Page 1

8

1

DATHLU

4 9 7

6

2

3 5

1

GWESTY'R SHIP HOTEL

6

2

GWESTY'R TORRENT WALK HOTEL

Y SGWÂR THE SQUARE

7

3

TŶ SIAMAS

TAFARN CROSS KEYS TAVERN

4

CAFFI T.H. ROBERTS

8

CWRT BACH CUDD A GWYNDY

5

GWIN DYLANWAD

9

Y LLYFRGELL RYDD

MLYNEDD

GORFFENNAF 21–23 JULY, 2017 @SesiwnFawr | SesiwnFawr sesiwnfawr.cymru


NOS WENER

DYDD SADWRN

AR FWRDD Y LLONG ROYAL SHIP HOTEL

LLWYFAN Y SGŴAR ON THE SQUARE

Noddwyd gan / Sponsored by BBC Radio Cymru

Noddwyd gan / Sponsored by Plaid Cymru

18:30 Fleur De Lys

12:00 Côr Ysgol y Gader

19:30 Cilmeri

13:00 Teulu

20:45 Bob Delyn a’r Ebillion

14:00 Nantgarw

22:00 Calan

14:30 Dawnswyr Nantgarw

23:15 Sŵnami

15:15

Arian Mân

16:15

Lowri Evans

FRIDAY NIGHT

SATURDAY

CAFFI T.H. ROBERTS CAFE

Noddwyd gan / Sponsored by Farmers Mart

18:30 Jazz: Huw Warren, Zoot Warren, Greg Robley, Garry Bywater, Max Vitalli, Richy Jones, Barbara Bergin.

GWESTY'R SHIP ROYAL SHIP HOTEL

13:00 a 15:00 Llwybr Chwedlau – Taith unigryw o amgylch y dref, i gychwyn ger Gwesty’r Ship.

NOS SADWRN

DYDD SUL

AR FWRDD Y LLONG ROYAL SHIP HOTEL

AR FWRDD Y LLONG ROYAL SHIP HOTEL

Noddwyd gan / Sponsored by Recordiau Sain

Noddwyd gan / Sponsored by Remade Guitars

17:45 Climbing Trees

12:00 Osian Morris

19:00 Dallahan

13:00 Tecwyn Ifan

20:15 Yr Eira

14:00 Gai Toms

21:30 Coco and the Butterfields

15:00 Lewis & Leigh

23:00 Peatbog Faeries

16:00 Sorela

SATURDAY NIGHT TŶ SIAMAS

GWESTY'R TORRENT WALK HOTEL

Y LLYFRGELL RYDD

GWYNDY

Noddwyd gan / Sponsored by JS Jones IFA

Noddwyd gan / Sponsored by Brodyr Evans

Noddwyd gan / Sponsored by Glyn Rees a’i Fab

12:30 Tant

14:00 Torrent Ynplygd – Teulu, ymlaen Nantgarw, Gwilym Bowen Rhys, Elidir Glyn ac aelodau o Patrobas.

Llond lle o weithgareddau i blant drwy gydol y dydd, er budd Child Growth Foundation a Cylch Meithrin Dolgellau.

13:30 Glain Rhys 14:30 Magi Tudur 15:30 Sera AWDITORIWM TŶ SIAMAS AUDITORIUM

Noddwyd gan / Sponsored by Parc Cenedlaethol Eryri

13:00 Cymru ar Ffilm gyda Kate Woodward 14:00 ‘Hedd Wyn: Canrif o Gofio’ gyda Ifor ap Glyn a Haf Llewelyn 15:00 Podlediad Clera 16:00 Tabŵ mewn Llenyddiaeth gyda Ffion Dafis, Bethan Gwanas a Manon Steffan Ros

CAFFI T.H. ROBERTS CAFE

Activities for children throughout the day, in aid of Child Growth Foundation and Cylch Meithrin Dolgellau.

13:00 Gweithdy Jôcs i Blant 15:15

Tacla

12:00 Pobi i blant gyda Eirian, Cacennau Cil y Coed

GWIN DYLANWAD

13:00 Bethan Gwanas yn lansio ‘Cadi Dan y Dŵr’

Noddwyd gan / Sponsored by Dolgun Uchaf

12:30 Hywel Pitts

Noddwyd gan / Sponsored by Guthrie Jones & Jones

14:00 Gweithdy Jôcs i Blant

CWRT BACH CUDD

15:00 ‘Geiriau Caneuon, barddoniaeth?’ gyda Marged Tudur a Gai Toms

Noddwyd gan / Sponsored by Sospan

12:00 Glain Rhys

14:00 Tacla 16:00 Magi Tudur TAFARN Y CROSS KEYS TAVERN

16:00 The Welsh Whisperer

13:00 Magi Tudur

17:00 Y Stafell Ddirgel gyda Gary Slaymaker, Gai Toms, Ffion Dafis a Dan Thomas

13:00 Alun Cadwaladr

14:00 Tegid Rhys

14:00 Dave Bradley

15:00 Gwilym

15:00 Yr Oria

16:00 Tant

16:00 Gwilym

SUNDAY

17:00 Alys Williams DIOLCH I'N NODDWYR THANKS TO OUR SPONSORS

Torrent Walk Hotel, Pieces For Places, Dolgellau Lotto, Egnitest LTD, Garej Cwt Gwyn, JGS Electricals, P/A Parhad, Ivy House, Llew Coch, Gwyndaf Evans, Popty’r Dre, W.R Evans & Son, Siop Y Cymro, Sbrigyn Ymborth, Y Lolfa, Idris Contract Flooring, G.L Davies a’i Fab, Gwin Dylanwad, Tŷ Siamas, Automax, Milfeddygon Dolgellau Cyf., Young’s Greengrocerers, Coleg Meirion Dwyfor, Cross Keys, Cross Foxes, NFU Cymru Meirionnydd, Parc Carafanau Cefn Maelan, Cwrw Cader, Cwrw Llŷn, Breese Gwyndaf

18:00 Sipsi Gallois CAFFI T.H. ROBERTS CAFE

Noddwyd gan / Sponsored by Walter Lloyd Jones

20:00 Noson Gomedi gyda Daniel Glyn, Dan Thomas, Sarah Breeze a Hywel Pitts

Amserlen SFD 17 Timetable  

Amserlen lawn Sesiwn Fawr Dolgellau 2017 / Sesiwn Fawr Dolgellau 2017 complete timetable

Amserlen SFD 17 Timetable  

Amserlen lawn Sesiwn Fawr Dolgellau 2017 / Sesiwn Fawr Dolgellau 2017 complete timetable