Page 1

A k t i v i t e t s p l a n 2012 Skive City


2012 I denne aktivitetsplan fra Skive City, kan du som Skive City-medlem få et overblik over de aktiviteter, som allerede er planlagt for 2012. Aktivitetsplanen er dynamisk, så ændringer og yderligere aktiviteter kan forekomme. Brug planen som et pejlemærke for året. Det er aktivitetsudvalget, som står bag aktivitetsplanen. Aktivitetsudvalget består af repræsentanter fra gadeforeningerne, Handelsstandsforeningen, SønderCentret og Føtex. Som medlem af Skive City er du altid velkommen til at kontakte aktivitetsudvalgets medlemmer eller handelschefen, hvis du har gode ideer, som kan gavne Skive som handelsby. Handelschefen er ansat af SET til at varetage aktiviteter og markedsføring for Skive City (20 timer/uge). Aktivitetsplanen er tilgængelig på skivecity.dk under punktet ‘for medlemmer’ Login: Skive City Password: city1234 Aktivitetsudvalget januar 2012: • • • • • • • • •

Aage Frølund, Frølund, Skive Handelsstandsforening og Nørregades Gågadeforening Lars Gramberg, Botex, Skive Midtby - Frederiksgade Jesper Strømsted, Mr. Johs, Skive Midtby - Adelgade Martin Østergaard, Østergaard Ure & Guld, Nørregades Gågadeforening Erik Jensen, Føtex Niels Ulrik Nielsen, Kop & Kande, SønderCentret Steen Mikkelsen, centerkonsulent, SønderCentret Charlotte Kastbjerg, handelschef, Skive City Mette Yde Andersen, sekretær 2

Læs om...

på side...

Køb Lokalt

3-4

Skive App

5

Facebook

6

Skivecity.dk

6

Det Sker

6

Gavekort

7

Børnearrangementer 8 - 9 Torvemarkeder

10

Skive Festival

11

Sommer i Skive

12

By night

13

Søndagsåbent

14

Jul i Skive

15

Om Skive City

16

Fælles indkøb

17

Medlemsarrangementer 18 - 19 Kalender

20 - 21


Køb Lokalt SKIV E

I 2012 vil Skive City sætte fokus på kundernes velvilje til at købe lokalt. Vi vil lave forskellige tiltag, som er med til at opfordrer kunderne til at vælge Skive som deres primære indkøbsby. Vi vil lægge vægt på de gode historier og det store udvalg, som Skive kan byde på. Samtidig skal vi klæde medlemmerne og de ansatte i byens butikker på til at levere den gode service og den overraskende oplevelse for kunderne. Kampagnen skal være et ‘pay off’ hele 2012. Hver gang Skive City og medlemmerne indrykker annoncer m.m. vil der blive mulighed for at sætte en grafisk vignette på annoncen. Vignetten kan rekvireres i forskellige filformater hos Skive Folkeblad og hos Skive City. Årets Butik Kåres af kunderne og afsløres til by night den 2. november. Årets ekspedient Kåres af kunderne og afsløres til by night den 2. november. Sådan stemmes der: På nettet fra februar 2012 I medlemsbutikkerne fra august til oktober 2012 Såvel ekspedient som butik, der vinder prisen, bliver belønnet. Blandt stemmesedlerne udtrækkes 2 kunder, som ligeledes belønnes. Kriterier: Kunderne opfordres til at stemme på den ekspedient eller den butik, hvor de oplever god service og en overraskende oplevelse. Derudover vil butikkernes engagement i ‘Køb-Lokalt’ aktiviteterne (udlevering af stempelkort, brug af logo, 20’er bogen m.m.) have indflydelse på kåringen af årets butik. 3


