Page 1

Senior Erhverv Thy-Mors Nyhedsbrev

3. årgang

22. udgave

2. maj 2008

Senior Erhvervs logo har faktisk en historie. Ved en lettere oprydning på kontoret faldt Design Manualen ud. En diger sag med alt godt til kontoret - herunder 40 sider bare med logo, farver og typografi - desværre uden dato for tilblivelse. Derudover er der brevpapir, visitkort, kuverter mm. Manualen må have kostet en del gode skattekroner, men det var åbenbart heller ikke et problem dengang. De tre blå striber med en hældning på 65 grader øges med 100% fra venstre mod højre. Hvis den første har en bredde på 1.5, så har den næste en bredde på 3 og den sidste er 6 bred. Mellemrummene har en bredde på 1. Striberne symboliserer et livsforløb, hvor kompetence, erfaring og overblik øges med alderen. Samtidigt kan striberne symbolisere gradstegnet for en ledende person. Vistnok det med striber på ærmet. Den valgte mørkeblå farve (CMYK = 100, 60, 0, 25) signaliserer i overensstemmelse med logoets grafiske udformning, det gedigne og stabile. Skrifttypen Arial i navnet Senior Erhverv Thy-Mors er et helt kapitel for sig - for ikke at nævne hvordan det skal placeres i forhold til logoet. Logoet får vel egentlig en større værdi, når man kender tankerne bag. Umiddelbart har vi da tænkt lidt andet m.h.t. logo-symboliken. Man er tynd som ung og bliver federe med årene. Det gælder også tegnebogen. Eller - i SE mødes de skæve eksistenser, der endnu ikke har forstået at solidaritet er forsvundet ud af ordbogen. Eller er det bare en FIAT-bil, der er blevet påkørt. Har du tænkt anderledes - så mail hvordan! Vi samler lige de indkomne forslag i næste Nyhedsbrev. Foto: Anne Eriksen

Endelig - lidt fornuft! Mange har skrevet om de uforståelige krav, som alle ledige, med både kort og langvarig ledighed mødes med. Nemlig login hver 7. dag og søgning af 4 jobs om ugen. Derfor er det heller ikke nødvendigt at komme nærmere ind på det besvær, som både arbejdsgivere og arbejdssøgende får ved denne overkontrol, som på ingen måde befordrer noget positivt. Den 22. april offentliggjorde Ritzau, at A-kassernes branchefællesskab, AK-Samvirke, at a-kasserne opfordres til ikke at gå i panik. ”Drop al hysteriet om, at ledige skal søge 4 job om ugen for at have ret til dagpenge”. Man har efter et møde med Arbejdsdirektoratet skrevet til a-kasserne. Sekretariatschef i AK-Samvirke Torben D. Jensen siger, at man naturligvis skal tage sin jobsøgning seriøst, men at man godt kan gøre det uden at skrive 4 ansøgninger om ugen. SE-medlemmer kan sikkert følge ham. Det væsentligste for et godt arbejdsliv er et job, der passer til personen - og som er meningsfyldt. Nu venter vi på, hvor vedholdende Klaus Hjort Frederiksen er.

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. th. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk - side 1


stigning, da fyringerne på slagterierne i Hurup og Thisted samt Oticon ikke er talt med endnu. Men - det er da godt at SE står klar, når der er behov for det. Vores problem er derfor ikke for få medlemmer eller for få medlemstimer, men at de aktive er mere med til at komme med gode ideer, så SE Thy-Mors virkelig kan markere sig.

Brokkassen

- alle muu-lige og umulige kommentarer

¤ Du - Sofie! Vil du være på intim Ko-fod med mig? Ja-da! Men hvad vil de gamle køer sige? Jeg er jo kun en kvie. ¤ Har du kolik? - Nej - jeg har ondt i kalunen! ¤ Du - hende Maren - er hun ikke blevet lidt fed? Joh - hun ligner en Ko-sak!

Det går godt!

AK

Det ser ud til at ledigheden nu har nået er niveau, der har stabiliseret sig de seneste måneder. Umiddelbart må vi nok forvente at de næste tal vil vise en

Med indbetalinger af kontingent inden 1. marts har vi nu gjort medlemslisten op. Vi er nu 70 medlemmer hvoraf 28 er kvinder. Den interne debat i kredsen af de 22 netværk landet over, om at appellere til og inddrage 60+ére som medlemmer stiller vi os noget uforstående over for. Det gør vi jo allerede, idet 33% af vore medlemmer er 60 år eller derover - og de er bestemt et aktiv for netværket også i det daglige arbejde. De seneste Statistikbank-tal viser 220 ledige seniorer Thy-Mors.

