Page 1

BAHÇELİEVLER’DE BİTMEYEN ÇİLE “ ÇALIŞLAR “ R yol çalen E B en ha -

A ylenil diyor tıyor H L i sö e pa

E irileğ devamenk ka Z Ö bit ır ep

k a yd yd ı 7 a snaf a s 3 a E di. m lış tme bi

İŞLERİMİZ %80 AZALDI! sessiz gazete ekibine açıklamalarda bulunan Çalışlar caddesi esnaflarından Cahit GÜNDOĞDU ; Temmuz ayında 2 ay diye bu yol çalışmasına başladılar ancak neredeyse 1 yıl oldu hala bitmedi.Sizde görüyorsunuz kamyonlar yatıyor 2 tane kepçe var 2 saat çalışıp 3 saat yatıyorlar. Çalışlar caddesinde kuaförlük yaptığını bildiren Gündoğdu; Bu caddedeki esnafın işleriniğin her geçen gün kötüye gittiğini bidfirerek ,”İşlerimiz %80 azaldı Hergün elektirik ve su kesiliyor ben bir berber olarak suların kesilmesi durumunda iş yapamıyorum.Bazı esnaf arkadaşlarımız bu duruma dayanamayıp kepenklerini kapattılar’’dedi

3 AYDA BİTİRİLECEĞİ SÖYLENDİ

İzzettin Çalışlar Caddesindeki alt yapı güçlendirme çalışmaları yapılmadan önce caddedeki esnafla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bahçelievler belediyesi yetkilileri bir toplantı düzenleyerek altyapı çalışmalarının 3 ayda biteceğini söylediler. Ancak çalışmalar başlayalı 7 ay olmasına rağmen halen yarıya bile gelinememesine rağmen il ve ilçe belediyesinin yetkilileri yaşanan sıkıntı karşısında duyarsız kalıyor.

ESNAF VE HALK PERİŞAN

Çalışmalardan dolayı tek şerite düşen yol trafiği olumsuz olarak etkilerken mahalle halkı karşıdan karşıya geçmekte güçlük çektiklerinden şikayetçi.Buna rağmen çalışmaların çok yavaş ilerlediği bildiren halk yetkillerin bu konuya gereken duyarlığı göstermesi istedi.Cadde üzerindeki esnaf ise işlerinde yüzde 80 e varan düşüşün olduğunu hatta bazı esnafların düşüşe dayanamayıp kepenk kapattığını söyledi.

ESNAF KEPENK K APATIYOR

Bahçelievler’in en önemli güzergahlarından birisi olan İzzettin Çalışlar caddesinde 7 ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan alt yap çalışması 3 ayda bitirilecek denmesine rağmen henüz yarıya bile gelmedi.Yetkililerin soruna karşı duyarsız kaldıklarını belirten çalışlar caddesi esnafı yapılan çalışma nedeniyle işlerinde büyük düşüş olduğu hatta bazı esnafların danayamayıp kepenk kapattığı bildirdi.


2

SESSİZTARİH

fEtİHLER pADİşAHı KAnunİ suLtAn süLEyMAn

K

MUHTEŞEM SÜLEYMAN

BELgRAD’ın fEtHİ

anûnî Sultan Süleyman tahta çıktığında Avrupa’nın en güçlü devleti Roma-Germen İmparatorluğu (Almanya) idi. Almanya İmparatoru Şarlken Macaristan’a hakim olmak için Macar kralı ile yakın akrabalık ilişkileri kurmuştu. MaKANUNİ SULTAN car Kralı İkinci Lui, Şarlken’e güvenerek vergilerini ödemiyor kendisine gönderilen Osmanlı elçilerini öldürtüyordu. SÜLEYMAN KİMDİR ? Fatih Sultan Mehmed, Avrupa’da düzenlediği seferlerde Sırbistan’ı almıştı. Ancak stratejik bir öneme sahip Macaristan alınamamıştı. Kanûnî Sultan Süleyman Macaristan’ı anûnî Sultan Süleyman 27 Nisan 1495 almak üzere harekete geçti. Belgrad, karadan ve Tuna ırPazartesi günü Trabzon'da doğdu. Bamağındaki Osmanlı donanması tarafından kuşatıldı. Şehir, bası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa gayet iyi savunulmasına rağmen teslim olmak zorunda kaldı (29 AğusHatun'dur. Hafsa Hatun Osmanlı ya da Çertos 1521). Belgrad Muhafızlığına Balı Paşa getirildi. Bu sefer sonunda kezdir. Kanûnî Sultan Süleyman yuvarlak İstanbul’a gönderilen bazı Belgradlılar kurulan Belgrad köyüne yerleşyüzlü, ela gözlü, geniş alınlı, uzun boylu ve tirildi. Belgrad’ın fethi, Kanûnî Sultan Süleyman’ın ilk fethidir. Belgrad, seyrek sakallıydı. bundan sonraki yıllarda Osmanlı Devleti’nin Avrupa’ya açılan en büyük kapısı oldu. Bu sebeple Belgrad’a “Darü’l-cihad” denildi. Kanûnî Sultan Süleyman devri, Türk hakişARLKEn ve AVRupA miyetinin doruk noktasına ulaştığı bir devir lman İmparatoru Şarlken’in amacı tüm Avrupa’da hakiolmuştur. Babası Yavuz Sultan Selim, onu küçük yaşlardan itibaren çok titiz bir şekil- miyet sağlamaktı. Şarlken, fikirlerine karşı çıkan Fransa Kralı de yetiştirmeye başladı. Benzeri görülmemiş Fransuva’yı esir aldı. Fransa Kralının annesi Düşes Dangolen, İMAR bir terbiye ve tahsil gördü. İlk eğitimini anne- Kanûnî’ye bir mektup yazarak yardım istedi. Bunun üzerine ÇALışMALARı sinden ve ninesi Gülbahar Hatun'dan ( Yavuz Kaptan-ı Derya Barboros Hayreddin Paşa Fransa’nın AkdeSultan Selim'in annesi) aldı. Yedi yaşına ge- niz kıyısındaki şehri Nis’e giderek Şarlken’in donanmasını (MİMARİ) anûnî Sultan Süleyman 46 lince tahsil için İstanbul'a, dedesi Sultan İkin- yendi. Hem Fransa’yı hem de Fransuva’yı kurtardı. yıl saltanatta kaldı. Babası Yavuz ci Bayezid'in yanına gönderildi. Şehzade SüpREVEZE DEnİZ ZAfERİ Sultan Selim'den 6.557.000 km leyman, burada Karakızoğlu Hayreddin Hızır Efendi'den tarih, fen, edebiyat ve din dersleri smanlıların Akdeniz’de kuvvetlenmeleri ve tüm Ege kare olarak devraldığı Osmanlı topalırken, savaş teknikleri konusunda da öğredenizine hakim olmaları Avrupa’yı telaşlandırmıştı. Ayrıraklarını 14.893.000 km kareye çıkarnim görüyordu. ca devam eden Avusturya ve Macaristan seferleri büdı. Kanûnî Sultan Süleyman döneminyük bir Haçlı donanması hazırlanmasına neden oldu. de imar faaliyetleri devam etti ve ilk iş 15 yaşına kadar babası Yavuz Sultan Selim'in Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanmasında olarak babası Yavuz Sultan Selim tarafınyanında kalan Şehzade Süleyman, kanunlar Venedik ve Cenevizlilerden başka Malta, Portekiz dan temelleri atılan İstanbul Sultan Selim gereği sancak istemesi üzerine, önce Şarki ve İspanya’ya ait gemilerde bulunuyordu. Haçlı Camii'ni tamamladı. Bunun dışında yaptırKarahisar'a oradan da Bolu, kısa bir süre sondonanması 602, Osmanlı donanması ise sadedığı eserlerden bazıları şunlardır; Gebze'de ra da Kefe sancakbeyliğine tayin edildi (1509). ce 122 parçaydı. Preveze körfezinde 27 Eylül Çoban Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi, Afyon Yavuz Sultan Selim'in 1512 de tahta geçmesi 1538’de yapılan savaşta Sincanlı Sinan Paşa Camii, Bozöyük Kasım Paşa üzerine İstanbul'a çağırılan Şehzade SüleyCamii. man, babasının kardeşleriyle mücadeleleri sıHİnt sEfERLERİ rasında İstanbul'da kalarak babasına vekalet oğrafi keşiflerden sonra sömürge arayışları etti. Bu sırada Saruhan sancakbeyliğinde de başlamış, Portekiz ve İspanya pek çok sömürge elde bulundu. Babası Yavuz Sultan Selim'in ölümü etmişlerdi. Portekizliler Kızıldeniz ve Hint ticaret yol- üzerine, 30 Eylül 1520'de 25 yaşındayken Oslarına hakim olmaya çalışıyorlardı. Ümit Burnunun bu- manlı tahtına geçti. lunması, Osmanlıların baharat ticaretine de büyük darbe vurmuştu. Kanûnî Sultan Süleyman döneminde bu Kendisinden başka erkek kardeşi olmadığı için sebeplerden ötürü, dört kez Hint deniz seferi düzenlendi. tahta geçişi kolay ve çatışmasız oldu. Çok cidAncak Osmanlı donanmasının okyanus şartlarına uygun di ve kendinden emin bir padişah olan Kanûnî olmaması yüzünden bu seferlerden hiçbirisinde tam başarı Sultan Süleyman, azim ve irade sahibiydi. Yasağlanamadı. 1551 yılında düzenlenen İkinci Hint Seferinde pacağı işlerde hiç acele etmez, gayet geniş dü- Barbaros Hayreddin komuOsmanlı donanmasının başında Piri Reis vardı. Türk Denizcilik şünür ve verdiği emirden asla geri dönmezdi. tasındaki Osmanlı donantarihinde önemli bir yere sahip olan Piri Reis, bu sefer sırasın- İş başına getireceği adamlara, kabiliyet derece- ması büyük bir zafer elde da Maskat’ı almış ve Portekiz donanmasını büyük bir bozguna lerine göre görev verirdi. Zigetvar kuşatmasını etti. Tarihe Preveze Deuğratmıştı. Ancak, Portekizlilerin Basra Körfezini kapatacaklarını idare ederken, 7 Eylül 1566 yılında 71 yaşında niz Zaferi olarak geçen bu savaş sonunda Akdüşünerek, donanmayı Basra’da bırakıp ganimetlerle geri döndü- vefat etti. ğü için Piri Reis Mısır’da idam edilmiştir. Ancak yine de Yemen, Eritre, Sudan sahilleri ve Habeşistan’ın bazı kısımları Osmanlı topraklarına Kendisine "Kanûnî" denmesi, yeni kanunlar katıldı. Arap yarımadası tamamen Osmanlı denetimine girdi. Kızıldeniz icad etmesinden değil, mevcut kanunları yazyabancı güçlere kapatılarak Osmanlı egemenliği sağlandı. dırtıp çok sıkı bir şekilde tatbik etmesinden do-

K

A

K

O

C

O

KAnunİ DönEMİ VE MİMAR sİnAn

layıdır. Kanûnî Sultan Süleyman adaleti seven smanlı imparatorluğunun en parlak devrinin büyük mimarı ve dünya ça- bir padişahtı. Mısır'dan gelen vergiyi haddinpında bir sanatkar olan Mimar Sinan, Kanûnî Sultan Süleyman döneminde bir çok den fazla bulup, yaptırdığı araştırma sonunda eserler verdi. Bunlardan en önemlileri şunlardır; Halep Hüsrev Paşa Camii, İstanbul halkın zulme uğradığını düşünmesi ve Mısır VaHaseki Külliyesi, İstanbul Şehzade Camii ve Medresesi, Üsküdar Mihrimah Camii, İstan- lisini değiştirmesi bunun açık kanıtıdır. Kanûnî bul Süleymaniye Camii ve Külliyesi, Tekirdağ Rüstem Paşa Camii ve Külliyesi, Silivri Kapı Sultan Süleyman, tahta çıktığı sırada Osmanlı İbrahim Paşa Camii, İstanbul Rüstem Paşa Camii, İstanbul Sinan Paşa Camii, Topkapı Kara Devleti dünyanın en zengin ve en güçlü devleti Ahmet Paşa Camii ve Külliyesi, Fındıklı Molla Çelebi Camii, Babaeski Semiz Ali Paşa Camii, konumundaydı. Babasının ölümü ve kendisinin Büyükçekmece Kanûnî Sultan Süleyman Külliyesi ve Köprüsü, Süleymaniye Tekkesi. Büyük padişah olması, "Arslan öldü, yerine kuzu geçti" bir devlet adamı olan Kanûnî Sultan Süleyman aynı zamanda ünlü bir şairdi. Meşhur şiirlerin- diye düşünen Avrupalıları sevindiriyordu. Anden birisi şudur: “Halk içinde muteber bir şey yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda, bir nefes cak Avrupalılar, çok geçmeden hayal kırıklığına sihhat gibi. Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır, Olmaya baht ü saadet dünyada vahdet gibi”. uğradılar.


