Page 1

ServodanNyt nr. 10

Besøg www.servodan.dk

Har du en lysstyrings-

Maj 2007

og kom med på mailling-

opgave så kontakt os!

listen

Vi er eksperter i lysstyring

SERVODANnyt

Indhold • Det har du

ikke set før!

Bevægelsessensor, skumringsrelæ, kontaktur, dæmper... Alt

i én

• Minilux Control Få fuld kontrol over lyset - vi viser hvordan

• Hej Mester! Ny Master/Slave PIR giver nye muligheder for lysstyring i gangarealer

• Hjemmesiden Ny viden og nye funktioner

Lysstyring og de nye energibestemmelser i BR2006

• 35 til 40 procent

besparelse Luxstat sørger for den optimale belysning på VUC

Med vedtagelse af EU direktivet om "bygningers energimæssige ydeevne" i 2003 er der for alvor lagt op til store ændringer i byggebranchen og ikke mindst for elinstallatørerne. Det er nødvendigt at indføre nye installationsmåder samt at tænke langt med "energivenligt".

Læs hele produktnyheden på side 6

• Konkurrence! Vind et lækkert 42” Alfaview DeLuxe LCD TV og Yamaha DVD


Alt vores dokumentation er tilgængelig via vores hjemmesiden

Vind 42" LCD TV!

Hent COMLUX software

www.servodan.dk

www.comlux.dk

version 2.8 på

Nye muligheder…. Siden midten af 70'erne har Servodan

ydeevne" (læs mere på side 6 her i bla-

udviklet og solgt produkter til lysstyring.

det), der kort sagt gør det nødvendigt

Målet har altid været at udvikle og frem-

at installere en eller anden form for lys-

stille brugervenlige produkter, der øger

styring for at overholde bestemmelserne i

komforten og ikke mindst sparer på ener-

Bygningsreglementet. I samarbejde med

gien.

blandt andet Elsparefonden, Lysteknisk Selskab, SBI, FABA og Tekniq forsøger

Og indrømmet, det har ikke altid været lige

Servodan at yde sit bidrag til, at det bliver

let. Lysstyring har - for mange - været en

nemt, overskueligt og en god forretning at

noget "besværlig" størrelse, som man ikke

sælge lysstyring.

rigtig havde lyst til at gå i gang med. Der er allerede taget en lang række iniDet har der været mange årsager til:

tiativer for at fremme interessen og kend-

Manglende kendskab, dårlige erfaringer

skabet til behovsstyret belysning. Det kan

med systemer der ikke fungerede korrekt,

dog være lidt af en jungle at finde rundt i

manglende support fra producenter og så

de nye regler og initiativer. Derfor tilbyder

videre. Alt sammen medvirkende til, at man

Servodan at komme ud og fortælle din

er sprunget let og elegant hen over dette

virksomhed om de mange nye muligheder

område.

- naturligvis med baggrund i vores store erfaring inden for området. Skulle det have

Men det er slut nu. I takt med den øgede

din interesse, er du meget velkommen til at

opmærksomhed omkring verdens kli-

kontakte mig for en uformel snak.

maproblemer og det øgede energibehov er der kommet stor fokus på miljøvenlig

Med venlig hilsen

energi - og energibesparende foranstaltninger.

Johnny Marchmann salgs- og marketingchef

Der tages forbehold for trykfejl. ServodanNyt udgives af Servodan A/S. Redaktion: Jan Jørgensen & Johnny Marchmann (ansvarshavende). Servodan A/S, 6400 Sønderborg Tlf.: 7442 4726, Fax: 7442 4035 info@servodan.dk, www.servodan.dk Vi håber du finder bladet interessant, og hører gerne ris eller ros på marketing@servodan.dk ServodanNyt udgives 3-4 gange årligt. Målgruppen er alle, der er interesserede i Servodans løsninger og produkter primært til lysstyring.

Flere hænder til at hjælpe Keld Mischorr er ansat som projekttekniker i projektafdelingen. Keld er uddannet elektriker med lys og energi som speciale og har efterfølgende taget installatøruddannelsen. Ansættelsen styrker afdelingen i en tid, der er præget af mange projekter og stor travlhed. Karin Jensen er ansat som økonomichef. Karin er uddannet revisor og afløser Anne Christine Møller, som går på pension efter 37 år hos Servodan.

