Page 1

ServodanNyt nr. 7

Besøg www.servodan.dk

Har du en lysstyrings-

December 2005

og se den nye struktur og

opgave så kontakt os!

det mere indbydende layout.

Vi er eksperter i lysstyring.

SERVODANnyt

Indhold • Ny hjemmeside En god hjemmeside bliver endnu bedre!

• SMC bilhus Nye biler i det rigtige lys

• DJH Fremtidens installatører kender Servodan

• Alsion Sønderborg Sønderborgs nye vartegn tager form

Intelligent belysning i SMC-bilhuset

• Nye produkter Nyt produktprogram: Måling & Kontrol

Servodan i Sønderborg har leveret anlæg og udstyr til at sikre optimal styring af lys i SMC-Bilhuset, Hillerød Til styring af lys har SMC Biler i Hillerød anvendt produkter fra Servodan A/S i Sønderborg. - I fællesskab med det rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen i Hillerød er der blevet valgt en IBI COMLUX-løsning, en programmerbar løsning hvor man kan...

Læs hele artiklen på side 4

• Julekonkurrence Er du tilmeldt vores nyhedsbrev kan du vinde biografbilletter!


Du kan hente alt vores dokumentation på hjemmesiden

Julekonkurrence! Se bagsiden...

Hent COMLUX software version 2.0 på www.comlux.dk

Servodan A/S opruster For at stå godt rustet til de fremtidige

Johnny Marchmann, vil fremover også

udfordringer, har Servodan foretaget en

have ansvar for salgs- og marketingindsat-

organisatorisk tilpasning. Vi er en dansk

sen på eksport.

virksomhed, hvor over halvdelen af vores egen produktion går til eksport.

Logistikchef Thomas Nis Lorenzen vil fremover også varetage produktionen.

Til det danske marked er salgsstyrken udvidet med Kenn G. Rasmussen som

Gilbert Jessen er fortsat faglig ansvarlig

ny salgskonsulent på Sjælland og Thomas

internt, samt har kontakt til eksterne

Phillipsen som ny Area Manager i eksport-

samarbejdspartnere.

afdelingen. Servodan har sat nye medarbejdere på Ejerne bag Servodan, de tre brødre

banen, for at sikre kontinuitet og dynamik

Henning Schmidt-Petersen (adm.

til glæde for vores kunder.

Direktør), Leif Petersen (Head of Business Development) og Kay Petersen (Export

Venlig hilsen

Area Manager), har samtidig ønsket en fornyelse af organisationen.

Henning Schmidt-Petersen Adm. Direktør

Der tages forbehold for trykfejl. ServodanNyt udgives af Servodan A/S. Redaktion: Jan Jørgensen & Johnny Marchmann (ansvarshavende) Servodan A/S Stenager 5 6400 Sønderborg Tlf.: 7442 4726 Fax: 7442 4035 info@servodan.dk www.servodan.dk Vi håber du finder bladet interessant, og hører gerne ris eller ros på marketing@servodan.dk ServodanNyt udgives 3-4 gange årligt. Målgruppen er alle, der er interesseret i Servodans løsninger og produkter primært til lysstyring.

Vores hidtidige salgschef for Danmark

Henning SchmidtPetersen Adm. direktør

Kenn Glensvig Rasmussen Salgskonsulent, Sjælland

Leif Petersen

Johnny Marchmann

Thomas Lorenzen

Forretningsudvikling

Salg & Marketing

Logistik og produktion

Thomas Phillipsen

Kay Petersen

Gilbert Jessen

Export

Export

Teknologi

Kort nyt AAA kreditvurdering Servodan har igen i år opnået Dun & Bradstreets højeste kreditværdighed AAA. Karakteren AAA gives til virksomheder med meget solid økonomi og særdeles god evne til at imødekomme aktuelle betalingsforpligtelser. Knap 2,7% af samtlige danske virksomheder har så flotte årsregnskaber, at de slipper igennem nåleøjet.

2

Lysets dag I forbindelse med gennemførelsen af Lysets Dag var Servodan repræsenteret med en udstillingsstand. Lyset Dag arrangeres af Lysteknisk Selskab. Næsten alle belysningsfabrikanter var der med deres nye armaturer. Servodan var den eneste lysstyringsfabrikant på udstillingen. Total set var der ca. 820 deltagere til de forskellige seminarer med hovedsageligt internationale foredragsholdere, som fortalte om det nyeste indenfor lysdesign og i hvilken retning, de tror udviklingen går.

