Page 1

Ochrana zdraví a životního prostředí  Označování nebezpečných látek  Odstraňování a prevence havárií  Svítilny a světlomety  Kanystry a příslušenství  Osobní ochranné pomůcky  Hasící roušky a kukly  Zamykací systémy LOTO  Třídění odpadu

Boxy se soupravou sorbentů l l l l

Doplnitelné sorbentní úschovné boxy k rychlému zásahu Sorbenty k zachycení chemikálií, olejů a pro univerzální potřebu Lehké boxy – jednoduše upevnitelné na jakémkoli povrchu Žlutá signální barva zajišťuje dobrou viditelnost

Materiál: Barva:

plast signální žlutá

Rozměry (V x Š x H): Box: 440 x 530 x 40 mm Utěrky: 512 x 402 x 3 mm

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovaný počet balení. Číslo produktu

Popis

Sorbční kapacita (l)

CZE-522101 Sorbenty, univerzální 10 CZE-522102 Sorbenty, pro oleje 10 CZE-522103 Sorbenty, pro chemikálie 9 CZE-522101

Číslo produktu

Oboustranné lepící pásky k instalaci boxů naleznete na straně 38.

CZE-522104 Náhradní balení, univerzální CZE-522105 Náhradní balení, pro oleje CZE-522106 Náhradní balení, pro chemikálie

CZE-522102, CZE-522103, CZE-522101

Popis

Počet kusů v boxu

Cena za box v Kč

15 15 10

1 323,1 297,1 241,-

Počet kusů v balení

Cena za balení v Kč

200 200 100

4 874,4 987,4 151,-

Symboly nebezpečných látek l Označte nebezpečné látky podle předpisu a jednoznačně l Menší rizika pro lidi a životní prostředí l Nepostradatelné při skladování a transportu nebezpečných látek Materiál: Forma dodání:

Fólie, samolepící Arch s nálepkami

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím číslo produktu a požadované detailní číslo. Číslo produktu

Etiketa VxŠ

Počet etiket v archu

Cena/arch v Kč od 1 od 10

CZE-233601 CZE-233603

37 x 26 mm 52 x 37 mm

12 6

352,264,-

340,239,-

Dráždivý

Vysoce toxický

Zdraví škodlivý

Výbušný

Oxidující

Žíravý

Vysoce hořlavý

Toxický

Extrémně hořlavý

Nebezpečný pro životní prostředí

Detailní č. 2003

Detailní č. 2004

Detailní č. 2005

Detailní č. 2006

Detailní č. 2007

Detailní č. 2008

Detailní č. 2009

Detailní č. 2010

Detailní č. 2011

Detailní č. 2012

172

Volejte zdarma pro informace a objednávky – 800 143 403


GHS symboly nebezpečných látek podle nařízení EU-GHS/CLP POZOR! Nezapomeňte označit nebezpečné látky podle GHS/CLP CLP neboli nařízení CLP je nařízení (ES) č. 1272/2008 Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures - Klasifikace, označování a balení látek a směsí, které upravuje a ruší směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES a upravuje nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009 a uplatňuje se ve všech státech Evropské unie. l Nové GHS/CLP symboly smějí být používány od 21. ledna 2009. l Značení podle GHS/CLP nahrazuje používané značení DSD/HSID: Doposud používané oranžové piktogramy nebezpečných látek byly nahrazeny novými kosočtvercovými piktogramy na bílém podkladu s červeným orámováním. l Na štítku musí být uvedeno příslušné signální slovo v souladu s klasifikací dané nebezpečné látky nebo směsi. Dle nařízení CLP: „signálním slovem“, je slovo označující příslušnou úroveň závažnosti nebezpečnosti za účelem varování čtenáře před možným nebezpečím. Rozlišují se tyto dvě úrovně: „nebezpečí“ je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti; „varování“ je signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti. l Dosavadní věty byly nahrazeny standardními větami o nebezpečnosti dle dané třídy Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadované detailní číslo. Číslo produktu

VxŠ (mm)

CZE-509901 52 x 52 CZE-509902 74 x 74 CZE-509903 105 x 105 CZE-509904 15 x 15 CZE-509905 21 x 21 CZE-509906 26 x 26 CZE-509907 37 x 37 CZE-509908 52 x 52 CZE-509909 26 x 26 CZE-509910 37 x 37 CZE-509911 52 x 52 CZE-509912 74 x 74

Forma dodání Počet etiket

Cena za jednotku v Kč od 1 od 5 od 10

sam. etiketa sam. etiketa sam. etiketa arch arch arch arch arch role role role role

– – –

1 1 1 35 35 12 12 6 500 500 500 300

476,487,420,420,276,2 107,2 389,2 671,2 869,-

62,71,78,448,457,392,403,267,1 825,2 107,2 389,2 594,-

54,62,71,420,431,375,387,260,– – – –

od 50 47,54,61,335,348,290,301,203,– – – –

Upozornění: GHS piktogramům není přidělen žádný text. Text u znázornění slouží pouze k vysvětlení symbolů, nepoužívá se však oficiálně.

GHS Piktogramy a kategorie nebezpečných látek

Detailní č. 1004 Detailní č. 1005 Detailní č. 1002 Detailní č. 1000 Detailní č. 1008 Látky podporující Lehce vznětlivé, Výbušné, Dráždivé, Zdraví škodlivé, hoření, Vysoce vznětlivé, Samovolně Zdraví škodlivé, Rakovinotvorné, Oxidační Samovolně reagující, Látky vyvolávající Ohrožující prostředky reagující, Organické senzibilaci při dýchací cesty Samozáhřevné, peroxidy styku s kůží, Vyvíjející Toxické, hořlavé plyny, Omamné účinky, Organické Dráždící peroxidy dýchací cesty

Detailní č. 1001 Detailní č. 1003 Detailní č. 1007 Detailní č. 1006 Toxické/Vysoce Žíravé Plyny pod tlakem Ohrožující životní toxické prostředí

Termíny: l „Čisté“ chemické substance musejí být označovány dle nových předpisů nejpozději od 01. 12. 2010 a sloučeniny od 01. 06. 2015. l V přechodném období smějí být staré symboly ještě používány, ovšem nikoli v kombinaci s novými piktogramy – platí označení „buď/anebo“. Výjimku tvoří bezpečnostní datové listy: Zde musejí být uvedeny oba systémy s končící lhůtou.

Etikety se signálnímy slovy pro GHS symboly l l l l

Nepostradatelné při značení podle GHS nařízení Jednoduchý systém pro značení nebezpečných látek GHS symboly se signálními slovy nebo na základních etiketách volně kombinovatelné Základní etikety se 2 nebo 3 volnými poli vhodnými pro GHS symboly

Materiál: Barva materiálu:

Barva potisku: Forma dodávky:

fólie, samolepící bílá

černá v arších CZE-520706 6001

Vhodné GHS symboly nebezpečných látek naleznete na této straně nahoře. Signální slova na etiketách, CZE-520701 – CZE-520703

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadované detailní číslo. Číslo produktu

Popis produktu

VxŠ (mm)

VxŠ Počet symbolu štítků (mm) v archu

Cena/arch v Kč od 2 od 10

CZE-520701 CZE-520702 CZE-520703 CZE-520704 CZE-520705 CZE-520706 CZE-520707 CZE-520708 CZE-520709 CZE-520710 CZE-520711 CZE-520712 CZE-520713

Nálepka se signálním slovem Nálepka se signálním slovem Nálepka se signálním slovem Štítek pro 2 Symboly Štítek pro 2 Symboly Štítek pro 2 Symboly Štítek pro 2 Symboly Štítek pro 2 Symboly Štítek pro 3 Symboly Štítek pro 3 Symboly Štítek pro 3 Symboly Štítek pro 3 Symboly Štítek pro 3 Symboly

9 x 26 18 x 52 26 x 74 61 x 28 100 x 43 140 x 61 192 x 82 272 x 116 84 x 28 138 x 43 195 x 61 268 x 82 379 x 116

– – – 15 x 15 26 x 26 37 x 37 52 x 52 74 x 74 15 x 15 26 x 26 37 x 37 52 x 52 74 x 74

408,280,71,382,251,204,156,167,325,263,195,161,195,-

denně aktualizováno:

12 6 1 10 4 3 1 1 5 4 2 1 1

www.seton.cz

375,263,62,346,223,183,139,151,292,237,178,149,178,-

Varování

Nebezpečí

Detailní č. 5001

Detailní č. 6001

Podkladový štítek pro 2 symboly CZE-520704 – CZE-520708

Podkladový štítek pro 3 symboly CZE-520709 – CZE-520713

Detailní č. 5001

Detailní č. 5001

Detailní č. 6001

informace@seton.cz

Detailní č. 6001

173


A Brady Business

l l l l l l

Sorbenty pro adsorpci oleje

Bezpečnost při práci v továrních halách, s výrobními zařízeními nebo vozidly Ideální pro vytékající a kapající substance Bezpečná adsorpce nejrůznějších olejů a ropných produktů Odolné proti protržení a proti opotřebení K dodání jako role, polštáře, utěrky, hadi a víka na sudy Alternativně k dodání i jako přenosná havarijní souprava

Polštář

Materiál: Tavené foukáné polypropylenové vlákno Barva: Bílá

Víko na sud

Had

Role a rohože

Číslo produktu

Provedení

ŠxD

Adsorbční kapacita v l

Kusů v balení

Cena/balení v Kč

CZE-508702 CZE-508703 CZE-508704 CZE-508705 CZE-508706 CZE-508707 CZE-508708 CZE-508709 CZE-508710 CZE-508711 CZE-508712

Role Role Role Rohože Rohože Had Had Polštář Polštář Víko na sud Havarijní souprava

38 cm x 46 m 76 cm x 46 m 96 cm x 44 m 30 x 30 cm 41 x 51 cm Ø 7,6 x 122 cm Ø 7,6 x 366 cm 22 x 24 cm 43 x 48 cm Ø 56 cm –

94 187 231 71 112 43 43 53 105 26 63

1 1 1 200 100 12 4 32 16 25 1

3 522,6 252,6 689,1 884,3 413,3 208,3 208,4 887,5 324,3 959,3 686,-

A Brady Business

l l l l l l l

Olejová havarijní souprava − 35 x sorpční rohož (41 x 51 cm) − 1 x sorpční had (Ø 7,6 cm x 122 cm) − 1 x sorpční had (Ø 7,6 cm x 244 cm) − 1 x sorpční polštář (46 x 46 cm) − 4 x sorpční polštář (22 x 24 cm) − 2 x sběrný sáček pro použité sorbenty − 1 x návod k použití − 1 pár ochranných rukavic č. produktu CZE-508712

Sorbenty pro adsorpci chemikálí

Bezpečná adsorpce agresivních kapalin jako jsou kyseliny a louhy Ideální pro laboratoře, nemocnice nebo sklady chemikálií Více bezpečnosti pro Vaše zaměstnance Jasné vymezení použití pro nebezpečné kapaliny díky zelenému zabarvení Odolné proti protržení, proti opotřebení a hospodárné ve spotřebě K dodání jako role, polštáře, utěrky a hadi Alternativně k dodání i jako přenosná havarijní souprava

Materiál: Tavené foukáné polypropylenové vlákno Barva: Zelená

Role a rohože Číslo produktu

Provedení

ŠxD

Adsorbční kapacita v l

Kusů v balení

Cena/balení v Kč

CZE-508501 CZE-508502 CZE-508503 CZE-508504 CZE-508505 CZE-508506 CZE-508507 CZE-508508 CZE-508509 CZE-508510 CZE-508511

Role Role Role Role Rohože Rohože Had Had polštář Polštář Havarijní souprava

38 cm x 22 m 38 cm x 46 m 38 cm x 46 m 76 cm x 46 m 30 x 30 cm 41 x 51 cm Ø 7,6 x 122 cm Ø 7,6 x 366 cm 22 x 24 cm 43 x 48 cm –

35 73 147 147 76 88 45 45 53 105 57

1 1 2 1 200 100 12 4 32 16 1

2 594,3 959,7 890,6 962,4 505,4 232,3 208,3 208,5 324,5 433,3 686,-

174

Had Polštář

Chemická havarijní souprava − 35 x sorpční rohož (41 x 51 cm) − 1 x sorpční had (Ø 7,6 cm x 122 cm) − 1 x sorpční had(Ø 7,6 cm x 244 cm) − 1 x sorpční polštář (46 x 46 cm) − 4 x sorpční polštář (22 x 24 cm) − 2 x sběrný sáček pro použité sorbenty − 1 x návod k použití č. produktu CZE-508511

Volejte zdarma pro informace a objednávky – 800 143 403


A Brady Business

Sorbenty, univerzální

l Více bezpečnosti v blízkosti výrobních zařízení, strojů, v dílnách atd. l Ideální pro vytékající a kapající kapaliny v pracovní oblasti l Adsorbuje značné množství průmyslových kapalin včetně oleje, vody, rozpouštědel a chladících prostředků l Zredukujte dobu čištění při údržbářských pracích l Odolné proti protržení, proti opotřebení a hospodárné ve spotřebě l K dodání jako role, polštáře, utěrky, hadi a víka na sudy l Alternativně k dodání i jako přenosná havarijní souprava

Polštář

Materiál: Tavené foukáné polypropylenové vlákno Barva: Šedá

Víko na sud

Had

Role a rohože

Číslo produktu

Provedení

ŠxD

Adsorbční kapacita v l

Kusů v balení

Cena/balení v Kč

CZE-508601 CZE-508602 CZE-508603 CZE-508604 CZE-508606 CZE-508607 CZE-508608 CZE-508609 CZE-508610 CZE-508611 CZE-508612 CZE-508613

Role Role Role Role Rohože Rohože Had Had Polštář Polštář Víko na sud Havarijní souprava

38 cm x 22 m 38 cm x 46 m 76 cm x 46 m 96 cm x 44 m 41 x 51 cm 41 x 51 cm Ø 7,6 x 122 cm Ø 7,6 x 366 cm 22 x 24 cm 43 x 48 cm Ø 56 cm –

45 73 187 192 112 166 45 45 53 105 26 63

1 1 1 1 100 200 12 4 32 16 25 1

2 389,3 481,6 798,6 252,3 413,3 959,3 249,3 249,5 870,5 324,4 068,3 686,-

Univerzální havarijní souprava − 35 x sorpční rohož (41 x 51 cm) − 1 x sorpční had (Ø 7,6 cm x 122 cm) − 1 x sorpční had (Ø 7,6 cm x 244 cm) − 1 x sorpční polštář (46 x 46 cm) − 4 x sorpční polštář (22 x 24 cm) − 2 x sběrný sáček pro použité sorbenty − 1 x návod k použití č. produktu CZE-508613

Eko Sorbenty Re-Form l l l l l

Pro rychlé a bezpečné vysátí vylitých tekutin Šetrné k životnímu prostředí, vyrobebé z alespoň 70 % recyklovaného materiálu Až o 50% větší absorpce než standardní polypropylénové sorbenty Odolné vůči ohni, podle normy ASTM E84-05 Vhodné pro všechny běžné kapaliny

Materiál: Celulóza Barva: Šedá Poznámka: Není vhodné pro použití s vysoce agresivními kyselinami a louhy

Číslo produktu

Provedení

ŠxD

Absorbční kapacita

Kusů Cena/balení v balení v Kč

CZE-526001 CZE-526002 CZE-526003 CZE-526004 CZE-526005 CZE-526006 CZE-526007

Rohože Rohože Rohože Role Role Role Role

48 x 38 cm 48 x 38 cm 48 x 38 cm 72 cm x 47,5 m 36 cm x 47,5 m 72 cm x 47,5 m 36 cm x 47,5 m

151 l 121 l 90 l 234 l 113 l 200 l 109 l

100 100 100 1 1 1 1

denně aktualizováno:

www.seton.cz

3 465,3 072,2 809,6 405,3 780,5 907,3 282,-

informace@seton.cz

175


A Brady Business

ADR sorbentní sady okamžité pomoci

l l l l

Rychlá pomoc při nehodách s unikajícími kapalinami K jímání oleje, chemikálií či mnoha jiných kapalin Povinnost použití při transportu nebezpečných látek podle ADR 2005 Také v provedení příznivém k životnímu prostředí z recyklovatelných materiálů s ještě vyšší adsorpční kapacitou l Transparentní plastová taška s popruhy pro snadný transport Materiály: CZE-542501 – CZE-542503, CZE-542505 – CZE-542507: tavené foukané vlákna z polypropylenu CZE-542504, CZE-542508: celulóza Upozornění: CZE-542504 a CZE-542508 nejsou vhodné pro agresivní kyseliny a louhy.

