Page 1

Senior Erhverv Thy-Mors Nyhedsbrev

1. årgang

7. udgave

Og der blev lys....

Så skete det igen

Af Kristian Vestergaard

Familien Lørup er mere til læder. Derfor har de venligst doneret to let brugte sofaer. Det betyder, at lokalerne efterhånden bliver helt behagelige at være i.

Den mørke årstid kræver mere lys. For SETM har 2006 været et godt år. Vi har fået mange nye og aktive medlemmer og taget fat på at pleje virksomhedssiden. Kontorrutiner er blevet opdateret og der er blevet brugt megen tid på at højne informationsniveauet. Alt det gode kan blive endnu bedre. Modsat mange af de andre 26 SEnetværk i Danmark ser vi optimistisk på 2007. Vi har netop sendt ansøgning til AMS for det kommende år og regner med svar inden jul. Pengene er på finansloven både for 2007 og 2008. Tegnene i sol og måne er derfor lyse. Men det kræver selvfølgelig en fortsat aktivitet hos medlemmerne og seriøsitet. Der går stadigvæk 325 ledige seniorer i Thy og på Mors. Flere og flere virksomheder kender vores eksistens. Der er stadigvæk megen fornuft i at have godt med lys i Kirkestræde 1.

Kursus i Medlemsservice på Svendborg Vandrerhjem Af Rita Hougaard

Jeg vil her kort fortælle om dette kursus, som jeg deltog i sammen Niels Erik Fischer d. 28.-29. november. Klokken 13.00 mandag startede med en gennemgang af hvad Senior Erhverv er for en størrelse. Derefter blev vi inddelt i grupper efter ønske. Jeg kom i en gruppe, der skal lave et rollespil omkring et virksomhedsbesøg mellem Senior Erhverv og en virksomhed. Vore undervisere er Torvald Fondsbøl og Finn Bech Pedersen, dygtige folk. Sidst på eftermiddagen får vi et eksempel på JOBSOL, som er et eksempel på kompetenceafklaring Tirsdag arbejder vi først i arbejdsgruppen, og derefter kommer handelslærer på Randers Handels-

12. december 2006 skole Aksel Blaabjerg og fortæller om personlig udvikling – også i form af personlige erfaringer. Han her også skrevet forskellige bøger: Fra fædreland til morstat og Billedmageren – ledelse i kaos. Onsdag får vi noget at vide om hvilke muligheder, vi har som ledige: Virksomhedspraktik, Ansættelse med løntilskud og Opkvalificering. Derefter præsenterer hver af de 5 arbejdsgrupper deres rollespil. Ud over alt dette faglige og saglige vi lærte, var der også mange meningsudvekslinger. Og det sociale fyldte også meget: morgensang, 2 byture (på den ene besøgte vi Jens Otto Kraghs søns værtshus), og tirsdag aften var der festmiddag med underholdning af os selv. Det var et rigtig godt og inspirerende kursus, som jeg varmt vil anbefale. Som et kuriosum vil jeg nævne den fantastiske mad

Kontoret har åbent: Til og med fredag d. 22.12 Vi åbner igen: Tirsdag d. 2.1.2007

Medlemsgruppen inviterer alle medlemmer - aktive som passive - til en kop juleglögg og pebernødder

mandag den 18/12 kl. 13:00 – 15:00 i SETM’s lokaler i Kirkestræde 1, Thisted. På gensyn! Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. th. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk


For- og næstformandsmøde i Vissenbjerg den 23.11.2006 Af Jens Hersby Der kom repræsentanter fra 27 netværk, AMS, 2 fra Discus samt de 2 landskoordinatorer - i alt ca. 60 personer. Der er pr. 30.9.2006 1144 medlemmer, og dette er ikke nok. Medlemshvervning skal have topprioritet løbende, ellers vil flere netværk komme i problemer med hensyn til kravet om minimumsantal på 25 stk. Det koster 6750 kr at få en senior i arbejde, det er billigt, så netværket en en rigtig god ting. Kursusaktiviteterne i Svendborg får topkarakter, der er rigtig mange kursusdeltagere, som har stor glæde af opholdet, og har fordel af det i deres arbejde i de respektive netværk. Forslag fra koordinatorerne, at hvis nogle netværk har brug for hjælp, f.eks. til endagskursus med focus på medlemshvervning, så kontakt dem. Statusrapport fra Discus: Den endelige rapport vil være færdig i begyndelsen af det nye år. Men det korte er, at Discus er et privat rådgivningsfirma i Aarhus, der har en undersøgelse i gang om: ”Det rummelige arbejdsmarked”. Og heri indgår også netværkene Senior Erhverv. Der blev kun løftet en lille flig, men noget kunne tyde på, at langt de fleste af seniorer, der komme i arbejde, får job i virksomheder med under 25 ansatte. Men det vidste vi vel godt, men så går tiden da med noget for dem der laver undersøgelsen. Lisbeth Ougaard fra Arbejdsmarkedsstyrelsen fortalte, at Vel-

færdsreformen træder i kraft pr. 1/1- 2007. 1. behandling har fundet sted, og det ser ud til, at den stort set vil blive gennemført, som forslagene er lagt frem. Ansøgningsskema er lagt ud på nettet. Af AMS hjemmeside fremgår det, at bevilling for 2007 er ok, men de har endnu ikke fået pengene. Netværkene skal dog søge senest 11/12, hvis de vil med i den første behandling, d.v.s. 1 rate skulle så være klar til udbetaling inden årsskiftet. Der er også afsat penge til 2008, hvis foreningerne har det fornødne/ minimumsantal på 25 medlemmer. Men 25 medlemmer er grænsen, den kan ikke rokkes, så medlemshvervning hele tiden, ellers kan nogle netværk meget hurtigt få problemer. Gode råd fra koordinatorerne: Uddelegere – Afgrænse – Gøre det overskueligt. Evt. sende julekort til de virksomheder vi har besøgt i år. Meget vigtigt: Medlemshvervning Ps.: Møgvejr at køre hjem i.

Nyt

JobCenter i Thisted

Fra 1. januar 2007 bliver det nuværende AF og jobbutikken en del af det nye JobCenter. Det får til huse i den tidligere Borgerskole i Skolegade 4 tæt ved banegården og rutebilstationen. Telefonnummer 99172400 og mail: jobcenter@thisted.dk

Foto: Jette Lørup

Alle bør kende STM Af Kristian Vestergaard

At udbrede kendskabet til os er en stor, svær og vigtig opgave. Især når pengene er få. Markedsføring overfor nye medlemmer må siges at virke, da tilgangen i år har været fin. Vi forsøger at styrke kontakten til medlemmerne ved at udsende månedlige Nyhedsbreve. Med “Trofast“-rapporten fik vi et godt samarbejde med Erhvervsrådene. Vi bliver meget godt modtaget på virksomhedsbesøg. Alle kan ved at besøge hjemmesiden blive vel orienteret om netværket. SETM.dk bliver stedet, når vi skal kommunikere. Opdatering sker hver mandag. Her i december har vi udsendt særnummer Nyhedsbrev 6½ til 350 virksomheder i Thy og på Mors. Alle årets nyhedsbreve kan hentes via hjemmesiden. Der kommer et par spot-annoncer i ugeaviserne, som neop henviser til hjemmesiden. Vær med til at forbedre informationen - kom med gode ideer, oplevelser og synspunkter.

De gamle nisser ønker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. th. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk

nyhedsbrev7  

Kursus i Medlemsservice Medlemsgruppen inviterer alle medlemmer - aktive som passive - til en kop juleglögg og pebernødder på Svendborg Vand...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you