Page 1

Ciutadella de Menorca, 2 de març de 2012. Preu 2,10 e Nº 3.512

INDEMNITZACIÓ DE 200.000 EUROS A UNA FERIDA A LA “FESTA DEL CAVALL” ************** COM POT AFECTAR AQUESTA SENTÈNCIA ALS REPLECS?

UPCM DEMANA QUE S’INICIÏ I ES CULMINI LA LEGALITZACIÓ DELS HORTALS


Urgències Seguretat Social: Canal Salat - Tel. 902 07 90 79 - 971 48 01 12 Centre Insular Sanitat de Menorca: Tel. 971 36 04 26 Creu Roja: Tel. 971 38 19 93 • Urgències: Tel. 112 Ajuntament de Ciutadella: Plaça des Born, 15 - Tel. 971 38 10 50 Policia Municipal: Carretera Me-1, Km 43,7 - Tel. 971 38 07 87 Comissaria: República Argentina, s/n - Tel. 971 38 10 95 Bombers: Tel. 971 38 08 09 • Taxis: Tel. 971 48 22 22

RESERVES CIUTADELLA AL

971 484 216

FARMÀCIES DE TORN Divendres dia 2 Dissabte dia 3 Diumenge dia 4 Dilluns dia 5 Dimarts dia 6 Dimecres dia 7 Dijous dia 8 Divendres dia 9

MARTÍ-SUREDA CASTANY OLEO MOLL LÓPEZ-FONT CASTANY MARCH CAVALLER

Plaça Colón Tres Alqueries, 3 Federico Pareja, 54 Eivissa, 50 Jerònia Alzina, 5 Tres Alqueries, 3 Plaça Jaume II, 5 Plaça de la Catedral

Horario NURA NOVA A PARTIR DE DIA 27 DE ENERO

AUTOBUSOS CIUTADELLA-MAÓ (Transportes Menorca) Dissabtes CIUTADELLA

6:40

13:15

7:15

14:15

7:45

15:15

8:15

16:30

8:45

17:00

9:30

18:15

10:45

19:30

11:30

21:00

12:30

22:15

MAÓ

CIUTADELLA

De dilluns a divendres

9:00

13:00

9:00

13:00

10:30

17:30

10:30

17:00

12:00

20:00

12:00

20:00

MAÓ

6:45 7:15 7:45 8:15 8:45 9:30 10:15 11:15 12:00

13:15 14:15 15:15 16:15 17:00 18:15 19:30 21:00 22:15

Diumenges i Festius MAÓ

CIUTADELLA

8:00

13:00

8:00

13:00

10:30

17:30

10:30

17:30

12:00

20:00

12:00

20:00

DIAS

ALCUD. - CIUT.

CIUT.- ALCUD.

Lunes

08'00

16’00

Martes

08'00

16’00

Miércoles

08'00-16’00

11’30-19’30

Jueves

08'00-16’00

11’30-19’30

Viernes

08'00-16’00

11’30-19’30

Sábado

08'00

19’30

Domingo

16'00

19’30

PLATGES (Torres Allés Autocares) • Sortides des de Ciutadella - Plaça des Pins • HORARI A PARTIR DE L’1 DE DESEMBRE SORTIDES DESDE CIUTADELLA CAP A: 64 61 DISSABTES CALETA CALAN BLANES DIUMENGES CALA BLANCA DELFINES I FESTIUS CALAN BOSCH CALAN FORCAT

07:15

14:002

07:003

15:001

08:00

15:001

08:003

16:003

10:00

17:00

09:003

18:00

61

64

08:00

09:003

11:00

19:45

13:00

17:00

19:00

16:00 18:00

14:002

12:00

19:00

PER TORNADA CONSULTEU EN LA PARADA 1

DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES 3

2

07:00* 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00

14:00 15:00* 17:00* 18:00* 19:00* 20:00*

10:003 12:30

11:00

PLAÇA PINS-CANAL SALAT POICI CAMÍ DE SA FAROLA

DIMARTS I DIJOUS

PER CALA’N BOSCH

CAMÍ DE SA FAROLA POICI CANAL SALAT-PLAÇA PINS

07:30* 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30

14:30 15:30* 17:30* 18:30* 19:30* 20:30*

* EXCEPTE DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS

S E T M A N A R I

Núm. 3.512. Any LXX. Dipòsit legal ME 54-1958. DIRECTOR: José Manuel Al·lès Salvà REDACTORS: Carles Marquès, Joan Canals (esports). ADREÇA: C/ Cabrera, 3 - 07760 Ciutadella de Menorca TELÈFON I FAX: 971 38 29 20 A/E: eliris-digital@infotelecom.es / eliris-disseny@infotelecom.es PÀGINA WEB: http://www.infotelecom.es/eliris EDITA:

2


Servei Públic Menorca-Madrid LA GAVINA QUE ARRIBÀ DEL FRED

VISITA DEL R.C.D. MALLORCA A CIUTADELLA

PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA DE CICLISME DEL GRUP ESPORTIU ES PORT

La ministra de Foment, Ana Pastor, anuncià dijous passat que el Govern estatal sol·licitarà la declaració de servei públic per a la conexió aèrea Menorca-Madrid. Una demanda que, ha esta benvinguda per part de les autoritats i empresaris menorquins, i que a hores d’ara no hi ha cap enllaç directe entre la nostra illa i la capital espanyola, i s’ha d’optar per sortir des de l’Aeroport de Palma o de Barcelona amb el notable increment de tarifes. La setmana que ve hi haurà la primera reunió entre Foment i el Govern balear per a definir les condicions vinculades a la obligació de servei públic, però no podem fer sonar les campanes fins que sapiguem de primera mà quines seran aquestes condicions i quines seran les tarifes. Aquesta és, sens dubte, una gran passa endavant, però no ha de ser la darrera. Menorca necessita de més freqüències aèries i a millors preus no sols amb Madrid, sinó que també amb Barcelona i també amb Palma, perque anar a Mallorca ens sol costar encara 108 euros, ja que poques vegades es troben bitllets per 88 euros, i no és de rebut que sigui més car volar entre Menorca i Mallorca, que entre Mallorca i Madrid, Mallorca i Barcelona o fins i tot Mallorca i Santiago de Compostela, que és una de les distàncies més llargues entre Balears i la Península, per tant s’han de revisar els preus dels bitllets entre illes que han de ser com a molt de 30 euros per trajecte, ja que ni tenim autopistes, ni AVES, ni cap de les infraestructures de les que gaudeixen els peninsulars. S E T M A N A R I

3


UPCM DEMANA QUE S'INICIÏ I ES CULMINI LA LEGALITZACIÓ DELS HORTALS TEXT: BEP AL·LÈS FOTOS: BEP AL·LÈS

E

l Decret Llei de Mesures Urgents per a l'Ordenació Urbanística Sostenible del Govern Balear "ajudarà a desbloquejar moltes iniciatives dels ajuntaments" segons ha manifestat el conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Ordenació del Territori del Govern de les Illes Balears, Gabriel Company, mentres que el conseller d'Ordenació del Territori del Consell Insular de Menorca,

Cristòfol Huguet afirma que el Decret resoldrà la problemàtica dels nuclis rurals. En el Ple de 13/09/2007 es va aprovar una proposta amb els vots favorables de PP i UPCM instant al Consell Insular de Menorca a permetre legalitzar les construccions existents en cada parcel·la dels nuclis d’hortals fins a una edificabilitat neta màxima de 150 metres quadrats construïts per parcel·la en comptes dels 90 pre-

vistos en el PTI. En l'acta d'aquella sessió consta que des d’UPCM es manifestava que es tractava d'una proposta inclosa en el seu programa electorañ, en què asseguraven que des de la seva formació instarien a la legalització d'aquest tipus d'habitatges fins als 150 metres quadrats "per les característiques pròpies que solen tenir aquest tipus d’habitatge en el camp, planta baixa, solen tenir terrassa, cotxeria i de fet n’hi ha moltes que s’apropen en aquestes mides" i afirmàvem "que seria una errada bastant seriosa tirar endavant tots els plans especials, deixant tants habitatges fora d'ordenació ". Segons indica el portaveu d’UPCM, Joan Triay, al Ple de maig de 2009 s'aprovava una moció d’UPCM en la que l'exposició de motius explicaven que per poder legalitzar els nuclis d’hortals "la problemàtica estribava en aquells que van infringir el PTI no podien, en principi, tenir accés a serveis bàsics com l'enllumenat, clavegueram o aigua corrent al no poder obtenir la cèdula d'habitabilitat que es necessita per accedir a aquests serveis. Això, segons Triay implicaria que els residents d’aquests nuclis que haguessin vulnerat el PTI, haurien de suportar les quotes d'urbanització que es fixessin, sense tenir accés a la major part dels beneficis derivats de la legalització ". Triay recordava què efectivament, la qüestió era que segons una estadística elaborada per l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament en el primer semestre del 2008, ni més ni menys que el 49% dels habitatges dels nuclis d’hortals infringien el PTI ja que s’havirn construït més de 90 metres quadrats, mentre el 51% no l’infringien (encara que en molts casos s'havien vulnerat també normatives anteriors). Per tant resultava inviable repercutir les càrregues 4


LOCAL

de les corresponents qüotes d'urbanització per legalitzar i adeqüar els nuclis d’hortals a tots els propietaris, ja que a la pràctica només aproximadament la meitat podrien accedir als beneficis de la seva legalització perquè el PTI deixava a la altra meitat sense poder connectar-se a la xarxa d'enllumenat, aigua corrent, clavegueram, etc., davant la impossibilitat d'obtenir la cèdula d'habitabilitat necessària per al subministrament d'aquests serveis. Per solucionar d'una forma efectiva el problema que la meitat dels ciutadans que haguessin de pagar les millores dels nuclis de Hortals no poguessin obtenir cap contraprestació per les càrregues suportades, s'havia proposat des d’UPCM, que en tots i cadascun dels plans especials que es redactessin, s'establís que amb la presentació del projecte visat, o preferiblement amb certificat de solidesa signat per un tècnic qualificat, es pogués obtenir cèdula d'habitabilitat. La qual cosa probablement també implicaria modificar el PTI. Moció Davant el nu decret llei del Govern de les Illes Balears, el Grup Municipal d'Unió des Poble de Ciutadella de Menorca pre-

sentarà al ple del mes de març la següent Moció: 1er. Que en conseqüència amb el que disposa el Decret Llei de mesures urgents per a l'Ordenació Urbanística Sostenible del Govern de les Illes Balears, des de l'Ajuntament de Ciutadella es procedeixi a iniciar i culminar els tràmits necessaris per resoldre la problemàtica dels nuclis d’hortals. 2n. Que des de l'Ajuntament de Ciutadella s'insti Consell Insular perquè tingui en compte la solució aportada en l'exposició de motius de la moció de UPCM

aprovada en sessió plenària de maig de 2009, per distribuir equitativament les càrregues i beneficis dels plans especials dels nuclis d’hortals, en el sentit que amb la presentació de projecte visat, o preferiblement amb certificat de solidesa firmat per un tècnic qualificat, es pugui obtenir cèdula d'habitabilitat dels habitatges ubicats en aquests nuclis a efectes d'accedir als serveis que s'hagin de costejar mitjançant qüotes d'urbanització. I procedint, si s'escau, modificar el PTI per adaptar-lo al Decret Llei 2/2012 de 17 de febrer.

En el Ple de 13/09/2007 es va aprovar una proposta amb els vots favorables de PP i UPCM instant al Consell Insular de Menorca a permetre legalitzar les construccions existents en cada parcel·la dels nuclis d’hortals fins a una edificabilitat neta màxima de 150 metres quadrats construïts per parcel·la en comptes dels 90 previstos en el PTI.