ADR Sorbentní sada okamžité pomoci, malá – 25 rohoží (41 x 51 cm) – 4 hadice (Ø 7,6 x 122 cm) – 1 sáček na odpad – 1 pár rukavic – 1 návod k použití – 1 plastová taška s popruhy Č. produktu CZE-542501 – CZE-542504

Praktické balení pro mimořádnou situaci

ADR Sorbentní sada okamžité pomoci, velká – 35 rohoží (41 x 51 cm) – 1 hadice (Ø 7,6 x 122 cm) – 1 hadice (Ø 7,6 x 244 cm) – 1 polštář (43 x 48 cm) – 4 polštář (25 x 25 cm) – 2 sáčky na odpad – 1 pár rukavic – 1 návod k použití – 1 plastová taška s popruhy Č. produktu CZE-542505 – CZE-542508 Upozornění: Znázornění sad zobrazují olejovou sadu okamžité pomoci (bílá). Ostatní sady jsou ve složení identické, barevně se však liší.

A Brady Business

Sorbentní sady okamžité pomoci, přenosné

Popis

Provedení

Sorbční Cena za sadu v Kč kapacita (l) od 1 od 3

CZE-542501 CZE-542502 CZE-542503 CZE-542504 CZE-542505 CZE-542506 CZE-542507 CZE-542508

sada, malá sada, malá sada, malá sada, malá sada, velká sada, velká sada, velká sada, velká

pro oleje univerzální pro chemikálie univerzální-ekologická pro oleje univerzální pro chemikálie univerzální-ekologická

43 43 37 53 63 63 57 77

A Brady Business

2 652,2 652,2 919,2 517,3 723,3 723,3 856,3 535,-

2 491,2 491,2 652,2 357,3 535,3 535,3 669,3 348,-

Sorbentní sady okamžité pomoci, mobilní

l Sada okamžité pomoci pro rychlé použití při úniku kapalin l Vysoká mobilita díky rolím l K absorpci olejů, chemikálií či mnoha jiných kapalin

l Pro rychlou pomoc v případě nehod s chemikáliemi, oleji či jinými uniklými kapalinami l Místo šetřící skladování v regálech, skříních či dopravních prostředcích l Ideální při převozu nebezpečných látek l Šetrné k životnímu prostředí

Materiál: tavené foukané vlákna z polypropylenu

Materiál: CZE-542301 – CZE-542303: tavené foukané vlákna z polypropylenu CZE-542304: celulóza

Sorbentní sada okamžité pomoci, malá – 50 rohoží (41 x 51 cm) – 12 hadů (Ø 7,6 x 122 cm) – 6 polštářů (43 x 48 cm) – 3 sáčky na odpad – 1 pár rukavic – 1 ochranné brýle – 1 plastová nádoba, žlutá Č. produktu CZE-542401 – CZE-542403

Upozornění: 542304 není vhodná pro agresivní kyseliny a louhy.

Přenosná sorbentní sada okamžité pomoci – 10 rohoží (41 x 51 cm) – 2 hadi (Ø 7,6 x 122 cm) – 1 sáček na odpad – 1 pár rukavic – 1 plastová taška, žlutá Č. produktu CZE-542301 – CZE-542304 Číslo produktu

Provedení

Sorbční kapacita (l)

Cena za sadu v Kč od 1 od 3

CZE-542301 CZE-542302 CZE-542303 CZE-542304

pro oleje univerzální pro chemikálie univerzální-ekologická

18 18 16 22

1 848,1 848,2 009,1 741,-

176

Číslo produktu

1 688,1 688,1 848,1 581,-

Sorbentní sada okamžité pomoci, velká – 150 rohoží (41 x 51 cm) – 6 hadů (Ø 7,6 x 244 cm) – 8 polštářů (43 x 48 cm) – 6 sáčků na odpad – 2 páry rukavic – 2 ochranné brýle – 1 plastová nádoba, žlutá Č. produktu CZE-542404 – CZE-542406

Číslo produktu

Popis

Provedení

Sorbční kapacita (l)

Cena za sadu v Kč od 1 od 3

CZE-542401 CZE-542402 CZE-542403 CZE-542404 CZE-542405 CZE-542406

sada, malá sada, malá sada, malá sada, velká sada, velká sada, velká

pro oleje univerzální pro chemikálie pro oleje univerzální pro chemikálie

124 124 128 250 250 233

12 451,12 451,14 326,21 126,21 126,24 072,-

Volejte zdarma pro informace a objednávky – 800 143 403

11 380,11 380,12 987,18 717,18 717,21 394,-


Paletové jímací vany z polyetylenu l l l l l

Bezpečné skladování nehořlavých, vodu ohrožujících kapalin Vysoká odolnost vůči kyselinám, louhům, olejům atd. Spojení vícero prvků pomocí integrovaných spojovacích svorek Opcionální vanová odtoková sada dělí vytékající kapaliny do několika van Bez problémů přemístitelné pomocí vysokozdvižného vozíku nebo vidlicového vozíku

Materiál: Barvy: Rozsah dodávky:

polyetylen vana: žlutá mřížkový rošt: modrý včetně mřížkového roštu

Upozornění: CZE-516904 je vhodný pro IBC stanice. 516904

Jímací paleta s roštem, 510 Litrů, CZE-516904

Rampa pro jímací paletu, CZE-516905

Odtoková souprava, CZE-516902

Jímací vana s roštem, 80 Litrů, CZE-516901

Díky drážkám v jímacích vanách a jímacích paletách se dají snadno transportovat: jímací vany (CZE-516901) pomocí vidlicových vozíků, jímací palety (CZE-516903 a CZE-516904) pomocí vidlicových vozíků a rovněž vysokozdvižných vozíků.

Integrované spojovací svorky umožňují individuální rozšíření van

Fixační úhly drží mřížkové rošty v pozici a zvyšují stabilitu van.

Paletové jímací vany 80 l, nízké Číslo produktu CZE-516901

Provedení Jímací paletová vana 80 l

VxŠxT (cm)

Nosnost Kapacita palety Cena za kus (kg) pro 60 l sudy (ks) v Kč

16,5 x 120 x 80 1 136

CZE-516902 Odtoková souprava –

2

6 293,-

389,-

Paletové jímací vany 260 l a 510 l, vysoké Číslo produktu

Provedení

VxŠxT (cm)

Nosnost Kapacita palety Cena za kus (kg) pro 200 l sudy (ks) v Kč

CZE-516903

Jímací paletová vana 260 l

43 x 132 x 66 1 136

2

11 113,-

CZE-516904

Jímací paletová vana 510 l

43 x 132 x 132 2 273

4

14 058,-

– –

7 632,389,-

CZE-516905 Rampa 55 x 76 x 180 295 CZE-516902 Odtoková souprava – –

denně aktualizováno:

www.seton.cz

Jímací vana s roštem, 260 Litrů, CZE-516903

informace@seton.cz

177


Laboratorní záchytné vany l Bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami v laboratoři l Velmi dobrá odolnost proti kyselinám, louhům či olejům l Povoleno transparentní provedení pro potravinářský průmysl a medicínu (podle kritérií BGA) l K dostání ve všech velikostech také s roštem Materiály: záchytná vana: PE rošt: ocel, pozinkovaná děrovaný poklop: PE Barvy: CZE-493901 – CZE-493908: černá, transparentní CZE-493909: černá

Laboratorní záchytné vany, s ocelovým roštem

Upozornění k objednávce: Pro CZE-493901 – CZE-493908 prosím uveďte požadovanou barvu. S všeobecným stavebně technickým osvědčením CZE-493902 Černé provedení

Transparentní provedení

Laboratorní záchytné vany, bez roštu Číslo produktu

VxŠxH v mm

Objem vl

Cena/kus v Kč od 1 od 3

CZE-493901 CZE-493902 CZE-493905

110 x 600 x 400 130 x 800 x 600 160 x 1 230 x 830

20 50 140

2 350,3 400,5 644,-

2 219,3 217,5 119,-

Laboratorní záchytné vany, s ocelovým roštem

CZE-493901

CZE-493901

Číslo produktu

VxŠxH v mm

Objem vl

Cena/kus v Kč od 1 od 3

CZE-493906 CZE-493907 CZE-493908

110 x 600 x 400 130 x 800 x 600 160 x 1 230 x 830

16 41 120

3 912,5 224,7 744,-

3 649,4 962,7 219,-

Laboratorní záchytné vany, s PE děrovaným poklopem (obr. výše)

CZE-493902

CZE-493902

Číslo produktu

VxŠxH v mm

Objem vl

Cena/kus v Kč od 1 od 3

CZE-493909

110 x 600 x 400

15

2 573,-

2 442,-

LED-čelové svítilny l Optimální viditelnost i za tmy nebo ve špatně osvětleném prostředí l Vysoký komfort při nošení díky jednoduché konstrukci l Velmi robustní s ochranou proti stříkající vodě l 5 let záruky od výrobce při správném používání (ne u CZE-501305) Rozsah dodávky: Svítilna, čelová páska a značkové baterie

Čelová svítilna, CZE-501301

Čelová svítilna, CZE-501302

Barva: kryt svítilny a čelová páska

Barvy: kryt svítilny

černá

modrá

Světelný zdroj: 7 Nichia 5 mm LED diody

Čelová svítilna se 7 Nichia 5 mm LED diodami, CZE-501301 l Vyšší svítivost díky 7 Nichia 5 mm LED diodám l Ve 3 stupních nastavitelný sklon o 90° nahoru a dolů l 3 varianty svítivosti volitelné pomocí tlakového spínače l Doba svítivosti až 100 hodin

Čelová svítilna se 3 Nichia 5 mm LED diodami a 1 xenonovou žárovkou, CZE-501302 l Dalekosáhlé xenonové světlo navíc l Ve 3 stupních nastavitelný sklon o 90° nahoru a dolů l 3 varianty svítivosti volitelné pomocí tlakového spínače černá modrá Světelný zdroj: 3 Nichia 5 mm LED diody, l Doba svítivosti až 100 hodin 1 xenonová žárovka Ecoline čelová svítilna s 5 standardními LED diodami, CZE-501305 l 2 varianty svítivosti volitelné pomocí tlakového spínače l Vysoký komfort při nošení díky nastavitelné, elastické čelové pásce l 5 LED diod pro osvětlení blízkého okolí Čelová svítilna s 1 K2 Luxeon LED diodou a zadním světlem, CZE-501304 l Hlava svítilny výkyvná v několika stupních l Hlava svítilny se 3 stupni svítivosti a 1 blikací funkcí, zadní světlo nastavitelné na nepřerušovanou svítivost nebo blikací funkci l Extrémně vysoká svítivost až 85 lumenů l Doba svítivosti až 70 hodin Upozornění k objednávce: Uveďte prosím eventuálně požadovanou barvu krytu svítilny.

Ecoline čelová svítilna, CZE-501305

Čelová svítilna, CZE-501304

Číslo produktu

Vybavení

Hmotnost vg

Cena/kus v Kč od 1 od 5

Barva: kryt svítilny a čelová páska

Barva: kryt svítilny a čelová páska

CZE-501301 CZE-501302 CZE-501305 CZE-501304

7 Nichia 5 mm LED diod 3 Nichia 5 mm LED diod, 1 Xenon 5 standardních LED diod 1 K2 Luxeon LED

125 125 78 196

813,715,294,888,-

černá

Světelný zdroj: 5 standardních LED

178

černá

Světelný zdroj: 1 K2 Luxeon LED

Volejte zdarma pro informace a objednávky – 800 143 403

700,638,243,813,-


Akumulátorová kapesní svítilna, dobíjecí

Xenonový ruční světlomet, IP 44

l Ideální pro řemeslníky, bezpečnostní služby a domovníky l S dlouhou životností díky robustnímu a odolnému plastovému krytu l Vysoká flexibilita a mobilita díky integrovanému napájecímu konektoru l NiMh akumulátor lze až 1.000krát znovu nabít Halogenová akumulátorová kapesní svítilna, CZE-546102 Kompaktní akumulátorová svítilna s nejvyšší svítivostí ve své třídě. Kvalita testována TÜV-GS. Materiál: plast, odolný proti pádu Barvy: černá, signální oranžová Světelný zdroj: 5,2V / 0,85A Halogen Doba svítivosti: ca. 90 min Světelný tok: ca. 85 lm Dosah světla: ca. 1.000 m

CZE-546102

Mini-LED akumulátorová kapesní svítilna, CZE-546101 Nejmenší dobíjecí akumulátorová svítilna s velmi jasným a zaostřeným světlem. Materiál: plast, odolný proti pádu Barvy: černá, bílá, oranžová Světelný zdroj: Nichia LED 5 mm Doba svítivosti: ca. 60 min Dosah světla: blízké okolí Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou barvu.

CZE-546101

Od 100 kusů individuální potisk s Vaším firemním logem

Světelný tok: Dosah světla: Rozsah dodávky:

plast, odolný proti pádu červená IP 44 5,5 W Xenon (hlavní světlo) Nichia LED 5 mm (orientační světlo) ca. 4 h (hlavní světlo) ca. 120 h (orientační světlo) ca. 30 lm ca. 60 m Svítilna s integrovaným akumulátorem (230V AC), síťový kabel, držák na stěnu a popruh

Další technické detaily nejdete na internetové stránce www.seton.cz.