Køb Lokalt SKIV E

I samarbejde med Skive Folkeblad / Midt På Ugen, vil vi lave artikler om Skive som handelsby. Artiklerne vil fortælle de gode historier fra byen, nogle medlemmer og udvalgte arrangementer. Kontakt til gæster på attraktioner og overnatningssteder Skive City vil i sommerperioden sende flyers til attraktioner og overnatningssteder i en radius af 50 km og markedsføre Skive som en god handelsby, der er værd at besøge. 20’er bogen - ny og spændende markedsføring I samarbejde med Sani Events udarbejdes en 20’er bog med mulighed for anderledes profilering af den enkelte butik, men også af Skive som handelsby. Niels Ole Pedersen, Sani Events, vil i januar - marts besøge medlemsbutikker med tilbud om attraktiv markedsføring på en ny måde til gavn og glæde for den enkelte butik og hele byen. Brug logoet i dine annoncer Skive Citys ‘Køb Lokalt’ logo må bruges af alle medlemmer af foreningen. Du kan rekvirere det i alle filformater hos handelschefen eller hos Skive Folkeblad. Stempelkort Der vil i januar/februar blive lavet ‘stempelkort’, som butikkerne kan udlevere til kunderne. Der er plads til XX stempler på stempelkortet. Når kunden får det sidste stempel, kan de indleveres til Skive City, Østerbro 7. Kunden deltager dermed i lodtrækningen om en månedspræmie til en min. værdi af kr. 1.000,00 (vejl. udsalg). Der offentliggøres vindere 10 gange i 2012. Gevinsterne forventes at blive sponsoreret af medlemsbutikkerne, som til gengæld får markedsføring på stempelkort, hjemmeside og i forbindelse med udtrækning af gevinsten. Kontakt Skive City hvis du har en god historie, et forslag til aktivitet osv., som kan være med til at styrke Skive som handelsby. 4

SKIV E

S T E M P E L KO R T TAK FORDI DU KØB

ER LOKALT I SKIVE

CITY

Som tak fordi du køb er dine varer i lokale butikker, kvitterer vi stempel. Når dit stem med et pelkort er udfyldt med 12 stempler, aflevere det hos Skive City, Øste s rbro 7, Skive. Blandt de indleverede og udfyldte stempelk ort trækker vi 10 gan løbet af året lod om ge i en gave til en minimu mværdi af 1.000 kr. Vinderen får direkte besked og navnet offe ntliggøres i Midt På samt på www.skivec Ugen ity.dk og facebook. Navn: Adresse: Tlf.nr.: E-mail:


Skive App I 2012 bliver Skive City-medlemmer endnu bedre markedsført! I februar går vi i luften med en applikation til smartphones. Applikationen vil indeholde arrangementer/aktiviteter, butiksliste (medlemmer), kortfunktion, informationer. Kunderne kan hente applikationen fra skivecity.dk, facebook, på QR-koden her på siden, på plakater og i annoncer. Ta’ godt i mod den og hjælp vores kunder med at downloade applikationen, hvis det kniber. Som Skive City-medlem vil du også selv kunne få glæde af applikationen. Når applikationen er klar, vil alle medlemmer blive kontaktet og få informationer om de nye muligheder.

5


Facebook, skivecity.dk og Det Sker Facebook.com/skivecity På Skive Citys facebookside uploades billeder fra arrangmenter, der er konkurrencer og vi lægger begivenheder ind på siden. MEN det er også en mulighed for dig og din butik, for at komme ud til en bredere skare af kunder og dermed få mulighed for at øge omsætningen. Facebooksiden er det sted, du kan komme i dialog med kunderne og kollegerne. I skrivende stund er der mere end 8000 besøgende hver måned. skivecity.dk er foreningens officielle hjemmeside. Her præsenteres alle medlemmer, der informeres om aktiviteter og arrangementer, oplyses om gavekortsystemet og meget, meget mere. For Skive Citys medlemmer er der desuden et lukket område, som kræver login og password. Her finder du det seneste nyhedsbrev, aktuelle tilbud, aktivitetsplan, filer og meget meget mere. Login: Skive City Password: city1234 Det Sker er medlemmernes mulighed for at få arrangementer GRATIS med i Midt På Ugen. Send dit arrangement eller din aktivitet inden torsdag kl. 10 ugen før du vil have det bragt. Dit arrangement må fylde max. 2 linier (tid, sted, butiksnavn, emne). Send gerne billede med - der er dog ingen garanti for, at billeder medtages.

