Page 1

M e n n e s k e r h a r b r u g fo r d a g s l y s Luxstat LED trådløs lysstyring


Liv med naturligt lys Menneskets eksistens afhænger af eksistensen af dagslys. Vores organisme holdes i fysisk og mental balance af det evige skift mellem lys og mørke. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Det er bevist, at almindeligt elektrisk lys ikke er i stand til at udfylde denne livsnødvendige rolle. Det skyldes primært, at kunstlys normalt har en langt lavere lysstyrke end naturligt lys – faktisk helt op til 100 gange lavere.

Tid (mn)

Dagslys varierer i styrke og farve i 1 løbet af dagen. 0,9 Grå himmel Blå himmel

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 43

0

45

0

47

0

49

0

51

0

53

0

55

0

57

0

59

0

61

0

63

0

65

0

67

0

Bølgelængde (nm)

Sammenhængende farvetemperatur (K)

18000 16000 14000 12000

Men det er dog tydeligt, at de to lystyper virker godt sammen. Der er tidspunkter og dage i løbet af året, hvor det tilgængelige dagslys ikke kan dække vores behov, og der findes rum uden vinduer, hvor mennesker overhovedet ikke kan se dagslyset. Det er på de tidspunkter og steder, at elektrisk lys markant forbedrer vores synsevne og som sådan gennemførelsen af vores aktiviteter. Det elektriske lys kompenserer dog ikke for det manglende dagslys.

Det er lige så slemt at få for lidt dagslys, som det er at få for meget. I alvorlige tilfælde kan uligevægten påvirke vores sindstilstand: - Følelsesmæssige lidelser der er sæsonbetingede på grund af manglende dagslys (et fænomen, der normalt opleves på de nord- lige breddegrader om efteråret). - Forringet velbefindende på grund af manglende kontakt med de ydre omgivelser. - Træthed – på grund af for høj luminans (lysstofrør har en lumi- nans på mere end 10.000 cd/m², og mennesker, der ofte udsættes for disse, klager over neonlysets skær og synes, at det er ubeha- geligt, selv hvis lyskilderne er placeret højt over dem.) - Forsinkede reaktioner = reduceret årvågenhed forårsaget af util strækkeligt lys.

10000 8000 6000 4000 2000 0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Tid (mn)

”Mennesket er nødt til at integrere syn og undgå visuelt ubehag, men skal samtidig fokusere på belysning for at bevare et godt helbred, udførelse af opgaver, interpersonel kommunikation og det æstetiske udtryk. (Veitch, 2007). I en verden, som i dag bekymrer sig om CO2-udledning, global opvarmning og bæredygtigt design, er bygninger, der oplyses af dagslys blevet foreslået som en del af ”løsningen”.

Dagslys er anerkendt for at give mange fordele, der spænder lige fra en forbedring af menneskers helbred og velbefindende til en forbedret belysningskvalitet. Et godt design for dagslys kræver ikke alene en afvejning af konkurrerende elementer som f.eks. facade, rum og belysningssystem, men også en optimering af dem. Det kræver også pålidelige værktøjer og/eller nøgleord for forskellige aspekter ved komfort og energikrav.

Jens Christoffersen, Seniorforsker, Ph.d. Institut for sundhedsvidenskab og teknologi på Aalborg Universitet, Statens byggeforskningsinstitut, Hørsholm, Danmark.

I de kommende år bliver udfordringen for belysningsbranchen at integrere opdagelsen af nye fotoreceptorer – retinale celler, der sporer lys – i almindeligt design, praksis og i nye anbefalinger til belysning. Disse celler sporer kun lys og mørke og synkroniserer døgnrytmecyklusser med hormonfrigivelse, kropsfunktioner og aktivitet. Men det vides stadig ikke, hvilken betydning disse nyopdagede fotoreceptorer vil få for arkitektur og lysdesign.”


