom "feldolgozni". Sıt, ami azt illeti bármi ami eddig ködös volt elıttem és nem értettem, hogy hogy mőködik, egyszerően csak rágondoltam és abban a pillanatban megkaptam rá a választ. Azonnal érkezet a tudás és azonnal értettem, hogy ez így mőködik, nem volt semmi ellenvetésem, mert tudtam, hogy ez az igazzság! A kollégáim szemébe néztem akik mellettem voltak és bambultan néztek rám. Jót nevetgéltek egymás közt a dolgokon, meg rajtam is, láttam, hogy jól érzik magukat, de amikor belenéztem a szemükbe, láttam hogy el vannak bambulva, azaz hogy a szó szoros értelemben véve alszanak és nem látják, nem tapasztalják mindazt, amit jó magam. Körbe néztem és láttam, hogy "egyedül" vagyok. Körülöttem mindenki más "alszik". Ez egy pillanatra megijesztett, de felül tudtam kerekedni ezen az érzésen, szinte azonnal, ahogy megérkezett. És ez fontos! Nem éreztem, csak jött valahonnan. Tudatában voltam neki, hogy jön valahonnan. Egyszer csak láttam, hogy jön a gép operátora és azonnal tudtam, hogy meg akar ijeszteni. De hogy honnan? Ránéztem és tudtam. És mi történt? İ azt hitte, hogy észre se vettem, hogy mögém lopódzott. Majd elordította magát, hogy: "-Ébresztı!" (Szándékosan nem azt írtam, hogy hirtelen elordította magát a semmibıl, ugye normális esetben a tapasztalati síkon mindezt így érzékeli az ember, hanem azt, hogy elordtotta magát, mert tudatában voltam annak, hogy mi történik.) Azonnali ijedt reakcóit várt tılem, mire én egyszerően csak oldalra fordultam, bele néztem a szemébe és mondtam neki: "-Kinek ordibálsz? Ébren vagyok." Döbbent fejjel nézett rám, nem tudta, hogy most mi van, nem erre számított. Így néztünk egymás szemébe kb. 4-5 mp-et majd elnevette magát és elsétált. Teljes mértékben tudatában voltam annak, hogy mit teszek. A célja az volt, hogy dolgozzak tovább. Hogy ezt miért nem lehetett a szemembe mondania? Ezt azóta sem értem! Így ebben a megváltozott tudat állapotban vissza áltam dolgozni a maradék 1 órára még. Azonban nagyon érdekes volt, hogy ebben az órában egyszerően csak láttam történni a dolgokat. Láttam, hogy jön a termék a szalagon, oda álltam megvártam amíg hozzám ér, majd felvettem és ráraktam a raklapra, majd vissza mentem a szalaghoz és vártam a következıre. (Szándékosan mondom most is, hogy vártam, mert így volt!) Egyszerően láttam, hogy jön és tudtam mikor kell odalépni a szalaghoz, hogy levegyem. Semmi érdekes nem volt benne! Ez azért különösen érdekes, mert ezen a gépen 3 elszedı van. És azok általában úgy pörögnek, mint a bugócsiga! Azonban mivel kiestem az idıbıl, ezért nem volt szükségem pörgésre, kapkodásra, sietségre. Egyszerően csak jelen voltam és ennyi. Azzal kapcsolatban, hogy miért döntöttem úgy, hogy "vissza fekszek aludni" azt a késıbbiek során majd elmesélem. Most inkább kezdjünk bele ténylegesen is a könyvbe, azaz mindazon tudásom ismertetésébe, amire menet közben jöttem rá. Azonban az egy dolog, hogy én ezekre a dolgokra jöttem rá, mert ahány ember annyi vélemény és tapasztalat. A maga tudatlan vagy tudatos módján mindenkinek igaza van ha tud róla, ha nem. Engem leginkább az univerzum titkai érdekelnek, így nem is csoda, hogy a könyvben elsı sorban arról írok, hogy ezeken a területeken mi is az, amire rájöttem. És most meg osztom mindenkivel azt amit látok, természetesen csak

3


akkor, ha érdekli és kíváncsi is rá. Szerintem nagyon érdekes és meglehetısen mókás az egész Univerzum, azaz hatalmas humor érzékkel rendelkezik, ha észre vesszük, ha nem. Én szerencsére látom és ez folyamatosan meg mosolyogtatt idınként meg is nevetett itt belül...

A világegyetem felépítése, szerkezete, építı kövei, mőködése, létrejötte, 4


törvényszerőségei egyszerően és bonyolultan Habár univerzumunk méretei elsı ránézésre hatalmasnak, félelmetesnek és elképzelhetetlennek tőník, ez így nem teljesen igaz. Ugyanis az Univerzum amelyben élünk hatalmasabb és ugyanakkor sokkal összetettebb is, mint azt elsıre gondolnánk vagy fel tételeznénk róla. Ugyan akkor mindezek ellenére hihetetlenül egyszerően mőködik, szinte józan paraszti ész is elég az univerzum logikai mőködésének a megfejtéséhez és megértéshez. Hogy ezek után mi az univerzum titka amelyben élünk? Azaz mi is az amivel tisztában kellene lennünk? Természetesen össz-vissz csak azt kellene megértenünk vagy látnunk, hogy mint ahogy nekünk is van tudatunk és mi is éljük az életünket, úgy az univerzumunk és minden más is aki vagy ami az univerzumban létezik is ugyanezt teszi. Az Univerzumnak is van tudata, létezik, azaz tud magáról, tehát élı! Ha ez nem így lenne, akkor mi se lehetnénk most itt! Lehet, hogy ez a kijelentés badarságnak tőnik elsı olvasásra, de pont azért olyan vicces az egész élet és maga az univerzum is, mert mindez így van! Már pedig ezt az élı Univerzumot, amelyben mi is élünk, pontosabban amely univerzumnak mi és minden más is a részei vagyunk, nos ezt az Univerzumot sok vallás Istennek nevezi. Azonban Isten, az nem felettünk áll, hanem mi magunk vagyunk Isten részei, azaz Isten nem az égben, hanem bennünk lakozik. Legalábbra is mindezt én így látom! Hogy hogy jöttem rá arra, hogy mindez így van? Elıször is arra használtam a fantáziámat amire ténylegesen is való! Elképzeltem hogyan is nézhet ki a világegyetem, hogyan is mőködhet és addig-addig foglalkoztam vele, míg egy este eszembe jutott egy apró gondolat, mely gondolatot tovább gondolva, kb. 3 percel késıbb már rá is találtam az ok-okozat törvényére. Utána még azért kb. 4 napig írkáltam, rajzolgattam mindent ami csak eszembe jutott, hogy egyáltalán fel fogjam, hogy mi is az amit találtam. Mint késıbb rá jöttem, nem a negyedik nap végén, hanem vagy 2 héttel utána az ok-okozat törvénye az egy kulcs az Univerzum titkos ajtóinak a kinyitására, megfejtésére, megértésére...

OK-OkOZAT Törvénye Az ok-okozat törvényének annyi a lényege, hogy minden okozatnak van egy oka és minden oknak vannak okozatai. Az okozatok pedig folyamatosan az ok felé tartanak (1. ábra).

(1. ábra) Na már most, ha ezt a törvényt 3 dimenzióban lerajzoljuk, akkor azt több féleképpen is meg tehetjük. Például a tapasztalati sík felıl vagy a valóság felıl vagy ezernyi különféle módón. Éppen ezért, az ok-okozat törvénye egy modell is egyben, mely modellt úgy érdemes elképzelni, hogy nem egy szilárd modell, hanem egy teljesen flexibilis-modell. Azaz hajlékony, meg lehet fogni, össze lehet nyomni, szét lehet húzni, a 2 végét egymáshoz képest el lehet csavarni, ketté lehet vágni és ki lehet forgatni önmagából, de a lényegen mindez nem fog semmit sem változtatni, maximum annyit, hogy ahányféle képp el játszadozunk vele, annyi féle szemlélet módot kapunk eredményül. Azaz ez a modell egy élettel teli és egy meglehetısen játékos és ugyanakkor igencsak szórakoztató kulcs az igazság kapujához, mely kulcsal egyszerően bármit vissza fejthetünk, amit csak akarunk. Én amióta megtaláltam ezt a kulcsot, szinte mindenhol ezt használom az életemben, sokkal könnyebb vele felfognom mindent. Egyszerően olyan dolgokat értettem meg a segítségével, amikhez korábban az ég világon semmi közöm nem is volt. Sıt, nem hogy nem volt, ha nem egyenesen más kulcsokat is találtam a segítségével. Erre szokták azt mondani egyesek, hogy: -Aki figyel, az talál! Azonban furcsa mód, csak ezt az egy kulcsot tanultam meg eddig használni, és idınként annyira mókás ez az egész, hogy alig bírom ki nevetés nélkül. Azt is mondhatnám rá, hogy ez a tudás-kulcsa. Mint mondtam vannak más kulcsok is az életben és minden kulcs másra és másra alkalmas és nem mindenki számára használható. De úgy is mondhatnám, hogy az élet mindenki számára ad kulcsokat az ajtókhoz, a kérdés mindíg csak az, hogy az illetı aki keres, az rá is talál-e arra a kulcsra, amit az élet direkt neki készített.

Ok-okozat törvényének felépítése 5


Az ok-okozat törvényét két igen hangzatosan is ismert törvényszerőség alkotja vagy másnéven hozza létre, (míg az egyik tudományosan bebizonyított és elfogadott, a másik tudományosan nem teljesen bizonyított és nem is teljesen elfogadott még is létezı törvény, ezek) a káosztörvénye és a vonzás törvénye. Ha le akarnám rajzolni mindezt akkor valami ilyesmi ábrát kapnánk (2. ábra).

(2. ábra) A káosz elméletnek nagy vonalakban annyi a lényege, hogy maga az okozat az idıben és térben hamarabb bekövetkezik, mint az azt kiváltó ok (3. ábra). A tudományos megfogalmazás, az teljesen lényegtelen, mivel ugyan arról beszélek, csak nem ragaszkodok a látszathoz, azaz a tényekhez, de a lényeg ugyanaz és ha valaki igazán tudná, mit jelent a káosz-törvényének a definícója meg se próbálna bele kötni a meg fogalmazásomba, mint azt pár ember már korábban megtette, akiknek meg mutattam az írásomat. Ha az ember ragaszkodik a száraz tényekhez, akkor nem is csoda, hogy nem talál semmit sem! Ahhoz, hogy meg lásson valamit is az életben, idınként nem árt nézıpontot cserélnie, azaz játékosan más-más szemszögbıl szemlélni ugyanazt az egy dolgot amit éppen figyel.

(3.ábra) A vonzás-törvényének (5. ábra) pedig gyakorlatilag az a lényege, hogy te mint OK, vágyódsz egy kívánatos OKOZATRA és magadhoz vonzod mindazt (pl. akarsz egy új házat és ha jól alkalmazod a törvény használatát valamilyen úton-módon meg is kapod azt mint ahogy ez a 4. ábrán látható is).

(4. ábra) Akik ismerik a Titok c. könyvet, azoknak mindez nagyon ismerıs lehet, mivel mindez ott is le van írva, azonban jó magam minderre már sokkal hamarabb rájöttem a megfigyeléseim révén, mint hogy a könyv megjelent egyáltalán. Viszont tavaly amikor kórházban voltam össze ismerkedtem egy sráccal, aki ajándékba adta nekem Joe Vitale Titok c. könyvét, így el olvastam. Nagyon érdekes dolgokat ír le, amikkel magam is egyetértek itt-ott, azonban a mőködési mechanizmussal nem teljesen, mivel amit leírt, az a törvény mőködésének csak az egyik fele. Pontosan mindez csak az egyik oldala, ennél sokkal komplexebb és sokrétőbb a vonzáströvénye, mint amenyit fel fedezett. Tudom, hogy sokan elvetik ezt a törvényt több okból is, az egyik ilyen, hogy az életet és azok történéseit puszta véletlennek tartják vagy pont azért mert kipróbálták és nem mőködött nekik. Hogy ıszinte legyek ez nem is úgy mőködik, hogy a hasunkra csapunk és már ott is terem elıttünk amit akarunk. Jó is lenne, ha így mőködne, de tapasztalati szinten mindez nem lehetséges! Azonban egy szintel feljebb már kicsit más a tészta. Ami azt illeti én magam is kipróbáltam de tudatosan nekem csak akkor mőködött amikor olyan állapotban voltam. Azóta se tudom használni, csak tudom hogy mőködik. De nem vetem el a létezését, mivel már tanubizonyságát tette rengetegszer az életemben, mivel tudat alatt nem csak én, hanem mindenki más is használja (pl. ha negatív érzelmeket bocsát ki, tuti hogy negatív dolgokkal találkozik, de amint felismeri, hogy valójában ı a negatív töltéső és nem a helyzetek visszalép a semlegesség szintjére és ismét úgymond normalizálódik az élete).

6


(5. ábra) Nem tudom, csak én látom úgy vagy más is észrevette a két rajzból, hogy a 2 törvény egymás tükörképe? De leírhatnám úgy is, hogyha az egyik törvényszerőség 1 dimenziós mőködési mechanizmusát tükrözzük, akkor a másik törvény mőködési mechanizmusát kapjuk meg egy dimenzióban. Ennek a lényege csupán annyi, hogy a vonzás-törvénye és a káosz-törvénye az OK-ban tükrözıdik egymással. Jelenlegi helyzetben az OK mi magunk vagyunk, vagy pontosabban az elménk, ami megtapasztalja mindkét törvényszerőséget. És 2 feleképpen értelmezi! És ezzel elfedi a lelki szemeink elıl az igazságot... Hogy mi az? Nagyon egyszerő egy létezı igazságnak vagy törvénynek a 2 részre bontott megtapasztalása. Azaz a Vonzás-törvénye és a Káosztörvénye Egy és ugyanaz! Egy folyamat, egy erıhatás aminek a pozitív felét vonzásnak fogjuk fel, a negatív felét pedig káosznak, pedig valójában egyek(2. ábra). Akinek még mindíg nem esett le, hogy mit próbálok megmutatni, annak elmondom. Hogy mit szemléltet, mit jelentenek ezen ábrák? Azt, hogy a tapasztalt valóság eltér az igazi valóságtól. Vagy másnéven nem azt tapasztaljuk, mint ami valójában végbe megy. Nos visszatérve az ok-okozati törvény felépítésére elmondhatjuk róla, hogy az ok szinte abban a pillanatban, hogy létrejön, okozatokat hozz létre önmaga körül. Ezek az okozatok maga az oknak a kiterjedései, mely burkot von önmaga köré. És minden ami ezen a burkon belül található, ahogy közeledik az ok felé folyamatosan tükrözıdik az ok által. Ugyanis maga az ok, tükörként viselkedik Hogy ennek mi az oka? Arról majd a késıbbiekben bıvebben. De maga az ok és az okozat bármi és bárki lehet ezen a világon és még azon túl is. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy ezzel a rajzal úgymond bármit visszafejthetünk ami számunkra úgymond kódolva van és nem ismerjük a tartalmát csak azt hogy hogy is néz ki kivőlrıl. Ha matematikus lennék akkor azt mondanám, hogy maga a rajz és a törvény ismerete egy megoldó képlet, egy kulcs a világegyetem ismeretlen kapuihoz, ahol x1,2 (okozatok) helyére behelyetesítjük a tapasztalatokat és a végeredményként megkapjuk az y (ok)-t.

A Tér és az Idı az ok-okozati modellben szemlélve A 2. ábrán azt láthatjuk, hogy az OK (azaz maga a jelen pillanat) létrehozta maga körül az OKOZATOK-at. Ez az okozat pedig maga az ok kiterjedése vagy másnéven annak a burka. Az okozatnak pedig valahogy el kell jutnia az okba. Hogy miért? Egy egyszerő és általános mondást veszek alapul, mégpedig azt, hogy: "Minden okozat az ıt kiváltó okot keresi!" Visszatérvén, tehát így pedig mit csinál az okozati burok? Minden irányból megindul az ok felé ugyanabban a pillanatban amikor létrejött maga az ok. Az okozat mozgása következtében létrejön a tér fogalma. Jelen rajz szerint 4 okozat alkot egy okot, azaz 4 okozat indul el egyszerre az ok felé. Az idı fogalma azáltal jön létre, hogy az okozat mozog a pillanatban, a pillanat mozgása létrehozza a tér mozgását és a tér mozgását az ok idınek feltételezi vagy értelmezi vagy tapasztalja, amelyik megközelítés jobban tetszik. Ez mit bizonyít? Elsınek is azt, hogy az idı mozgása és a tér mozgása egymás tükörképei! Azaz egy a múltban elindított átláthatatlan és áthatolhatatlan tárgy mozgása a jövıben létrehoz egy átlátható és áthatolható mozgást, például a szelet. És az ok ezt a 2 adott térben és helyen tapasztalt mozgást, idınek és térnek érzékeli, tapasztalja abban a pillanatban. Márpedig mindez azt jelenti, hogy amit ebben a pillanatban (jelenben) látunk térben mozgást ugyanebben a pillanatban idınek is nevezzük. Az egyiket látjuk a másikat csak tapasztaljuk. Hogy mindez hogyan lehetséges? Egyszerően, a jelen pillanatban mi magunk vagyunk az ok. Amint mozgást látunk az agyban megszületik egy gondolat, mely gondolat tükrözıdik az elme által és azonnal létrejön szószerint egy érzés ugyanabban a pillanatban, amit az agyunk vagy elménk ismét feldolgozz. Más néven, önmagunkat hülyítjük és csapjuk be... XD Azaz a látott és érzékelt mozgás adja az idı és kor látszatát. A testünk azért öregszik, mert az elme azt hiszi, hogy van idı, de a tudat tudja hogy nincs, ezért ı nem öregszik csak jelen van és ennyi. Nos miután tovább boncolgattam az elméletemet és hogy van-e némi igazság benne, a kezembe akadt Nemere István egyik könyve, melynek címe: ÚJJABB TITKOK. Sok mindenrıl írt benne, köztük egy kisérletrıl is, melyet atomfizikusok végeztek és melynek a végeredményét a mai napig nem tudják állítólag megmagyarázni a tudósok.

(Egy kísérlet lehetséges megoldása, azaz) A világegyetem felépítése 7


A könyvben leírtak szerint valamikor a múltban végeztek egy atom gyorsítóban egy kisérletet egy darab atommal. A kisérlet célja egyszerő volt. Van 2 edény, köztük két csı és az egyik edényben egy atom (6. ábra). Arra voltak a tudósok kíváncsiak, hogyha az atomot meglökik, akkor vajon melyik csövecskén fog átmenni?! El is végezték a kisérletet és meglepı eredményre jutottak. Ugyanis az atom egyazon idıben mind a 2 csövecskén átment. Több 100 teória született, hogy mindez hogyan is lehetséges, de számukra az összes teljes mértékben illogikus, azaz lehetetlen volt. Nos nekem határozott meggyızıdésem, hogy e 100 teória mindegyikében volt valami igazság, csak nem gondolták tovább a teóriát vagy nem abból a szemszögbıl vizsgálták a kisérletet mint amibıl én magam teszem. Én ugyanis abból a szemszögbıl vizsgáltam meg az esetet, hogy az az atom akivel a tudósok játszadoztak, nos annak az atomnak igen is volt tudata, azaz tudot magáról és arról, hogy mi történik körülötte. És mivel én is kíváncsi voltam a megfejtésre, ígyhát gondoltam az ok-okozati flexiblis-modellem segítségével meg fejtem ezt a titkot! Ha valamit nem ért az ember, akkor hogyan értheti meg a legkönyebben? Ha megpróbálja elképzelni, vagy adott esetben, mint magam is lerajzolja. Megtettem, nem is akár hogyan!

(6. ábra)

(7. ábra)

(8. ábra) Mint látható egy folyamatot 3 részre szedve lerajzoltam (6-8. ábra). Majd pedig ezen 3 ábrából egy ábrát csináltam (9. ábra).

8


(9. ábra) Erre az ábrára pedig végezetül rá helyeztem az ok-okozati modellemet (10. ábra).

(10. ábra) Mint korábban már mondtam minden egyes okozat, az azt kiváltó ok felé tart! Múltnak vettem az ábra azon pontját, ahol meglökték az atomot (1db) jelennek azt a részét, ahol áthaladt (2 lett belıle) és jövınek ahova megérkezett (ismét 1 lett belıle). Sokáig figyeltem az ábrát, végül csak a 4 pontra kezdtem el koncentrálni (11. ábra).