3

SESSİZYEREL

55 sAMsunLuLAR DERnEğİnDEn göRKEMLİ AÇıLış İş adamı, siyasetçi, sağlıkçı, eğitimci gibi birçok meslek dalında görev yapan Samsunluların öncülüğünde kurulan “55 Samsunlular Derneği” Bahçelievler’de hizmete girdi. ÇOK sAyıDA sİyAsEtÇİ VE İşADAMı VARDı malarını istiyorum. Samsunlu hemşerilerimin Samsunluluk oğuk ve yağmurlu bir günde gerçekleşen açılış törenine ruhuyla, 19 Mayıs ruhuyla bu Bahçelievler Kaymakamı Şevket Cimbir, Belediye Başkanı derneğe sahip çıkmalıyız. Bu Osman Develioğlu, B, İlçe Emniyet MüdürüHacı Mehmet derneğe sahip çıkarsak derAslancan, Saadet Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı Abdul- neğimiz büyür. Derneği bizler lah Akçay, İstanbul Samsun Dernekler Federasyonu Baş- kurduk ama yaşatacak olan kanı Hayati Sözen, Samsun Dernekler Federasyon Başkanı sizlersiniz. Hepimize hayırlı Kaya Aşçı, Çobançeşme Muhtarı Veysel Önce, Cumhuriyet uğurlu olsun” şeklinde açıklaMahalle Muhtarı Fehmi Kandemir,Siyavuspaşa Mahalle malarda bulundu. Muhtarı Selami Baykut, Zafer Mahalle Muhtarı Yunus Türk ahçelievler Kaymakamı ve çeşitli semtlerden katılarak hemşerilerini bu mutlu Şevket Cimbir protokolü segünlerinde yalnız bırakmayan Samsunluların yoğun ilgisi lamladıktan sonra, “ Samsunvardı. Programın sunumunu yapan Samsunlu alk Müzik luların dernek açılışında, bir veveveses sanatçısı İzzet Aktaş katılımcıları takdim etfahri Samsun hemşerisi olarak tikten sonra, açılış konuşmasını yapan İstanbul 55 Sam- bulunmaktan büyük mutluluk sunlular Dernek Başkanı Aydın Aslan: “ Cumhuriyetimizin duyduğumu ifade etmek isteve Kurtuluş Savaşımızın simge şehirlerinden Samsun’un rim. Arkadaşlarımız derneğin kuruluş aşamasında bize bu fikri tekrar yaşatmak için açtığımız, derneğimizin sivil geldiler ve bu derneğin üyeleri arasındayım. Bir dernek toplum ve hemşerilik ruhu ile oluşturduğu birlikteliğin ilk üyesi olarak açılışımıza geldiğiniz için hepinize teşekkür stanbul İl Özel İdaresi gününde, bizlerle olan siz değerli katılımcılara sevgi ve ediyorum. Bu derneğin iyiliklere güzelliklere, hayırlara tarafından deprem güçsaygımı sunuyorum. vesile olacağına inanıyor ve diliyorum. Samlendirme çalışmaları çersunluyuz ama aynı zaman da İstanbulluyuz. çevesinde yıkılan ve yenisi İstanbul’a hizmet borcumuz var. İstanbul’da hayırsever işadamı Mehmet yaşarken İstanbullu olduğumuzu hissetmek Şen tarafından yaptırılan Şiama geldiğimiz toprakları da unutmadan rinevler Mehmet Şen İlköğburada varlığımızı sürdürmek durumunretim Okulu düzenlenen dayız. Tekrardan bu derneğin hayırlı uğurlu törenle hizmete açıldı. almasını diliyorum” dedi. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Bahçelievler Kaymakamı Şevket Cinbir, Belediye amsun Dernekler Federasyon Başkanı Başkanı Osman Develioğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü MuamKaya Aşçı “ Bugün burada Samsunumuzun mer Yıldız’ın da katıldığı açılış törenine vatandaşlar da büyük güzel bir derneği açılıyor. 4-5 sene önce ne ilgi gösterdi. Mehter takımı gösterisiyle başlayan tören daha yazık ki bu tür derneklerimiz yoktu. Samsonra okulun minik öğrencilerinin folklor gösterileri, şiirler ve sunlular bu geçen senelerde dernekleşmeye keman konserleriyle devam etti. Okulu yaptıran hayırsever önem vermeye ve birlik beraberliğimizi peişadamı Mehmet Şen, eğitime böylesi bir katkı sağlayabilmekiştirmeye başladık. 5 Martta 20 bin kişilik Sinan nin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade ederek, “Bana bu Erdem Salonunda sayın Başbakanımızın da katılımıyla ivil toplum örgütlerinin ehemmiyeti gittikçe artmak- Büyük Samsun Buluşmasını gerçekleştireceğiz. Derneği- mutlu günü gösteren Allah’ıma dualar ediyorum. Çocuklartadır. Hem hemşerilik örgütleri, hem sivil toplum örgütleri mizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diyerek, bütün mız burada okusunlar, ilim irfan sahibi olsunlar” dedi. fertlerin ağırlaşan hayat şartlarının getirdiği çözemediği Samsunlulara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. problemlerini bertaraf edilmesinde katkı sunmaktadır. Biz de hemşerilerimizin hukuki, sağlık, eğitim, kültürel Konuşmaların ardından protokol açılış kurdelesini kesesorunlarını çözmek için derneğimizi kurduk. Arkadaşları- rek dernek binasını gezdiler. mızla birlikte bütün Samsunluların iyi ve kötü gününde yanlarında olabilmek, birlik ve bütünlük içerisinde hem- İstanbul 55 Samsunlular Derneği açılışı ardından yoğun şerilerimizin çare kapısı olmayı arzu etmekteyiz. Sivil ziyaretçi akınına uğradı. İlçe siyası parti başkanları ve toplum örgütleri sahip çıkıldıkça büyür,sevildikçe büyür. çeşitli ilçelerden gelen Samsun dernekleri hayırlı olsun Öncelikli olarak birbirimizi seveceğiz. Hemşerilik ruhuna ziyaretinde bulundular. Dernek binasını hınca hınç dolduHAYIRLARIN EN GÜZELİ EĞİTİME DESTEK VERMEK sevgi kattığımızda, sevgiyi ortaya koyduğumuzda, el ele ran ziyaretçilere ikramlarda bulunuldu. Bir çok dernekte verdiğimizde hepimizin sorunları çözülecektir. Sadece çok fazla rastlayamadığımız açılışta Samsunlu hanımlaizmetlerin en güzelinin eğitim ve hayırların en güzeliSamsunluların sorunlarıyla da ilgileneceğiz. Yaşadığımız rında oldukça yoğun bir ilgisi ve katkısı vardı. nin de eğitime yapılan destek olduğunun altını çizen İstanşehrin sorunlarına da ilgili olacağız. Bu şehir bize Fatih Sultan Mehmet’in hatırası, bu şehir bize Eyüp Sultanın Derneğin açılışına katılan Samsunlular bu tür derneklere bul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da 2010 yılı içerisinde İstanbul hatırası. Bu şehrin ağacını, havasını ,suyunu her şeyini ihtiyaçları olduğunu ve derneği kuran hemşerilerimize genelinde 1200 derslik yapıldığını bu yıl ki hedeflerinin bude koruyacağız. Çünkü bu şehrin havasını soluyoruz, bu minnettarız. Artık bizimde hemşerilerimizle oturup ko- nun üzerine çıkmak olduğunu söyledi. İstanbul’un sürekli şehirde ekmek yiyoruz, bu şehirde eğitim alıyoruz. Bu şe- nuşabileceğimiz ve sıkıntılarımızı paylaşabileceğimiz bir göç aldığını bu nedenle eğitim konusunda sürekli ihtiyaç olhirde hayatımızı sürdürüyoruz. merkezimi oldu. Bundan sonra bizlerde elimizden geldiği duğunu ifade eden Vali mutlu, “Bugün Şirinevler’in en mutkadar derneğimize sahip çıkacağız ve daha güçlü olması lu günü. Çünkü Şirinevler’de hayırsever işadamı Mehmet Bu yüzden özellikle hemşerilerimin bu derneğe sahip çık- için gayret göstereceğiz dediler.

S

B

BİR TÜRLÜ AÇILAMYAN OKUL NİHAYET AÇILDI

İ

S

S

H

ÇOCuKLAR İyİ şARtLARDA yEtİşMELİ

B

ahçelievler Belediye Başkanı Develioğlu da, anne babalar için en önemli değerin evlatları olduğunu, devletlerin felsefesinin de geleceği yönlendirecek çocukların çok iyi şartlarda yetişmesini sağlamak olduğuna vurgu yaptı .


4

SESSİZYEREL

İSTANBUL’DA 3. köprüye onay çıktı

U

laştırma bakanlığının İstanbul Boğazına üçüncü köprü yapılmasını da içeren Kuzey Marmara Otoyolu Proje ihalesi için YPK onayı alındı. Köprüde demiryolu bulunması ve projenin yapım ve işletiminde Karayolları Genel Müdürlüğünün hisse sahibi olmasına yönelik çalışmaların kesinlik kazanmasıyla bu ay ihale ilanına çıkılması bekleniyor.Öte yandan YİD ihalelerinde ikinci YPK onayını ortadan kaldıran maddenin yer aldığı ''Torba Yasanın'' yürürlüğe girmesiyle ''dev'' ihalenin sözleşmesi doğrudan Ulaştırma Bakanlığınca onaylanacak. AA muhabirinin Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YPK, 414 kilometre uzunluğunda olan ve GaripçePoyrazköy güzergahında yer alacak proje için YİD modeliyle ihaleye çıkılması için gereken onayı verdi.Proje kapsamında İstanbul Boğazı'na yapılacak üçüncü köprüde demiryolunun da bulunmasını planlayan ve bu konuda fizibilite çalışmaları yapan Ulaştırma Bakanlığı, öte yandan projenin yapım ve işletiminde Karayolları Genel Müdürlüğünün de hisse sahibi olmasına yönelik bir çalışma yürütüyor.

YİD MEVZUATINDA ''ÖNEMLİ'' DEĞİŞİKLİK

B

ir çok kurumun başvurduğu YİD ihaleleriyle önemli başarılara imza atan Ulaştırma Bakanlığının, projelerin YPK onayından geçiş sürecinde önemli zaman kayıpları yaşaması YİD mevzuatında değişiklik yapılmasına neden oldu.İstanbul Boğazı'nın altından sadece lastik tekerlekli araçların geçeceği ''Tüp Tünel Projesi'' ihalesinin 30 aydır sonuçlandırılamamış olması, diğer önemli projelerin gerçekleştirilmesinde de gecikme yaşanacağı öngörüsü

yetkilileri harekete geçirdi.Buna göre, TBMM'de görüşülmekte olan Torba Yasa'ya eklenen ve kabul edilen bir maddeyle YİD ihalelerinde sözleşmelerin YPK onayına sunulması ortadan kaldırıldı.YİD mevzuatında projelerin ikinci kez YPK onayına sunulmasının önüne geçen madde, yapılan yatırımlarda görevli şirketçe üretilen mal ve hizmetler için idare tarafından talep garantisi verilebilmesine de imkan sağladı.Torba Yasanın yürürlüğe girmesiyle Ulaştırma Bakanlığı, YPK'dan ilk onayı alınan Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ihalesinde sözleşmesini YPK'ya göndermeyecek. Bakanlık projenin sözleşmesini kendisi onaylayarak bu konuda önemli bir ilke imza atmış olacak.

HİSSE KONUSUNDAKİ ''ÇEKİNCELER''

B

u arada Ulaştırma Bakanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ihalesini kazanacak girişime, Karayolları Genel Müdürlüğünün de yüzde 10 ortak olması fikri üzerinde çalışıyor. Buna göre, projenin yapım ve işletmesinde Karayolları Genel Müdürlüğünün en az yüzde 10 hisseyle temsil edilmesi düşünülüyor.Ancak yetkililer, yaklaşık 6.5 milyar dolarlık projede, bu miktarda hisse için gereken kaynağa nasıl ulaşılacağı konusunda çözüme ulaşılamadığını dile getiriyor.Öte yandan kısa süre önce yapılan yasal değişiklikle, yüzde 1 oranında bile olsa kamu kuruluşlarının ortak olduğu şirketlerin Sayıştay denetimine tabi tutulmasının, ihaleye katılacak şirketlerin ''çekince'' koymalarına neden olacağı düşünülüyor.Yetkililer, Karayolları Genel Müdürlüğünün hisse sahibi olması halinde projede ''borca da ortak olacağının'' gözönüne alınması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Sarıyer'de yıkım arbedesi

Ö

Müteahhide satmayın

nceki gece saat 04.00 sularında mahalleye gelen yaklaşık bin çevik kuvvet polisi, evlerin tahliyesi ve yıkımı için güvenlik önlemleri almaya başladı. Mahalleli sokağa girmeye çalışan polisi protesto etti. Polis, mahalleliyi dağıtmak için biber gazı kullandı. Protestocu vatandaşların dağıtılmasının ardından tahliye görevlileri, çevik kuvvet eşliğinde, boşaltılacak evlere girerek eşyaları kamyonlara yükledi.

S

arıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, evleri satın alan firmanın müteahhitle anlaştığını, o müteahhidin de burayı boşaltmaya çalıştığını söyledi. Genç, ‘Vatandaş ‘Neden müteahhit? Evlerimizi bize satın’ diyor.’ diye konuştu. Sevigen’den destek

Ç

amlıtepe Mahallesi’ni ziyaret eden CHP’li vekil Mehmet Sevigen, ‘Fakir fukaraya büyük bir söz verdiler. Buna rağmen zulmediyorlar’’ dedi. Sevigen, şehrin göbeğinde rant elde etmek için arazilerin vatandaşlardan alınarak birilerine peşkeş çekildiğini ileri sürdü. Milletvekili ‘İnsanları birbirine kırdırmanın, 5 yaşında çocuğa gaz bombaları sıkmanın anlamı var mı?’’ diye sordu.

Maaşınıçekti,takipettim,öldürdüm

İstanbul,Gaziosmanpaşa'da,

6 ay önce, evinde bıçaklanarak öldürülen emekli Nuriye Yörük'ün (69) katili yakalandı Polis zanlının hırsızlıktan sabıkalı K.K. olduğunu belirledi. Cinayeti soğukkanlılıkla anlatan K. K. şunları söyledi: ‘Para çeken kadını görünce takip ettim. Çantasını çalıp kaçacaktım. Bir binanın giriş katındaki butiğe girdiğini görünce vazgeçtim. O binanın en üst katına çıktım. Daireden ses gelmeyince içeri girdim. İçeri bir kadın girdi. Takip ettiğim kadın olduğunu anladım. Cebinden 700 lira para çıkarıp masaya koydu. Üstüne atladım. Mutfaktan aldığım bıçağı iki defa saplayıp evden çıktım’ dedi.

