Page 1

Senior Erhverv Thy-Mors Nyhedsbrev

5. årgang

42. udgave

TM

25. januar 2010

Lidt historie Af Kr. Vestergaard

Kong Vinter lagde kontoret øde her i starten af januar. Alle dokumenter var til rådighed. Og denne dag skulle det være. 10-års jubilæet truer. Tilløbet har været undervejs længe - SETMs historie skulle skrives. Umiddelbart en snild sag for en historiker som mig. Materialerne er/ var enormt. Udklip fra pressen, bestyrelsesreferater, netværksnyt, diverse korrrespondancer og mails, interne notater og referater. Heldigvis har vi hos SETM gemt det meste. Og heldigvis lever de fleste aktører stadigvæk - men desværre ikke alle. Et af denne histories resultater, der vækker forundring, er, at der blev afsat 200.000 kr. pr netværk i 2000 - og at AMS finder, at det samme beløb går i 2010? Umiddelbart er der vel pristalsregulering og inflation. Men AMS lever åbenbart stadigvæk i 2000. Dette er uforståeligt for os. Men vi bor jo også i nordvestjylland. Så vi beder om forståelsen, da vi jo heller ikke kender hverken moms eller pristal. Denne fulde historie om Senior Erhverv Thy-Mors kommer elektronisk til alle indenfor ca. en måned - næsten uden sarkasme. Årsagen til udsættelsen er, at mit historikergen er blevet vakt i flere tilfælde. Der er simpelthen en række forhold i historien, som kræver en nærmere undersøgelse. Cavling-prisens uddeling for 09 har bestemt ikke gavnet sagen. Vi vil nemlig altid levere de optimale/ mest rigtige oplysninger. Men nu må vi jo se. Tilbagevendende emner især de første år var at samle nok medlemmer, at få kontorvagten besat - og at få gjort rent/ryddet op. Det er sager, vi ikke bruger tid på længere - at diskutere.

Foto: Aksel Schmiegh

On the road again Den 11. marts 2009 havde vi her hos SE Thy-Mors besøg af Londonbussen. Eventen var mest tænkt for at få også 60+ ’ere som medlemmer. Her i 2010 er vi blevet inviteret til af køre med lastbil med focus på virksomheder. IBIZ - Innovationscenter for eBusiness kører en Danmarkstur 19. april - 20. maj. Ideen er at fremme små og mellemstore virksomheders brug af forretnings-IT. Men selvfølgelig også at netværke. Derfor er vi med. Vi får en stand - og mulighed for PR. Umiddelbart en appelsin. Projektet er overkommeligt og en fin mulighed for at møde en række virksomheder. Vores mulighed for at deltage er bl.a. affødt af det gode samarbejde med Erhvervsrådet.

Foto: Aksel Schmiegh

Måske kunne det være en ide for andre netværk. Projektet er jo landsdækkende.

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk - side 1


Galleri Señoras y Señores Af Minna Klange Udstillende kunstner fra 20. januar til 19. marts 2010 er maleren Birte Ohsten fra Stenbjerg i Thy. Hun udstiller 28 af sine arbejder, både oliemalerier og akvareller. Birte Ohsten er uddannet på Kunstakademiet i København. Hun maler landskaber med især motiver fra klitheden i Thy. Samtidig er Birte Ohsten en maler, der rejser meget uden for Danmarks grænser for at finde inspiration i nye omgivelser. Rejsemålene er bl.a. Chile, Spanien, Sydfrankrig, Grækenland og Italien, de skandinaviske lande og det gamle Østeuropa. Som udgangspunkt opholder Birte Ohsten sig i Thy om sommeren og i København om vinteren. Alligevel kan man ikke sjældent træffe hende på bopælen i Thy en vinterdag. Her har hun udstillingsbygning med atelier beliggende i tæt tilknytning til sit smukke, ældre fiskerhus på Stenbjerg Kirkevej 92. Birte Ohstens malerier er impressionistiske, malet med lette penselstrøg. Malerierne er holdt i lysere farvetoner ofte med enkelte ubemalede flader, hvilket tilfører dem en ganske særlig lethed med et gennemsigtigt, flygtigt udtryk. Birte Ohstens malerier er ifølge mange kunstanmeldere poetiske og naturlyriske. Foruden nyere malerier og akvareller indeholder udstillingen også malerier fra Birte Ohstens tidlige maleperiode, hvor farverne er mere kraftige og kompakte. Birte Ohsten udstiller både i Danmark og i udlandet og har modtaget talrige legater og priser. Hun er medlem af kunst-

Birte Ohsten 2008 nergrupperne Cromisterne og April-udstillingen Vrå. Udstillingen er åben onsdagfredag fra 10-14.

