Page 6

01.

SISSEJUHATUS

SUIDID on üks rikkalikuma ja omanäolisema kultuuripärandiga kogukondi Kuramaal ja kogu Lätis. Seda tõestab asjaolu, et 1. oktoobril 2009 lisati suidi kultuuriruum UNESCO inimkonna suulise ja vaimse pärandi nimekirja, kuhu kantud objekte on esmatähtis hoida, et need säiliksid. Suitide mitteaineline kultuuripärand hõlmab rahvakalendri tähtpäevad, tavad, suulise rahvapärandi, laulu- ja pillimänguoskuse, rahvariiete tegemise ja rahvapärased toidud, mille valmistamise tavasid on osa kogukonnast pidanud au sees tänini. Arendades kultuuriruumi, peavad suidid väga oluliseks kogukondlikku turismi. Eriti tõstavad nad esile kultuuriturismi, mis põhineb ainulaadse kultuuripärandi populariseerimisel.

LIIVI RANNAKS nimetatakse tänapäeval Läänemere ja Riia lahe kaldal ridamisi paiknevaid rannakülasid Ovišist kuni Ģipkani. Nagu lätlased on liivlased Läti põliselanikud, kelle esiisad on siin elanud juba 5000 aastat. Liivlus elab praegusajal edasi kohanimedes, käsitööesemetes, rahvariietes, maailmavaates ja eluviisis. Liivi keel ja kultuuriväärtused on osa Läti kultuuripärandist, pärimuskultuur aga osa Läti kultuurikaanonist. Siin võib kohata tõelisi liivi kalamehi, tunda suitsukala lõhna, nautida rahvalikke roogi, imetleda vanade tarade mitmekesisust, tutvuda kalurikülade tagasihoidliku võluga, nautida kahe mere, lindude ja inimeste kohtumist Kolka neemel, kuulda läti keele liivipärast murret ja näha liivlaste lippu.

6

Profile for Setomaa Turism

Kuidas kasutada kohalikku kultuuripärandit  

Kuidas kasutada kohalikku kultuuripärandit  

Profile for setomaa
Advertisement