6


Gavekort Omsætningen på gavekort fortsætter med at stige i takt med, at flere butikker tilmelder sig ordningen. I dag er der 75 butikker tilknyttet ordningen, som genererer en omsætning på 4 mio. kr. En omsætning, som vel at mærke tilfalder de tilmeldte butikker. Formålet med et fælles gavekort er at holde handlen i byen. Endnu et parameter i ‘Køb Lokalt’-kampagnen. En forudsætning for at være med i gavekortordningen er et medlemsskab af Skive City. Foreningen markedsfører løbende ordningen. For at være med på gavekortordningen skal disse kriterier være opfyldt: • Medlemsskab af Skive City • Online opkobling til dankort-terminal. Omkostninger: • 5% af købet går til systemvedligeholdelse m.m. Det vil sige, at når kunden køber for 100,- får du 95,- i kassen. Det får du: • Del i omsætning på est. 4 mio. • Markedsføring - fælles på skivecity.dk, annoncering og spot. Sådan kommer du med: Kontakt handelschefen på 96 14 76 77 eller info@skivecity.dk.

7


Børnearrangementer Fastelavn Fastelavn er mit navn..... Spiderman, prinsesser, fantasi-dyr, klovne og mange mange flere eventyrlige skabninger indtager Rådhustorvet og SønderCentret, når der skal slåes katten af tønden. Det er en traditionsrig dag med masser af spænding og glæde, når tønderne falder til jorden og kattekonger og -dronninger kåres. Det kan betale sig at gøre noget ud af udklædningen, for der er præmier til de tre bedst udklædte. Dato: Lørdag den 18. februar kl. 11

Bytoget Det lille bytog, som Skive Turistforening tidligere ejede og kørte med i Skives gågader, er solgt til Salling Udlejning. Skive City har indgået en aftale med Salling Udlejning, så toget kører i Skive City igen i 2012. Takket være lokale sponsorer er det muligt at fastholde en aktivitet, som især de mindste og bedsteforældre sætter pris på. Toget kører følgende dage i 2012: Lørdag den 7. april kl. 10-13 Lørdag den 5. maj kl. 10-13 Lørdag den 2. juni kl. 10-13 Lørdag den 7. juli kl. 10-13 Lørdag den 4. august kl. 10-13 8

Lørdag den 1. september kl. 10-13 Lørdag den 20. oktober kl. 10-13 Fredag den 30. november kl. 15-17 Lørdag den 1. december kl. 10-13 Lørdag den 8. december kl. 10-13


Børnenes handelsdag Børnenes Handelsdage lørdag den 24. september kl. 9.30-12.00

Såvel i foråret som i efteråret inviterer Skive City, i samarbejde med Børnebiblioteket og SOS Børnebyerne, i Frederiksgade Har du bagt en kage? Sælg den på Børnenes Handelsdag.

Har du for mange Barbiedukker? -eller for få?

til handelsdage. Forårets handelsdag er på Posthustorvet, mens efterårets handelsdag er i Frederiksgade.

Byg din stand, så du er parat til at begynde kl. 9.30 Stadeplads bestilles på Skive Børnebibliotek tlf.: 99 15 70 00 eller bibu@skivekommune.dk. Det er gratis at deltage. Her kan du købe og sælge brugt legetøj m.m.

Børnene kan sælge, bytte og købe brugt legetøj. Datoer: Lørdag den 12. maj på Posthustorvet Lørdag den 15. september i Frederiksgade.

Vejledende åbningstider i Skive City: Mandag-torsdag 9.30-17.00 . Fredag 9.30-18.00 . Lørdag 9.30-13.00 Åbningstiderne gælder kun specialbutikkerne i midtbyen.

