Page 1

Fur Glyngøre Skive Spøttrup •

Herregårdenes Dag Søndag den 10. juni 2012 kl. 10-16 Kjeldgård

10 herregårde åbner dørene

www.visitskive.dk


Velkommen til Skiveegnen Danmark er beriget med mange herregårde. I visse egne af landet ligger de tæt, som her på Skiveegnen. De fleste herregårde er privatejede og holder normalt ikke åbent for offentligheden. Søndag den 10. juni er dog en undtagelse på Skiveegnen, når vi for 10. gang byder velkommen til HERREGÅRDENES DAG. Billetter købes på herregårdene på dagen for kr. 50,(Børn u. 12 år gratis i følge med voksen). Hjælp os! For at Herregårdenes Dag fortsat kan blive en oplevelse for gæster i fremtiden, vil vi gerne bede om feedback efter besøget. På www.visitskive.dk håber vi, at I vil bruge 3 minutter på at udfylde et spørgeskema. God fornøjelse!

Dem kan du besøge fra kl. 10-16 den 10. juni : Sted (kort bagest i hæftet)

Rundvisninger på dagen:

1. Bustrup Hovedgaard

kl. 11.00, 13.00 og 15.00

2. Eskjær Gods

kl. 10.00, 12.00 og 14.00

3. Herregaarden Hessel

kl. 11.00 og 14.00

4. Hesthave

kl. 11.00 og 14.30

5. Hostrup Hovedgaard

kl. 11.00 og 13.00

6. Kjeldgård

kl. 10.00, 12.00 og 14.00

7. Middelalderborgen Østergaard

kl. 11.30 og 14.30

8. Spøttrup Borgmuseum

kl. 15.00

9. Staarup Hovedgaard

kl. 10.00, 12.00, 14.00 og 16.00

10. Ørslev Kloster

kl. 10.00, 12.00 og 15.00


Bustrup Hovedgaard

Nr. 1 på kortet

Sdr.Lemvej 3, Lem, 7860 Spøttrup Gården kendes fra 1454 og ejedes af Krabbeslægten. Gården skulle, ifølge Huitfeldt, være afbrændt af Skipper Clements tropper i grevens Fejde. Hovedbygningen er opført i 1770 af Peder Skow og er i smuk symmetri med de anselige avlsbygninger. I dag skole. Ejer : Skolecentret Bustrup / Skolesamarbejdet Tvind Rundvisning : kl. 11.00, 13.00 og 15.00 Oplev også : Salg af litauiske skulpturer af Eugenijus Jankauskas og billeder af lokale kunstnere. www.bustrup.dk

Eskjær Gods

Nr. 2 på kortet

Eskjærvej 21, Breum, 7870 Roslev Eskjær omtales første gang i 1328 og ejedes i middelalderen blandt andet af adelsslægterne Banner og Høeg. Den nuværende smukke hovedbygning er opført 1761 af Mads Hastrup, men kældrene rummer senmiddelalderlige træk. Gården har været i slægten Schüttes eje siden 1869. Ejer : Godsejer Birger Schütte Rundvisning : kl. 10.00, 12.00 og 14.00 Oplev også : Udstilling af Rasmus Henrik Kruses billeder af Danske Herregårde ca. 1840. www.eskjaer-hovedgaard.dk

Herregården Hessel Hesselvej 40, 9640 Farsø Det oprindelige Hessel blev bygget før 1391, men brændte i 1702, hvor de fleste af de nuværende bygninger stammer fra. Hessel er ikke et moderne museum – mere en tidslomme fra sidst i 1800 tallet til først i 1900 tallet – man dykker ned i. Rundvisningen foregår i de gamle bygninger, hvor der især bliver fortalt om den sidste slægt der beboede Hessel – familien Elle. I det gamle køkken kan man smage en gammeldags fedtemad. Nyd også den fantastiske udsigt over Limfjorden og gå evt. af de afmærkede ruter. Ejer : Region Nordjylland Rundvisning : kl. 11.00 og 14.00 Oplev også : Fiskegården fra Hvalpsund med honning, lys, mjød, Fur øl mm. Vester Elkær økologisk kød. Smedelauget og Vævelauget arbejder m.fl. www.herregaarden-hessel.dk

Nr. 3 på kortet


Hesthave

Nr. 4 på kortet

Åbakken 4, Rødding, 7860 Spøttrup Gårdens historie kan føres 400 år tilbage. Hesthave var græsningsjord for Spøttrup Borgs store hestebestand og først i 1650 blev der bebygget. I 1808 blev Hesthave solgt fra Spøttrup. Gennem årene har gården haft skiftende ejere. Ejer : Grethe Breum Hansen Rundvisning:  kl. 11.00 og 14.30 Oplev også : Gratis kaffe og smagsprøver på snaps, øl, vin og Krumtapperne viser gamle biler. Frokostplatte fra Sallingsund Færgekro, 97 72 00 88 kan bestilles i forvejen. Kr.100. www.hesthave.dk