5


6


Castro i Herráiz estudien possibles sortides econòmiques per a la Fundació de persones amb Discapacitat

TAULA DE REDACCIÓ

La consellera de Salut, Família i Benestar Social del Govern balear, Carmen Castro, es va reunir la setmana passada amb la consellera de Benestar Social i Joventut, Aurora Herráiz, al Consell Insular de Menorca per rallar sobre diferents qüestions relacionades amb aquesta àrea, a més d'estudiar les possibles sortides econòmiques per resoldre el problema del finançament de la Fundació per a Persones amb Discapacitat. De fet, la consellera Herráiz ha viatjat en nombroses ocasions a Mallorca per mantenir reunions a la mateixa seu de la Conselleria autonòmica. “Els problemes de finançament que té la conselleria de Benetar Social i Joventut de Menorca fan del tot necessari aquestes trobades per mirar de desbloquejar temes”, explica Aurora Herráiz. “Abordar els problemes que hem heretat és la nostra res-ponsabilitat i per açò és básic mantenir una relació fluïda i constant amb el Govern balear”, explica Herráiz.

Jornades gastronòmiques dedicades a les "porquejades"

L'Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants de PIME MENORCA està ultimant els preparatius per a l'organització entre els seus restaurants associats d'unes noves jornades gastronòmiques, ara sota la temàtica de les matances del porc i tots els seus productes derivats. Després de la notable acceptació i participació en la cinquena edició de les jornades de tapes i montaditos del passat mes de desembre, s'havolgut continuar aprofitant aquesta època de l'any on solen realitzar-se les tradicionals "porquejades". La seva celebració tindrà lloc els propers dies 1, 2, 3 i 4 de març en els diferents establiments participants, aprofitant el cap de setmana i la festivitat del dia 1 de març (dijous). D'aquesta forma els establiments participants oferiran diversos menús especialment dissenyats per a l'ocasió a base dels productes derivats de les "porquejades". És la primera ocasió que s'organitzen per part de l'Associació unes jornades gastronòmiques d'aquest tipus amb una temàtica de "porquejades". El foment de la gastronomia menorquina i dels seus productes sempre ha estat un dels valors en què s'ha donat suport al gremi de la restauració de Menorca. Els restaurants de Ciutadella que hi participaran són: Es Passeig, Es Puntet i Es Tastet. Pel que fa a fora de Ciutadella hi participen: Mesón Rias Baixas (Ferreries), Ca n'Aguedet, Molí des Racó i Jeni (Es Mercadal), Sa Paradeta den Doro i Sa Pedrera des Pujol (Sant Lluís) i Casino de Sant Climent (Sant Climent).

L’Associació de Balls de Saló de Ciutadella va celebrar el passat dissabte dia 18 l’habitual Ball de Carnaval

La festa es va desenvolupar en un ambient molt agradable i alegre, la major part dels assistents van venir disfressats i el públic va triar la disfressa de Torero com la millora de la nit. La festa va durar fins a la matinada. El dilluns dia 20 vam celebrar el “Ball de Ses Cadiretes”, una iniciativa que hem començat aquest any, amb concursos i rifes molt divertides. Donat l’èxit de la fita, ho celebrarem cada any. L’Associació vol recordar al públic en general, que les nostres instal·lacions estan obertes a qualsevol persona interessada en els Balls de Saló. Si volen venir a gaudir d’una estona d’oci, amb bon ambient i bona música, seran ben vinguts.

Tu tienda especializada en pesca de super ficie y pesca submarina. Ven a disfrutar de las últimas novedades del mercado. Plaça Sa Font, 3 971 48 21 02

EDUCADORA INFANTIL DE 39 ANYS, S'OFEREIX PER CUIDAR FIETS/ES ES CAPVESPRES DE DILLUNS A DIVENDRES. MÓNICA TELÈFON 636840443 971482917 7


EL CONSELLER HUGUET ESPERA QUE EL DECRET LLEI D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA SOSTENIBLE AJUDI L'ECONOMIA DE MENORCA Una de les conclusions que es van prendre a les jornades tècniques sobre l'aplicació del Decret Llei d'Ordenació Urbanística Sostenible és el compromís d'executar una ronda de reunions amb cadascun dels vuit ajuntaments de

Menorca per analitzar les relacions entre els planejaments i el PTI. A la sala de plens del Consell Insular de Menorca gairebé un centenar de persones s'hi van reunir entre tècnics muncipals, regidors d'urbanisme, alguns batles de Menorca, el conseller d'Ordenació del Territori, Cristòbal Huguet, i, per part del Govern balear, el director general del Territori, Joan Mesquida i el cap de servei d'Urbanisme, José de Bonilla, per consultar i resoldre dubtes sobre l'aplicació del recent Decret Llei d'Ordenació Urbanística Sostenible. El director general del Territori ha aclarit que a partir d'ara es podran recollir via esmenes les apreciacions que es vulguin fer des de cada illa per millorar el text. Segons el conseller Huguet, l'objectiu final és millorar l'activitat econòmica dels treballadors i empresaris del sector i que el PTI no sigui un obstacle, sinó una eina d'accés. Cristòbal Huguet espera que amb aquest Decret Llei s'augmenti la transparència, seguretat jurídica i la confiança dels inversors per a benefici de l'economia menorquina.

BREUS

CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT I L'AGRUPAMENT ESCOLTA SANT ANTONI M. CLARET L´Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l´Agrupament Escolta Sant Antoni Maria Claret, han signat un conveni de col·laboració pel qual l´Ajuntament cedeix als escoltes els vehicles del dipòsit municipal en estat d´abandonament i que estan pendents del seu desballestament, perque siguin utilitzats per l´agrupació per impartir un taller de formació bàsica sobre mecànica de ciclomotors. Des de l´Ajuntament es dóna així resposta a una petició que es va fer en el seu dia per part de l´Agrupació i que tenia com a objectiu plantejar propostes atractives que combinéssin els aspectes formatiu i lúdic i que fóssin d´especial interès pels joves de l´Agrupament. Els dissabtes matí, dos monitors imparteixen el taller formatiu a l´Institut Mariàngels Cardona on, amb els vehicles que ja no són aptes pel seu ús i que estaven al dipòsit Municipal pendents del seu desballestament, i que, a partir d´ara ténen una altra finalitat: ser eines d´aprenentatge pels joves que estiguin interessats en aprendre sobre el funcionament d´aquests i altres vehicles o que igual es dedicaràn en el

camp professional a ser mecànics. La Regidora de Policia Local, Francisca Marquès, valora molt positivament aquesta iniciativa sorgida des de l´Agrupament Escolta Sant Antoni Maria Claret i que l´Administració Local hagi cercat i trobat un camí de col.laboració establint una simbiosi entre ambdues parts: per una banda l´Administració col.labora amb l´entitat sense afany de lucre, donant resposta a la seva petició sense cap cost per les arques municipals, a la vegada que l´Agrupació obté també part del material necessari per impartir la formació, sense cap cost afegit. Aquest és un exemple a seguir en el sentit de que es pot fer un intercanvi de recursos, i en aquest cas, on aquests vehicles ja no teníen més destí final que el seu desballestament, ara, ademés, serviran per una cosa més útil i pràctica: la formació dels joves. Altres projectes, en aquest sentit i d´altres, seràn estudiats per l´Administració per tal de donar resposta a la demanda, sempre i quan el cost sigui zero i la finalitat sigui educativa i de formació.

8


9


L

TEXT: BEP AL·LÈS FOTOS: BEP AL·LÈS a consellera de Serveis Generals, Treball i Innovació del Consell Insular de Menorca, Pilar Pons, assegura que l'equip de govern insular treballa colze a colze amb el Govern Balear per trobar solució al greu problema de finançament que avui pateix l'illa. La consellera Pons explica que el Consell Insular de Menorca és plenament conscient d'aquesta situació i que intenta fer front a aquest problema, en part a conseqüència de la no aprovació de la Llei de Finançament Interinsular, que s'havia d'elaborar des de l'1 de març 2007 tal i com marca l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. El Consell ha anat assumint despeses i compromisos sense assegurarse de que efectivament es podia fer front a les mateixes. Exemples com el de la Fundació Destí, en la que es va mantenir i augmentar l'estructura sense tenir garantits els recursos des del Govern Balear, són prova de la manca de rigurositat en la gestió i la poca consciència de la problemàtica socio-econòmica actual, i suposa tenir que pendre decisions complicades a dia d'avui. En canvi, si s'hagués treballat en aprovar la nova llei que determinés el finançament dels consells insulars, aquesta problemàtica estaria resolta en gran part, ja que el Consell no estaria tant sotmès a la signatura de convenis, ni

al sistema temporal de bestretes (pagaments a compte d'aquest nou marc de finançament) que no és una sol·lució. “Ara el grup socialista al Consell demana explicacions a l'equip de govern, després de 8 mesos de gestió, quan ells van ser incapaços d'assegurar la viabilitat econòmica del Consell de Menorca, ni d'explicar els motius pels que deixaven en herència 24 milions d’euros pendent de cobrament. No entenem el perquè no es va reivindicar abans”. Solucions Davant d'aquesta situació, l'equip de govern insular manté un fil directe i continu amb el Govern balear per trobar solucions. Fruit

INSUL AR

PILAR PONS: “AL CONSELL DE MENORCA NO ES VAN FER ELS DEURES EN MATÈRIA DE FINANÇAMENT”

d'aquestes gestions, s'ha aconseguit un milió d'euros mitjançant confirming, així també com una propera reunió entre Consells Insulars i Govern Balear per iniciar les converses per treballar en el futur marc de finançament dels mateixos. Una mostra més del compromís per aportar solucions és que en els nou pressupost es contempla una partida de 1,8 milions d'euros per fer front als deutes adquirits en anys anteriors amb diferents empreses, per exemple en matèria de transport públic, que va deixar l'anterior equip de govern insular. “Tot i que no podem obviar que l'herència rebuda ens deixa poc marge de maniobra, el nou equip de govern insular està treballant intensament per trobar solucions i normalitzar la situació econòmica, per això ens han elegit els ciutadans, i aquest és el nostre compromís”. En referència a la noticia sobre l'aprovació per part de l'Estat de mesures per fer front als pagaments a proveïdors, l'equip de Govern valora positivament que es faixin esforços per donar resposta als proveïdors i professionals que tenen factures pendents de cobrament d'alguna administració, ja que en aquests moments l'administració causa grans perjudicis als empresaris i no afavoreix la recuperació econòmica. Des del Consell de Menorca estarem molt atents a les mesures que s'acordin, per veure de quina manera poden beneficiar també a Menorca.