Kursus i lysstyring til faglærere Faglærere ved de tekniske skoler har gennemført en række kurser i lysstyring med hovedvægten på Luxstat og bevægelsessensorer. Det sker i forbindelse med en reform af elektrikeruddannelsen, hvor de kommende elektrikere med specialet Installationsteknik skal lære noget om lys og lysstyring. Hele skoleforløbet H2 på 6 uger, som er 2. gang de nye elektrikere er på skole, handler udelukkende om belysningsanlæg og lysstyring.


Brug Luxstat hvis du vil

Find den rigtige sensor til

spare på energien!

opgaven. Brug værktøjet på www.servodan.dk

En god hjemmeside er blevet endnu bedre! Ny struktur giver bedre overblik

Produktsøgning

Tiden var efterhånden løbet fra vores hjem-

Produktsøgning er blevet væsentligt for-

meside. Mange nye områder på siden

bedret. Når du søger et produkt, kan du

havde klemt sig ind og overskueligheden

med det samme se alt dokumentation

var ikke helt optimal. Vi har derfor brugt

vedr. produktet. Der er også større billeder

det meste af efteråret på at skabe en ny hjemmeside, som giver et bedre overblik,

godt overblik over hvilke produkter der er

et nutidigt design med lys baggrund og

udgået og hvilke der kan erstatte dem. Det

god plads til billeder. Hjemmesiden finder

er spørgsmål vi tit får på telefonen, så det

du på www.servodan.dk, som fremover er

er noget vi tror vil gavne mange brugere.

indgangen til både produkter, nyhedsom-

Især hvis vi kigger lidt ind i fremtiden, hvor

råde, support, kurser, priser osv.

det må forventes at produkter får kortere levetid end vi er vant til.

Der er ikke ændret på, at Servodan er Danmarks førende inden for lysstyring. Der

Guider

er heller ikke ændret på, at vi ajourfører

Vi har oplevet at vores overskuelige

hjemmesiden ofte, så den altid er fuldt

produktguider er modtaget meget positivt.

opdateret og funktionsdygtig som I kender den. Til gengæld får du med den nye

af produktet end der var før, og ofte flere

hjemmeside en topmoderne side som er

billeder at vælge mellem. Du kan se prisen

hurtig, enkel og nem at navigere rundt i og

på produktet med det samme hvis du er

meget overskuelig. Ligeledes er der nogle

logget ind.

nye funktioner på hjemmesiden vi gerne vil fremhæve:

Bruger login Vi har valgt at skifte navn på vores “lukke-

Nyhedsbrev

de område” fra PartnerService til den mere

Det er nu muligt at tilmelde sig vores

almindeligt brugte Bruger login. Gamle brugere under PartnerService skal selv oprette et nyt brugerlogin, da overførslen af alle brugere fra det nye system til det gamle var for stor en mundfuld.

Derfor synes vi det er helt naturligt at de også kan ses på hjemmesiden. At vise gui-

Konverteringsliste

derne på hjemmesiden giver nogle fordele

Et nyt afsnit på hjemmesiden giver et

i forhold til et stykke papir, bl.a. kan man linke direkte til produktet. Servodan nye hjemmeside er baseret på et af Danmarks bedste systemer, og med opgraderingen kan vi bruge mere tid på indholdet i stedet for at bruge tid på udvik-

nyhedsbrev automatisk. Du kan vælge mel-

ling af funktioner og fejlrettelser.

lem et dansk eller engelsk nyhedsbrev. Det smarte er, at du altid kan ændre din indstilling på siden. Du kan fx til enhver tid se om du er tilmeldt, og hvilke(t) nyhedsbrev du modtager. Du kan naturligvis altid framelde dig igen.

3


Flere referencer:

Opret et bruger login på www.servodan.dk og få adgang til alt dokumentation og priser

www.servodan.dk

Tjek Udgået/erstatning på www.servodan.dk for at finde "afløseren" til udgåede produkter

Intelligent belysning i SMC-bilhuset Servodan i Sønderborg har leveret anlæg og udstyr til at sikre optimal styring af lys i SMC-Bilhuset, Hillerød Til styring af lys har SMC Biler i Hillerød anvendt produkter fra Servodan A/S i Sønderborg. - I fællesskab med det rådgivende ingeniørfirma Dines Jørgensen i Hillerød er der blevet valgt en IBI COMLUX -løsning, en programmerbar løsning hvor man kan programmere alle funktionerne på forhånd efter kundens ønsker, fortæller projekttekniker Knud Jensen fra Servodan A/S. Tidsstyring - Til systemet er der i stor udstrækning anvendt tidsstyring med ure, så lyset bliver slukket, når der ikke er behov for det,