Hostrup Hovedgaard

Nr. 5 på kortet

Hostrupvej 41, Lem, 7860 Spøttrup Den nuværende hovedbygning er opført ca. 1742 af Kong Christian VI’s krigsråd Peder Panderup. Sit nuværende eksteriør fik hovedbygningen efter en ombygning i 1881 af greve C.F.S. Schulin. Familien Bisgaard har siden 1968 ejet Hostrup og driver nu stedet med landbrug, naturpleje og udlejning af festlokaler med overnatning. Ejer : Anders Ahrenfeldt Rundvisning : kl. 11.00 og kl. 13.00 samt efter behov. Kl.14.00 afsløring af statue udført af Poul Erik Nielsen med efterfølgende naturvandring med Steen Reinholdt. Oplev også : Udstilling af Poul Erik Nielsen i Riddersalen samt salg af oksekød fra Bakkegården. www.hostruphovedgaard.dk

Kjeldgård Kjeldgårdsvej 9, 7870 Roslev Kjeldgård, som er smukt beliggende ved Fursund, nævnes i 1524 som tilhørende Ove Lunge til Tirsbæk. Navnet betyder egentlig Kildegård efter en helligkilde ved gården, som blandt andet har forsynet grave om gården med vand. Den nuværende hovedbygning er opført i slutningen af 1700-tallet, dengang med bindingsværksfløje, der dog i dag står i røde sten med tegltag. Ejer : Henry Jørgensen. Rundvisning : kl. 10.00, 12.00 og 14.00. Oplev også : Lyby Frugt, Arbejdende værksted med kunstner Ulla Thomassen. Kunstner Karin Ulrich udstiller.

Nr. 6 på kortet


Middelalderborgen Østergaard

Nr. 7 på kortet

Østergårdsvej 1, Åsted, 7870 Roslev Østergaard er opført o.1500 – 1550 som en 4-fløjet borg om en lille gårdsplads på 9x9 m. Trods ændringer, bevarede Østergaard de originale, senmiddelalderlige bygninger. Flere steder findes rester af sjældne kalkmalerier fra o.1550. Et par km nord derfor ligger voldstederne ”Næsum” og ”Sallingholm” (o.1320); Krabbeslægtens stamsæde, som o.1400-tallet flyttedes til den nuværende placering. Ejer : Staten. Rundvisning : kl. 11.30 og 14.30 Oplev også : Kaffe og middelalderkage v. Da Winti. Udstilling af adelsdragter fra middelalderen.

Spøttrup Borgmuseum

Nr. 8 på kortet

Borgen 6A, 7860 Spøttrup Spøttrup omtales første gang i 1404. Spøttrup Borg blev bygget i årene omkring 1500 af biskoppen i Viborg og er Danmarks mest velbevarede middelalderborg. Borgen var beboet indtil 1937. Borgmuseet på stedet viser, hvorledes man boede og arbejdede på en borg for 500 år siden. Ejer : Staten. (Finansministeriet) Rundvisning : kl. 15.00 www.spottrupborg.dk

Staarup Hovedgaard Stårupgårdvej 10, 7840 Højslev Den fredede hovedbygning er opført af rigsråd Bjørn Kaas i 1554 over kældre fra før 1364, beliggende på et stort voldsted med dobbelte, vandfyldte grave. Efter at huset havde stået ubeboet i en snes år, gennemførtes en storstilet restaurering. Indrettet som privat herregårdshjem med unikke interiører, der illustrerer hovedbygningens historie gennem mere end 600 år. Ejer : Lis Messmann Rundvisning : kl. 10.00, 12.00, 14.00 og 16.00 Oplev også : Staarup Haandbryg præsenterer bl.a den nye ”Staarup Hovedgaard Bryg”. Smag og stem. Udstilling v. Galleri Salling ”Nyere kunst i gamle rammer”. www.staaruphovedgaard.dk

Nr. 9 på kortet


Ørslev Kloster Hejlskovvej 15, 7840 Højslev Ørslev Kloster er i dag et arbejdsrefugium, som normalt ikke er åbent for offentligheden. Klosteret kan dateres tilbage til før 1219 og er et af Nordens bedst bevarede nonneklostre, men blot et af Limfjordens mange klostre. Stedet rummer Skiveegnens ældste hus, og Danmarks sidste nonne forlod Ørslev Kloster i 1587. Klostret blev ombygget til herregård og nonnernes gods udviklede sig til en af Skiveegnens største og vigtigste gårde frem til midten af 1800-tallet. Ejer: Komtesse Olga Sponnecks legat. Drives som arbejdsrefugium af Foreningen Ørslev Kloster. Rundvisning: kl. 10.00, 12.00 og 15.00. Oplev også: Historiske dragter, arkæologiske undersøgelser og restaureringsarbejde.

Hvalpsund/Sundsøre færgen Ved sejlads med Hvalpsund/Sundsøre færden d. 10. juni i.f.m. Herregårdenes Dag er billetprisen reduceret: Få en returbillet for en enkelt-billets pris, ved forevisning af grøn færgeplan. Færgeplanen får du på herregårdene.

Nyd en frokost undervejs – Tjek www.visitskive.dk

Nr. 10 på kortet


6

7

2

8

3

4

10

1

9

5

Pris kr. 50 pr. person pr. herregård. Børn u/12 år gratis


Riddersalen, Spøttrup Borg

www.visitskive.dk Billetsalg: Deltagende herregårde i f.m. arrangementet Pris: Kr. 50,- pr. person pr. herregård. Børn u/12 år gratis adgang

Østerbro 7 . 7800 Skive Tel +45 97523266 . info@visitskive.dk

herregaardens dag 2012  

Herregårdenes dag 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you