VxŠxH v mm

Hmotnost vg

Cena/kus v Kč od 1 od 3

CZE-546101 CZE-546102

100 x 40 x 18 175 x 70 x 50

36 215

248,1 248,-

238,1 198,-

ECO Halogenový ruční světlomet

Číslo produktu

VxŠxH v mm

Hmotnost vg

Cena/kus v Kč od 1 od 3

CZE-546001

336 x 126 x 112

2 000

3 125,-

2 875,-

Bezpečnostní ruční světlomet IP 54 / IP 64

l Vysoká intenzita světla díky halogenovému světelnému zdroji l Dobíjecí díky akumulátorovému provozu l Mnohostranně využitelný díky stmívací funkci a možnosti zaostřování l Robustní kryt s dlouhou životností, z rázuvzdorného plastu l Nová kompaktní a příruční konstrukce

plast, rázuvzdorný černá 93 x 256 mm 515 g E10 5,2 V / 0,85 A Halogen ca. 30–150 min. ca. 1.000 m ca. 21 h NiMH 4,8 V2 Ah CZE-220407: včetně nabíjecí stanice 110–230 V AC 50–60 Hz CZE-220408: včetně nabíjecí stanice 12/24 V DC

Číslo produktu

Popis produktu

Cena/kus v Kč od 1 od 3

CZE-220407 CZE-220408 CZE-220405

110–230 V AC 50–60 Hz 12/24 V DC náhradní světlo

1 475,1 475,223,-

denně aktualizováno:

Materiál: Barva: Ochrana: Světelný zdroj: Doba svítivosti:

Číslo produktu

Materiál: Barva: Rozměry (Ø x D): Hmotnost: Světelný zdroj: Doba svítivosti: Dosah světla: Doba nabíjení: Akumulátor: Rozsah dodávky:

l Větší bezpečnost díky lepší viditelnosti l Ideální pro průmyslové použití, pro řemeslníky a na stavbách l Chráněn proti prachu a dešti l Podle VDE 0108 použitelný jako nouzové světlo l Integrovaná LED pro kontrolu stavu nabití l S elektronicky řízeným akumulátorovým nabíjením a ochranou proti úplnému vybití l Včetně držáku na stěnu a praktického popruhu

www.seton.cz

1 350,1 350,198,-

l Pro hasiče, záchranáře, řemeslníky, stavbu a průmysl l Ve standardním nebo Ex provedení l Nevýbušná verze (Ex) ideální pro chemický průmysl, dodavatele elektřiny a plynu l Odolný proti prachu a stříkající vodě l Použitelný jako nouzové světlo podle VDE 0108 l 4 stupňová kontrola napětí l S kontrolou přetržení vlákna a ochranou proti úplnému vybití Halogenový ruční světlomet, CZE-527301 Materiál: plast Barva: černo/modrá Ochrana: IP 54 Světelný zdroj: 4,0 V/0,8 A Halogen (hlavní světlo) Doba svítivosti: ca. 4 h (hlavní světlo) Světelný tok: 47 lm Dosah světla: ca. 150 m Rozsah dodávky: svítilna, nabíjecí stanice, síťový kabel, autonabíječka (12/24 V) a ochranná krytka oranžová Xenonový ruční světlomet s ochranou proti výbuchu (bez obrázku), CZE-527302 Materiál: polyamid Barva: černá Ochrana: IP 64 Světelný zdroj: 4,0 V/0,8 A Xenon (hlavní světlo) Doba svítivosti: ca. 4 h (hlavní světlo) Světelný tok: 60 lm Dosah světla: ca. 200 m Zóna: 1, 2, 21, 22 Rozsah dodávky: svítilna, nabíjecí stanice, síťový kabel, a ochranná krytka průzračně/oranžová

Další technické detaily najdete na internetové stránce www.seton.cz. autonabíječka (12/24 V)

Číslo produktu

Provedení

VxŠxH v mm

CZE-527301 CZE-527302

Halogenový ruční světlomet Xenonový ruční světlomet

245 x 120 x 104 1 100 245 x 120 x 104 1 100

informace@seton.cz

Hmotnost Cena/kus v Kč vg od 1 od 4 4 125,- 3 875,7 375,- 7 000,-

179


Chemický ochranný oděv l Lehký, velmi pohodlný chemický ochranný oděv l CE-kategorie III – proti smrtelnému nebezpečí a trvalému poškození zdraví l Nejvyšší ochrana proti vlhkosti díky silným 100% těsným ultrazvukovým svárům l Optimální ochrana při pracích s vysokým tlakem tryskání l Velmi pevná látka, dlouhá životnost l Odolný 3-vrstvý materiál l Bez silikonu a antistatický podle EN 1149 Overaly jsou vhodné zvláště pro použití v chemickém průmyslu, při manipulaci s pryskyřicí, při pracích s látkami s chemickými přísadami (např. moření), dekontaminaci a čištění nádrží. Materiál: polypropylen, 3-vrstvý, vnitřní a vnější strana Barva: žlutá Hmotnost: 75 g/m2 Overal s kapucí a návleky na nohy, CZE-197607 S gumovými popruhy na pažích, kapuci a pasu, zip s krycí légou, svařenými švy a navařenými ochrannými návleky. Podle EN 1073, EN 14126, EN 1149. Testy: CE-kategorie III, typ 3B & 4B Velikosti: M – XXXL Overal s kapucí, CZE-197608 S gumovými popruhy na pažích, nohách a pasu. Zip s krycí légou a svařenými švy. Podle EN 1073, EN 14126, EN 1149. Testy: CE-kategorie III, typ 3B, 4B, 5B Velikosti: S – XXL Plášť, CZE-197611 Se zapínáním na zádech a rukávy, stojáčkem a svařenými švy. Podle EN 1149. Testy: CE-kategorie III, typ P Velikosti: S – XXL Kalhoty, CZE-197612 S gumovými popruhy na pase a nohách, ultrazvukovými sváry, bez kapes. Podle EN 14126, EN 1149. Testy: CE-kategorie III, typ P Velikosti: S – XXL

Overal s kapucí a návleky na nohy, CZE-197607

Overal s kapucí, CZE-197608

Plášť, CZE-197611

Bunda s kapucí, CZE-197613 S gumovými popruhy na pažích a pase, zip a ultrazvukové sváry. Podle EN 14126, EN 1149 . Testy: CE-kategorie III, typ P Velikosti: L – XXL Návleky na boty, CZE-197614 S gumovými popruhy, šněrováním a ultrazvukovým svárem. Podle EN 1149. Testy: CE-kategorie I Velikosti: univerzální velikost (pro 42 – 46) Forma dodávky: v párech Chránič paží, CZE-197615 S gumovými popruhy a svařenými švy. Podle EN 1149. Testy: CE-kategorie I Velikosti: univerzální velikost Forma dodávky: v párech

Kalhoty, CZE-197612

Bunda s kapucí, CZE-197613

Návleky na boty, CZE-197614

Chránič paží, CZE-197615

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost. Číslo produktu

Popis

Cena za jednotku v Kč od 1 od 5 od 10

CZE-197607 CZE-197608 CZE-197611 CZE-197612 CZE-197613 CZE-197614 CZE-197615

Overal s kapucí a návleky na nohy Overal s kapucí Plášť Kalhoty Bunda s kapucí Návleky na nohy Chránič paží

1 273,1 212,981,518,764,– –

180

1 206,1 152,933,494,725,239,178,-

1 059,1 036,846,451,651,219,160,-

Volejte zdarma pro informace a objednávky – 800 143 403


Ochranná přilba podle EN 397 a příslušenství l l l l

Obzvláště robustní a tvarově stálá i proti postrannímu tlaku Vnitřní vybavení s upínacími plastovými páskami a 6 bodové UV rezistentní Testována podle EN 397

Ochranná přilba SETONTECT, CZE-181414 Nabízí díky rovnoměrnému vyvážení a vlastní nízké hmotnosti obzvláště kvalitní a trvanlivý komfort při nošení. Sériová možnost upevnění pomocí podbradníku přímo na skeletu přilby pro dodatečnou ochranu. Materiál: polyetylen Nastavitelná velikost hlavy: 52 – 62 cm Držák hledí z hliníku, CZE-181406 S držákem z pružinové oceli k upevnění na přilbě. Instalace panoramatického hledí je možná bez použití nářadí díky otočným závěsným knoflíkům. Vybaveno sklopným závěsem pro vyklopení hledí.

SETONTECT-Ochranná přilba, CZE-181414

Držák hledí z hliníku, CZE-181406 s panoramatickým hledí CZE-181407

Panoramatické hledí, CZE-181407 Vhodné pro držák hledí CZE-181406. Materiál: acetát, čirý Tloušťka: 1 mm Ochrana před větrem, CZE-181401 Vhodná pro všechny ochranné přilby. Chrání uši a hlavu před větrem a mrazem. Materiál: bavlna Barva: červená Návštěvní jednorázová helma, CZE-181410 Pro hygienickou potřebu helmy při skupinových návštěvách, prohlídkách podniku atd. Materiál: netkaná textilie Forma dodávky: 50 kusů/balení

SETONTECT-Ochranná přilba, CZE-181414

Čelní svítilna, CZE-181409 Rastrové nastavení výšky. Čtyři nabíjecí baterie Mignon (viz tabulka) prosím objednávejte zvlášť. Sada první pomoci, CZE-181411 Jednoduše umístit mezi skelet přilby a bezpečnostní pásku. Podbradní popruh přilby, CZE-181403, CZE-181412 K upevnění ochranné přilby. Potítko, CZE-181404 K absorpci potu v oblasti čela. Upozornění k objednávce: Pro přilbu prosím uveďte požadovanou barvu. Číslo produktu

Popis

Cena za kus v Kč od 1

CZE-181414 CZE-181403 CZE-181412 CZE-181404 CZE-181406 CZE-181407 CZE-181411 CZE-181401 CZE-181409

Ochranná přilba SETONTECT Podbradní popruh elastický Podbradní popruh kožený Potítko Hliníkový držák pro hledí Panoramatické hledí Sada první pomoci Ochrana před větrem Čelní svítilna

423,294,296,159,791,655,140,423,586,-

Číslo produktu

Popis

Cena za balení v Kč

CZE-181410

Jednorázová pokrývka hlavy pod přilbu

1 634,-

Ochrana před větrem, CZE-181401

denně aktualizováno:

Jednorázová pokrývka hlavy pod přilbu pro návštěvy, CZE-181410

www.seton.cz

Odkládací háky na straně 184

Sada první pomoci pod helmy, CZE-181411

Podbradní popruhy, CZE-181403, CZE-181412

Potítko, CZE-181404

Čelní svítilna, CZE-181409

informace@seton.cz

181


Ochranné latexové rukavice podle EN 455

Nástěnný zásobník, CZE-192401

l Využití v oblastech medicíny, kosmetiky, chemie, v lékařských ordinacích, pro malíře a natěrače atd. l Z vysoce elastického latexu odolného proti roztržení, přesto dostatečně tenké, aby vyhovovaly činnostem, které vyžadují cit v prstech l Odolné proti skluzu i v mokrém stavu l Testováno podle EN 455 1, 2 − hodnota AQL 1,5 Latexové rukavice, CZE-192402, CZE-192404 Materiál: přírodní kaučuk Velikosti: S, M, L, XL Forma dodávky: 100 kusů/balení

Číslo produktu

Popis

CZE-192402 CZE-192404 CZE-192401

Kvalitní pudr Nepudrované, zdrsněný povrch Zásobník na rukavice, 25 x 14,5 x 10 cm

ks / balení

Cena za balení, v Kč od 1 od 5 od 10

Nástěnný držák, CZE-192401 Materiál: polystyren Barva: transparentní

100 ks 100 ks 1 ks

582,708,763,-

Upozornění k objednávce: Nezapomeňte uvést požadovanou velikost (S, M, L, XL)

546,655,701,-

492,590,632,-

EN 420

Vinylové lékařské rukavice, bezpudrové l Výtečně vhodné pro využití ve farmaceutickém průmyslu, biotechnologii a v průmyslu zabývajícím se lékařskými produkty l Vyznačují se vysokým komfortem při nošení a bezpečnou manipulací l Žádná rizika alergie – bezpudrové a bezlatexové l Pro citlivé hmatové vnímání l Testováno podle EN 455, hodnota AQL 1,5 Materiál: Barva: Velikosti: Rozsah dodávky: EN 420

Upozornění k objednávce: Nezapomeňte uvést požadovanou velikost (S, M, L, XL)

vinyl transparentní S, M, L, XL 100 kusů/balení

Číslo produktu

Popis

ks / balení

Cena za balení, v Kč od 1 od 5 od 10

CZE-264402

bez pudru, bez latexu

100 ks

803,-

779,-

703,-

Jednorázové latexové rukavice, s mikro zdrsněným povrchem l Mnohostranně použitelné např. v potravinářském průmyslu, mechanickém průmyslu, kosmetice, zdravotnických zařízeních atd. l Mikro zdrsněný povrch pro tu nejlepší bezpečnou manipulaci l Optimální hmatové vnímání díky měkkému latexovému materiálu l Testováno podle EN 455, CE kategorie III Upozornění k objednávce: Nezapomeňte uvést požadovanou velikost (XS, S, M, L) Číslo produktu EN 374-2 EN 374-2

? Materiál: Velikosti: Hodnota AQL: Forma dodávky:

přírodní latex XS, S, M, L 1,5 100 kusů/balení (velikost XL: 90 kusů/balení)

EN 420

CZE-444501 CZE-444502 CZE-444503 velikost XL: CZE-444504 CZE-444505 CZE-444506

Popis

ks / balení

Cena za balení, v Kč od 1 od 5 od 10

Bez pudru, potažené Standardní bez pudru S pudrem

100 ks 100 ks 100 ks

805,776,612,-

776,749,569,-

700,676,512,-

Bez pudru, potažené XL Standardní bez pudru XL S pudrem XL

90 ks 90 ks 90 ks

749,722,541,-

708,680,514,-

637,613,462,-

Ochranné brýle pro navštěvy l vynikající ochrana proti drobným částicím l uzpůsobené také pro lidi s dioptrickými brýlemi l s boční ochranou Materiál: polykarbonát Číslo produktu

Popis

Cena / kus v Kč od 2 od 5

CZE-523701

Brýle pro návštěvy

230,-

182

Více ochranných brýlí naleznete na www.seton.cz

209,-

Volejte zdarma pro informace a objednávky – 800 143 403


Filtrační polomasky l Vynikající těsnící lem, vysoký komfort při nošení díky měkkému tkaninovému materiálu l Nízký dýchací odpor u modelů s vydechovacím ventilem − žádné hromadění tepla uvnitř masky l K ochraně proti prachu, kouři, rozprašovačům a dýmu l Dvojitý gumový popruh pro bezpečné upevnění l Podle DIN EN 149 l Výdechový ventil u filtračních polomasek CZE-473603 a CZE-473604 redukuje vydechovací odpor a zabraňuje tak hromadění tepla. Polomaska, CZE-473601 Filtrační třída: FFP1 proti pevným a kapalným (inertním) částicím Polomaska, CZE-473603 Filtrační třída: FFP2 s výdechovým ventilem proti pevným částicím a vodním aerosolům (zdraví škodlivé látky) Polomaska, CZE-473604 Filtrační třída: FFP3 s výdechovým ventilem proti pevným částicím a vodním aerosolům (jedovaté látky), pohodlné, široké, nastavitelné upínání Polomaska, CZE-473606 Vysoký komfort při nošení díky přizpůsobivé nosní přepážce. Filtrační třída: FFP2 proti pevným částicím a vodním aerosolům (zdraví škodlivé látky). CZE-473604

CZE-473602

CZE-473603

Číslo produktu

Popis

ks / balení

Cena za balení, v Kč od 1 od 5 od 10

CZE-473601 CZE-473603 CZE-473604 CZE-473606

Třída P1 Třída P2 Třída P3 Třída P4

20 ks 10 ks 5 ks 50 ks

888,1 469,2 093,2 089,-

832,1 352,1 997,–

738,1 218,1 797,–

Z hygienických důvodů jsou tyto polomasky určeny pouze pro jednorázové použití.