(11. ábra) És végül a rajzra ráhelyeztem az ok-okozati törvény alapján mőködı okozati mezıt. Nem burkot, hanem mezıt! Ezt leginkább egy rácsos térhálóként érdemes elképzelni, mivel az is, bár korábban nem írtam róla. Mivel jelenleg az 1 dimenziós legegyszerőbb szerkezetrıl van szó, azaz össz-vissz egy okról (12. ábra). Majd ráírtam azt is amire eddig rájöttem (13. ábra)!

(12. ábra)

9


(13. ábra) Ahogy figyeltem az ábrát a figyelmem az eredeti atomra és az energiára terelıdött és eszembe jutott a vonzás-törvénye. Ahol ha az ok energiát kap, okozat jön létre belıle. Ami jelen esetben annyit jelent, hogy az ok-hoz (atom) egy bizonyos energiát hozzá adva okozat lesz belıle. Ez az okozat és annak burka van hatással a jelenre is és mire az energia elhasználódik megérkezünk a jövıbe. Az okozat ugyebár mindíg az ok felé halad. Az atomi térnek azonban van egy kis furcsasága. Mégpedig az, hogy atomoknak nincs elméje, ezért számukra nem létezik az idı fogalma (erre a következtetésre jutottam ezt veszem alapul a kisérlet boncolgatásában). Magyarul objektíven atomi térben nem létezik idı és ami azt illeti igazából tér sem. A hatalmas semmiben vannak jelen. Nos, ha ezeket a meg állapításokat figyelembe vesszük, akkor a következıre jutunk. Méghozzá arra, hogy maga az atom az energia hatására nem mozdult egyetlen egy irányba sem a térben, sem idıben! Gondolom sokan már ki vannak akadva vagy nevetgélnek azon, hogy milyen kiss vicces vagy mennyire bolond esetleg örült vagyok. Valóban vicces, de ez a helyzet, ha ebbıl a szemszögbıl nézzük, akkor ez történt! Nos ugye egybıl felvetıdik a kérdés, hogyha teszem azt tök véletlen igaz, amire jutottam és az atom nem mozdult el, akkor mi volt az, amit egy a kisérletben lemértek, kettı akkor mi mozdult el? Természetesen a mi világunk és ezáltal mi magunk is! :D Pontosabban a mi világunk tere és annak idınek érzékelt mozgása mozdult el az atomhoz képest, ahol mint állítottam nincs jelen objektív téridı, egyszerően csak ott van. Tehát mit is tudunk eddig? Azt, hogy az ok-okozati-modell elméletem szerint van egy ok. Ez jelen esetben a múltbéli atomcskánk. Egy bizonyos energia mennyiség hozzáadásával az eredeti OK-ból OKOZAT jött létre és ez önmaga körül OKOZATI BURKOT generált, mely okozati burok egy úgynevezett megváltozott "állapotban" kapcsolódott immáron az OKOZATI MEZİ-höz. Az okozati mezıhöz annyit, hogy ez a mezı jelen van a térben, egyfajta logikus matematikai mezıként funkcionál, amely úgymond írányítja vagy irányvonalat ad az energia megnyílvánulásához. Ez a MEZİ van hatással a jelenre is és mire az energia elhasználódik megérkezünk a jövıbe, ahol az atom ismét csak egy OK, azaz atom. "Az OKOZAT mindíg az OK felé halad." És ugyebár az is ismeretes, hogy az atomi térnek van egy furcsasága, mégpedig az, hogy se tér, sem pedig idı nem létezik, az atom és minden más ami alkotja csak úgy ott van. Hogyha mindezen meglátásokat igaznak fogadjuk el, akkor a következıre jutunk. Arra, hogy az atom nem mozdult el egy irányba sem az energia hatására. Az energia hatására amit mi fektetteünk bele, mi magunk mozdultunk el, úgymond "meghajlottunk" a tér ezen pontjához képest. És ezen okozat miatt az atom a jelenben úgymond kettévált, kettınek tőnt, de mindvégig egy volt csupán. Pontosabban meg fogalmazva, számomra így a legkönnyebb elképzelni azt, hogy miért történtek a dolgok úgy, ahogy tapasztaltuk. Hogy ezt hogy lehet a legkönyebben felfogni? Úgy hogyha ismét lerajzoljuk e szerint a gondolat menet szerint (14. ábra)!

(14. ábra) A mozgás volt az, amit nem megfelelıen érzékeltünk. Ugyanis mint mondtam az atomi létezésben a térnek és az idınek nincs jelentısége. De leginkább úgy tudnám kifejezni, hogy ahelyett hogy atomi térben emberként gondolkodunk, el kellene képzelnünk, hogy mit tennénk ha mi

10


magunk lennénk az atom, bele kellene élnünk magunkat a helyzetükbe, ahhoz hogy képet kaphassunk az ı világukról és utána megértsük, hogy mi miért érzékeljük máshogy ıket, mint ahogy jelen vannak. Tehát amíg atomi térben az atom végig jelen volt, addig nálunk eggyel vagy kettıvel magasabb térdimenzióban ahogy elmozdultunk hozzá képest teljesen más tapasztaltunk. Ugye mennyire illogikus és mégis mennyire logikus mindaz amit állítok? Ez azért van, mert az illogika, a logika tükörképe. Hogy tükrözıdik a logika logikátlanságba? Természetesen nem egyenes vonal mentén, hanem egy körszelet mentén. Azaz ha egy vízszintes vonalat melynek a végén van egy irányjelzés egy ilyen tükör elé raknánk akkor egy függıleges és ellentétes irányba mutató egyenest kapnánk hozzávetılegesen (15. ábra). Melyeket ha egymásra rakunk mivel ezek átfedik egymást mindíg a jelen pillanatban akkor egy matematikai koordináta rendszert kapunk eredményül (16. ábra)!

(15. ábra)

(16. ábra) Nos eme 2 darab rajz csupán kitérıként szolgáltak. Pontosabban arra, hogy elvonjam a figyelmet az emberi tapasztalatok menetétıl és egy másik szemszögbe helyezzem a kedves olvasót. Ugyanis mi emberek amikor valamin elgondolkodunk vagy meg akarunk érteni, akkor a saját szemszögünkbıl, saját tapasztalatainkból indulunk ki és így nem is csoda, hogy ha az atomi teret vagy akármi mást próbálunk megérteni, akkor sokszor illogikus és megmagyarázhatatlan dolgokkal találkozunk. Ez is csak azért lehetséges, mert a logika véges, míg az érzelmek határtalanok. Így logikailag nagyon nehéz meghatározni egy olyan érzést, ami folyamatosan változik, mivel a logika alapja az állandóság ténye. Ahhoz, hogy az ember fel fogja azt amit lát, ahhoz nem csak logika szükséges, hanem érzelmek is. Ahhoz, hogy meg értse mirıl beszél a másik, rá kell hangolódnia és önmagában belül kell éreznie ugyanazt az érzést. És amint ez bekövetkezik, már érteni fogja, nem csak logikailag, hanem érzelmileg is. Ennek a tapasztalatnak a logika, csak az egyik oldala, de nem az egésze. Mit jelent még mindez amit állítok? Hogy mi mozdultunk el az atomokhoz képest? Természetesen azt, hogy az atomok világát és annak szerkezetét esetleges mozgását, azaz változását vagy folyamatát nem állandóan látjuk, mindíg csak egy pillanat képet (mintha csak egy fénykép lenne a szemünk elıtt és 1000 db képet egy másodpercbe sőrítve látnánk. Mit tenne ilyenkor az elme, a sok képet ami egymás után jelenik meg és tőnik el átlagolná és egy folyamatos eseményhorizonttá alakítaná az agyunk számára, amelyben az apró részletek elvesznek és csak a nagy egészet kapjuk, amelyben mozgást látunk, érzékelünk és ezzel idıt tapasztalunk. Tisztára mint a moziban! :D ). Hogy mindez mit feltételez vagy mit jelent? Azt, hogy amit a valóságból tapasztalunk az csak egy része a tényleges valóságnak és azt is meglehetısen félre értelmezzük (úgy nagyjából 90 fokosan). Ezt a kis részét pedig akár vehetjük egy pillanatok összeségének is, mely azt jelenti, hogy a jelenlegi tudatossági szintünk határozza meg, hogy mennyit látunk és élünk meg a jelenlegi valóságból. Azaz rezonálunk! Egy úgynevezett frekvencia tartományban élünk. Ez kb. olyan, mint a Hertz fogalma. Ha képesek vagyunk egy picit is változtatni a gondolkodás módunkon, azáltal az életünket és a tapasztalatainkat is megváltoztathatjuk. Legalábbra is a keleti filozófiák, (pl. pozitív gondolkodás-mód) ezotérikus és misztikus tanok, mind ezen dolgokat hangoztatják lényegében és részben. Szerintem mőködik, nem mindíg sikerül elsıre, de nagyon is hatásos technika. Úgy érzem a tudomány világában is sikerült bebizonyítanom, hogyha egy picit oda figyelnek a bölcsekre, akkor hatalmas felfedezéseket tehetnek és jobban megtudják érteni, feltudják fogni a saját életüket is ezáltal pedig minden mást is. Ugyanis két féleképp lehet meglelni az igazságot! Vagy önmagunkba fordulunk és önmagunk által megértjük a világot vagy kimozdolunk és a világ áltam megismerjük, megértjük önmagunkat. Csak ez a kettı lehetséges járható út! Az aki önmagába fordul és úgy próbálkozik, az meglátásom szerint könnyebben megérti azt az embert, aki a kőlsı világban keresi önmagát, mint az az ember, aki kinnt van és nem tudja, milyen belül lenni. Én mind kettıt ismerem, bár az is tény, hogy belül sokkal jobban szeretek lenni, mint kívől. De azok a dolgok, amikre rá jöttem, nem csak úgy ment végbe, hogy el gondolkoztam rajtuk és rá jöttem, ha nem úgy is, hogy kint a világban tapasztaltam valamit és hirtelen ráébredtem. Szerintem az a jó, ha ez a folyamat, kívől és belül is végbe megy! Így amikor azt mondom, hogy harmóniára törekszem, akkor nem csak a belsımet értem alatta, hanem a külsı világomat is. Minden hol a megfelelı egyensúlyra törekszem, bár az is tény nálam, hogy mindez egyenlıre belül jobban megy, mint kívől. Azaz, most az a célom, hogy kevesebbet gondolkodjak a dolgokon, viszont ha gondolkodok, akkor merjek minél jobban belemélyedni a gondolat folyamba. Mivel ez van picit túl súlyban nálam, a mérleg nyelve erre billen! És mivel itt plusz van, ezért ezt a plusz energiát arra a szektorra próbálom fordítani magamban, ahol kevesebb van! Az az, akármi mást csinálok, ne töprengjek közben, csak csináljam és mélyedjek el benne (pl. mosogatás, fızés. takarítás, tánc, bulizás).

11


A világegyetemünk szerkezete Alapjában véve amikor térrıl beszélünk, akkor mindaz a mi szempontuknból véve, azaz tapasztalati síkon értjük példának okáért a távolság kifejezésére a legkissebb matematikai egység az 1mm. Azonban amikor jó magam beszélek a térrıl, akkor nem az általánosan elfogadott térrıl és annak méreteirıl beszélek, hanem a nagy semmirıl beszélek, amelyben benne foglaltatik minden, mi magunk is. Viszont ha visszatérek az általonosításhoz és abban probálom leírni hogy mirıl is van szó, akkor sem az általánosan elfogadott térrıl beszélek, mivel ezen a szinten még mindíg egy azon tér 2 féle megnyilvánulásáról van szó, hanem arról az egy térrıl amelyben jelenleh élünk, azaz a téridırıl. Ebben az esetben mi a téridı kontinum szerintem?

Tér-idı kontinum A részecskék és atomok azon különbözı irányú és sebességő mozgása, mely mozgások a jelen pillanatban folyamatosan keresztezik egymást és mely mozgások és keresztezıdések hatására az atomok és részecskéik egy pontba összesőrősödvén egy vagy több kissebb vagy nagyobb tömeget alkotnak. E tömeg ha elér egy küszöb értéket, akkor az ıt körülvevı dimenzionális térben (okozati mezı) az eredeti teret meggörbíti, melynek következtében elkezd belesüllyedni ezen térbe és a térben keletkezett görbület hatására vagy mentén elkezd önmaga tengelye körül forogni, ezáltal létrhozván az anyag, a tér, az idı, a féreglyuk és dimenzió fogalmát. Az az igazság, hogy jelenlegi ismereteim szerint ezt nem tudom könnyeben megfogalmazni, mivel a mondat minden egyes tagja egy oknak egy okozata vagy fordítottan nézve, minden következmény a mondatban utal az azt kiváltó okra! Hogy mindez rajzban szemléltetve hogyan is nézne ki? Pontosan úgy, mint az ok-okozati modellem (1. ábra, 17. ábra)

(17. ábra)

Az eredeti (zöld pont azaz az) ok, összesen 5 db okozatot (azaz piros pontokat) hozz létre . Hogy akkor miért van a rajzon 10 db okozat (piros pont) ? Természetesen azért, mert mint mondtam az elménk azaz agyunk által (tapasztalati szinten azaz 3-D létsíkon) ezt mi kétféleképpen értelmezzük, azaz 10 pontot kapunk. Azonban ez a rajz igazából ha hiszik ha nem 5-Dimenziót mutat, de mi ebbıl közvetlenül csak 3-at érzékelünk ezért mondhatjuk azt, hogy jelenleg 3-dimenziós létsíkon élünk. A másik kettı a féreglyuk és dimenzió egyenlıre csak matematikailag bizonyítható a lelki szemeinken egyenlıre láthatatlan. Nos a tudósok nézetével ellentétben szerintem az atomi térben is létezik valamilyen formában a tér és az idı fogalma, mivelhogy a mi terünk relatíve kölcsönhatásban áll az atomi térrel és a felettünk elhelyezkedı terekkel is. Szerkezetileg és felépítésileg hogyan is nézhet ki eme felvetésem? Nos eme sorok alatt látható egy ábra amin van egy úgynevezett A-részecske (18. ábra). És az A-részecske keresztezi a mi univerzumunk létsíkját egy pillanatra. És ezzel egyidejőleg mi is keresztezzük az övét. De ezt az ábrát egy másik szemszögbıl is lerajzolhatnám (19. ábra).

(18. ábra)

12


(19. ábra) Hogy mi derül ki egyértelmően a 2 db ábrából? Több minden is, egyrészt hogy az elképzeléseinkel ellentétesen a dimenzionális tér háló elrendezıdése nem egyenlı oldalú kockák formájában van jelen, hanem nagyjából egyenlı oldalő egymásba épülı vagy rendezıdı körök formájában (20. ábra) és ezért lehetséges a teret úgymond meggörbíteni. Ismerıs a rajz? Nem csodálom. Mivel az ezotéria tanaiban ilyesmi mintázatot mutat az úgynevezet Élet Virága (1. kép).

(20. ábra)

(1. kép) Folytatván tovább az eredeti gondolatmenetet az A-részecske áthalad a mi univerzumunkon, (de úgy is mondhatnám, hogy mi magunk megyünk el az A-részecske "állapotai" mellett, ) majd eltőnik és ugyanabban a pillanatban már egy másik dimenzióban realizálódik és így tovább. Ami azt illeti ha mindezt úgy írnám le, hogy az A-részecske egy helyben van, s nem mozdul se jobbra, se balra, sıt még az idıben sincs jelen, azaz mi és a párhuzamos dimenziók folyamatosan az A-részecske egy-egy szeletét (, úgymond frekvenvia tartományának egy apró részletének megnyílvánulását) érzékeljük, akkor ez az állítás is teljes mértékben fedné a valoságot, ugyanis az egyetemes igazság nem változott, csak mi szemléljük egy másik oldalról ugyanazt az állapotot! Az A-részecskét, mi csak egy A-részecskének tapasztaljuk, ami egy helyben áll és folyamatosan jelen van a tapasztalati térben és idıben. Kicsit szemléletesebben íme a kocka-hálóból kiragadott egy kicsiny részlet (21. ábra).

13


(21. ábra) Mit is látunk az ábrán? Nos a piros vonal a valóságot tükrözi! A kék vonalak azt ábrázolják, hogy egy azon állapotot hogyan értelmezünk tévesen félre azaz 2 állapotnak, térnek és idınek, mint a múltban, mind a jelenben, mind fennt és lennt. A fekete vonalak pedig a két tükrözıdött állapot egyesítését mutatja. Azaz egy igazságot 2-szer 45 fokosan félre torzítunk térnek és idınek, ezt mutatja az egyik sárga vonal, ez adja a 90 fokos eltérést. De ha mindez nem lenne elég, a 2 külön érzékelt teret összekötjük egymással, úgymond párosítjuk ıket, ezért a 90 fokos hatás még pluszban megduplázódik és így jön létre az úgynevezett 180 fokos eltérés. Erre szokták azt mondani a megvilágosodott mesterek, hogyha valamit meg akarsz érteni, akkor érdemes teljes mértékben hátat fordítani mindannak amit tudsz eddig és egy új szemszögbıl vizsgálni a dolgokat. Hát mondjuk úgy, hogy jó magam hallgattam a bölcsekre és megtettem ezt a lépést! Ezzel mit is bizonyítottam be? Természetesen azt, hogy ami a logika szempontjából illogikusnak, azaz lehetetlennek tőnik abba mégis csak van logika, csak mi nem értjük, mert nem az alapok felıl (azaz magából az OK-ból ) indulunk ki, hanem az eseményeket (OKOZATOK) vizsgáljuk. Így nem is csoda, ha ennek egy része logikára és illogikára oszlik. Mivel az illogika és a logika, ugyanazon igazság elme által szét bontott 2 oldala. Ha most egy picit tovább akarnám boncolgatni a rajzokat és úgymond relatíve kivőlrıl akarnám megvizsgálni ezen eseményeket és nem belülrıl, mint eddig tettem, akkor már megint egy másik ábrát kapnék végeredményül, de még mindíg ugyanarról beszélek, mint eddig (23. ábra).

(22. ábra) Ez az 1 dimenziós rajza, egy állapothoz képesti mozgásuknak. De mivel mint tudjuk, mi ezen elmozdulást több féleképpen értelmezzük, ezért 2-dimenzióban ugyanezen rajz, már ismét máshogy nézne ki, magyarul rakunk bele egy 180 fokos csavart is (23. ábra)! Egyébként nem tudom, de csak nekem tünt fel, vagy mindenki másnak is, hogy matematikailag ez a kép (22. ábra) a 0 jelő szám jele, azaz a semmié.

(23. ábra) No, ezen az ábrán, már a 180 fokos eltérés tükrözıdését láthatjuk. Amit ha jobban szemügyre veszünk 2 apró dolgot vehetünk észre. Az egyik az az, hogyha jól megfigyeljük az ábrát, akkor észreveszzük, hogy matematikailag ez az ábra a végtelen jelő számnak (ha 90 fokosan elfordítjuk) a jele egyrészt (24. ábra). Másfelıl pedig ha az ábrát 90 fokosan elfordítjuk, akkor azt vesszük észre hogy az úgynevezett mágneses erıtér is ezen az elven mőködik. Viszont jelenlegi formájában a matematikai 8-as számot láthatjuk (23. ábra)!

14


(24. ábra) Tehát egyrészt mi következik mindebbıl? Hogy maga a végtelen és a nulla jelő szám egyazon állapotnak a 2 féle értelmezése. Magyarul: "A semmiben foglaltatik a minden!" Hát lássunk erre egy gabonakörös képet is, úgymond egy üzenetet, amit el próbál valaki mondani az emberiség számára (2. kép)! Mit is láthatunk? A nullában benne van a végtelen jele!

(2. kép) És ha a semmiben minden benne foglaltatik, akkor létrejön az úgynevezett Szent Háromság mindebbıl (25. ábra)!

(25. ábra) Melyben a harmadik tér 90 fokosan el van úgymond hajolva az eredeti két térhez képest, ezzel megalkotván az anyag fogalmát. Azaz azt is mondhatnám, ha egy kocka lenne jelen egy dimnezióban, akkor 2 dimenzióban 2 kocka lenne jelen, három dimenzióban pedig 3 (26. ábra). Ugye milyen érdekes? Elsı dimenzióban csak megduplázódik, a második dimenzióban 90 fokos elhajlás jelentkezik, a harmadik dimenzióban a 90 fokos és annak duplája azaz a 180 fokos elhajlás is megvan. Tisztára mint egy fordított piramis, ami önmagára építkezik. Egyébként nem tudom feltünt-e bárkinek is az, hogy mielıtt megkaptuk a térbeli kockát, a kockának az oldal lapjai rajtuk a 90 fokos elhajlás nyilaival egészen emlékeztett a kelta kereszt (3.kép) képére? Egészen elképesztı véletlen egybeesés vagy mégsem? Szerintem mégsem, ugyanis a régi misztérium iskolák is a maguk módján, a maguk szemszögébıl rájöttek azokra az össze függésekre amit most a saját szemszögembıl el mondok. Az úgynevezett "Mágikus Varázslatoknak" szerintem ezen összefüggések kitapasztalása és megfigyelése képezte az alapját.

