Page 32

04.

KOHALIKU KULTUURIPÄRANDI RAKENDAMINE TURISMIS

4.8. Muuseumid ja kollektsioonid Maal leidub sageli eramuuseume ja -kollektsioone, mis sisaldavad ajaloolisi artefakte ümbrusest. Mõnikord on tegu tõeliselt ainulaadsete ja väärtuslike asjadega. Sellised muuseumid võivad aidata mõista kohalike elanike elu ajaloolises kontekstis. Siinkohal on väga oluline peremehe või -naise jutustus ekspositsiooni kohta. On soovitatav demonstreerida mõne asja praktilist tarvitust ja lasta turistidel ka ise seda proovida. Vanu tööriistu ja tarbeesemeid rakendades on võimalik luua interaktiivseid ja turiste paeluvaid programme. Just praktiline tegevus aitab mõista esemete otstarvet ja esivanemate eluviisi. Mõnikord pakuvad muuseumid meelelahutust või tegevusi mõne teema kohta. Vanad esemed aitavad anda ettekujutuse teatud ametist või toote tarvitusest.

ALSUNGAS saavad turistid panna selga suitide pruutkleidi, mille juurde kuulub erilisel viisil pähe pandav peakate, ning isegi võtta osa tõelisest suitide pulmast.

32

Profile for Setomaa Turism

Kuidas kasutada kohalikku kultuuripärandit  

Kuidas kasutada kohalikku kultuuripärandit  

Profile for setomaa
Advertisement