I Europa har det udmøntet sig i et nyt direktiv "bygningers energimæssige

Hjemmesiden folder sig ud Det er ikke kun naturen, der nu har lagt alle tegn på vinter og kulde bag sig. Også Servodans hjemmeside har gennemgået en større forårsopfriskning og indeholder nu mere information end nogensinde før. For dem, der endnu ikke er helt fortrolige med lysstyring, er det godt nyt. Der er masser af information, eksempler, 3D film, produktoversigter og så videre, som gør det lettere at vælge de rigtige produkter og løsninger.

8 2

Også for rutinerede brugere af hjemmesiden er der godt nyt. Et længe ventet søgefelt gør det langt nemmere at søge et produkt. Og produktguiderne giver glimrende hjælp til valg af sensorer og controls. Endelig er der også mere hjælp at hente, når du står med et udgået produkt. En ny guide hjælper med at finde den rigtige erstatning. Vores elektroniske nyhedsbrev opdateres også, så vi får mulighed for at vise billeder i mailen. Det vil gøre det mere læsevenligt og overskueligt.

Vi hører gerne din mening om hjemmesiden. Klik ind på www.servodan.dk og deltag i undersøgelsen. Så har du chancen for at vinde lækre præmier. Læs mere på bagsiden.


Få nyheder i din mailbox,

Læs alt om de nye produk-

Ingen opgave er for stor

besøg www.servodan.dk

ter på hjemmesiden

eller for lille til vores Support concept. Kontakt os hvis du har en opgave

Det har du ikke set før!

Bevægelsessensor, skumringsrelæ, kontaktur, dæmper - Alt i én

Blokering start fx 2300

0%

40%

100%

40%

0%

Blokering slut fx 0500

100%

0%

40%

0%

Når mørket falder på, tændes det dæmpede lys, som øges til 100 procent, hvis en person bevæger sig ind i sensorområdet. Efter en periode dæmpes det igen til grundbelysningen, som af sparehensyn kan kobles ud midt på natten.

Servolux PIR Dim er en helt ny sensor, som kombinerer en række funktioner og giver basis for fleksibel tilrettelæggelse af belysningen døgnet rundt.

søgende kan se huset på lang afstand. Samtidig kan det få en tyv til at opgive sit forehavende, fordi det ser ud som om, beboerne er hjemme.

Med sit enkle design og mulighed for montering på såvel væg som loft og under tagudhæng er Servolux PIR Dim det oplagte valg til villaer, indkørsler, adgangsveje ved boligkomplekser, baggårde, parkeringshuse med mere.

Når personen nærmer sig sensorens område (kan indstilles til mellem 0-14 meter), sørger bevægelsessensoren for, at lyset reguleres op til 100 procent.

Komfortabel og energibesparende Den indbyggede lyssensor måler løbende dagslysniveauet. Når mørket falder på, tænder lyset neddæmpet. Tændniveauet kan indstilles - til mellem 20 og 60 procent af den maksimale lysmængde. Det dæmpede lys virker imponerende flot til en villa, og komforten øges, idet den be-

Efter en forud indstillet periode dæmpes lyset igen til grundniveauet. Uden for den periode, hvor man almindeligvis venter gæster, avisbude med mere - for eksempel fra klokken 23 til 05 - kan grundbelysningen indstilles til at slukke helt, mens sensoren fortsat sørger for 100 procent lys, hvis nogen træder ind i detekteringsområdet. Denne funktion sparer energi, samtidig med at bevægelsessensorens præventive virkning over for uindbudte gæster opretholdes.

dæksel, som er skjult bag linsen. Det giver nem og bekvem betjening.

Sensorhovedet, som dækker 180 grader, kan drejes 25 grader. Endvidere kan en del af detekteringsområdet afskærmes med en medfølgende blænde. Dermed er det muligt at definere området forholdsvis præcist, så man undgår utilsigtet tænding af 100 procent lys. Omkostningseffektiv Servolux PIR Dim 41-233 er med sine fire indbyggede funktioner et godt bud på morgendagens omkostningseffektive løsning. Mere information fås på www.servodan.dk

Brugervenlig og fleksibel Indstilling af lysniveau, dæmpning, tid og detektionsradius er samlet under et lille

41-233 med påmonteret loftsbeslag

eller på tlf. 7442 4726.

