Page 1

Senior Erhverv Thy-Mors Nyhedsbrev

2. årgang

12. udgave

15. maj 2007 Medlemsgruppen ændres

Hvordan går det? Af Kristian Vestergaard

Generelt går det godt med beskæftigelsen i Thy-Mors. Statistisk set ligger vi simpelthen med hesten Ibrahim. Hvis man har en alder omkring 50+, så ved vi godt, at konjunkturer går op og ned. Derfor er det godt at have et beredskab, når kurven vender. For SETM har vi - med stor energi - opbygget en organisation, der vistnok kan tackle situationen. Det er derfor med stor bekymring, at vi erfarer, at mange andre SEnetværk skranter voldsomt. Egentligt ikke fordi man mister medlemmer til job - det er godt - men fordi SE ikke formår at tiltrække 10-15% af ledige seniorer. Og fordi en lukning af 1/3-del af netværkene vil ryste alle netværk - og endelig, fordi en genetablering af lokale netværk vil være yderst besværligt. Man kan så stille det relevante spørgsmål: Et der behov for Senior Erhverv? Vi kan kun svare for Thy-Mors - og svaret er ja! Der er brug for SETM, fordi seniorer ansættes sidst, når de yngre årgange er væk, altså med 3-4 måneders forsinkelse og så kun med halvt så mange som andre aldersgrupper. Det har været tilfældet i starten og under hele højkonjunkturen - og gælder stadigvæk. Der er brug for SETM fordi en ledig senior går længere tid ledig end en “junior”. Det sociale aspekt hos SE skal bestemt heller ikke undervurderes. Med 18 medlemmer i job og 19 nye medlemmer i 2007 er der netop den gennemstrømning, som er hensigten med netværket. Der er i marts måned registreret 332 ledige seniorer i Jobcentrene Thy-Mors, hvoraf 40 er aktive hos os. Det store flow er bestemt ønkeligt og kun muligt via en stor PR-indstats. Men det stiller da godtnok store organisatoriske udfordringer. Det kan momentvist være svært at se kontinuiteten.

Vi har det seneste ½-år oplevet at de nye medlemmer kommer med en anderledes baggrund end tidligere. Ca. 70% af de nye har været off. ansatte - typisk indenfor børne- og socialpædagogområdet. Og så er næsten alle kvinder. Ændringen giver selvfølgelig anledning til at ransage hvorfor så mange fra denne gruppe melder sig ind i SETM. Derfor har vi kastet blikket på den offentlige sektor for at finde forklaringer, men også for at få et tættere samarbejde med det kommunale system. De indledende kontakter med Thisted kommune har været meget positive. Nu ser vi frem til, at det bærer frugt.

Ny kasserer Da SETMs kasserer Jens Hersby nu skal passe på blomsterrekvisitter hos Jesperhus har bestyrelsen fået et nyt medlem Ebba Andersen. Vi byder velkommen til. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand: Karl Vinther Næstformand: Jørgen Staun Kasserer: Ebba Andersen Sekretær: Kristian Vestergaard Medlem: Anne Hermann Medlem: Rita Hougaard Bestyrelsen holder møder ca. én gang i måneden - eller efter behov. Alle referater ligger i arkivet på hjemmesiden.

Foto: Anne Eriksen - Kirkestræde, Thisted

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. th. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk - side 1


Brokkassen

- alle muu-lige og umulige kommentarer

Der er mange forunderlige nyheder. Folk, der arbejder 70-80 timer, kan ikke forstå at de får stress og mister familien. Præster stiller spørgsmål ved at arbejde om søndagen. Politibetjente i kampuniform i København bliver overrasket over at møde modstand - og ønsker psykologhjælp. Danske soldater i krig finder det helt forkert, at de bliver skudt på. Hos SETM har vi den 7. maj fået lov til at læse Discus-rapporten, som egentlig var annonceret til offentliggørelse før julen 2006. Der er da mange ting vi ikke forstår, men vi er kommet frem til løsningen af alle problemer. Ophæv tyngdekraften! (Apropos køer! - Glade køer, er køer, som kommer på græs - på trods af besværet og økonomien!) Anne Eriksen & Kristian Vestergaard

Discusrapporten længe ventet Af Kristian Vestergaard. Arbejdsmarkedsstyrelsen har evalueret SE-netværkenes virke. Uden at gå ind i problemer omkring metode har Discus-rapporten en række anbefalinger. Vi kan stort set tilslutte os alle disse. Det er da næsten os. Vi har rigtig gode kontakter med erhverslivet (Erhvervsråd, Handelsstand, virksomheder), møder med HK, 3F, Kr.F., Andre aktører: SoftAdvice, JobVision, Lunn+ og Jobcentrene.. Vi har sådan set rimeligt styr på PR. Det helt store scoop var TV-M/V i februar op til Åbent hus. Mantraet er at være synlige - både for at få nye medlemmer og få slippe af med dem igen. Det centrale er en opdateret hjemmeside - og nyhedesbreve, der har en kant. Vi har altid spredt og delt det glade budskab med andre. Men det store problem er kontinuitet. Hele SEnetværket ønsker et flow. Men det forudsætter også en dagligdag og en række rutiner og afrapporteringer. En næsten professionel håndtering af dagligdagen kræver kontinuitet.

Men det afviser Discus-rapporten. Det er fantastiske resultater, der ydes af ildsjæle landet over.

Foto: Jette Lørup

Resultaterne i SE er enorme på trods af de sparsomme økonomiske ressourcer. Tager man ikke fat her mister SE snart pusten i mange netværk. Discusrapporten findes på AMShjemmesiden.