Kilde: Medlemsdatabasen - Kristian

Ledige fordelt på aldersgrupper - Thy-Mors januar 2006-februar 2008 600 526

500

495 442 397

385

400

363 328

332 300 313

300

310

332

324 284 280

16-24 år

275 214 218

200

241

251

25-29 år

220 201 191196

222 220

30-39 år 40-49 år 50-66 år

100 0

jan- feb mar apr maj jun 06

jul

aug sep okt nov dec jan- feb mar apr maj jun 07

juli aug sept okt nov dec jan- feb 08

Kilde: Statistibanken - Kristian

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. th. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk - side 2


Coaching!

Nyt koncept for SE?

Er moderne - og er et effektivt middel til at få klarhed over hvilken retning, man skal følge for at holde fokus og balance i sit privat- og arbejdsliv og få det bedste ud af det. Det handler om nu og ud i fremtiden.

Efter et visions og innovationsseminar i Svendborg den 28. 30. april, hvor Jørgen og Kristian deltog, er der taget initiativ til en INDHOLDET i en session bestemmes af den person, der coaches. Hvordan udvikling af SE-konceptet. sikrer jeg mig, at jeg når jeg de mål eller ønsker jeg har? Hvad skal der til, Med 12 år på bagen og helt og hvilke forhindringer kan jeg møde på vejen? anderledes betingelser for samfundsøkonomien var der enighed COACHEN STILLER SPØRGSMÅL. Coachen anvender en række om at både strukturen og indholteknikker, hvoraf aktiv lytning og spørgsmål er nogle af de vigtigste. Det det trænger til et brush-up. giver øget klarhed over vores vaner og handlemønstre. Et væsentligt element i det nye er Denne klarhed og bevidsthed er grundlag for at finde frem til det, der skal et endnu tættere samarbejde med til for at nå vores mål, og det, der kan rydde forhindringerne af vejen. virksomhedssiden samt en udvidelse af potentielle medlemmer. Ofte skal der bruges flere møder for et godt resultat. Alligevel er det De indledende streger er sat på spændende at deltage bl. a fordi det ikke handler om at grave i fortiden papiret - og vi forsøger at arbejde og finde frem til hvorfor tingene er som hurtigt. de er - men om, hvor vi gerne vil hen Allerede på mandag den 5. maj med vores liv. bliver udkastet mere konkretiseret, da et par gæve gutter fra HAR DU LYST TIL AT PRØVE? Næstved kommer på besøg i ThiI øjeblikket er Bjarne P. under uddansted. nelse til certificeret grow2 coach. Har du nogle ønsker, drømme, mål? Vi glæder os allerede. Er du i tvivl om hvor dine potentialer ligger og hvad du gerne vil arbejde med? Ønsker du at lave noget andet? Prøv at kontakte os - det er gratis.

Smag på vin og ost…….hos SETM i Thisted Vi har planlagt en vinsmagningsaften med Niels Gade fra Vinhuset i Frøstrup.

Vel mødt!

Torsdag den 22. maj kl. 19.00 inviterer vi jer hermed til at deltage sammen med din bedre halvdel.. Vi vil denne aften smage os igennem en håndfuld rød- og hvidvine sammen med et velarrangeret ostebord. Samtidig vil vi blive guidet rundt i en lille flig af vinens forunderlige verden. Samtidig vil der være en gættekonkurrence - med præmier. Her i det dejlige forår kunne det være rigtig hyggeligt, hvis vi blev mange både nye og gamle. Sæt aftenen af og kom! For god ordens skyld beder vi om et symbolsk beløb, nemlig 50 kr. Tilmeld jer - pr. mail, telefon eller kom ind - vi har til stadighed åbent fra 10 til 14. Tilmelding senest den 18. maj. Dette er forhåbentlig den første af en lang række hyggelige møder, foredrag og arrangementer for medlemmerne i SETM.

Tekst og layout: Anne Eriksen og Kristian Vestergaard Alle Nyhedsbreve kan hentes på hjemmesiden: www.setm.dk

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. th. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk - side 3

nyhedsbrev22  
nyhedsbrev22  

Senior Erhvervs logo har faktisk en historie. Endelig - lidt fornuft! Ved en lettere oprydning på kontoret faldt Design Manualen ud. En dige...

Advertisement