Kundaktan üniversiteli çıktı

İstanbul,Gaziosmanpaşa'da, 6 ay önce,

evinde bıçaklanarak öldürülen emekli Nuriye Yörük'ün (69) katili yakalandı Polis zanlının hırsızlıktan sabıkalı K.K. olduğunu belirledi. Cinayeti soğukkanlılıkla anlatan K. K. şunları söyledi: ‘Para çeken kadını görünce takip ettim. Çantasını çalıp kaçacaktım. Bir binanın giriş katındaki butiğe girdiğini görünce vazgeçtim. O binanın en üst katına çıktım. Daireden ses gelmeyince içeri girdim. İçeri bir kadın girdi. Takip ettiğim kadın olduğunu anladım. Cebinden 700 lira para çıkarıp masaya koydu. Üstüne atladım. Mutfaktan aldığım bıçağı iki defa saplayıp evden çıktım’ dedi.

BAHÇELİEVLER’DE KOVALAMACA

B

ahçelievler'de dur ihtarına uymayarak polisten kaçan Mehmet E. kullandığı minibüs'ün lastikleri patlayınca İstanbul Fuar Merkezi'nin otoparkında yakalandı. Bahçelievlerde asayiş uygulaması yapan polislerin dur ihtarına uymayan Mehmet E. kullandığı 34 FP 0888 plakalı minibüsle kaçmaya başladı. Ara sokaklarda kaçamayacağını anlayan Mehmet E. E-5 karayoluna çıktı. Kovalamaca D-100 Karayolu ve Atatürk Havalimanı Yolu üzerinde devam etti. Daha sonra Dünya Ticaret Merkezi'nin otoparkına ters yönden giren minibüsün ve peşindeki bir polis aracının lastiği yerdeki kapan nedeniyle patladı. Ön iki lastiği patlayan minibüsüyle peşindeki 21 polis ekibinden kaçan Mehmet E. yönünü İstanbul Fuar Merkezi'nin otoparkına çevirdi. Ancak buradaki keskin dönüşte savrulan minibüsünü durduran Mehmet E. ve yanındaki arkadaşı Umut D. kıskıvrak yakalandı. Ehliyeti olmadığını söyleyen Mehmet E'nin yapılan alkol kontrolünde 215 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Mehmet E'nin gözaltına alındığını gören Umut D. arkadaşını kurtarmak için polise yalvardı. Ancak başarılı olamayacağını anlayan Umut D. polis aracına bindi. Umut D. gazetecilerin "Polisten neden kaçtınız?" sorusunu, " Ben kaçmadım. Şoför kaçtı" diye yanıtladı.

M e s leki ve t ek n ik e ğ i t im p ro j e s i ba ş l ı yor

İ

stanbul Ticaret Odası (İTO) ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ''Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi'' protokolü imzalayacak.İTO, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliğinde 2007 yılından bu yana sürdürülen Meslek Edindirme ve Geliştirme Kursları (ÖZİMEK) paralelinde yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Dost ülkelere de isdahdam sağlanacakİTO ve TİKA arasındaki ''Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Projesi''ne ilişkin protokol, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş ve TİKA Başkanı Musa Kulaklıkaya tarafından yarın İTO'da yapılacak toplantıda imzalanacak.Proje, dost ve kardeş olan ülkelerle ekonomik, sosyal ve kültürel bağların güçlendirilmesini, bu ülkelerde yatırımı bulunan Türk firmaların Türkçe bilen nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.


5

SESSİZYEREL

G E N Ç İ STA N B U L LU L A R A Ö D Ü L

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve Bahçelievler Belediyesi ortaklığıyla yürütülen Genç İstanbullu

projesi başarıyla tamamlandı. Genç İstanbullu” proje yarışmasının ödül töreni Bahçelievler Belediyesi Yeni Sahne’de gerçekleştiBahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Üyesi İsrafil Kuralay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Develioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

BAKIRÖY ÇÖZÜM MASASI 7/24 HİZMET VERİYOR

Bakırköy Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çözüm Masası haftanın 7 günü 24 saat hizmet vererek Bakırköylülerin şikayetlerine çare oluyor. İlçe halkından gelen başvuru,istek ve önerileri en iyi ve en hızlı şekilde değerlendirmek amacıyla çözüm masasını kurduklarını belirten Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen,”Bakırköylü yurttaşlarımızın bürokratik engellere takılmadan bire bir karşılarında muLise ve üniversiteli gençlerhatap bulmak suretiyle belediyemizi ve diğer in “Avrupa Kültür Başkenti kamu kurumlarını ilgilendiren isteklerini,dilek İstanbul’da Genç Olmak” konu,şikayet ve önerilerini çözüm masamız lu projeler hazırlamasını ve kanalıyla alıyoruz. Bir yılda çözüm masamıza uygulamasını hedefleyen proje yaklaşık 1.300 başvuru oldu ve bu başvuruların kapsamında, İstanbul genel%80’den fazlası çözüme kavuşturuldu. konuşmasında “Ortak aklın ürünü olan ve birlikte Çözüme kavuşturulamayan başvurular ise daha inde 25 farklı ilçeden 291 uygun başvuru alındı. Toplam bütçesi 477.714,90 TL olan üretmeyi amaçlayan projeye katılan tüm gen- çok belediyemizin çözüm noktasında olmadığı projeye İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti çlerimizi tebrik ediyorum” dedi.Genç İstanbullu isteklerdir. Çözüm masamıza gelen başvurular Ajansı 300.000,00TL; Bahçelievler Belediyesi kapsamında yürütülen projelerin yarışmasında ilçe halkının yönetime katılmasını sağladığı için 177.714,90TL katkıda bulundu. Proje yarışmasına lise kategorisinde “Mary İstanbul’da” projesiyle, çok önemsiyorum. Çözüm masası ayrıca ev katılanlar arasında başarılı uygulamaya sahip lise Fatih-Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Lis- eşyası ihtiyacı olan yurttaşlarımıza yardım etmek ve üniversite öğrencilerinden oluşan 24 kişilik esi birinci, “İlmek İlmek Kültür Örmek” projesi- isteyen vatandaşlarımızın arz ettikleri malzemegrup, 5 günlük Macaristan ve Almanya’daki diğer yle Bahçelievler-İHKİB Yenibosna Kız Teknik ve leri de ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim etmeAvrupa Kültür Başkentleri olan Pécs ve Essen’i zi- Meslek Lisesi ikinci, “İstanbul’da Genç Olmak lerini de sağlamaktadır. Bakırköylü yurttaşlarımız yaret etmeye de hak kazandılar.Ödül töreninde “Hoşgörü” Değerinin Tanıtılması” projesiyle çözüm masasına 414 9 777 numaralı telefondan, konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Üsküdar-Çengelköy Lisesi üçüncü, “İstanbul’daki cozummasasi@bakirkoy.bel.tr mail adresinden, Develioğlu “İstanbul’da genç olmaya gençler nasıl Eski Hamam Kültürünün Günümüzdeki Öne- belediyemiz web sitesindeki on-line işlemler bakıyorlar, bunu görmek istedik. Bireysellikten mi” projesiyle Beykoz-Çavuşbaşı Çok Programlı tuşundan çözüm masasını seçerek ulaşabilirler. çok birlikte başarmanın mantığını ortaya koyma- Lisesi dördüncü, “Sarıyer Çeşmeleri” projesiyle Ayrıca belediye ana binasının yanında buluya çalıştık. Gençler üretiyor ve geleceğimize güç Sarıyer-Vehbi Koç Vakfı Lisesi beşinci, “İstanbul’un nan ahşap iki katlı binanın girişindeki çözüm veriyorlar. Genç İstanbullu projesine katılan gen- Tarihi Canlanıyor” projesiyle Bahçelievler-Prof. masasına gelerek bizzat başvurularını da yapaçlerimizi ödüllendirmenin gururunu yaşıyoruz” Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi altıncı bilirler.9 kişilik ekibimiz gece-gündüz çalışarak dedi. Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı olurken, üniversite kategorisinde de “Bir Sabah Bakırköylülerin istek,talep,şikayet ve çözüm Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz de İstanbul” projesiyle Yıldız Teknik Üniversitesi birin- önerilerini titizlikle almaktadır.”dedi.

İ

Güngören’de Taksiciler sorunlarını tartıştı

stanbul Taksiciler Meclisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘Tanışma, tanıtma ve istişare toplantısı’ Güngören’de yapıldı. Belediye Başkanı Ş. Yücel Karaman ve AK Parti Güngören İlçe Başkanı Ercüment Sever’in de katıldığı toplantıda taksicilerin sıkıntıları masaya yatırıldı. Şehr-i gül Restoran’da gerçekleşen toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ve İstanbul Taksiciler Meclis Başkanı Yahya Uğur, “İstanbul’da 2010 yılında Emniyet Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar neticesinde bin 199 korsan taksi yakalandı. Bu rakam korsan taksi sektörünün ne kadar büyük olduğunun bir kanıtıdır. Bir diğer sorunumuz ise taksici cinayetleri. Büyükşehir Belediyemizin başlatacağı GPRS sistemiyle suç oranlarının ve taksici cinayetlerinin minimuma ineceğini düşünüyorum. Sokaklarda eylem yapılarak bugüne kadar hiçbir sorun çözülememiştir. Beyefendi taksici hüviyetimizle sorunlara kalıcı ve kesin çözümler bulacağımız kanaatindeyim. Bugün bize kapılarını açan ve burada ağırlayan Sayın Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Uğur’dan sonra söz alan Güngören Belediye Başkanı Ş. Yücel Karaman ise, “2006-07 yılları arasında ilçemizde korsan taksilere yönelik çalışmalar yapmıştık. Ancak kanuni alt yapı eksiklikleri nedeniyle bu girişimimiz sonuçsuz kaldı. Emlakçı dükkanı, galerici, rent a car’cısı korsan taksicilik yapıyor ama ülkemize beyana dayalı değil de evraka dayalı bir kanun sistemimiz olduğu için sorunlara müdahale edemedik. Şimdi 2008 yılında çıkan ve yürürlüğü giren kanunlar yerel yönetimlerin elini güçlendirdi. Artık okullar dahil bütün iş yerlerine ruhsatı biz veriyoruz. Doğal olarak denetimleri de artık biz yapacağız. Korsan taksi konusunda duyarlılığımızı bir kez daha göstereceğiz. İlçemizdeki taksi duraklarının bir takım sıkıntıları var. Bunları biliyoruz. Ortak paydada buluşabilirsek bu sıkıntıların hemen çözüleceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.


6

SESSİZYEREL

BU MUDUR ADALET VE KALKINMA ? Saadet Partisi Bahçelievler İlçe Teşkilatı esnafın sıkıntılarını dinlemek için Kocasinan Oto Sanayi sitesinde esnaf ziyareti düzenledi

HAS’TA ŞOK İSTİFA

vi değerlere dayalı bir sistem gelsin kararını milletimiz kendisi verecek.” dedi.

OTO SANAYİLER SORUN YUMAĞI

K

SİSTEM DEĞİŞMELİ

S

aadet Partisi Bahçelievler ilçe teşkilatı otosanayi esnafının sıkıntılarını dinlemek amaçlı Bahçelievler Kocasinan otosanayi sitesinde bir esnaf ziyareti düzenledi.Ziyarette İstanbul İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Çelebi, Bahçelievler İlçe Başkanı Abdullah Akçay ve ilçe yönetim kurulu üyeleri sanayi sitesi esnafının tek tek sorunlarını dinledi. 50 kişilik bir ekiple sanayi esnafı ziyaret eden Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Abdulkadir Çelebi, “Biz insanlarımıza her hangi bir siyasi partinin alternatifi olmadığımızı, sıkıntının her hangi bir siyasi partiden

kaynaklanmadığını, sistemden kaynaklandığını ve Saadet Partisi’nin de yeni bir partiyi iktidara getirmekten ziyade, bir sistem değişikliği teklif ettiğini tebliğ ediyoruz. Bundan sonra karar, milletimizin. Ya mevcut sistemi devam ettirip, bu zulüm düzeninin altında inim inim inleyecekler, ya da artık bu zulmün düzeni değişsin, adil, milli ve mane-

ocasinan sanayi sitesinde esnafı tek tek dinlereyerek esnafın sorunlarını belirledikleri söyleyen ilçe başkanı Abdullah AKÇAY, otosanayiler adeta sorun yumağı haline gelmiştir.Oto sanayiler oluşturduğu istihdam ve beslediği ülkemizin çok büyük bir sektörüdür.Ancak göz ardı edilmekle birlikte yeterince desteklenmemektedir.Oto sanayiler avrupada araç servislerinin yarısını,Türkiyede ise neredeyse tamamını oluşturmaktadır.Buna rağmen esnafın kullandığı makine techizatları oldukça eskidir.Ancak makinelerin pahalığı,devlet desteği olmaması ve çeşitli imkansızlıklar yenilemeye engel olmaktadır. Dedi.

HÜKÜMETE SORUYORUZ!

Son olarak Şanlıurfa eski Milletvekili Niyazi Yanmaz’ın kurucular kurulu üyesi olduğu Has Parti’den istifa etmesinin ardından bir istifa haberide Bahçelievler’den geldi.Gazetemize gelen bilgilere göre Has parti’nin Bahçelievler kurucu ilçe başkanı İlhan BOZ kurucusu olduğu Has Parti Bahçelievler ilçe başkanlığından şok bir kararla istifa etti.Edindiğimiz bilgilere göre İlhan BOZ’un yerine Yaşar YERLİKAYA Bahçelievler ilçe başkanlığına getirilecek. İstifaların ardı arkası kesilmeyen Has Partide geçtiğimiz gunlerde Kırklareli il başkanı ve 17 kişilik yönetim kurulunun yanı sıra yine kurucular kurulu üyesi olan Halit ÖZEL kurucusu olduğu Has Partiden istifa ederek Saadet Partisi’ne katıldı.Basına açıklamalarda bulunan Halit ÖZEL, yuvama geri döndüm” dedi.