Ly s e t s n a t u r l i g e s p e k t r u m

10000 9000

20

40

60

80

1000

100

120

140

160

180

Tid (mn)

0 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Tid (mn)

1 0,9

Forskellige lysspektre, som måles ved at rette et spektrofotometer mod himlen.

Kortsigtede variationer af sammenhængende farvetemperaturer på forskellige typer dage.

Grå himmel Blå himmel

0,8 1 0,7 0,9 0,6 0,8 0,5 0,7 0,4 0,6 0,3 0,5 0,2 0,4 0,1 0,3 0 0,2

Grå himmel Blå himmel

0,14

Sammenhængende farvetemperatur (K) Sammenhængende farvetemperatur (K)

Vinduer samler dagslys fra himlen, solen og dens refleksioner fra miljøet. Lysets spektrum, som sendes igennem vinduerne, er kontinuerligt og har ikke de skarpe og ubehagelige kulminationer, som forekommer alt for ofte ved fluorescerende lys. Hvis klimaforholdene på samme tid ikke er ekstremt stabile og konstante, varierer det lys, som sendes igennem vinduerne, både i styrke og farve. Det er præcis denne egenskab ved dagslys, som er så utroligt svær at kopiere – men det er samtidig præcis det, vi har tænkt os at gøre.

8000 10000 7000 9000 6000 8000 5000 7000 4000 6000 3000 5000 2000 4000 1000 3000 0 20000

30

45

0

47

0

49

0

51

0

53

0

55

0

57

0

59

0

61

0

63

0

65

0

67

0

Bølgelængde (nm)

0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 59 61 63 65 67 43 45 47 49 51 53 55 16000 Bølgelængde (nm)

14000 18000 12000 16000 10000 14000 8000 12000 6000 10000 4000 8000 2000 6000 0 4 0 0 00 2000

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Tid (mn)

0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Tid (mn)

Kilde: ENTPE-CNRS, Lyon, Frankrig

Marc Fontoynont – Professor og leder af Building Sciences Laboratory i ENTPE, Lyon, Frankrig.

Detaljerede målinger af udsvingene i dagslys lærer os meget om variationsparametrenes omfang, ændring og variationshastighed. Sådanne målinger udføres normalt af ENTPE-CNRS laboratoriet, som ligger i Lyon i Frankrig. Dagslysets tilgængelighed overvåges konstant af en avanceret station til måling af dagslys (IDMP) og viden om dagslys suppleres med specifikke feltmålinger eller behandling af satellitobservationer.


Ly s e t s n y e d i m e n s i o n - LED-teknologien På samme måde som LED markerede et gennembrud i lysforskningen, markerer SERVODANs trådløse LED-styring et kolossalt gennembrud inden for brugen af LED. LED er en lille lyskilde, der virker ubetydelig. Men den er både robust, hårdtarbejdende og særdeles energibesparende. Den har en langt højere levetid end alle andre lyskilder på markedet. LED fås i hvid og i farver samt i mange farvetemperaturer og kan bruges til mange forskellige formål og på mange forskellige måder. LED har blandt andet gjort det muligt at inkorporere belysning som en integreret del af arkitektoniske bygninger – for at gøre den til et aktiv i sig selv.

• Lang levetid • Øjeblikkelig fuld styrke • Maksimal dæmpning uden farveskift • Ingen infrarød eller ultraviolet stråling • Mere effektiv end halogenpærer og glødepærer • Indeholder ikke kviksølv i mod- sætning til lysstofrør • Energibesparende

Bæredygtighed gennem ny teknologi.

Kenneth Munck, Direktør, Lysteknisk Selskab: ”Jeg ser LED inden for almindelig belysning som en af de mest lovende teknologier i øjeblikket, når det gælder energibesparelse. Selv om der er mange fordele ved LEDteknologien, er LED-belysning dog ikke egnet til alle formål.” Kenneth Munck er direktør for Lysteknisk Selskab, som har 700 medlemmer og som står for en række forsknings- og udviklingsprojekter med LED og andre former for lysstyring. Kenneth Munck har holdt foredrag om LED-belysning siden 2003.