EAN nr.

EL nr.

Type

Beskrivelse

5703102 203359

34 24 100 091

41-233

Minilux PIR Dim bevægelsessensor

5703102 203885

34 24 008 863

41-904

Loftsbeslag til 41-232/233

3


Produktsøgning på hjemmesiden er gjort nemmere med et ekstra søgefelt

Vind 42" LCD TV!

Nye produktguider på

www.servodan.dk

dig med valg af styring

www.servodan.dk hjælper

Fleksibel lysstyring med Minilux Control 36-080 41-272

43-197

PIR

B

2

1

0-10V

C D1

4

2

36-080

3

4

1

5

2

3

PIR Tænder og slukker lyset automatisk. Såfremt der er dagslys nok, tænder lyset ikke ved bevægelse.

B

Manuelle funktioner Hvis manuel betjening er påkrævet, er Minilux 36-080 et godt bud på det rigtige valg. Ved at tilslutte tryk/afbrydere opnås den ønskede betjening ganske let.

Minilux Control

Lux Lux range on

Off delay Test

App In

Out

Mode

Set +

Test

Set -

1

Løsning A Funktionsbeskrivelse

Lux NPN

1

lighed for at vælge luxområde, tænd- og slukværdier, udkoblingsforsinkelse og testmode. I displayet kan man også aflæse det aktuelle lysniveau. Hvis du anvender fabriksindstillinger og har placeret sensorerne korrekt, vil styringen virke så snart strømmen tilsluttes.

2

Er lyset tændt i lokalet, slukkes det så snart dagslysniveau er opnået. C

3

2

3

Løsning B-H finder du på www.servodan.dk

D

I skemaet kan man få et overblik over de mulige løsninger. Til hver løsning har vi udarbejdet et diagram og en forklaring, så man ikke er i tvivl om virkemåden.

L N

Minilux Control 36-080 samler flere funktioner i ét modul. Indstillingen sker via display. Den anvendes til uden- og indendørs lysstyring og er yderst fleksibel, hvis manuel styring er påkrævet.

I udendørsfunktionen slukker lyset først, når tiden er udløbet.

Control 36-080 Minilux Control er ikke bare let at indstille, den har også to funktioner at vælge imellem - uden- og indendørs.

Indstilling Via displayet og trykknapperne på fronten indstilles de ønskede værdier. Der er mu-

I indendørsfunktionen slukker lyset, så snart dagslyset er tilstrækkeligt.

For begge funktioner gælder, at lyset tændes automatisk, når bevægelses- eller tilstedeværelsessensoren registrerer bevægelse, dog KUN hvis der ikke er nok dagslys.

EAN nr.

EL nr.

Type

Beskrivelse

5703102 203298

34 24 008 724

36-080

Minilux Control, 3...30 Klux, 24 V DC

5703102 203311

34 67 000 022

43-197

Minilux lyssensor, 3...60 Klux, 0-10 V, 24 V DC

5703102 203229

34 24 008 342

41-262

Minilux PIR, inkl. lyssensor, 15 m., IP 20 (54)

5703102 203564

34 24 008 818

41-272

Minilux PIR, 15 m., IP 20 (54)

5703102 203458

34 24 008 737

41-902

IP54 hætte til 41-262/272

PIR Funktion Løsning

Figur A Figur B Figur C Figur D Figur E Figur F Figur H

Manuel betjening

Automatisk tænd

Automatisk sluk

Dagslys Afhængig

     

       

     

Figur G

De otte løsninger kan hentes på www.servodan.dk

Dagslys Uafhængig

Sluk

 

Tænd

  

Konstant tænd

Tryk el. abryder

Dagslys Afhængig

Tryk

Tryk

Afbryder

Dagslys Uafhængig

 

Tryk

Tryk

I skemaet kan man se et overblik over de mulige løsninger. Til hver løsning har vi lavet et diagram og en forklaring, så man ikke er i tvivl om virkemåden. De 8 løsninger kan hentes på www.servodan.dk

4


Få nyheder i din mailbox,

Du finder flere artikler på

Ingen opgave er for stor

besøg www.servodan.dk

www.servodan.dk - Bl.a.

eller for lille til vores

fra Nokia, Billund lufthavn

Support concept. Kontakt

og Danfoss

os hvis du har en opgave

Forstander Jens Otto Madsen, VUC Thy-Mors i Thisted:

"Vi sparer mellem 35 og 40 procent på elregningen" Lysstyring og nye armaturer har medført

Lysstyring tjener sig hjem

en klækkelig besparelse på voksen-

på fem-seks år

uddannelsescentret VUC Thy-Mors i

Energirådgiver Per Kristensen fra Thy-Mors

Thisted. Samtidig er tilfredsheden med

Energi har været tilknyttet skolen som kon-

miljøet på skolen øget væsentligt.

sulent.