Spejderdag De Blå Spejdere vil igen i 2012 besøge Skive City og lave aktiviteter for og med børn og unge, som har lyst til at stifte bekendtskab med spejderlivet. Spejderne vil lave aktiviteter i gågaderne og på begge torve i midtbyen. Der vil i løbet af dagen være aktiviteter, konkurrencer og information. Dato: Lørdag den 18. august.

9


Torvemarkeder Fødevaretorvemarkeder Efterhånden er det 7 år siden SET startede op med fødevaretorvemarkeder på Posthustorvet. Fem gange hen over sommeren kommer lokale fødevareleverandører troligt til markedsdag i Skive. Dels for at sælge deres unikke produkter og dels for at vise gæster fra nær og fjern nogle af de herligheder, Skive-egnen byder på. Kræmmerafdeling De sidste to år har der for detailhandlere været mulighed for at få en ‘kræmmerstand’. Det er der nogle få, som har benyttet sig af. I 2012 kan Skive Citys medlemmer booke en ‘kræmmerstand’ inkl. standmateriale for 400,- + moms. For at være sikker på, at der er standmateriale til rådighed, skal standen være booket inden den 15. i måneden før (se plan nedenfor). Den opstillede stand er 2,5 m lang, har en 60 cm bred bordplade. Standen er overdækket, så varene beskyttes for evt. sol og evt. regn. Der er mulighed for strøm. Datoer for tovemarkeder 2012 Lørdag den 2. juni Lørdag den 7. juli Lørdag den 4. august Lørdag den 1. september Lørdag den 6. oktober

10

kl. 10-13.30 (tilmelding inden 15. maj) kl. 10-13.30 (tilmelding inden 15. juni) kl. 10-13.30 (tilmelding inden 16. juli) kl. 10-13.30 (tilmelding inden 15. august) kl. 10-13.30 (tilmelding inden 14. september)


Skive Festival Skive City til festival Når Skive Festival slår dørene op for årets brag af en fest i Skive, har Skive Citys medlemmer mulighed for at øge omsætningen betydeligt. Det kræver dog lidt benarbejde og fleksibilitet. Land & Fritid stiller gratis et område til rådighed til marked tæt ved festivalområdet. Skive City stiller 9 boder op på markedspladsen ved Land & Fritid. I forbindelse med festivalen er lejeprisen 400,- + moms for alle dage (onsdag - søndag). Har du eget standmateriale, er du velkommen til at medbringe det. Der er ikke strøm på standene. Skive City markedsfører markedspladsen på web, app spot og i MPU. Tilmelding til info@skivecity.dk eller 96 14 76 77 inden 15. maj 2012.

11


Sommer i Skive Aktiviteter i midtbyen Skive City har i flere år haft et samarbejde med og deltaget i arbejdsgruppen ‘Sommer i Skive’. Projektets formål er at skabe aktiviteter i Skive, til gavn og glæde for virksomheder, borgere og gæster. Igen i 2012 vil der være aktiviteter hen over sommeren under fællesnævneren ‘Sommer i Skive’. De populære arrangementer med sommermusik, cirkusshow, spejderaktiviteter, gadeteater, jazzarrangementer og så videre, er alle arrangementer, som markedsføres og til dels sponsoreres gennem konceptet. For Skive Citys andel er det primært lørdage i sommerperioden, vi står for arrangementer. Derudover vil Skive Teaterkreds, Jazz Klub m.fl. sørge for arrangementer. Arrangementerne ligger primært fredag og lørdag. Allerede nu kan vi løfte sløret for et fodboldarrangement (vi løber jo ind i EM-feber): Den 16. juni vil vi på Rådhustorvet invitere til GOAL-arrangement. Derudover vil sommermusik-arrangementer igen i 2012 give stemning i midtbyen, så gæster/kunder får en oplevelse mere end forventet, når de handler i Skive. Det færdige program vil være på gaden medio maj. Efterlysning Har du kendskab til eller er medlem af en forening, som kunne tænke sig at være med i et arrangement i Sommer i Skive, så kontakt handelschefen på info@skivecity.dk eller tlf. 96 14 76 77.