Plastové konve pro oleje a pohonné hmoty

Desinfekční přípravky na ruce

l Ideálně vhodné pro benzínové pumpy, dílny a automobilový průmysl l Odolné vůči mnoha pohonným hmotám, olejům a zředěným kyselinám l Pro vnitřní i vnější použití

CZE-505701

Materiál: plast Barva: šedá Konev na pohonné hmoty, CZE-505701 S integrovaným vypouštěcím hrdlem. l Alkoholový dezinfekční přípravek ve formě čirého gelu anebo roztoku l Obsahuje i zjemňující a hydratační přísady, které zabraňují vysoušení a podráždění pokožky

CZE-505702

l Po použití přípravku pokožka nelepí a zůstává příjemně hebká l Pohodlně se aplikuje, dobře se roztírá a nestéká z rukou

Konev na olej, CZE-505702 S integrovanou síťovou vložkou v plnícím otvoru a šroubovým uzávěrem na přítoku a odtoku.

l Asi po 30 sekundách až 1 minutě přípravek zasychá

Číslo produktu

Popis produktu

VxŠxH (mm)

l Je to doba potřebná pro zajištění dezinfekční účinnosti přípravku a zaručení potřebné ochrany pro pokožku

CZE-505701 Konev na pohonné hmoty 390 x 610 x 210 CZE-505702 Konev na oleje 400 x 210 x 505

Objem Cena/kus v Kč v litrech od 1 od 5

od 10

12 13

452,545,-

616,819,-

534,682,-

l Neobsahuje žádná barviva a parfémy

Protiskluzové návleky Forma přípravku: Číslo produktu CZE-777711 CZE-777712 CZE-777713 CZE-777714 CZE-777715 CZE-777716 CZE-777721 CZE-777722 CZE-777723 CZE-777724 CZE-777725 CZE-777726

l Prodyšné – žádné hromadění tepla

gel, roztok

Typ

Popis balení

Cena/balení v Kč od 1 od 5

Roztok Roztok Roztok Roztok Roztok Roztok Gel Gel Gel Gel Gel Gel

kapesní rozprašovač 55 ml rozprašovač 200 ml náhradní balení 500 ml náhradní balení 1000 ml náhradní balení 5 litrů náhradní balení 10 litrů kapesní dávkovač 55 ml dávkovač 400 ml náhradní balení 500 ml náhradní balení 1000 ml náhradní balení 5 litrů náhradní balení 10 litrů

63,100,129,209,1 049,1 816,67,157,153,241,1 190,2 334,-

denně aktualizováno:

www.seton.cz

53,83,107,170,822,1 522,56,133,126,206,992,1 946,-

l Vzorovaná, protiskluzová podrážka zajišťuje větší bezpečnost l Zvýšená odolnost proti protržení l Ideální pro použití v medicíně, laboratoři nebo potravinářském průmyslu

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovaný počet balení.

Materiál: Barva: Velikost: Forma dodávky:

polypropylen bílá univerzální 100 kusů/balení

Číslo produktu

Cena/balení v Kč od 1 od 5

CZE-587401

938,-

informace@seton.cz

890,-

183


Pohotovostní kufr pro OOP

Úložný systém pro OOP

Detailní č. 1000

Detailní č. 1001

Detailní č. 1002

Detailní č. 1003

CZE-529202

CZE-529201

l l l l l l

Chraňte své osobní ochranné vybavení před prachem a špínou S nástěnným držákem – kufr stačí jednoduše sejmout Rychlý přístup díky praktickému otvoru pro jednu ruku Praktické popisovací etikety pro personalizaci K dostání ve dvou velikostech Ideální pro dílenské haly, výrobní střediska, skladištní haly a staveniště

Materiál: Barvy: Rozsah dodávky:

plast kufr: modrý nástěnný držák: žlutý včetně nástěnného držáku a upevňovacího materiálu

l l l l l

Ideální možnosti uskladnění Vašeho osobního ochranného vybavení Zvolte si příkazové symboly pro jednotlivé přihrádky dle Vašich přání Mnohostranně kombinovatelné pro individuální uskladňovací řešení Praktické vyklápěcí prostory pro snadné plnění a vyprazdňování Lepenkové etikety pro dodatečné značení přihrádek

béžový Materiály: Korpus: plast, nárazuvzdorný Barvy: Korpus: Přihrádky: transparentní Přihrádky: polystyren Rozsah dodávky: včetně lepenkových etiket a 1 příkazový symbol/přihrádka Široký výběr příkazových symbolů naleznete na stranách 12 – 13. Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovaný symbol/přihrádka.

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím číslo produktu a požadované detailní číslo. Číslo produktu

Popis

VxŠxT (cm)

Cena za kus v Kč od 1 od 3

CZE-529201 CZE-529202

Kufřík, malý Kufřík, velký

20,0 x 18,5 x 9,0 27,0 x 30,0 x 8,0

617,1 032,-

563,952,-

Číslo produktu

Počet Rozměry boxu přihrádek VxDxŠ (cm)

Rozměry přihrádky VxDxŠ (cm)

Cena za kus v Kč od 1 od 3

CZE-529101 CZE-529102 CZE-529103

4 3 2

18,5 x 12,5 x 12,5 21,5 x 17,5 x 14,5 32,5 x 27,0 x 21,5

2 919,2 919,2 919,-

20,5 x 60,0 x 13,5 24,0 x 60,0 x 16,0 35,5 x 60,0 x 24,5

2 652,2 652,2 652,-

Odkládací háky pro osobní ochranné pomůcky Váš text

l udělejte krok směrem k přehledné organizaci bezpečnosti l příkazová značka jasně poukazuje na nutnost používání ochranných prostředků l k dispozici také řešení na míru dle Vašich požadavků – vyberte si symbol a Váš vlastní text

Zaregistrujte se v našem online internetovém obchodě www.seton.cz

Detailní č. 1000

Detailní č. 1002

CZE-490302

Detailní č. 1001

Upozornění k objednávce: Nezapomeňte uvést detailní číslo. U individuálních objednávek definujte prosím požadovaný symbol a text. Číslo produktu

Provedení

CZE-490301 CZE-490302

Standard Individuální

Cena / kus v Kč od 1 od 3 419,-

367,524,-

Odkládací boxy pro osobní ochranné prostředky l individuální označení pro Vaše bezpečnostní potřeby l vyberte si příkazový symbol a text l udržujte ochranné pomůcky v čistém a bezprašném stavu l lze jednoduše přimontovat na stěnu

Příkazové symboly naleznete na stranách 12 – 13 184

Materiál: Barvy: Text: Rozsah dodávky:

Plast ABS Modrá nebo průhledná (CZE-490501, CZE-490502) Modrá (CZE-490503) max. 2 řádky po 20-ti znacích včetně upevňovacího materiálu

Upozornění k objednávce: Uveďte požadovaný symbol, text a u příslušných produktů také barvu. Číslo produktu

Rozměr v cm

Cena / kus v Kč

CZE-490501 CZE-490502 CZE-490503

12 x 23,6 x 12 22,5 x 23,6 x 12,5 31,5 x 23,6 x 20,5

734,1 679,2 099,-

Volejte zdarma pro informace a objednávky – 800 143 403


Hasící roušky dle EN 1869:1997 l l l l l l

Postarejte se o větší bezpečnost na místech ohrožených vznikem požáru Efektivně zamezte škodám na zdraví osob a věcným škodám Okamžitě použitelné díky praktickým stahovacím páskům Stabilní nástěnný box zabraňuje znečištění Ideální pro gastronomii, dílny nebo řemeslné provozovny Etiketa v němčině

Materiál: tkanina ze skelných vláken, ohnivzdorná

Nouzové kladivo, řebřik, světla naleznete na straně 29.

Nástěnný box Materiál: plast Rozměry (V x Š x H): 250 x 160 x 35 mm

CZE-465601

Číslo produktu

Popis produktu

VxŠ v cm

Cena/kus v Kč od 1 od 5

CZE-465601

Hasící roušky pro domácnost

100 x 100

1 113,-

1 031,-

Hasící roušky a boxy na hasící roušky CZE-231401

l l l l

K zabránění vznikajících požárů Obzvláště vhodné k záchraně hořících osob Nepostradatelné vybavení pro pracoviště ohrožené vznikem požáru Hasící roušky ihned použitelné díky speciálnímu složení a úchopům

Hasící rouška, CZE-231401 Materiál: bavlna/směsová tkanina ze skelných vláken Rozměry (V x Š): 160 x 180 cm, speciálně složená

Box na hasící roušky, CZE-231403 S praktickým šroubovým uzávěrem a přiloženou samolepkou „hasící rouška“. Materiál: ocelový plech, povrstvený plastem Rozměry (V x Š x H): 310 x 315 x 155 mm Rozsah dodávky: bez obsahu CZE-231403

Signální houkačka a signální píšťala CZE-417001

CZE-467401

Popis produktu

Cena/kus v Kč od 1 od 5

CZE-231401 CZE-231403

Hasící roušky Box na hasící roušku

2 116,2 649,-

2 010,2 517,-

Protipožární únikové kukly dle EN 403

l Zajistěte rychlý nouzový alarm a pozornost v nebezpečných situacích l Nepostradatelné pro pomocníky v požární ochraně l bez FCKW

l Rychlí zachránci života – proti zplodinám hoření podle DIN 58647 l Účinná ochrana proti dýmu a zplodinám hoření na ca. 15 minut l CO/P2 kombinační filtr

Signální houkačka, CZE-417001 Okamžitě schopná provozu a bez FCKW Obsah: 300 ml

Rozměry (V x Š x H): Plastový box: 185 x 135 x 75 mm Rozsah dodávky: včetně úschovného ochranného boxu a trhacího plombování

Forma dodávky: CZE-417001: včetně spreje

Číslo produktu

Popis produktu

Cena za jednotku v Kč od 1 od 5 od 10

CZE-417001 CZE-467401

Signální trubka Signální píšťalka z plastu (6 ks v balení)

1 064,725,-

denně aktualizováno:

Číslo produktu

1 012,666,-

www.seton.cz

911,577,-

Číslo produktu

Popis produktu

Cena/kus v Kč od 1 od 3

CZE-232201 CZE-232203 CZE-232204

Požární únikové kukly Uchycení na stěnu Náhradní filtr CO/P2 vč. montážního setu

7 075,479,3 251,-

informace@seton.cz

6 692,443,3 115,-

185


Klapky na uši – Standard

Klapky na uši – Universal

l Tlumí obzvláště dobře při vysokých frekvencích l Vhodné pro střední hladinu hluku l Lehké a odolné l Podle EN 352

l Jednobodové zavěšení klapek zajišťuje optimální padnutí chrániče l Obzvláště lehké klapky na uši l Ideální pro kratší pobyty v prostředí s nízkou a střední hladinou hluku l Podle EN 352

Vhodné i pro malé velikosti hlavy

Barvy: Žlutá

Oranžová

Modrá

Bílá

Doporučená hladina hluku: H: 25 dB (A), M: 21 dB (A), L: 14 dB (A) SNR: 23 dB (A)

Doporučená hladina hluku: H: 28 dB (A), M: 21 dB (A), L: 13 dB (A) SNR: 24 dB (A) Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou barvu. Číslo produktu

Popis produktu

Hmotnost vg

Cena/kus v Kč od 1 od 5

Číslo produktu

Popis produktu

Hmotnost vg

Cena/kus v Kč od 1 od 5

CZE-470401

Klapky na uši

ca. 150

644,-

CZE-493801

Klapky na uši

155

644,-

613,-

Klapky na uši – Komfort

613,-

Klapky na uši – Deluxe

l Klapky na uši s velmi vysokým tlumícím výkonem l Stabilní a pohodlný třmen l Posuvný mechanismus pro rychlé přizpůsobení se velikosti hlavy l Dvoubodové zavěšení klapek zajišťuje rovnoměrný, pohodlný přítlak l Podle EN 352

l Obzvláště tlumící v oblastech s nízkým kmitočtem a vysocefrekvenčních oblastech l Široké těsnící kroužky s měkkou pěnovou výplní zajišťují ten nejvyšší komfort při nošení l S odolným pružinovým třmenem l Ideální pro práce na letišti, ve strojovnách nebo při manipulaci s pneumatickou sbíječkou a kompresorem l Podle EN 352

Doporučená hladina hluku: H: 34 dB (A), M: 29 dB (A), L: 20 dB (A) SNR: 31 dB (A)

Doporučená hladina hluku: H: 40 dB (A), M: 32 dB (A), L: 23 dB (A) SNR: 35 dB (A)

Číslo produktu

Popis produktu

Hmotnost vg

Cena/kus v Kč od 1 od 5

Číslo produktu

Popis produktu

Hmotnost vg

Cena/kus v Kč od 1 od 5

CZE-180402

Klapky na uši

ca. 280

1 182,-

CZE-292701

Klapky na uši

285

1 444,-

1 124,-

Klapky na uši – Kompakt

Klapky na uši – Neon

l Obzvláště ploché a lehké – díky tomu vysoký komfort při nošení l Vedení třmene přes týl umožňuje kombinaci s ochrannou přilbou l Robustní ocelový třmen l Moderní design pro vyšší akceptaci při nošení l Podle EN 352

l Výborná viditelnost l Fluoreskující ušní boltce a odrazivý třmen l Optimální zvuková izolace při všech frekvencích l Podle EN 352

Doporučená hladina hluku: CZE-441401: H: 33 dB (A), M:l 32 dB (A), L: 27 dB (A), SNR: 34 dB (A) CZE-441402: H: 32 dB (A), M: 30 dB (A), L: 24 dB (A), SNR: 32 dB (A)

Číslo produktu

Provedení

CZE-441401 Klapky na uši - standard CZE-441402 Sklopný třmen sluchadel CZE-441403 Opaskové pouzdro pro CZE-441402 (obr.)

186

1 374,-

Doporučená hladina hluku: H: 24 dB (A), M: 19 dB (A), L: 14 dB (A) SNR: 22 dB (A) Hmotnost vg

Cena/kus v Kč od 1 od 5

ca. 302 ca. 222 –

1 182,1 143,467,-

1 124,1 085,398,-

Číslo produktu

Popis produktu

Hmotnost vg

Cena/kus v Kč od 1 od 5

CZE-487501

Klapky na uši

ca. 130

762,-

Volejte zdarma pro informace a objednávky – 800 143 403

723,-


Bavlněné rukavice, jemné uchopení

Polyamidové rukavice s mikro-nopky, antistatické

l Vhodné pro třídění nebo balení, montáž drobných součástek a údržbu v oblastech s léčivy l Mikro-nopky na vnitřní straně rukavice l Vysoká jistota úchopu l Velmi dobrá manipulace s drobnými součástkami díky vysoké citlivosti

l Těsně přilnavé rukavice – extrémně citlivé l Tence povrstvené špičky prstů a mikro-nopky zajišťují vynikající úchop l Antistatické – vhodné pro elektrotechnický průmysl l Testovány podle EN 1149-1, EN 1149-2 a DIN 61340-5-1

Materiál: bavlna Barva: bílá Velikosti: S, M, L, XL

Materiál: nylon Barva: šedá Velikosti: 6, 7, 8, 9, 10

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost. Číslo produktu

Cena/pár v Kč od 12 od 24

CZE-194901

88,-

82,-

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost. EN 420

od 48

Cena/pár v Kč od 6 od 12

od 24

od 48

77,-

CZE-570101

182,-

161,-

151,-

Bavlněné rukavice, jemná struktura

Cena/pár v Kč od 12 od 24

CZE-195101

21,-

19,-

172,-

l Ideální pro práci s citlivými součástkami l Chrání zpracovávané materiály před mastnotou, potem a před otisky prstů l Díky použité vrstvě obzvláště pohodlný komfort při nošení l Prodyšné

Materiál: bavlna Barva: přírodní Velikosti: 8 a 10

Materiál: bavlna Barva: bílá Velikosti: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost. EN 420

EN 420

od 48

Číslo produktu

Cena/pár v Kč od 12 od 24

od 48

15,-

CZE-195001

72,-

52,-

67,-

Nylonové rukavice, vrstvené l Pro práci s předměty s citlivým povrchem l Ideální ke zpracování částí, které chceme chránit před mastnotou, potem a prachem l Vynikající tvar, který skvěle padne l Prodyšné a nepouští vlákna

l Ideální pro balící a montážní práce nebo pro elektrotechnický průmysl l Zvýšená přilnavost l Bezešvá pletená tkanina a anatomický tvar propůjčují optimální komfort při nošení a nabízejí flexibilitu a přesnost l Prodyšný hřbet ruky zabraňuje tvorbě potu

Materiál: nylonová tkanina (40 den) Barva: bílá Velikosti: 8, 9, 10, 11

Materiál: nylonová pletená tkanina/vrstva PU Velikosti: 7, 8, 9, 10 Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost.

