Page 1

ServodanNyt nr. 6

Besøg www.servodan.

Har du en lysstyrings-

Maj 2005

dk og bliv opdateret med

opgave så kontakt os!

det sidste nye inden for

Vi er eksperter i lysstyring.

lysstyring.

SERVODANnyt

Indhold • Få dem sat

rigtigt op!

Korrekt placering af lyssensorer

• Support Concept Vi er altid klar med en hjælpende hånd

• PartnerService Opret en profil på www.servodan.dk og vind Ocean's Twelve!

• Open Loop

Ejer Baunehøj Skolen sparer energi med dagslysstyring Med intelligent lysstyring opnår Ejer Baunehøj Skolen i Skanderborg stor elbesparelse og bedre lys i klasselokalerne. ”Hverken lyskvaliteten eller energieffektiviteten i skolerne lever op til dagens krav.” Sådan lyder Statens Byggeforskningsinstituts konklusion på en analyse, det netop har foretaget af belysningen på ni typiske danske skoler. Analysen viser imidlertid også...

Læs hele artiklen på side 4 & 5

Open loop er bedst til lysstyring. Vi forklarer hvorfor.

• Luxstat

Quickguide God oversigt du kan bruge til at vælge din Luxstat løsning med

• Forbedret udgave Vi har lyttet til jeres tilbagemeldinger - ny udgave i butikkerne nu!


Brug Luxstat hvis du vil spare på energien!

Luxstat Quickguide ...se side 7

Find den rigtige sensor til opgaven. Brug værktøjet på www.servodan.dk

PLUG AND PLAY.. Der tages forbehold for trykfejl. Det lyder næsten for godt til at være sandt, men Servodan er stolte over at kunne præsentere det første plug and play lysstyringskoncept - den nye Luxstat serie. Kort fortalt fungerer systemet således: 1.

Monter din controller. Der er to typer - en On/Off og en med dæmp for 1, 2 eller 3 zoner

2.

Monter din lyssensor. Controlleren registrerer nu dagslysindfaldet, og beregner dagslysfaktoren

3.

Vælg din applikation. Fx klasseværelse. Controlleren indeholder 5 standard applikationer, der groft sagt, dækker 80% af alle ønsker

4.

Indlæs luxniveau fra dine zoner. Controlleren har display, hvor du let kan se dine indstillinger

5.

Systemet er nu operationelt.

Luxstat serien har naturligvis mange flere egenskaber, læs mere om det i Servodan nyt, eller på www.luxstat.dk.

Nyt lysstyringskatalog Vi er også glade for at kunne præsentere branchens bedste lysstyringskatalog, Lysstyring 5. Har du endnu ikke modtaget kataloget, så returner svarkortet og vi sender dig det nye katalog og lysstyring info cd'en - der giver dig et lille indblik i hvad lysstyring er. God fornøjelse! Venlig hilsen Johnny Marchmann Salgschef Danmark

ServodanNyt udgives af Servodan A/S. Redaktion: Jan Jørgensen & Johnny Marchmann (ansvarshavende) Servodan A/S Stenager 5 6400 Sønderborg Tlf.: 7442 4726 Fax: 7442 4035 info@servodan.dk www.servodan.dk. Vi håber du finder bladet interessant, og hører gerne ris eller ros på marketing@servodan.dk ServodanNyt udgives 3-4 gange årligt. Målgruppen er alle, der er interesseret i Servodans løsninger og produkter primært til lysstyring.

Lysstyring 5 katalog Vi er stolte over at kunne præsentere branchens bedste lysstyringskatalog: Lysstyring 5 Det kan ofte være en kompleks opgave at vælge det rigtige system eller de rigtige komponenter. For at gøre det så overskueligt som muligt, har vi opbygget alle hovedafsnittene således: • Indledning • Værd at vide • Eksempler • Produktdata • Teknik/projektering Kataloget er i fire farver, og det indeholder Servodans mange nyheder. Med Lysstyring 5, under armen, er du klædt på til enhver lysstyringsopgave. PartnerService På vores hjemmeside kan du hente kataloger, finde svar på de mest

2

stillede spørgsmål, bestille brochurer osv. Hvis du ønsker at hente detaljeret teknisk information, software, priser og lignende, skal du være medlem af PartnerService. Det er gratis! Alle der melder sig ind i maj og juni, deltager i konkurrencen om 5 DVD film!

www.servodan.dk

Vind DVD!


Vidste du...