I SMC-bilhuset store udstillingshal styres belysningen af Servodans lysstyrings-system.

mens der andre steder anvendes sensorer. Til lysstyring i udstillingshaller er der

udløser alarmen vil således omgående

gibesparelse, andre for at øge komforten.

anvendt Luxstat lysstyringscontrol der sty-

føre til, at alt lyset i udstillingslokalerne og

Uanset om man vælger det ene frem for

rer lyset i tre zoner afhængig af dagslysind-

administration tænder.

det andet, kræver det en professionel

fald, men der er også mulighed for manuel

Fordelen ved systemet er at der opnås fuld

indsats. Der er jo ingen der er tjent med at

styring, siger Knud Jensen.

udnyttelse af dagslyset, idet sensorerne

betale penge for noget, der ikke lever op til

i systemet på forhånd er indstillet til et

forventningerne, siger Jan Jørgensen, mar-

Til den udvendige facadebelysning er der

minimum lysniveau. Når der er tilstræk-

ketingkoordinator hos Servodan A/S.

også anvendt lysstyring kombineret med

keligt med dagslys, aktiveres belysningen

bevægelsessensorer – integreret med tyve-

automatisk og lyset slukker i de områder

- Desuden er der tale om en fleksibel

rialarm.

hvor der ikke mere er behov for lys, hvilket

løsning, idet der er mulighed for, at man

er med til at sikre en energibesparelse.

senere kan omprogrammere på f.eks.

Mange vælger lysstyring for at opnå ener-

tiderne for tænd/sluk. Dertil kommer, at

Forsøg på indtrængen i bygningen, der

systemet er kriminalpræventivt, idet det er integreret med et alarmsystem, fremhæver Jan Jørgensen. Support Concept Servodan A/S tilbyder med sit nye Support Concept at projektere, programmere og idriftsætte systemer. Som i så mange andre tilfælde, kan et grundigt forarbejde godt betale sig. Ved at udvælge de rigtige komponenter og tænke på placeringen, er man allerede kommet et godt stykke nærmere en løsning som montøren og kunden vil være tilfreds med, påpeger Jan Jørgensen.

4

I indskrivningsområdet er der opsat en betjeningstavle, hvorfra personale manuelt kan betjene lys og alarm.


Find den rigtige sensor til

Brug Luxstat hvis du vil spare på energien!

opgaven. Brug værktøjet på www.servodan.dk

Optimale betingelse for fremtidens installatører Projektbeskrivelse

Det har fra starten været et ønsket, at

Den jyske Haandværkerskole i Hadsten

energiforbruget i bygningerne skulle være

er en moderne teknisk skole, hvor de

meget lavt. Det har stillet store krav til

bedste håndværksmæssige traditioner for-

styringssystemerne, for det måtte ikke gås

enes med den nyeste teknologiske viden.

på kompromis med hverken komforten og

Skolen består af en teknisk skole og et

fleksibiliteten. For intet rum må kun bruges

teknisk akademi.

til én ting.

Der er tale om en selvejende institution dannet i 1928 af en gruppe arbejdsgiveror-

Løsningen

ganisationer, der ønskede en teknisk kost-

Løsningen blev Servodans

skole med tætte relationer til brancherne.

COMLUX Intelligent Lysstyrings- og

I dag har skolen ca. 3.300 elever, lærlinge,

Installationssystem, der netop kan honore-

studerende og kursister på ét år.

re kravene og via buskommunikationen kan have komponenter placeret i decentrale

Projektet

tavle. I alle undervisningslokaler reguleres

Skolen er blevet udbygget med et teknisk

lyset i forhold til det indfaldne dagslys.

akademi, hvor der er plads til 180 årselever

I det tekniske akademi har alle studerende nøglekort og dermed mulighed for at benytte undervisningsfaciliteterne døgnet rundt

på installatøruddannelserne. Alle stude-

Tilstedeværelsessensorer giver besked til

rende har nøglekort og dermed mulighed

CTS anlægget om, at lokalet bliver anvendt

lys. Det giver dels en flot visuel effekt af

for at benytte undervisningsfaciliteterne

og ventilationen skal starte. Sensoren sluk-

bygningen om natten og dels en større

døgnet rundt.

ker lyset automatisk og stopper ventilatio-

tryghed for brugerne, de skal ikke bevæge

nen efter en tid, hvis der ikke er personer

sig rundt i en mørk bygning, og endelig

Udover undervisningslokaler indeholder

i rummet.

spares der energi, for det ikke er nødven-

akademiet fritidsfaciliteter, for skolen er

I alle decentrale rum fx toiletter og depoter

dig med ”fuldt blus”.

indrettet efter den amerikanske campus-

sørger en bevægelsessensor for automa-

model, hvor der overordnet er tale om et

tisk at tænde og slukke lyset. I alle gang-

Blev kravet opfyldt?

kombineret bo-, uddannelses- og fritids-

arealer reguleres lyset automatisk efter

Teknisk Akademi ved Den jyske

miljø, der gør skolen til en helhed i elever-

dagslysindfaldet om dagen.