10


E

TEXT: CARLES MARQUÈS l Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Ciutadella presentarà uana proposta d’acord al ple por tal que el consistori insti el Govern de les Illes Balears a regularitzar els pagaments de les dotacions econòmiques de subministrament i manteniment dels centres de secundària pendents de l’exercici 2011, i a mantenir l’any 2012 les mateixes partides pressupostàries de 2011 per a les dotacions econòmiques de subministrament i manteniment dels centres de primària i secundària. Els socialistes recorden de des del canvi de Govern a les Illes els centres educatius, així com també les Universitats, han tingut moltes dificultats per cobrar la dotació econòmica que els corresponia en concepte de despeses de manteniment i subministrament. El PSOE de Ciutadella recorda, de fet, que actualment hi ha classes sense calefacció, en les quals el professorat i l’alumnat han d’assistir amb els abrics dins l’aula. Així mateix, els professors i professores i l’alumnat han de fer les fotocòpies a la seva casa o aportar els fulls de paper necessari. Per a l’any 2012 això es veurà agreujat si es compleix l’avís de la conselleria als

centres tant de primària com de secundària. De fet, aquestes dotacions ja s'han disminuit un 30% en educació secundària i un 37% en formació professional. Tota aquesta situació, “absolutament precària i més pròpia de mitjans del segle XX, és intolerable –diu el PSOE- en una societat moderna, avançada i que té l’educació com a finalment s’hagin de fer càrrec de les mancances de la conselleria, sobretot en referència als centres de primària, cosa que augmentaria la càrrega de matèries que no son competència municipal i que, malgrat això, s’han de ser assumides pensant en les necessitats de la ciutadania. Llibres de text En aquest mateix sentit, el regidor del PSOE-Ciutadella, Josep Moll Massanet, presentarà una moció per instar al Govern a què no suspengui el programa de reutilització de llibres de text, després de tenir coneixement de les intencions de la Consellera de no donar continuïtat a aquest programa, iniciat el 2008, al·legant falta de liquidesa. Aquest programa permetia a 2.600 famílies estalviar 200 euros per fill a l'any i en certa manera, ajudava a garantir l'escolarització, sobretot per a famílies que no tenen

LOCAL

EL PSOE VOL QUE CIUTADELLA INSTI AL GOVERN A REGULARITZAR ELS PAGAMENTS A LES ESCOLES

suficients recursos; per tant, eliminar-lo, per al PSOE, és fer passes enrere en la qualitat educativa. Els socialistes creuen que s’haurien de valorar diferents aspectes. Així, en primera instància, i en referència a l'aspecte econòmic, cal tenir en compte la situació per la qual estan passant moltes famílies, que no tenen suficients recursos i realment necessiten d'aquestes ajudes. L'eliminació d'aquest programa no els afavoreix gens, ja que suposarà per a elles un increment del cost de l'educació i un ofec econòmic en l'àmbit familiar. En segon lloc, aquest programa ajudava a conscienciar als fillets i filletes de què s'ha de tenir cura dels llibres. I, en tercer lloc, hi ha l'aspecte mediambiental, atès que la reutilització dels llibres de text suposa un estalvi de paper i altres recursos important. El PSOE afegeix que, a més en el nostre cas, hauríem de fer valer el sentit de Menorca com a Reserva de la Biosfera. En el cas que aquest programa es suprimís per instaurar ordinadors portàtils dins l'aula, opina que aquesta transició s'hauria de fer de forma progressiva, sense eliminar l'utilització de llibres de text i la conseqüent ajuda.

PRUEBA NUESTRA KEBAP BURGER I DÉJATE SORPRENDER POR SÓLO 3,50 EUROS. Y TAMBIEN..... · KEBAPS · PIZZA TURCA · FALAFEL...

SI RECORTAS ESTE ANUNCIO, PATATAS FRITAS GRATIS CON TU KEBAP BURGER. TE ESPERAMOS, PROMOCIÓN LIMITADA. 11


INDEMNITZACIÓ DE 200.000 EUROS A UNA FERIDA A LA “FESTA DEL CAVALL” TEXT: BEP AL·LÈS FOTOS: BEP AL·LÈS

D

eu fer uns 14 anys, un grup de mallorquins enamorats de la festa de Sant Joan i bons amics del nostre recordat col·laborador Bep Gelabert Novella, que residien o estiue-

javen al municipi mallorquí de Ses Salines, van celebrar una festa de sant Joan a Mallorca. Segons es relatava Bep Gelabert en una de les seves col·laboracions a l’Iris de Sant Joan "els bars de Ses Salines van

prendre per uns dies els noms dels bars més emblemàtics de Ciutadella com “El Joyan”, “Es Molí”, “L’Aurora”, “El Tritón”... i es servia gin amb llimonada, mentres que al carrer sortien uns quants de

Se vende traje de neopreno en muy buen estado. Poco uso. Talla 54 de 5 milímetros de grosor y doble forro. Precio ocasión: 80 euros. Interesados llamar al 686 703 178 12


cavallers i es sonava a la plaça el típic Jaleo”. Aquella inciativa d’un grup d’amics va obtenir una bona resposta i es va anar consolidant poc a poc, i la “Festa del Cavall” de Ses Salines ja forma part del calendari estival de festes de Mallorca i està ben arraigada celebrant-se a les darreries del mes d’agost amb l’assistència de milers de persones que recreen a “la mallorquina” les festes de Sant Joan de Ciutadella. De fet la principal novetat de l’any passat, celebrades el 27 d’agost, fou l’estrena d’un toc de fabiol pròpi, amb segell local a càrrec de Toni Puigserver, membre de la banda de música de Ses Salines, que va compondre la nova tonada inspirada en l’himne del municipi mallorquí i l’encarregada de sonar-lo fou la fabiolera Cati Delgado. La Festa del Cavall té, inspirant-se amb la de Sant Joan, un ritual propi: primer toc de fabiol, replec de cavallers (de Ses Salines i d’altres municipis), jaleo, jocs... i els que presideixen la festa son el caixer majoral i l’abanderat. Com a Ciutadella omplen els carrers d’arena, especialment davant l’església de Sant Bartomeu, on es celebra el jaleo. No hi manquen els serveis de prevenció, ambulàncies i protecció civil. Sona el

jaleo i es beu gin amb llimonada i com totes les festes de recent creació té els seus defensors i els seus detractors. Aquests darrers argumenten que es tracta d’un simple i inadequat simulacre del que és la gran festa de Sant Joan de Ciutadella. En aquests 14 anys hi hagut varis incidents i accidents, ja que el risc de la festa és evident.

Els fets El 25 d’agost de 2007, damunt les 22,30 h una fotògrafa es trobava damunt la voravia d’una via pública on es celebrava la Festa del Cavall en el marc de Sant Bartomeu de Ses Salines. La perjudicada fou embestida per un dels cavalls participants quan es trobava entre el públic realitzant un reportatge fotogràfic. Degut a l’accident l’afectada va haver de ser ingressada a l’hospital al llarg de quatre dies i va estar de baixa 188 dies. Patí seqüeles consistents en la limitació de flexió i mobilitat d’una extremitat i espatlla dolorosa. Com a conseqüència de l’ocorregut, es declarà la seva incapacitat permanent per a l’exercici de la seva professió habitual de fotògrafa. Condemna a l’Ajuntament Un jutjat de Palma va condemnar el passat mes d’octubre a l’Ajuntament de

REPORT

La sentència detalla que l’afectada no participava al “Jaleo”, sinó que es trobava a una de les voravies on no s’havien col·locat valles de protecció per a aïllar als participants de la resta del públic.

Ses Salines a pagar una indemnització de 206.772 euros a la fotògrafa que va resultar ferida i incapacitada per a exercir la seva professió. La sentència es ferma i contra la que no hi ha possibilitat de recurs. El magistrat reconeix el dret de l’afectada a ser indemnitzada pel Consistori mallorquí a l’entedre que existeix responsabilitat patrimonial per part de l’Ajuntament demandat, ja que correspòn al mateix, com a titular de la via en la que es va produïr l’accident i en la que se celebrava l’activitat cultural, l’adopció de mesures de seguretat vial per tal d’evitar que es produeixin sinistres com l’ocorregut el 25 d’agost de 2007. La sentència detalla que l’afectada no participava al “Jaleo”, sinó que es trobava a una de les voravies on no s’havien col·locat valles de protecció per a aïllar als participants de la resta del públic. El jutjat contenciós administratiu, després d’examinar minuciosament l’expedient administratiu i la prova practicada, va concloure que existia responsabilitat patrimonial per part de l’Ajuntament de ses Salines pel fet que és l’encarregat d’adoptar totes les mesures de seguretat vial necessàries per a evitar aquests tipus d’accidents, bé directament, pels seus propis mitjans, o bé imposant a l’entitat organitzadora l’obligació d’adoptar-les. I és el Consistori, com a titular del carrer, el que ha de controlar que aquestes mesures de protecció estiguin presents amb la possibilitat de prohibir la celebració de la festa en cas contrari. La demandant ja fou indemnitzada amb 9.000 euros per part de l’entitat organitzadora de l’acte. Tanmateix, el jutjat determina que el pagament d’aquesta 13


compensació en seu extraprocesal no eximeix a l’Administració del deure de vetllar per tal que la via en qüestió estés en perfectes condicions de seguretat per a participants i públic. I, en aquest cas, no es van instal·lar valles protectores o de seguretat per a evitar l’accident.

Com pot afectar als replecs Aquesta sentència deixa entreveure que l’Ajuntament és el responsable dels accidents dels replecs que s’organitzin a la via pública. Açò vol dir, aquells que no es facin dins finques privades, i per tant al haver una sentència ferma es crea jurisprudència i en el cas que l’Ajuntament de Ciutadella autorítzi un replec en el nucli urbà, polígon industrial o urbanitzacions, en serà el responsable subsidiari sinó es prenen les mesures de seguretat necessàries, com haurà de vetllar també el seu compliment. El batlle de Ciutadella, José María de Sintas, en declaracions a EL IRIS, ha manifestat que l’organització de replecs a la via pública és un tema seriós i delicat pel que fa a la seguretat dels mateixos, i en referència a les al·legacions fetes per col·lectius i associacions que organitzaven en els darrers anys replecs a zona urbana, el

que no pot fer l’Ajuntament de cap manera és dir sí a uns i a altres no, encara que aquesta decisió no agradi als afectats, però un cop coneguda la sentència condemnatòria contra l’Ajuntament de Ses Salines, pel fet de autoritzar la “Festa del Cavall” que no l’organitza l’Ajuntament sinó un col·lectiu, ens ve a donar la raó a l’hora de prohibir replecs de cavalls en zona pública, bé siguin al polígon o a una barriada, ens dóna peu a fer complir l’ordenança. El batle de Ciutadella manifesta que un cop existeix una sentència judicial que condemna a un ajuntament com a responsable subsidiari i ha d’indemnitzar a una persona que resulta ferida, com és el cas d’aquesta fotògrafa, l’Ajuntament de Ciutadella amb més motiu que mai ha de prohibir aquest tipus de replecs. De Sintas afirma que la nova ordenança no posa cap impediment en que es puguin celebrar els replecs tradicionals, al camp, com s’havien fet des del principi i que es fan a una finca privada, on el propietari és el responsable del que passi a casa seva. “Crec que ja hi ha prou problemes de seguretat al llarg dels dies de la festa, per encara incrementar-los amb els replecs”. Pel que fa al replec qu organitza l’As-

sociació de Veïns des Cavallitos, és cert que allà no es ven alcohol i no es fa cap negoci amb l’organització del replec, però el perill d’accident hi és i ens hem de demanar, diu De Sintas, “que passaria si trepitgen o es produeix un accident greu i una persona queda discapacitada per mor d’ell? Qui seria el responsable? No crec que contractant una companyia d’assegurances per aquest moment pugui tenir prou cobertura per atrendre al ferit, i aquest és el meu gran dubte”.

Reunió amb Rodríguez Dilluns matí el batle de Ciutadella es va reunir amb el delegat del Govern a Balears, José María Rodríguez; els membres de la Junta de Seguretat; el director insular de l’Estat a Menorca, Antoni Juaneda; el cap de la Policia Nacional a Balears, Antonio Jarbo; el coronell de la Guàrdia Civil a Balears, Basilio Sánchez i e cap de la Guàrdia Civil a Menorca, Fernando García i l’inspector en cap de la Policia Local, Ignasi Camps.