15


(26. ábra)

(3. kép) Egyébként ezekkel a képekkel összefüggésben szeretnék megmutatni egy gabonakörrıl készült fényképet is (4. kép), melyet szintén az interneten találtam, akárcsak a korábbi gabonakörös fényképet, amit bemutattam. Szerintem ez a kép is ugyanazt a szemlélet módot tükrözi vissza számunkra egy másik szemszögbıl nézve. De akár mondhatnám egy fajta ÁBC-nek is a gabonakörök képeit, ahol két idegen ember beszélget a saját nyelven, majd az egyik mutat egy képet és a másik ember, ha bár nem érti, hogy mit mond a másik, de ismeri a képet és azonnal tudni fogja ebbıl, hogy mirıl beszél a másik, mivel azt ı is ismeri. Ha jól emlékszem, ugyan ilyen szimbólikus, azaz képes rendszert használt ÁBC-ként az İsi Egyiptomi Civilizáció és a mai Kína is. És szerintem mindez, nagyon is érdekes, nem lehet, csak úgy el sétálni mellette és félre söpörni, hogy mindez véletlen csupán.

16


(4. kép) Most térjünk vissza az eredeti gondolat menethez amit az alcím elején elkezdtem, azaz az A-részecskéhez. Most vizsgáljuk meg egy picit közelebrıl is a 23.-as ábrát (27. ábra).

(27. ábra) Mit is mondtam korábban? Azt, hogy mi rezonálunk az A-részecskéhez képest vagy hogy a részecske újra és újra megjelenik a jelen pillanat egy adott pontján. Azaz ha ez így van, akkor ez egy frekvencia tartományban megy létre, ami hullám formájában van jelen. Nos amennyiben elméletem nem csal, akkor ebben az univerzumban amiben jelenleg élünk, ugye a 3 Dimenziós tapasztalati síkon vagyunk jelenleg, melyek az okban tükrözıdnek, azaz 6db okozat + az 1db ok, az összesen 7db megnyílvánulási formával egyenlı. Hogy ezzel mire akartam kilyukadni? Arra, hogy az 5-dimenziós térbıl amiben jelen vagyunk, mi csupán a létsíkunk miatt 3-at fogunk fel, azt is kétféleképpen, az okkal egyetemben, azaz mi össz-vissz csak 7db dimenzió síkot (mind külön frekvencia-tartományban van, azaz különbözı a rezgés száma) érzékelünk egyszerre a 11-bıl. A 7-bıl is és a 11-bıl is mi vagyunk az egyik ilyen sík. Azaz 11-1=10, 10/2= 5 dimenziós tapasztalati szint. 7 dimenziót érzékelünk, azaz 7-1=6, 6/2=3, jelenleg a 3-dimenziós világ 3-adik tapasztalati szintjén tartunk. Ha kicsit szét nézünk a világunkban, akkor a 7-es szám miknek felelhet meg? Pl. Egy hónapban 4 hét van, ebbıl minden hét pontosan 7 napos. Ez az egyik. A másik, a szemeinkel összesen 7-féle színt tudunk megkülönböztettni egymástól. Ezek pedig sorrendileg a következık: Vörös, Narancs, Sárga, Zöld, Kék, Ibolya és végül az átlátszó szín. Ezek a szivárvány színei is (5. kép).

17


(5. kép) Ezen színek megjelenése vagy szerkezetileg az elhelyezkedése a következı lenne a 28. ábra tanulsága szerint.

(28. ábra) Ugye milyen érdekes? Még az ábrázolásban is kitőnik, pedig nem direkt csináltam, hogy a különbözı színek, különbözı frekvencia tartományon vannak jelen. Most lássuk az ugyanezt az ábrát egy másik szemszögbıl nézve (29. ábra).

(29. ábra) Mindezt leginkább úgy tudnám legkönyebben elmagyarázni, hogyha azt mondanám, hogy az atomi térbe besüllyedt nagyobb tér, ahogy áthalad a téren, dimenziókra oszlik és 1 mp-be belesőrítve minden világ kap 1/7-ed mp -et, hogy hozzáférjen az eredeti térhez. Persze minden a mi szemszögünkbıl nézve lenne igaz így! Ha ezt az ábrát egy másik szemszögbıl vizsgálnám, akkor már ezt látnám (30. ábra)!

(30. ábra) Mihez is jukadtunk ki ismét? Az ok-okozati modellem (síkbeli szemszög) szerkezeti modelljéhez. Akkor vegyük számba a hallást. Zenében 7db szolmizációs hangot különböztetünk meg egymástól. Sorrendbe téve ıket, így néz ki: Dó, Ré, Mi, Fá, Szó, Lá, Ti, és ismét a Dó egyel magasabb hangtartományban. Hmm... Nem különös véletlen mindez? Ha a szolmizációs hangokat bele rajzolnám szintén az ok-okozati modellbe és síkban szemlélném, akkor már megint ugyanezt az ábrát látnám, csak az egyenletbe, azaz a színek helyére hangok kerületek (31. ábra)

18


(31. ábra) Na és ha ezt az ábrát, úgy fogom fel, hogy nem szolmizációs hangokat, hanem tapasztalati szinteket jelıl (32. ábra), akkor megint megváltozik a szemlélet módunk, de az egyetemes igazság ugyanaz marad!

(32. ábra) A mi társadalmunk nagy része jelenleg szerintem a második és harmadik tapasztalati szinten áll! Azok akik úgymond felébredtek a negyediken vannak! És amint eljutnak az ötödikre ismét eggyé válnak önmagukkal. Idıvel mi is el fogunk jutni a negyedik és az ötödik szintre is.

19


A világegyetemünk építı kövei A világegyetemünk alkotó elemei az atomok. Azonban nem az atomok a legkisebb épitı kövek, mivel az atom is különbözı töltéső részecskékbıl tevıdik össze. Az viszont igaz, hogy kémiából és fizikából, mi ezt középiskolából nem egészen így tanultuk. Éppen ezért kihangsúlyozom, hogy elıbbi állítás csak szerintem van így! Azonban van még egy aprócska eltérés a között ahogy az iskolában tanultuk és ahogyan én képzelem el az egészet! Szerintem a tanultakkal ellentétben igen is lehetséges az, hogy az atommag körül nem csak 3 részecske, a neutron, proton és elektron keringjen elipszis alakú pályán. Szerintem annál sokkal több is keringhet az atommag körül, akár 5, 8, 13, 21, 34, stb. is. Azonban amíg 5 részecske esetében az atommagból csak egy van, 8 részecskétıl kezdve, már 2db atommagról beszélhetünk egymás mellett. Hogy akkor a kutatók annak idején a nagyító feltalálása után miért csak hármat találtak? Véleményem szerint azért, mert a többi részecskét és atommagot nem egészen jó helyen keresték. Leginkább úgy tudnám ezen állításomat megfogalmazni, hogy az alapot az atommag és az a körül ellipszis pályán forgó 3 részecske adja, így néz ki az alap, erre építkezik a többi részecske, ami az eredeti atommodell hatására jött létre vagy vált ki belıle. Azaz az 5 részecskés atommodell esetében vagy a 8 részecskés dupla atommagos modell esetében a plusz részecskéknek és atommagnak nem kötelességük az eredeti atommodell körül forogniuk. Ennek ellenére mindezt még is megteszik, csak mi a többi plusz úgynevezett együttállását, azaz együtt létezését nem úgy érzékeljük, mint ahogy az valójában végbe megy. Mint egy korábbi ábrámon (19. ábra, 33. ábra) látszódik az úgynevezett A-részecske egy elipszis pályán mozog, azonban ez az elipszis alakú pálya nem a mi téridı koontinumunkkal van egy hullámhosszon csak jelen, hanem több más univerzumon is áthalad minden egyes pillanatban, míg egyszer csak valamikor vissza érkezik a mi téridı koontinumunkba. És így elképzelve az egészet, az állításom szerintem igen is lehetséges! Ezek után kíváncsi voltam arra, hogy a történelem során volt-e olyan kutató, aki azt állította, hogy az atommodell amit ma ismerünk, nos abban az atommodellben az atommag körül nemcsak 3, hanem annál több, például 5 db részecske is jelen lehet. És ami azt illeti találtam is egy kutatót az interneten, aki 1913-ban hozta nyílvánosságra kutatásait és aki német származású volt és Borschénak hívták. Az ı atommodeljének képe pedig úgy nézett ki, mint ahogy az, az 5.képen látható. Ez a kép, egy arányosított változat, azaz, hogy egy 100 méteres templomhoz képest, mekkora lenne, maga az atommag és az atommag körül ellipszis pályán keringı részecskék ha felnagyítanánk ıket.

(33. ábra)

(5. kép)

20


Az atomi világ mőködése, elrendezısée és fejlıdése az ok-okozati modellbe helyezve Habár eddig még nem írtam róla, de mi egy 11-dimenziós világban élünk, de ez nem csak 11-dimenziós, mivel minden dimenzió jelen van 0tól a végtelenig. Mi csak relatíve eldöntöttük, hogy a 11-dimenziós világnézet irányából közelítjük meg a dolgokat. Mivel jelen körülmények között, ezt a legegyszerőbb felfogni. Hát valahol ezt is el kell kezdeni! Amit nagyjából úgy lehet elképzelni, mintha egy húr lenne, bár én inkább továbbra is egy rugóhoz vagy a "nagy semmihez" hasonlítanám. Így elmondható, hogy a teóriám ezen részlete húr-dimenziós szemszögbıl nézve létezik és a tudosók ismerik és el is fogadják. Más néven aki eddig eljutott a könyvben az biztos lehet benne, hogy az én megközelítésem is igaz, mivel a mögöttük megbúvó egyetemleges igazság továbbra is ugyanaz csak a saját szemszgömbıl megközelítve. De akinek csak egy oldalú a gondolkodása az nem fogja észrevenni a többi megközelítési lehetıséget. Más néven a húr-elmélet és az én ok-okozati modellem szintén egy és ugyanaz csak egy másik szemszögbıl nézve van jelen. Hogy miért? Vegyünk egy alapvetı példát! A következı képen az ok-okozati modellem látható ismét (34. ábra)!

(34. ábra) Na már most, tegyük fel, hogy ez az okozati modell egy gömb és ebben gömbben több ilyen gömb is jelen van. Viszont a nagy gömb átmérıje például 5 méter, a gömb belsejében található kisebb gömböknek a belsejében pedig szintén kisebb gömbök találhatóak és mindíg ugyanannyi gömb van az egyel kisebb gömbök belsejében, mint az egyel nagyobb gömbökbıl az annál még egyel nagyobb gömb belsejében. És ez igaz, az 5 m-es gömbre is, melybıl az annál egyel nagyobb gömben is ugyannyi található, mint ennek a gömbnek a belsejében. Amíg az 5 méteres gömb belsejében található legkisebb egésznyi gömbre igaz, az amit indiában tanítanak az életrıl, addig az 5 méteres gömbre igaz az, amit Einstein talált ki, és ennél az 5 méteresnél egy egységnyivel nagyobb gömbre pedig az igaz, amit az M-elmélet kitalálói alkottak meg. Mit is mondott annak idején Einstein? "Ha a tények nem igazolják az elméletet, változtasd meg - a tényeket!" illetve "A világban az a legérthetetlenebb, hogy megérthetı." Hogy ez alatt a két kijelentés alatt szerintem mit érthetett Einstein? Szerintem a válasz nagyon egyszerő! Az elsı kijelentés alatt azt értette szerintem, hogy ha a tények nem olyan sorrendben tapasztalhatóak, mint ahogy azt az elméletben jelen van, akkor az elmélethez képest kell elrendezni a tapasztalható tények sorrendjét. És így mi történik? Egy másik szempontból be bizonyítottuk, hogy az amit állítunk igaz, csak épp nem olyan formában van jelen, mint ahogy tapasztaljuk, azaz a tapasztalat el tér a valóságtól, ez az egyik megközelítése. A másik megközelítése, hogy az ami az egyik szempontból igaz, a másik szempontból nézve hülyeségnek tőnik elsıre, de ha jobban megnézzük, akkor ugyanaz, csak más elrendezıdésben van jelen ugyanaz. Tehát elıbbi példám mit bizonyított be? Ha az egy egységnyivel nagyobb, és az abban elhelyezkedı 5 méteres gömböt és az abban elhelyezkedı egy egységnyivel kisebb gömböt egymás mellé tesszük és tudjuk, hogy minden gömb belsejében ugyanaz az egyetemes igazság van jelen, össz-vissz csak a méretek és az esetleges elrendezıdések, azaz megközelítési módszerek és a szemszögek a mások, akkor az amit Indiában tanítanak az életrıl illetve az amit Einstein állított, illetve az amit az M-elmélet kitalálói állítanak illetve az amit én találtam ki, az nem hogy igaz, hanem az egyetemes igazság szemszögébıl tekintve egy és ugyanaz! Más néven nincs szükség arra, hogy tovább boncolgassuk a dolgokat, mert mindenhol ugyan arra fogunk rá jönni, egyszerően csak rá kell helyezni a vizsgálandó tényre az ok-okozati modellt, vagy az M-elméletet vagy Einstein-elméletét vagy a keleti Élet Virága nevő modellt és az ok körül elhelyezkedı okozatokat, az okhoz képest jobbra vagy balra akár fel és le elforgatni és máris megkaptuk ismét az egyetemes igazságot vagy az M-elméletet vagy Einstein relativitás elméletét. Mit tettünk? Egy ismeretlen szemszöget le fordítottunk a saját szemszögünkre és meg értettük azt, ami eddig számunkra illogikus, az az megmagyarázhatatlan volt! Ugyan ezen modell segítségét használják az úgynevezett nyelv fordítók is ha tudnak róla, ha nem, sıt mindenki ezt használja tudattalanul. Csak mindenki máshogy nevezi, mert máshogy látja ugyanazt. Ezt pedig számomra azt bizonyította be ebben a pillanatban, mert hogy nekem most esett le, hogy ebbıl a szemszögbıl nézve mindenki ismeri az igazságot, ott van az orra elıtt, csak nem veszi észre, mert csukva van a szeme. De amint egy pillanatra kinyitja, azonnal ráébred erre. De az elıbbi nyelvi példámra lássunk egy másik példát is! Olyan ez, mint amikor Jézus tanítványai beszéltek a fı téren vagy hol emlékeim szerint és habár, egy rakatt külföldi volt aki nem tudott zsidó nyelven mindenki a saját nyelvén értette, hogy mit mondanak a tanítványok. Hogy miért? Mert nem az elme, hanem a szív nyelvén beszéltek és a szív nyelve maga az igazság, azt még az elme sem tudja félre érteni. Aztán a külföldiek akik ismertek egy-egy nyelvet elkezdtek maguk közt beszélni, hogy mindannyian értik amit mondanak a tanítványok, pedig végig csak egy nyelvjárásban beszélnek és mégis mindenki érti. Hát erre próbálok rámutatni! Hogy a világnézet mindenhol azonos! Csak mivel sokan elfelejtették, hogy hogy kell a szív nyelvén kommunikálni és csak az elme nyelvét ismerik, így nem képesek meglátni azt, hogy mind a ketten ugyan arról beszélnek és ugyan arról vitáznak és mind a ketten ragaszkodnak a saját világ képükhöz és végül össze vesznek, megharagudnak egymásra és külön válnak. Ez utóbbi kijelentést pedig saját egyéni tapasztalatból mondom! Hogy hogy ébredtem rá erre a számomra fájdalmas igazságra? Még ex-barátnım kapcsán, akinek meg mutattam azokat a dolgokat amikre rá jöttem, még is amikor el akartuk egymásnak magyarázni, hogy mirıl beszélünk, akkor nem tudtuk megtenni, mert mind a ketten ragaszkodtunk a saját világnézetünkhöz, hogy az úgy van! De mind a ketten végig tisztában voltunk vele, hogy ugyanarról beszélünk! Végül míngdig mondtam exemnek a vita végén, hogy ez a vita értelmetlen, mert ugyanarról beszélünk, más hogy látjuk, de a lényeg ugyanaz. Erre ı mindíg megsértıdött, hogy lehet, hogy máshogy látjuk, de akkor is az ı megközelítése a helyes, az enyém pedig téves, azaz hibás és ezt kellene végre fel fognom, nem pedig azt, hogy ugyanarról beszélünk!