Besøg www.servodan.dk og

I PartnerService kan du

At vi har lavet 4 små film

bliv opdateret med det sidste

hurtigt og nemt se priser og

om lysstyring? Hop ind på

nye indenfor lysstyring.

billeder af vores produkter.

www.servodan.dk og se hvordan lysstyring virker

Servodan Support Concept ...Vi er altid klar med en hjælpende hånd! Servodan bestræber sig på, at vores dokumentation er så udførlig som mulig, for at gøre brugen af vores produkter enkel og sikker. Der kan selvfølgelig opstå situationer, hvor hjælp og rådgivning er påkrævet. Servodans nye Support Concept er tilpasset lige det, du har behov for. Vi tilbyder at være med fra projektering til idriftsætning. Du kan også vælge at gøre brug af de enkelte ydelser, som er anført nedenfor.

Vi vil altid bestræbe os på at afhjælpe dine problemer pr. telefon, mail eller fax inden for samme dag. Ved projektering, programmering, idriftsætning eller serviceudkald, må der dog påregnes en vis ekspeditionstid. Neden for kan du se de fire forskellige ydelser, Servodan tilbyder. Klik ind på www.servodan.dk for at læse mere...

Projektering

Programmering

Servodan tilbyder projektering

Servodan tilbyder assistance i

her under forslag til funktioner for

forbindelse med programmering i

styring af lys, valg af komponenter

samarbejde med entreprenør/instal-

samt udarbejdelse af tilbud.

latør.

Idriftsætning

Teknisk assistance

Servodan tilbyder assistance i

Opstår der problemer, som ikke kan

forbindelse med idriftsætning af

klares pr. telefon eller e-mail, sender

lysstyringssystemer og COMLUX

vi en tekniker ud for at afhjælpe

anlæg i samarbejde med entrepre-

problemet hurtigst muligt.

nør/installatør.

Læs mere om Support Concept og betingelserne på www.servodan.dk

3


Deltag gratis på COMLUX kurser hvis du er medlem af PartnerService. Normalpris er kr. 500 ekskl. moms!

Hold øje med 41-047 kampagnen hos din grossist!

Vidste du... At vi har lavet 4 små film om lysstyring? Hop ind på www.servodan.dk og se hvordan lysstyring virker

Skole sparer energi med

dagslysstyring

Med intelligent lysstyring opnår Ejer Baunehøj Skolen i Skanderborg stor elbesparelse og bedre lys i klasselokalerne. ”Hverken lyskvaliteten eller energieffektivi-

Nyt billede

teten i skolerne lever op til dagens krav.” Sådan lyder Statens Byggeforskningsinstituts konklusion på en analyse, det netop har foretaget af belysningen på ni typiske danske skoler. Analysen viser imidlertid også, at skolerne ved at renovere belysningsanlæggene kan få langt bedre lys, samtidig med at elforbruget skæres ned til det halve. Ejer Baunehøj Skolen i Skanderborg er en af de danske skoler, som har valgt at investere i bedre belysningsanlæg og dermed opnå både økonomiske og miljømæssige

at opnå optimal belysning, samtidig med at

fordele.

skolen kan se frem til besparelser på op til

Når eleverne forlader klasselokalet, kan de selv slukke lyset efter sig. Men skulle de glemme det, sørger bevægelsessensorer for, at lyset automatisk slukker

60 procent af elregningen. I forbindelse med ombygningen af skolens

”Det er skolens strategi, at vi så vidt muligt

gamle nordfløj er de nyrenoverede klas-

skal have del i de fordele, som den tekni-

”Med den nye lysstyring følger vi El-spa-

selokaler og gangarealer blevet udstyret

ske udvikling tilbyder. På sigt forventer vi

refondens anbefalinger. Det betyder at vi

med energirigtige armaturer og moderne

at tjene investeringen ind på elbesparelsen,

får tilskud til projektet, samtidig med at

dagslysstyring fra Servodan.

samtidig med at vi giver børn og lærere en

det giver os tillid til, at vi får den bedste

belysning, der lever op til alle krav,” siger

løsning.”

Lysstyringen udnytter lokalernes dagslys til

skolens serviceleder Mogens Fisker. Tænd - og Luxstat Control klarer resten Dårlig belysning kan give hovedpine og gøre børn og ansatte i skoler trætte og irritable. Nogle gange er der for lidt lys, og andre gange er der fuldt blus på, selv om solen skinner ind gennem vinduerne. Rygraden i Ejer Baunehøj Skolens nye dagslysstyring er Servodans Luxstat Control system. I de nyrenoverede klasselokaler måler systemets sensorer løbende dagslyset og sender besked til Luxstat Control, der

4

Lysstyringen udnytter lokalernes dagslys til at opnå optimal belysning, samtidig med at skolen kan se frem til besparelser på op til 60 procent af elregningen.