14


REPORT

El batlle de Ciutadella ha qualificat aquesta primera reunió de bastant positiva i amb molt de temes encara damunt la taula. De Sinta valora molt positivament la presència del cap de la policia a Balears i del coronell de la Guàrdia Civil, que han sabut de primera mà quins són els problemes que tenim en matèria de seguretat, de la mateixa manera que reconeixia que el que fins ara ha passat a Ciutadella i amb la gran quantitat de gent que ve no ha estat hipergreu, a excepció del que va passar a la plaça des ses Palmeres durant les avellanes, que va ser prou delicat. “Som de l’opinió -diu el batlles de Ciutadella- que

estam a un fil de que passi cosa greu a Ciutadella i no podem donar abast amb els efectius de la Policia Local i Protecció Civil, que prou feina fan, donar abast al gran moviment de gent que rebem els dies de festa”. De Sintas ha demanat més control de seguretat als ports emissors (Alcúdia i Cala Ratjada) pel que fa a la presència de menors que viatgen sols, així com controlar l’embarcament de begudes alcohòliques als vaixells o de persones que s’embarquin sota els efectes de l’alcohol, de la mateixa manera que ha demanat més efectius policial i de la guàrdia civil. El batlle de Ciu-

tadella ha demanat que els menors que venguin sols a les festes portin una autorització escrita dels sus pares i efectius de paisà en el moment de les avellanes. Rodríguez va informar al batlle que aquesta mateixa setmana es posava en marxa el protocol de feina i seguretat de les festes de Sant Joan i que dins el mes de març o principis d’abril es tornarien a reunir per a veure quins èxtres s’han de demanar tant de policia local, policia nacional i guàrdia civil. Rodríguez també es mostrà partidari d’informar sobre la festa als instituts de Mallorca.

15


TEXT: CARLES MARQUÈS FOTOS: BEP AL·LÈS

d'un “acord d'intencions”.

L

a ministra de Foment, Ana Pastor, es reunirà el proper dia 7 de març amb el president del Govern balear, José Ramón Bauzá, per tal d’avançar en la idea de declarar el servei públic de la línia aèria entre Menorca i Madrid. Pastor va fer l’anunci de la OSP dels vols Maó-Madrid en una entrevista concedida dijous passat a Televisió Espanyola. Pastor, que no va oferir més detalls sobre quan es posarà en marxa aquesta declaració, va explicar que al intervenció de l’Estat ha de posar remei al problema creat per la falta actual de connexions entre l'illa i Madrid, després del cessament d'operacions de Spanair. “Quan no hi ha qui operi una línia com aquesta, l'Estat ha de sortir a licitar aquesta ruta. És possible que aquesta Obligació de Servei Públic sigui deficitària, però l'hem d'assumir”, va dir. Des del Ministeri de Foment, asseguren, mentrestant, que estan fent feina en la normativa per a aquesta declaració de servei públic, ja que Menorca és una prioritat per al departament d'Ana Pastor. D’altra banda, després de la reunió del Consell de Govern de divendres passat, el portaveu de l'Executiu balear, Rafel Bosch, assenyalà que després de les converses del president amb la ministra “es va obrir la possibilitat de declarar de servei públic la línia Maó-Madrid”, la qual cosa suposa una notícia “important” perquè Menorca havia quedat “molt incomunicada”. Bosch anuncià que la “reunió formal” entre els dos alts càrrecs servirà per “enfocar directament la recta final”, més enllà

Per a l’equip de govern del Consell, “és fruit del treball en equip” L'equip de govern insular del Consell de Menorca ha fet una valoració de la notícia avançada per Ana Pastor a TVE. El conseller de Mobilitat i Projectes, Luis Alejandre, ha explicat que les paraules de la ministra Pastor evidencien que “és fruit del treball en equip”. En aquest sentit, ha fet referència a les gestions que, des de fa temps, duen a terme el president del Govern balear, José Ramón Bauzá, el director general de Ports i Aeroports, Antoni Deudero, el mateix president del Consell, Santiago Tadeo; el diputat nacional Juan Carlos Grau i la senadora Juana Francis Pons Vila, perquè aquest fet sigui una realitat. A part dels esforços que s'estan fent des de les diferents administracions, Alejandre també ha destacat el suport de la plataforma El Transport Aeri ofega Menorca i la seva recollida de més de 20.000 firmes o recents moviments socials com el #menorcaexisteix. El conseller Alejandre també ha destacat la rapidesa amb la qual el nou Govern Central presidit per Mariano Rajoy ha “agafat el bou per les banyes” i ha afrontat un dels principals problemes del menorquins. Ara, des del Consell de Menoca, s'espera que aquesta declaració vingui dotada amb les condicions idònies de freqüències, horaris i preus.

Valoració positiva del PP El diputat nacional del PP per Balears, Juan Carlos Grau, ha celebrat la disposició de la ministra de Foment, Ana Pastor, d'establir una declaració de servei públic per a la ruta aèria entre Menorca i Madrid, la qual cosa, al seu judici, suposa una mostra més de la sensibilitat del nou Executiu central cap a Balears. Grau ha remarcat que després del cessament d'activitat de Spanair l'illa havia quedat “aïllada” pel que fa a les conne-

INSULAR

ANA PASTOR ES REUNIRÀ DIA 7 DE MARÇ AMB BAUZÁ PER AVANÇAR EN LA OBLIGACIÓ DE SERVEI PÚBLIC DE LA LÍNIA MENORCA-MADRID

xions aèries amb Madrid i Barcelona, per la qual cosa era necessari abordar aquesta situació. També ha incidit que, des que va prendre possessió el nou Govern central, els diputats del PP i el nou Executiu autonòmic duen temps fent gestions amb el Ministeri de Foment per intentar articular una sèrie de connexions “normals” entre Balears i la Península. Per tant, el diputat menorquí ha valorat de forma molt positiva la determinació de Foment de cara a establir aquesta obligació de servei públic, la qual cosa revela al seu judici que el nou Executiu “escolta i atén” les demandes de Balears a diferència del que passava amb els governs del PSOE. Satisfacció a CAEB Per part seva, el director de CAEB Menorca, Josep Fortuny, en declaracions a IB3 Notícies, va mostrar la seva satisfacció per l'anunci realitzat per la ministra de Foment en relació a la propera declaració de servei públic dels vols entre Menorca i Madrid. “Aquest assumpte ja formava part dels acords que va signar la CAEB en 2008 amb el Govern i els sindicats en el marc del Pacte per a la competitivitat, en el qual es va sol·licitar la declaració de servei públic dels vols entre Menorca i la península durant els mesos d'hivern”. Des de llavors, la Confederació Empresarial ha vingut defensant la necessitat d'una solució a la falta de connexions aèries de la illa, situació que s'ha vist agreujada des del tancament de Spanair. Segons Fortuny, “ara tenim una connexió amb Palma assegurada i una connexió amb Barcelona en precari però que encara ofereix la possibilitat de viatjar a preus raonables. La declaració de servei públic amb Madrid podrà pal·liar la situació actual en els casos en els quals el mercat no garanteixi l'oferta de vols”. 16


17


LA GAVINA QUE ARRIBÀ DEL FRED

O

TEXT: CARLES MARQUÈS FOTOS: EL IRIS

rnitòlegs de la SOM observen una espècie de gavina “rara” a Menorca. S’han pogut observar dues gavines cendroses Larus canus al port de Maó. Es tracta de les primeres cites d’aquesta espècie a Menorca des de la dècada del 70. Els ornitòlegs de la SOM apunten la possibilitat que l’onada de fred siberià que hem patit aquestes darreres setmanes sigui la causant que aquesta espècie hagi fet moviments dispersius cap a àrees més temperades del sud d’Europa.

SE OFRECE CHICA PARA CUIDAR NIÑOS, CAMARERA, LIMPIEZAS DE CASAS... BUENAS REFERENCIAS. INTERESADOS LLAMAR AL 655 397 677

18


(Mallorca, Menorca i Formentera) i absent a la llista de l’avifauna d’EivissaEs tracta d’una gavina lleugerament més petita que la gavina camagroga, la més comuna a Menorca. A l’hivern mostra uns tons grisosos al cap, una taca negra a la punta del bec i unes marques blanques més grans a la punta de les plomes de les ales, molt visible en vol. Les potes i el bec no són d’un groc tan clar com en la gavina comú, són d’unes tonalitats més verdoses. Així mateix, el bec és lleugerament més fi en la gavina cendrosa. Els ornitòlegs de la SOM apunten la possibilitat que l’onada de fred siberià que hem patit aquestes darreres setmanes sigui la causant que aquesta espècie (i probablement altres no detectades) hagi fet moviments dispersius cap a àrees més temperades del sud d’Europa, en aquest cas el Mediterrani, per trobar zones més aptes per a alimentar-se.

El seguiment de l’avifauna menorquina és una de les tasques que duen a terme els membres de la SOM (censos periòdics, estacions d’anellament d’esforç constant, seguiment d’ocells comuns SOCMe,...). A més d’aquest seguiment, últimament la SOM ha enllestit l’Atles dels ocells hivernants a Menorca, ha participat en els censos internacionals d’ocells aquàtics, així com també ha estat una de les organitzacions que han fet possible l’edició del llibre "Spring migration in the western Mediterranean: the results of 16 years of Piccole Isole ", entre moltes d’altres activitats.

REPORT

El passat 25 de febrer, Joan Florit Sans, ornitòleg de la SOM (Societat Ornitològica de Menorca) va observar dos exemplars de gavina cendrosa Larus canus al port de Maó. Es tracta de les primeres cites d’aquesta espècie a Menorca des de la dècada del 70, any en què es van fer les darreres observacions a la nostra illa. La gavina cendrosa és un tipus de gavina que es distribueix durant l’època de cria per l’extrem septentrional del Paleàrtic, des del nord d’Europa fins al sector oriental de Rússia, així com també a Alaska i Canadà. A l’hivern està present a Europa, golf Pèrsic, sud-est d’Àsia i els sectors més occidentals d’Amèrica del Nord. Només alguns exemplars arriben fins al Mediterrani. En els darrers vint anys ha estat observada en nou ocasions a les illes Balears (Mallorca i Formentera). Està considerada espècie “accidental” a l’estatus de les aus de les illes Balears

19


TEXT I FOTOS: ESCOLA DE CICLISME DEL GRUP ESPORTIU ES PORT

D

issabte,25, a les 5 des capvespre va tenir lloc la presentació del Grup Esportiu Es Port i de la Escola de ciclisme. Va tenir lloc a la Sala Vip del Club de Volei del Valeariano, ubicat al Poliesportiu de Ciutadella. L’acte va comptar amb la presència del Conseller d’Esport del Consell Insular, Juanjo Pons, l’alcalde de Ciutadella, José María de Sintas, la regidora d’Esport de l’ajuntament ciutadellenc, Tico, el president de la federació balear de ciclisme Arturo Sintes, així com també la presència del regidors Loren Coll i Juana Mari i la delegada de ciclisme de menorca Pili Servera. Va obrir l’acte al President del Grup Esportiu Es Port, Josep Janer, amb unes paraules d’agraïment per la presència del públic, pares/mares, fiets, fietes, esponsors que fam posible el sosteniment económic de la entitat i de la presència a l’acte de les autoritats havans citades. El president del grup esportiu es port va destacar el gran lema de l’escola de ciclisme ‘’Xalar fent ciclisme’’ i destacant la importància que tenen els valors de l’esport, sobretot en l’educació: esforç, equip, respecte, superació, amistat, diversió, estratègia, ..., tinguen sempre en compta que l’esport d’un fiet o fieta és ben diferent a l’esport del majors, on els des petits té que anar en funció i el respecte del creixement dels al.lots i

al.lotes. Josep Janer, va demanar, també, el suport en tots els camps, d’aquest esport tant divertit que es el ciclisme, a les autoritats presents, recordant a la fedració de ciclisme, ajuntament de ciutadella, consell insular i el govern balear, la gran asignatura pendent, com són unes instal.lacions adients i segures per aquesta pràctica, com és la voltadora; va tenir, també un record i donar la enhorabona Albert Torres, corredor sortit de l’escola del Grup Esportiu Es Port, on fa poc va fer medalla d’or a la passada copa del Món. Seguidament tant el conseller, com el batlle i regidora d’esport, aixì com el president de la federació balear, varen tenir unes paraules d’agraïment per l’invitació a n’aquesta presentació i unes paraules de seguir endavant i estalò, dins les seves mesures a n’aquest esport, el ciclisme. Tot seguit es va projectar unes fotos, d’entrenaments, sortides, ... on anaven sortiguen els fiets i fietes de l’escola de ciclisme. Escola de ciclisme, on en l’actualitat, varen

ESPORTS

PRESENTACIÓ DE L’ESCOLA DE CICLISME DEL GRUP ESPORTIU ES PORT

aprenguent, segons les edats, les modalitats de btt, carretera i pista, en diverses incursions a la veïna illa. I ja a continuació es van anar anomenant als esportistes de l’escola de ciclisme, on en l’actualitat les edat que s’abarcan va, desde fiets i fietes de5 a 6 anys fins a joves de 18 anys, o sigui categories: promeses, principiants, alevins, infantils, cadets i juniors; en l’actualitat en les diferents categories enomenades, dins el curs 2011-12 hi hà prop de seixanta persones que practiquen aquest esport de xalar, com és el ciclisme. Tot seguit de l’acte de la presentació de tots i totes els corredors i fer les fotografies de rigor es va acabar amb un pica pica, on tots els asistents havien aportat el seu granet de coca i varem poder disfrutar d’una estona de tertulia i de projectes de futur, amb un got de refresc o un gotet de vi el majors. Després, el qui va voler va poder anar a animar el volei al Valeriano Allès, ja que ens havien convidat a presènciar el partit, gràcies. I gràcies sobretot els tost i totes que varen fer en la presència un acte agradable, d’amistat i diversió.

