Page 1

Senior Erhverv Thy-Mors Nyhedsbrev

1. årgang

3. udgave

Invitation til en tur i Thisted by Senior Erhverv Thy-Mors Er du 50+ ? - og vil vide mere om Thisted ?

Vær med til vores byvandring med

Svend Sørensen

Hvornår ? Hvor ? Koster det ? Hvordan ?

Vi vandrer onsdag d. 23. august kl. 18.30 Start hos SETM - ovenpå Tøj & Sko Ja - det koster 50 kr. - gratis for medlemmer Du køber en billet hos os kl. 10.00-14.00

SETM - Kirkestræde 1, 1. th. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 Du har nu muligheden for at få lidt mere at vide om Thisted. Ovenstående annonce indrykkes i Thisted Posten og Morsø Ugeavis. Museumspædagog Svend Sørensen vil onsdag den 23. august kl. 18.30 tage os med på en kommenteret gåtur rundt i city. For SETM.medlemmer + 1 er byvandringen gratis. Du skal tilmelde dig på kontoret. Vi håber på en stor opbakning til arrangementet, der måske kan blive en forløber for lidt anderledes arrangementer i SETM´s regi. Husk lige at tage en med, hvis du vil. Vi starter i SETMs lokaler, hvor turen også ender med en forfriskning. Foto: Kjirsten Grabow

Visioner v. Kristian Vestergaard

Referat fra Visionsmødet hos SETM den 1. august kl. 12.00 Deltagere: Karl, Ingelisse, Jens, Lone, Solveig, Mogens, Rita, Anne, Ernst, Pouelsteen, Finn og Kristian Karl bød velkommen til mødet og konstaterede, at de nye medlemmer efter sidste åbent hus arrangement 25. april er kommet godt med i arbejdet. Alle grupper kører målrettet efter at opnå resultater til gavn for SETM og medlemmerne. Det næste halve år kan bl.a. bruges til at øge synligheden i Thy-Mors for derved at tiltrække nye medlemmer. Med kommunalreformen – og de dermed ændrede forhold for ledige seniorer – kan en af opgaverne være blive klædt på i forhold den nye struktur. Det gælder både mht. de nye centre og de nye regler. Økonmien for Senior Erhverv synes sikret til og med 2007.

4. august 2006 Projektgruppen ønsker at puste nyt liv i Bazar-projektet. Forarbejdet er ret langt, men med et afslag fra Thisted kommune om projektpenge har ideen ligget lidt underdrejet. Gruppen består nu af Karl, Jens H., Ingelisse og Anne H. Medlemsgruppen har i 3 måneder arbejdet på at få medlemslisten ajourført og afdække medlemmernes relation til SETM. Der er udarbejdet og udsendt spørgeskema via mail og alm. post, men må konstatere at tilbagemeldingerne ikke har været fyldestgørende. Gruppen arbejder videre og vil snarest barsle med et resultat, som bl.a. skal bruges af virksomhedsgruppen. Virksomhedsgruppen har arbejdet målrettet på at komme på virksomhedsbesøg. Gruppen har besøgt SE Ålborg og Hjørring for at høre om deres erfaringer. Sideløbende hermed har vi diskuteret taktik og strategi i forhold til besøg. Den 27. og 28. juni besøgte vi så Jesperhus, Cimbria og Dolle, for at fortælle om SETM og medlemsprofiler. Alle steder blev vi modtaget med en ægte interesse og imødekommenhed. Besøgene har efterfølgende medført ansættelse af medlemmer. Vi vil nu evaluere de tre besøg og fortsætte, når vi har en lidt klarere profil af medlemsgruppen. Det er vigtigt at vide hvilke jobs medlemmerne er villige til at påtage sig. Det synes klart, at SETMs mail-system trænger til et eftersyn, samtidig med at procedurerne omkring oprettelse af CV og profil i databasen skal præciseres.

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. th. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk


Med et fald i ledige AF-tilmeldte ledige 50-65-årige siden sidste åbent hus, må vi forudse at rekrutteringen vil blive vanskeligere. Vi forsøger at gentage samarbejdet med AF omkring åbent hus den 28.9 samt fyldig annoncering. Samtidig forsøger vi at få avisomtale af det positive i at ansætte seniorer. En anden ide var at tage kontakt i et af vikarbureauerne for at undersøge deres interesse i at operere lokalt for seniorer i Thy-Mors-området. Der blev udtrykt at ønske om, at SETM fortsætter med at sende medlemmer på SE-dks kurser i Svendborg. Et andet ønske var at etablere aktiviteter for medlemmer, der er i arbejde – evt. om aftenen. Tak til alle aktive medlemmer for et godt møde.

Opdatering af medlemsinformationer

De medlemmer, vi ikke har hørt fra med udgangen af august 2006, vil blive overført til en passiv medlemsliste og vil ikke blive markedsført overfor virksomheder.

Personalia v. Jens Mogensen

Der er også sket det glædelige, at nogle af vores medlemmer har fået arbejde: Jutta er startet på Hurup Turistkontor Anne er startet på Jesperhus Jess har også fået arbejde. Det kan altså nytte – og Senior Erhverv kan hjælpe yderligere.

Vi byder velkommen til: Knud Erik Tøfting, Vildsund. Knud Erik er nyt medlem, og vi håber, du får glæde af Senior-Erhverv I den forbindelse vil jeg opfordre vores medlemmer til at gøre en ekstra indsats for at hverve nye medlemmer. Vi kan sagtens være mange flere. Brochurer kan afhentes på kontoret. Foto: Kjirsten Grabow

Den 14.-16. august skal Lone og Ingelisse på kursus i medlemsservice i Svendborg. Det giver altid et ekstra løft at være på kursus. Her møder man ligesindede fra andre netværk og får udvekslet en masse erfaring, som kan være til glæde for os alle. Vi håber, at de to skønne kvinder kommer tilbage med en masse gode ideer.

Åbent Hus arrangement Vi har åbent alle dage, men - som alle de øvrige 26 Senior Erhvervafdelinger i Danmark - åbner vi dørene specielt d. 28.9.06 kl. 10-14. Husk datoen.

v. Karl Vinther

SETM har ca. 100 medlemmer. Det er ikke alle vi ser på kontoret og har derfor meget svært ved at være opdateret mht. det enkelte medlems tilknytning til SETM. Vi har udsendt et opdateringsskema til alle medlemmer. Vi har ikke fået svar fra alle, så vi har stadigvæk ikke mulighed for at arbejde med en opdateret medlemsliste. Min opfordring til jer, der endnu ikke har svaret på vores henvendelse er, at kontakter os og meddel om I stadig ønsker at være medlem. De medlemmer, der ønsker fortsat medlemskab, bedes rekvirere et oplysningsskema, som udfyldes og returneres til SETM.

Foto: Kjirsten Grabow

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. th. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk

nyhedsbrev3  
nyhedsbrev3  

med Svend Sørensen Er du 50+ ? - og vil vide mere om Thisted ? Det synes klart, at SETMs mail-sy- stem trænger til et eftersyn, samtidig med...

Advertisement