Page 12

03.

SIHTRÜHMAD JA MÜÜGIKANALID

3.3. Sihtrühmad, keda kõnetab kultuurilooline pärand maaturismi kontekstis

ETNOTURISTID Siia rühma kuuluvad turistid, kes tunnevad huvi teiste rahvaste eluviisi vastu ja kes soovivad sellesse sisse elada ja seda mõista. Seda arvestav pakkumus hõlmab oskused, traditsioonid, ruumi, ümbritseva looduse ja kogukonna ning majandamisviisi, mille siht on edendada inimeste elu ja tööd maal, nii et turistil on võimalik sellesse sisse elada ja selle järgi tegutseda. Kui soovitakse, et turistid viibiksid koha peal pikemat aega, tuleks rõhk panna ümbruskonna loodusele, võimalusele nautida maaelu ja osaleda tegevustes, suhtlusele kohalike elanikega ja nende oskustele, maal valitsevale rahule ja kooskõlale keskkonnaga.

DIASPORAATURISTID (oma juurte ja rahvatraditsioonide otsijad) Need on turistid, kes on kas ise või oma eelkäijate kaudu olnud seotud sihtriigiga. Neil on nii huvi uurida sünnimaa ajalugu kui ka sentimentaalsed tunded oma juurte suhtes. Neid turiste vaimustavad rahvuslikud väärtused, rahvamuusika ja rahvalikud jutud, rahvakalendri tähtpäevad, rahvapärased road ja maastik – kõik, mis ajendab sentimentaalseid mälestusi, toob meelde lapsepõlves kogetu või vanemate jutustatud lood või viitab sünnimaa reliikviatele. Need turistid on ka potentsiaalsed kvaliteetsete käsitöö- ja kunstiesemete ostjad.

12

Profile for Setomaa Turism

Kuidas kasutada kohalikku kultuuripärandit  

Kuidas kasutada kohalikku kultuuripärandit  

Profile for setomaa
Advertisement