21


Ezek után miután bevágta a megsértıdöttet, mondtam neki, hogy szerintem errıl nem érdemes vitáznunk, mivel mind a ketten ugyanazt látjuk, akkor mit számít, hogy melyik a helyes és melyik a helytelen megközelítése annak amit látunk! És habár erre sosem válaszolt, mindíg próbálta éreztetni velem, hogy én vagyok a hibás azért amiért ı megsértıdött azon, hogy nem tudta felnyitni a szememet az ügyben, hogy a megközelítésem alapvetıen hibás és az övé a helyes! Végül is szerintem, nem is amiatt hagyott el, hogy kórházban voltam, hanem amiatt, hogy nem voltam hajlandó úgy látni a világot, ahogy azt ı akarta! İ is meglehetısen makacs csaj volt és nagyon okos is, még is csak annyi volt a különbség köztünk, hogy amíg én idınként rájöttem arra, hogy a vitánk értelmetlen, mert ugyanarról beszélünk, akkor miért vitázunk, addig ı nem jött rá erre! İ arra jött rá folyamatosan, hogy ugyanarról beszélünk, de az amirıl beszélünk azt ı látja helyesen. És egy sráccal jött össze, aki szintén Wicca irányzat követı és ez a srác is ugyanúgy látja a dolgokat ahogy ı, ıt nem kell okítani, hogy mi igaz és mi nem. Az hozzá tartozik még exemhez, hogy a Wicca-vallás egyik tagja, pontosabban már el jutott arra a szintre, hogy ebben a vallási irányzatban kinevezték fıpapnıvé és vannak tanítványai is, 20 éves kora ellenére. Szerintem ebben nincsen semmi rossz sem, azt viszont kicsit már sajnálom, hogy amikor másokat oktat, akkor nem mondja el nekik, hogy az amit ı lát az ı szempontjából tényleg igaz, viszont amit mások látnak az is igaz, sıt többnyire ugyanarról beszélnek csak a saját szemszögükbıl. Azaz nem érdemes másokkal össze veszni, fıleg akkor ha a lényeg ugyanaz, csak a megközelítés más. Amíg ı teljesen el határolódik és csak a saját igazát követi, addig én el jutottam oda, hogy ha valakivel össze vitázok és látom, hogy nagyon ragaszkodik az igazához, akkor el meditálok azon, hogy ı hogyan közelíti meg azt amit én. Elsınek teljesen ellentétesnek tőnik az enyémmel, de ha jobban belemélyedek, akkor rá jövök, hogy ugyanarról beszél, csak a saját tapasztalatait alapul véve. Azonban amikor valamit állítok, akkor hajlamos vagyok arra, hogy ezen állításnál nem veszem figyelembe a tapasztalataimat, csak a meglátásaimat mondom el! Így azt tudom mondani, hogy ami igaz a biológiában, az igaz a kémiában is és a fizikában is és a történelemben is és a mágiában is a vallásban is, minden másban is. Mindenben ott van, de csak nagyon kevesen látják mindezt! Hát számomra ez idınként nagyon elszomorító tud lenni, fıleg ha emiatt vesznek össze velem az emberek! Ezért vagyok olyen haláli komoly idınként, ezért szoktam ilyenkor közömbös lenni, mert szomorkodok azon, hogy egyesek mennyire vakok, süketek és érzéstelenek tudnak lenni. Idınként szabályosan félelmetes jelenség! De aztán rá jövök arra, hogy nekem sincs igazam, alaptalanul itélkezek mások felek, mert én sem vagyok se jobb, se rosszabb senkinél sem, csak sok emberrel ellentétben, pont az ellenkezı irányba megyek, mint mások és ezért látjuk ugyanazt másképp! Ideje egy picivel viccesebb oldalamat is bemutatni, amit viszont nem ismernek túl sokan, ez az az oldal, amikor mások szemében bénázok, a magam szemében pedig, csak teljesen ártatlanul jelen vagyok. A mi nap voltam a baleseti sebészeten, mivel hát hétvégén csúnyán bevertem a kezemet és funkcióját tekintve, jelenleg nem tudja rendesen betölteni a szerepét. Már amikor oda értem voltak vagy 30-an a váróban így szép kis sor elé néztem. De nem érdekelt! Hogy ne unatkozzak még egy könyvet is vittem magammal olvasgatni. Oda mentem a diszpécserhez és elmondtam neki, hogy mi a bajom, mire mondta, hogy álljak az ajtó elé és adjam oda a nıvérnek a Taj-kártyámat. Oda is álltam, rajtam kívől még vagy 7-en vártak ott ugyanerre. Majd egyszer csak kijött a nıvér, de senkivel se törıdve tovább is ment. A mellettem lévı emberek mérgesen kezdtek zúgoldni, hogy mi lesz már. Mire mondom nekik: - Ez van! Így le ültek! Én vissza ballagtam a portáshoz és mondtam neki, hogy biztos jó ajtóhoz küldött-e. Mire mondta, hogy igen, de elébb rohant ki a nıvér, mért nem adtam neki oda a kártyámat. Mondtam neki, hogy azért mert láttam, hogy sietıs dolga, nem ér rá velem foglalkozni, hiszen rengetegen várnak rá. Én pedig rá érek, mivel nem sietek sehova sem. Minek tenném? Mire a portás elkérte a beteg kártyám mondta, hogy üljek le, inkább akkor majd ı adja oda a kártyám a nıvérnek. És el is sietett. Na erre aztán mindeki felfigyelt rám a váróban és megint el kezdtek zúgolódni maguk közt, hogy mi az, hogy ık itt várnak egy órája, nekem meg maga a portás segít a kártyát a rendeltetési helyére juttatni. Hát le ülltem és elkezdtem olvasgatni. Miután 20 percet vártam, el indultam kifelé rá gyújtani, mire mondja a portás, hogy hova megyek. Mondom cigizni, mindjárt jövök, van itt 30 beteg, igazán rá érek. Ki is mentem, épp végeztem, megyek be felé, jön a portás, hogy én következem! Mondom: -Oké! Ti tudjátok! Be is mentem, be ültem a vizsgálóba, a doki el kezdi nézni a kezemet. Mondom neki, nincs eltörve, csak meg zúzodott. Erre kérdi minek jöttem be vele akkor? Mondom azért, mert kíváncsi vagyok igazam van-e. Mire ı! Ha ez igaz lenne, akkor be se jöttem volna, és hadd döntse már el ı, hogy törött vagy sem. Hát fel is küldött azonnal a röntgenhez, ahol szintén jelentkeztem a diszpécsernél és mentem a váróba. Ott mondja az egyik beteg, hogy lap nélkül nem lehet bemenni, neki is egy lapot kellett kérnie, és hogy ı már régebb óta vár itt, mint én. Hát épp indultam volna vissza a diszpécserhez, amikor ajtó nyitás és mondják a nevemet. Hát a hölgy arca teljesen elképedt. De szép lassan az enyém is. Mondom magamban, idınként annyira szerencsétlen tudok lenni, hogy az már maga a jó szerencsém is egyben. Meg röntgeneztek és vissza küldtek le. Hát vissza mentem egy szintel lejjebb. Ismét vártam 20 percet és hívott a doki. Mondja, hogy nincs eltörve, csak zúzodás. Mire mondom neki, hogy pont ahogy éreztem. Szerintem a doki nem figyelt a szavaimra, mert erre azt vágta a képembe, hogy: -Magának biztos röntgen szemei vannak, hogy így tudja! Mire mondtam neki, hogy ez nem látás, hanem érzés kérdése, ha el lenne törve tudnék róla. Máskor is amikor inekciót kaptam ránézés nélkül meg tudtam állapítani, hogy mekkora tő van bennem, pusztán az érzéseim alapján. Na erre aztán tényleg kiakadt és mondta, hogy akkor további szép napot! Nem akartam se kiakasztani, se felidegelni, csak el mondtam, hogy mit látok és mit érzek! És így ha bár én mentem oda kb. 31-edjére, 1 óra alatt meg is voltam, pedig sokan még azután is ott voltak, meg az elıtt is, hogy oda értem egyáltalán. Hát ilyen az élet! Ez után a kis kitérı után itt az ideje vissza térni az alcím témájához! Ott tartottam, hogy az egyik kedvenc mondásom a következı: "Ami igaz kicsiben, az igaz nagyban is!" Ugyan akkor azt is mondtam, hogy minden ami egy az elménk 2 egymással ellentétes hatású erınek látja és hiszi is mindezt. Azaz a fizikia világ atom-modellje (, nem a kémiaié, ) szerintem így helyes (6. kép)!

22


(6. kép) Azaz, nem azt állítom, hogy a tudósok tévedtek, hanem azt, hogy nem gondolták tovább, nem mélyedtek bele az életbe mélyebben, jobban. Mivel, minden ami létezik, egymásra épül és egymással szimbiózisban is áll! A nulladik szint az maga a nagy semmiség. Amikor a semmi rájön arra, hogy van, akkor létrejön az alap hang, az ige, a frekvencia, az elsı szív dobbanása az életnek. Azaz jelen példámban a ZENE. Erre az elsı szinten épől a MATEMATIKA. Hiszen a semmi tudatára ébredt és egy önmaga által meghatározott egységnyi távolságban létrejött önmaga körül. Létre jött az alap! "A ház alapja!" A második szinten létrejött a BIOLÓGIA. A harmadik szinten a KÉMIA. A negyedik szinten a FIZIKA. És végől ismét ZENE lett belıle, azaz a MÁGIA és a SPIRITUALITÁS egyszerre. Mivel e két szó ugyanazon állapot különféle értelmezése.

Aki ismeri az alapokat, az tudja, hogy nincs különbség köztük. De aki nem ismeri az alapokat, csak a tanításokat, az különbséget tesz köztük, mert nem látja a párhuzamot, az össze függést, az átmenetet. A MÁGIA és a SPIRITIZMUS hogyan lehetne egy? A férfi és a nı hogyan lehetne egy? A jó és a rossz, hogyan lehetne egy? A szimbiózis, az átmenet által, úgy hogy jelen vannak egymásban! Egymás nélkül nem létezhetnek. Jelen vannak egymásban és egyek. Mindez valahogy így tudnám a legjobban szemléltetni (35. ábra).

23


(35. ábra) Tehát a folyamat matematikai alapokon nyugszik, mely folyamat a Fibonacci-féle számsoron alapszik (36. ábra)!

(36. ábra) Tehát rájöttünk arra, hogy a fizikai atommodell az élet fizikai szintjén, a fizika szemszögébıl, hogy is lenne helyes! Ha még egy szinttel feljebb tekintenénk, akkor a következı szinten már így lenne helyes (37. ábra)!

(37. ábra) Ugyanezt az ábrát egy másik megközelítésbıl nézve az eredeti atommag ketté vált, mint a biológiában az egy sejtő. Azaz le másolta önmagát, el mozdult önmagához képest. Az eredeti 5 részecskés atommodell lemásolta az önmagában létezı korábbi szintet (3 részecskés atommodell) és így már 2 atommagos 7 részecskés atommodellként létezik tovább. Azonban az "újnak" nem kötelessége a régivel együtt maradni így külön válik tıle és ı is elsınek majd ki fog fejlıdni 5 részecskés atommodellre. Így lehet, hogy külön válták, de szimbiózisban maradnak egymással és ezáltal hatnak is egymásra. Így továbbra is csak azt tudom mondani, hogy Borschenak igaza volt abban, hogy létezhet öt részecskés atommodell is. Azonban a maradék 2 részecskét rossz helyen kereste, mivel azok az élet más szintjein vannak jelen. Különben ha megnézzük a kocka rajzát amit le rajzoltam, akkor más motívumokat is fel lehet benn ismerni (38. ábra). Például 6 oldalú sokszög, Térbeli kocka, atommodell, önmagába visszahajló világegyetem, szolmizációs hangok, színek eloszlása, stb.

24


(38. ábra) Ha az ember tovább nézegeti a rajzot és a térbeli kockára koncentrál, akkor fel ismerheti benne a hatágú és az ötágú csillagot is: Hogy hogyan? Úgy, hogy 2 db egymással ellentétes irányban le fektetett 5 ágú csillagot össze illesztve, meg kapjuk a hatágú csillag képét (39. ábra).

(39. ábra) Akkor most lássuk, hogy a korábbi fizikai atommodellból (1db atommag + 5db részecske), hogyan is lett a következı szint atommodellje (, azaz 2db atommag + 6db részecske), illetve, hogy mindezek tükrében hogy jön ki az ok-okozati modell is (40-43. ábra). Egyébként szerintem

25


az atommag körül a részecskék pont ugyanolyan elhajlás szöggel vannak jelen, azaz ugyanolyan elhajlás szöggel keringenek ellipszis pályán, mint ahogy a hatágú csillagban, az egyik csúcsból kiinduló vonal elér a vele pontosan szembelévı hatágú csillag másik csúcsához!

(40. ábra)

(41. ábra)

(42. ábra)

26


(43. ábra) Ha a Neutron takarja a Positront és a Positron a másik oldalt a Neutront, illetve a 2db atommag leárnyékolja a 2db elektront, akkor megkapjuk a 6 részecskés és 2 atommagos atommodellünket, ami rá adásul a valóság szempontjából 11-dimenziós M-elméletnek is megfelel (ebben az esetben viszont nincs árnyékolás, viszont a 2db atommag egynek tőnik). És még egy szintel feljebb nézve pedig azt látjuk, hogy 10 db részecskénk és 2 db atommagunk van, azaz ahhoz, hogy ezt lássuk az eredeti részecskének minimálisan 12-szer kellett le másolnia önmagát! Magyarul az egyetemes igazság továbbra sem változott, csak minél nagyobb a környezet, annál több részecske és atommag van jelen, ha együtt nézzük ıket, ha külön-külön, akkor is ugyanez az ábra, csak épp külön-külön érzékeljük ıket és nem látjuk, hogy kölcsönösen szimbiózisban állnak egymással a részecskék. Lássunk az ötágú csillaggal kapcsolatban egy-egy gabonakör fényképét is, mely szerintem ebbıl a szemszögbıl szemlélve ezt hivatott vissza tükrözni számunkra (7-8. kép).

(7. kép) Olvastam régebben az okkultizmussal kapcsolatban egy könyvet, mely nagyon sok szép és jó dolgot leírt, csak épp az alapokat nem, azaz hogy mibıl jöttek rá arra, hogy mi hogyan mőködik az okkultizmusban. Mint azóta már többször is tájékozódtam róla, mindez azért lehetséges, mert az okkultizmus alapjai, azaz az úgynevezett Mágia-elmélet alapjai az idık folyamán a feledés homályába vesztek és talán pont ezért vállt ez a tudomány-ág (, mert hogy régebben az volt) oly misztikussá és legendássá! Fogalmazzunk úgy, hogy az "ok" a feledés homályába veszet és csak az "okozatok" maradtak fennt! Magyarul, ha elı idéznek egy hatást (azaz valahol bele nyúlnaka rendszer mőködésébe), akkor azzal milyen kívánt más hatást lehet elérni (egyensúlyi állapot vissza áll). És igen! El lehet érni, mivel minden egy egészt alkot és szimbiózisban áll egymással! Azaz ha valahol bele avatkoznak a rendszer mőködésébe, akkor a rendszer arra törekszik, hogy a beavatkozást kiegyenlítse minden irányban és vissza állítsa önmagában az egyensúlyi állapotot.

(8. kép) Egy másik oldalról szemlélve, mindez a Vonzás-törvénye. A Vonzás-törvénye tapasztalati szempontból nézve atomi szinten fog megindulni és nem is abban a pillanatban hogy kigondolta az ember, hanem korábban. Amint kíván valaki valamit (akarva-akaratlanul) a múltban létrejön egy vissza csatolás, a jelenben már zajlani fog a változási folyamat és a jövı egy adott pontján ismét be áll az egyensúlyi állapot, azaz meg kapjuk azt, amit kívántunk!

27


Tehát, ha a létezés 7 szintjét össze kapcsoljuk, akkor a hatodik szinten eljutunk a Mágiához is, mely a Spirituális út kezdete is egyben és a hetedik szinten eljutunk oda, hogy "rá ébredjünk" a valóságra. Mindez persze csak tudat-fejlıdés szempontjából van így, hiszen vannak olyanok is, akik véletlenül hozták össze mindezt, egy pillanatra látták az igazságot, majd ismét be csukták a szemüket és álmodoztak tovább. Szerintem velem is valami ilyesmi történhetet. Most térjünk vissza a 8-részecskés atommodellhez mivel ahogy korábban mondtam, a 2 atomnak és részecskéiknek nem kötelezı együtt maradniuk, csak szimbiózisos kapcsolatban maradnak egymással, ezért hát, akár úgy is elıfordulhatnak a mi világegyetemünkben, mint ahogy azt a 44. ábrán láthatjuk!

(44. ábra) Azaz a világegyetemben elsınek nem a bolygók jöttek létre, hanem az élet alap pillérei, melyeket az atomok különbözı féle kapcsolódása alakított ki. És ilyen szinten szemlélve mindezt, ha volt is kezdett és lesz is valamikor vég, akkor minden amit látunk és érzékelünk egy pillanat alatt teremt meg. "Egyszerően egyik pillanatban nem volt semmi, a következı pillanatban pedig minden itt volt! Az út végén pedig minden visszafog olvadni egy pillanat alatt a semmibe és kezdıdik elılrıl a folyamat, mert amint létrejön a semmi, a semmi abban a pillanatan ismét rá ébred, hogy van és ismét itt lesz minden! Ezt pedig mi frekvenciának nevezzük!" Ha az idı szemszögébıl nézzük ezt az egészet, akkor ezt az egy pillanatot, mert tényleg csak egy pillanat volt, mi végtelennek érzékeljük végtelen milliárd évnek ahogy haladunk elıre a fejlıdésben és abban hogy látjuk, mi hogy alakul ki, szinte lassított felvételi üzemmódban vagyunk jelen, így ilyen szempontból szerintem legelsınek a Hidrogén és Oxigén molekula jött létre, utána pedig a víz és így tovább. Magyarul elsınek mindenfelé hatalmas hidrogén felhık alakulhattak ki az őrben, amelyek késıbb egy adott mennyiséget elérve és az elektrolizáció hatására vagy egy féreglyuk erımezejének a hatására ami áthaladt a gázfelhın, hát fogalmazzunk úgy, hogy a tölcsér körül a gázfelhı felcsavarodott, nagyjából gömb formában és új folyamat indult be, egyfajta elektrolizáció, melynek a hatására bizonyos gázfelhık be gyulladtak létrehozva ezzel az elsı Napokat. (Bibliai teremtés történet: Legyen világosság!) Késıbb ezek a napok, egy nagyobb nap köré győltek. És amíg a központi Nap, gyakorlatilag az atommag funkcióját látta el, a többi kisebb Nap más irányba (részecske) kezdtek el fejlıdni, melynek hatására kialakultak az elsı úgynevezett bolygók. Amikek több réteg is kialakult szép lassan, míg végül eljutottak az asztenoszféra határáig, ahol ismét hidrogén atomok és utána oxigén atomok váltak ki a földköpenybıl. A hidrogén fell emelkedett majd ahogy a földköpeny az oxigént is elkezdte termelni, a meleg felmelegítette és el kezdett az oxigén réteg is felemelkedni, melynek hatására találkozott a hidegebb hidrogénnel és létrejött az elsı plazma kisülés melynek eredménye a víz lett, azaz az oxigén egy része tovább emelkedett a hidrogén felhı helyére, a hidrogén pedig egyesülve az oxigén egy részével lecsapódott zivatarok, viharok, esı formájában a földkpennyre létre hozva ezzel az asztenoszférát, mely kezdett megszlárdulni, de még nem volt elég szilárd, több helyen is kitörtek az elsı vulkánok, melyek láva hömpölyegére szintén esı esett és mely szintén el kezdett megszilárdulni, így jött létre a litoszféra is a bolygón. Majd a meleg pocsojában ezen a kopár de még kissé forró bolygón a különbözı atomok és részecskék különbözı-féle kapcsolódásai és szerkezetei amelyekben mindenféle elektrolizációs folyamatok játszódtak le eddig a pillanatig teljesen automatán, nos hirtelen ráébredtek arra, hogy vannak. Azaz léteznek, és ebben a pillanatban megszületett a biológiai élet fogalma is! Eddig csak kémiai és fizikai tudatról beszélhettünk, de most létre jött a biológiai is, ami a kémia, fizika, matematika és zenei tudat szimbiózisa és a létezésnek egy újabb lépcsó foka! Szóval ezek után abban biztosak lehetünk, hogy a Világegyetem azon a részén ahol szintén végbe mentek ezek a folyamatok, ott 100%, hogy élet is van. És nem csak egysejtő élet, bár tuti, hogy azt is fogunk találni, hanem annál jóval fejlettebb is. Sıt nem csak fejlettebb, de a mienknél fejletlenebb és a mi fejletségünkkel megegyezı is 100% hogy van. Hogy akkor miért nem lépnek velünk kapcsolatba? Ezek után talán azért, mert tudják, hogy még nem értenénk meg ıket, ezért nyomatják a gabona köröket a bolygónkra, hogy rá érezzünk, rá jöjjünk az igazságra és amint ez bolygó szinten megtörténik el fognak jönni hozzánk, pontosabban fogalmazva hivatalos formában is fel fogják venni velünk a kapcsolatot! A másik dolog amiben ezek után biztosak lehetünk, ha erre rájöttünk, hogy nem hogy halál nem létezik, de kezdet és vég sem! Ezek csak idısíkbeli fogalmak, azaz légvárak! Mindíg is itt voltunk és mindíg is itt leszünk, akkor mitıl kellene félnünk?

28


A világegyetemünk mőködése Ha továbbra is az ok-okozati mezı-re hagyatkozunk, akkor mit is tudtunk meg eddig? Van egy ok amihez ha energiát adunk, akkor téren és idın kívül létrehozz önmaga körül egy okozati burkot-t. Úgymond az energia viszonylagos megszünésével minden irányból megindul vissza az eredeti ok felé és mozgása következtében létrejön az okozati mezı. Hogy is játszodhatott le a folyamat vajon? Szerintem úgy, ahogy az a 45. ábrán látható!

(45. ábra)

És, hogy mindez hogy is nézhet ki mőködés közben? Elemi részecske szinten nézve szerintem mindez úgy nézhet ki, mit ahogy az a 46. ábrán látható is! Az atomokat alkotó részecskék áthaladnak a mi és az összes többi dimenzión is, illetve mi magunk is megtesszük ugyanezt fordítva is! Az egyik féle mozgás adja a "zárt tér" fogalmát, a másik féle mozgás az idı fogalmát! Az eredeti "ıs-atom" számára tulajdonképpen nem létezik sem tér, sem idı, ı csak úgy jelen van. Ezen ıs-atom ("a mi egész mindenségünk") egyik része a mi világegyetemünk. Azért csak egyik része, mert az ıs-atomnak mi csak egy részét érzékeljük tudatossági szintünkbıl kifolyólag. Úgy is mondhatnám, hogy az egésznek csak egy kis frekvencia-tartományát. Mely frekvencia tartományban végzett "növekedésünk" folytán, azaz ahogy tágítjuk a tudatunkat ezen ıs-atomból egyre többet és többet érzékelünk vagy másnéven fogunk fel, értünk meg. És mindezen "tágulási folyamatunkat" idınek és térnek érzékeljük tapasztalati szinten. Azaz, mi mozgunk az ıs-atomhoz képest minden létezı irányba. Azonban mivel tér és idı nincsen jelen, az úgynevezett korábbi "fejlıdési szakaszunk eredményeinek" minden egyes eleme jelen van a jelen pillanatban. Mindetz valahogyan úgy tudnám a legjobban szemléltetni, ha le akarnám rajzolni, azonban ez a rajz csak egy-dimenziós modell képe annak amit szemléltetni próbálnék, ha sikerülne (47. ábra)! A rajzon az eredeti ıs-atom mi magun vagyunk! És ahogy mi körbe fordultunk egy kört és ismét elértünk önmagunkhoz a lépcsıfok negyedik szakaszában, azaz felfedeztük saját határainkat, nıtt a tudatossági szint és az új határok ismeretében megindultunk ugyanazon irányokba. Azonban a "lenyomataink" ott maradtak. És ezen lenyomatokhoz képest végzett mozgásunk adja a tér, az idı, az anyag és egy rakás más dolog "látszatát". Azaz magyarul megfogalmazva, "minden Egy"! "És az egy maga a semmisség állapota!" Egyébként a rajzokkal kapcsolatban szükségét érzem, hogy megmutassak egy gabonakörös fényképet is! Pontosabban a fénykép, azaz fényképek képe bele van szerkesztve az eredeti 36. ábrába, létrehozván ezzel nekem a 48.ábrát, amelyen sokkal könyebben tudom szemléltetni azt, hogy a gabonakör fényképe és az én rajzom egyezik!

