Page 1

Senior Erhverv Thy-Mors Nyhedsbrev

4. årgang

38. udgave

TM

12. oktober 2009

Tanker er toldfrie

Konjunktursvingninger ?

Det sagde man i min barndom og told er stort set afskaffet nu. Hvis netværkene tænker lidt konstruktivt, så vil de fleste erkende, at netværkets overlevelse og aktivitet er yderst afhængigt af få personer. Hvis eller når - disse nøglepersoner forsvinder, er man på den. Senest har vi set det m.h.t. ITsituationen. Når edb-nørderne er væk - sker der ikke en dyt. Der er ingen arvinger. Viljen er der, men evnen mangler.

Det sidste års ledighedstal har været en blandet fornøjelse. I pressen har overskrifterne været præget af pessimisme - men det er lidt svært at finde fokus. Med en rekordlav seniorledighed (under 100) hen over sommeren 2008 begyndte krisen at tage fart fra september. I marts 2009 er toppen tilsyneladende nået med 354 ledige seniorer Thy-Mors. Siden er tallet støt faldet måned for måned - så vi i august har et antal på 241.

16-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-66 år

Foto: Anne Eriksen

Enkelte netværk deltager ikke i de fælles kurser i SEdk. Det er den direkte vej til lukning. Evnen til at markedsføre SE mangler i den grad. Nu kan vi alle snart se tallene for nye medlemmer i 3. kvartal - og græmmes. Senior Erhverv netværkene bør bestemt gribe lidt i egen barm - og spørge: Kan vi gøre det bedre? SE er nogle steder et fantastisk sted for mange ledige 50+’ere. Måtte vi håbe, at politikerne ser det, når puljen udmøntes for 2010. Alle skal være med.

aug.

sep.

okt.

nov. dec. jan.

feb. mar.

apr. maj

juni

juli

aug.

Kilde: Statistikbanken

Som det ses af kurverne er tendensen klar. Seniorledigheden stiger fra august til marts, men falder så konstant til et niveau, som var gældende sommeren 2007. Månedlig ændring i seniorers ledighed - Thy-Mors

Morsø Thisted Thy-Mors

Kilde: Statistikbanken

En forklaring på udviklingen kunne være, at virksomhederne i Thy og på Mors holder fast på den erfarne arbejdskraft - og det er godt for seniorer. En anden forklaring kan være, at mange 60+’ere vælger efterlønnen og derfor ikke er med i ledighedskøen. Under alle omstændigheder er Senior Erhverv Thy-Mors leveringsdygtig i nye modne medarbejdere. Se flere statistiktal i arkivet på vores nye hjemmeside. HUSK Udflugt: Kirsten Kjærs Museum med musik. Hvornår: Lørdag den 31.10 kl. 14.00 - 17.00 Hvor: Langvadvej 64 i Frøstrup. Kør selv til stedet. Hvem: For alle medlemmer med evt. 1 ledsager. Hvad koster det: SETM dækker alle udgifterne. Tilmelding: Senest fredag den 23.10 kl. 14 til kontoret

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk - side 1


Ga

Señoras y Señores

Inge Dybdahl

Åbningsudstilling 12. Oktober - 18. December 2009 Åbent: Onsdag - Fredag kl. 10 - 14

lle

ri

Galleri Señoras y Señores Ideen var at få skiftende kunst på Senior Erhvervs vægge. Alle i bestyrelsen var meget enige og sanktionerede. Minna Klange er forkvinde/tovholder i projektet. Ud over den store tillid til Minnas dømmekraft m.h.t. kunst så havde vi selvfølgelig en formodning om, at lokalerne skulle indrettes lidt anderledes. Og sådan bliver det. Reoler flyttet, gardiner væk, reproduktioner ned, nye persienner, pollyfylla og maling, maleriophæng m.m. Ideen er nu, at vi ca. med 2 måneders mellemrum skifter kunstner. - Ophængene er på plads. I processen har der været involveret et hav af medlemmer, som har løst opgaven til tiden. Tak til alle.

Senior Erhverv Thy-Mors Kirkestræde 1, Thisted - 9791 1019

Klarer Ernst & Peter pynten ? 35 m. gardinstænger indkøbt. De lå i mødelokalet. Ernst Breum påstod at opsætningen var ”A piece of cake”. Kontoret lovede at skaffe stige til torsdagen, hvor eventen skulle afvikles. Der er da godt nok 4 m. op til loftet. Ned til ”Tøj & Sko”, som tidligere har leveret stige til låns. De havde lige haft besøg af Arbejdstilsynet, som havde kasseret stigen onsdag. Derfor var stigen selvfølgelig væk - men der kom en ny med fragtmanden vistnok torsdag. Den til dirrende spændte læser tænker så: Klarede Ernst sagen ? Lidt værre blev udfordringen, da gardinerne skulle ned og persienner op. Her meldte Ernst pas som forkarl. Men Peter Norre bød sig straks til. Han afkortede de 4 persienner og monterede dem i 4 meters højde. Det indledende spørgsmål kan klart besvares med: Ja! - så flot.

