Page 1

PROXECTO RÍOS O pasado 13 de Maio, despois de facer a ruta de Boente a Arzúa, cos rapaces de E.S.O., tivemos unha actividade con menbros de ADEGA(ONG ecoloxista) chamada proxecto ríos. A actividade comezou cunha pequeña explicación por parte da guía de quen era a organización Adega, o que facían (actividades,…), como se podía colaborar no proxecto ríos e en que ía consistir a actividade que tiñamos que facer.

A actividade consistíu en realizar un muestreo no río Iso (en Arzúa),para identificar os macroinvertebrados que nel viven e así poder valorar o grado de contaminación que ten o río ou se sufreu un gran cambio pola intervención humana.

Serxio Campos,1º c.s. forestais


PROXECTO RÍOS Para identificar os insectos tiñamos unhas taboas con debuxos dos insectos e pola apariencia externa intentamos recoñecelos e algún conseguimos identificalos. Os datos que obtivemos indícannos que o río non ten contaminación e a súa calidade da auga é boa. A actividade estivo moi interesante e foi divertida. Colaborando de forma voluntaria no proxecto ríos, todos podemos contribuir a conservación dos nosos ríos e a naturaleza en xeral,deste xeito os noso descententes tamén poderán disfrutar deles.

Serxio Campos,1º c.s. forestais

Proxecto ríos  

Tarefa proxectos ríos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you