29


(46. ábra) Elmesélek mindezen teóriámmal vagy másnéven világszemléletemmel kapcsolatban egy másik kisérletet, mely szerintem ismételten csak igazolja a teóriámat. A tudósok fény atomokkal végeztek egy kisérletet! Arra voltak kíváncsiak, hogy egy fényatom teljesen világos és teljesen sötét szobában mennyi idı alatt és mekkora sebességel fogja megtenni ugyanazt a távolságot. A kísérlet végeredménye az lett kissé meghökkentı módon a tudósok számára, hogy az úgynevezett fényatom sötét szobában és vilgáos szobában is ugyanannyi idı alatt és ugyanakkora sebességgel tette meg az utat. Ebbıl a kutatók arra következtettek, hogy ezek a fényatomok igazából nem is mozognak! De mindez lehetetlen! Vagy mégsem? Szerintem ez a kísérlet is csak a teóriámat támasztja alá! Hogy hogyan? Nos, ha a mi terünk, az atom idıbeli távolságának felelne meg, akkor az atom a mi terünkben a szó szoros értelemben véve be van fagyva a jelen pillanatba, azaz nem mozog! Mi mozgunk hozzá képest! Ugyanakkor ha a mi idınket vesszük az atomi tér távolságának, akkor az atomokhoz képest pedig, mi magunk vagyunk befagyva az ı jelen pillanatukba, azaz mi sem mozgunk! És ha mindezt el tudjuk képzelni és el is tudjuk fogadni így ahogy van, akkor rájövünk, hogy csak a tudatunk az ami úgymond mozog, azaz folyamatosan tágul. Melynek testbeli megnyílvánulásában az elme ezen mozgásokat összegzi, átlagolja és a tér és idı látszatát kelti tapasztalati szinten szemlélve az egészet. Ha most a tapasztalati síkot vesszük alapul, akkor a következıt vesszük észre vagy a következı dologra jövünk rá. Méghozzá arra, hogy az atom, egy pillanat leforgása alatt nagyobb távolságot tud megtenni, mint azt el tudnánk képzelni. Egyik pillanatba itt van, a következı pillanatban a világegyetem egyik végén, majd a másikon és így tovább... Hogy ez miért van? Mert az atom "állapot fejlıdéseit" (mely a "mi tudatunk egy korábbi fejlıdési" szintjei) mi össze-vissza érzékeljük! És ebbıl csinálunk egy idırendi folyamatot. Például az atom megjelenik a múltban a világegyetem egyik sarkán, majd a jövıben a világegyetem másik sarkán, majd a jelenben a szobánk egyik sarkán, majd ismét a múltban a Marson, majd a jövıben a Holdon, majd ismét (az azóta kb. 1 mpesnek érzékelt mozgás) a jelenben az orrunk elıtt... Mi ebbıl mit fogtunk fel? Csupán annyit, hogy az atom az egyik pillanatban a szobánk egyik sarkán volt a következı másodpercben pedig már az orrunk elıtt. Ezt átlagoltuk és azt mondtuk, hogy: "-Húú, de piszok gyorsan mozog!" Jó, jó, tudom, kicsit hülye példa, de leginkább ez szemlélteti legjobban a világegyetem mőködését. A káoszban rejlı rend szépsége, vagy a rendben rejlı káosz varázsát! Ugyanis az szerintem világosan kitőnik a példából, hogy azok az atomok amik ebben a pillanatban alkotják a körölüttünk lévı tárgyakat (pl. bútor, számítógép, stb...), a következı pillanatban már nem lesznek ott. A következı pillanatban, már millió más atom alkotja ugyanazokat a tárgyakat, amik körbe vesznek minket. Nem az atomok mozdultak el hozzánk képest, mi mozdultunk el hozzájuk képest! Ez a káoszban létezı rend logikája! A jelen pillanat és semmi más! Minden egyes atom, ahogy elhaladunk mellettük, ha tudnak róla, ha nem (, egyébként a saját létezésükrıl biztos, hogy tudnak, ezért elmondható az atomokról, hogy rendelkeznek tudattal), a mi világunk logikai szabályaihoz képest elrendezıdnek. És gyakorlatilag ennyi a lényeg! Így mőködik a rendszer!

30


(47. ábra)

(48. ábra)

Viszont ha valaki ezt a logikát nem tudta követni, akkor neki elmesélhetem máshogy is! Képzeljünk el 2 fekete lyukat, melyek jelen vannak a semmiben! Ez a 2 fekete lyuk egyszercsak a szájuknál találkozik létrehozván egy önmagába vissza hajló úgynevezett buborék-univerzumot, vagy másnéven tükör univerzumot. Lényegében lényegtelen, hogy melyik kifejezést használjuk, mivel a 2 kifejezés egyazon kép kétféle értelmezése. Ahogy a 2 száj találkozik képtelenek egymást beszívni, mivel ugyanakkora a szívó hatásuk, így a 2 száj 2 végét vonzákk be a másik szájba. Eddig követhetı? És ennek eredményekép létrejön egy önmagában jelen lévı feketelyuk, mely ráadásul vissza is hajlik önmagába. A szemléltetés kedvéért mindez úgy nézne ki ahogy a 49.ábrán látható!

31


(49. ábra) Egyébként már nem igen emlékszem, hogy hol és mikor, de emlékszem rá, hogy olvastam róla az interneten, hogy valahol Amerikában az egyik ıshonos bennszülött nép teremtés történetében mesélnek róla, hogy az ı felfogásuk szerint 2 éhes száj találkozásából és a gyomor vezetékük össze kapcsolódásából keletkezett a világegyetem. Az életemet is felmerném rá tenni, hogy az a törsz erre az ábrára, azaz a 50. ábrámra gondolt!

(50. ábra) Ebbıl számomra pedig világossá vált, hogy Igen! Mai, tudományos szemmel nézve ezek az emberek buták! De nem hülyék!

32


Mi hozzájuk képest elbújhatunk a mai technikáinkkal és a varázslatos szerkezeteinkkel, elmondjam miért? Mert ık a természetben élnek vagy éltek és bennük természetes gondolkodásmód alakult ki, ami nem csak hogy logikus, hanem egyenesen értelmes! Míg mi inkább logikusabbak vagyunk, de mivel nem a természetben élünk, hanem "mesterkélt" környezetben, ezért igen csak elmondható rólunk, hogy az értelmi képességünk meglehetısen korlátozottak! Mivel ezek az emberek atom gyorsító szerkezetek nélkül rá jöttek ugyanerre pusztán csak azáltal, hogy figyelték a természet mőködését! Különben alapvetıen én magam is ezt teszem, figyelek! Ezekre a dolgokra nem tanított meg senki sem. Voltak hézagos ismereteim a témáról amit többnyire különféle sci-fi filmekbıl és sorozatokban láttam, mint például a Star Wars, Star Trek, Stargate, Sliders Androméda, Babylon5, stb. illetve egy kevés amit fizikából tanultam középiskolában, de a többire rá jöttem magamtól, pusztán azáltal, hogy figyeltem, és nagyon is érdekelt, hogy mi hogy mőködhet körülöttem, ebbıl is fıleg a téridı szerkezete és az abban elhelyezkedı energiák! És szinte minden nap meglepıdök azon, hogy amit megfigyelek és az alapján kitalálok dolgokat mennyire bele illenek a hézagos ismereteimet kitıltı őrbe! Lehet, hogy logikátlannak tőnik amiket le írok, de így legalább van értelme mindennek amit ismerek. Máshogy nem igen van! És szerintem mára már az is be bizonyosodott, hogy azok a sci-fi írók, akik soha életükben nem jártak egy atomgyorsító laborban sem, csak egyszerően a fantáziájukra és addigi ismereteikre hagyatkozván olyan dolgokat találtak ki, amikrıl a kutatók azt hitték, hogy csak mese, erre most sorra kiderül mindenféle kisérletbıl, hogy mindez, amit természetes logikával és képzelı erıvel mások kigondoltak az nem hogy lehetséges, hanem egyenesen tényleg úgy is mőködik! Miután az írásaim egy részét le akartam véleményeztetni egy helyi, azaz szentesi kutatóval, aki annak idején a NASA-nál is dolgozott a következı véleményt kaptam kissé ki ábrándító módon: "Amennyiben töménytelen sületlenséggel találkozom, akkor az illetıt megkérem, hogy máshol terjessze..." Az ı szempontjából teljesen érthetı, hogy nem érti, hogy mirıl beszélek, hiszen ı tudós ember és a tudosók általában nem igen szokták használni a képzelı erejüket, csak a logikájukat, így számomra nem is csoda, hogy a tudósok nagy része kissé vak, azért szerencsére akadnak kivételek. Csak annak hisznek amit a saját szemükkel is látnak, azonban egy dolog valamit a saját szemünkkel látni és elfogadni, hogy úgy van és egy dolog megérteni ugyanazt amit látunk, már pedig megérteni többféleképpen is lehetséges. Ha az ember figyel és használja egy kicsit a fantáziját, azaz képzelı erejét, akkor szerintem sokkal könnyebb bármit is megérteni, mint száraz logikával boncolgatni bármit is. Az már más kérdés, hogy az említett szentesi kutatónak is vannak érdekes írásai, mivel ı maga is ugyanúgy hisz az antigravitációban és minden másban is, mint én, sıt saját irásai is vannak róla. Pont ezért nehéz számomra felfogni, hogy azok a dolgok amikrıl ı ír, és azok a dolgok amikrıl én írok, nos ezek közt mi a különbség? Szerintem az ég világon semmi! Ugyan arról írunk, csak mindketten más honnan közelítjük meg ugyanazt! İ egy nagyon neves és híres objektív szemszögő kutató, én pedig egy ismeretlen gondolkodó vagyok, aki hisz bizonyos dolgokban és képes objektívan, szubjektívan, realistán, értelmesen, hülyén, mővészien és jó pár féleképp szemlélni ugyanazt a dolgot. Mindíg az adott helyzetben döntöm el, melyik szemszög felıl érdemesebb valamit vizsgálni, vagy ha az egyik szemszöggel zsákutcába jutok, akkor váltok a következı szemszögre és onnan is megfigyelem azt amit látok. Az ı véleménye szerint viszont az amit én állítok és amit én látok az sületlenség, az övé viszont igaz! Mivel az ı állítása tényeken alapszik! Hát épp ez az! A tény és a valóság nem ugyanaz! A tények folyamatosan változnak, de az igazság ugyanaz marad! Én az egyetemes igazságról beszélek, azaz arról ahogy én látom azt, az úriember, pedig az egyetem tényérıl beszél. És ez hatalmas különbség! Ennyi a különbség az írásaink és gondolat világunk között. Hogy én látom a különbséget, az úri ember viszont nem! İ, akár csak sok más kutató társa nem látja a különbséget, csak azt, hogy ez így lehetséges, így pedig nem lehetséges! Egyébként a 39. ábrát kicsit jobban megfigyelve még felismerhetünk egy érdekes dolgot, még hozzá azt, hogy ez a rajz megfelel az EinsteinRosenberg-féle híd rajzának is. Einstein a maga módján egy hihetetlen nagy zseni volt, már csak azért is, mert mind az amirıl eddig írtam, az az én meglátásom szerint teljes mértékben megfelel az Einsten-féle relativitás elméletnek is. A relativitás-elméletnek is ugyan ez az alapja szerintem. Így elmondható, hogy a magam módján, a magam vonatkoztatási rendszerében, de értem, hogy mi is az amit Einstein kitalált, azaz relativitás-elméletnek nevezet. És, hogy ıszinte legyek ez az elmélet hihetetlenül egyszerő, szinte semmi bonyolult nincs benne! Úgy is fogalmazhatnék, hogy az amit Indiában tanítanak a világról, az ugyanaz, mint amire Einstein is rá jött magától és ugyanaz, amire én is rá jöttem magamtól. Csak józan paraszti ész (, azaz logika+képzelı erı főszerezve némi meditatív állapottal) kell hozzá! Különben ha egy ilyen tölcsérbe (, azaz abba a tölcsérbe amit a 50. ábrán láthatunk) bele hajítanánk egy 500 km-es nagyságú sziklatömböt, akkor mit látnánk? Azt, hogy amíg az atomok a mi terünkben egy pillanatba össze vannak sőrısödve, addig ahogy közeledik a lyuk felé, már nem lesznek érvényesek rá, a mi univerzumunk szabályai! Pontosabban nem úgy lesznek érvényesek rá! Mivel a tölcsér ami beszippantja, az egy másik univerzum megnyílvánulása, a mi terünkben, de csak az erı hatását érzékeljük mindennnek (51. ábra). És ezen univerzum szabályrendszerének felépítését azaz erıinek mőködésének tükörlenyomatát (azaz 90 fokos téridı beli elhajlás). Magyarul, az 500 km-es sziklatömb, elkezdeni belassulni, majd atomjaira szakadni, mely atomok másodpercenként nagyobb távolságot tesznek meg mint azt eltudnánk képzelni Végül pedig a tölcsér egyik oldalán teljesen eltünt a tömb. A tölcsér másik oldalán pedig ismét azon univerzum szabályrendszereihez igazodva, ugyanezen atomok, alkotni fognak valami más anyagot, ha a mi univerzumunk egy másik sarkába dobja ki a lyuk, akkor adott esetben ugyanazt a sziklatömböt fogja ismét felépíteni. Miért? Mert ami a mi univerzumunkban egyet alkot, az (a szomszédos dimenzió melynek tölcsére van csak jelen a mi univerzumunkban maga az univerzum nem, mivel más frekvencia tartományon van jelen) más univerzumok hatására, kicsit máshogy alkot egy egészet. Mivel nem ugyanazok a szabályok érvényesülnek az anyagra, mint nálunk, hanem más szabályok. És ebbıl kifolyólag egy fekete lyuk tátonghat két idısík, két univerzum és a mi univerzumunk két része közt is, valahogy így elképzelve mindezt!

Eddig világos? Lényegében lényegtelen, hogy melyik szemszögbıl mesélem el, mert végig ugyanarról az egy dologról beszéltem, a könyv minden egyes fejezetében, csak más-más féle megközelítésben és más-más féle nagyságban vagy mondhatnám úgy is, hogy kiterjedésben vagy terjedelemben. Azaz Einstennek 100%-osan igaza volt akkor, amikor azt álította, hogy "a dolgok relatívak"! Vagy másnéven, "mihez képest"? Mert tényleg ez a fı kérdés, hogy mihez képest! Vagy más néven, melyik megközelítés felıl, melyik szemszögbıl vizsgáljuk a dolgokat, a tied felıl vagy az enyém felıl vagy az univerzum szemszöge felıl, nos melyik felıl vizsgáljuk? Lényegtelen melyik oldalról közelítjük meg a végeredmény mindíg ugyanaz lesz minden irányból! A kérdés leginkább így ezek után nem is az, hogy mihez képest, hanem az, hogy bele mersz-e mélyedni, el mersz-e merülni a folyóban amiben vagy annyira, hogy megértsd az igazságot vagy továbbra is inkább a felszín felé úszol és közben levegıért kapkodsz öszönösen. Mert hatalmas különbség van a között, hogy csak a felszínen vagy képes látni a dolgokat vagy a felszín alatt is. Csak az alapokat fel felfognod és a kör bezárul! Igazándiból többet nem is lesz kérdésed, csak válaszod!

33


(51. ábra) De ennyivel a korábbi kijelentésemmel azonosan azt is mondhatnám, hogy az élet olyan, mint egy rugó, amit ha széthúzunk egy egyenes lesz, kevésbé húzunk szét, akkor hullámformát mutat, ha teljesen összenyomjuk és felőlrıl nézzük akkor egy kört látunk, ha elengedjük visszanyeri eredeti formáját és oldal nézetben egy hengert látunk ami belőlrıl üreges! Ez is ugyanaz! Megint ugyanazt mondtam egy másik megközelítés felıl. Hogy miért van így? Mert minden Egy! Mi bontjuk ezernyi millió darabkára, hogy fel tudjuk fogni! Csak hogy nem felfogni, hanem megérteni kellene mindezt! Nos, ebben élünk, ez a mi univerzumunk! Utóbbi megközelítés felıl nézve, egy önmagába visszatérı fekete lyukban, melynek mindkét vége folyamatosan össze ér, létrehozván ezzel a mindenség fogalmát a semmiségben! Ismereteim szerint ezt az esetet nevezik Paradoxonnak! Amikor valaminek a vége, ugyanannak a kezdete is egyben! És pont azért nevezik ezt az esetet paradoxonnak, mert nem képesek megérteni nagyon sokan, hogy valaminek a vége az lehet ugyanazon dolognak a kezdete is. A logika ezt képtelen fel fogni! A logika csak azt tudja fel fogni, hogy a dolgok egymásra épülnek logikusan, de ez a logika számára már paradoxon és hirtelen bele zavarodik az egészbe! A zavarodottság pont azért történik meg, hogy a logika eltünjön és tudatosan ébredjünk rá arra, hogy ez nem paradoxon, ez egyszerően csak így van, azaz így mőködik! Nincs tovább! Hogy miért? Mert a logika lényege, hogy egymásra építi a dolgokat és azt már nem tudja elképzelni, hogy valaminek a vége, az ugyanazon dolognak lehet a kezdete is, mivel 2 ellentétes erı, hogy alkothatna egyet? Hát így (9.kép)! Azért mőködik így, mert igazából soha sem volt ennek se kezdete, se vége!

Ez nem Paradoxon! Ez csak a logika paradoxonja, de nem az értelem paradoxona! A logika vége, az értelem kezdete! A rendszer így teljes, így egy egész, így mőködik! Azaz mi olyan univerzumban élünk, amelyben maga az univerzum is élı, tudattal rendelkezı értelem! Ezt az élı tudatot pedig sokan Istennek nevezik! Ennek a tudatnak mi magunk is a részei vagyunk és minden ami ebben az univerzumban létezik az univerzális tudat "képmására" jött létre és azzal alkot egy egészet, azaz "Egy" vele!

34


(9.kép) Persze senkinek sem kötelessége mindezt elhinni nekem, hiszen akik csak a logikát ismerik, azok úgy se fogják soha sem elfogadni azt amire rájöttem! Amióta erre rájöttem mindent teljesen másképp látok, sıt nem csak hogy másképp látok,hanem sokkal tisztábban is! Bizonyos dolgokat sokkal könnyebben megértek, bizonyos dolgokat viszont egyre nehezebben!

A világ egyetem törvényeinek lehetıségei 35


Az egyik érdekessége ezen elméletenek, hogy ebbıl mindent alkalmazunk mind tudatosan-mind tudatlanul, sıt nem csak mi, hanem az egész világ egyetem, értve ez alatt az atomoktók kezdve, a bolygókon, naprendszereken, csillagrendszereken át a világ egyetem külsı pereméig, melyet ha onnan szemlélve lekicsinyítünk, akkor ismét az atom-modell szerkezeti képét kapjuk meg. Na lássuk, mi is az, amit mi el lestünk az anya természettıl. A találmány neve KONDENZÁTOR (52. ábra)! Amit emlékeim szerint Nicholas Tesla talált fel. A kondenzátor mőködésének elméleti lényege a következı. Hogyha két vékonyka lemezt közel teszünk egymáshoz, akkor azok össze vonzzák egymást és egymáshoz tapadnak. De ha rögzítjők ıket egy adott távolságban egymáshoz képest, akkor a két lemez között keletkezı vonzási energia hasznosíthatóvá válik.

(52. ábra) Azonban annak a fényében, hogy egy dolgot millióféle képpen is szemlélhetünk a kondezátort teljesen más hogyan is le lehetne rajzolni (53. ábra), ha akarnám. Mivel aki ismeri az alapokat, az szinte azonnal felismerhet mindent amiben ezek az alapok benne vannak szerintem!

(53. ábra)

De akár más hogy is lerajzolhatnám a kondenzátort, mert így sem váltzoik az egyetemleges igazság, csak a szemlélet mód más (54. ábra).