A

bdullah AKÇAY, sözlerinin sonunda“bugün burada otosanayi esnafıyla birlikte hükümete soruyoruz; Mevcut iktidar rantiyeciden vergi değil borç alıyor. Asgari ücretliden aldığı vergiyi rantiyeciye faiz olarak ödüyor. Sanayiciden, esnaftan, işçiden, asgari ücretliden, halkın tamamından alınan vergilerden faiz yoluyla rantiyeye

BBP startı verdi

bakanı istifaya çağırdı

İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantı, Kur’an-ı Kerim okumada Türkiye ve İzmir birincisi olan hafız Ahmet Yüksel’in Kur’an okumasıyla başladı. Mevcut iktidarın kibirli olduğunu öne süren Yalçın Topçu; “Biz karada gemiyi yapmakla mükellefiz, suları gönderecek olan Rabbimizdir. Sular çekilince karıncalar balıkları yer ama sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer. Mevcut iktidar hiç kibirlenmesin Bu yüzden kimin kimi yiyeceği hiç belli olmaz” dedi.

BAKAN İSTİFA ETMELİ

Topçu, iki yıl önce helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nın ölümüyle ilgili olarak 16 Şubat’ta Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek Ulaştırma Bakanı’nı istifaya davet etti. Kabinenin bir bakanının, Yazıcıoğlu’nun ölümü için ‘kaza’ dediğini anlatan Topçu, şöyle konuştu: “Bizim araştırmamız için de ‘kaza içinde kaza çıkarma’ olarak nitelendirdi. Sayın Bakan siz bu olaya kaza diyorsunuz. Bu söylediğinde samimi isen hemen istifa et. Gerçi siyasi ahlak gereği Türk siyasetinde istifa asaleti yok. Olsaydı hızlı tren kazasından sonra bu işe kaza diyenler çoktan istifa ederdi. ‘Kaza içinden kaza çıkarmayın’ diyen bakan koltuğuna oturmaya devam et. Çünkü onlara göre durmak yok yola devam


7

KISA KISA

SESSİZSİYASET MUHSİN YAZICIOĞLU KAZASINI BÖYLE ÖRTTÜLER

SİYASET

CHP’Yİ ELEŞTİRDİ O ARTIK CHP’Lİ

A

levi kimliğiyle öne çıkan ve Başbakan Erdoğan’ın, “Onlarsız yetim kalırız” diyerek Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal ile birlikte adını andığı sanatçı Sabahat Akkiraz, resmen CHP’ye katıldı. Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaretinin ardından soruları yanıtlayan Akkiraz, “Biz gurbetçi çocuklarıyız. Yurtdışında Willy Brandt başta olmak üzere sosyal demokratların yaptıklarını çok iyi biliyorum. Ben sosyal demokrasiye inanan bir insanım. Ailem bildim bileli CHP’lidir. Şimdi bir nefer olarak ben de partime hizmet etmeye geliyorum. Sesimle, gönlümüzle CHP’ye güç katmaya geliyorum” dedi. Akkiraz, CHP’nin seçim şarkısını söyletecek sanatçı bulamayışına ilişkin ise “Sanatçılar korkmazlar ama üzerlerinde bir baskı hissediyor olabilirler. O yüzden çekinmiş olabilirler” yorumunu yaptı.

HEPAR ittifak yapacak mı?

H

ak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, partisinin haziranda yapılacak genel seçimlerde, hiçbir partiyle seçim ittifakı yapmayacaklarını söyledi.Pamukoğlu, Balgat’taki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, partisinin ekonomik program ve seçim bildirgesini açıkladı. Türkiye’nin ekonomik olarak trajik durumda olduğunu savunan Pamukoğlu, bu nedenle seçim beyannamesinin yanı sıra partisinin ekonomik hedeflerini de ayrı bir doküman olarak hazırladıklarını söyledi.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter enkazından, uçuş bilgilerini taşıyan cihazların çalındığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından belirlendi. ulaşılanı fotoğraflar da bu tespiti teyit ediyor. 29 Mart’ta helikopterin üzerinde bulunan cihazların söküldüğü, iki gün sonra çekilen fotoğrafta açıkça görülüyor.Uzmanlar, “Helikopter, bir hava aracının müdahalesiyle düşürüldüyse yok edilmesi gereken ilk cihaz budur.” diyor.BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği 25 Mart 2009’daki helikopter kazasına ilişkin şüpheler giderek artıyor. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun hafta başında açıkladığı rapor ise ciddi ihmal ve eksiklikleri belgeledi. Raporda, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın verdiği koordinatlarda hiç arama yapılmadığı, kaza sırasında bölgede yoğun olarak başka hava araçlarının bulunduğu, helikopterin bazı parçalarının askerî timlerce yakıldığı tespitlerine yer verildi. Ayrıca uçuş bilgilerini muhafaza eden cihazların çalındığının/yok olduğunun anlaşıldığına dikkat çekildi. Zaman’ın ulaştığı fotoğraflar, bu bilginin ihtimal değil gerçek olduğunu ortaya koydu. Enkaz bölgesinde 29 Mart 2009’da çekilen fotoğrafta ARGUS 5000 CE markalı GPS ile SKYMAP IIIC cihazları helikopterin üzerinde bulunuyor.İki gün sonra çekilen ikinci fotoğrafta ise bu cihazlar, yerinde görülmüyor. Bağlı oldukları panelden söküldükleri anlaşılıyor. Çalınan parçaların olayın aydınlatılması açısından önemine değinen uzmanlar, “Kaza yapan helikopter, eğer herhangi bir hava aracının müdahalesiyle düşürüldüyse ortadan kaldırılması gereken ilk cihazlar bunlardır. Çünkü uçuş bilgilerini muhafaza eder. Helikopterde ani bir alçalma veya

yükselm e o l duys a gösterir.” diyor. DDK’nın kamuoyuna yansıyan raporunda, enkazda bulunamayan cihazlarla ilgili önemli tespitler vardı: “Cihazların 31.03.2009 günü öğle saatleri arasında yok olduğu/çalındığı anlaşılmıştır. Bölgede saat 17.00’ye kadar çalışmalarını sürdüren Kara Kuvvetleri’ne ait Sikorsky helikopterin kaza kırım heyetinde yer alan bazı personelin TC-HEK işaretli helikopter enkazı üzerinde çalışma yaptıkları görülmüştür. Başta Sikorsky helikopterin kaza kırım heyeti olmak üzere tüm şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma yapılması önerilmektedir.” Ortaya çıkan fotoğraflar, ARGUS 5000 CE markalı GPS cihazı ile SKYMAP IIIC’nin helikopterin üzerinden çalındığını ortaya koyuyor. Uzmanlar cihazla ilgili şunları söylüyor: “Bu cihazlar, uydulardan sinyal alarak hava aracını yönlendirmeye yarıyor. Gideceği yere olan uzaklığınızı belirtiyor. Helikopterin, düştüğü noktaya nereden geldiği bu cihazlarla tespit edilebilirdi. Ayrıca helikopterin irtifasıyla ilgili de bilgi veriyor. Bu cihazları alan ya değerli olduğu için satmak üzere almıştır ya da bazı şeyler ortaya çıkmasın diye yok etmiştir.”DDK raporunda, helikopter kazasının olduğu günün sabahından itibaren kazanın olduğu bölge yakınlarında yoğun bir hava aracı hareketliliği olduğu dile getiriliyor.Kaza anında da söz konusu hareketliliğin devam ettiği, ancak muhtemel kaza saatinden sonra iki saat kadar hava hareketliliği yaşanmadığı ve daha sonra yeniden bir hava hareketliliğinin görüldüğü kaydediliyor. Raporda, helikopterin başka bir hava aracının etkisiyle düşmüş olabileceği şüphesine yer veriliyor. Helikopterin çok yakınından

DSP Balbay ve Özkan’ı aday gösterecek

DSP Genel Başkanı Masum Türker, Partisi’nin Kocaeli İl Başkanlığı’nda bugün düzenlediği basın toplantısında, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay’ın 12 Haziran seçimlerinde aday gösterme konusunda kararlı olduklarını ve kabul ettikleri takdirde aday göstereceklerini, mahkeme sürecinin de devam edebileceğini söyledi. Masum Türker şöyle konuştu:“Bizim CHP ile farkımız var. CHP’de aday yapılması gündeme gelirken, malesef şu tartışmaya neden oldular. ’Bunlar aday olunca özgür olacaklar ve böylelikle yargılanmadan kurtulacaklar’ diye düşünüldü. Biz böyle bir düşünceyle, bu arkadaşların sanki suçluymuş gibi töhmet altında tutulmasına karşıyız.

Bahçeli'nin 2 seçim vaadi! Kılıçdaroğlu: AKP'ye oy veririm

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İktidara geldiğimiz zaman iki şeyi yapacağım; birincisi TOKİ’nin şimdiye kadar yaptığı bütün çalışmaları didik didik inceleyeceğim, ikincisi hükümetin kademelerinde görev alan AKP’lilerin bütün mal varlıklarını inceleyeceğim” dedi.Devlet Bahçeli, partisinin Niğde il başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti. MHP’nin siyasi mücadelesinde Niğde’nin ayrı bir önemi olduğunu belirten Bahçeli, “MHP’nin kökleşmesi ve gelişmesi Niğde’nin katkılarıyla olmuştur” diye konuştu. Henüz seçim takviminin belli olmadığını ama seçimin büyük ölçüde Haziran ayında yapılacağını ifade eden Bahçeli, seçimlere yüksek katılım olmasını temenni etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğer Türkiye’de ekonomi iyi yönetiliyorsa, işsizlik yoksa, herkesin karnı doyuyorsa söz veriyorum ben de gidip AKP’ye oy vereceğim. Ama bu ülkede işsizlik varsa, yoksulluk varsa, emekli geçinemiyorsa, çiftçi ürettiği ürünün bedelini alamıyorsa artık geçmişte AKP’ye oy verenler gelsinler bu kez CHP’ye” dedi..

HERKES İŞ SAHİBİ OLSUN

Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Beylikbağı beldesindeki bir kıraathanede işçilerle bir araya geldi.Burada yaptığı konuşmada Gebze’nin CHP’nin oylarının en düşük olduğu ilçelerden biri olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, CHP’nin istediğinin herkesin iş sahibi olması ve huzur içinde yaşaması olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bunu sağlamanın bir yolu var. Diyorlar ki; ‘Kaynak nerede?’ Bu ülkede, kaynak, para, servet var. Hakça, kardeşçe bölüşürsek, ortak payda oluşturursak niye olmasın? Bu ülkede fabrikaların bacası tüterse, herkese aş, iş var. Yarın Adana’da işsizliik mitingi yapıyoruz. Çünkü Adana, işsizlik açısından en yoğun ilimiz. Yüzlerce fabrika kapandı.


9

SESSİZSİYASET

MEB Filistin için topladığı paraları yerine ulaştırmadı !


9

KÜLTÜRSANAT


KÜLTÜRSANAT

Rachel Corrie artık bizden biri Filistinli bir ailenin evini yıkmak isterken buldozer tarafından ezilerek öldürülen 23 yaşındaki Amerikalı barış eylemcisi Rachel Corrie'yi anlatan "Benim adım Rache Corrie" oyununun Türkçe galası Muammer Karaca Tiyatrosu'nda yapıldı. Rachel Corrie'nin anne ve babasının da izlediği galaya Mavi Marmara baskınında şehit olan 19 yaşındaki Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan ile Cevdet Kılıçlar'ın eşi Derya Kılıçlar

müyle ilgili İsrail hükümetine karşı açtıkları dava hakkındaki son gelişmeleri Türkiye kamuoyu ile paylaşmak için geldiklerini anlattı. Corrie, "Kızım 23 yaşında Filistinlilerin evleri yıkılmasın diye mücadele ederken İsrail buldozerleri altında can verdi. Ama kızımın geride bıraktığı değerler yaşıyor ve yaşatılacaktır. Kızımın yaşadıklarını aktaran oyunun Türkçe versiyonunu ilk kez izleyecek olmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum" dedi. Baba Craig Corrie ise, kızlarının ölümünün ardından olayın peşini bırakmadıklarını, cinayetin aydınlanması için çalıştıklarını belirterek, Filistinlilerin hakları için savaşan birer aktivist olarak da mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi. A-Z Kültür Sanat Ajansı'nın yapımını üstlendiği ve Turgay Kantürk'ün yönettiği "Benim Adım Rachel Corrie" adlı oyunun tüm yurtta sahne alacağı bildirildi. Oyunla ilgili ayrıntılı bilgi "Benim Adım Rachel Corrie" adlı internet sitesinden alınabilir.