12


By night 2012 To forrygende dage for hele familien I starten af maj og november 2012 inviterer Skive City endnu engang til årets by nights. Sædvanen tro er der valgt temaer til de to by nights: Kunst & Kultur Med dette tema er der rig mulighed for at invitere lokale foreninger og kunstnere indenfor i de forskellige medlemsbutikker. På gader og torve vil vi forsøge at få lokale foreninger til at lave teater, cirkus, musik, kunst og meget andet. Der vil blive mulighed for kontakt til kunstnere og evt. lave udstilling i samarbejde med disse i din forretning. Alt er muligt. Kun fantasien sætter grænser. Halloween Skeletter, Scary Street, spøgelser, hekse, og andre uhyrligheder er bare nogle af elementerne, som kan inddrages i årets sidste by night. Der vil blive mulighed for at bestille ‘porcelæns’-græskar til udsmykning. Hvad med at pynte op med spindelvæv, uhyggeligt lys osv. Det vil i hvert fald vække opsigt og give kunderne en uforglemmelig oplevelse.

Dato for by nights 2012 Torsdag den 3. maj (dagen før bededag) Fredag den 2. november.

13


Søndagsåbent 2012 Velkommen til foråret Søndag den 1. april kl. 10-15 byder Skive City foråret velkommen! Skive Folkeblad laver tillæg til Midt på Ugen den 28. marts. Der vil være radiospot om forårssøndag i Radio Skive og Alfa.

Løvfaldssøndag Søndag den 30. september kl. 10-15 byder Skive City kunderne velkommen til løvfaldssøndag. Skive Folkeblad laver tillæg til Midt på Ugen den 26. september. Der vil være radiospot om Løvfaldssøndag i Radio Skive og Alfa.

14


Jul i Skive 2012 Allerede i august starter julen på foreningens kontor. Planlægningen af julens aktiviteter startes op, der laves aftale med diverse kunstnere og samarbejdspartnere. Der holdes fast i traditioner som juletræstænding, parade og ønskeseddel. Aktiviteter i julehusene planlægges og der laves aftale med julemanden evt. inkl. familie. Åbningstiderne er allerede fastlagt af Aktivitetsudvalget: HUSK! Åbningstiderne er generelle og vejledende for butikkerne i midtbyen. Fredag den 30. november - Juletræet tændes Lørdag den 1. december åbent til kl. 15 (Søndag den 2. december SØC og Føtex holder åbent) Lørdag den 8. og søndag den 9. december åbent til kl. 15 Lørdag den 15. og søndag den 16. december åbent til kl. 17 Mandag den 17. til og med fredag den 21. december åbent til kl. 18 Lørdag den 22. og søndag den 23. december åbent til kl. 17 Den 24., 25. og 26. december LUKKET Mandag den 31. december åbent til kl. 13 Den 1. januar 2013 LUKKET Søndag den 6. januar 2013 - Udsalgssøndag kl. 10-15. Øvrige dage i december alm. åbningstider.

15


Om Skive City Kontorets åbningstider: Mandag - torsdag kl. 08.00 - 16.00 Fredag kl. 08.00 - 14.00 tlf. 96 14 76 77 E-mail: info@skivecity.dk Foreningens hjemmeside er www.skivecity.dk Rettelser til tekst om din virksomhed sendes til info@skivecity.dk Login og password til medlemssiderne: Login: Skive City Password: city1234 Nyheder og medlemsinfo Nyheder og medlemsinfo sendes primært pr. mail. Skifter du eller din virksomhed mail, er det vigtigt at oplyse foreningen herom. Nyhedsbrev udkommer 4 gange årligt i februar, maj, september og november. Medlemsinfo udkommer efter behov. Information om jubilæer, elever der bliver udlært, nye butikker m.m. optages gerne i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Send det blot til info@skivecity.dk.