Når forstander Jens Otto Madsen, VUC

Per Kristensen anbefalede lysstyring over

Thy-Mors i Thisted, lægger budget, kan

hele skolen med dæmpning i forhold til

han - uden at det mærkes i det daglige

dagslysindfaldet og bevægelsessensorer.

- tage cirka 40 procent fra el-kontoen og overføre pengene til andre konti, hvor sko-

"Det er min erfaring, at investeringen i lys-

lens personale og kursister kan få glæde

styring tjener sig ind på fem-seks år. Derfor

af dem.

indgår denne mulighed altid i rådgivningen af skoler, andre store institutioner, lagerho-

Dermed kan renoveringen af hele skolens

teller med mere," siger Per Kristensen.

belysningssystem også få indflydelse på

Men man skal ikke installere lysstyring

den løbende kvalitetsudvikling af centrets

udelukkende for at spare. Man skal også

uddannelsestilbud.

gøre det, fordi man opnår en langt bedre

"Efter nedlæggelsen af Viborg Amt er vi

belysning." understreger han.

blevet en selvejende institution. Det vil sige, at de penge vi sparer på el-regnin-

Installationen er udført af Thy El-Teknik, og

gen, kommer os selv til gode," forklarer

el-installatør Ivan Mortensen fortæller, at

Jens Otto Madsen.

lysstyringen i undervisningslokalerne er opdelt i to zoner, således at der tages højde

På den baggrund konkluderer han, at den

for styrken af lysindfaldet tættest ved vin-

komplette renovering af belysningsan-

duerne og længst fra.

Lysstyringen er zoneopdelt i alle undervisningslokaler, så der altid kun er tændt det nødvendige antal armaturer i forhold til mængden af dagslys. "Det er en kanon investering," siger forstander Jens Otto Madsen, VUC Thy-Mors (til højre), der her ses sammen med el-installatør Ivan Mortensen.

mange positive tilkendegivelser fra såvel

lægget med Servodan lysstyring og nye lavenergiarmaturer har været en "kanon

Bedre miljø som sidegevinst

lærer som kursister, der mener, at miljøet

investering".

Forstander Jens Otto Madsen har fået

på skolen er blevet langt bedre med den nye belysning. "Lyset i undervisningslokalerne er optimalt, og kantinen er blevet lysere og dermed mere venlig og behagelig at opholde sig i," siger han. I starten havde skolen sparet lysstyringen i gangarealer, på toiletter og i andre sekundære rum. "Men det viste sig at være en dårlig idé, for når man først har vænnet folk til at lyset styres automatisk, så slukker de ikke efter sig længere. Derfor har vi udvidet projektet til hele skolen," siger Jens Otto Madsen.

Over hele skolen reguleres lyset i forhold til indfaldet af dagslys - her i gangarealet ud for kontorerne.

5


Opret et bruger login på www.servodan.dk og få adgang til priser og software

Referencer: www.servodan.dk

Tjek Udgåede produkter på www.servodan.dk for at finde "afløseren" til udgåede produkter

Lysstyring og de nye energibestemmelser i "BR2006" Med vedtagelse af EU direktivet om

skal dække bygningens samlede energi

"bygningers energimæssige ydeevne"

af varmetab, ventilation, eventuel køling,

i 2003 er der for alvor lagt op til store

varmt brugsvand samt fast belysning pr.