(54. ábra) Utóbbi 43. számú ábra viszont meszebbrıl nézve úgy néznek ki, (felsı) mintha két sík között egy fekete-lyuk tátongana, (alsó), mintha egy lap felszínén lenne egy gömb. És a régi civilzációk ábrázolás módjának ez a szimbólikus rendszer az alapja. Hogy egy ismert képre használnak egy szótm azaz nekik képírásuk van. Ilyen volt például az ısi egyiptomi civilizáció, de ilyen a mai kínai írásmód is. Azaz, ha megakarunk fejteni egy régmúlt idıbıl származó írásjelet vagy kapcsolási rajzot vagy akármi mást, akkor egyszerően az ı fejükkel kell megpróbálnunk gondolkodni. Ha nem megy, akkor el kell képzelni, ha így sem, akkor elsınek meg kell érteni az univerzumot amiben élünk és ez alapján el gondolkodni magunkon és másokon is. Ugyan is ha minden út ugyanoda vezet, az az ugyanoda érkezik, akkor nem egyértelmő ebbıl az is, hogy mindennek ugyanaz az alapja, csak a nézıpont, azaz a környezete más az egésznek! Mondhatnám azt is, hogy mindez olyan, mint a LEGO! Van 10 db kék építı kockánk és ebbıl a 10 db kék kockákkal kezdhetünk rengeteg mindent, hiszen az egyetemes igazság nem változott, az alap vagy más néven az építı kockás ugyanazok, csak attól függıen, hogy mit csináltunk mielıtt bármit is el kezdtünk megépíteni belılük, nos ettıl függıen a szemszögünk is folyamatosan teljesen más, de a lényeg ugyanaz marad! Ha eszerint a gondolatmenet szerint szemléljük a következı gabonakörös képet (10. kép), akkor vajon mit fogunk látni? Vagy ki, mit lát?

36


(10. kép)

Nos abban az esetben ha egy kapcsolási rajznak fogom fel, akkor a világegyetem kialakulásának a mőszaki kapcsolási rajza van elıttem a létezı legegyszerőbben szemléltetve. És ha a különbözı modullokat behelyettesítem, akkor azt látom, ami a 11.-es képen látható.

(11. kép) De, ha ugyanezt a képet állapot változásoknak tekintenénk, akkor azt látnánk, hogy az élet hogyan alakult ki és hogyan öltött fel egyre bonyolultabb formákat, kezdve az örök semmiségtıl, az atom magon át a végtelenig. Elmondom, hogy mi az érdekes még a kondenzátorban. Mint ahogy annak idején maga Nicholas Tesla is nagyon zseniálisan rámutatott és rá is jött, maga a Föld bolygó és az összes többi bolygó is egy irdatlan hatalmas kondenzátorként mőködik. Sıt én még Teslánál is tovább megyek, ugyanis nem csak egy nagy kondenzátorként, hanem egy hatalmas örökmozgóként is mőködik. Habár fizikából azt tanultuk, hogy örökmozgó és plusz energiát termelı berendezés nem létezik és nem lehetséges, ez hihetetlen nagy baromság! (Többek között ezen gondolataim miatt voltam fizikából az iskolában annak idején csak hármas.) Mert ha nem lenne lehetséges, ahogy a fizikusok állítják mindezt, akkor a világ egyetem létezı összes bolygója csak úgy sodródna össze-vissza az őrben, mivel nem lenne energiájuk a saját tengelyük körül forogni vagy a

37


forgó mozgást fenn tartani és ebbıl kifolyólag életre sem lenne alkalmas a bolygó, azaz élet sem alakulhatot volna ki. Hiába van az őrben vákuum, mert oké van vákuum, meglökünk egy gömböt akkor elkezd forogni, de akkor ki löki meg, ki adja meg neki a kezdı lökést? Értve van a problémám ezzel kapcsolatban? Na erre válaszoljanak nekem ezek a zseniális fizikusok! Egyébként a kondenzátor mőködési mechanizmusa most elárulom mindenkinek az úgynevezett "hidegfúzió" alapja is egyben szerintem. Kondenzátor nélkül jelenlegi ismereteim szerint nem lehet hidegfúziós berendezést építeni. Illetve lehet, de akkor több rendszer egymásba kapcsolva, alkot egy kondnezátort, csak épp maga a kondenzátor nincs jelen a gépben. Különben a kondenzátorban még az az érdekes, hogy a térben lévı energiát alakítja át árammá. Azaz szó szerint energia hatására a semmibıl többlet energiát nyer, itt olyan értelemben szó sincs feltranszformálásról, a plusz áram, az energia irányának megváltoztatásával lehet létrehozni. Azaz, az úgynevezett "nullponti energiát" vagy hidegfúziót" mi magunk ha tudunk róla, ha nem, a gyakorlati életben is használjuk. Egyébként a nullponti energiára azt mondják, hogy a semmibıl nyeri az energiát. Ez így nem teljesen igaz, csak részben! Ugyanis, mint mondtam a mozgás iránya változik meg az energiának, ezért igazából nem fel transzformálódik az energia, hanem azon kívől, hogy áthalad rajta ugyanabban a pillanatban le is transzformálódik. És ez a le transzformálodott energia adódik hozzá többlet energiaként az eredeti energia mennyiségéhez! Ugye mondtam azt, hogy a tér nem rácsos, hanem gömbrácsos szerkezető. Így ha piciben megrajzolom ezt az egészet, akkor úgy érdemes elképzelni mindezt, ahogy az a 55.-ös ábrán látható is!

(55. ábra) Mit is tudunk a gömbrıl? Hogyha a külsı felületét egy egyenesre szétbontjuk, akkor meg kapjuk a pí-t, ami 3,14-el egyenlı. Tehát a rendszerbe bevitt 100% energiához hozzá adódik még azt mondja, hogy egy fél gömb háromszor, az összesen 3 félgömb, azaz 1,5 kör, aminek a felülete, 3,14 x 1,5 = 4,71. Az az energia eredeti iránya megtette az út 100%-át (ami 3,14-nek felel meg a kör szempontjából) és egy másik irányban megtette az út másfélszeresét is ugyanabban a pillanatban (ami 4,71 szintén a körök szempontjából). Igen ám, de ahhoz elvileg több idıre lett volna szüksége és kevesebb energia jött volna ki! Tapasztalati síkon így lenne helyes! De a le transzformálódott energia nem a tapasztalati sík útját tette meg, hanem az eredetit, amelybıl létrehozza ezt a síkot. Sıt a másik út még hosszabb is volt. De mivel a másik tér, a mienk ellentétje, azaz mint korábban mondtam, a mi terünkbe az atomok vannak befagyva, az atomok terébe meg mi vagyunk befagyva, így a másik energia abban a pillanatban ki is lépett a kondenzátor másik oldalán, amint elindult az eredeti energia az eredeti útvonalon! Az energia sebbessége pedig egyenes arányban van a mennyiségével is. Így ha az energia a tér egyik pontján bemegy, a másik pontján pedig kijön egy pillanat alatt, akkor az azt jelenti a mi tapasztalati síkunkon, hogy nem tett meg utat, azaz végtelen energia szükséges hozzá. (Ez a fekete lyuk mőködési elvének is az alapja egyben). Viszont ennek pont a fordítottját fogjuk tapasztalni! Mert a megtett úttal egyenesen arányos lesz az energia mennyisége! Azaz "az út összenyomódik egy vonallá", ez pedig maga az úgynevezett "fekete lyuk" dinamikája. Ha pedig össze nyomódik egy vonallá, akkor az energia is többlet formájában fog jelentkezni. Mindennek nagyjából ennyi a lényege! Azaz továbbra is igaz az energia-megmaradás és a hatás-ellenhatás törvénye, csak kicsit másként ment végbe, mint azt mi gondoltuk volna. De mindezt úgy is megfogalmazhatnám, hogy az egymásban létezı dimenziók, kölcsönösen többlet energiát termelnek egymás számára és ugyanakkor kölcsönösen vissza is veszik ezt az energiát. Így Tesla egyszerően csak arra jött rá a megfigyelései révén, hogyha maga a természet is ezt teszi, akkor mi hogyan tehetnénk meg ugyanezt. Egyébként mindez hasonlít az atombomba mőködési vagy robbanási elvéhez is. Ugyanis, amikor mőködésbe helyezik az atombombát egy különös jelenséget lehet megfigyelni a robbanás elıtt pár másodpercrel. Ezt a részét asszem láncreakciónak nevezik. Még hozzá azt, hogy egy x körzetben a robbanás elıtt pár másodpercel az energia eltőnik. És minden ami elektronikusan mőködik szó szerint leáll és kikapcsol (legyen szó autóról, mobilról, számítógéprıl, bármirıl). Ez azért van, mert szerintem az energia igazából nem a vezetékekben van jelen, hanem a térben. Ha pedig a térbıl eltőnik az energia, akkor minden ami energiával mőködik leáll. A vezetékben vezetjük az energiát, de ahoz hogy az a vezeték ott lehessen és vezethesse az energiát, ahhoz is energia szükséges, mert maga az anyag amit látunk is egy energia-mátrix vagy másnéven energia-hologram. És igazándiból ez a

38


vákuum módjára kiszippantott energia okoz olyan iszonyat hatalmas robbanást, mint amit a második világháborúban láthattak egyesek Japánban (12. kép)!

(12. kép) Na már most ha a világegyetem mőködési elvét vesszük alapul, akkor képesek leszünk olyan gép megépítésére is, ami a hidegfúzió elvén mőködik, továbbá ugyanezen szerkezet ha megfelelıen építjük meg, képes lesz kedvünk kínja szerint görbítgetni a teret és idıt. Ez pedig mint már korábban mondtam az UFO-technológia alapja (13.kép).

(13.kép) Egy ilyen szerkezet elméleti szerkezete és mőködése szerintem a következı, koncentrikus körök (körnek néz ki, de igazából picit ellipszis alakú) forognak egymásban, egymáshoz képest 45 fokos hajlás szöggel elcsúszva! Egy bizonyos sebbesség fölött létrejönne annyi energia, hogy a rendszer fennt tudja tartani önmagát és plusz energia termelıdne. A szerkezet körül pedig létrejön egy tér-görbületi vagy tértorzulásos mezı. A mezın belől elméletileg lesz gravitáció is, alapvetıen ez a gravitációs erı okozza a tér torzulást is. A mezı létrehozna önmagában egy kissebb fekete lyukat is a kör két végpontja között, mely fekete lyuk a forgás hatására vissza hajlana önmagába létre hozván ezzel egy fénylı gömböt, mely lehetıvé tenni a térben való idı utazást, dimenzió váltást, és tér ugrást is egyidejőleg! Azaz létrehoztuk az univerzu, kicsinyített mását. Lássunk egy példát arra, hogy ugyanezt a nullponti energiát hogyan is lehetne máshogyan is elı állítani. Tavaly a Youtube.com-on láttam egy videót, miszerint ha két kört amin ellentétes vonzású mágnesek vannak egymás mellé rakunk, akkor ugye azok összevonzák egymást (56. ábra).

39


(56. ábra) Viszont ha közell rakom ıket egymáshoz és rögzítem ıket és kozéjük rakok egy vezetı anyagot (például kicsi fémrúd), akkor a két "körmágnes" elkezd egymással ellentétes irányba forogni, és amíg a fémhenger köztük van ez a forgás állandó. Nos ez egy örökmozgó rendszer ebben az esetben, a rajza pedig olyasmi, mint a 57.-es ábrán látható. De ha jobban megfigyeljük ezt az ábrát, akkor össze függést láthatunk magával a kondenzátorral is. Hiszen ez a megvalósítás a kondenzátor mőködési elvét veszi alapul, csak máshogyan alkalmazza ugyanazt, amit maga a kondenzátor. Ha a 2 mágnesre egy-egy dinamót szerelnénk, és azok két végét 2 lámpára rákötnénk, akkor azáltal hogy a 2 kör mágnes közé raktunk egy fémrudat, elértük, hogy "felkapcsoljunk" 2 égıt. Hogy ezt vajon miért nem lehetne alkalmazni a hétköznapi életben is? Kellene 2db iszonyat nagy körmágnes. A kettı közzé egy vaskos rúd. A két körmáges forgási pontjára egy dinamó. Arra egy-egy vezeték, azt meg rá lehet kötni a háztartás világító rendszerére, ha nem kell fény, a fémrudat kihúzzuk, ha kell, akkor a fémrudat benyomjuk és ennyi.

(57. ábra) Na akkor most lássuk, hogy azt amit itt megtudtunk, hogy lehetne hasznosítani a kondenzátorunk esetében. Szerintem úgy, ahogyan az a 58.-as ábrán látható, de hogy tényleg mőködne-e arról fogalmam sincs! Egyszerően csak lerajzoltam azon elképzelésemet, hogy hogy is nézne ki, egy olyan szerkezet, ami biztosítja önmaga számára az energia szükségletet és ezen túlmenıen plusz energiát is termel. Hogy elképzeléseim szerint hogyan is mőködne ez a szerkezet? Nos összerakjuk az áramkört, majd rácsatlakoztatunk az egyik végére egy üres akkumlátort amit fel akarunk tölteni. Majd a másik végére egy elemet, ami mőködésbe hozza a szerkezetet. Most jön az érdekes része. Ugyanis az elembıl kifolyó energia egyszerre két irányba fog elindulni. (A kondenzátort egyébként direkt kötöttem be fordítva. Ugyanis azt olvastam valahol, hogyha a kondenzátort véletlenül fordítva kötik be az áramkörbe, akkor bonyolult oxidációs folyamatok lépnek érvénybe és pár másodpercen belül a szerkezet fel fog robbani! Hogy mi ebbıl a mi hasznunk? Az, hogy hirtelen a semmibıl olyan hatalmas energia jön létre, amit nem képes az áramkör "kezelni" és felrobbantja a szerkezetet. Nos ez a hatalmas plusz energia, a mi "nullponti energiánk", amit nem tudunk elvezetni, ezért kisül! Nevezhetnénk "plazma kisülésnek" is. Azonban mi a helyzet akkor, ha mi eltudjuk vezetni ezt az energiát? Akkor a szerkezet nem fog felrobbani, elvileg!) Az egyik magához a kondenzátorhoz vezet, a másik a kondenzátorunk 2 lemeze közé! Hogy ez miért jó nekünk? Azért, mert a kondenzátor 2 lemeze közé helyezet energia nem fog tudni tovább menni, azaz ott marad. És a kondenzátor között fellépı energia, ami bonyolult oxidációs folyamatok révén hirtelen a semmibıl keletkezik, ha minden igaz, akkor hidrogén és oxigént is fog hirtelen termelni, amihez szinte csak egy szikra kell, hogy meggyúlladjon. És lám-lám a kondenzátor 2 lemeze között lévı egyik vezeték teli van árammal, azaz megvan a szikra hozzá! Így mi történik? A szikra hatására be fog gyulladni a hidrogén és oxigén létrehozva a plazma-kisülést, mely jelen esetben nem a kondenzátor felrobbanásához fog vezetni, hanem a kondenzátor másik végébe helyezett vezeték irányába fog tovább terjedni, mivel az magához vonzza majd. Azaz az a vég, funkcióját tekintve, olyan, mint egy villámhárító, ami levezeti az

40


(58. ábra) energia többletet! Így az energia képes lesz áthaladni a kondenzátoron a következı vezetékbe, ahol már ez a vezeték fogja szolgáltatni a gyújtó zsinort, míg a kisült plazma a következı kondenzátor felé tart, ahol szintén fordítva van bekötve a kondenzátor és megint végbemegy ez a folyamat, majd a következın megint, míg végül az eredeti és a plusz energia kilép a rendszerbıl, az eredeti energia megindul vissza a rendszerbe, a plusz energia pedig az akkumlátorba kerül. Míg végül az elemet is lehúzhatjuk az áramkörröl és egy új aksit rakhatunk a szerkezetre, mert elem nélkül fog mőködni és szinte pillanatok alatt feltölt egy akkumlátort és ha nem cserélnénk ki az akkumlátor idıvel felrobbanna! Hát elvilekben ez az áramkör így mőködne! Azonban ha ez a szerkezet tényleg megvalósítható lenne, fogalmam sincs, hogy az-e otthoni körülmények között nem ajánlom senkinek sem az elkészítését, mert ha valamit elrontana, a csuda tudja mekkorát robbanna a szerkezet. Inkább olyanoknak ajánlom, akiknek jól felszerelt laborja és biztonsági felszerelése is van!

41


Bolygónk (The Earth) lehetséges mőködése és felépítése az ok-okozati modell alapján Nos, a hivatalos álláspont szerint, a bolygónk rétegrıl-rétegre a következı féleképpen néz ki (14. kép).

(14. kép) Azaz van, egy belsı magunk, melyre a külsı mag épül, arra a földköpeny és arra pedig maga a föld kéreg. Azonban ez így nem teljesen igaz, vagy kicsit hiányos! Mivel van még egy réteg, ami ezekre épül, azonban azzal már nem a földtan, hanem a meterológia foglalkozik. Ez pedig, maga az ózon réteg. Ugyanis valójában ez az öt réteg áll egymással olyan kölcsönhatásban, ami számunkra kissé felfoghatatlan, de mégis igaz! A tudósok szerint ez a 4 réteg ami egymáson van, ha jól tudom mind-mind ugyanabba az irányba forog a saját tengelye mentén, azonban sajnos nekem ezt az információt is meg kell cáfolnom, ugyanis ebben a formában nézve a dolgokat, ez a feltevés szintén téves szerintem! Ugyebár már beszéltem arról egy korábbi feltevésemben, hogy szerintem a világ egyetemben létezhetnek olyan atomok is, amelyek atom magja körül nem csak 3, hanem öt és annál sokkal több részecske is keringhet. Nos, most vissza hivatkozok ezen elméletemre oly módon, hogy magára a Föld bolygóra is úgy tekintek, mintha egy atom lenne a nagy semmiben. Már pedig ha az lenne, akkor mit is látnánk?

42


Nagyjából azt, ami a 15.-ös képen van, mely a Borsche-féle atommodell síkbeli ábrázolása! Ugye a modellen rajta van a neutron, positron, elektron és utóbbi kettıt elneveztem, dezitronnak és hyzitronnak.

(15. kép) Ha ezeket a részecskéket egy egynlıség x,y,z ismeretlen tagjának fogjuk fel és behelyetesítjük az egyenletbe a föld-rétegek elnevezéseit, akkor a következıre jutunk, így fog kinézni a végeredmény (59. ábra)!

(59. ábra) Kicsit asszem, hogy furcsa helyzet állt elı, mert minden rétegnek találtunk párt, nem maradt ki egy réteg sem a képbıl! Na már most, a Neutron az semleges töltéső, mivel az eredeti atommag mintájára jött létre. A positron pozitív töltéső, mivel a kettı hatására vált ki a neutronból. Itt már létrejött a kondenzátorunk alapja. Mely kondenzátor hatására az eredeti energia kivált, plusz több energiát is generált. A neutron és positron hatására a neutronból kivált az elektron is. És kaptunk egy háromágú kondenzátort, melyet a Vissza a Jövıbe c. filmben úgy neveznek hogy Fluxus kondenzátor. Ez a rendszer már képes volt fenntartani önmagát annyira, hogy beindulhatott az állandó forgás a saját tengelye körül a bolygónknak. Eddig, csak "hézagos" forgás volt tapasztalható. Továbbá plusz energiát is termelt, mely energia egyenletesen ismételten eloszlott az elızı réteg felett. Mivel az egyenletben a neutronhoz képest a positron pozitv többletet hozott létre és az elektron még a positronnál is több negatív energiát generált, így létrejött a dezitron, mely az elektron többlet megtestesítıje volt és mely már szabadon, akár le is válhatott az eredeti rendszerrıl úgy, hogy közben költsön hatásban maradt az ıt létrehozó rendszerrel. Végül pedig a dezitronból kivált a hizitron, mely ismét positív töltéssel bírt és mely arra volt hivatott, hogy az eddig kialakult kissé felborult egyensúlyi

43


állapotot vissza állítsa az egyensúlyába. És ezzel be is zárult a kör! Ez a rendszer alapja. Egyenletben nézve, mindez valami olyasmi lenne, mint amit a 60.-as ábrán láthatunk.