Haandværkerskole har fået en løsning, der

nes og de studerendes hverdag. Inde er

I natfunktion er der orienteringslys på ca.

til fulde opfylder de stillede krav og som

der dagslys overalt, så dagslyset udnyttes

20%. Når bevægelsessensoren registrerer

kan anvendes i undervisningen til at illu-

optimalt.

aktivitet, reguleres lyset automatisk til 80%

strere teorien.

Faktaboks Bygherre: Arkitekt: Ingeniører: Installatør: Løsning:

Den jyske Haandværkerkole Sahls Tegnestue A/S Kerstens & Westphal A/S Hoffman Teknik, Brabrand Integreret COMLUX løsning med tilstedeværelsessensorer type 43-225 samt bevægelsessensorer type 41-162

Daglyset spiller en stor rolle i et godt miljø og velvære.

5


Opret et bruger login på www.servodan.dk og få adgang til alt dokumentation og priser

Julekonkurrence! Se bagsiden...

Tjek Udgået/erstatning på www.servodan.dk for at finde "afløseren" til udgåede produkter

Udviklingsprojekt til Alsion Servodan er med i et storstilet udviklingsprojekt, der kommer til at sætte en ny standard indenfor styringssystemer i solcelleanlæg. Systemet er intelligent: Det fungerer automatisk, men tilpasser sig samtidig de menneskelige input. Fremtidsscenario bliver nutid I øjeblikket er en prototype på det nye styringskoncept ved at blive afprøvet i lyslaboratorier på Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og til næste forår, skulle styringssystemet gerne sidde klar på Alsions sydfacade. Det nye styringskoncept har arbejdstitlen ”Den intelligente facade”, og det skal sørge

Alsion er Sønderborgs nye vartegn og kommer til at huse: Syddansk Universitet, Koncertsal, Forskerpark, DSB billesalg/kiosk og café/restaurant. Hele byggeriet løber op i en halv milliard kroner.

for, at solcellepanelerne automatisk følger solens stråler. Dermed kan solcellepaneler-

Om sommeren betyder det, at der vil være

Forskningsprojekt i samarbejde

ne optimalt ”hente energi” fra solen. Men

behov for, at panelerne skærmer meget af

med 4 europæiske lande

da solcellepanelerne også samtidig er en

for solen, da der jo er tale om byggeriet

Servodan udvikler det nye styringskon-

del af solafskærmningen, er udfordringen

sydfacade. Omvendt er der om vinteren

cept i samarbejde med SBI, firmaer fra 4

derfor, at panelerne samtidig slipper det

behov for at slippe så meget sollys ind

europæiske lande og Polyteknisk Institut i

nødvendige dagslys ind i byggeriet.

som muligt.

Lausanne i Schweiz, som en del af et regulært forskningsprojekt støttet af EU.

Sensorer sender input til kontrolboks

Generisk styringskoncept tilpasser

Det hele foregår automatisk.

sig brugeren

Servodan i Sønderborg er det industrielle

Bevægelsessensorer indenfor fortæller

Men automatiseringen betyder ikke, at

bindeled mellem forskning og praktisk

systemet, at der mennesker i kontoret bag-

brugeren ikke har indflydelse på systemet.

anvendelse, fortæller Henning Schmidt

ved, og lyssensorer fortæller samtidig, hvor

Som eksemplet i indledningen viser, tilpas-

Petersen fra Servodan. ”Det er mildt sagt

meget dagslys, der er udenfor. Alle data

ser systemet sig de menneskelige input.

ikke nogen nem proces at omsætte teori til

samles i en kontrolboks, der sørger for, at

På den måde virker systemet generisk og

praksis. Forskning og industri er områder,

panelerne stiller sig så optimalt som muligt

det bygger på matematiske modeller og

der kan have svært ved at kommunikere

i forhold til solen og samtidig sikrer bruge-

grundforskning, som primært er udviklet på

og forstå hinanden. Til gengæld får vi

ren i kontoret bagved optimal komfort.