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost. EN 420

Číslo produktu

Cena/pár v Kč od 12 od 24

od 48

CZE-190201

72,-

52,-

denně aktualizováno:

0131

l Vhodné pro lesní hospodářství, polní práce a práce na statku za studeného počasí nebo pro obecný průmysl l Ideální pro nošení pod dalšími rukavicemi l Dobrá ochrana proti chladu l Výborná absorpce potu

Nylonové rukavice

67,-

EN 388

Bavlněné rukavice, pro ochranu povrchu

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost. Číslo produktu

EN 420

Číslo produktu

www.seton.cz

Číslo produktu

Barva

Cena/pár v Kč od 12 od 24 od 48

CZE-294702 CZE-294703

Bílá Šedá

208,208,-

informace@seton.cz

199,199,-

EN 420

183,183,-

EN 388

4131

187


Polyamidové rukavice, částečně vrstvené

Nitrilové rukavice, prodyšné

l Prodyšné díky částečně vrstvenému hřbetu ruky l Skvěle padnou a zajišťují tak nejvyšší komfort při nošení l Odolné proti olejům a mastnotám l Ideální pro použití ve zpracovatelském průmyslu, v lesním hospodářství a při čistících činnostech

l Ideální jako ochranné rukavice při třídění a lehkých montážích l Velmi dobře padnou díky elastickým pleteným manžetám l Odpuzují vlhkost l Prodyšné díky částečně vrstvenému bavlněnému hřbetu ruky

Materiál: Barva: Velikosti: Délka:

Materiál: bavlna/nitrilová vrstva Barva: přírodní/žlutá Velikosti: 7, 9, 10

EN 420

polyamid/nitrilová vrstva černá 6, 7, 8, 9, 10, 11 ca. 24 cm

EN 388

4121

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost.

EN 420

Cena/pár v Kč od 6 od 12

od 24

od 48

Číslo produktu

Cena/pár v Kč od 6 od 12

od 24

od 48

CZE-510701

156,-

141,-

129,-

CZE-190401

209,-

194,-

181,-

147,-

l Ideální pro použití v oblasti jemné mechaniky a v chemickém průmyslu l Schváleny pro užití v potravinářství l S pletenou manžetou a silnou bavlněnou podšívkou Materiál: Nitrilová vrstva/ bavlněná podšívka Barva: modrá Velikost: univerzální Délka: 28 cm

EN 388

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost.

Cena/pár v Kč od 6 od 12

od 24

od 48

Číslo produktu

Cena/pár v Kč od 12 od 24

od 48

od 96

CZE-188801

209,-

194,-

181,-

CZE-452401

120,-

110,-

98,-

202,-

3142

116,-

Protiskluzové rukavice, prodyšné l Ideální pro jemné mechaniky, pracovníky ve skladech nebo pro provozovatele obráběcích strojů l Bezpečné uchopení skla, kovu, dřeva atd. l Přesné manžety s osinovým uzávěrem a pomocníkem pro snadné navlečení

Materiál: bavlněný trikot/ protiskluzová nopková vrstva Barva: modro/bílá Velikosti: univerzální pánská velikost

Materiál: Silikon/syntetická kůže Barva: žluto/černá Velikosti: S, M, L, XL

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost.

EN 388

188

l Vhodné pro práce v pozemním a inženýrském stavitelství, nebo v automobilovém průmyslu l Pohodlné nošení díky bavlně ve vnitřní části l S dlouhou životností díky velmi robustnímu zpracování

Číslo produktu

l Ideální pro skladníky, distributory balíků nebo pracovníky v oblasti sanitární techniky l Velice vhodné pro uchopení hladkých ploch, jako jsou např. karton nebo kov l Pohodlné nošení

1141

Polyamidové rukavice s nopy, jemný úplet

EN 420

Protiskluzové rukavice SETONGRIP

EN 420

3111

202,-

Materiál: polyamid/bavlna Barva: bílo/červená Velikosti: 7, 8, 9, 10, 11

EN 388

4221

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost.

Číslo produktu

Bavlněno-pleteninové rukavice, zcela povrstvené, pletená manžeta

EN 420

EN 388

EN 420

Číslo produktu

Cena/pár v Kč od 12 od 24

od 48

od 96

Číslo produktu

Cena/pár v Kč od 1 od 12

od 24

od 48

CZE-186201

153,-

136,-

124,-

CZE-452201

776,-

640,-

523,-

145,-

723,-

Volejte zdarma pro informace a objednávky – 800 143 403


Ochranné rukavice proti pořezání, senzitivní

Ochranné rukavice proti pořezání, dokonale padnoucí

l Ideální pro práci s díly a nástroji s ostrými hranami l Vynikající komfort při nošení l Vysoká citlivost dotyku

l Ideální pro automobilový a sklářský průmysl nebo pro zpracování kovů l Perfektně padnoucí tvar zajišťuje vysokou citlivost dotyku l Vnitřní vrstva zaručuje bezpečný úchop l Maximální ochrana proti pořezání l Bez silikonu

Materiál: polyamid Barva: šedá Velikosti: 7, 8, 9, 10

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost. Číslo produktu

Cena/pár v Kč od 1 od 6

od 12

CZE-441301

577,-

510,-

541,-

EN 420

Materiál: Dyneema/vrstva PU Barva: šedá Velikosti: 8, 9, 10

EN 388

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost.

od 24

Cena/pár v Kč od 1 od 6

od 12

od 24

480,-

CZE-553401

613,-

520,-

498,-

4343

Ochranné rukavice proti pořezání, speciální

566,-

l Ideální pro použití v oblastech ocelářského stavebnictví, průmyslu a montáži nebo při provozu obráběcích strojů l Dobrá přilnavost na mokrém povrchu l Vynikající ochrana proti sesmeknutí díky protiskluzové vrstvě

Materiál: ocelový drát/polyamid/nylon Barva: bílá Velikosti: univerzální dámská velikost, univerzální pánská velikost Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost. Popis produktu

CZE-190102 Pro pány CZE-190101 Pro dámy

EN 420

Cena/pár v Kč od 1 od 6 od 12 901,901,-

832,832,-

776,776,-

EN 388

454X

Kevlarové ochranné rukavice, hrubý úplet

Materiál: kevlar Barva: žluto/černá Velikosti: univerzální dámská velikost, univerzální pánská velikost Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost. Cena/pár v Kč od 1 od 6

od 12

od 24

CZE-453101

927,-

814,-

767,-

871,-

Materiál: kevlar Standardní

CZE-302802

od 12

od 24

CZE-187101

930,-

818,-

776,-

874,-

denně aktualizováno:

EN 420

www.seton.cz

EN 388

134X

EN 407

X1XXXX

CZE-302802:

EN 420

EN 388

EN 407

134X

X1XXXX

CZE-302801:

EN 420

EN 388

EN 407

4543

X3XXXX

Vyztužené

CZE-302801

Cena/pár v Kč od 1 od 6

1340

l Ideální pro ocelářský průmysl, manipulaci s plechy nebo pro sklářské závody l Optimální ochrana předloktí

Materiál: kevlar Barva: žlutá Velikosti: dámská (univerzální) pánská (univerzální)

Číslo produktu

EN 388

EN 420

Číslo produktu

Kevlarový rukávník

l Výtečně vhodné pro práci se sklem a pro montáž kovových částí l Dobrá ochrana před ostrými hranami l Vysoká odolnost proti pořezání

Upozornění k objednávce: Nezapomeňte uvést velikost (pánská/dámská).

4542

Kevlarové rukavice s nopky, hrubý úplet

l Optimálně vhodné pro práci s plechem a sklem l Maximální odolnost proti pořezání díky protkaným ocelovým drátům l K ochraně např. před ostrými hranami

Číslo produktu

EN 388

EN 420

Číslo produktu

Číslo produktu

Provedení

Délka v cm

Cena/pár v Kč od 1 od 6

od 12

od 24

CZE-302802 CZE-302801

Standardní Vyztužené

45 36

972,1 233,-

818,1 077,-

783,1 038,-

informace@seton.cz

888,1 165,-

189


Chemicky odolné ochranné rukavice, neoprenové

Nitrilové ochranné rukavice

l Ideální pro chemický průmysl, elektrotechnický průmysl, zemědělství a zpracování kůží l Vhodné pro manipulaci s mnohačetnými chemikáliemi l Zdrsněný povrch dlaní pro větší jistotu úchopu

l Ideální pro čistící a hygienické prostory, automobilový průmysl a strojírenství l Přilnavost na olejnatých a mokrých površích l Zmírněná tvorba potu díky froté podšívce Materiál: nitril/froté podšívka Barva: modrá Velikosti: 8, 9, 10

Materiál: polychloropren/přírodní latex, velurová úprava Barva: černá Velikosti: 9, 10

EN 388

EN 420

EN 374-3

EN 374-2

AKL

3121

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost.

EN 420

Číslo produktu

Délka v cm

Cena/pár v Kč od 6 od 12 od 24

CZE-188401

31

142,-

136,-

EN 420

Číslo produktu

Délka v cm

Cena/pár v Kč od 1 od 6

CZE-192501

35

1 831,- 1 720,- 1 636,-

4121

190

Cena/pár v Kč od 6 od 12 od 24

CZE-303001

30

260,-

247,-

234,-

EN 374-3

4002

AJK

EN 374-2

Číslo produktu

Délka v cm

Cena/pár v Kč od 6 od 12 od 24

CZE-188701 33 (pro pány) 156,- 147,- 140,CZE-188703 31 (pro dámy) 156,- 147,- 140,-

l Ideální pro automobilový průmysl a strojírenství l Ideální pro manipulaci s materiály zatíženými mastnotou a oleji l S krátkým nebo dlouhým rukávem l Se zdrsněným povrchem dlaně Materiál: PVC, bavlněnopleteninová podšívka Barva: tmavě zelená Velikost: univerzální pánská velikost

Materiál: PVC Barva: červeno/mint Velikost: univerzální pánská velikost

EN 374-3

Délka v cm

PVC-rukavice, odolné proti olejům a chemikáliím

l Ideální pro chemický a farmaceutický průmysl l Pro práci s chemickou a zároveň mechanickou zátěží l S nasvařeným rukávem pro bezpečnou ochranu až po loket

EN 388

EN 388

od 12

Chemicky odolné ochranné rukavice s rukávem

EN 420

Číslo produktu

Materiál: nitril, velurová úprava Barva: mint Velikosti: univerzální dámská velikost, univerzální pánská velikost

EN 374-2

JKL

2010

4111

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost.

l Ideální pro manipulaci s laky, chemikáliemi a čisticími prostředky l Bezpečná ochrana před rozpouštědly, kyselinami a louhy l K dostání ve dvou velikostech

Materiál: butylkaučuk Barva: černá Velikost: univerzální pánská velikost

EN 374-3

EN 374-2

Chemicky odolné ochranné rukavice, nitrilové

l Obzvláště vhodné pro použití v chemickém a farmaceutickém průmyslu l Extrémně odolné proti kyselinám, louhům a jiným agresivním chemikáliím l Poskytují vysokou ochranu díky vysoké odolnosti proti protržení

EN 388

EN 374-1

?

123,-

Butylkaučukové rukavice

EN 420

EN 388

EN 374-2

EN 420

Číslo produktu

Délka v cm

Cena/pár v Kč od 2 od 6 od 12

CZE-188501

56

771,-

709,-

646,-

EN 388

EN 374-3

4121

JKL

EN 374-2

Číslo produktu

Délka v cm

Cena/pár v Kč od 2 od 6 od 12

CZE-190501 CZE-190502

27 40

431,524,-

Volejte zdarma pro informace a objednávky – 800 143 403

402,462,-

371,336,-


Obličejové ochranné štíty, Komfort

Obličejové ochranné štíty s ochranou brady

l Vysoký komfort při nošení – také s brýlemi nebo ochranou dýchání l Pohodlný čelní pás, vycpaný l Nastavitelný držák hlavy zaručuje stabilitu l Několikanásobně nastavitelný sklon hledí pro ergonomii práce l Rozšířená ochrana čela a brady l Snadno vyměnitelná hledí l Podle EN 166, EN 169 a EN 170

l Ochrana před jiskrami, třískami nebo před postříkáním kyselinami a louhy l Velkoplošná ochrana brady l Vysoká stabilita štítu díky speciální rámové formě l Nastavitelný čelní pás l Štíty z všelijakých materiálů pro různé oblasti použití l Podle EN 166

CZE-546601

CZE-183701 s CZE-183702

Materiály:

Moderní a ergonomické

Hledí: Polykarbonát (vysoce odolný vůči nárazu a proti oděru, k ochraně před jiskrami a třískami),

Materiály: Držák hlavy: ABS umělá hmota Hledí: polykarbonát acetát Hmotnost: ca. 250 g

Acetát (vysoce odolný proti kyselinám a louhům, k ochraně před postříkáním kyselinami a louhy)

Upozornění: Hledí nejsou obsažena v rozsahu dodávky. Objednávejte je proto prosím zvlášť.

Hmotnost: ca. 360 g Číslo produktu

Popis produktu

Cena/kus v Kč od 1 od 5

CZE-546601 CZE-546602 CZE-546603 CZE-546604

Obličejový ochranný štít s polykarbonátovým hledím Polykarbonátové hledí Polykarbonátové hledí, nezamlžující se Acetátové hledí

1 287,- 1 224,- 1 161,473,450,426,893,849,802,657,625,594,-

od 10

Obličejové ochranné štíty

Popis produktu

Cena/kus v Kč od 1 od 5

od 10

CZE-183701 CZE-183702 CZE-183703

Držák hlavy Polykarbonátové hledí Acetátové hledí

1 045,525,683,-

943,476,603,-

993,499,649,-

Obličejové ochranné štíty s nastavením sklonu

l Ochrana před jiskrami a třískami l Vysoce odolné proti nárazu a oděru l Flexibilní průhledné hledí l Vysoký komfort při nošení díky nízké hmotnosti l Snadná manipulace l Podle EN 166

l Ochrana před jiskram i a třískami l Vysoce odolné proti nárazu a oděru l Nejlepší komfort při nošení l Postupné nastavení sklonu ochranného štítu l Držák hlavy lze nastavit podle individuální potřeby l Podle EN 166

CZE-183002

Nízká hmotnost pod ochranným štítem

Materiály: Hledí: Ochrana čela: Čelní páska: Hmotnost:

Číslo produktu

Upozornění: Barva čelní ochrany se může lišit dle výrobních podmínek.

polykarbonát polypropylen polyetylen 152 g

Materiál: Hledí: polykarbonát (CZE-181915 navíc odolný proti zamlžení) Hmotnost: ca. 260 g Upozornění: Hledí nejsou obsažena v rozsahu dodávky. Objednávejte je proto prosím zvlášť. CZE-181913 s CZE-181915

Číslo produktu

Popis produktu

Cena/kus v Kč od 1 od 5

od 10

CZE-183002

Obličejový ochranný štít

840,-

760,-

denně aktualizováno:

798,-

www.seton.cz

Číslo produktu

Popis produktu

Cena/kus v Kč od 1 od 5

CZE-181913 CZE-181915

Držák hlavy Polykarbonátové hledí

723,420,-

informace@seton.cz

686,399,-

191


Zabezpečovací systémy podle EN l l l l

Bezpečnostní jistící postroje pro práci na střechách, lešeních, sloupech atd. Větší pohyblivost při práci ve výškách Bezpečnost v každé pracovní pozici Podle nejnovějších směrnic

Bezpečnostní jistící postroje podle EN 361, CZE-198709 Materiál: jistící pás: polyester Tloušťka: jistící pás: 45 mm Barvy: horní část těla: svítivě oranžová pásy obepínající nohy: modrá