(60. ábra) Jól látszódik, hogy a kondenzátorunk végén van egy vissza csatolás és egy kivezetés is, ami nem tudni, hogy hova is vezethet vajon! Eláruljam, hogy hova vezet? Természetesen a Napba! Így kapcsolódunk a Naprendszerünkbe található Nap-hoz! Nem csak a mi bolygónk termeli a Nap számára az energiát, hanem a Naprendszerünk összes többi bolygója is, sıt maga a Nap is. És mivel azok a bolygók is "egy láthatatlan fonál" segítségével kapcsolódnak a Napunkhoz, ezért nem csak a Nappal állunk össze kötetésben, hanem az összes többi bolygóval is. Úgymond kölcsönhatásban állunk egymással. De ez nem csak a ebben a Naprendszerben igaz, hanem az összes többiben is, mivel a mi Napunk, más Naprendszerek bolygóihoz kapcsolódik, így ha nem is közvetlen módon, de közvetett módon azokkal is kapcsolatban állunk. Ezek a napok, pedig a Csillagrendszerrel vannak kapcsolatban. A Csillagrendszerünk, pedig más Csillagrendszerekkel egyetemben a dimenziónkhoz kapcsolódnak, a dimenzink pedig az összes többi dimenzióval egyetemben ismét az atomokhoz kapcsolódnak! És így tovább! Na már most, hogyan is néz ki mőködés közben vajon a bolygónk, ha eszerint a modell szerint vizsgáljuk? Az elsı réteg, azaz az atommag=bolygónk belsı magja, a közhiedelemmel szemben nem a Föld tengelyével megegyezı irányba forog, hanem nagyjából 85-90 fokkal eltérı pályán (61. ábra).

(61. ábra) A második réteg ami szintén forog pedig ehhez képest nagyjából 45 fokos szöggel más irányban forog (62. ábra)! Hogy miért? Nagyon egyszerő, mert egy ekkora gömb az egy dolog, hogy képes megforgatni az ıt körülvevı réteget, de mivel az egyik réteg és a másik réteget nem lehet össze kapcsolni "cölöpökkel" ezért a következı rétegnek nem kötelessége ugyanabba az irányba forogni. Továbbá nagyon gyorsan kell a belsı magnak forognia ahhoz, hogy egyáltalán arra képes legyen, hogy a felette lévı réteget egyáltalán mozgásra kényszerítse! Harmadjára pedig a fölötte lévı rétegnek sokkal nagyobb a mozgási felülete és a gyorsulás hatására a réteg saját tömege az, ami más irányba lendíti saját magát, mint az eredeti mag! Így már jobban felfogható?

(62. ábra) A következı rétegre ugyanez igaz (63. ábra), mint fentebb, ismét 45 fokkal elgörbőlve, de már az ellenkezı irányba teszi meg ugyanazt a forgást! Hogy miért? Mert a második rétegben található Neutronokból a harmadik rétegbe Protonok váltak ki és mivel a Neutron egyik fele tartalmazza a Protonok pozitív töltését így fogalmazzunk úgy, hogy ez a réteg a taszítás hatására az ellentétes irányba kezd el forgni. Az az a 2 réteg között egy minimális hézag húzzodik. Illetve ez a 2 ellentétes forgás hozza létre a Föld körül a mágneses mezıt is, mely 3 réteg mozgása, az elektront és elektron többletet generálja.

44


(63. ábra) Mindennek hatására a következı réteg (64. ábra) az eredetihez képest 90 fokkal elgörbült pályán fog mozogni.

(64. ábra) És mivel a következı réteg (65. ábra) az elektronnal azonos töltéső, és több is van belıle mint, az elektronból ezért szintén ezen a pályán mozog pár fokos eltérést (pl. 5 fok) generálva, mivel egymáshoz vonzzák egymást, de azért itt-ott a többlet miatt vannak eltérések (ezt nevezzük többek között földrengésnek).

(65. ábra) És végül pedig, maga az ózon réteg (66. ábra), mely a negatív töltéső dupla réteg hatásait hivatott kiegyensúlyozni a rendszeren belül. Ilyenek pl. a viharok, ahol is villámok (18. kép) keletkeznek, hogy az elektron többlet, azaz a feszültségi gócpontok kisülhessenek ("plazma-kisülés") és mely energia nem veszik kárba, mivel az energia vissza vezetésre kerül az eredeti atommagba, a maradék fölös energia pedig az energia vezetéken keresztül ki áramlik a Napba és így tovább.

45


(66. ábra)

(18. kép) Na már most, mivel a Föld-bolygó is a világ egyetem egyel kissebb kicsinyített mása, így az eredeti belsı mag forgási tengelyeinek a szélén is kell lennie egy-egy bevezetı nyílásnak, ahol a plusz elektronok, dezitronok, a hyzitron hatására vissza áramolhatnak a belsı magba. Ez ugyebár az úgynevezett fekete lyukunknak a 2 végpontja, mely rajz így nézett ki (67. ábra)!

(67. ábra) Na és ha picit elgondolkodunk, akkor a Földünk 2 pontján eszünkbe fog jutni, két hely, ahol megmagyarázhatatlan eseteket jegyeznek fel évszázadok óta. Na vajon melyik lehet ez a 2 hely? A Bermuda-hármoszög és az úgynevezett Sárkány-háromszög, mely valahol Kína vagy Japán partjainál található (pont a Bermuda-háromszöggel szemben) és ahol hasonló észleléseket jegyeztek fel az írott történelem során. Mint pl. az iránytők megbolondulása, idı ugrás, térbeli távolság lerövidülése. Hogy miért van ez? Mert amíg a mágneses mezı a föld körül úgy mozog ahogy a 19.-es képen látható, addig az elektromos mezı, melyet az elektron dezytron és hyzitron alkot az pedig úgy mozog a mágneses mezı hatására ahogy azt a 20.-as képen láthatjuk, mely dezytron, hyzitron és elektron úgymond a mágneses mezıbıl váltak ki!

46


(19. kép)

(20. kép) Ha jól megfigyeljük a rajzot, akkor észre vehetjük, hogy a három erıtér egymáshoz képest hármas spirál elrendezıdésben van jelen, mely spirál jelenlegi ismereteim szerint valamilyen szinten megegyezik az emberi DNS láncolat mintájával is (21. kép). Amiben a 2 mágneses vonal a spriál 2 kőlsı vonala, és a 3 elektromágneses mezı 3-féle variánsa (Elektron-Neutron, Elektron-Positron, Elektron-Hyzitron, Desitron-Neutron, Desitron-Positron, Desitron-Hyzitron, Hyzitron-Neutron) kapcsolódik egymáshoz. Ez összesen 7-féle variáns, melybıl sejtéseim szerint összesen nagyjából 4 vagy 5 lehet jelenleg aktív, a maradék 2 vagy 3 pedig jelenleg a tudatossági sík miatt inaktív. A kép alapján jutottam erre a következtetésre, ugyanis a DNS-gerincet a sejtéseim szerint a Positron-Neutron párosítás adhatja ki, amit ha hozzá adunk az eredeti 7-féle párosításhoz, akkor összesen 8-féle párosítást kapunk eredményül. De úgy is fogalmazhatnék, hogy ez a 3 energia mezı plusz a 2 mágneses mezı a Föld DNS-spirálja, mely többek között meghatározza a Földön létrejövı biológiai élet DNS szekvenciális elrendezıdését. Ahogy a különbözı energiák találkoznak, különbözı féle kristály formákban rendezıdnek el. Az egyik ilyen kötés a pl. Citozin a kép alapján. De ez inkább már a biológiához kapcsolódik. Amely témakörre késıbb még majd pár szó erejéig vissza térek. De most már legalább tudjuk azt, hogy a DNS-spirál elrendezedısét milyen energia hatások összessége alapozza meg és a biológiai élet megszületése és fejlıdése milyen matematikai alapokon nyugszik! Ebbıl kifolyólag a Föld körül elhelyezkedı erıtér-mezı helyesen szemlélve szerintem úgy néz ki, mint ahogy az a 22.-es képen látható! Azaz az alap-kondenzátorunkon ráépül egy másik kondenzátor is, ami maga a Fluxus-kondenzátor és ez a 2 kondenzátor kölcsönösen együttmőködve, létrehozza a "Híd-kondenzátort". Ebben a pillanatban neveztem el így! Miért nevezném Híd-kondenzátornak? Azért, mert a Föld belsejében egy féreglyuk erıvonalai jöttek létre, mely habár nincs jelen a mi dimenziónkban, de egyel alacsonyabb és egyel magasabb frekvencia tartományú dimenziók közt hidat képez. Hát így épülnek egymásra a dolgok, a dimenziók. Minden dimenzió egymásra épül és minden újjabb dimenzió híd az elözı és a következı dimenziók között (23. kép)!

47


(21. kép)

(22. kép)

(23. kép) Egyébként ugyanehez kapcsolódóan 2 évvel ezelıtt amikor elıször gondolkoztam ezeken a dolgokon és még nem tudtam a hyzitron és dezitron létezésérıl és a plusz 3 energetikai mezırıl sem akkor a Földet benne a mágneses mezıvel és fekete lyukkal valahogy úgy képzeltem el, mint az a 24.-es képen látszódik!

48


(24. kép) Nos ez az öt erıvonal pedig a Földünket nem 2 egymással ellentétes gondolkozású nemzetekre darabolta, hanem a Föld DNS szekvenciáinak az eloszlását tekintve inkább 8 felé. Ebbıl a 2 legerısebb jelenleg Amerika és Kína, melyek furcsa mód pont a Bermuda-háromszög és Sárkány-háromszög közelében vannak. Ami számomra azt jelenti, hogy a Föld ezen pontjain a mágneses mezık sokkal gyengébbek lehetnek, mint a Föld más pontjain. Hogy miért? Mert habár a fluxuációs energia vonalak a mágneses mezın belől húzodnak jelenleg és ezeket a mágneses mezı "le árnyékolja" ezeken a pontokok találkoznak, úgymond besőrısödnek és így a mágneses-mezı már nem képes normálisan leárnyékolni ezt a mezıtt, ezért ezeken a területeken gyengől a mágneses polaritás hatása. És még egy dolog, az utóbbi három mezı hozza létre a Föld kollektív tudat-hálóját (25. kép), melyet a mágneses mezı leárnyékol, ezért van az, hogy egy Amerikában vagy Kínában született embernek nagyobb esélye van olyan génpárosítással megszületni, melyre az ElektronDesitron-Hyzitron nagyobb hangsúllyal hat, mint a Föld más országaiban. És hogy ez létezı dolog-e? Ismereteim szerint, amit egy rakás amerikai filmbıl és sorozatból vettem, Amerikában él a legtöbb (szabad gondolkodású emberek) olyan ember, aki képes elıre földrengéseket, légi katasztrófákat megjósolni, szellemekkel kommunikálni és így tovább.

49


(25. kép) Hogy jön képbe jelenleg Magyarország? Leginkább úgy hogy nagyjából pont felettünk halad el a fluxus-kondenzátor 3 erı vonalának egyike, plusz pont ebben a pontban találkozik a 2 mágneses mezı is, ami árnyékol. És e 3 erı hatására lehetséges az, hogy a világnak ezen a felén születnek azok a géniuszok (kötöttebb gondolkodású emberek), akik példának okáért feltalálták a Helikpotert, Golyóstollat, Hologrammot, Floppy (FDD), Dinamó, "a számítógép atyja", C-vitamin, Atombomba, stb... Velünk szemben a világ másik felén tudomásom szerint maga az Óceán van. Viszont mivel korábban már több pólus csere is volt, ezért azok akik Atlantis romjait keresik, azok vagy az Északi-sarkon nézzenek egy picit szét, vagy Magyarországhoz képest a világ másik oldalán lévı Óceán-fenekén! Ezek után azt is elárulom, hogy miért van az, hogy rengeteg magyar feltalálló, kutató, mővész, stb. külföldre vagy adott esetben egyenesen Amerikába megy el és ott bontakoztatja ki a tehetségét. Azért, mert a tudást itt kapja meg, de mivel a mágneses mezı árnyékol, ezért biológiailag a mágneses mezıkhöz igazodva egy olyan pontot keres a térképen ahol szabadabb gondolkodású környezetet talál. Ja és a madarak is ezeket az energia vonalakat követve vándorolnak! Tehát ha megfigyeljük a madarak vándorlását, nagyjából meg tudjuk határozni, az elektron, desitron és hyzitron erıvonal pályáját. Különben akinek még nem tünt volna fel a részecske-sor, annak most elmondom! Atommag -> Neuton Atommag-Neutron -> Positron Atommag-Neutron-Positron -> Elektron és Desitron Atommag-Neutron-Positron-Elektron-Desitron - > Hyzitron=Ózon-réteg és a 2 mágneses mezı Plusz ezek is, -> 5 gócpont, ebbıl egy a belsı maghoz csatlakozik vissza És így tovább! És lássuk ismét (fentebb) a tudat-háló ábráját, amin az 5 gócpont felfedezhetı (25. kép). Azaz számokban kifejezve ismét a Fibonacci-féle számsort kaptuk meg (68. ábra)!

(68. ábra) Mely szám sorozat megfelel matematikában és biológiában is (de szerintem még a kémiában is) a Fibonacci-féle számsornak, mely számsor azt hivatott jelölni, hogy egy új hajtás után hány új hajtás jön létre. A számsorban ugyanis minden egyes szám, az azt megelızı 2 szám összege, és ahol minden szinten az elözı szint számát hozzá adva megkapjuk a következı szint számát. Hát mi ez, ha nem egy Híd 2 dimenzió sík vagy akármi más között? És kapcsolási rajz szempontjából a Földünk bio-elektromos áramköre valahogyan úgy nézne ki, ahogy azt korábban már a 47.-es ábrán láthattuk! Bár ennél kicsit bonyolultabb lenne a rajz, de be vallom ıszintén miután felfogtam, hogy hogyan is mőködik a Föld, csak utána gondolkoztam el azon, hogy mi hogyan tudnánk ugyanazt megtenni, amit maga a Föld is tesz létezése során. És ha ı nem robbant fel eddig menet közben, akkor ez az áramkör miért tenné ugyanezt? Maximum azért, ha nem a megfelelı anyaggal dolgozunk. Nos, hogy mi lesz annak a hatása, hogy a felesleges energiát a Föld folyamatosan a Napnak adja át? Ha jól sejtem annyi, hogy elıbb-utóbb a Napunk jelenlegi mérete és színe is meg fog változni, azaz átalakul egy törpe-csillaggá, mely törpecsillag már kicsit másféleképpen mőködik. Tehát ha a Nap átalakul, akkor minden más is ami közvetlenül hozzá kapcsolódik meg fog változni. Ebbıl kifolyólag miért lehetséges az, hogy a Földünk mozgása szép lassan megáll és pólus váltás következik be? Szerintem azért, mert a Napunk mágneses mezeje is folyamatosan gyengül. Sıt ha jól sejtem a Föld mágneses mezeje eredetileg a Naptól ered és ezért cserébe mi úgynevezett fluxuációs mezıt generálunk neki, sıt nem csak mi hanem a többi bolygó is. Azaz szimbiózisban vannak egymással. Szóval ha a mi mágneses mezınk gyengül, akkor 100%, hogy ez azért van, mert a Napé is gyengül. Minél gyengébb a mágneses mezı, azzal egyenes arányban annál nagyobb fluxuációs-mezı fog generálódni, ami annyit tesz, hogy a nap fénye, tömege, és belsı felépítése amint elér egy határ küszöböt, abban a pillanatban átalakul és meg fog születni a Törpe-Csillagunk (26. kép). Ennek a hatására a Föld-mágneses mezeje megcserélıdik és az új csillag úgymond ismét energiát ad a Földnek és a többi bolygónak ahhoz, hogy ismét mozgásba lendüljenek, azaz be induljon a forgásuk. Szerintem mindez így fog valahogyan lezajlani valamikor 2012 után.

50


(26. kép) Különben 2 évvel korábban amikor a teóriám alapjai megszülettek bennem, azt, hogy a világ egyetemben hogyan kapcsolódnak egymáshoz a dolgok és hogy hogyan állnak egymással szimbiózisba valahogy úgy képzeltem el, ahogy az a 27.-es képen látható. Azóta persze nagyon sok elemmel kiegészült és fejlıdött ez a meglátásom.

(27. kép)

51


A Maya-prófécia hatásai az okokozati modell felıl szemlélve A 2012 címő filmbıl tudom, hogy a Föld pólus cseréjét a Mayák elıre meg is jósolták a naptárukban bejelölve a pontos dátumot. Illetve azóta utána kerestem a neten a Maya-próféciának és találtam is egy magyar átiratot, amelyben további érdekességek voltak közölve. Hogy a fordítás mennyire hő az eredeti szöveghez azt nem tudom sajnos megmondani. A pontos dátum a Mayák szerint 2012. december 21. Lehet, hogy hülye vagyok, de én hiszek a Mayáknak, mivel én is pontosan ugyanerre az adatra jutottam az ok-okozati modellem segítségével. Bár a dátumot nem számoltam ki, de a modell segítségével ugyanazt állapítottam meg, amit a Próféciájukban megjósoltak többet között azzal egyetemben, hogy a Földünk-tengelye plusz kb. 85 fokkal el fog csúszni! Miért? Mert ha a különbözı réteg-lemezek tényleg olyan irányba mozognak, mint ahogy azt megállapítottam korábban, akkor amikor leáll a belsı mag forgása, a külsı rétegek még forogni fognak tovább, majd szép fokozatosan azok is le állnak. Ez a Mayák szerint körülbelıl 3 nap és ezzel az idıvel is egyetértek, mivel a Fibonacci-féle számsor szerint nézve a dolgokat a harmadik ciklus után a rendszer önmagát kezdi el lemásolni, azaz önmagába hajlik vissza. Tehát mire a földkéreg negyedik rétege éppen le állna a mozgással, hirtelen a Föld magja elkezd az ellenkezı irányba forogni a megszületett új Törpe-csillag energiájának a hatására! Ami azt vonja maga után, hogy hirtelen a többi réteg is megmozdul szinte rövidebb idın belől mint ahogy leállt és a külsı réteg, azaz a szárazföld rajta az óceánokkal hirtelen ismét megindul (de elıtte lesz egy irdatlan mérető lökés hullám szerintem), de ezúttal É és D már más irányba lesz. Ami eddig Észak volt az ha minden igaz Kelet lesz, ami Kelet volt az Dél, ami Dél, az Nyugat lesz, ami pedig Nyugat volt az Észak lesz vagy pedig fordítva,ennek már nem számoltam utána. Miután a Föld ismét megkezdi a forgását, a Föld a forgástengely tekintetében olyan látványt fog nyújtani az őrbıl, mint ahogy az a 28.as képen látható. Azonban azt nem tudom megjósolni, hogy lesznek-e olyan szárazföldek, amik az olvadó jégsapka, a lökés-hullám és a földrengés és esetleges vulkánkitörések miatt eltünnek és lesznek-e olyan szárazföldek, amik az új jégsapka kialakulásának a hatására és elıbbi erık részeként keletkeznek. De szerintem a tenger közelében fekvı városok egy idıre biztosan víz alá fognak kerülni.

(28. kép) És hogy mennyi idı lesz mire el olvad és letrejön az új jégsapka? Természetesen nem 100 év és nem is 200 és nem is 500 év! Hanem hozzá vetılegesen olyan 5 nap amíg leolvad és kb. ezzel egy idejőleg 8 nap amíg az új helyen megfagy (Ebbıl az elsı 3 nap a földmagjának a leállása)! Ami azt jelenti, hogy össz-vissz 1, max. 2 hét alatt le fog zajlani az egész, ha igazodok a Fibonacci-féle számsorhoz! Továbbá ugyanezen idıpontban fogunk egyel magasabb síkba átlépni, mint tudatilag, mind fizikailag is a Maya-prófécia szerint! Szóval ahelyett, hogy azon gondolkodunk, hogy hogyan is mentsük meg a Földünket (ami teljesen felesleges, hiszen a Föld saját magát képes megmenteni tılünk), inkább azon kellene elmeditálni, hogy túléljük-e egyáltalán ezt az eseményt és ha egyáltalán igen, akkor vajon hányan élik túl összesen. A másik pedig az, hogy ezen tudásra a jelenlegi helyzetet elnézve nagyobb szükség van, mint az elmúlt 15000 év folyamán bármikor és bármi másra is volt! Mert ha a pólus csere és ezzel egyidejőleg a kataklizma váltás is végbemegy, akkor egyrészt igen sokan fognak meghalni, másrészt pedig, akik életben maradnak azoknak se fog túl sok élelem jutni, már nem is csak azért, mert a föld egy része víz alá kerül ( a lökés hullám hatására keletkezı szökıár hatására) vagy láva önti el meg tornádók fognak pusztítani meg ilyesmik, hanem többet között azért is, mert ami eddig pl. magyar földön megtermett az innentıl kezdve az éghajlat-változás következtében nem fog. Éhinség lesz, az elektronikai berendezések nagy része tönkre megy, azok amelyek áram vezetés szempontjából egyirányúak, a maradék kis része pedig a kezdı impulzus hatására amit a Naptól fogunk kapni a szó szoros értelemben véve ki fog sőlni! Azaz azok is haszna vehetetlenek lesznek! De most komolyan?