20


L

TEXT: CARLES MARQUÈS FOTOS: EL IRIS a seu del Partit Popular de Ciutadella va despertar dissabte passat amb una sèrie de pintades vandàliques i restes d'ous llançats contra l'immoble. El Partit Popular ha condemnat, en un comunicat, aquest tipus d'actes vandàlics i ha recordat que “vivim en un Estat de Dret en el qual regeixen unes normes democràtiques i en el qual la tolerància i el respecte han de ser alguns dels principis bàsics d'una societat moderna i lliure”. El Partit Popular espera que no es tornin a produir aquest tipus d'actes sense fonament, “propis de radicals que no accepten la pluralitat i que es manifesten en contra d'una ideologia que ha comptat amb el suport de la majoria dels ciutadans a les urnes”.

LOCAL

ACTE VANDÀLIC CONTRA LA SEU DEL PP-CIUTADELLA

PETIT RECEPTARI DE LA CUINA DEL PEIX A MENORCA

A CÀRREC DE: JOSÉ NAVARRO CID

· Doctor en Psicologia.

· Docent i Investigador del Departament de Psicologia Social, Universitat de Barcelona

· Especialista en equips de treball i direcció d’equips, les seves investigacions s’han centrat fonamentalment en comprendre la motivació en el treball i el funcionament dels equips entre ells els esportius.

Data: 23-24 març Lloc: Pavelló Municipal d’Esports de Ciutadella Duració del curs: 8 HORES Horari: Divendres de 17.00-20.00 i dissabte de 9.00 a 14.00 Preu del curs: 30 euros Inscripcions: Mitjançant via telefònica al número 971481832 o el 686748344 (matins) o al correu electrònic: menorca@ebe.es; montse@ebe.es

EL PODRÀS TROBAR A LES LLIBRERIES DE L’ILLA 21


C/ Cabrera, 3 路 07760 Ciutadella de Menorca Tel i Fax: 971 38 29 20 eliris-digital@infotelecom.es

22


TEXT: GOB MENORCA FOTOS: GOB MENORCA

P

remiar als que s'han saltat les normes, afavorir interessos particulars i rescatar antics projectes d'urbanització en primera línia de costa. Aquesta és la filosofia que es desprèn del nou Decret urbanístic aprovat pel Govern Balear i que ha de discutir-se al Parlament. Aquells ciutadans que han fet les coses conforme a la llei, que han redactat projectes, han pagat llicències i han passat inspeccions, veuen ara com la nova norma atorga un premi als que s'han saltat tots els tràmits. Aquells que no han seguit la llei, que no han contribuit amb els seus impostos, que no han generat llocs de feina legals, ara tindran una situació de privilegi. El Decret no només preveu la legalització de zones d'hortal i similars, sinó que obliga als ajuntaments (la redacció actual no és opcional) a declarar-ho urbà. I quan un terreny es declara urbà, llavors cada ajuntament ha de proveïr de tots els serveis propis d'aquest sòl (llum, aigua, recollida de fems, etc). Un servei que es pagarà amb diners públics, o sigui, amb càrrec a la resta de ciutadans.

Certament la nova normativa proposada pel Govern és l'antítesi de la seguretat jurídica que tan proclamaven en campanya electoral. Si s'aprova l'actual redacció, tornarem als anys setanta i vuitanta, quan es permetia als promotors edificar i vendre sense tenir totes les tasques d'urbanització prèviament executades (sanejament, il·luminació, construcció de voreres, etc). En molts de casos, les empreses promotores es van esfumar quan ja tenien prou cosa venuda, i llavors, una vegada més, els serveis d'urbanització es van haver de fer amb càrrec públic. Alguns trams d'urbanització en primera línia, que el PTI va aconseguir desclassificar, podrien tornar a aparèixer gràcies a l'ambigüetat d'aquest Decret llei. I els béns de patrimoni que no estiguin als inventaris municipals (generalment molt deficients) podran ser destruits, perquè els ajuntaments ja no estaran obligats a incorporar el catàleg de manera prèvia als processos urbanístics. Ara, els camps de golf tornaran a ser el què sempre han volgut ser a les nostres terres: una excusa per poder urbanitzar allà on

OPINIÓ

INSEGURETAT JURÍDICA INSOSTENIBLE

no es podia. Ara aquests projectes que es presenten com a sostenibles, podran anar acompanyats d'oferta complementària, és a dir, d'urbanització. I també les evaluacions d'impacte ambiental es podran resoldre quan l'administració simplement no contesti. L'economia no s'alçarà a base de destruir el territori. Precisament ha estat aquest model el què ens ha duit a l'actual crisi. Aquest decret és urbanisme a la carta, és a dir, pensat perquè alguns grups de pressió obtenguin grans beneficis ràpidament, mentre que la resta de la societat hi perd. Això és totalment contrari a la lògica de la planificació territorial i un agravi comparatiu amb els que ho han fet bé. Un Decret que desplanifica, no pot crear seguretat jurídica ni activar l'economia. Aquesta filosofia és del tot incompatible amb una Reserva de Biosfera. Esperem que el Consell Insular mostri més seny en l'ordenació del territori o això serà un ridícul internacional.

23


A

TEXT: JOAN CANALS SOLDADO FOTOS: BEP AL·LÈS

quest passat dilluns, una expedició del R.C.D. Mallorca de la primera divisió del futbol espanyol va visitar la Penya Mallorquinista de Ciutadella .

L’expedició mallorquina, encapçalada per el president Jaume Cladera, el vicepresident i màxim accionista Llorenç Serra Ferrer, el capità de la primera plantilla José Carlos de Araújo Nunes i integrants de la primera plantilla com en Pau Cendrós i en Kevin García, juntament amb membres del filial encapçalats per en Pedro Bigas, visitava primerament l’Ajuntament de Ciutadella on els rebé el batlle Jose María de Sintas Zaforteza i la regidora d’esports Immaculada González, el club mallorquí va signar al llibre d’honor de l’Ajuntament. Una vegada passats per l’emblemàtic ajuntament del poble, l’expedició, coordinada sempre per en Berto Gomila, es va dirigir a la seu de la Penya al Bar Bananas, allà una autèntica festa, nombrós públic, molts de fillets i filetes i aficionats per rebre als que son els seus referents futbolístics, que no es cansaven de signar autògrafs i fer-

se fotografies amb tots els assistents, el club vermellenc repartia també productes de merchandising als aficionats. Al mateix bar es va rendir homenatge a José Fluvià “Pio” i a Diego Llopis, que van ser jugar amb el club mallorquí durant la seva etapa futbolística. Una vegada finalitzat l’esdeveniment

ESPORTS

EL R.C.D. MALLORCA VISITA CIUTADELLA

central, l’expedició vermellenca i la junta directiva de la Penya Mallorquinista de Ciutadella van sopar al Restaurant Grill Molí d’es Compte, tancant així aquesta segona visita vermellenca a la penya ciutadellenca, i primera amb jugadors del primer equip.

22


Converses d’antany TEXT: TÒFOL CAPÓ FOTOS: ARXIU EL IRIS UN HOMO MOLT ESCRUPOLÓS

Primer de tot vull dir que açò que contaré són coses que passaven temps enrere, i aquesta va passar al camp, però també en passaven dins es poble i a ses platges, es darrer dia de Carnaval o es dia de Sant Cristòfol anant a fer sa bereneta o a sopar a sa vorera de la mar o sempre que hi hagués un grup de gent celebrant qualque cosa. Aquesta va passar a un lloc un dia de mesurades. Jo encara era molt al·lot i aquesta història la vaig sentir contar a en Pepe (que, dit sia de passada, era un senyor molt bromista i molt escrupolós: per exemple, en un got on hagués begut una altra persona, si no li ben escuraven, no volia beure-hi). Una vegada el van convidar a un lloc a ses mesurades. Era un lloc gran i, com que havia estat molt bon any, hi havien convidat molta de gent. Mentre es missatges anaven mesurant i cantant,

sa gent estava arraconada per ses voreres i asseguda a sa barana de s’era; es propietaris, ses senyores i ses persones més grans estaven asseguts a cadires i es majoral, dret davant, vigilava es qui mesuraven amb una caramuixa i un ganivet.. Mentrestant, una filla de la casa va anar a sa cisterna a dur una gerra d’aigua fresca i una altra germana amb un got i un bòtil d’anissat va començar per un cap a convidar tota sa gent que era allà present. En Pepe era es que feia quatre o cinc i per no beure amb aquell mateix got, com un qui no fa res, fent un poc es despistat, es va alçar i va anar a fer una volta per dins sa tanca. Quan va veure que ja havien convidat a tothom, a poc a poc es va tornar atracar as grup i va sentir un des tants que li deia: “Bono, i en Pepe, que l’heu convidat?” Quan va sentir açò es cor li va caure

dins sa panxa i tot d’una va dir que no tenia set. “Mai faràs es despreci! Venga, mai no faràs un glopet amb aquesta calor!”, li van dir. Ell va trobar que seria ridícul rebutjar s’ oferiment davant de tanta gent, i per més inri hi havia un parell d’avis que tot es dia estaven pipa a mos, amb una olor de tabac de pota que no hi havia qui s’hi atraqués i amb uns mostatxos de quasi mig pam. “Mira què m’ha passat per no beure amb ses baves de quatre o cinc, pensava dins ell, ara m’hauré de fotre ses d’una quarantena!”.