Landskab Norge 1980

Klitheden Thy 2003 Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk - side 2


Helikopteren Af Kr. Vestergaard Vi kan dagligt i medierne høre økonomerne udtale sig forskelligt om fremtiden. Det skal man nu ikke være så forbavset over. De hiver lidt forskellige økonomimodeller ind i deres PC - og i modellerne er der en række forskellige forudsætninger. Modellerne er bygget på to nærmest fundamentale trosretninger. Enten styres økonomien mest af efterspørgsel eller så er det udbud. Og så er der alle varianter af en kombinationen. Økonomien kan for- Foto: Aksel Schmiegh stås og dermed styres. For tiden har udbudsøkonomerne politsk bolden. For SE-medlemmerne udmøntes det i, at der skal søges to jobs pr. uge - tidligere 4 jobs. Udbud af arbejdskraft skal synliggøres - og kontrolleres. Efterspørgslen efter arbejdskraft - kontrolleres ikke/ jobs skal ikke opslås i det private. Private kan besætte nye jobs udenom systemet. Vores netværk eksisterer vel lige præcis pga. denne afgørende detalje. I 1946 blev der født 96.111 nye borgere. I 1983 kom 50.822 til verden. Derefter er fødselstallet rimeligt stabilt på 64.000. Groft sagt mangler vi 32.000 nyfødte pr. år i forhold til efter krigen. Det historisk lave ledighedstal på 46.000 i september 2008 kunne ikke bevares. I 2009 er antallet tredoblet. Også i 2009 skete der imidlertid lidt, som ikke var forudset. Flere over 60 år valgte simpelthen at blive på arbejdsmarkedet end tidligere. I forhold til prognosen fra 2004 er der nu 14 % flere 60-66-årige på arbejdsmarkedet - især på det offentlige område. I 2015 vil der f.eks. mangle 8.000 lærere. Hvordan dette problem skal løses bliver interessant. Lokalt i Thy og på Mors ser vi især produktionsvirksomhederne forsvinde. De mest begavede unge får uddannelse udenfor regionen - og kommer ikke tilbage. Hvorfor skulle de det? Tøserne er væk. De tilbageværende er mænd, der i bedste fald kan reparere knallerter og plæneklippere. Der ligger da bestemt opgaver for os i fremtiden. Umiddelbart vil seniorer få gode muligheder de næste 3-5 år. Men det kræver selvfølgelig, at der en efterspørgsel efter arbejdskraft. Og her har folketingspolitikerne ikke vist de store initiativer.

Brokkassen

Generalforsamling Torsdag 4. marts 2010 kl. 19.00 Kirkestræde 1 Mødeindkaldelse pr. brev

- alle muu-lige og umulige kommentarer CO2?

¤ Du Maren - hvordan gik det egentlig med klimatopmødet og - Ingen ved det! Det blev vist en stor fis i en meget lille hornlygte! ¤ Hvad så Sofie - du så vel Dronningens nytårstale ? - Tjah - vi skal tænke på de nære ting og stresse af! Hvad nyt skal jeg gøre? ¤ Jamen - du hørte vel Lykke-Lars ønskede os et godt nytår? Ja da! En meget venlig tale. Hvem havde skrevet den for ham? kv

Vi håber bestemt at mange medlemmer vil være med Ide, tekst, foto og layout: Minna Klange & Kr. Vestergaard Alle Nyhedsbreve kan hentes på hjemmesiden www.setm.dk

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk - side 3

Nyhedsbrev 42  

Nyhedsbrev 42 fra Senior Thy-Mors

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you