Fernisering og anden smørelse Torsdag aften den 8. oktober var SETMs medlemmer inviteret til Klubbens arrangement med Ølleriet i Heltborg. Da vi samtidigt kunne holde fernisering i Galleriet blev det en kombi-aften. Kirkestræde summede af liv. 25 deltagere betragtede de ny malerier og vurderede godt og grundigt på smagsprøverne fra Ølleriet Haandgjow i Heltborg. Det var noget for øjet og for ganen - men også en del snak.

Brokkassen - alle muu-lige og umulige kommentarer ¤ Du Maren - så du flyvemaskinen med Obama? - Nej - jeg troede. det var Søren Gade, der flygtede eller skulle på jagttur. ¤ Hvad så Sofie - så du Jæger Rathsack snige sig forbi Ferdinand ? - Ja. Men det var bare fordi, han ikke er en ko. Køer opdager Rathsack. ¤ Jamen - synes du ikke, at de andre køer en meget brede bagtil ? - Joh! - Men det er da godt de ikke går i en gul faconsyet spadseredragt.

Foto: Anne Eriksen

Forventningerne var store men umiddelbart blev de indfriet. Niels Kolding fortalte levende om alle processerne i produktionen og detaljerne i Heltborg. Den støttende PowerPoint gav mulighed for 10 brud med forsøgssmagning. Det var rigtigt godt - ikke bare øllet men også præsentationen. Vi anbefaler øl fra Thy. Og gerne fra Heltborg. Det var en stor oplevelse, at kunstneren Inge Dybdahl deltog i vores fælles event. Tak til Inge + mand, som stod alle Ølleriets prøvelser igennem. Nu må vi så se hvordan det ser ud med kærligheden til billederne. Delagerne hilser på fotografen: Aksel Schmieg.

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk - side 2


”Profil”

”Kiss me”

”Netværk”

Pressemeddelelse Åbningsudstilling i Galleri Señoras y Señores Senior Erhverv Thy-Mors har fornøjelsen af at kunne udstille ca. 20 malerier udført af billedkunstneren Inge Dybdahl, Hjerm ved Struer. Udstillingen kan ses af alle interesserede fra den 14. oktober og frem til den 18. december 2009 og er den første i en udstillingsrække, som Senior Erhverv planlægger at afholde fast hver anden måned i deres lokaler på Kirkestræde 1, 1. i Thisted. Lokalerne ligger tæt ved gågaden over for Thisted kirke. I udstillingsøjemed er Senior Erhvervs lokaler således omdøbt til ”Galleri Señoras y Señores”, med reference til de ”damer og herrer”, seniorer, der har deres daglige gang i Kirkestræde. Aftalen med den udstillende kunstner, Inge Dybdahl, er kommet i stand ved mellemkomst af Galleri Humlum, og udstillingen skal ses som en salgsudstilling. Der vil derfor være rig mulighed for at aflægge et besøg på Senior Erhvervs lokaler i Kirkestræde og gå rundt og kigge på de ophængte malerier. Her vil man i ro og mag kunne vælge sig et eller flere emner ud til julens pakker under træet, hvis man står og mangler et rigtig godt emne til årets julegave. Udstillingen i Galleri Señoras y Señores er åben onsdag-fredag mellem 10-14, og alle er velkomne. Lidt om kunstneren: Inge Dybdahl er autodidakt, men har gennem årene modtaget undervisning af flere udøvende billedkunstnere på bl.a. Århus Kunstakademi. Inge Dybdahl lader sig inspirere af dagligdagens indtryk, og det er livet som helhed, der giver hende inspirationen. Det at arbejde med former og farver som udtryk fascinerer hende. Inge Dybdahls motiver er mange og hun arbejder med vekslende temaer. Bl.a. er hun optaget af maskebilleder, men har også naturen og mennesker i naturen som sine faste temaer. Hendes billeder er indre billeder, der som oftest rummer mennesker og landskaber. Inge Dybdahl er eksperimenterende omkring teknikken. Hun bygger sine billeder op i forskellige lag med en spartelgrunding af lærredet. Hun maler oftest med akrylmaling, men anvender også glasur undervejs, hvilket giver en særlig stoflighed i billedet. På den måde bliver det en længere proces at færdiggøre billedet, og færdiggørelsen kommer til at foregå i flere tempi. Gennemgående farver i Inge Dybdahls billeder er især kølige farver som blå, turkis, grøn, ofte i stærke nuancer, men med en bred palet. Inge Dybdahl udstiller over hele landet med separatudstillinger og gruppeudstillinger. Hun er tilknyttet Galleri Humlum, men har mange udstillinger på kalenderen for det kommende år i det jyske såvel som i hovedstaden. Se: http://seniorerhvervdanmark.dk/index.php?id=815

Ide, tekst, foto og layout: Kristian Vestergaard m.fl. Alle Nyhedsbreve kan hentes på hjemmesiden www.setm.dk

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk - side 3

Nyhedsbrev38  

Det sagde man i min barndom og told er stort set afskaffet nu. Hvis netværkene tænker lidt konstruktivt, så vil de fl este erkende, at netvær...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you