8

Corrie'nin anne ve babası da katıldı

da katıldı. "Benim Adım Rachel Corrie"yi Setenay Yener oynuyor.23 yaşında üniversite öğrencisiyken gittiği Gazze'de, İsrail buldozerlerinin Filistinli bir ailenin evini yıkmasını engellemeye çalışırken buldozer tarafından ezilerek öldürülen Amerikalı barış eylemcisi Rachel Corrie'nin hayatını anlatan "Benim Adım Rachel Corrie" oyununun Türkçe galası İstanbul Muammer Karaca Tiyatrosu'nda yapıldı. Henüz üç yaşındayken annesine "cesaret de büyür mü" diye soran Corie, altı yaşında dünya açlık kongresinde "buradayım çünkü umursuyorum" diye bir konuşma yapmıştı. Filistin'de İsrail devletinin sivil halka yönelik giriştiği katliamlara sessiz kalmayarak arkadaşlarıyla birlikte Gazze'ye giden Rachel Corrie, burada İsrail tarafından öldürülmüştü. İlk kez 2006'da Londra Playhouse Theatre'da sahnelenen "My name is Rachel Corrie" oyunu Rachel'in günlüklerinden uyarlandı. Ünlü İngiliz aktör Alan Rickman ve The Guardian Gazetesi editörü Katharine Viner tarafından derlenen oyununun Türkçesi Setenay Yener'in tek kişilik performansıyla sahneledi. Oyunun ardından konuşan Anne Cindy Corrie, İstanbul'da bir hafta kalacaklarını ve kızlarının ölü-

Beyoğlu'ndaki Muammer Karaca Tiyatrosu'nda yapılan gala gösterimine çok sayıda davetlinin yanı sıra Rachel Corrie'nin annesi Cindy ve babası Craig Corrie de katıldı. Basının yoğun ilgi gösterdiği oyunu Mavi Marmara saldırısında şehit olan 19 yaşındaki Furkan Doğan'ın babası Ahmet Doğan da İHH İnsani Yardım

UluslararasıGöçÖrgütü’nden Büyükşehir’e ziyaret İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Adem Baştürk, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Misyon Şefi Meera SETHI ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Adem BAŞTÜRK, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Göç Örgütü'nün İstanbul’da yapacağı etkinliklere destek verilebileceğini ifade etti. Göç sorunlarına pratik çözümler üretilmesi ve ihtiyaç sahibi göçmenlere insani yardım sağlanmasına katkıda bulunmak için 1951’den bu yana faaliyette olan Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) Türkiye Misyon Şefi Mera SETHI, Türkiye’nin Kasım 2004’ten beri IOM üyesi olduğunu ve Ankara ve İstanbul’daki ofisleri aracılığıyla IOM Türkiye’nin insan kaçakçılığı karşıtlığı, insan ticareti ile mücadele ve sınır yönetimi gibi alanlarda çalışmalar yaptığını belirtti.

Denizde internet elinizin altında

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi İDO Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'la izledi. Doğan, oyuile Türk Telekom ve TTNET'in hayata nun ardından Rachel'in anne-babasıyla bir süre sohgeçirdiği “Onsealine” projesi, yolculara bet etti. Yine Mavi Marmara baskınında şehit olan feribot ve iskelelerde kablosuz internet gazeteci Cevdet Kılıçlar'ın eşi Derya Kılıçlar, Rachel'in keyfini yaşatacak. “Akılmatik” isimli kioskannesi Cindy Corrie'ye bir hediye verdi. lardan doğalgaz, su ve elektrik faturaları ödenebilecek ve internet bankacılığı işlemHat ile resmin aşk içinde meşki lerini yapabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Şirketleİranlı hattat Prof. Dr. Azim Bedri Goki’nin rinden İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) hat sanatını resimle buluşturduğu eserleri ile Türk Telekom ve TTNET'in birlikte hayata geçirdiği ve yolcuların İDO feribotlarında İstanbul’da sergiledi İranlı hattat Prof. Dr. Azim Bedri Goki’nin hat kablosuz internet keyfini yaşayabilmelesanatını resimle buluşturduğu eserleri İstanbul’da rine olanak sağlayan ''Onsealine'' projesi, sergileniyor. Resmin renkli diliyle hattın derinliğini Yenikapı'da Adnan Menderes Feribotu'nda birleştiren Goki’nin ‘Aşk İçinde Meşk’ adlı sergisi düzenlenen törenle tanıtıldı. Törene UlaşKüçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat tırma Bakanı Binali Yıldırım ve İstanbul BüMerkezi’nde. Azim Bedri Goki, “Hat sanatını tuva- yükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın le yansıtırken Türk ve İran şiirinden ilham aldım.” yanı sıra, İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy, Türk Telekom CEO’su Gökhan Bozkurt ve diyor. Hat sanatını tuval üzerinde icra eden Azim Bedri TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz katıldı. Goki, uzun bir bekleyişin ardından İstanbul’da ser- Başlatılan proje kapsamında dünyada bir gi açtı. Çağdaş ve özgün tarzıyla dikkat çeken usta hattat, çeşitli boya ve malzemeler kullanarak kimi zaman tuval, bazen ilk olan uygulamayla 33 İDO iskelesine ve de kâğıt üstüne çalışıyor. Resmin renkli dilini kullanarak hattın derin ve dingin anlamlarını yeniden keşfediyor adeta. hızlı feribotlarına kurulan TTNET WiFi altKarakalem, minyatür, musiki, edebiyat... Goki’nin çalışmalarında birbirlerine uzak gibi görünen birçok sanat dalını kol yapısı ile denizin ortasında TTNET WiFi ile kola görmek mümkün. İran’ın Kavus şehrinde dünyaya gelen Türkmen asıllı Azim Bedri Goki, Keyhosro Mohammed kablosuz internet kullanma imkanı sunuluyor. Feribot ve iskelelere yerleştirilecek olan ve Ekber Saatçi gibi hat sanatının üstatlarından ders alma imkânına kavuşmuş. Hat, tezhip ve minyatür konusunda kendisini geliştiren sanatçı, hat derneğinin tarihinde bir ilk olarak 20 yaşında öğret- “Akılmatik” isimli kiosklardan doğalgaz, su menliğe başlamış. 24 yaşında ise Tahran Şahid Üniversitesi’nde öğretim görevlisi unvanıyla ders vermiş. Hat sanatının ve elektrik faturalarını ödenebilecek, interpek çok dalında eserler veren Goki; nas talik, kırık talik gibi yazı sanatlarındaki hakimiyetiyle tanınıyor. Amerika, Bel- net bankacılığı işlemleri yapılabilecek. İlk çika, Rusya ve Türkmenistan gibi çok çeşitli ülkelerde eserlerini sergileyen usta hattat, Türkiye’de sergi açmak için 7 yıl etapta 8 hızlı feribot ve İDO terminallerine beklediğini anlatıyor. Bu bekleyişi ise “İçime sinmesi gerekiyordu.” sözleriyle açıklıyor. Goki’nin eserleri Türkiye’de ilk kurulacak olan “Akılmatik”ler, ilerleyen zakez ‘Aşk İçinde Meşk’ adlı sergiyle Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde. ‘Aşk içinde meşk, manlarda İstanbul’ un önemli merkezlerine yerleştirilecek. meşk içinde aşk’ düşüncesinden ilham alan Goki, sergiye olan ilgiden oldukça memnun.


10

SESSİZDÜNYA

MISIR’DA DERVİM BEKLERKEN DARBE OLDU Mısır’da yönetimi üstlenen Yüksek Askeri Konsey, parlamentoyu feshetti ve anayasayı askıya aldı. Mısır'da yönetimi üstlenen Yüksek Askeri Konsey, parlamentoyu feshetti ve anayasayı askıya aldı. Ordunun devlet televizyonundan okunan açıklamasında, yeni anayasanın oluşturulması ve gelecekte yapılacak anayasal değişikliklerle ilgili bir komisyon kurulacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in sokağın baskısıyla istifa etmesinden iki gün sonra gelen bu açıklamada, geçiş döneminin 6 ay ya da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılıncaya kadar olacağı kaydedildi. Askeri Konsey böylece, Hüsnü Mübarek yönetimine karşı 18 gün boyunca sokakları terk etmeyen göstericilerin iki önemli talebini karşılamış oldu.

ABD UZAYDA YENİLGİYİ RESMEN K ABUL ETTİ

ABD Savunma Bakanlığı, 4 Şubat’ta ülke tarihinin ilk Ulusal Güvelik Uzay Stratejisi’ni yayımladı. Son yıllarda rekabetteki üstünlüğünü giderek artan şekilde kaybetmeye başlayan ABD, yeni bir strateji uygulama peşinde. ABD Savunma Bakanlığı, 4 Şubat’ta ülke "MÜBAREK, ŞARM EL ŞEYH'TE" Mısır Başbakanı Ahmed Şefik, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El Şeyh kentinde oldu- tarihinin ilk Ulusal Güvelik Uzay Stratejisi’ni (NSSS) ğunu söyledi. Şefik, gazetecilere yaptığı açıklamada, '(eski) Cumhurbaşkanının Şarm el Şeyh'te olduğunu biliyorum' dedi. yayımladı. Son yıllarda rekabetteki üstünlüğünü giÖte yandan kabineden bir sözcü, Mübarek'in yurtdışındaki mal varlığının dondurulması konusunda herhangi bir talep olma- derek artan şekilde kaybetmeye başlayan ABD, 10 yıl boyunca uygulanacak strateji kapsamında küresel dığını, 'ancak gerekirse bunu yapacaklarını' ifade etti uzay ve havacılık sanayinde yeni bir denge kurmaya çalışacak. ORDU VE MUHALİFLER KARŞI KARŞIYA! Uzay sistemlerinin ortak üretilmesi ve Mısır ordusuna bağlı askerler başkent Kahire'de gösterilerin yapıldığı Tahrir Meydanı'na doğru hareket etmeye başladı. Asker- güvenliğinin sağlanmasını öngören NSSS aynı lerle göstericiler arasında arbede yaşanırken, askerler bazı muhalif liderleri götürdü. zamanda, Soğuk Savaş’tan beri ABD’nin uzaydaki egemenliğinin ortadan kalktığını da gösteren ilk işaret. Uygulanmak istenen stratejinin başlıca hedefi, ABD’nin uzaydaki uydularını ve yeni projelerinin geleceğini korumak. Bu amaç altında, ABD küresel alanda eşine az rastlanır bir işbirliği içine girecek ve projelerin maliyetini azaltırken, düşmanlarına karşı caydırıcı bir ittifak oluşturacak. Sadece ABD ve Sovyet Rusya’nın uzayda var olmayı sağlayacak teknoloji ve sanayi altyapısına sahip olduğu Soğuk Savaş yıllarının aksine, 21’inci yüzyılın başlamasıyla birçok ülke uzay teknolojisinde büyük atılımlar yaptı. Dünya, küresel ekonominin, İngiltere’de kıskançlık yüzünden sevgilisinin ran yönetimi, muhaliflerin Tunus ve Mısır ile kulağından bir parçayı ısırıp koparan kadın ha- dayanışma için yarın düzenlemeyi planladıpis cezasına çarptırıldı. ğı gösteriye izin vermezken, Batılı istihbaÇift gece dışarı çıkmıştı. 44 yaşındaki June rat servislerinin İran’da karışıklık çıkarmak Thomson içkinin de etkisiyle, sevgilisi Trevor istediğini savundu. Fars ajansının haberine Wainman’a doğumgünü içkisi ısmarlayan bar- göre, gönüllü güç Besic’in komutanı Tuğgemaid yüzünden kavga çıkardı. neral Muhammed Rıza Negdi, Batılı istihbaEve döndüklerinde de Thomson sakinleşeme- rat servislerinin, kendisini Tahran’da ateşe mişti ve Wainman’ın sol kulağını ısırıp bir parça verecek birisini aradığını, bu eylemle Tunus kopardı. Kadının parçayı yere tükürmesi üseri- ve Mısır’daki olayların kopyasını çıkarmak ne, Alfie adlı Yorkshire Teriyeri cinsi köpekleri istediklerini söyledi. parçayı yedi. Batılıların bu tür eylemlerle “başarılı olacakİşsiz beş çocuk annesi Thomson, suçlu buluna- larını sandıklarını” kaydeden Nakdi, muha“KUNDAKÇIYA CEZA BÖYLE OLUR!” rak 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. 45 yaşında- lefeti “Şeytan’ın partisi” olarak adlandırmak ABD’nin Texas eyaletinde kilise kundaklayan 21 ki aşçı Wainmann, “Yaşadığım şey çok vahşi bir gerektiğini söyledi. Tümgeneral Nekdi, “Beyaşındaki Jason Bourque’ye 20 yıl hapis ve 10 defa da saldırıydı” diye konuştu. sicler ciddiyetini kanıtladı... ve hayatlarını ver- ömür boyu hapis cezası verildi. 23 yaşındaki McAllisNew York'ta tartışmalı anketTEN Türk firması zaferle çıktı ter ise 15 yıl hapis ve 5 defa da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. ABD’nin Texas eyaletinde, geçtiğimiz sene New York taksi ihalesinde komisyonun kilise kundaklayan iki kişiye ömür boyu hapis cezası vereceği karar öncesi, New York Taksi ve verildi. Smith ve Henderson’da kilise kundaklayan 21 Limuzinciler Odasınca yapılan ankete ka- yaşındaki Jason Bourque ve 23 yaşındaki Daniel Mctılan kent sakinleri, Türk firması Karsan’ın Allister mahkemeye çıkarıldı. McAllister, “Herkesten modelinin ‘’kent için en uygunu’’ olduğu- özür diliyorum. Yaptığım yanlıştı ve af diliyorum” na karar verdi.Geleceğin Taksisi’’ anketine derken diğer kundakçı Bourque konuşmadı. Henderson şehrine bağlı Athens’ta ve Van Zandt’ta 1 Ocak katılan 22 bin 600 New Yorklu, üç finalist 2010’da iki kilise kundaklanmış, ardından Athens ve Karsan, Nissan ve Ford için ayrı ayrı de- Smith County’da peşpeşe kiliseler ateşe verilmişti. İki ğerlendirme yaparken, Karsan’ı beğenen- ay içinde meydana gelen olayların ardından 10 kiliseyi lerin oranı yüzde 66 oldu. Bu oran, Nissan kundaklama suçundan Bourque’ye 20 yıl hapis ve 10 için yüzde 43’te, Ford için de yüzde 38’de defa da ömür boyu hapis cezası verildi. Bourque, 20 kaldı.New York Taksi ve Limuzinciler Odası Başkanı David Yassky, oy kullananların yıldan önce şartlı tahliye talebinde bulunamayacak. 5 kundaklama ile suçlanan McAllister ise 15 yıl hapis ve Karsan’ı seçmesinde tamamen camdan oluşan geniş görme açısına sahip tavanı ve 5 defa da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

12

KISKANÇ SEVGİLİ ISIRIP “İRAN’I KARIŞTIRMAK KOPARDI, KÖPEK YEDİ! İSTİYORLAR”

özgün dizaynının etkili olduğunu düşündüğünü kaydetti.