23


LA SEÑORA CARMONA

TEXT: SOLE SÁNCHEZ FOTOS: EL IRIS Hablar es fácil, decir algo es realmente difícil”, ésta es una de las frases que más me marcó de la señora Carmona, profesora de Historia de Arte del Instituto José María Cuadrado. Una mujer que imponía respecto con su sola presencia. Por aquellos tiempos, contrajo cáncer y de igual modo acudía a clase. Las malas lenguas siempre decían que iba borracha, sin embargo, no podía ser mayor su lucidez. Normalmente, se hacía bromas crueles con su peluca, que no era especialmente favorecedora con tanto rizo y que no se sabía si la llevaba de lado o al revés. Y yo hubiera sido una de las peores en este sentido, pero sus grandes conocimientos, su valía como persona, su objetividad… hacían que todo lo demás careciera de importancia. Sus clases eran sublimes, su conocimiento del arte y sus explicaciones transversales con la Historia y la Filosofía, aportaban todo el sentido para la comprensión del temario. A pesar de que los exámenes se centraban estrictamente a los contenidos de la asignatura. Cuando habló de los romanos, del proceso de romanización, no ensalzó su carácter práctico ni la supuesta herencia de los griegos. De ellos dijo que eran una panda de pastores listos, muy listos que en poco tiempo supieron aprovechar su expansión. E incidió mucho en la concesión de la ciudadanía, que conllevaba la obtención de tierras; las obras públicas y sobre todo, las comunicaciones y su fluidez. “El imperio cayó con la decadencia de las comunicaciones navales y terrestres; el aislamiento dio paso a la Edad Media que se traducía simplemente al AISLAMIENTO”. Y eso, aun siendo una adolescente, especialmente soberbia e insolente, me dio que pensar. Mientras el cáncer la devoraba, día tras día; hubo ocasiones en que me concedió visitarla examinando escrupulosamente que no fuera por compasión y sí por interés humano. “Menorca es una roca, un emplazamiento militar en el mejor de los casos y un punto de encuentro para piratas en el peor, pero una roca yerma. Siempre lo ha sido, porque así es como se concibe en el imagi-

nario colectivo” Pasamos de la Edad Media directamente al siglo XX en la fase de transición democrática. Y aquí nos hemos quedado. Los pueblos siguen estando tan aislados como siempre y solo hay un trecho de Ciutadella hasta Mahón con algunos “maltrechos” que nos acercan al resto de pueblos. Ante tal situación de aislamiento, la creación de un organismo cohesionador que fue el Consell, tuvo como cometido defender los intereses generales de la isla, ya que entre Ayuntamientos no había contacto. “La maquinaria romana en lo que respecta a política era compleja, pero a efectos prácticos, en el imperio sólo importaban las comunicaciones y la creación de enclaves urbanos que fomentaran el comercio y la riqueza para así nutrir a la madre Roma mediante impuestos. Por supuesto, la sociedad de entonces tenía una ventaja social, hablando desde el punto de vista económico y más frívolo, que era la presencia de esclavos. Pero pronto, se dieron cuenta que eran más rentables los ciudadanos y mucho más comprometidos, pues defenderían su tierra costara lo que costara frente a las posibles incursiones de los “bárbaros”, que no significaba otra cosa que extranjeros” En este sentido, el cometido del Consell no sólo ha sido inútil, sino contraproducente: Ni obras públicas, ni facilidad para el asentamiento de ciudadanos y, sobre todo, no se ha invertido en una red de comunicaciones fluida entre los

diferentes pueblos y las relaciones entre Ayuntamientos. Por supuesto, no por negligencia, sino por un interés basado en que si Menorca estaba muy bien comunicada, en lo que respecta a carreteras y los Ayuntamientos muy bien avenidos, su tinglado de órgano superior carecía de sentido y, por tanto, su existencia hubiera sido puesto entredicha. Por esa razón, asumió tantas competencias, se amplió y diversificó, asegurando siempre el aislamiento interior con diversos mecanismos tecnocráticos y burocráticos que afectan a la totalidad de la población isleña en muchos sentidos. En un espacio de 701 km cuadrados, hay un total de ocho Ayuntamientos. Suficientes para administrar la isla en ocho espacios denominados “Municipios”. Crear un ente, désele el nombre que quiera, con las ocho cabezas que administran la isla no es sólo más barato y coherente, sino mucho más sustancial y beneficioso. La visión de cada alcalde siempre sería global, los intereses se contemplarían como un todo, y no se harían las barbaridades de gastar 80 millones de euros en un lisiado brazo portuario, ni un túnel en un espacio considerado geológicamente plano, que cualquier buen ingeniero de puentes y caminos, mínimamente competente hubiera optado por una carretera abierta por motivos prácticos, como el coste de mantenimiento y motivos estéticos como el hecho de poder circular 26


a pleno rendimiento” para con los ciudadanos de cada municipio. Y un macro proyecto, no vista a cuatro años, sino como un proyecto patrimonial, donde cada legislatura cada cual se pueda lucir más, cuanto más haya contribuido a ello y, por tanto, al ciudadano me-nor-quín. Requiere una visión de conjunto. Nada más. Las ligas las ganan los equipos, no los jugadores. Hagamos de Menorca un equipo. Cada Ayuntamiento tendría que trabajar en dos sentidos: hacia dentro, es decir hacia su municipio y hacia afuera, hacia los intereses de la isla. Que implica batallar con el gobierno autonómico y el estatal para defender esos intereses. Las jerarquías son siempre contraproducentes en los espacios pequeños (y muchas veces en los grandes, también) sin embargo, la colegialidad y el fraternalismo, consiguen resultados espectaculares porque es un frente lineal donde se aprovecha lo mejor de cada uno para formar una sola fuerza. Y en eso, nada tiene que ver la política. Si no el plato, a la hora de comer, donde nadie cuestiona ni se posiciona en ideologías. Si su plato está lleno. Es lo único que importa. Estamos en un momento histórico excepcionalmente positivo: gobierna un partido único, en este caso el PP. Y he aquí la gran prueba: Siendo todos de un mismo grupo ideológico que siempre ha defendido el desarrollo económico como base de la prosperidad y que no ha dudado en recortar lo que hiciera falta para que los números salgan, son por excelencia “conceptual” los que pueden dar este gran paso: Disolver el Consell, sanear sus deudas y establecer un nuevo marco político-administrativo como se ha sugerido más arriba. Mientras ya se podría estar buscando una solución al tema del transporte, que siendo una isla Menorca, debería tener transportes propios, cuyo gasto y mantenimiento es mucho más agradecido que mantener otro organismo gubernamental del que se podría prescindir. Conlleva una burocracia interminable, pero me consta que tenemos alcaldes aptos, con equipos eficientes, si hay empeño. Tienen mil días y una noche para hacer de este cuento una realidad. Y en ese proceso, además, tendrán garantizada su continuidad porque estarán demostrando su valía y esa idea tan usada por el gallego de las barbas que consiste en “hacer un gran sacrificio”;

“el cambio”. (Y no me refiero a Fidel Castro…) No hay otro modo. Los habitantes de Menorca agonizan, y es verdad que el Consell tiene una lista de operarios en nómina larguísima, que se sumará a las largas colas del paro. Pero con ello, ganamos todos. Del mismo modo, que empresas menorquinas han reducido su personal y cerrado sucursales para no defenecer, la Administración también debe contemplar ese recorte, y no recortando más el sueldo de los funcionarios. Cualquier economista convendrá que la única solución para sobrevivir y volver a crecer es mantener la raíz viva. Si salimos del mercado turístico ahora, nunca más volveremos a entrar. Con este nuevo marco, la población cuenta con muchas ideas y proyectos y ganas de invertir, a cuenta y riesgo propio. Y viendo perspectivas de futuro lo hará. La dinamización volverá a los libros de cuentas y una nueva etapa de prosperidad disfrutará esta tierra nuestra. Tenemos mil días y una noche. Cuanto más esperemos, más grandes serán los intereses de demora, los embargos, las colas del paro, las colas de Cáritas, la petición de ayudas estatales y el fomento de una economía sumergida que asfixia el mayor logro de la historia de España: La Seguridad Social. La señora Carmona, era muy intransigente con “los menorquines”, con su forma de pensar, a menudo se enfadaba por ello y me comentaba “Si es que no me vale de excusa que sean isleños, casi todos tienen tele, y mucha gente dice ver los reportajes de la segunda, a ver si espabilan ya con tanta pamplina y tanto noble y vasallaje y derecho de pernada” Y razón no le faltaba. De eso, hace casi veinticinco años. Ya no soy una adolescente aunque sigo siendo igual de soberbia e insolente, y aún me está dando qué pensar lo que decía la Señora Carmona. Y de cáncer, la gente se sigue muriendo igual.

OPINIÓ

por una zona elevada para deleitarse con las vistas. Lo mismo con la ubicación de Hospitales, Universidades, centros Culturales, hubiera tenido otro talante más práctico y enriquecedor para todos los municipios. Por no hablar de las comunicaciones de ultramar, dentro de la Comunidad de las Baleares y la Península. El gran tema de la actualidad. Centrados en nuestra primacía como municipios, el Consell nos ha tenido entretenidos rivalizando inútilmente sobre aspectos de primera necesidad para todos los habitantes de la isla. Pero, ahora, con el tema de las comunicaciones “transporte aéreo, marítimo…” se han puesto en evidencia. No hablemos de colores, hablemos de la funcionalidad del Consell en sí mismo, su validez y pertinencia. Vivimos en un presente donde la isla sí requiere de esas comunicaciones porque, afortunadamente, va asumiendo su modernidad. Y la necesidad de una circulación con el momento histórico presente general es imperativa: con el exterminio sucesivo del sector primario (agricultura y ganadería), la casi total desaparición del sector secundario, centrado en la industria del calzado y la bisutería y la obcecación del dinero rápido con el desarrollo del sector terciario (todo lo relativo a servicios, donde se incluye el turismo), nos encontramos en el peor momento económico de nuestra historia reciente por culpa de nuestra inclemente inflación, que sumada a la entrada del euro, hace de Menorca un destino deseado pero no a la altura de su coste. Comparado con otros parajes. Si a ello se suma la inexistencia del “transporte” bien por su precio abusivo o por el desinterés de las compañías a tal efecto, “tenemos lo que nos merecemos” que es nada de nada. A pesar de las grandes inversiones en infraestructuras turísticas de las pequeñas, medianas y grandes empresas, Menorca a día de hoy es una inversión a fondo perdido. La única solución es abaratar costes que empiezan desde arriba: la disolución del Consell como ente, y creación del mismo pero con la sola presencia de los alcaldes: cuya infraestructura requiere una habitación con la cabida de ocho personas, que en cualquier ayuntamiento hay a disposición, el reparto de todas las competencias a los Ayuntamientos para que sus diferentes áreas tengan su funcionalidad “funcionando

27


CINE DE ANTAÑO Y NOSTALGICO

OPINIÓ

Aquello si que era cine: sobre todo el norteamericano. Aquí en Ciutadella esperábamos el fin de semana solo para ir al cine, allá en los 50 solo había dos salas de estreno, el Cine Borne y el Alcázar, con una competencia fuera de lo común, y es que los dos cines no tenían otra opción que dar al público lo mejor, y lo chocante del caso es que la población estaba dividida en dos bandos, unos decían que las mejores películas las daban en el Cine des Born y los otros que en el Alcazar (Casino Nou); lo cierto era que en aquellos entonces se hacia buenas películas, el publico se solía mirar la cartelera, fijarse que actores trabajaban y con eso ya se sabia que la película tenia que ser buena y mas si era de la 20 Centuri Fox, La Metro,Warner Brodhers, Paramount, La Universal, La Columbia, United Artist y la .R. K.O Radio, esta ultima absorbida por La Paramount que compro dicha productora. También hay que decir que en la misma década se inauguro un cine de verano ubicado en el ya desaparecido Cine O.A.R. y la verdad es que se hacían buenas películas unas de las que yo recuerdo era Odongo con Jhon Wayne, La Guerra de los Mundos y algunas mas bastante interesantes. ¡Ah! se me olvidaba que también había tres cines mas, pero eran para colegiales y jóvenes; el cine que allí se proyectaba era un tipo de cine blanco y mas censurado; los cines estaban ubicados, uno en el Colegio Salesiano, otro el centro para jóvenes de San Miguel y de vez en cuando se hacia cine en el edificio de la Falange, antiguo Centro Mercantil Lo cierto es que si aquí había competencia, imagínense en Estados Unidos con las productoras, aquello era una lucha constante, a ver quien lo hacia mejor, y quien tenia la estrella mas rutilante y deslumbrante de la pantalla. La gran competencia empezó allá en los años cuarenta con la llegada del color, lo malo fue que Europa entro en guerra y el mercado europeo se fue al traste, entonces se pensó en el mercado latino americano pero había que hacer algo, contrataron actores latinos como Ricardo Montalbán, Cesar Romero, Fernando Lamas, Carmen Miranda, Dolores del Rió, Maria Montez considerada la reina del technicolor, y una de las actriz, considerada la mas escandalosa, y despampanante de la pantalla la Rita Hayworth una actriz medio española mas explosiva que el TNT, y sin olvidarnos, de las actrices americanas Ivone de Carlo o Dorothi Lamour, y con todo eso, se opto por películas de aventuras y musicales, muchas veces adornados con la nadadora y actriz Esther williams con orquesta incluida del catalan Xavier Cugat, y con todo eso a ritmo latino y algo mas, se hicieron películas muy agradables, tales como Copacabana, Fiesta Brava, Escuela de Sirenas, Ave del Paraíso 1ª versión en blanco y negro con Joel Mc Crea , la Reina de Cobra, Ali Baba y Los Cuarenta ladrones, Las mil y una Noche, Gilda, Bailando nace el amor, y un largo etc.. Eso refiriéndose al mercado latino, en cuanto al mercado interior de Estados Unidos se optaba por el cine negro, terror, películas de Tarzan, suspense, la comedia, humor de los Herma-