CIE kromatisk diagram Alle de mulige farvekoordinater (x,y) findes i denne hesteskoformede kurve.


Føl lyset - F å da g sl y s e t i n d i r u m m e t Dagslys er en forudsætning for, at mennesket kan leve. Dagslys undertrykker produktionen af søvnhormonet melatonin, og det understøtter det søvnstyrende hormon kortisol. Sammen hjælper melatonin og kortisol med at regulere døgnrytmen. Naturen forsyner os med lysets farver.

For at karakterisere dagslysets spektrum, har CIE (Commission Internationale de l’Eclairage) defineret tre standarder med tre konkrete sammenhængende farvetemperaturer: 7500 K for nordligt himmeldagslys, 6500 K for gennemsnitligt dagslys og 5500 K for dagslys med ensartet energi.

Det perfekte lys har ikke et skær og flimrer ikke, da dette har en tendens til at forårsage stress og træthed. LED-produceret dagslys hæver ikke rumtemperaturen. Kontakt med dagslys og udendørs omgivelser sænker stressniveauet og højner produktiviteten.


Områder

Zone 1

Area Område 4

Area Område 5

Zone 2

Area Område 2

Area Område 3

Zone 3

Område 1

Dør

Dør

Zone + 1

Løsningen - Luxstat LED trådløs lysstyring LED-armaturer og 1-10 V-ballaster kan nu styres af dagslys i både små og store rum. Det trådløse Luxstat LED-system er let at montere, og de simple gørdet-selv konfigurationer til sensorer og armaturer sparer både tid og penge. Løsningen er forprogrammeret med de optimale indstillinger for små og store kontorer, klasseværelser og produktionsområder. I forbindelse med ændring af rumopdelinger er omprogrammering ganske nemt. Sensorerne og trykkontakterne skal blot flyttes til de nye positioner. Det er trådløst og derfor muligt. For at optimere energibesparelsen kan rummene opdeles i zoner.

Tre zoner til loftet og en til 3Dvinduet. Dette sikrer en ensartet lysfordeling fra vinduet og i hele rummet. Større rum kan opdeles i fem områder med bevægelsessensorer. Dette sikrer, at hvert af de 1-5 områder kan styres enkeltvist, og at der kun er lys, hvis det er nødvendigt. I de andre områder kan lyset dæmpes til f.eks. 30 %. Lysstyrken styres af en lyssensor, og de programmerede scenarier skaber det dynamiske dagslys. Det trådløse Luxstat LED-system giver optimal komfort og energibesparelse.

1

4

7

Luxstat LED Control

5

Luxstat LED Luminaire Control

Lyssensor

Trykkontakt

2

3

6

Bevægelsessensor

8

Desk Control


Det dynamiske dagslysvindue Sammen med vores partner, franske Windauga®, har vi udviklet en belysningsløsning, som giver en følelse af dagslys i rum uden vinduer. Den realistiske følelse opnås gennem en patenteret proces, som kombinerer specifikke 3D-billeder med filterforstærkende 3D-effekter, ægte vinduesrammer, flade multikanal-lyskilder og specifikke lysscenarier og effekter. Et system som dette kan styres af SERVODANs trådløse Luxstat LEDstyring, hvilket giver den bedst mulige effekt.

Det nye Luxstat LED trådløse lysstyringssystem kan naturligvis også styre 1-10 V-armaturer. Sådanne systemer er velegnede til kontorer, skoler og offentlige bygninger generelt.