TEMP-TEAM på besøg Af Anne Eriksen

Mandag den 23. april 2007 havde vi besøg af TempTeam`s chefkonsulent Stein-Erik Linna. Stein-Erik fortalte os veloplagt om Temp-Team, som både arbejder med vikar-dækning og medarbejdere til faste stillinger såvel som kampagnearbejde. Firmaet har afdelinger i 20 udvalgte byer i Danmark. De for os nærmeste er: Viborg, Holsterbro og Ålborg. På hjemmesiden har Temp-Team mange ledige stillinger, som spreder sig over flere felter - fortrinsvis kontor; salg og økonomi - men også servicearbejde. Gå ind og kik. Dog er der ikke stillinger inden for det offentlige, som eksempelvis pædagog og plejearbejde. Men - Stein-Erik pointerede, at det var vigtigt at være fleksibel, at huske sine drømme - sin drømmestilling - det er jo ikke sikkert, den lige er tilgængelig? At man måske kunne dyrke en interesse, en hobby - eller noget man er god til, i stedet at tro at det er for sent at få et arbejde, der også tilfredsstiller sjælen. Han gav udtryk for, at alderen ikke er det udslagsgivende, men at det var drivet - der havde betydning. For at blive taget i betragtning som enten vikar- eller jobsøgende skal man indsende sit CV og evt. referencer. Temp-Team vil så læse og gennemgå disse og indkalde til samtale. Det er ikke nødvendigt at sige ja til et hvilken som helst job, hvis du først er i “stald”, også her vil man være fleksibel. Firmaet vægter, at både vikar og firma er tilfredse. Der kræves en straffeattest som det er almindelig procedure. Jeg synes, det er dejligt at opleve et friskt pust fra “det pulserende arbejdsliv” Gå ind på Temp-Team`s hjemmeside og læs dig til det, der ikke kom med her.

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. th. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk - side 2


SE-Årsmøde i Odense d. 10. maj 07

Det poetiske hjørne

Af Jørgen Staun

Karl Vinther, Erling Oddershede og Jørgen Staun deltog i mødet i Odense, med 20 andre netværk og med 86 deltagere. Der var adskellige gode punkter på dagsordenen, men her gengives essensen og hints punktvist. 1. DISCUS-rapporten er nu endelig kommet og den viser kun ros til SE-netværkerns funktion. Gennemstrømningen er steget, men der er stadig overledighed for især 55-59-årige (8%) Er SE pengene værd? Svært at sige. Den øgede beskæftigelse kan også skyldes konjunkturerne. De nye aktiveringsregler er rent tidsspilde og burde ved SE’s hjælp kunne gøres bedre. AMS bør sørge for Jobcenterinvolvering. 2. Vores nuværende jobprofil-database skal ændres inden d. 15. juni. Nærmere herom vil tilgå jer. 3. Der er nyt landsdækkende ”Åbent-hus”-arrangement d. 27. sept. 2007. 4. AMS: Det er nu godkendt, at AMS vil betale et helt nyt databaseprogram til SE . Vi skal nu ”blot” opstille kravsspecifikationer til systemet. 2008 er også sikret. Vi kan endda regne med en lille forhøjelse af budgetterne. ”Pixi-udgave” sendes til Jobcentrene med anbefaling af SE som samarbejdspartner efter sommerferien. Beskæftigelsesministeren og AMS ser meget positivt på SE. 5. Meld jer hos vikarbureauerne hver især og lav en hotline med dem til hvert netværk med ugentlige ”ugens tilbud” for hhv. jobs og ledige kompetencer. 6. Efter sommerferien vil Landskoordinatorerne lave regionsvise 1-dags hjemmesidevedligeholdelses-seminarer. Der var desuden en del gode anvisninger og praktiske ting fra landskoordinatorerne, men det var mest til indvortes brug i de enkelte foreninger. Men alt i alt et vellykket og indholdsrigt landsmøde.

Fuglen og barnet Er du en sort fugl, der er udklækket i en rede dybt inde i den dunkle granskov, har du en mission. Som en uomgængelig skæbne ligger den nedarvet i dig. Først må du dog tilegne dig færdighederne. Du må gå i lære som ravn. Er du født et sted, hvor du som den eneste bemærkede bækkens klukkende lyd og så hvordan den med sin strøm førte et nedfaldent blad frem til dets bestemmelsessted, og voksede du op som et sky og følsomt barn uden for flokken, bærer du måske i dig neurastenikeren. Også du har en mission. Først langt fremme i dit liv, efter år hvor du har været undergangen nær på grund af rådvildhed og vildfarelse, opdager du, at du befinder dig midt i din opgave: Du er i lære som digter. Nilaus, maj 07

Thisted er et hul i jorden Vi er som naboer til det største projekt i byen nogensinde vidner til en enorm aktivtet. Mindst 100 mill. går der til et storcenter med underjordisk parkering. Hele bymidten er pt. en rystende oplevelse - hele huset ryster af en enorm rambuk. Endnu står parken kun let berørt af aktivteterne. Alle Nyhedsbereve fra SETM findes på hjemmesiden - og er produceret af SETM-medlemmer. Dette Nyhedsbrev har fingeraftryk af praktikant Anne Eriksen. Foto: Anne Eriksen - Christiansgave, Thisted

Den gl. red. Kr. Vest.

Senior Erhverv Thy-Mors - Kirkestræde 1, 1. th. - 7700 Thisted - Telefon: 9791 1019 - www.setm.dk - side 3

nyhedsbrev12  
nyhedsbrev12  

Hvordan går det? Da SETMs kasserer Jens Hersby nu skal passe på blomsterrekvisitter hos Jesperhus har bestyrelsen fået et nyt medlem Ebba An...