ændringer i byggebranchen og ikke

m2 opvarmet etageareal.

mindst for el-installatørerne. Det er nødvendigt at indføre nye installations-

Statens Byggeforskningsinstitut har udar-

måder samt at tænke langt med "ener-

bejdet SBI-anvisning 213, der indeholder

givenligt".

et beregningsprogram, Be06. Ved gennemregning af energirammen for en bygning

EU bestemmelserne er blevet imple-

fremkommer det, at belysningen beslag-

menteret som nogle tillæg i BR-S98

lægger ca. 25 % af en bygnings energi-

(Bygningsreglementet for småhuse) samt

behov, og da man også skal overholde

i BR95 kapitel 8, bilag 8. På alle frem-

reglerne i DS 700 angående minimum

tidige bygninger skal der foretages en

belysningsniveau, typisk 200 lux, er det

energiberegning, for kumme dokumentere

ofte nødvendigt at installere en eller anden

at bygningen overholder energirammen.

form for styring af lyset for at få energiram-

For parcelhuse er der ikke sket de store

men til at holde.

ændringer, da belysning ikke indgår i energirammen.

Den simple metode er at installere bevægelsessensorer, der sørger for at slukke

Rammerne er sat

lyset, hvis er der ikke er personer i lokalet

For kontorer, skoler, institutioner og andre

som en On/Off løsning. Denne løsning er

bygninger er energirammen fastsat til 95

velegnet i decentrale rum fx depot, toilet-

kWh/m2/år tillagt 2200 kWh/år divideret

ter mv., kan eventuelt kombineres med en

med etagearealet. Det er den ramme, der

dagslysblokering, som bevirker, at lyset

Bygningsreglementerne findes elektronisk på Erhvervs- og Byggestyrelsen hjemmeside

kun tænder, hvis der ikke er tilstrækkeligt dagslysindfald og slukker automatisk, hvis dagslysindfaldet kommer over et fastsat niveau. Bevægelsesstyring som minimum I lokaler, hvor personer arbejder en hel dag, skal der anvendes en løsning med kontinuerligt dagslysstyring, som dæmper lyset i forhold til det indfaldne dagslys, derved undgås store spring i belysningen. Ifølge BR 95 § 12.8 stk. 2 skal belysningsanlægget skal også opdeles i flere zoner. Således at armaturerne nærmest vinduet er 1 zone og armaturerne længst væk fra vinduet er opdelt i 1 eller flere zoner. Det er den samme anbefaling, der er anført i SBIanvisning 213. Alle zonerne skal være med en cut off funktion, som medfører, at zonen slukker, hvis dagslysindfaldet er så kraftigt, at dagslyset alene kan opfylde kravet til minimum belysningsniveau. For at forbedre komforten for brugerne kan det være fornuftigt at supplere med et betjeningspanel, så brugerne kan overstyre automatikken, det er ofte en løsning, der skal anvendes i undervisningslokaler. Kontakt Servodan hvis du har behov for assistance for en lysstyringsopgave, vi har altid en løsning, det kan opfylde dine krav.

6


Brug Luxstat hvis du vil

Tjek Udgåede produkter

Husk at holde øje med

spare på energien!

på www.servodan.dk for

hjemmesiden for at være

at finde "afløseren" til

opdateret med det sidste

udgåede produkter

nye inden for lysstyring

Hej Mester der kommer nogen! om sensoren fungerer som "master" eller "slave". På "master" indstilles lux og tid. På "slave" indstilles tid. For at undgå uønsket tænding i bestemte områder kan sensoren afdækkes med en medfølgende afdækning. Med lanceringen af Minilux PIR type 41-302 har Servodan tilføjet det første

Ved at tilslutte et tryk, kan man tænde lyset

"master/slave" produkt til produktpro-

manuelt, for eksempel inde fra en lejlighed,

grammet.

inden man går ud i trappeopgangen.

Designet og teknikken er identisk med

Minilux PIR type 41-302 er klar til omgå-

vores eksisterende serie af 230 V, 360° PIR

ende levering.

sensorer. Mere info på www.servodan.dk Med 41-302 er det muligt at koble flere sensorer sammen, så man kan overvåge et

EAN nr.

EL nr.

Type

Beskrivelse

større areal. Tilslutning og indstilling afgør,

5703102 203922

34 24 008 850

41-302

Minilux PIR Master/Slave, 230 V, 360°

360° serien kort fortalt...