Besøg www.servodan.dk og

Meld dig til PartnerService

bliv opdateret med det sidste

på www.servodan.dk i maj

nye indenfor lysstyring.

og juni og deltag i konkurrencen om DVD film!

automatisk tilpasser lysstyrken i klasselokalets lofts- og tavle belysning efter det naturlige lys, der falder ind af vinduerne. Klasselokalet er delt i to usynlige zoner - en zone nærmest vinduet, hvor dagslyset er kraftigst, og en zone i den mørkere side af lokalet, der vender bort fra vinduerne. Servodan Luxstat Control justerer lyset i de to zoner uafhængigt af hinanden, så belysningen bliver god og ensartet overalt i lokalet, samtidig med at der aldrig er tændt mere lys end nødvendigt. I løbet af dagen dæmpes lyset og slukkes eventuelt helt i takt med, at dagslyset tiltager. Når eleverne forlader klasselokalet, Belysningen i Ejer Baunehøj Skolens nyrenoverede fløj lever op til kvalitetskravene for belysning i skoler.

kan de selv slukke lyset efter sig. Men skulle de glemme det, sørger bevægelsessensorer for, at lyset automatisk slukker, når lokalet har stået ubrugt i et stykke tid. Lysstyringen giver således altid en optimal

tisk frem til en knækket ledning.

til ti år.

belysning i klasselokalet - hverken mere

”Vi kunne have brugt rigtig lang tid på at

Det er endnu for tidligt at sige, hvor store

eller mindre.

lede efter fejlen, men nu kunne vi med det

forbedringer lysstyringen på Ejer Baunehøj

samme se, hvor problemet var, og få skiftet

Skolen vil medføre. Men Byggeforsknin

Enkel og hurtig installering

kablet,” siger projektleder Morten Brøgger

gsinstituttet analyse viser, at skoler, hvor

Servodan Luxstat Control er let at installere

fra Kemp & Lauritzen.

belysningsanlæggene er blevet renoveret

og justere.

”Vi valgte det forprogrammerede program

har klasselokalerne fået mere og bedre lys,

”Vi har fuldstændig overladt installationen

til klasselokaler, indtastede tre målinger af

selv om den installerede effekt er mere end

til el-installatøren, og vi har ikke haft nogen

dagslyset og overlod resten til Servodan

halveret. På grund af den lavere effekt og

problemer undervejs,” konstaterer Mogens

Luxstat Control. Der skal ikke laves manu-

brug af dagslysstyring og bevægelsessen-

Fisker.

elle beregninger, så det er meget simpelt at

sorer kan der spares omkring 60 procent

Kontrollen er i forvejen programmeret med

konfigurere lysstyringen til optimal energi-

på elforbruget.

indstillinger for optimal energibesparelse

besparelse,” siger Morten Brøgger.

og belysning i en række almindelige loka-

Så elever og ansatte på Ejer Baunehøj

letyper.

Skolen kan både se frem til bedre lys og Systemet lever op til belysningskravene

en mindre elregning.

Den indeholder blandt andet et program til

Servodan Luxstat Control overholder regler

styring af lyset i undervisningslokaler med

ne i Bygningsreglementet, og belysningen

”Hvis systemet lever op til forventningerne,

lofts- og tavlelys, som passer perfekt til

i Ejer Baunehøj Skolens nyrenoverede fløj

har vi helt sikkert lysstyring med i tankerne,

Ejer Baunehøj Skolen.

lever op til kvalitetskravene for belysning i

når vi om halvandet år skal i gang med

Skulle der opstå vanskeligheder, kan alle

skoler.

at renovere den næste fløj,” slår Mogens

sensorernes daglysmålinger og armaturer-

Men sådan er det ikke alle steder. Skolerne

Fisker fast.

nes spændingsniveauer aflæses direkte i

i Byggeforskningsinstituttets analyse opfyl-

displayet på forsiden af Servodan Luxstat

der langt fra grundlæggende kvalitetskrav.

Control. Under installationen på Ejer

Det gælder også de skoler, hvor belysnin-

Baunehøj Skolen fandt kontrollen automa-

gen er renoveret inden for de seneste fem

5


Deltag gratis på COMLUX kurser hvis du er medlem af PartnerService. Normalpris er kr. 500 ekskl. moms!

Brug svarkortet hvis du vil modtage vores katalog

Hent COMLUX software version 2.0 på www.comlux.dk

Open loop Præcis lysmåling - større besparelse og komfort Med Servodan Luxstat Control og det

zoner. Resultatet tastes ind i Servodan

ikke, selv om mødedeltagere medbringer

unikke Open-Loop lysmålingsprincip kan

Luxstat Control, der automatisk beregner

en stor hvid planche.

du inddele rummet i op til tre zoner, hvor

en dagslysfaktor for hver zone.

belysningen tilpasser sig dagslyset. I ste-

Dermed kan systemet udvise større føl-

det for at måle lyset inde i lokalet, måler

Med Open-Loop måleprincippet reagerer

somhed over for ændringer i dagslyset.

sensoren det faktiske dagslysindfald.

lysstyringen aldrig uhensigtsmæssigt over

Resultatet er højere komfort, større energi-

Under installation måles lyset i referen-

for ændringer i lokalet - herunder ommøb-

besparelse og et ensartet lyst lokale uden

cepunkter i brugerhøjde for hver af de tre

lering. Belysningen dæmpes for eksempel

mørke hjørner eller overflødigt kunstlys.