ENTPE-CNRS er et laboratorium i Lyon i Frankrig, som har specialiseret sig i bygningsvidenskab. Laboratoriets forskningsgruppe ”Lys og Vision” har mange års omfattende erfaring med at vurdere og opstille modeller for dagslys, og udvikle innovative løsninger både til systemer med

Center for Software Innovation IT-Kompetencecentret, der har specialiseret sig i at implementere teknologi i intelligente produkter, rådgivning, vidensdeling og matchmaking.

dagslys og elektrisk belysning. I de sidste 5 år har ENTPE-CNRS undersøgt mulighederne for at blande lysfarver med henblik på at forbedre den opfattede belysningskvalitet. Alle foreslåede løsninger testes i testrum i en virtuel virkelighed eller on-site.


Luxstat LED trådløs lysstyring - Komponenterne

Luxstat Cut-off Control 1-10 V 79-210 230 V AC Controller til styring af 1-10 V armaturer. Modtager trådløst signal fra Luxstat LED Controller. Luxstat LED Power Supply - Controller 79-980 24 V DC Strømforsyning til LED-Controller. (24 V DC/30 W) Luxstat LED Power Supply - Luminaire 79-981 24 V DC Strømforsyning til LED-armaturer. (24 V DC/60 W) Luxstat LED Desk Control 79-200 230 V AC Skrivebordsstyringen slukker lyset, hvis der ikke er nogen i rummet. Kan også bruges til andre formål. Trådløs PIR-sensor 360° 41-380 230 V AC/24 V DC Sensoren sender trådløst signal til Luxstat LED Controller. PIR-sensor/Ultralyd 360° 43-225 24 V DC Sensoren giver signal til Luxstat LED Controller. Tråd- og batteriløst tryk, 4-kanal 76-925 Trykket kan placeres vilkårligt til manuel tænd/sluk og dæmp af lyset. Tråd- og batteriløst tryk, 2-kanal 76-926 Trykket kan placeres vilkårligt til manuel tænd/sluk af lyset. Luxstat LED USB-stik 79-930 USB-nøglen etablerer kommunikation med den trådløse Luxstat LED Controller for indstilling af parametre.

Luxstat LED Luminaire Controller 79-150 Luminaire Control 24 V DC 79-160 Luminaire Control Window 24 V DC 79-161 Luminaire Control Window ext. 24 V DC Kontrol til armaturer. Trådløs kommunikation. Luxstat LED Wireless Remote 79-920 Fjernbetjeningen bruges til manuel trådløs kommunikation med Luxstat LED Controller. Tænd/sluk, dæmpningsstyrke samt scenarier. Indeholder batteri. Lyssensor 43-197 24 V DC Lyssensoren måler dagslyset og giver signal til den trådløse Luxstat LED Controller for at styre lysets styrke. Luxstat LED CD 79-990 CD med basis-software til styring af Luxstat LED-systemet. LED-dagslysarmatur (60x60 cm) 25-000 Dagslysarmatur - loft

24 V DC

LED-armatur – Pure White (60x60 cm) 25-200 LED-armatur - loft 24 V DC

LED-dagslysarmatur (loft) 25-800 - 60x60 cm med ramme, 3Deffekt, motiv ”blue sky” samt Luminaire Controller. Dagslysvindue 25-500 - 4 stk. á 60x60 cm med ramme, 3D-motiv (defineres særskilt) samt Luminaire Controller. 25-600 - 2 stk. á 60x60 cm med ramme, 3D-motiv (defineres særskilt) samt Luminaire Controller. 25-700 - 1 stk. á 60x60 cm med ramme, 3D-motiv (defineres særskilt) samt Luminaire Controller.

Stenager 5 DK-6400 Sønderborg Tel: +45 7442 4726 Fax: +45 7442 4035 info@servodan.dk www.servodan.dk

090401CWH-R0

Luxstat LED Wireless Control 79-050 24 V DC En dagslysbaseret, trådløs LED kontrolenhed til lysstyring i rummet.

Mennesker har brug for dagslys  

8-sidet brochure om dagslysets betydning for mennesker.

Mennesker har brug for dagslys  

8-sidet brochure om dagslysets betydning for mennesker.

Advertisement