Servodans serie af 230 V sensorer med 360° detektering omfatter nu en standardtype, en til styring af lys/ventilation, en til undervisningslokaler, en 24 V DC, en trådløs EnOcean og nu også en der kan parallelkobles. Her følger lidt generel info, der er fælles for alle sensorerne. Vores 360° bevægelsessensorer til automatisk tænd og sluk af indendørs lys udnytter "småbevægelse" teknologien. Selv brugere med PC arbejde vil ikke opleve, at lyset slukker.

Der er i høj grad tænkt på optimal energibesparelse i den nye sensor. Via et tryk kan lyset slukkes manuelt, når lokalet forlades. Glemmer man at slukke lyset, vil det slukke automatisk. Indbygget dagslyssensor forhindrer, at lyset tændes, når der er tilstrækkeligt dagslys.

Med en 230 V tilslutning vil sensoren hurtig kunne monteres i eksisterende installationer. Sensoren er beregnet til montering på loft.

Sensoren er en 360° passiv infrarød sensor, som dækker et område på op til 110 m², heraf 7 m² til "småbevægelser". Sensoren kan med sit kraftige udgangsrelæ tilsluttes de fleste former for belastning som for eksempel sparepærer, lysstofrør etc.

Minilux Sensor Light/Vent styrer både belysningen og ventilationen via en ekstra indbygget relæudgang.

EAN nr.

EL nr.

Minilux Sensor Standard er grundmodellen, som anvendes bredt.

Standardtypen er specielt velegnet til lokaler med størrelser op til 110 m², såsom kontorer, arkivrum, eller store kontorer, hvor tændingen er delt op i flere områder.

Type

Beskrivelse Minilux PIR Standard, 230 V, 360°

5703102 201065

34 24 008 672

41-300

5703102 201072

34 24 008 669

41-320

Minilux PIR Lys/ventilation, 230 V, 360°

5703102 201195

34 24 008 643

41-330

Minilux PIR Klasseværelse, 230 V, 360°

5703102 201201

34 24 008 656

41-340

Minilux PIR IBI, 24 V DC, 360°

5703102 201768

34 24 008 698

41-301

Minilux PIR EnOcean wireless, 230 V, 360°

7


Vind et eksklusivt AlfaView LCD TV og Yamaha DVD afspiller! 1 x 42” Alfaview DeLuxe LCD TV 1 x Yamaha DVD S559

www.alfaview.dk

Sidst på året 2006 havde vi en konkurrence med skrabelodder. Uheldigvis har ingen henvendt sig for at få hovedpræmierne udleveret. Vi synes det er synd, at de flotte præmier skal stå og fylde på vores lager, så... Klik ind på www.servodan.dk få en ny chance for at vinde det!

FOTO GONG FORÅRSKAMPAGNE

Giv dine kunder en mulighed for at føle sig sikre i deres job og yde en god service for deres kunder. Med Servodans Foto Gong pakker, vil dine kunder få et kvalitetsprodukt der er pålideligt og effektivt. Foto Gong anvendes til butikker, lagre, bagindgange, receptioner, kontorer osv.. Udnyt de gode tilbud i dag! SPAR 208,-

SPAR 316,-

646,Nt. Nt.

Classic Super kvalitet, elegant design, specialudviklede lyde og mulighed for tilslutning af ekstra udstyr.

646,Nt. Nt.

Pakkeløsning Type 33-210 EAN nr.: 5703102 003348 El-nr. 34 85 000 567

Er det svært at trække ledning mellem PIR og central, kan vi anbefale vores trådløse Foto Gong. • Central • PIR sensor • 2 x adapter

• Central • PIR sensor • Adapter • Ledninger Foto Gong tilbyder en række features så som: • 2 kanaler • 4 valgfri lyde pr. kanal • Volumenkontrol • Afbryder for højtaler

Wireless

Pakkeløsning Type 33-283 EAN nr.: 5703102 203427 El-nr. 34 85 000 826

www.servodan.dk Kampagnen gælder i udvalgte perioder (maj-juni) kontakt din el-grossist for yderligere informationer.

Fordele: • Nem installation • God kvalitet • 3 forskellige lyde • Mange enheder kan sluttes sammen • Tryk og bærbar mod- tager kan købes som tilbehør

ServodanNyt #10  

Læs om: - Lysstyring og BR2006 - Bevægelsessensor med indbygget dim og ur - Nye funktioner på hjemmesiden - Fleksibel lysstyring med Mi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you