Bezpečnostní jistící postroje s břišním popruhem podle EN 361, CZE-198710 Materiál: jistící pás: polyester Tloušťky: jistící pás: 45 mm břišní popruh: 85 mm Barvy: horní část těla: svítivě oranžová pásy obepínající nohy: modrá

Bezpečnostní jistící postroj podle EN 361, CZE-198710 Jistící oko

Bezpečnostní jistící postroj podle EN 361, CZE-198710 Jistící oko

bederní část rozšířená

boční jistící oka

Bezpečnostní jistící pásy podle EN 361, CZE-198709

Kufr na náčiní, CZE-198701 S držadlem a se dvěma západkovými uzávěry. Materiál: ocelový plech Barva: červená Rozměry (V x Š x H): 395 x 290 x 190 mm Zkracovač s tlumičem pádu podle EN 353-2, CZE-198702 – CZE-198704 Zkracovač lana se skládá z ocelového krytu včetně vodícího lana a automaticky se na vodícím laně posouvá při výstupu či sestupu směrem nahoru nebo dolů. Při pádu se automaticky zablokuje na vodícím laně a snižuje tak výšku pádu na minimum. Díky novodobé konstrukci spojovacího lana, které zároveň slouží jako tlumič pádu, je dosaženo nárazové síly daleko pod hodnotami požadovanými DIN / EN. Materiál: lano: polyamid Délka vodícího lana: 5, 10 nebo 15 m Ø vodícího lana: 16 mm

Lano s tlumičem pádu podle EN 355, CZE-198705 Vhodné pro jistící postroje ve spojení s tlumičem pádu. Díky konstrukci není zdaleka dosaženo požadovaných hodnot nárazové síly, ke které při pádu dochází. Karabiny nacházející se na laně jsou navrženy pro snadnou obsluhu jednou rukou. Materiál: lano: polyamid Délka: 1,5 m Ø lana s tlumičem pádu: 12 mm

Bezpečnostní jistící pásy podle EN 361, CZE-198710

Sestava chránící před pádem s cenovým zvýhodněním – Bezpečnostní jistící postroj – Zkracovač s tlumičem pádu, Délka: 15 m – Vázací lano se 2 smyčkami, Délka: 2 m – Kufr na náčiní Č. produktu CZE-198707

Zkracovač s tlumičem pádu podle EN 353-2, CZE-198702 – CZE-198704

192

Lano s tlumičem pádu podle EN 355, CZE-198705

Číslo produktu

Popis produktu

Délka vm

Pevnost v tahu v t

Cena/kus v Kč

CZE-198709 CZE-198710 CZE-198702 CZE-198703 CZE-198704 CZE-198705 CZE-198701 CZE-198707

Bezpečnostní jistící postroj Bezpečnostní jistící postroj Zkracovač s tlumičem pádu Zkracovač s tlumičem pádu Zkracovač s tlumičem pádu Tlumič pádu Kufr na náčiní Sestava chránící před pádem

– – 5 10 15 1,50 – –

2,20 2,20 – – – – – –

3 124,4 962,6 799,7 324,7 849,3 084,1 516,13 099,-

Volejte zdarma pro informace a objednávky – 800 143 403


Zachycovač pádu pro malé výšky, bez revize

Spojovací pomůcky a prvky

CZE-535401

CZE-535502

CZE-535402

l l l l

l Praktické příslušenství pro ochranu před pádem z výšek l Chraňte sebe a své zaměstnance před pádem l Snižte riziko úrazů

Ideální pro jištění v malých výškách Kompaktní a lehké – pro neomezenou volnost pohybu Žádné požadované revize – postačí vizuální odborná kontrola Instalovaný ukazatel zátěže zobrazuje nutnou kontrolu

Materiál: Délka pásu: Hmotnost: Uživatelská hmotnost:

CZE-535501

bezpečnostní pás: jádro Vectran s polystyrenovou vrstvou 1,60 m 0,86 kg ca. 100 kg

Omezovač pádu s jistícím hákem, CZE-535401 Provedení: s hliníkovým jistícím hákem a ocelovou Twist-Lock karabinou Omezovač pádu s karabinou, CZE-535402 Provedení: s hliníkovou Twist-Lock karabinou a hliníkovým karabinovým hákem

Jistící smyčka, CZE-535501 Jistící pomůcka. Slouží k upevnění spojovacího prostředku (např. omezovače pádu) na jistícím bodě (např. lešení). Materiál: polyamid Karabina, CZE-535502 Spojovací prvek. Pro použití mezi jistící bod a spojovací prostředek. Materiál: ocel Provedení: se šroubovým uzávěrem Otevření: 18 mm

Číslo produktu

Popis produktu

Cena/kus v Kč

Číslo produktu

Popis produktu

DxŠ v cm

Pevnost v tahu v kN

Cena/kus v Kč od 1 od 3

od 5

CZE-535401 CZE-535402

Omezovač pádu s jistícím hákem Omezovač pádu s jistícím hákem

5 224,5 749,-

CZE-535501 CZE-535502

Jistící smyčka Karabina

100 x 2,5 10,5 x 5,5

| 10 | 22

562,482,-

482,413,-

523,459,-

Podpírací bezpečnostní pás podle EN l Ideální při pracích na sloupech, lešeních, střechách atd. l Podpírací bezpečnostní pásy pro volný pohyb v nebezpečných výškách l S CE povolením Podpírací bezpečnostní pásy podle EN 358 Pro práce na sloupech nebo na pozemních ocelových konstrukcích. Podpírací bezpečnostní pás je dodáván s bezpečnostním lanem a navléká se jako pásek. Materiál: Tloušťka: Provedení:

podpírací bezpečnostní pás: polyamid 85 mm 2 jistící oka

Podpírací bezpečnostní pásy s nenastavitelným jistícím lanem, CZE-198402 Délka lana: 1 m Podpírací bezpečnostní pásy s nastavitelným jistícím lanem, CZE-198403 Jistící lano nastavitelné pomocí posuvné přezky. Délka lana: 1,4 m Upozornění: Podpírací bezpečnostní pásy slouží pouze k nastavení polohy pracovního místa. Mohou být použity pouze tehdy, je-li vyloučeno riziko pádu. Délka pásu v cm

Obvod hrudníku popř. břicha v cm

130

80 – 90

140

90 – 100

150

100 – 110

160

110 – 120

CZE-198403

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou délku podpíracího bezpečnostního pásu.

CZE-198402

Číslo produktu

Popis produktu

Cena/kus v Kč

CZE-198402 CZE-198403

Podpírací bezpečnostní pás, nenastavitelný Podpírací bezpečnostní pás, nastavitelný

2 253,2 581,-

denně aktualizováno:

www.seton.cz

informace@seton.cz

193


Hygienická ústní rouška a ochrana obličeje

CZE-363105

Hygienická pokrývka hlavy

CZE-363104

l Ideální pro ochranu výrobků a osob v potravinářském průmyslu, v oblasti medicíny a čistých prostorách l Vysoká bezpečnost a filtrační účinnost díky třívrstvému materiálu, bez skleněných vláken l Prvotřídní komfort i při dlouhém nošení l Snadný odběr díky praktickým zásobníkovým balením Hygienické ústní roušky, CZE-363101, CZE-363102 (obr. výše), CZE-363105 Efektivní hygienické roušky pro lékařské účely. Materiál: netkaná textilie Forma dodávky: 50 kusů/balení Hygienické papírové roušky, CZE-363104 Speciálně pro styk s potravinami. Materiál: papír Forma dodávky: 100 kusů/balení

CZE-195802

l l l l

CZE-195801

Ideální pro potravinářský průmysl, laboratoře, čisté prostory a dílny K ochraně výrobků a proti úrazům V praktickém kartonu Nástěnný držák umožňuje centrální uskladnění

Optimální řešení pro všechny hygienické oblasti. Ochranné pokrývky hlavy jsou tenoučké, velmi lehké, prodyšné a jsou vybaveny pružnou gumičkou.

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovaný počet balení. Číslo produktu

Popis produktu

Provedení

Cena/balení v Kč od 1 od 6

CZE-363101 CZE-363102 CZE-363105 CZE-363104

Hygienická ústní rouška Hygienická ústní rouška Hygienická ochrana obličeje Hygienická papírová rouška

Elastické K uvázání K uvázání Na gumičke

308,308,1 459,155,-

277,277,1 308,144,-

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovaný počet balení. Číslo produktu

Provedení

Obsah balení

Cena/balení v Kč od 1 od 5

CZE-195801 CZE-195802 CZE-195805

Bez kšiltu S kšiltem –

200 kusů 100 kusů Nástěnný držák pro CZE-195802

1 867,1 825,447,-

1 767,1 751,425,-

Hygienický ochranný oděv l Ideální pro použití v potravinářském průmyslu, čistých prostorách, laboratořích nebo oblasti medicíny l Šetřete náklady a výlohy zapříčiněné hygienou podmíněnými ztrátami ve výrobě l Postarejte se ve svém podniku o jednotný bezpečnostní a hygienický standard l Lehký a prodyšný pro obzvláště příjemný pocit při nošení l Oděv na jednorázové použití – bez praní a žehlení l Samostatně baleno do fólie CZE-440902

Overal, CZE-440901 S gumou na kotnících, zápěstí, elastickým pasem, zipem a kapucí Velikosti: L, XL, XXL Forma dodávky: 50 kusů/balení Plášť, CZE-440902 Se 2 extra velkými postranními kapsami, zapínáním a stojáčkem Velikosti: XL, XXL Forma dodávky: 50 kusů/balení

CZE-440903 s CZE-440904

Kalhoty a svršek, CZE-440903, CZE-440904 Svršek s límcem a zipem, s gumou na kotníkách Velikosti: XL, XXL Forma dodávky: 50 kusů/balení Návleky na obuv s podešví, CZE-440905 S gumou a voděodolnou, protiskluzovou CPE podešví Velikost: jednotná Forma dodávky: 50 kusů/balení

Vhodné ochranné rukavice naleznete na stranách 187 – 190

194

CZE-440901

CZE-440905

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost a počet balení. Číslo produktu

Popis produktu

Materiál

Cena/balení v Kč od 1 od 3

CZE-440901 CZE-440902 CZE-440903 CZE-440904 CZE-440905

Overal s kapucí Plášť pro návštěvy Kalhoty Svršek se stojáčkem Návleky na obuv s podešví

PP vlákno, 40 g Netkaná textilie, 50 g Netkaná textilie, 30 g Netkaná textilie, 30 g CPE, 40 g

3 028,3 663,2 267,2 345,319,-

Volejte zdarma pro informace a objednávky – 800 143 403

2 599,3 297,1 992,2 099,263,-


Ochranné výstražné kalhoty dle normy EN 471

Ochranné výstražné bundy CZE-573901

CZE-573902

F LOURESCENČNÍ

F LOURESCENČNÍ l l l l l l l l l l

Ochranné výstražné kalhoty pro dobrou viditelnost osob Se dvěma reflexními pruhy pro ještě lepší viditelnost Voděodolné zipy Lze regulovat spodní šířku nohavic Dle normy EN 471 třída 1

Postarejte se o lepší viditelnost osob pomocí ochranných výstražných bund Větší bezpečnost díky reflexním pruhům na hrudi, v pase a na pažích Vodotěsné a prodyšné Skrytý zip a integrovaná kapsa na legitimaci Dle normy EN 471 třída 2 (CZE-573901) a EN 471 třída 3 (CZE-573902)

Materiál: polyester s vnitřní vrstvou PU Velikosti: S – XXL Ochranná výstražná bunda s kapucí, CZE-573901 Dvě náprsní kapsy, dvě postranní kapsy a svinovací kapuce. Barva: svítivě oranžová/černá Ochranná výstražná bunda se svislými reflexními pruhy, CZE-573902 Tři náprsní kapsy, dvě postranní kapsy a svislé reflexní pruhy. Barva: svítivě žlutá/černá

Materiál: polyester s vnitřní vrstvou PU Barvy: svítivě oranžová/černá, svítivě žlutá/černá Velikosti: S – XXXL

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost. Upozornění k objednávce: Uveďte prosím velikost a požadovanou barvu. Číslo produktu

Popis produktu

Cena/kus v Kč od 1 od 3

od 5

CZE-573801

Ochranné výstražné kalhoty

919,-

802,-

872,-

Ochranné výstražné bundy

Číslo produktu

Popis produktu

Cena/kus v Kč od 1 od 3

CZE-573901 CZE-573902

Ochranná výstražná bunda s kapucí Ochranná výstražná bunda se svislými reflexními pruhy

1 518,1 707,-

1 432,1 628,-

Ochranné výstražné oboustranné vesty

F LOURESCENČNÍ

F LOURESCENČNÍ l Zářivé barvy a reflexní pruhy pro maximální bezpečnost l Vzduchotěsné a nepromokavé – vhodné pro celoroční použití l Dle normy EN 471 třída 2 Dá se nosit jako přechodná bunda díky vyjmutelné vnitřní podšívce a volnému límci a rovněž je nositelná jako letní vesta díky odepínacím rukávům. Má dvě postranní kapsy, dvě náprsní kapsy na zip, pouzdro na mobilní telefon, kapsu na zip na levém rukávu a tři kapsy na propisky. Má dvoucestný zip.

l Ochranné výstražné oboustranné vesty pro maximální viditelnost i z velké vzdálenosti l Praktické oboustranné vesty – vnitřní strana polyesterový fleece l Vyšší viditelnost díky svislým reflexním pruhům l Integrovaná kapsa na legitimaci l Dvě postranní kapsy l Dle normy EN 471 třída 2

Materiály: Vnější materiál: polyester s vrstvou PU, prodyšný Podšívka: nylon/polyester Barvy: svítivě oranžová/tmavá modř, svítivě žlutá/tmavá modř Velikosti: S – XXXL

Materiály: Vnější materiál: polyester s vrstvou PU Vnitřní strana: polyesterový fleece Barvy: svítivě oranžová/navy, svítivě žlutá/navy Velikosti M – XXL

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím velikost a požadovanou barvu.

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím velikost a požadovanou barvu.

Číslo produktu

Popis produktu

Cena/kus v Kč od 1 od 3

od 5

Číslo produktu

Popis produktu

Cena/kus v Kč od 1 od 3

od 5

CZE-574001

Ochranné výstražné bundy

1 549,-

1 353,-

CZE-574101

Ochranné výstražné oboustranné vesty

762,-

665,-

denně aktualizováno:

1 470,-

www.seton.cz

informace@seton.cz

723,-

195


Podpora zápěstí

Bederní pás

CZE-198601

l l l l l

CZE-198602

l l l l l l l

Zamezte nákladným pracovním neschopnostem Podpory zápěstí pomáhají zabránit natržení šlach, přetažení a otokům Velmi lehká, elastická tkanina Ihned stabilizují a zmírňují zatížení zápěstí Plynule nastavitelná velikost díky upínacímu uzávěru

Bederní pásy pro pravidelnou a efektivní podporu bederní páteře Pevné nastavitelné boční části s celoplošným upínacím uzávěrem Optimálně padnoucí tvar díky vertikálnímu ustálení tvaru Prodyšná zadní část zajišťuje pohodlné nošení Lze prát na 30 °C Testováno podle TÜV Odepínatelná ramínka

Barva: modrá Velikosti: (Obvod přes boky v cm) S76 – 86 cm M86 – 96 cm L96 – 106 cm XL 106 – 116 cm XXL 116 – 127 cm

Standardní podpora zápěstí, CZE-198601 Barva: béžová Podpora zápěstí s otvorem pro palec, CZE-198602 Barva: černá Číslo produktu

Popis produktu

Cena/kus v Kč

CZE-198601 CZE-198602

Podpora zápěstí Podpora zápěstí s otvorem pro palec

216,242,-

Kolenní polštáře, ergonomické

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou velikost. Číslo produktu

Popis produktu

Cena/kus v Kč od 1

od 3

CZE-198501

Bederní pás

1 825,-

1 549,-

Kolenní chrániče

CZE-408501, standardní

CZE-196701

CZE-196702

CZE-408502, s gelovou vložkou

l Zajistěte si pomocí tohoto kolenního polštáře příjemnou práci bez bolestivého namáhání kolen l Předejděte předčasnému opotřebení Vašich kolen l Ideální pro pokladače, domovníky, elektrikáře, servisní techniky

l Ideální pro profesionální použití, např. pro aranžéry, pokladače, na stavbě, atd. l Nabízí optimální komfort l Chrání před poškozením kolen

Barva:

Barva:

signální oranžová

Kolenní polštář standardní, CZE-408501 Ergonomicky tvarovaný kolenní polštář s vnitřní slupkou pro bezpečnou boční stabilitu vazů. Kolenní polštář s gelovou vložkou, CZE-408502 Integrovaný kolenní polštář s gelovou vložkou pro činnosti obzvláště šetřící kolena při dlouhodobém používání. Číslo produktu

Provedení

CZE-408501 CZE-408502

standardní s gelovou vložkou

196

černá

Chránič kolen z pěnové gumy, CZE-196701 Extrémně lehké a velmi stabilní kolenní chrániče. Na základě upevnění pomocí dvou nastavitelných gumových pásků nabízejí velmi dobrý komfort při nošení. Kolenní chrániče z neoprenu podle DIN EN 14404, CZE-196702 Kolenní chrániče z neoprenu předcházejí potížím s prokrvením a izolují teplo. Vysoce jakostní neopren je téměř 100 % vodotěsný. Pásky se dají díky suchému zipu okamžitě nastavit na požadovanou velikost.