52


A mai ember képes lenne elektronikus kütyük nélkül bármire is? Hát ha túléli és az azt követı éhinséget és betegségeket és háborúkat is, mely pont ezek hatására alakul ki a nemzetek maradéka között, akkor talán! Viszont ha a kormány végre be ismerné ezen szerkezetek és ezen dolgok létezését vagy azt hogy mindez lehetséges, akkor talán ez az esemény már kevésbé lenne ilyen fájdalmas. A civilizációnk nagyobb darabkáját lehetne megmenteni ebben az esetben. De teljes mértékben tisztában vagyok vele, hogyha ez a könyv teljesen véletlenül napvilágot látna, akkor sokan kétségbe vonnák a szavaimat és azok hitelességét és engem is megpróálnának kikészíteni. Éppen ezért is elsı sorban ezek csak teóriák, de szerintem sok bennük az igazság! "Olykor a legvalószínőtlenebb dolog a legvalószerőbb!" vagy Murphy-törvénye szerint "Aminek van esélye, hogy bekövetkezzék, az be is fog következni!" No, egyébként úgy érzem kötelességem még egy dolgot megmutatni amire rájöttem a Maya-prófécia dátuma kapcsán. 2012. 12. 21. Ha a számjegyeket egyesével össze adjuk, akkor 2+0+1+2=5 ha így adjuk össze akkor pediglen 20+12=32, akkor 12+21=33. Külön-külön 1+2 illetve 2+1, ez 3 és 3. Azaz összeségében 32 -> 33 illetve 5 3 3 számokat kapunk, amik szerintem egyfajta háromszögelıs téridı-kontinum koordinátáknak felelhetnek meg. Hogy hogy jutottam erre a következtetésre? Egyszerően, habár vannak kétségeim a számsorral kapcsolatban, de azt el kell ismernem, hogy olyan történelmi dátumok, amely hatására sok ember halt meg és amely az egész emberiség tudatossági szintjére hatással volt eddigi történelmünk során, azok ki olvashatóak a szám sorból. Kicsit olyan, mint Nostradamus próféciái. Homályos, nem lehet tudni, hogy ami ott van, tényleg az-e, amit gondolunk, de az tény, hogy ott van és a történelem tükrében dıl el, melyik dátum igazolódik be. Ezt a kis számsor játékot pár napja találtam ki, mivel kíváncsi voltam valamire, de hogy mire azt már nem tudom! Nos amire rá jöttem a játszadozásom során, hogy ha a 4 egymás alatt elhelyezkedı számsort ami 0-tól 9-ig tart egymás alá rakjuk úgy, hogy egy adott évszámot nyerjünk ki belıle, akkor az évszámok környezetében olyan dátumokat tudunk kinyerni, amely napon szinte biztos, hogy minimum 100 ember meghalt és hatással volt az emberiség tudatossági szintjére is. Ugyanis a 2012 az a "térbeli" koordináta, a 12.21 pedig az "idıbeli" koordinátája egy esemény láncolatnak. 20+12=32, 12+21=33. Ha megnézzük akkor a 2 szám közt egy számjegyni különbség van, ami egy korábbi sejtésemet igazolja be, méghozzá azt, hogy a téridı kontinum, térsíkja és idısíkja között egy egységnyi elcsúszás van jelen folyamatosan. Azaz ha a térben megjelenne a semmibıl pl. egy foci labda a Holdon, akkor idıbelieg egy egységnyit kellene várnia ahhoz, (hogy az idısík úgymond utolérje ıt), hogy megpillanthassuk. Azonban mire mi megpillantjuk a foci labda már nem ott lesz, hanem a tér egy másik pontján. Ezt nevezzik úgy, hogyha felnézünk az égre, akkor a csillagok múltbeli kinézetét és elrendezıdését látjuk. Így érthetı? Azaz az az esemény ami december 21-én be fog következni (tapasztalati sík), az a valóságban a gömbrács (valódi sík) 2 0 1 2 -es pontján megy végbe. Mindez valahogy úgy néz ki ahogy az a 69.-es ábrán látható.

(69. ábra) Tehát, a Maya-prófécia szerint 2012. december 21-én vége lesz egy ciklusnak, szerintem aznap áll le a Föld belsı magjának a forgása. Alapjáraton egy ilyen esemény még szerintem nem jár halálos áldozatokkal, azonban ha jól megnézzük a számsor játékomat, akkor a 2012. december 23-a minimum hat féleképpen olvasható ki a számsor játékból és ha mindez igaz, akkor 2 nappal azután, hogy le állt a belsı mag forgása, hát fogalamazzunk úgy, hogy ezt mi is megfogjuk tapasztalni a bırünkön olyan szinten, hogy néhány ember nem éli túl ezt a tapasztalatot. Persze ez csak egy lehetıség! A lehetıség pedig azt jelenti, hogy nem feltétlenül igaz! De csak azért, mert van esély rá, hogy nem következik be, még nem érdemes a kukába söpörni szerintem ezeket a dolgokat.

53


Kíváncsiság alapon, más fontosabb eseményeket is kikerestem a számsorban, hátha benne vannak és valóban. Ott vannak! Például a 2010. januári Haiti-földrengés, a WTC pusztulása, II. világháború kezdete, az 56'-os magyar forradalom, Amerika felfedezése, Maya-naptár vége, stb., szóval ezek a dátumok mind-mind kiolvashatóak a számsorból (70. ábra).

(70. ábra) A számsor játékommal kapcsolatban kíváncsi voltam mások véleményére is, éppen ezért ezt is közzétettem az egyik szentesi kutató fórumán, az illetı ugyanaz, aki korábban az írásaimat tömény ostobaságnak tituálta. Nos a válasz sem váratot magára túl sokáig (71. ábra).

(71. ábra) Igen, valóban, akár a széklábak aranymetszés értékébıl is vehettem volna a számsoromat, de nem onnan vettem. Csak kitaláltam egy számsor játékot, amiben véletlenül összefüggéseket találtam megtörtént események dátumaival. Szerintem ez nem véletlen, nem érdemes a szék alá söpörni, el lehet vele játszogatni, azaz legalább olyan hajlékony ez a számsor is, mint az ok-okozati modellem. Nem kötelezı elhinni, hogy ez így van, azonban nagyon is lehetséges fontos dátumokat kinyerni vele, mind a múltban, mind a jelenbe, mind a jövıben.

Népvándorlás, azaz vajon ennek fényében 54


hogyan is mehetet végbe Korábban már említettem, hogy a Föld idırıl-idıre pólust cserél. Egyébként ez a meglátás már egy ideje a tudósok szempontjából is elfogadott! Azonban mindezen ismeret fényében az úgynevezett civilizáció bölcsıjének a helye is megváltozik. Mert a tudósok szerint Afrika a civilizáció bölcsıje, ez szerintem nem teljesen igaz, de ha a jelenlegi forgást vesszük alapul, akkor ebbıl a szemszögbıl nézve lehetséges. Viszont ha azzal számolunk, hogy a Föld akkor amikor az emberi élet kialakult nem ilyen irányba forgott a bolygó és a mágneses-mezık is máshol voltak, mely mágneses-mezık alapján nem csak az állatok, hanem a mi civilizációnk "magjai" is vándoroltak, akkor a civilizációnk bölcsıjének a helye is megváltozik, azaz nem Afrikában lesz. Igazándiból, hogy konkrétan hol lesz azt nem tudom megmondani! Csak annyit tudok mondani, hogyha figyelembe vesszük a korábbi forgástengely változásokat és az ezek hatására bekövetkezı népvándorlási tendenciákat, akkor a civilizációnk bölcsıje egy olyan szárazföldön is kialakulhatott, ami azóta már réges régen víz alatt van! Azonban szerintem a civilizációnknak nem csak egy bölcsıje van! Azaz mindez úgy ment végbe, hogy amikor a majom annak idején elérte azt a szintet, hogy lemászott a fáról, akkor az nem csak egy majom csoportban ment végbe, hanem a világ különbözı tájain élı más-más majom törzseknél is. Mindegyik majom altrözs, egy fı törzsbıl származott, így innentıl kezdve nem az a kérdés, hogy hol van a civilizációnk bölcsıje, hanem az, hogy az a fıtörzs, amelytıl a majom altörzsek származnak az a fıtörzs mikor és hol mászott ki a tengerbıl elsınek?! Már pedig ezt szerintem lehetetlenség megállapítani! Tegyük föl, hogy egyszer kijött a tengerbıl, el kezdett a szárazföldön élni, majd szép lassan benépesítette a bolygónkat a fıtörsz leszármazottainak altörzsei, melyek fokozatos vándorlásuk során mindíg alkalmazkodtak a környezetükhöz. Ez az egyik megállapításom! A másik megállapításom pedig az, hogyha a majom képes volt annak idején minderre, az nem jelenti azt, hogy más élılény ami akkoriban élt velünk együtt, nem volt korábban vagy késıbb vagy velünk egy idıben szintén képes ugyanerre. Szerintem nagyon is lehetséges, hogy képes volt, több okból is. A régi mendemondákban nagyon sok mitológikus lényrıl lehet hallani, ilyen pl. a minotoszaurusz, sárkány, törpék, tündék, stb. Attól még, hogy manapság nem látni egy ilyen lényt sem, nem jelenti azt, hogy nem léteznek vagy korábban nem léteztek. Vagy kipusztultak idıvel a mi fajunk hatására vagy ma is léteznek, csak nagyon értenek a bújkáláshoz! Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ha legalább olyan régi a civilizációjuk, mint a mienk, azaz minimum 10.000 éves, mert szerintem minimum van annyi, akárki mondjom nekem akármit, akkor nagyon is lehetséges mindaz, hogy ezek a lények is vannak technikailag legalább olyan fejlettek, ha nem fejletebbek, mint mi magunk és így akár a föld alatt is ki építhették a rejtekhelyüket és civilizicáiójukat, úgy hogy mi nem is tudunk róla. Pontosabban nem akarunk tudni róla! Szóval nagyon sok legenda él Atlantiszról és arról is, hogy sok nép, mely ma a Földön él eredetileg az Atlantiszi civilizáció leszármazottai, például az ıs-magyarok is. Nos, és az alapján amit eddigi életem során hallottam Atlantisról szerintem egy technikailag és tudatszintileg igen fejlett nép, még a mi civilizációnknál is sokkal fejlettebb nép lehetet eredetileg, mely nép az úgynevezett Mágiatudományágban is igen járatosnak számított és azon se lepıdnék meg, ha alapból olyan technikai eszközeik lettek volna, melyek az emberi pszhichonikus energia hasznosítására vagy másnéven felerısítésére lettek volna specializálódva. Hogy szerintem melyik az az emberi technikai találmány, amely a legjobban képes felerısíteni vagy megsokszorozni bármilyen energiát is? Maga a KONDENZÁTOR! Egyszer hallotam, hogy állítólag az amerikai indián törzsek egyikében közel 2,5 ezer évvel Krisztus születése elıtt feljegyezték, hogy a történelmük során volt egy olyan nap, amikor közel másfél napig sötétségben honolt minden ameddig csak a szem ellátott. Azaz este lement a Napkorong, hajnalban azonban nem kelt fel, így este se ment le csak a következı hajnalon kelt fel ismét, de teljesen más helyen, mint a megszokott. És ugyanakkor a Bibliában is van egy ilyen esett, amikor a Nap megállt az égen és közel egy napig nem mozdult egy irányba sem. Szóval ha mindez a Bibliában is benne van és más civilizációk történelmében is, és alig 2-3000 éve történt, akkor szerintem nem lehet igaz az, amit a tudósok állítanak, hogy az utolsó pólus csere több tízezer évvel ezelıtt zajlott le, sıt ha vesszük a Maya-naptárt, mely egy öröknaptár és amely összesen 5125 évbıl áll, akkor az utolsó pólus-váltás dátuma, feltehetıleg Krisztus születése elıtti 3113-ik év. Nos, ha a bolygó jelenlegi forgását bele helyezem az ok-okozati modellbe és aszerint gondolkodok a különbözı köpenyek forgására mint azt korábban a Bolygónk lehetséges mőködése és felépítése az ok-okozati modell alapján címő fejezetben le írtam, akkor a Föld egy korábbi forgástengelye körülbelıl úgy fog kijönni ( a fejemben elképzelve mindezt), hogy a jelenlegi Északi sark, a jelenlegi Bermuda-háromszög helyén lesz, ez az egyik. A másik pedig az, hogy habár akkoriban az a pontja lehetett a bolygónkon felül, mint manapság az Északi-sark, azonban a megváltozott pólusok miatt, az a pont a Déli-sarknak számított! Emlékszem, annak idején Erich von Daniken egyik könyvében olvastam, hogy a Föld forgás-tengelye korábban nem olyan irányban és nem olyan tengelyen forgott, mint manapság és mutatott bizonyíték gyanánt egy ısrégi térkép másolatot is (29. kép). És én nem, hogy igazat adok neki, de 100%-osan egyet is értek vele, mivel én is ugyan arra jöttem rá ezzel kapcsolatban, mint amire İ maga. Tehát, hogy ha a 29.-es képen látható térképet veszem alapul, akkor oldal nézetben a Földtıl kicsit el távolodván az a látvány tárulna a szemünk elé, mint ami a 30.-as képen látható. Azt tanultuk nyelvtanból emlékeim szerint, hogy a magyarok és a finnugorok is egy közös nyelv családból származnak. És ha a finnek és magyarok nyelve vissza vezethetı egy közös nyelvre, akkor lehetséges, hogy a finnekkel nem csak nyelvészetileg vagyunk rokonságban. Ezt azonban nem lehet 100%-osan bizonyítani, de meg cáfolni sem. A finnugor nyelvek túlnyomó többsége azaz az élı és holt nyelvek többsége európai! Azonban azt is tudjuk, hogy a magyarok ısei valahonnan Keletrıl érkeztek, hogy pontosan honnan azt viszont nem lehet tudni. Így ha jól megnézzük a 30.-as képet akkor láthatjuk, hogy korábban mivel más felé forgott a Föld és az egyenlítı is máshol volt, így valószínőleg az egyenlítı mentén elhelyezkedı sivatagok és egyéb éghajlati tájak is máshol voltak. Példának okáért több mint valószínő, hogy Skandinávia, a Kárpát-medence, a Balkánum, a jelenlegi Egyiptomnak csak a nyugati része és a jelenlegi északi-sark meglehetısen sivatagos területnek számított elvétve egy-egy kisebb oázissal. Illetve korábbi történelmi dokumentumokban egyértelmően benne van, hogy régebben a Grönland területének egy része egy virágzó, zöldellı terület volt, sıt nem csak az északi sark, hanem Egyiptom területe, azaz a Nílus-völgye is! Viszont a mai India és Kína keleti részén illetve a jelenlegi Floridában meglehetısen hideg, mondhatni Szibériai-éghajlat uralkodhatot. Ennek fényében arra jutottam, hogy az utolsó pólus-csere elıtt azok a népek, akik jelenleg Európában élnek valahonnan Afrika jelenlegi nyugati csücskébıl származhatnak. És körülbelıl a mai Franciaország területéig vándoroltak be elsı körben. Majd a pólus csere következtében, a letelepedett népekbıl törzsek váltak ki és haladtak tovább a koróbbi sivatagos terület mentén és el jutottak egészen a Skandináv térségéig, ahol is elsı ízben találkoztak össze azokkal a népekkel, akik a mai Szibéria területérıl vándorolhattak el, a kialakult hideg éghajlat hatására, mely a pólus-cseének volt köszönhetı. Azt figyelembe véve, hogy a magyarok állítólag az ısi atlantiszi civilizáció egyik törzsének leszármazottja és azt alapul véve, hogy a Maya civilizáció is az Atlantisi civilizáció hanyatlása után jelent meg, azaz az Atlantiszi civilizácó egy másik leszármazottjának tekinthetı, tehát területileg több, mint valószínő, hogy közel ugyan onnan indultunk el, mint ahonnan a Mayák és más népek is az ıs-magyarok, a ıs-mayák és az ıs-kínaiak szerintem a jelenlegi Észak-Amerikából származhatnak. Hogy mibıl feltételezem, hogy ez így van? Leginkább abból, hogy mint ahogy a madarak is követnek vándorlásaik során egy mágneses energia vonalat, ugyan ez szerintem az emberekre is igaz lehet. Az az pontosan ott telepedett le minden nép ismételten, ahol úgy érezte, hogy kedvezı energiák vannak a számukra.

55


(29. kép)

(30. kép)

Visszatérés ("az ismeretlenbe") 56


Habár eredetileg úgy terveztem, hogy ebbe a könyvbe mindent le írok amit csak tudok, mindent amire csak rájöttem, 2 hónappal ezelıtt egyszer csak meg akadtam. Nem tudom, hogy miért pontosan, de nem tudtam folytatni, nem tudtam befejezni. Azóta sok idı telt el és ma este úgy döntöttem, hogy pontot rakok a könyvem végére. Az elmúlt 2 hónapban egyáltalán nem foglalkoztam a könyvvel, mert rá éreztem valamire. Valamire, ami maga az élet! És alapvetıen ennek a könyvnek ez lenne a lényege, az élet! Az élet, mely megfoghatatlan, leírhatatlan. Azaz durván 60 oldalt kellett írnom ahhoz, ( a jegyzetek még plusz 100 oldal) hogy meg ízleljem ismét az élet ízét, meg ízleljem ismét azt amit már eddig is ismertem, de még se tudtam róla, hogy ez az amit keresek. Nem tudom, hogy korábban írtam-e, de alapvetıen ezt a könyvet eredetileg magamnak írtam (a legelsı változatra gondolok ami egy A/4-es füzetben volt, és össz-vissz 10 oldal volt) arra az esetre, ha egyszer eltévednék. Ez a könyv és annak minden egyes szava, minden egyes mondata csak egy eszköz a kezemben. Egy eszköz, mely egyetlen cél érdekében jött létre, hogy vissza találjak a helyes ösvényre. Arra az ösvényre, ami magamhoz vezet! És amint vissza találok ide, ezt az egészet, azaz a könyvet akár el is dobhatom, mivel csak akadályozna a továbbiakban, így hát el is dobom! Az az útjára engedem! Nekem már nem kell, de másnak még jól jöhet! Fıleg olyanoknak, akiknek a jelleme az "enyémhez" hasonlatos.

E könyv se nem tökéletes Se nem befejezet Mégis Egy, s Teljes! A szépsége a Tökéletlenség A belseje a Képtelenség S mivolt-a(z) Igazság! E könyvet, s az abban le írtakat Hátra hagyom mindazoknak, Kik járják útjukat, Fényt keresnek sötétségben, Kik a fényben sötét-lenek

Legyen néktek e könyv lámpás kezetekben Mely habár sületlenség Mégsem éktelenség Olvassátok szeretettel, Lássatok a szívvel, S amint elkaptatok, Mivel e könyvben ott vagyok, Akár el is dobhattok, Ha fejlıdni akartok.

Szeretettel ajánlom mindazok figyelmébe e könyvet, akik úgy érzik szükségük van rá, vagy csak kíváncsiak az írásaimra! Üdvözlettel Csepregi Gábor!

Tartalomjegyzék

57


A könyv borítója Bevezetés az ismeretlenbe A világegyetem felépítése, szerkezete, építı kövei, mőködése, létrejötte, törvényszerőségei egyszerően és bonyolultan Ok-okozat törvénye Ok-okozat törvényének felépítése A Tér és az Idı az ok-okozati modellben szemlélve Egy kísérlet lehetséges megoldása, azaz a világegyetem felépítése A világegyetemünk szerkezete Tér-idı koontinum A világegyetemünk építı kövei Az atomi világ mőködése, elrendezısée és fejlıdése az ok-okozati modellbe helyezve A világegyetemünk mőködése A világ egyetem törvényeinek lehetıségei Bolygónk (The Earth) lehetséges mőködése és felépítése az ok-okozati modell alapján A Maya-prófécia hatásai az ok-okozati modell felıl szemlélve Népvándorlás, azaz vajon ennek fényében hogyan is mehetet végbe Visszatérés az ismeretlenbe Tartalomjegyzék A könyv hátulja

Megjelenés éve: 2010 58

1 2 5 5 6 7 8 12 12 20 21 29 36 42 52 55 57 58 59


Kiadó: Internet Szerzıi jogvédelem: Az emberi hülyeséget felesleges levédetni! Ha mégis írtam olyat ami hasznos lehet neked, és el akarod lopni, akkor tedd azt! De kérek tıled valamit! Ha lopni támad kedved akár tılem, akár mástól, akkor abban a pillanatban amikor lopni akarsz figyelj oda arra az egyetlen pillanatra amikor lopsz... hát ha találsz valamit te is...

59

Az Élő Univerzum  
Az Élő Univerzum  

A lényeg az élet!

Advertisement