Page 1

Senior Erhverv Thy-Mors Nyhedsbrev

5. årgang

45. udgave

TM

4. maj 2010

Ret godt Åbent hus 22. april

IBIZ - lastbil med IT-løsninger

Af Kristian Vestergaard

Af Johnny Vang Dahlberg

Som 16 andre af de 22 foreninger, som er med i SE netværket, inviterede vi potentielle nye medlemmer samme dag. Erfaringsmæssigt er de to årlige Åbent hus dage meget vigtige for rekruttering af nye medlemmer. Derfor blev eventen også tilrettelagt efter manual. Intet skulle være tilfældigt. En af de indledende manøvrer var at udsende 630 breve med invitation til ledige seniorer i vort område. Med velvillig hjælp fra vore fætre og kusiner under Arbejdsmarkedsstyrelsen(AMS), Jobcentrene i Thy og på Mors, lykkedes det. Tak - det er det, der virker. Desuden 7 annoncer i ugeaviserne, plakater og pressemeddelelse. Alt var timet og tilrettelagt. Bestyrelsen og andre medlemmer startede dagen med at hente 30 rundstykker m.m. - og så forventningsfulde på døren. Den spændte læser spørger så: Gik døren da op? Og svaret er: Ja - også i den grad. I løbet af de 4 timer servicerede og informerede vi 54 besøgende. Heraf blev 9 indmeldt på selve dagen. Efterfølgende er der i alt kommet 19 nye medlemmer, som vi har holdt møde med mandag/tirsdag ugen efter. Var det godt? Ja - det var bare så godt! Arrangementet var eksemplarisk for os - måske også for andre SE foreninger. Manualen er nemlig ikke hemmelig. Velkommen til nye medlemmer! Og tak til dem, der bar!

Dårligt nok har vi sagt goddag og velkommen til nye medlemmer - inden vi forsøger at slippe af med dem igen. Via vort samarbejde med Erhvervsrådene i Thy og på Mors har vi fået en stand på IBIZ-turen på Mors og i Thy. Ikke fordi vi vil sælge IT-løsninger, men fordi der deltager virksomheder. Vi vurderer, at 200 lokale virksomheder runder os her. På Mors: 6. maj I Thisted: 10. maj Erhvervsrådene annoncerer. Deltagelsen er mest for at vise flaget - men også for at slippe af med medlemmer - til job. Se her: http://www.thymesse.dk/ Tjalfe nyder foråret og den friske skovbund i parken Christiangave Foto: Kristian Vestergaard

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk - side 1


IT Status - maj 2010

Fortsat brok

Af Kristian Vestergaard

Med generalforsamlingens Kære SE kammerater! 1. maj kan bruges til flere ting. Bl.a. til at få godkendelse af regnskabet for bragt foreningens IT up-to-date. 2009 den 3. marts sendte vi Den 24.04.09 fik alle SE netværk deres eget link til databasen, alle papirer til AMS den 7. der peger på postnummer, f.eks.: http://www.senior-erhverv.dk/ marts for lige at få udbetalt de sedkcv/x5/loginreg.asp?NTabel=8600 [SE Søhøjlandet], sidste 10 % for 2009. 13 netværk har ændret - andre forstår ikke hvorfor DB ikke virker. Vi har jo lagt pengene ud for De kan så til genglæld være årsag til selv at tricke DB - og har AMS, men regnede faktisk med lokale problemer og ingen A1 og A2 registrering. AMS rapporten, at få dem igen. der genererer kvartalstal, mangler de også. Nu her i starten af maj 2010 Kun 7 netværk er med på Typo3. har AMS ikke reageret. Ja - desværre har AMS heller Netværk Hjemmeside Link til DB ikke bekræftet modtagelsen af Typo3 + rigtigt link (7) Vendsyssel Ikke Typo3 9800 udbetalingsanmodningen. Ikke T3 + rigtigt link (6) Nordjylland Ikke Typo3 9200 Vi ser frem til en lidt hurtigere Ikke T3 + forkert link (6) Thy-Mors Typo3 7700 sagsbehandling i AMS fremIkke T3 + egen DB (3) Midtjylland Typo3 7400 over. Søhøjlandet Typo3 8600 Ellers har SE ca. 1300 friske Kronjylland Typo3 8900 medlemmer, som måske kan Aarhus Typo3 8000 hjælpe. Horsens-Vejle Ikke Typo3 Forkert - egen løsning Trekanten Ikke Typo3 Forkert - egen løsning Velkommen til nye Esbjerg Ikke Typo3 Egen Database Sønderjylland Ikke Typo3 6200 Som nyt medlem håber vi, at Odense Ikke Typo3 Forkert du vil bruge os - og være med. Ledergruppen Ikke Typo3 5100 Kontoret er udstyret med de Svendborg Ikke Typo3 Egen Database fleste tekniske fornødenheder. Lolland-Falster Ikke Typo3 Forkert Måske er snakken med andre Sydsjælland Ikke Typo3 4700 medlemmer lige så vigtig. Slagelse Ikke Typo3 4200 Aftal evt. et møde. Eller se Nordvestsjælland Ikke Typo3 Egen Database måske bare hvad der sker. Nordsjælland Ikke Typo3 Forkert Hovedstaden Typo3 1000 Vi arbejder mest i grupper. Vestegnen Ikke Typo3 Forkert Det er for gruppen vigtigt, at du Sjælland Øst Typo3 4000 melder til og fra. Umiddelbart er den eksisterende IT-situation helt uholdbar, hvis Det er vigtigt, at du får lavet dit vi da mener fælles fodslag. IT-udvalget indkalder forslag til løsCV snarest. Har du problemer, ning. Ellers skal vi da bare opfordre nogle af foreningerne til at så hjælper kontoret gerne. gøre noget - nu. Det har foreningerne så nu haft et år til. Når du får et job - så meddel det til SETM. Det gælder også praktik og aktivering. Mange medlemmer får jobs - alle muu-lige og umulige kommentarer men vi får aldrig besked på det.

Brokkassen

¤ Du Maren - er det rigtigt, at især de rige fik mia. i skattelettelser ? - Ja da! Men nu mangler vi alle pengene hvet år de næste 3 år - siger Hjorten. ¤ Jamen Sofie - hvem skal så spare og finde pengene ? - Såre simpelt! Kommunerne rationaliserer bare ! ¤ Hvad kan jeg så gøre ? - Æd græs - mindre hø - ingen melasse og slet ingen soyaskrå ! kv

Hold venligst SETM opdateret. Ide, tekst, foto og layout: Kristian Vestergaard m.fl. Alle Nyhedsbreve kan hentes på hjemmesiden www.setm.dk

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk - side 2

Nyhedsbrev N45  

Nyheder fra SE Thy.Mors

Nyhedsbrev N45  

Nyheder fra SE Thy.Mors

Advertisement