Cena za kus v Kč od 1 od 5

Číslo produktu

Provedení

od 10

Cena za pár v Kč od 1 od 5

od 10

601,1 602,-

489,1 334,-

CZE-196701 CZE-196702

pěnová guma neopren podle DIN EN 14404

516,1 506,-

461,1 338,-

544,1 503,-

489,1 393,-

Volejte zdarma pro informace a objednávky – 800 143 403


Sudy na nebezpečné látky se širokým hrdlem a šroubovacím víkem

Sudy s deklem na nebezpečné látky

Plomby naleznete na stranách 62 – 65 l Splňuje požadavky pro přepravu a skladování pevných nebezpečných látek dle schváleného UN kódu l Dobrá odolnost např. proti mnohým solným roztokům, kyselinám, bázím, jedlým olejům, tukům, pracím prostředkům atd. l Vyšší bezpečnost díky plombám l Snadno naplnitelné díky širokému plnícímu otvoru l Vzduchotěsné a parotěsné šroubovací víko Materiál: HD-PE Barva: bílá Vhodné bezpečnostní značení naleznete stranách 10 – 15, značení nebezpečných látek na 172 – 173 a popisovatelné etikety na 46 – 52. Číslo produktu

Objem vl

ØxV v mm

Plnící otvor v mm

Cena/kus v Kč od 2 od 5

CZE-402601 CZE-402602 CZE-402603 CZE-402604 CZE-402605 CZE-402606 CZE-402607 CZE-402608 CZE-402609

3 6 10 15 20 26 42 54 68

198 x 173 198 x 265 274 x 239 274 x 328 274 x 418 316 x 426 410 x 416 410 x 518 410 x 632

136 136 204 204 204 204 282 282 282

– 329,250,– 403,340,– 697,618,880,828,749,959,880,786,1 048,985,893,1 573,- 1 484,- 1 353,1 680,- 1 602,- 1 444,1 890,- 1 733,- 1 575,-

od 10

Průmyslové kbelíky – odolné vůči kyselinám

l Splňuje požadavky pro přepravu a skladování pevných nebezpečných látek dle schváleného UN kódu l Dobrá odolnost např. proti mnohým solným roztokům, kyselinám, bázím, jedlým olejům, tukům, pracím prostředkům atd. l Optimální ochrana díky stahovacímu uzávěru a svěrací obruči l Mnohostranně použitelné k plnění, transportu, skladování a likvidaci odpadu Materiál: Barva: Rozsah dodávky:

HD-PE modrá bez značení

Vhodné bezpečnostní značení naleznete stranách 10 – 15, značení nebezpečných látek na 172 – 173 a popisovatelné etikety na 46 – 52. Číslo produktu

Objem vl

ØxV v mm

Plnící otvor v mm

Cena/kus v Kč od 2 od 5

CZE-401701 CZE-401702 CZE-401703 CZE-401704 CZE-401705

30 60 120 150 220

316 x 521 400 x 621 500 x 811 500 x 971 590 x 981

250 325 390 390 465

775,657,552,1 048,959,840,1 510,- 1 379,- 1 222,1 825,- 1 694,- 1 537,2 599,- 2 442,- 2 284,-

od 10

Číslo produktu

Popis produktu

Počet kusů/ balení

Cena/balení v Kč od 10 od 20

od 30

CZE-401706

Svěrací obruč (obr. výše.)

10

198,-

130,-

156,-

Kanistry – s originálním uzávěrem, stohovatelné

l Z polyetylenu odolného vůči kyselinám l Vhodné pro použití v potravinářském průmyslu (pouze v bílém provedení), v laboratořích nebo v dílnách

Materiál : HD-PE Barvy : bílá, černá

l Ideální k balení, skladování a transportu v oblastech průmyslu, podnikání a pro použití v laboratořích l Splňuje požadavky pro přepravu a skladování kapalných nebezpečných látek dle schváleného UN kódu l Dobrá odolnost např. proti mnohým solným roztokům, kyselinám, bázím, jedlým olejům, tukům, pracím prostředkům atd. l Originální uzávěr brání nepozorovanému otevření kanistrů l Stohovatelné, čímž šetří místo pro skladování Materiál: HD-PE Barvy: přírodní, modrá Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou barvu.

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou barvu. Číslo produktu

Popis produktu

Objem v litrech

Cena/kus v Kč od 1 od 5

CZE-502901 CZE-502902 CZE-502903 CZE-502904

Průmyslový kbelík, kruhový Průmyslový kbelík, kruhový Průmyslový kbelík, hranatý Víko pro CZE-502903

10,50 17,00 14,00 –

373,426,480,228,-

denně aktualizováno:

www.seton.cz

309,373,415,202,-

Číslo produktu

Objem vl

VxŠxH v mm

Č. závitu

Cena/kus v Kč od 2 od 5

od 10

od 20

CZE-402101 CZE-402102 CZE-402103 CZE-402104 CZE-402105 CZE-402106

5 10 20 25 30 60

235 x 162 x 182 310 x 196 x 230 390 x 255 x 290 465 x 255 x 290 400 x 280 x 380 630 x 330 x 391

51 51 61 61 61 71

– 137,– 203,460,408,471,418,497,445,1 182,- 1 103,-

124,182,366,378,405,998,-

103,156,329,340,366,867,-

informace@seton.cz

197


Kanystr pro hořlavé tekutiny

UN-přenosný kanystr na pohonné hmoty

S povolením UN podle GGVS

l l l l

Vhodný pro hořlavé tekutiny Odpovídající DIN 7274 Vhodné pro silniční, námořní a železniční přepravu Vhodné výlevky ke kanystru naleznete v tabulce

Testováno TÜV

Materiál: ocelový plech, vypálený lak Barva: olivově zelená Číslo produktu

Provedení

Objem vl

l Velmi vhodné pro transport motorového benzínu a nafty l Splňuje nejvyšší bezpečnostní požadavky díky stabilnímu a nárazuvzdornému vysokotlakému polyetylenu HD-PE l Výroba testována TÜV Další velikosti obdržíte na vyžádání. Materiál: HD-PE Barva: černá Rozsah dodávky: včetně vypouštěcí trubice Vhodné označení naleznete na stranách 172 – 173. UN-přenosný kanystr na pohonné hmoty

VxŠxT (mm)

CZE-234105 CZE-234103 CZE-234104 CZE-234107

Kanystr Kanystr Kanystr Výlevka pevná

5 10 20 –

276 x 240 x 100 390 x 275 x 130 468 x 345 x 165 ca. 160 mm

CZE-234102

Výlevka flexibilní pro vozidla

ca. 200 mm

Gumová těsnění CZE-234106 pro výlevky

Cena/kus v Kč od 1 od 3

Číslo produktu

VxŠxT (mm)

Objem vl

Cena/kus v Kč od 1 od 5

od 10

1 235,1 293,1 405,364,-

1 068,1 123,1 235,277,-

CZE-526301 CZE-526302 CZE-526303 CZE-526304

205 x 215 x 100 247 x 265 x 147 409 x 260 x 146 470 x 335 x 175

3 5 10 20

309,335,523,738,-

202,228,416,577,-

504,-

436,-

56,-

52,-

Bezpečnostní láhve

256,282,470,657,-

Příslušenství Číslo produktu

Popis produktu

Délka (mm)

CZE-526305

Náhradní vypouštěcí trubička 275

Cena/kus v Kč od 1 od 5

od 10

175,-

121,-

135,-

Dávkovací konve a kanystry

l Ideální k uchování pohonných hmot, olejů, rozpouštědel l Z nerozbitného čistého hliníku

Lehký a nerozbitný

Dávkovací konev se samouzavíratelným jemným dávkovačem

Přenosný kanystr, se šroubovacím uzávěrem

l Bezpečné skladování, dělení, plnění a převoz hořlavých kapalin l Ochrana před zpětným vyšlehnutím plamene pro zvýšenou ochranu před ohněm l Automatické vyrovnání tlaků při zahřátí (GGVS/GGVE/GGVmoře/ADR/RID/ICAO-TI) Červený uzávěr, CZE-234001, CZE-234002, CZE-234003 VITON®-vnitřní těsnění pro kapaliny jako jsou benzín, kerosin, terpentýnový olej, petrolej, oleje bez kyselin atd. Žlutý uzávěr, CZE-234005, CZE-234006, CZE-234007 EPDM-vnitřní těsnění pro ředěný nitrát, metylalkohol, etylalkohol, izopropylalkohol a butylalkohol. Číslo produktu

Objem vl

Dno láhve Ø (mm)

Výška (mm)

Cena/kus v Kč od 1 od 3

CZE-234001 CZE-234002 CZE-234003 CZE-234005 CZE-234006 CZE-234007

0,4 0,7 1,0 0,4 0,7 1,0

60 70 78 60 70 78

220 260 280 220 260 280

1 211,1 309,1 409,1 211,1 309,1 409,-

198

1 090,1 197,1 265,1 090,1 197,1 265,-

Materiál: ušlechtilá ocel (1.441/1.4571) Dávkovací konev Číslo produktu

Provedení

Ø Výška Objem Cena/kus v Kč (mm) (mm) v litrech od 1 od 3

CZE-364801 Konev s jemným dávkovačem 110 CZE-364802 Konev s jemným dávkovačem 130 CZE-364803 Konev s jemným dávkovačem 175

230 290 420

1 2 5

6 692,6 801,7 894,-

6 255,6 392,7 212,-

Přenosný kanystr Číslo produktu

Provedení

CZE-364810 Přenosný kanystr CZE-364811 Přenosný kanystr CZE-364812 Přenosný kanystr

VxŠxH (mm)

Objem Cena/kus v Kč v litrech od 1 od 3

290 x 200 x 130 370 x 280 x 130 470 x 340 x 175

5 10 20

8 604,10 242,13 246,-

Volejte zdarma pro informace a objednávky – 800 143 403

8 167,9 806,12 700,-


Stáčecí příslušenství 5 000 ml

1 500 ml

120 ml Ø 140/15 mm

Ø 208/20 mm

Odměrky, CZE-504601 – CZE-504607 l Bezpečné odměřování množství tekutin l Ideální pro použití v laboratořích a ve výrobním procesu l Odolné vůči velkému množství chemikálií l Vyrytá modrá stupnice usnadňuje odměřování l Uzavřený úchyt pro bezpečnou manipulaci

Nálevka, CZE-504608 – CZE-504613 l Ideální k přelévání a stáčení tekutin l Pro použití v laboratoři, dílně a výrobním procesu l Odolná vůči pohonným hmotám, oleji a zředěným chemikáliím

Materiál: polypropylen (PP) Barva: transparentní

Upozornění: CZE-504611 – CZE-504613 s vyměnitelnou síťovou vložkou. CZE-504613 pouze v přírodní barvě (viz obr.).

Materiál: polyetylen (HD-PE) Barvy: červená, přírodní

Upozornění: Odměrka 120 ml (CZE-504601) bez držadla, s vyraženou stupnicí.

Materiál: polyetylen (HD-PE) Barva: přírodní

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou barvu.

Odměrky Číslo produktu

Objem Ø x V v ml (mm)

CZE-504601 CZE-504602 CZE-504603 CZE-504604 CZE-504605 CZE-504606 CZE-504607

120 250 500 1 000 2 000 3 000 5 000

57,5 x 75 72 x 120 90 x 135 117 x 170 155 x 205 173 x 230 203 x 267

Nálevky

Cena/kus v Kč od 2 od 10 42,73,90,121,230,270,341,-

108,150,270,325,406,-

Číslo produktu

Vrchní otvor Nálevka Cena/kus v Kč Ø (mm) Ø (mm) od 2 od 10

CZE-504608 CZE-504609 CZE-504610 CZE-504611 CZE-504612 CZE-504613

60 100 140 168 208 350

8 12 15 17 20 32

– – – 150,203,813,-

Odměrky, se stupnicí l l l l l l

Odměrkové lopatky, CZE-504614 – CZE-504618 l Ideální k přesypu granulí a prášků l Pro použití v laboratoři, dílně a výrobním procesu l Odolné vůči chemikáliím l S dlouhou životností a ergonomické díky vysoké kvalitě a zpracování

27,34,62,121,171,613,-

Odměrkové lopatky Číslo produktu

Objem v ml

Délka (mm)

Cena/kus v Kč od 2 od 10

CZE-504614 CZE-504615 CZE-504616 CZE-504617 CZE-504618

125 275 500 875 1 500

187 250 310 350 400

– – 123,161,252,-

39,62,96,131,215,-

Univerzání trychtýř

Odměrky z olejivzdorného a kyselinovzdorného polypropylenu a polyetylenu Ideální pro použití v dílnách, výrobních zařízeních, skladech a laboratořích Vyražená stupnice usnadňuje odměřování S ergonomicky formovanou ochranou proti přetoku Cejchované kovové verze s vývodem z polyetylenu (viz obr.) Flexibilní vlnitá hadice pro prodloužení vývodu součást příslušenství (viz obr.)