13


18 SESSİZSAĞLIK UZMANLARDAN ANNE BABALARA UYARI

Çayın kanseri tedavi eden özelliği

15 milyon öğrencinin karne alarak, 2 haftalık bir tatile girdiği şu günlerde uzmanlar, anne babalara, “Eğer çocuğunuz derslerinde istenilen başarıyı gösteremiyorsa nedeni göz bozukluğu olabilir” uyarısında bulundu.

T

ürkiye’de her 3 çocuktan birinin uzak veya yakını görme sorunu olduğunu ifade eden Dünyagöz Ankara Hastanesi’nden Doç. Dr. Sühan Tomaç, göz bozukluğunun çocukların derslerdeki başarı durumunu negatif etkilediğini söyledi. Göz bozlukluğunun tembelliği tetiklediğini ifade eden Doç. Dr. Sühan Tomaç, anne ve babalara şu uyarılarda bulundu: Türkiye’de her üç çocuktan birinde göz bozukluğu görülebiliyor. Bu görme bozukluğunun farkında olmayan aileler, çocuklarının derslerdeki düşük başarı seviyelerini, öğrenme yeteneklerinin düşüklüğü olarak nitelendirebiliyor. Oysa çocuğun öğrenme kabiliyetinde bir eksiklik yok, iyi göremediği için derslerinde geri kalabiliyor. Göz bozukluğunda önlem alınmadığında, gözde tembellik başlıyor ve bu durum ilerleyen yıllarda çocuğun görme kalitesini daha ciddi oranda etkiliyor. İş işten geçmeden aileler duyarlı davranmalı.”Çocuklarda en sık görülen göz hastalıklarının şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat olduğunu söyleyen Doç. Dr. Sühan Tomaç sözlerini şöyle sürdürdü:“Görme bozukluklarının görülme sıklığı yaşa bağlı olarak artar. Göz tembelliği, Şaşılık, Miyop, Hipermetrop ve Astigmat çocuklarda en sık görülen sorunlardır. Erken doğan yani prematüre bebeklerin ise problemleri çok daha farklı ve büyük boyutlarda olabiliyor, bu nedenle bebek ve çocuklardaki göz problemlerinin erken tanısı çok büyük önem taşıyor.”

Hafızayı

-ŞU BELİRTİLERE DİKKAT-

G

öz bozukluğunun erken konulan teşhis ile geçici gözlük kullanımı yoluyla kolayca atlatılabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Sühan Tomaç “Çocuğun tahtayı yeterince iyi görememesi, okurken satır atlaması, cümleleri eliyle takip etmesi, bir gözünü daha öne alarak kitaba bakması, televizyonu yakından seyretmesi, gözlerde sulanma ve dolayısıyla ödevlerini yaparken zorlanması gibi durumlar göz bozukluğuna işarettir. Çocuklarında bu tür şikâyetler gözlemleyen ebeveynlerin, okulların açılışı öncesinde mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor” dedi.

-OKUL ÖNCESİ GÖZ MUAYENESİ ŞART-

A

ilelere okul öncesinde çocuklarını muhakkak düzenli olarak doktora götürmelerini öneren Doç. Dr. Sühan Tomaç şöyle konuştu:Bu sayede bir veya her iki gözde görme azlığı problemi, buna neden olan hastalıklar ve şaşılık erkenden tespit edilir. Ayrıca düşük göz kapağı, nistagmus adı verilen istem dışı göz hareketlerine de bu dönemde erkenden tanı konularak tedaviye geçilebilir. 0-16 yaş grubundaki çocukların gözlerini korumak için doğumdan hemen sonra, çocuk 6 aylıkken, okula başlamadan önce ve okul süresince düzenli göz muayenesi yapılması gereklidir.”

korumanın en kolay Bol bol gülmek sağlık için iyi!

O hem güçlü bir antibiyotik hem hafıza kaybını önleyen bir gıda! Güçlü bir antibiyotik ve antiviral olan sarımsak, kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürüyor. Japonya’da yapılan araştırmaya göre, sarımsak fizyolojik yaşlanmayı ve yaşlanmaya bağlı hafıza kaybını da yavaşlatıyor.

İngiltere’de

yapılan araştırma,kahkahalarla gülmenin damarları açtığını ortaya koydu. Sabah’ta da yer alan habere göre, bir komedi filmi izlemenin kan akışını yüzde 22 oranında artırdığını tespit eden uzmanlar, “Gülmek insanı 8 yaş gençleştiriyor” diye konuştu

Soğuk havalarda diş sağlığı nasıl korunur?

Türk bilim adamı Faruk Durukan, hastalığa yakalanmadan önce ve hastalığa yakalandıktan sonra çay bitkisinin hastalıklar üzerindeki faydaları ile ilgili, Rize’de çayın kanser ve türevi hastalıkların tedavisinde sağlayacağı faydalara yönelik yaptığı bilimsel çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Türkiye’de, “Taşın suyunu çıkaran müthiş Türk” olarak bilinen Faruk Durukan, kanserle mücadelenin terörle mücadele kadar önemli olduğunu ifade etti. Durukan, kanser tedavisinde lojistik desteğin mutlaka kesilmesi gerektiğini, ışın tedavisinin karşılığı olduğunu ve yeşil çayın kemoterapiye önemli etkiler sağladığını ifade etti.Çay bitkisinin ekstraktını Çaykur’a ait son derece modern dizayn edilmiş laboratuvarlarda keşfettiklerini dile getiren Durukan, “ Bitkilerin, öz suyunu, etken maddeleri ya da faydalı kısımlarının kullanımını çabuklaştırmak ve bunlardan hammadde elde etmek için yapılan işleme ekstrakt denmektedir. Günümüzde doğal yöntemlerle bunları elde edebilmek ileri teknoloji ve bilgi gerektirmektedir. Türkiye’de ilk defa ekstrakt, tarafımdan kendi tesislerimde üretilmiştir. 5 yıldır onlarca üniversitemize bilimsel alanda kullanılması için ekstrakt hammaddesini ülkemizde üreten tek tesisse sahip kişiyim.” dedi.Çay ve diğer bitkilerden üretmiş olduğu ekstraktın ilaç olarak değil, gıda takviyesi ve hastalıkların tedavisi için kullanıldığına dikkat çeken bilim adamı Durukan, “Son yaptığımız çalışmalar neticesinde, yeşil çayın, kanser hastalığının tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçlarının hastaya verdiği olumsuz etkileri azalttığı ve ilacın etkisini ise artırdığı bilimsel olarak tespit edilmiştir.” diye konuştu.

Bu besinler cildinizi besliyor!

Sass, sürekli nemlendirici kullanmak yerine, belli yiyeceklerin kış aylarında daha çok tüketilmesiyle hem cildin kurumayacağını hem de soğuğun diğer yan etkilerinden korunabileceğini ifade etti. Cildi kışın da nemli tutmaya yarayan yiyecekler şöyle:*

Domates ve zeytinyağı.* Yağlı balıklar. * Badem ve fındık. * Yoğurt.

Soğuk havalar kış hastalıklarına davetiye çıkardığı gibi zaman zaman diş sağlığımızı da olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle diş hassasiyeti olanların sıcaktan soğuğa geçişlerde zor anlar yaşaması ise kaçınılmaz hale geliyor. Dr. Dt. Ezel Yıldız Elmas, diş hassasiyeti hakkında bilgi verdi.Diş hassasiyetinin ortaya çıkmasıyla belirli zamanlarda sızlayan dişleriniz birçok olumsuz durumu işaret ediyor olabilir. Ağız içerisindeki gelişen çürükler, diş eti çekilmeleri, diş sıkma ve gıcırdatma, diş ve bazen kök kırık ve çatlakları, hatalı diş fırçalama alışkanlıkları, beslenme alışkanlıklarındaki hatalar diş sızlama ve ağrılarına yol açabilir. En yüksek derecede hassasiyet algısı, çürük doku diş minesini tamamen harap ettiğinde görülür. Çürük olmadığı halde diş yüzeyinde madde kaybı olan“abfraksiyon lezyonları”yüksek hassasiyet göstererek, dişin canlı dokusuna kadar ilerleyebilir. Bu da dişlerinizde hassasiyet hissetmenize yol açabilir.Diş fırçanız aşırı sert ya da çok yumuşak olmamalıSert diş fırçası kullanımı ya da aşırı yumuşak diş fırçasının aşındırıcı özelliği ile diş yapısı zarar görebilmektedir. Fazla macun kullanımı veya hatalı fırçalama sonrasında genellikle baskın kullanılan elin denk geldiği bölgede oluşan aşınma, hem diş eti çekilmesine neden olabilir; hem de diş eti çekilmesi sonucu yumuşak kök yüzeyinin açığa çıkmasıyla hissedilen ağrıya sebep olur. Tükettiğiniz gıdalar şikayetlerinizi artırabilir Domates, meyve suları, kola gibi düşük Ph’lı ve yüksek karbonat oranlı asidik sıvılar ve gıdalar nedeniyle herhangi bir sebeple hasarlanmış diş yüzeyinde hassasiyet oluşabilmektedir. Beslenme şekli de oluşan bu hassasiyeti şiddetlendirebilmektedir. Kola, meyve ve enerji içecekleri diş yüzeyinden çürüksüz madde kaybı oluşumuna sebep olur. Bu tür içeceklerin kullanım alışkanlıkları, asitle yüzeyel olarak yumuşayan mine veya dentinin diş fırçalama ile kolayca yerinden kalkmasına sebep olacaktır. Reflü, bulimia gibi gastointestinal sistem hastalıkları dişlerin dile bakan yüzeylerinde, yüzeylerine zarar verebilmektedir. Ağız kuruluğuna sebep olan ilaçlar (antihistaminikler, tansiyon ilaçları gibi) tükürüğün miktarını azaltarak koruyucu etkisini bozar ve beslenmeyle meydana gelebilecek travmalara veya bakteri plak artışına sebep olurlar.Tükürük akışındaki azalma; yaşlanma ve ilaç alınımıyla birlikte tükürük Ph’ının diş çürüklerinin ve erozyon lezyonlarının oluşumuna sebep verecek düzeye inmesine neden olur. Vakit geçirmeden diş hekiminize başvurun Diş hekiminiz sizden hassasiyetinizin niteliğini (keskin, parlak, ani, ağrı gibi), hassasiyetinizin ağzınızın hangi bölgelerinde yoğunlaştığını, hassasiyetinizin şiddetini ve hangi durumlarda hassasiyetinizin başladığını öğrenmek isteyecektir. Diş hekimi tüm olasılıkları gözden geçirerek doğru bir teşhis ve tedavi planı oluşturarak buna göre hassasiyete sebep ve engel olan tüm faktörleri işaret eden bir tedavi stratejisi belirleyecektir. Tedaviler, kişi tarafından evinde dişe uyguladığı medikal materyallerden, kanal tedavisi ve diş eti ameliyatlarına kadar uzanır. Hassasiyetin sıklığı ve şekli, tedavi seçenekleri arasındaki seçimi belirler.

Ellerinizi soğuktan koruyun!

Eldiven giyin Dışarıya çıkarken mutlaka eldiven giyin. Soğuk havalardan en çabuk etkilenen bölümümüz ellerimiz ve dudaklarımızdır. Bu nedenle eldiven takmayı alışkanlık haline getirmeliyiz.

Evinizdeki nem

Kışın kalorifer ve ısıtıcılar evinizin içerisindeki havayı kurutur. Bu nedenle evinizdeki nem kaybolur ve elleriniz evde otururken bile kurur. Milliyet’te de yer alan habere göre, gül suyu bu durumlarda oldukça yararlıdır. Kalorifer peteğine astığınız nemlendirici haznenin içerisine biraz gül suyu damlatarak hem evinizin güzel kokmasını sağlayabilir hem de nemini koruyabilirsiniz. Günde birkaç defa ve özellikle dışarıdan içeriye girdiğinizde ellerinizi nemlendirin. Ancak bu kremlerin içeriğine dikkat etmeniz gerekir. Petrol ürünleri içeren kremlerden uzak durun. Evde elleriniz için belli karışımlar da hazırlayabilirsiniz. Biraz balın içerisine ufak bir parça tereyağı koyun ve karıştırın. Bunu ellerinize uygulayın, bir süre bekletin ve ardından yıkayın. Ellerinizin daha yumuşak olduğunu fark edeceksiniz.


17

SESSİZDİNİ

İSLAMDA TİCARET VE TİCARİ İLİŞKİLER Ruh esenliği, kişinin manevî gelişmesi ya-nında, âdil ve iyi davranışlar üzerine kuruluyeryüzünde bir hayat sürdürmesine bağlıdır.Bunun için, Kuran ve Sünnet, dünya işleri üze-rinde tekrar tekrar durur, onlara ait öğütlerverir. Kuranda şöyle buyrulur:«İbadet bittik-tan sonra, Allah'ın fazlını -bağışını-aramak için yeryüzüne dağılınız.»,Peygamberin (SAV) bir sözü şöyle: «Geçiminihelâl yollarla sağlamak, ibadet dışında en ö-nemli bir görevdir.» Bir başka yerde şöyle derPeygamber (SAV) : «Sabah namazını kıldıktan sonra.geçiminizi kazanıncaya kadar yatmayın. İslâm, İslâmî ilkelerle bağdaşan tüm eko-nomik faaliyetlere katılma hakkını kişiye tanı-maktadır. Ticaret, ticarî ortaklık, kooperatiflerve anonim ortaklıklar meşru sayılmıştır. Bunun-la birlikte ticarî faaliyetlerin dürüst yararlı vegüvenilir bir şekilde yürümesini sağlamak ama-cıyla ticari faaliyetlere ilişkin bazı kural-lar getirmiştir. Peygamber (SAV) bir hadîsinde, sözünde duran, doğru sözlü tüccarı övmüştür: «Doğru sözlü, dürüst bir tüccar, Peygamberlerle,sıddıklarla ve şehitlerle birliktedir.»

