Page 19

04.

KOHALIKU KULTUURIPÄRANDI RAKENDAMINE TURISMIS

Turistid eeldavad autentsust. Turistidel, kogukonnal ja turismiagentuuridel võib olla autentsusest erisugune ettekujutus. Turistid mõistavad autentsuse all enamasti seda, mis on tõeline, ehe ja südamlik ning põhineb kogukonna kultuuril. Just sellest tulebki lähtuda, ka teabematerjale koostades. Selleks et kohalik kultuuripärand võiks areneda kui turismitoode, on vaja kogukonna sihipärast tegevust: hinnata ressursse, planeerida, koos otsustada, oskusi arendada, loodust ja kultuuripärandit hoida ja arendada ning ühiselt turustada. Peab olema vähemalt üks inimene, kes suudab koostada tervet kogukonda hõlmava turismipakkumise ja koordineerida ühisturundust.

Iga koht, mis võtab turiste vastu, olgu see siis suur või väike, eraomandis või ühiskondlik, peaks leidma oma loo ja seda kujundama. Kogukonna ajaloolised faktid on väärtuslik teabeallikas, arendamaks huvitavat ja ainulaadset pakkumust, mis põhineb kindlal lool. Kui see on aga kogukonna lugu, siis on soovitatav, et võimalikud jutustajad – kohalikud turistide vastuvõtjad, kaupmehed, giidid jt – jutustaksid seda ühtemoodi ning et igaüks tunneks paikkonna väärtusi ja põhifakte, mis tuleb loosse põimida.

KIHNU SAARE üks turunduslikumalt müüvamaid visuaale on külgkorviga mootorrattaga sõitev Kihnu naine. Praegusel ajal ei sõideta selliste mootorratastega argipäeval kuigi tihti, ent turismi seisukohalt on need väga ligitõmbavad ja lisavad saarele vürtsi. Turiste võib sõidutada mootorratastega, nad võivad proovida nendega ise sõita ja mis veel tähtsam – mootorratastel pilti teha ja panna pildid suhtlusvõrgustikesse.

19

Profile for Setomaa Turism

Kuidas kasutada kohalikku kultuuripärandit  

Kuidas kasutada kohalikku kultuuripärandit  

Profile for setomaa
Advertisement