Luxstat Control Dim Lyssensor (se nedenfor)

Dagslys

2

1

3

Zone 1

Zone 2

Zone 3

I Zone 1 er dagslysfaktoren stor. Dagslyset giver ofte lys nok, så her er sjældent brug for at tænde armaturer i dagtimerne.

I Zone 2 er dagslysfaktoren mindre, idet zonen ligger længere fra lysindfaldet. Luxstat Control sørger for korrekt dæmpning i forhold til det ønskede lysniveau.

I Zone 3 falder dagslysfaktoren yderligere, mens belysningen bliver tilsvarende kraftigere.

Placering af lyssensor Lyssensorens placering er altafgørende for at kunne opnå en korrekt indstilling og dermed optimal styring af belysningen. Lyssensoren monteres så tæt på dagslysindfaldet som muligt. Det giver en stor dynamisk måleflade med præcis måling af det faktiske dagslys uden forstyrrende elementer. Er der gardiner eller makiser bag vinduet,

6

skal lyssensoren placeres bagved disse. Sidelys Ved dagslysindfald fra siden skal lyssensoren placeres således, at den »ser« det indfaldne lys. Diffust dagslysindfald Hvor der er dagslysindfald fra flere sider, skal lyssensoren placeres et lysteknisk

neutralt sted. Nordlig retning er lysneutral i forhold til solens daglige cyklus - øst-sydvest. Ovenlys Lyssensoren placeres således, at den »ser« direkte op i himlen. Læs mere på www.servodan.dk


Bliv medlem af Servodan PartnerService og få adgang til det lukkede område, bl.a. vores prisliste. www.servodan.dk

Hold øje med 41-047 kampagnen hos din grossist!

Med lysstyring kan du opnå stor energibesparelse i de fleste typer lokaler.

Luxstat Quickguide Controller

Valgfri komponenter

Obligatoriske komponenter

Kontorlokaler Dæmp • Dagslysstyret 1, 2 eller 3 zoner • Manuel tænd og sluk via tryk • Automatisk sluk via PIR

78-050 Dim

78-983

43-195

41-162

74-593

74-592

66-061

Undervisningslokaler Dæmp • Dagslysstyret 1, 2 eller 3 zoner • Manuel tænd og sluk via tryk • Automatisk sluk via PIR • 2 zoner med dæmp • 1 zone On/Off, tavlelys

78-050 Dim

78-983

74-593

43-195

41-162

74-592

66-061

74-593

Lagerlokaler Dæmp + On/Off • Dagslysstyret 1, 2 eller 3 zoner • Manuel tænd og sluk via tryk • Automatisk sluk via PIR.

78-000 On/Off

78-983

43-195

41-162

74-592

ELLER

66-061

74-593 78-050 Dim

Produktionslokaler Dæmp + On/Off • Dagslysstyret 1, 2 eller 3 zoner • Manuel tænd og sluk via tryk • Automatisk sluk via eksternt ur

78-000 On/Off

78-983

43-195

74-593

74-592

78-983

43-195

66-061

74-592

78-983

43-195

ELLER

78-050 Dim

66-061

Udstillingslokaler Dæmp + On/Off • Dagslysstyret 1, 2 eller 3 zoner • Tænd og sluk via eksternt ur.

78-000 On/Off ELLER

78-050 Dim

Gangarealer Dæmp + On/Off • Dagslysstyret 1, 2 eller 3 zoner • Automatisk tænd/sluk og via PIR

78-000 On/Off

41-162

74-592

74-593

ELLER

66-061

7


En ny forbedret generation har set dagens lys...

Vi værdsætter vores kunders tilbagemeldinger og lancerer derfor en forbedret udgave af skumringsrelæet 41-047. I forhold til den tidligere udgave er der nu bl.a. udført følgende forbedringer:

Helt op til 2 stk. 5x1,5 kabel kan monteres

Tydeligere angivelse af luxindstilling

Nemmere montering på ujævne underlag

Længere ledninger, der sikrer nemmere montering af relæets overdæksel

Mere sikker snaplås

Ekstra spænding i pakken I april og maj vil spillefilmen Oceans Twelve på DVD følge med hver 50. solgte skumringsrelæ. Stenager 5 · 6400 Sønderborg T: 74 42 47 26 info@servodan.dk · www.servodan.dk

8

ServodanNyt #6  

Ejer Baunehøj Skolen sparer energi med dagslysstyring - Med intelligent lysstyring opnår Ejer Baunehøj Skolen i Skanderborg stor elbesparels...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you