CZE-503001 – CZE-503003 Materiál: polypropylen Barva: červená

CZE-503004, CZE-503005 Materiál: polyetylen Barva: červená

CZE-502303

CZE-503006 – CZE-503008 (viz obr.) Materiál: pocínovaný plech Barva: stříbrná CZE-502301

CZE-503009 (viz obr.) Materiál: LD-PE Délka: 307 mm

CZE-502302

Číslo produktu

Popis produktu

Materiál

Objem v ml

Cena/kus v Kč od 1 od 5

CZE-503001 CZE-503002 CZE-503003 CZE-503004 CZE-503005 CZE-503006 CZE-503007 CZE-503008 CZE-503009

Odměrka Odměrka Odměrka Odměrka Odměrka Odměrka Odměrka Odměrka Prodlužovací hadice

Polypropylén Polypropylén Polypropylén Polyetylén Polyetylén Pocínovaný plech Pocínovaný plech Pocínovaný plech LD-PE

500 1 000 2 000 3 000 5 000 500 1 000 2 000

217,233,261,369,506,326,369,452,124,-

denně aktualizováno:

www.seton.cz

203,217,245,326,452,313,343,408,108,-

l l l l

Ideálně vhodné pro průmyslovou výrobu a dílny S okrajem proti přetoku – k bezpečnému plnění nejrůznějších nádob Síťová vložka k filtrování hrubých částic Odolné vůči oleji, louhům, zředěným kyselinám a pohonným hmotám

Materiál: plast Barva: červená

Číslo produktu

Popis produktu

CZE-502301 Univerzální trychtýř CZE-502303 Univerzální trychtýř CZE-502302 Univerzální trychtýř

informace@seton.cz

Trychtýř Ø (mm)

Nálevka Ø (mm)

Cena/kus v Kč od 1 od 5

od 10

210 175 205

19 23 24

325,487,542,-

215,378,406,-

270,433,476,-

199


Distanční blokovací systém Scissor-Lok l Určen speciálně k uzamčení energetických zdrojů a přístrojů - rovněž tam, kde je zapotřebí překlenout větší vzdálenosti l Ideální také pro elektrické kabely, zásobníky, válce, skříně, dveře a vrata l Robustní a s dlouhou životností l Odolný proti chemikáliím Tento mnohostranný systém může být v kombinaci s 3-mi zámky (max. tloušťka třmenu 6,3 mm a otvor třmene minimálně 19 mm) použit téměř všude. Scissor-Lok Materiál: nylon Barva: žlutá

Kabel Materiál: ocel, potažená vinylem Barva: oranžová Délka: CZE-130101: 0,9 m CZE-130102: 3 m

Pokud byste chtěli použít vlastní kabely, měl by vnější průměr činit max. 4,76 mm. Doporučujeme Brady visací zámky (viz níže). Číslo produktu

Popis produktu

Cena/kus v Kč

CZE-130101 CZE-130102

Scissor-Lok s ocelovým lanem dlouhým 0,9 m Scissor-Lok s ocelovým lanem dlouhým 3 m

1 133,1 360,-

Bezpečnostní visací zámky Brady l l l l l

Kompaktní a lehké, s vylepšenou odolností Nevodivé, robustní tělo Žebrovaný design pro snadné uchopení a zacházení Vyrobeno ze zesíleného nylonu se zpevněným ocelovým poutem Vynikající odolnost proti teplotám, chemikáliím a korozi

Rozměry

40 mm

60 mm

26 mm

18.5 mm

20 mm

7mm

Balení po 6 kusech stejné barvy l ke každému visacímu zámku je dodáván jeden klíč, každý zámek má jiný klíč Upozornění k objednávce: Nezapomeňte uvést požadovanou barvu. Číslo produktu

Popis

CZE-126701

Barevné zámky (balení po 6)

Barvy

Cena/balení v Kč od 1 od 3

od 5

2 911,-

2 334,-

2 559,-

červená

Uzávěr ventilu dle směrnice EHS 89/655

žlutá

černá

modrá

zelená

oranžová

Bezpečnostní blokovací petlice l l l l

Zajistěte přístroje a zařízení před ovládáním nepovolanými osobami Až pro 6 visacích zámků (max. tloušťka oblouku 7 mm) Ideální pro všechny druhy údržbářských prací Podle směrnice EHS 89/655

Materiál: Ocel Ø vnitřního kruhu: CZE-126602: 25 mm CZE-126603: 38 mm l l l l

Uzavření ventilu pro nejvyšší zabezpečení Pro zajištění ventilu při údržbě, odstávkách Zamezení přístupu k ventilům nepovolaným osobám Kompletně uzavřené zabezpečení ventilu – pro ochranu před škodami a přístupem nepovolaných osob l Červená barva pro jasnou vizualizaci l Uzávěry ventilů musí být zajištěné visacími zámky nebo plombami (není součástí dodávky, objednávejte osobitně) Materiál: Barva: Teplotní odolnost:

Zamezte neoprávněné manipulaci

Vinyl červená –30 °C až +300 °C

Číslo položky

Ø ventilového kolečka od do

Cena/kus v Kč od 1 od 5

od 10

CZE-126201 CZE-126202 CZE-126203 CZE-126204 CZE-126205

Pro průměr 1” – 2 1/2” Pro průměr 2 1/2” – 5” Pro průměr 5” – 6 1/2” Pro průměr 6 1/2”–10” Pro průměr 10” – 13”

540,892,1 042,1 318,2 507,-

457,809,964,1 212,2 382,-

200

500,851,1 002,1 253,2 447,-

Číslo položky

Popis položky

Ø kruhu v mm

Cena/kus v Kč od 1 od 10

od 25

CZE-126602 CZE-126603

Petlice Petlice

25 38

230,275,-

187,224,-

205,247,-

Volejte zdarma pro informace a objednávky – 800 143 403


Bezpečnostní háky l l l l l

Snadné a bezpečné zavěšení kabelů a hadic Žádné nehody způsobené zakopnutím Činí pracovní postupy bezpečnými a efektivními Ideální na všechny těžké kabely, hadice a vodiče Extrémně odolné proti povětrnostním vlivům a teplotně stálé

S použitím bezpečnostních háků učiníte Vaše pracovní prostředí bezpečnějším. Snadné zavěšení kabelů a hadic ušetří namáhavé a komplikované zavěšování. Bezpečnostní háky jsou díky sklolaminátovému polyesteru a jedinečnému tvaru vhodné speciálně pro těžké zátěže. Materiál: polyester, sklolaminátový Barvy: Bílá

Žlutá

Efektivní ochrana před klopýtnutím

Střední verze, CZE-311701 15 mm 23,5 x 12 cm 120 g –23 °C až +200 °C 55 kg

Tloušťka: Rozměry (D x Š): Hmotnost: Teplotní rozsah: Max. zátěž:

Velká verze, CZE-311702 23 mm 32 x 16,5 cm 330 g –23 °C až +200 °C 190 kg

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím požadovanou barvu.

CZE-311701

Číslo produktu

Popis produktu

Cena/kus v Kč od 5 od 10

od 50

CZE-311701 CZE-311702

Bezpečnostní hák střední Bezpečnostní hák velký

446,549,-

354,446,-

422,519,-

CZE-311702

Bezpečnostní nádoby na odpad, ohnivzdorné

Systém značení pro tříděný odpad

l Postarejte se o maximální bezpečnost při likvidaci hořlavých odpadů l Vzdálenost od země zabraňuje samovznícení díky hromadění tepla l masivní provedení l Ideální pro řemeslnou výrobu, průmysl, čerpací stanice, dílny atd.

Sklo Detailní č. 1000

Bio odpad Detailní č. 1002

Recyklovatelné plasty

Kryt lze pro snadné vyprázdnění zásobníku vyklopit. Úchyty umístěné po stranách Vám usnadňují transport.

Detailní č. 1003

Plasty Detailní č. 1004

Materiál:

ocelový plech, lakovaný Barva: červená Rozměry (V x Š x H): 730 x 400 x 400 mm Obsah: ca. 116 l

Vhodné značení nebezpečných látek naleznete na stranách 172 – 173.

Materiál: Teplotní odolnost: Font:

Detailní č. 1005

Vhodné plastové popelnice a kontejnery naleznete na straně 167.

Smíšený odpad Detailní č. 1006

CZE-171201

Upozornění k objednávce: Uveďte prosím číslo produktu a požadované detailní číslo.

Číslo produktu

Popis

Cena za jednotku v Kč od 1 od 3

CZE-171201 CZE-171203

Nádoba na odpad Polyetylénový pytel (25 kusů/balení)

6 269,782,-

denně aktualizováno:

Papír

Samolepící vinyl -40 °C až +100 °C Arial

www.seton.cz

5 998,671,-

Číslo produktu

Materiál

VxŠ v mm

Cena/kus v Kč od 2 od 5

od 10

od 25

CZE-507301

Samolepící vinyl

85 x 290

219,-

199,-

187,-

informace@seton.cz

212,-

201


Seton Central Europe Brady s.r.o. Na pántoch 18 SK – 831 06 Bratislava DIČ v ČR: CZ682249943

Objednávka Faxujte objednávku zdarma na číslo

Vaše číslo objednávky

Vaše zákaznické číslo SETON nebo číslo PIN

Dárek pro Vás

Číslo naleznete na adresním štítku

Zapište kód vybraného dárku Dárky naleznete na zadní straně katalogu nebo na www.seton.cz

SETON e-newsletter

Číslo produktu

Materiál

CZE-228905

Fólie fotoluminiscenční Detailní č. 2018

Číslo produktu

800 143 404

Ano, chci dostávat e-mailem informace o nabídách SETON. Popis produktu a upřesnění (barva, velikost,...)

Detailní číslo

Množství

Cena za jednotku v Kč bez DPH

Celková cena v Kč bez DPH

CZECZECZECZECZECZECZECZECZECZECZECZECZECelkem bez DPH:

Společnost: Ulice, čp.: Město: IČO: DIČ:

Jméno a příjmení:

Kontakt:

Společnost:

PSČ:

Dodací adresa:

Fakturační adresa:

DĚKUJEME ZA VAŠI OBJEDNÁVKU Ulice, čp.: Město:

PSČ:

Kontaktní osoba: Tel:

Datum, podpis a razítko:

Tel: Fax: E-mail:

Informace o podmínkách DOBA DODÁNÍ: Standardní produkty, které jsou v den objednání skladem dodáváme do 1-3 pracovních dnů. Speciální produkty a produkty na přání dodáváme do 1-2 týdnů. VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZDARMA: bez udání důvodu, zabalené v původním balení do 30 dnů od jeho obdržení. PLATEBNÍ PODMÍNKY: První objednávky u nového zákazníka platba na dobírku, resp. zálohová platba. U stálých zákazníků platba na fakturu se splatností 30 dnů. Možnost individuální dohody. PŘEPRAVNÉ: ZDARMA při objednávkách nad 5 000 Kč / 99 Kč při objednávkách od 2 000 Kč do 4999 Kč / 159 Kč při objednávkách do 1 999 Kč. BALNÉ: ZDARMA při objednávkách nad 5 000 Kč, jinak 125 Kč. Všechny ceny včetně příplatků a poplatků v katalogu jsou uváděny bez DPH. Pravidla a obchodní podmínky jsou k dispozici na www.seton.cz nebo Vám je zašleme na požádání. Ceny v katalogu platí do 31. 8. 2012. SETON si vyhrazuje právo změny. Aktuální ceny vždy na www.seton.cz.


Univerzální tiskárna BMP™71 Mobilní tiskárna štítků BMP™71 od společnosti BRADY dokáže tisknout na štítky z více než 30 různých typů materiálů. S její pomocí dokážete lehce vytvořit: „ Štítky pro značení kabelů a vodičů (smršťovačky, samolaminovací etikety, vlaječky) „ Označení propojovacích a elektrických panelů, rozvaděčů a instalací „ Bezpečnostní štítky a označení potrubí „ Inventární štítky a etikety s ochrannými prvky „ Označovací štítky pro logistiku a regály „ Informační cedule a mohobo dalších

„ Zrychlete svou práci se štítky Výkonná tiskárna BMP71 tiskne rychleji než kterákoli jiná tiskárna v dané třídě (38 mm/s). „ Úplná klávesnice Vám umožní rychleji vytvořit text štítků Tiskárna BMP71 má úplnou QWERTZ klávesnici včetně české diakritiky a kompletní menu v českém jazyce ce pro snadnou obsluhu. „ S větším plnobarevným displejem bude tisk Vašich štítků mnohem jednoduchší Zvětšený displej tiskárny BMP71 umožňuje zobrazit celý štítek najednou, což výrazně zjednodušuje práci ci a zvyšuje efektivitu při tvorbě štítků a eliminuje práci metodou pokus-omyl! „ Jedna chytrá tiskárna pro tisk všeho značení Tiskárna BMP71 je nezbytným nástrojem, který zvládne všechny potřeby pro tvorbu štítků.

Více na straně 6

TABULKY A ŠTÍTKY PODLE VAŠICH PŘÁNÍ Informace pro zasílání podkladů pro individuální provedení štítků, pásek a jiných aplikací VAMI VYBRANÝ SYMBOL

Nejlepším způsobem, jak předejít jakýmkoliv nedorozuměním při zakázkové výrobě je zaslat nám podklady ve vektorové grafice: .cdr CorelDraw (verze 6 až X2) .ai Adobe Illustrator (verze 4 až CS) .eps Encaptulated Postscript Pozor! Také texty by měly být vektorizovány.

Í VÁŠ VLASTN V TEXT

Á VAROV

Horké díly uze Obsluha po vicích! ch c ruka v ochranný

ESCon

Další kalibrace

Pokud nedisponujete vektorovými soubory, můžete zaslat data k upravení ve formátech: .jpg .bmp .tif .pdf Prosím zajistěte, aby tyto formáty byly v co nejlepším rozlišení (300 dpi a více). Pokud nemáte žádná grafická data, nebo při jejich tvorbě potřebujete pomoc, rádi Vám pomůžeme! Pošlete nám předlohu v co největším formátu faxem nebo emailem a my ji zpracujeme do vektorové grafiky. Poté Vám bude účtován jednorázový digitalizační příplatek. Důležité upozornění: Při zakázkové výrobě, vždy před spuštěním samotné produkce, posíláme našim zákazníkům finální grafiku na schválení. Tak si můžete být jisti, že od nás dostanete přesně to, co požadujete. Samozřejmě v nejvyšší Seton kvalitě!


DÁRKY PRO VÁS Nakupujte v Setonu a nezapomeňte si od nás jako bonus vyžádat Váš dárek. Připravili jsme nový atraktivní dárkový program jako poděkování za Váš nákup. Dárek můžete získat za objednávku již od 2 000 Kč. Kód vybraného dárku je nutno uvést přímo při objednávce. Vyberte si z naší aktuální nabídky dárků:

Dárkový poukaz v hodnotě 250 Kč

Multifunkční hodiny

MP3 přehrávač

při nákupu

při nákupu

při nákupu

nad 2 000 Kč

nad 5 000 Kč

nad 10 000 Kč

získáte automaticky zdarma

kód dárku CZE001

kód dárku CZE002

Odšťavovač GUZZANTI GZ 19

Mobilní telefon SAMSUNG Star S5230

při nákupu

při nákupu

nad 25 000 Kč

nad 50 000 Kč

kód dárku CZE003

kód dárku CZE004

Podmínky: Jednotlivé intervaly nákupních hodnot jsou uváděny bez DPH. Nárok na dárek je nutné si uplatnit při objednávce zadáním příslušného dárkového kódu (maximálně jeden dárkový kód na objednávku). Dárek bude doručený na dodací adresu zákazníka. Dárek obdrží zákazník spolu s fakturou nebo jako samostatnou zásilku. Seton si vyhrazuje právo měnit dárky v průběhu roku, pokud položka není dostupná. Alternativní produkt bude ve stejných cenových relacích z podobné produktové skupiny. Všechny obrázky jsou ilustrační.

Nejvyšší čas na protiskluzové aplikace! Pro maximální efekt protiskluzových pásek, nátěrů a přířezů je nezbytné dodržet doporučený postup – aplikovat je na suchý, čistý, odmaštěný a ne příliš chladný povrch. Vyberte si z největší nabídky protiskluzů a ušetřete si starosti s úrazy uklouznutím.

více na stranách 144 – 148

© Copyright BRADY s.r.o., všechna práva a změny obsahu vyhrazeny. Katalog neprošel jazykovou korekturou. Všechny ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH. Platnost do 31. 8. 2012. Kód katalogu CZE.

800 143 403 informace@seton.cz

ZDARMA

800 143 404 www.seton.cz

Seton katalog - Podzim 2011  
Seton katalog - Podzim 2011  

5. sekce - Ochrana zdraví a životního prostředí Označování nebezpečných látek, Odstraňování a prevence havárií, Svítilny a světlomety, Ka...

Advertisement