16


Fælles indkøb I løbet af 2012 vil Skive City tilbyde fælles indkøb af bl.a. rekvisitter til diverse arrangementer og kampagner. Forårssøndag den 1. april vil vi tilbyde forårsblomster, dekorationer eller lign., som kan sprede glæde for såvel medarbejdere i butikkerne som kunderne. Skive City vil til by night den 2. november få tilbud hjem på ‘keramik’-græskar. Til jul vil medlemmerne få tilbud om julemåtte til butikken påtrykt juletilbud, julehilsen eller lign. Lokale leverandører er velkommen til at byde ind med ideer til fælles PR for hele Skive City.

17


Medlemsarrangementer (første ½-år) FÅ VÆKST I DIN WEBSHOP Tirsdag den 24. januar 2012 kl. 10.30 - 13.00 Vi tager dig med hele vejen rundt om din webshop med fokus på de grundlæggende elementer, som du skal have på plads for at få succes med din webshop. Arrangement i samarbejde med SET Inkl. brunch Pris 125,- inkl. brunch. TIPS & TRICKS I DIN MARKEDSFØRING Onsdag den 22. februar kl. 15.00 - 17.30 Effektiv markedsføring kan ses på bundlinien. Derfor er det nødvendig med en optimal effekt for hver forbrugt reklamekrone! Du får på kurset fif til hvorledes du optimerer din reklame, PR og direct marketing. Du bliver også opdateret på online markedsføring samt får en række værktøjer at arbejde videre med. Arrangement i samarbejde med SET Gratis for Skive City-medlemmer.

18


Medlemsarrangementer (første ½-år) ER DIN BUTIK MED PÅ DEN DIGITALE BØLGE? Tirsdag den 13. marts kl. 08.00 - 09.30 Apps, Facebook, LinkedIn, RFID, QR koder, geolocation…… Begreberne relateret til den digitale arbejdsplads er utallige, mulighederne næsten uendelige og forvirringen ofte stor. Detailhandelen kan opnå store fordele ved en digitalisering. Derfor inviterer Skive City, i samarbejde med iKRAFT, til et jordnært og inspirerende oplæg om, hvordan også din forretning kan blive digital. iKRAFT vil hjælpe dig med at få styr på begreberne og bl.a. introducere dig til markedsføring via Facebook og til hvordan du ruster dig til kampen mod internetbutikkerne. Eller hvad med at sende en besked om gratis kaffe til din kundes smartphone, når han/hun er tæt på butikken? Digitalisering er ikke kun for de store kæder. Alle kan være med og vi hjælper dig på vej! Gratis for Skive City-medlemmer SÅDAN HÅNDTERER DU VANSKELIGE PERSONER - konflikthåndtering for ledere Torsdag den 15. marts kl. 14.00 - 17.30 Nogle er vanskelige i perioder, andre er det kronisk - fælles for begge typer er, at de er tidsrøvere og efterlader frustration, ineffektivitet og irritation i kølvandet. Du bliver aldrig fri for at møde disse personer i din hverdag, men du kan styrke din evne til at håndtere dem konstruktivt, så du undgår, at de dræner dig for energi og ødelægger dit gode humør. Som leder er konfliktløsning og konflikthåndtering en af de væsentligste arbejdsopgaver. Få indblik i konkrete værktøjer, der gør det lettere at skabe løsninger på konflikterne til gavn for alle parter. Arrangement i samarbejde med SET.

19


Januar - juni 2012

Kalenderen er dynamisk. Ændringer og tilføjelser vil forekomme og meldes ud i Nyhedsbrev eller medlemsinfo.


Juli - december 2012

Kalenderen er dynamisk. Ændringer og tilføjelser vil forekomme og meldes ud i Nyhedsbrev eller medlemsinfo.


Skive City Ă˜sterbro 7 7800 Skive tlf. 96 14 76 77 info@skivecity.dk www.skivecity.dk

Aktivitetsplan 2012 Skive City  

Her får du et overblik over planlagte aktiviteter i Skive City 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you