nos Marx, filmes bélicos y películas del lejano Oeste, todo películas entrañables que nos deleitaron allá por los años 50, ya que por culpa de la segunda guerra mundial y bloqueo incluido, muchas llegaron con retraso Termino el conflicto bélico y la cosa cambio. Lo malo es que entro en ese campo la caja tonta o sea la televisión un competidor casero, y claro, las productoras se vieron obligadas a buscar algo para dar batalla a la tele, en fin había que hacer algo, fuera lo que fuere, fue entonces cuando la Fox se saco de la manga el cinemascope, el sistema consistía un cliché comprimido que al ser proyectado sobre una pantalla curvada de grandes dimensiones, daba la sensación de que estabas dentro de de la historia, con un sonido estereofónico difícil de igualar, muchas productoras optaron por este sistema tan colosal para aquella época, en cambio la Paramount se resistió al principio ya que la productora quería un sistema propio y opto por el Vista Visión proyectado sobre una gran pantalla panorámica, otros optaron por el cine en relieve, aunque el sistema ya venia de muchos años atrás fue en los 50 cuando se hizo mas cine en este sistema, de todos modos eso fue todo un acontecimiento, que hasta la Parmount lo empleo en Crimen Perfecto, Con La Muerte En Los Talones, Vértigo y algunas mas, pero lo incomodo de llevar gafas, fue decayendo y la gente se canso, y opto por el cine convencional, y a finales de los 50 se invento el Cinerama muy parecido al Cinemascope pero en vez de un cliché comprimido se empleaban tres cámaras sincronizadas para filmar y luego se proyectaba con tres proyectores sobre una pantalla semi circular, el problema es que tuvieron que adaptar salas a propósito para este tipo de cine y con el inconveniente de que se veían las rayas de las uniones de las cámaras sobre la pantalla, solo se rodaron dos películas La Conquista del Oeste y Los Fabulosos Cuentos de los Hermanos Grimm, se estrenaron en el 62, este tipo de cine se empleo mas para documentales y al final se opto por el sistema de 70mm el Technirama. En cambio la Metro aliada con la Paramount al final optaron por el sistema Todao de 65mm. Quiero decir con todo eso que sin despreciar el cine de ahora, que el cine de antaño no tiene nada que ver con el cine actual ya que las maravillosas películas de los años 40, 50, 60, y 70 tenían algo especial que llegaban al público. Ahora es diferente, bueno siempre hay alguna película que esta bien, pero lo que impera, en estos momentos son los efectos especiales con ordenador muy empleado en películas de ciencia ficción, y aventuras, y a veces con efectos disparatados que estoy seguro que los que producen el film, ni ellos mismos se lo creen. Este artículo va dedicado con afecto a dos cinéfilos, José y a Jesús Pons Serra. José Mª Cleofe Estévez 28


MOTOS I BICICLETES – Se vende ciclomotor KYNCO VITALITY 49 cc., en buen estado. 350 euros negociables. Tel.: 606 862 112. – Vendo Bultaco Mercurio 155. Impecablemente restaurada y documentada. 2.500 euros. Tel.: 691 74 79 14. – Es ven moto vespa tx 200. Molt bon estat, 10.500 km reals. 971 48 02 55 - 626 761 447. – Vendo moto Rieju MRX, 125 cc, color azul. Año 2004. Precio a convenir. Tel.: 971 38 58 12 – Vendo moto 49 cc, modelo Trueba. Como nueva. ITV recien pasada. 1.100 euros. Tel.: 690 136 961 - 645 825 379 – Bici B.T.T, mida 60 color negro marca OFFROAD-Sport. 1ª mano. 100 euros negociables. Joan 971 38 85 67 NÀUTICA – Vendo Rodman Trancha cabinada.Motor Yamaha 40HP como nuevo. Toldo-ducha-radio teléfono VHF,sonda,compas, chalecos nuevos.Es muy marinera¡ Precio a convenir.Mobil 648 658 644 – Se vende embarcación QUICKSILVER CABINE (ideal para fin de semana y aficionados a la pesca), año 2003, eslora 4,5m, con motor mercury 40 cv, solarium, tapizado y colchonetas int. y ext. polipiel blanco, toldo, sistema electrónico de sonda, remolque, licencia de pesca de embarcación y varios extras. 6.000 euros negociables. Tel.: 676 405 400. – Vendo motor fueraborda Johnson 40 cv. 2.500 euros. Tel.: 669 455 757. ALTRES – Vendo furgoneta TDI, ITV recién pasada, 60.000 km. Bonita y en muy buen estado. 4.500 euros. 663 706 150. – Vendo equipo de música para coche y 4 ruedas con llantas aleación. Móvil: 657 415039. – C/Pintor Torrent, planta baja de 2 dormitorios, salón, baño y cocina completa. 2 patios y terraza de 35 m2 co barbacoa. Antigüedad de 5 años. 420 euros/mes. Tel.: 638 324 311 – Busco casa de campo para alquilar todo el año, con cochera o sala para taller. Elisabet. 685 101 680. eliselis20@hotmail.com – Es cerca company/a de pis a Barcelona. Zona Travessera de dalt. Tel.: 690 319 555 – PREPARACION FISICA mediante entrenamiento con preparador fisico con experiencia, a cuerpos de seguridad del estado. bomberos, policia nacional y policia local, guardia civil y particulares que les guste el de-

porte o deportistas de cualquier disciplina, a domicilio, gimnasios. ciutadella Tel: 647 40 92 35 FEINA – Educadora infantil de 39 anys, s’ofereix per cuidar fiets/fietes es capvespres de dilluns a divendres. Mónica. 971 48 29 17 636 84 04 43. – Busco socio que sea mecánico para montar taller de reparación de motocicletas. Tel.: 691 747 914 / 971 480 652. – Se ofrece cobrador para empresas, sociedades, etc. Seriedad. tel.: 691 747 914 / 971 480 652. – Me ofrezco para trabajar para canguro y cuidado de personas mayores (por horas). También para trabajos de limpieza por horas (bares, restaurantes, oficinas...) y tareas domésticas en general. Interesados llamar al 632406155 – Se ofrece chica responsable y con ganas de trabajar y experiencia para trabajos de limpieza por horas y otras tareas del hogar (plancha...). Por horas. Flexibilidad de horarios. Tel.: 660579006. – Busco trabajo de limpieza por horas y cuidar personas mayores y niños- Elena. 679 287 699 - 971 48 49 63 – Busco socio que sea mecánico para montar taller de reparación de motocicletas. Tel.: 691 747 914 o 971 48 06 52 – Graffiti, ilustracion. Pinto todo tipo de superficies, persianas, murales, habitaciones. Una imagen vale más... www.fullet.blogspot.com - 652 838 118 – Me llamo Rosa y soy buena trabajadora, responsable y eficiente, y busco trabajo de limpieza, camarera de pisos, fregaplatos o pinche de cocina. También cuidaría personas mayores. gracias por su atención. Tel: 622 85 67 0

MOBLES I ELECTRODOMÈSTICS – Es ven Robot Aspirador ROOMBA 531 COMPACT, pràcticament sense estrenar i amb un any i mig de garantia encara. Totalment nova, per només 200 euros. http://www.el-robot-aspirador.com/Roomba/. Telèfon: 630213651. – Vendo torre de ordenador nueva, sofá, tatami + muebles de comedor y habitación modernos. Electrodomésticos nuevos: nevera, lavadora, secadora.... Volante playstattion 2. Todo junto o separado. Precio a convenir. Se alquila planta baja. Tel.: 638 324 311

29


Ses pàgines d'en Bep d' Cuina nostra

Patates al forn amb cebes

Ingredients: 1 kg de patates, 4 cebes grosses, 3 grans d’all, 50 g formatge de Maó vell ratllat, 2 cullerades de mantega anglesa, 1 got de llet sencera, pa ratllat, pebre bo negre i sal.

Elaboració: Començam pelant les patates i les cebes i, després de passar-les per aigua, les tallam a rodanxes ben fines que anirem col·locant per capes dins una palangana apta per enfornar. Primer feim un llit de patates, damunt el qual hi posarem els alls tallats tant fi com sigui possible i ben repartits, ho salpebram al gust i també hi repartim trossets de mantega de la mida d’una avellana. Hi espolsam formatge ratllat i després posam al damunt una capa de cebes, ho salpebram novament, hi posam la mantega, ho regam amb mig got de llet, ho tornam a espolsar de formatge i feim una altra capa de patates; i així successivament fins que acabem amb una capa de patates a la qual, a més de la mantega, hi posarem llet i formatge ratllat. També la podem espolsar amb pa ratllat. Finalment, ho enfornam una hora a 170 graus. La primera mitja hora ho podem tenir tapat amb paper de plata i la resta destapat. Si volem, podem posar el grill del forn els darrers 5 minuts.

Notes: Aquest plat es pot menjar tot sol o bé com a acompanyament de plats de carn o peix al forn. N’hi ha que, a més del pebre negre, hi posen un polsim de nou moscada. També quedarà exquisit si, entre capa i capa de patata i ceba, a més del formatge i la mantega, hi posau bolletes de pasta de sobrassada o bé llenques fines de botifarró blanc o de cuixot de Menorca.

Subscriu-te a

C/ CABRERA, 3 TEL: 971 38 29 20

El Iris 2 de març de 1962 Ciutadella preparava l’homenatge al filòleg Francesc de Borja Moll, al que s’havia d’entregar la Medall d’Or de la Ciutat. El publicista i crític teatral Alfredo Marquerie havia de pronunciar una sèrie de conferències a Ciutadella, organitzades per la Secció d’Estudis del Cercle Artístic. Marquerie, va ser subdirector d’ABC, redactor en cap del NODO i autor de nombroses obres sobre novel·la, viatges, biografies, assaig i crítica. Visitava Ciutadella el Delegat Especial de la Direcció General de Seguretat a Balears, Juan Estévez Domínguez, que va rebre a les plantilles del Cos General de la Policia. El Governador Civil de Balears recordava mitjançant una circular l’obligació de que totes les persones majors de 16 anys havien d’estar en possessió del Document Nacional d’Identitat, i de renovar-lo en el cas que hagués caducat. La Casa de Menorca a Barcelona inaugurava el seu nou local al carrer Diputació 215.

