Page 37

04.

KOHALIKU KULTUURIPÄRANDI RAKENDAMINE TURISMIS

Igal aastal augusti lõpus peetakse Setomaal LÜÜBNITSA SIBULA- JA KALALAATA. Neid tooteid peavad Pihkva järve rannal elavad setod ja venelased enda piirkonnale tüüpilisteks. Laadal kaunistavad lette sibulavanikud ja kuivatatud kalad. Müüakse mitmesuguseid kaupu: köögivilju ja käsitööd; korraldatakse võistlusi ja mängitakse mänge. Niimoodi üht või teist toodet esile tõstes antakse selgelt märku, mis on sellele kogukonnale omane, samuti annab see laadale oma kordumatu teema. Mõnele teemale keskendunud kultuurifestival võib olla kohalike ainulaadsete traditsioonide ere kogum. See tekitab uhkust oma kultuuri üle ja suuremat huvi ühiskonnas.

RAHVUSVAHELIST BURDOONIFESTIVALI peetakse kord nelja aasta jooksul suitide piirkonnas. Festival on hea viis laiendada veel elavat, põlvest põlve edasi antud laulutraditsiooni maapiirkonna kultuurikeskkonnas ja tutvustada seda laiemale inimeste ringile nii Lätist kui ka välismaalt. Burdoon on üks vanimaid mitmehäälse muusika vorme. Traditsiooniline mitmehäälne laulmisviis on säilinud ka nt Setomaal, Gruusias, Albaanias, Kreekas jm. Nii meelitab festival kohale kollektiive neist riikidest, kus rahvapärase mitmehäälse laulmise traditsioonid on veel alles, samuti sõidavad festivalile professionaalsed muusikud ja ka kultuurituristid. Festivali abil reklaamitakse suitide ainulaadset kultuuriruumi. Festival saab rahalist tuge mitmesugustest projektidest ja fondidest, sest kogukond ei suudaks seda oma raha eest korraldada. Üritus annab tööd kohalikele ettevõtjatele: majutuse pakkujatele, toitlustajatele, giididele, suveniiride valmistajatele, transpordifirmadele jne. Festival on reklaam, mis meelitab potentsiaalseid turiste tulema ka muul ajal.

37

Profile for Setomaa Turism

Kuidas kasutada kohalikku kultuuripärandit  

Kuidas kasutada kohalikku kultuuripärandit  

Profile for setomaa
Advertisement