Page 36

04.

KOHALIKU KULTUURIPÄRANDI RAKENDAMINE TURISMIS

4.10. Rahvapärased üritused ja pühad Kultuurifestivalid on viis, kuidas kogukond saab näidata kohalikku kultuuripärandit, luues ühtekuuluvustunnet ja identiteeti ning andes sellele erilise väärtuse. Ühtlasi on festival omamoodi reklaam. Kohalikud pühad on kultuurituristidele kindlasti huvitavad, sest need annavad hea ülevaate kohalike inimeste traditsioonidest, omavahelistest suhetest ja peremudelitest. Ent alati ei saa turistidele pakkuda osavõttu pühade tähistamisest, sest keelebarjäär takistab. Näiteks pööripäevarituaalidest on välismaalastel raske aru saada, kui ei ole vahendajat, kes tõlgib ja selgitab toimuvat. On üritusi, mille siht on liita konkreetse etnilise rühma esindajaid ja tugevdada identiteeti. Need ei ole küll kõigile turistidele

mõeldud üritused, kuid võivad huvitada diasporaaturiste. Kaudselt võivad need üritused kaasa haarata ka parasjagu lähikonnas viibivaid turiste. Nagu iga suure ürituse korral, saavad sellest kasu kohalikud ettevõtjad, sest saabujatel on vaja süüa ja kuskil ööbida ning nad teevad sisseoste kohalikus kaupluses, käsitööliste ja kodutootjate juures.

Turiste paeluvad kohalikud turud, laadad ja muud üritused, kus saab nautida kultuuriõhkkonda, hoomata toimuvat, osta kohalikke delikatesse ja nautida roogi koos kohalikega, teades, et see kõik ei ole spetsiaalselt turistide jaoks „sisse pakitud“, vaid ehe ja päris.

TRADITSIOONILISED LIIVLASTE PÄEVAD MAZIRBES. 5. augustil 1989 korraldas aasta varem taastatud liivlaste liit koostöös partneritega Liivi rahvamajas 50 aasta juubeli tähistamise. Nii sai alguse tava tähistada igal aastal augusti esimesel laupäeval liivlaste päevi, kuhu sõidavad mitmelt poolt kokku liivlased ja nende järeltulijad. Festival toob kohale riigiasutuste juhid, välisriikide saatkondade juhid ja töötajad ning hulganisti huvilisi. Festivalil kõlavad liivikeelsed laulud, peetakse kõnesid ja korraldatatakse arutelusid, mida kuulavad osavõtjad ja külalised.

36

Profile for Setomaa Turism

Kuidas kasutada kohalikku kultuuripärandit  

Kuidas kasutada kohalikku kultuuripärandit  

Profile for setomaa
Advertisement