TEMEL İLKELER

Ticarî ilişkilerde kişinin son derece dürüstve güvenilir olması şartı temel ilke olarak konmuştur. Bu ilkeler iş adamları tarafından be-nimsenmiş olsaydı, bu gün piyasada görülenbozukluklar olmayacaktı. Ticaret ve alışverişeilişkin bu ilkeler, iş ilişkilerinde iyi niyetin ku-rulması, tartı ve ölçümün dürüstçe yapılmasıve aldatıcı yeminlere başvurmaktan kaçınılma-sı hakkındaki Kuran ve Hadis hükümlerinde,değişik şekilde, yansımaktadır.

ALDATICI YEMİNLER

Günümüzde satıcılar, alıcıları kandırmak için asılsız yeminlere başvurmaktadırlar. Budavranış da, piyasa ekonomisinin bozukluğuyanında, kişilerin ahlâkî ve ruhi değerlere kar-şı kayıtsızlığının, umursamazlığının ve yabancılaşmasının etkisi büyüktür. lslâm, iş adamı-nın malını satmak amacıyla başvurduğu bu türdavranışları kınamıştır. Ebu Hureyre'nin (RA) naklettiğine göre, Peygamber (SAV) bu konuda şöyledemiştir: "Asılsız yeminler malı sattırır, ama be-reketi, onun sağlayacağı yararı ve iç rahatlığı-nı da yok eder." (Buhari 34; 26). Öte yandanEbu Zer de (RA), Peygamberin (SAV) başka bir sözününakleder "Allah şu üç sınıf insanla ne konuşacak,ne onların yüzüne bakacak, ne de günahlarınıbağışlıyacaktır. Onlar çok acıklı bir azap çeke-ceklerdir." Ebu Zer; birden bire atılır ve sorar.«Ey Allahın Elçisi! Bu, herşeyini yitiren ve mah-folanlar kimlerdir?» Peygamber (SAV) cevap verir.«Tüm servetini gösteriş uğruna harcayanlar,başkasına yaptığından sorumlu olduğunu vic-danında duymayanlar ve malını asılsız yeminlerle satanlar.» (Müslim)

İYİ NİYET

İslâm, yalnız ölçü ve tartıdaki dürüstlüküzerinde değil, taraflar arasında iyi niyetin ku-rulması gereği üzerinde de önemle durmuştur.Ticarette görülen kötü ilişkilerin, tarafların ant-laşma maddelerini açıklıkla yazdırtmamaların-dan ileri geldiği bugün bir gerçek olarak orta-dadır. Bu konuda apaçık bilgiler vardır. Kur'-an'da. İyi bir iş ilişkisi ortamı kurmak için bü,-tün maddeler, teker teker ve açık olarak yazılmalıdır. Çünkü : "Bu, Allah yanında en doğ-ru şahitlik için en kuvvetlisi ve unutmamakiçin en elverişlisidir.» (II, 283) Sözleşmede üze-rinde görüş birliğine varılan maddeler açıkçabelirtilmelidir. Sorumlu taraflardan birisi yet-kin değilse, velisi veya hamisi sözleşmeyi yazdırmak ve imzalamak zorundadır.Yukardaki kısa incelemeden çıkan sonuç şudur: İslâm devletinde ticaret ve alışverişinbu günkü ticaretten, temelde ayrılan bir yapısı ve anlamı vardır. İslâmda ticaret ve alışve-riş, ahlâkî ve manevî değerlerle iç içedir. Bugün uygulanan sistemde ise kişinin yücelmesi-ni, daha uygar bir kişiliğe ermesini sağlayanbu değerler bir kenara itilmiş, ticarî kesimdenkoğulmuştur. İyiye, güzele ve hayra karşı olanher alışveriş, öz olarak, İslâmi değildir. İslâmdevleti, yoksul halkı sıkıntıya sokan ve ihtiyaç-larını kötüye kullanma yolları arayan her türlü uygulamaya gem vurmak hakkına sahiptir.Şimdiye dek ticaret ve alışverişe ilişkin İslâmın koyduğu ana ilkeleri tartıştık. Şimdi,İslâm ilkeleri ışığı altında, bugün uygulanmak-ta olan ticaretin yapısını incelemeye girişebiliriz.A(Buhari: 34; 19)

TİCARET VE FAİZ

Burada Islâm tarafından faizin yasaklanmasının ve ticarete izin verilmesinin nedenlerini araştırmak gerekir. Kur'an'da şöyle -buyrulur: "Allah alış verişi helâl, faizi haram kılmıştır." (II: 275) Bu gün bile, İslam düşmanları, " Alım satım da ancak faiz gibidir." âyetini gösterirler. Alış veriş helalsa, faizin de helal olması gerektiğini, çünkü «faizin, para alış verişinin bir sonucu olduğu» görüşünü ileri sürerler. Ticarete yatırılan para, «kar» denen bir fazlalık getirmektedir. Bankaya yatırılan para da faiz. Allah, bir «artığı» yasaklamakta, ötekine izin vermektedir. O halde, ikisi arasında ne fark vardır? Bu konu, gerek ahlaki açıdan, gerekse hukukî açıdan, seçkin hukukçular tarafından, enine boyuna tartışılmıştır. Biz burada soruna, ekonomik açıdan bakacağız :

Müslüman Uyanık Olmalı M u s t a f a D ÜN D A R Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle başlayalım…Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a olsun. Salat ve selam tüm nebi ve resullerin seyyidi Hz. Muhammed Mustafa (sav) efendimize onun Ali ve ashabına ve kıyamete kadar onları takip edenlerin üzerine olsun.Yayınlanma amacı insanları hak ve hakikat üzerine haberdar etmek olan Sezsiz kalmayın ses siz olun sloganıyla yola çıkan yerelde hakkın sesi olacak gazetemize yayın hayatında başarılar diliyorum.Bu çalışmada emeği geçen tüm kardeşlerime bana bir köşe ayırdıkları için teşekkür ediyorum. Siz hakkı söyleyin onun tesirini verecek olan Allah’tır. Diyerek hakkı söylemeye Allah’ın yardımıyla başlıyorum. Yazacağım yazıların içeriğinden kısaca söz edip sonra kısa ve öz başlığıyla Allah ömür verdikçe yazmaya devam edeceğim.Çok saygıdeğer kardeşlerim; Bilindiği üzere ülkemiz başta olmak üzere İslam ülkelerinde ve dünyada birtakım hareketlenmeler olmaktadır.Bunların çoğu İslam ülkelerinde yaşanmaktadır.Bakıldığında iyi gibi gözüken olayların arka kısmında sinsi bir plan yatmakta olduğunu görmekte ve anlamakta feraset sahibi olmak lazım.Veyahut ta feraset sahibi işin ehli alimlere, bilim adamlarına kulak vermemiz gerekiyor.Yoksa aldanmak çok kolay.Aldanmaya örnek olsun diye aynı zamanda ders ve ibret alalım diye size Irak’ın durumuna bir bakalım derim.Irak halkına size demokrasi getireceğiz diyerek aldatıp Irak’ın petrolü başta olmak üzere yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin üzerine nasıl çöreklendiklerini hepimiz bilmekteyiz.Sadece bununla kalmayıp bu nimetlerin sürekli ellerinde olması için din ve kültürlerinin nasıl tahrip edildiğini dünya kamuoyuna bildirilen bin tane bilim adamının öldürüldüğünü binlerce kadına , kıza tecavüz edildiğini bir milyon insanın göç ettiğini onlarca kişinin öldüğünü ve ölmeye devam ettiğini örnek olarak alabiliriz.Allah muhafaza bunlardan ibret almazsak, ders almazsak, aldanırsak bizim başımıza gelmez diye bir garantimiz yoktur.Onun için muhakkak bu sinsi planı ve bu planı hazırlayanı çok iyi tanımalıyız.Tanıyan bilim adamlarını ve alimleri iyi dinleyip takip etmeliyiz.Bu kadarla kifayet ederek bun sonraki yazılarımda Allah izin verirse bir aylık güncel olayları zahirini ters yüz ederek batınından anlatacağım. Allah yar ve yardımcımız


9

SESSİZGENÇLİK

fACEBOOK'u En ÇOK KİM KuLLAnıyOR ? ... ÇAğıMıZın gEnÇLERİ facebook’un Avrupa politika Direktörü Richard Allan, anlattı.

D

ünyanın en popüler sosyal paylaşım ağı Facebook’un Avrupa Politika Direktörü Richard Allan, Facebook’u tüm dünyada 500 milyon dolayında kişinin takip ettiğini belirterek, “Eğer, bir ülke olsaydık, dünyanın en büyük ve en geniş nüfusuna sahip ülkesi olurduk” dedi. Avrupa Komisyonu’nun Güvenli İnternet Programı’nca desteklenen ve INSAFE tarafından organize edilen ‘Güvenli İnternet Günü’ dolayısıyla Türkiye’de bulunan Facebook’un Avrupa Politika Direktörü Allan, HABERTÜRK’ün sorularını yanıtladı. Allan, Facebook’un Türkiye’de hukuki anlamda herhangi bir sorunu olmadığını söyledi.

Cemalettin AKSU Bismillahirrahmanirrahim...

Toplumların maddi ve manevi yetiştirmekte zorunlu ve mükellef bulundukları yegane temsilcileri ; geleceklerini , ülkelerini , kültürlerini ve tüm faydalı miraslarını bırakacakları asıl unsur hiç kuşkusuz yarınların sahibi gençleridir. Ahlaki değerlere önem veren ,din kültürü ( İSLAM) ile perçinlenen ,ilmin ve bilimin her safhasında en ileri merhalelere gitmeyi kendine , dininden aldığı şiar ile vazife edinen gençliğimiz hiç şüphesiz bizim yegane mirasçılarımız olmalılardır. Gerek çağımızda gerekse eski çağlarda bu unsurlara önem vermeden yetiştirilen gençliğin kendilerine olmadığı gibi , vatanlarına ve taşımakla mükellef bulundukları değerler- den ne kadar uzak oldukları ve bu durumun getirdiği sorunlar AİLELER Bu sİstEMLE İLEtİşİM KuRuyOR devletlerin dahi içinden çıkama- dıkları vaziyetleri Dünyada Facebook’u takip edenlerin genel özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi veren Allan, yaşamalarına sebebiyet vermektedir.Dünyamızda Facebook’un genelde gençler tarafından takip edildiği yönünde yaygın bir algı bulunduğuna ki ve en önemlisi ülkemizde ki sorunların en asgari ancak gençlerin toplamdaki payının yalnızca yüzde 15 dolayında olduğunu belirtti. Allan, 35 se- viyelere indirilmesi yada hiç olmaması eğitimin yaş ve üzerindekilerin daha yoğun biçimde Facebook’ta yer aldığını vurgulayarak, “Algı gençlermuhakkak önceliği ‘’Ahlak ve Maneviyet’’ te- melleancak, takipte 35 yaş ve sonrası daha çok” dedi. Evlenmiş çoluk çocuğa karışmış kişilerin, annerine dayandırılması gerekmektedir. babalarıyla iletişimlerini Facebook üzerinden yaptığını belirten Allan, “Aileler, büyükanne ve bü-Bizim ülkemizde ki en önemli sorunlardan başta yükbabaya Facebook üzerinde çocuklarının ve ailelerinin fotoğraflarını gösteriyor. Büyükannelergeleni de iyi yetişmemiş anne ve babalardan oluve büyükbabalar resimlere bakıyor. Bu sistem üzerinden iletişim kuruyorlar” dedi. şan ailelerin kendi çocuklarını yetiştirmekteki görevlerini önce okullara sonra-da çevre koşullarına bırakmış olmalarıdır.Toplumun temel taşı olan aileMısıR’DA İnsAnLAR ARALARınDA pOLİtİKA KOnuşMuş OLABİLİR Allan, Mısır’da sokak ayaklanmasının örgütlenmesinde Facebook’un da aralarında bulunduğu sos-nin görevlerinde yeter- siz kalması çevredeki diğer yal paylaşım sitelerinin etkili olduğu yolundaki değerlendirmelere karşılık da “Facebook’un amacıetkenlerin ya işlerini kolaylaştırmış (hoş olmayan) sosyal anlamda insanları birbirine bağlamak. İnsanlar, kendi aralarında bu ağ üzerinden politikaveya sosyal ya- pının içinde bulunan en az anne, da konuşabilir, ailelerini de konuşabilir. Ancak biz Facebook olarak ülkelerin yasalarını ve geçerlibaba kadar duyarlı olmayı kendilerine görev kabul eden kişi ve kuruluşları bu gençliğe eğilme duruVİZyOnA gİREn fİLMLER munu zorunlu kılmıştır.Özellikle ülkemiz de gençliğin bir kısmı çok erken yaşlarda hiç bir ebeveynin evlatlarında görmek istemediği zaralı alışkanlık- rı bünyesinde bulundurmaya başlamış,çok genç yaşlar da hiçte hak etmedikleri kötü durum- lar la karşı karşıya kalmışlardır.Gençliğimizin içinde bulunduğu bu nahoş durumlar ekseriyetle toplumları ifsad etme işlerini kendilerine vazife gören bir kısım insanlar ve bunların oluştur- dukları suç ve suça iten yada teşfik eden organizasyonlarla belirli hale gelmiştir. Hiç şüphesiz Arkadaşını Söyle Kim Olduğunu Söyleyeyim , düsturundan yola çıkarak bir kısım toplum ve gençliği eğitme , sorunları ile ilgilenme , dertlerine ortak ve derman bulma gibi işleri kendilerine görev adleden ,ahlaki ve manevi değerleri önce ailesinden kazanan ve etrafındaki kötülerden örnek alarak iyi olabilmeyi başarmış geçliğide içimizde ve etrafımızda görmek mümkün olduğu kadar had safhada da sevindiricidir.Bu bakımdan her türlü hayra ve- sile olacak çalışma sistemlerinden biri olan gazetecilik ile insanımıza faydalı olmaya amaç edinen bu kardeşlerimizin ‘’ SESSİZ ‘’ adlı gazete neşriyatları ile çıktıkları bu yolda karşılaşa- cakları engellerin bertarafını , bütün manevi değerlerimizin sahibine dua ve niyaz ederim. ALLAH cc. bu gençler sabır ve muvaffakiyetler versin , niyaz ve yakarışlarımla en iyi niyetlerinizin ,halisane duygularınızın toplum bilincinizin sizde ve örnek olacağınız arkadaş- larınız da kat be kat artarak ülkemizin ve yeniden oluşturmaya çalıştığımız dünyamızın ÖNCE AHLAK ve MANEVİYAT çizgisin de şekillenmesi Alemlerin Rabbi olan ALLAH azze ve celleden niyaz ve istirhamımdır.