Coses de ca nostra Sabem que... ? (166) per Antoni Picó Vivó(e.p.d)

4 Març 1787 – En Gaspar Benejam i Sastre , havia determinat donar l’ofici d’apotecari al seu fill, Miquel Benejam, fet pel qual l’havia posat baix la direcció del més famós de Maó, però no sabia si podria mantenir-lo tot el temps de la seva instrucció, per tant, demanà ajuda als Jurats. Resolgueren que hi havia molts pares que volen fer aprendre l’ofici d’apotecari als seus fills i que ajudant a ell haurien d’ajudar a tots els altres, per tant se li negà qualsevol tipus d’ajuda. 4 Març 1787 – La mare Abadessa del convent de Santa Clara de Ciutadella va fer present als Jurats, que el dormitori i refectori (menjador) amenacen ruïna, i tenen por de quedarhi sepultades, i per poder fer la reparació necessiten 200 peces de 8, i no tenint dites religioses possibilitat alguna de fer-ho soliciten ajuda. Resolgueren que es donin les 200 peces de 8 a compte del que se’ls deu. 1 Maig 1787 – Per diferents Reials Ordes s’ha destinat el llatzeret de Maó per admetre tots els vaixells que venguin de llevant i altres parts infectats pel seu exfurg. I que a l’illa d’en Colom es troba l’arca del capità Escudero que porta esclaus de l’Alger que estan infectats. 2 Juliol 1787 – A son Mestres de Baix es trobaven allotjats, en la pallissa, 2 dragons (soldats de cavalleria) i el pagès necessitava dita pallisa, per tant els Jurats decidiren fer una casa pels soldats i els cavalls. Consultaren amb el Governador, i els digué que sí, però tenia que estar a la vista de Santa Galdana. 30


QUE POLIT! Que la onada de fred va incrementar la venda als comerços de l’illa, especialment de roba d’hivern i d’estufes. Que Ciutadella podrà legalitzar el 80% de les zones d’hortals. Els panells informatius de les freqüències d’autocars instal·lats perTMSA a la plaça Menorca. La celebració d’una nova edició de la Volta a Menorca en BTT. La presentació de “Sal”, el nou disc en solitari de Bep Marquès. Que el Govern balear ha impulsat la creació d’un grup de treball tècnic i permanent amb l’objectiu d’unificar esforços contra la lluita de esques enverinades. La reconstrucció altruïsta de l’escultura del “Fillet del Caragol” a càrrec de Joan Gomila Camps, i que de segur podrà tornar a la Contramurada aquests mateix estiu.

Dites i refranys... - Es març marceja, i es bord bordeja.

PARENÒSTIC DEL MES DE MARÇ DE 2012 SOL Dia 1 el sol va sortir a les 07,17 i es va pondre a les 18,36 h. Dia 31 el sol sortirà a les 07,29 i es pondrà a les 20,08 h. LES LLUNES DE MARÇ Dia 1 lluna creixent en Bessons. Dia 8 lluna plena en Verge. Dia 15 lluna minvant en Sagitari. Dia 22 lluna nova en Àries. Dia 30 lluna creixent en Cranc. FEINES ALS HORTS, AL CAMP I ALS JARDINS Diuen que si se sembra julivert el mes de març, no granarà fins el segon any. És un bon mes per sembrar ciurons a camp obert, espinacs, bledes, cobrómbols, albergínies, les darreres tomàtigues de ramellet, alls i cebes.

QUE LLEIG! Que la nova executiva balear del PSOE hagi deixat de banda al sector crític menorquí. Que hagin davallat els ussuaris a la línia de bus entre Ciutadella i Maó per mor de la reducció de freqüències. Que la majoria del golfistes que visiten Balears desconeix que hi hagi un camp de golf a Menorca. Que l’Ajuntament de Ciutadella va construir un aljub per a 1.0000 tones d’aiga amb un cost de 150.000 euros a càrrec del Pla E i que no s’empra. Que el bessó del “Fillet del Caragol”, el “Fillet de la Tortuga” que estava a la Contramurada davant Cas General, hagi desaparegut sense deixar-ne cap rastre. Ambdues escultures formaren part de l’embelliment de la Contramurada fet a l’any 1954 pel llavoces batle de Ciutadella, Josep Al·lès Quintana, que va encarregar les escultures.

Els sants de cada dia Divendres dia 2, Pau, Basileu. Dissabte dia 3, Emeteri, Celedoni. Diumenge dia 4, Basili, II de Quaresma. Dilluns dia 5, Adrià, Joan de la Creu. Dimarts dia 6, Oleguer, Marcià. Dimecres dia 7, Felicitat, Pau. Dijous dia 8, Joan de Déu.

SEGURETAT El passat dilluns, el delegat del Govern de les Illes Balears, José María Rodríguez, es va reunir amb la Junta Local de Seguretat de Ciutadella per a organitzar i coordinar el dispositiu de seguretat que s’ha de posar en marxa de cara a les properes festes de Sant Joan. Entre els temes abordats van destacar la problemàtica dels menors d’edat que es desplacen a Ciutadella amb motiu de les festes amb un major control als ports d’expedició per tal que els menors no portin alcohol, com també una major presència d’efectius de la policia nacional i de la guàrdia civil. També es demana incrementar la presència de policies de paisà i reforços de policia local per a dirigir el tràfic i vigilar les urbanitzacions.

31


Inmobiliaria

C/ MURALLA D’ARTRUIX, 2 CIUTADELLA DE MENORCA Tel. 971 38 34 76 Móvil 610937827 E-mail: inmob.anglada@terra.es www.inmobiliariaanglada.com

PISO RECIÉN ESTRENADO de 70 m2 aprox. en primera planta, con 3 dormitorios, comedor-estar, cocina, baño y patio interior. Amueblado y equipado. Precio gran ocasión: 106.000 €. APARTAMENTO EN CALA BLANCA. TIPO DÚPLEX. A 50 metros de la playa. Con 2 dormitorios, comedor-estar, cocina, baño, terraza, patio propio y patio comunitario. Amueblado y equipado. Precio Gran Ocasión: 73.500 €. CASA EN PASSEIG SANT NICOLAU DE PLANTA BAJA CON VUELO PARA 2 PLANTAS. Consta de 147 m2 edificados y una superficie de solar de 432 m2. Enorme patio y grandes posibilidades. Precio: 494.000 €. CHALET INDIVIDUAL EN CALA’N BLANES en una parcela de 750 m2. aprox. Consta de 150 m2 edificados aprox. En perfecto estado. Dispone de 4 dormitorios, comedor-estar, cocina independiente, 2 baños (1 en suite), trastero, terraza cubierta, jardín, piscina, barbacoa y solarium edificable. Aire acondicionado y amueblado. Precio Gran Oferta: 340.473 €. LOCAL COMERCIAL MUY CÉNTRICO de 120 m2 aprox. Todo planta baja. Recién estrenado: 3 años. Dispone de tienda, trastero, almacén, despacho, taller y cuarto de baño. Preinstalación de aire acondicionado. Precio Oferta: 214.000 €. HORTAL EN CAMI DE LA TRINITAT de 1.500 m2 aproximados de terreno y una edificación de 100 m2 aproximados. Consta de 3 dormitorios, cuarto de baño, comedor-estar, cocina, terraza, jardín, aljibe, pozo de agua, barbacoa y caseta de aperos. Precio: 190.000 €. PARCELA EN CALA’N BOSCH de 575 m2 aproximados. Dispone de proyecto para edificar un chalet unifamiliar aislado de 2 plantas. Zona tranquila. Cerca del puerto deportivo. Precio Ocasión: 105.000 €. PISO EN PRIMERA PLANTA RECIÉN ESTRENADO. 1 dormitorio, comedor-estar, cocina independiente, baño y preinstalación de a/a. Semi equipado. Precio Oferta: 84.000 €. PISO EN BLOQUE SÓLO 2 VIVIENDAS. 85 m2 edificados. Con 3 dormitorios, comedor-estar, cocina independiente, baño completo, terraza/balcón, trastero y calefacción. Amueblado y equipado. Precio Oferta: 130.000 €. DÚPLEX con 3 dormitorios, baño, aseo, terraza semicubierta, lavadero, comedor-estar con chimena, cocina independiente, a/a y galería. Amueblado y equipado. Precio Oferta: 134.000 €. PLANTA BAJA CON ENTRADA INDEPENDIENTE. Consta de 3 dormitorios, comedor-estar, cocina, baño y pequeña terrazita. Amueblado y equipado. En perfecto estado. Seminuevo. Da a plaza peatonal. Precio Gran Ocasión: 141.237 €. CASA TOTAL Y RECIENTEMENTE REFORMADA. Zona Playa Grande. Consta de 230 m2 edificados en total repartidos entre garaje, sala loft tipo local, barbacoa, comedor-estar, cocina, baño, aseo y 2 dormitorios y 2 terrazas. Precio: 320.000 € Negociable. CASA EN LA CONTRAMURADA DELANTE PLAZA DE ARTRUIX. DE 3 PLANTAS. Posibilidad de convertir la planta baja en local comercial. Superficie del terreno: 140 m2. Superficie total construida: 293 m2. Precio: 412.000 €. BUNGALOW INDEPENDIENTE EN C. BLANES 2 dormitorios dobles, sala de estar, cocina independiente, amplia barbacoa, trastero, lavadero, baño completo, ducha exterior, terraza cubierta, patio y parking. Semiamueblado. Precio oferta: 176.697 €. BUNGALOW EN CAP D’ARTRUIX, todo planta baja, con entrada independiente. Compuesto de 2 dormitorios, comedor-estar, cocina, baño, terraza, jardín privado con césped y piscina comunitaria. Amueblado y equipado. Precio Oferta: 115.000 €. PARCELA EN 1ª LINEA DE MAR EN CAP D’ARTRUIX. De 900 m2. Edificable 2 alturas. Vallada y vistas excelentes al mar. Infórmese en nuestra oficina. GARAJE en la calle Torres Quevedo. Es un garaje individual en un parking comunitario. Cerrado con puerta de pvc Tiene 26,13 m2. Precio Oferta: 19.500 €. HORTAL A 100 METROS DE CIUTADELLA. Dispone de un terreno de 1.400 m2 aproximados. Edificados tiene en total 150 m2 aproximados distribuidos en amplio garaje, cuarto almacénlavadero, casa amueblada que consta de 2 dormitorios dobles, comedor-estar con chimenea, cocina independiente y cuarto de baño. Además la finca también dispone de aljibe, gran variedad de árboles frutales, barbacoa, solarium y paredes muy bien valladas. Precio: 211.000 €. PISO TOTALMENTE REFORMADO. BLOQUE SÓLO 2 VIVIENDAS en calle céntrica. Con 3 dormitorios dobles con armarios empotrados, baño completo, aseo-lavadero, comedor-estar con chimenea, terraza cubierta, despensa, trastero y derecho a vuelo. Construidos: 120 m2 + trastero y vuelo de 56’50 m2. Precio: 155.000 €. PISO DÚPLEX DE PLANTA BAJA RECIÉN ESTRENADO. Bonitos acabados (parket, etc.) Consta de 2 dormitorios dobles (1 por cerrar), baño, aseo, aire acondicionado, comedor-estar y cocina. Total 75’26 m2 edificados. En perfecto estado. Posibilidad de trastero a parte. Precio: 149.350 €.

Busca personas arraigadas en MENORCA. Con un claro perfil comercial y de servicio. Interesados en iniciar su actividad en el sector Seguros. Como Agente Profesional de Seguros; a tiempo completo o con dedicación parcial. OFRECEMOS: • SEGURIDAD ECONÓMICA. • PRESTIGIO PROFESIONAL. Pudiendo llegar a ser gerente de una Oficina de Agencia. Interesados enviar C.V. a: antonio.rossello@catalanaoccidente.com (Antonio Rosselló) jose.peon@catalanaoccidente.com Fax: 971719416. (J. Vicente Peón)

iris 2-3-2012  

informacio i cultura