Polyteknisk Læreanstalt i Lausanne.

masser af erfaring, der kan udvikle vores kernekompetence indenfor lysstyring. Jeg er ikke i tvivl om, at det her projekt får stor betydning for at højne kvaliteten i vores produkter. Omvendt betyder vores deltagelse i projektet, at forskningen ikke ender som en rapport på et skrivebord, som det ofte sker. For en gang skyld bliver grundforskning omsat til brugbar praksis”

6

Alsion ligger på en flor grund ned til Alssund. Byggeriet af Alsion er i fuld gang og tages i brug i andet halvår 2006.


Få nyheder i din mailbox,

Vidste du...

Har du en lysstyrings-

besøg www.servodan.dk

At vi har lavet 4 små film

opgave så kontakt os!

om lysstyring? Hop ind på

Vi er eksperter i lysstyring.

www.servodan.dk og se hvordan lysstyring virker

Ny serie produkter: Måling og kontrol I de nye EU normer for lysstyringsudstyr

kan påvises og overvåges det løbende

man kan naturligvis også se det aktuelle

vil der blive stillet krav om at der også

besparelses potentiale.

forbrug.

Servodan har derfor optaget et

Der er lavet et avanceret regneark i

meget omfattende program af

Microsoft Excel, så man kan lave fine og

energimetre, network analyzere,

overskuelige grafer og lister over forbruget.

multimetre osv. til dokumentering og logning af data.

I vedlagte brochure finder du mere info om de nye produkter.

En del af produkterne til måling kan tilsluttes en LAN server, som

Produkterne er klar til salg i første kvartal

sørger for at sende de opfan-

2006. Brug svarkortet for at få mere infor-

gede data via internettet til en

mation tilsendt når det ligger klar, eller hold

modtager (PC). PC’en sørger for

øje med www.servodan.dk for yderligere

at gemme de indkomne data og

info.

Lad Servodan stikke dig en flad!

Slut med ød elag te sensorer Slut med ødelagte sensorer i gymnastiksale, uden-

Ny i programmet er fire flade trafoer som supplement til vores eksisterende palette

Ved overbelastning eller ved for høj tempe-

dørs arealer, tuneller osv.

ratur, reduceres effekten automatisk.

Servodan har optaget to meget solide beskyttelsesgitre i program-

af elektroniske transformere. To typer

met. Gitrene kan tåle selv hårde slag og

Elektroniske trafoer anvendes til lavvolt

Type 74-224 (70 W) og 74-227 (120 W) har

bolde.

halogenlamper og er regulerbare

AMP stik på 12 V siden, som gør at du

med bagkantslysdæmpere.

undgår løse forbindelser og de letter instal-

Type 43-997 passer til:

lationen af spottene. Nye i programmet er

41-162, 41-163, 41-164, 41-228, 41-229,

også en AMP fordeler type 74-293.

41-230

Type 74-230 (70 W) og 74-231 (105 W) er

Type 43-998 passer til:

med almindelige skrueklemmer. Fordeler

41-300, 41-320, 41-330,

74-291 kan anvendes til denne type tra-

41-340, 43-205, 43-208,

foer.

43-215, 43-222, 43-225

Find produktdata på www.servodan.dk

Se mere på

Trafoerne har naturligvis softstart, som beskytter lyskilderne og dermed forlænger deres levetid.

43-998

www.servodan.dk

43-997

7


Servodan er i julehumør! Vi kaster ikke med snebolde, men med billetter!

25 x 2 biografbilletter på højkant!

I forbindelse med lanceringen af den nye hjemmeside, trækker vi lod blandt alle som er tilmeldt vores elektroniske nyhedsbrev! Der er 25 x 2 billetter til en valgfri biograffilm i 2006! Tilmeld dig på www.servodan.dk INDEN d. 22. dec. 2005! Vinderne findes ved lodtrækning d. 22/12 blandt alle tilmeldte. Ansatte hos Servodan kan ikke deltage. Vinderne får direkte besked og vindernavne offentliggøres på www.servodan.dk samme dag.

8

ServodanNyt #7  

Læs om: - Organisationsændring - fremtidens Servodan - En god hjemmeside bliver endnu bedre - Fremtidens installatører har COMLUX lige ve...

ServodanNyt #7  

Læs om: - Organisationsændring - fremtidens Servodan - En god hjemmeside bliver endnu bedre - Fremtidens installatører har COMLUX lige ve...

Advertisement