SESSİZSİNEMA 16 ŞUBAT AYINDA VİZYONA GİREN FİLİMLER

127 SAAT

Gösterim Tarihi: 18 Şubat 2011

Gösterim Tarihi: 18 Şubat 2011

Yapım:2010 ~ABD, İngiltere Tür:Biyografi, Dram, Gerilim, Macera Yönetmen:Danny Boyle

Yapım:2010 ~ Avustralya, İngiltere, Ukrayna Tür: Dram, Tarih Yönetmen:Tom Hooper

Oyuncular:

Oyuncular:

James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn, Lizzy Caplan, Clémence Poésy, Kate Burton, Sean Bott, Treat Williams, Darin Southam, Elizabeth Hales, Fenton Quinn, John Lawrence ı, Lonzo Liggins, Luke Drake, Norman Lehnert, Patrick Gibbs, Priscilla Poland, Tye Nelson

ÖZET

Zoraki Kral

Helena Bonham Carter, Colin Firth, Geoffrey Rush, Michael Gambon, Guy Pearce, Timothy Spall, Derek Jacobi, Jennifer Ehle, Anna Reeve Cook, Anthony Andrews, Dick Ward, Filippo Delaunay, Harry Sims, Mark Barrows, Mary Robinson, Max Callum, Sean Talo, Tim Downie

ÖZET

Dağcı Aron Ralston’un başından geçenlerin gerçek hikayesi... Genç bir dağcı olan Aron, Utah yakınlarında büyük bir kaya parçasının Kardeşinin feragat etmesiyle gönülsüz bir şekilde tahta geçen Kral VI. George, arasına sıkışır. Hayatı için bir çeşit tuzağa dönüşen bu olayda Aron, soğuk- kekemelik sorununu yenmek için Lionel Logue adlı bir konuşma terapisti tutar. kanlı olması gereken şoke edici bir çözüm yolu bulur.

ÇALGI ÇENGİ

İZ PEŞİNDE

Gösterim Tarihi: 18 Şubat 2011

Gösterim Tarihi: 25 Şubat 2011

Yapım:2010 ~ Türkiye Tür:Komedi, Macera Yönetmen:Selçuk Aydemir

Yapım:2010 ~ ABD Tür:Dram, Macera, Western Yönetmen:Joel Coen, Ethan Coen

Oyuncular:

Hazal Kaya, Bora Akkaş, Erdal Tosun, Ahmet Kural, Mustafa Uzunyılmaz, Hüseyin Elmalıpınar, Soydan Soydaş, Şinasi Yurtsever, Aykut Köseler, Ceyhun Güneş, Ilker Yakut, Murat Cemcir, Serap önder

ÖZET

Salih ve Gürkan, düğün, kına gecesi gibi organizasyonlarda müzisyenlik yaparak hayatını kazanan Ankaralı iki teyzeoğludur. İkili, bir gece ikinci sınıf bir düğün salonunda sahne almak için yola çıkarlar. Bodrum katında hazırlanırlarken, yanı başlarında işlenen bir cinayet komik olaylar zincirinin de tetikleyicisi olacaktır...

KAYBEDENLER KULUBÜ

Oyuncular:

Matt Damon, Barry Pepper, Jeff Bridges, Josh Brolin, Domhnall Gleeson, Hailee Steinfeld, Paul Rae, Leon Russom, Bruce Green, Candyce Hinkle, Dakin Matthews, Ed Corbin, Elizabeth Marvel, Jarlath Conroy, Roy Lee Jones

ÖZET

Charles Portis’in 1969 tarihli ilk filmin de uyarlandığı romanından tekrar uyarlanacak filmde, babasının bir cinayete kurban gitmesinin ardından işe “gerçekten yürekli” bir yardımcı olan Tom Chaney’i alan ve babasının katilini bulmayı kafaya koyan 14 yaşındaki çiftçi kızı Mattie Ross’un hikayesi anlatılacak.

deli dumrul 2

Gösterim Tarihi: 25 Şubat 2011 Yapım:2010 ~ Türkiye Tür:Dram,Komedi,Romantik Yönetmen:Tolga Örnek

Gösterim Tarihi: 1 Mart 2011 Yapım:2011 ~ Türkiye Tür:Aksiyon, Dram, Komedi, Yönetmen:Oğuz Yalçın

Nejat İşler, Yiğit Özşener, Ahu Türkpençe, Serra Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, İdil Fırat

Atıf Emir Benderlioğlu, Perihan Savaş, Ceren Şekerci, Orhan Bıyıklı, Ferdi Akarnur, Emir Benderlioğlu, Bulut Aras, Serdar Gökhan, Çetin Altay, Nurhan Yılma, Mehmet Özgür Köksel, Hakan Serim, ısrafil Köse, Serhat Taylan, Ümit keleş

Oyuncular:

ÖZET

Alternatif kitaplar basan bir yayınevinin sahibi olan Kaan (Nejat İşler) ile Kadıköy’de bar işleten, çok sıkı bir plak ve efemera koleksiyoneri olan Mete (Yiğit Özşener), 90’lı yılların ikinci yarısında, sanki bir yerde oturmuş konuşuyorlarmış ve kimsenin bundan haberi yokmuş gibi bir radyo programı yapmaya başlarlar. Yaptıkları program zaman içinde hem onların hem de dinleyenlerin hayatını değiştirecektir. Programın şöhreti hızla yayılırken Kaan ve Mete eski hayatlarına aynen devam ederler. Hergün başka kadınlarla yalnızlığını gidermeye çalışan Kaan, aradığı aşkı Zeynep’de (Ahu Türkpençe) bulur ve bu aşkı tutkuyla yaşamaya çalışır; aralarındaki hayat görüşü farklılığına rağmen... Bu arada herkesin ‘kendi kaybını’ bulduğu ‘Kaybedenler Kulübü’, toplumun farklı kesiminden insanları biraraya getirerek adeta bir ‘ortak mahalle’ de buluşturur. Kendi yalnızlıklarıyla bile dalga geçen, sisteme her gün başkaldıran, hayatın kıyısında yaşayan Kaan ve Mete’nin renkli hayatlarını yansıtan programın tutkunları, ‘Kaybedenler Kulübü’nün üyeleridir artık.

Polisiye

Oyuncular:

ÇADIR

Gösterim Tarihi: 1 Mart 2011 Yapım:2010, 2011 ~ Türkiye Tür:3 Boyutlu, Dram, Macera, Savaş, Tarih Yönetmen:Feridun Nevzat

ÖZET

Film, Çanakkale’de savaşarak şehit olan bir askerin torunu ve arkadaşlarının maceralarını konu alıyor. Arkadaşlarıyla birlikte, dedesinden kalan eski çadırın gösterdiği gizemli yolu izleyen Elif ve arkadaşları burada kendilerini bekleyen maceralı bir yolculuğa çıkıyorlar.


10


15

SESSİZSEKTÖREL


11

GENÇLİK


14

TEKNOLOJİ


12


23 13

SESSİZSPOR

BAHÇELİEVLER’E YENİ BİR SOLUK

A

matör Kümede mücadele eden, 9 futbol takımı bulun Bahçelievler ilçesinde, yeni bir futbol kulübü daha kuruldu. İlçenin 10. futbol kulübü olan “Kocasinan Site Spor Kulübü” aynı zamanda “Bahçelievler Futbol Akademi” olarak da hizmet verecek. Kocasinan Merkez Mahallesi Çağrı Halı Saha Spor Tesislerinde hizmet verecek olan Kocasinan Site Spor Kulübü liglere katılma kararı almanın yanı sıra, alt yapıya önem vererek, Futbol Okulu Kursları açacak.

DEV KADRO OLUŞTURDULAR

K

ulübün kurulmasında büyük emekleri olan, profesyonel liglerde mücadele eden takımlara futbolcular kazandıran Emrullah Bayrak kulübün Genel Koordinatörü oldu. Turgay Tezcan’ın kurucu başkan olduğu Kocasinan Site Spor Kulübün kurucu yönetim kurulu Kamil Unal, Basri Çekmiş, Taner Tezcan, Ahmet Türk, Mahir Koçak, Ekrem Abdik ve Mustafa Beşiktaş’tan oluştu. 250 sporcuyla çalışmalarına başlayan Kocasinan Site Kulübü Teknik Heyeti Genel Koordinatörü Emrullah Bayrak, Futbol Okulu Koordinatörü Volkan Günbattal, Antrenör Cihan Yavuz, Kaleci Antrenörü Erkan Bayrak ve Minikler Antrenörü Muharrem Seven’den oluştu.

GÖRKEMLİ AÇILIŞ

K

ocasinan Site Spor Kulübü, Çağrı Halı Saha Tesislerinde yapılan törenle açıldı. Açılışa Bahçelievler Kaymakamı Şevket Cinbir, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Zeynel Yıldırım, Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Dalkılıç, okul müdürleri, öğretmenler ve spor-

cu velileri katıldı.

Bahçelievler Belediye Spordan

BÜYÜK TRANSFER

SAĞLIKLI GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ

K

ulübümüzü, sporu, sporcuyu seven, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı yetişmesinde emek veren arkadaşlarla kurduk diyen başkan Turgay Tezcan, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi ‘ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını s e ve r i m’ sözü doğrultusunda çocuklarımızın gelişimini, takip edip anne ve babalara yardımcı olmaya çalışacağız. Kulübümüzün mimarlarından Emrullah Bayrak hocamızın çalışma azmi, dürüstlüğü, doğruluğu, yetiştirdiği sporcuların başarılı oluşları, okul takımlarının Türkiye’de dereceler elde etmesi, çalıştığı eski kulüplerindeki başarılarını hepimiz biliyoruz. Bu başarısını kulübümüzde de en üst seviyeye çıkaracaktır. Yönetim olarak her zaman hocalarımızın yanında olacağız.” dedi.

HEDEFLERİMİZ BÜYÜK

7

00 bini aşkın nüfusu olan Bahçelievler ilçesinde potansiyel olmasına rağmen, profesyonel ligde bir takımın bulunmaması bir spor adamı olarak beni üzmekte diyen kulübün Genel Koordinatörü Emrullah Bayrak, “Hedefleri olan, iddialı bir kulüp kurduk. Hedefimiz, kulübümüzde, akademik hocalarımızın gözetiminde, çocuklarımızın ve gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişmelerini takip edip, yetenekleri doğrultusunda başarılarını en üst seviyeye çıkararak, futbolcu yetiştirmek. Derslerinde başarılı olmaları için İngilizce ve Matematik dersleri de vereceğiz. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için, ailelerin çocukları ile

G

eçtiğimiz günlerde Bahçelievler Belediye Spor kulüp merkezinde gerçekleşen görüşme sonucu Kiraz Şahin'in önümüzdeki yıl kulüp forması altında yarışması konusunda anlaşmaya varıldı. Kariyerinde birçok başarının yanı sıra hem KickBox hem MuayThai'de Dünya Şampiyonluğu bulunan Kiraz Şahin'in kulübümüze transferi uzun süredir konuşuluyordu. Nihayet hocası Orhan Özaktı ile birlikte Başkanımız Yusuf Yıldırım'ı ziyaret eden Kiraz, kendisini Bahçelievler Belediye Spor'a bağlayan anlaşmayla aramıza katılmış oldu.

K

ick Boks Baş Antrenörü Cengiz Baş da “Dünya Kick Boks camiasında ‘Kiraz Şahin’ ismini duymayan yoktur. BBSK olarak biz de yeni bir kulüp olmakla birlikte güçlü adımlarla bu mücadeledeki yerimizi almış durumdayız. Kiraz Şahin gibi başarılı bir sporcu ile çalışmak bizler için de son derece sevindirici olmuştur.” dedi. Kiraz Şahin’ini yetiştiren Orhan Özaktı’da “Başarılı sporcular yetiştirmek uğruna zaman ve emekle beraber disiplinli ve özverili çalışmalar yaparak bu günlere geldik. Bundan sonra da inşallah nice Kiraz’lar yetiştirmeye gayret sarfedeceğiz. Artık gözüm arkada değil. İnanıyorum ki BBSK çatısı altında Kiraz daha büyük başarılara imza atacaktır.” dedi. Genel Müdürümüz Salim Başbuğ’un Kiraz’a ve Kiraz Şahin’in Kayseri’den takım arkadaşları Milli

YENİBOSNA VE MERTER HÜSRANDA

B

ahçelievler ve Bakırköy’ün en iddialı takımlarından Yenibosnaspor 1. Amatör Küme’ye düşerken, Bakırköyspor kümede kalmayı başardı.Bahçelievler’in köklü takımların Yenibosnaspor’un, yapılan transferlere ve tüm imkanlara rağmen ligde başarı gösterememesi yönetimi ve taraftarlarını üzdü. Son maçta Bakırköyspor’a yenilen Yenibosnaspor, ligi 17 puanla, sondan 2. sırada bitirdi. Bir zamanlar Süper Lig’in gözde takımlarından olan Bakırköyspor, Süper Amatör Küme’de bekleneni veremedi. Son maçta Yenibosnaspor’u yenerek ligde kalan Bakırköyspor, ligi 22 puanla 8. sırada bitirdi.Geçtiğimiz sezon namaglup şampiyon olan B. Merterspor, Süper Amatör Küme’de tutunamadı. Tekrar 1. Amatör Küme’ye düşen B.Merterspor, sadece 2 galibiyet alarak, ligi 10 puanla, son sırada tamamladı.


24

Sessiz gazete  

gazete Sessiz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you