Page 1

Ly s e t s e n e r g i


Dagslys og menneskers trivsel

Ly s g i v e r l i v Servodans revolutionerende trådløse Luxstat LED-koncept bringer bredspektret, dynamisk dagslys ind i selv det mørkeste hjørne af en bygning. Nu er det slut med at sidde i timevis i halvmørke eller dårligt lys. Det livgivende dagslys er nu tilgængeligt for alle. Mennesker behøver dagslys Ingen er vist i tvivl om, at dagslys er en absolut nødvendighed for menneskers trivsel og velvære. Vi bliver ganske enkelt syge, hvis vi ikke får tilstrækkeligt med dagslys. Og det er der intet mærkeligt i. Mennesket er nemlig født til et liv udenfor, og kroppens kemi virker i forhold til lyset. Derfor kommer vi ud af balance, når vi rejser til den anden side af jorden, og det pludseligt er nat, hvor det burde være dag. Desuden rammes ca. fem procent af os hvert år af vinterdepression. Og eksempelvis

øger skifteholdsarbejde risikoen for en lang række livstruende sygdomme. Sådan er det bare, det er naturens orden. Dynamisk dagslys 24-7 Servodans banebrydende belysningskoncept gør det muligt at genskabe dagslysets sammensætning, tonerne og skiftet gennem dagen. Dermed er det nu muligt at få ”kunstigt” dagslys ind i selv de allermørkeste kroge af en bygning, hvor der ellers aldrig ville kunne komme selv det mindste strejf af dagslys. Eksempelvis vil natholdet fremover kunne arbejde i behageligt dagslys, lægerne på operationsstuen vil kunne operere i timevis i dagslys i stedet for i lukkede, tætte rum uden vinduer, arbejdspladser i midten af en bygning, i kældre og lignende mørke steder kunne pludseligt blive mere acceptable arbejdssteder.

Ja, alle kunne reelt komme til at arbejde ved vinduet og dagslyset i kontormiljøet. Tænk hvilken enorm forbedring af arbejdsmiljøet og folks humør, trivsel og effektivitet, det ville medføre. Løsninger til enhver applikation Det trådløse Luxstat LED-koncept indeholder meget mere end blot dagslys. Kombinationsmulighederne er mangfoldige og elementerne i konceptet kan sammensættes til lige netop den løsning, som du har brug for.

De t t r å dl ø s e L u x s t a t L E D - kon cept tilby des i 3 g ru n dlæ g g en de a pp likat ioner:

1 1. Trådløs styring af dynamisk dagslys Den optimale dagslysløsning består typisk af det såkaldte dagslysvindue, som monteres på væggen og vitterlig giver indtrykket af at sidde ved siden af et ”rigtigt” vindue. Dagslysets sammensætning, toner og skift gennem dagen simuleres af vinduet, samtidig med at det isatte 3D-billede giver indtryk af at kigge ud på naturen. 2

LED-armaturer med dynamisk dagslys til loftsmontering supplerer løsningen og skaber et visuelt indtryk af at kunne se himlen og skyerne. Det hele bindes sammen af Servodans trådløse Luxstat LED-koncept.

2 2. Trådløs styring af statisk LEDlofts- eller vægbelysning Sammen med det trådløse Luxstatkoncept kan vi tilbyde LED-armaturer til loftsmontering, som er langt mere energibesparende end traditionelle armaturer. Lige nu taler vi om ca. 50 % energibesparelse. I takt med den rivende udvikling inden for LEDteknologien, vil LED-lys på kort sigt blive endnu mere konkurrencedygtig ift. energiforbrug og pris.


Indhold Dagslys og menneskers trivsel side 2-3 Markante energibesparelser

side 4-5

Applikation 1 Dynamisk dagslys

side 6-7

Applikation 2 Statisk LED-lys

side 8-9

Applikation 3 Styring af 1-10 V-armaturer side 10-11 Komponenterne

3 3. Trådløs styring af gængse 1-10 V-armaturer Produkterne i det nye, trådløse Luxstat-koncept kan naturligvis bruges til styring af traditionelle armaturer, som hænger i tusindvis af bygninger i dag. Controllere, sensorer og tryk installeres på få øjeblikke og konfigurationen sker via en brugervenlig software, som selv indstiller og kalibrerer løsningen ift. det aktuelle rums specifikationer.

Frit valg Servodans trådløse Luxstat LEDkoncept er således ikke et enten eller. Der kan plukkes fra ”alle hylder” og løsningen sammensættes lige nøjagtig efter dine ønsker. Om det er ren trådløs styring af eksisterende, traditionelle armaturer, om det er traditionelle armaturer kombineret med LED-lys i loftet eller på væggen. Eller om det er den helt store løsning med dynamisk dagslys på væg og i loft er ganske underordnet. Den trådløse Luxstat-styring kan håndtere alle tænkelige applikationer og således skabe helt nye standarder for lys i alverdens rum og arbejdspladser. Til gavn for menneskers trivsel på arbejdspladsen og ikke mindst – til gavn for naturen via et minimeret energiforbrug.

side 12

Dagslysets sammensætning, toner og skift gennem dagen simuleres løbende af det dynamiske dagslysvindue.

3


Markante energibesparelser

Ly s s t y r i n g t i l g a v n fo r m e n n e s k e r . . . o g fo r m i l j ø e t Servodans trådløse Luxstat LEDkoncept giver synlige besparelser hele vejen. At LED-teknologi er markant mere energivenlig end traditionelle lyskilder som glødepærer, lysstofrør og selv energisparepærer er vist hævet over enhver tvivl. Og i takt med at den fremadstormende LED-teknologi bliver endnu mere energieffektiv, vil denne forskel blive endnu større i de kommende år. Ved at skifte fra traditionelle lyskilder til de energivenlige LED-løsninger vil du således spare mange penge på el-regningen og dermed gøre tilbagebetalingstiden på din investering forholdsvis kort. Samtidig har LED en levetid, der er 5-6 gange længere end det traditionelle lysstofrørs. Dermed kan der spares betragtelige summer på den løbende driftskonto, da der simpelt-

hen kan skæres ned på tids- og ressourceforbruget ifm. udskiftninger af defekte lysstofrør. Servodans trådløse Luxstat-koncept betyder også, at der dels kan laves zoneopdelt lysstyring i alle rum, og dels at installationsomkostningerne er markant mindre, end tilsvarende fortrådede installationer. Du kan således minimere energiforbruget ved at lave intelligent lysstyring, der tænder og slukker lyset efter behov – samtidig med, at du kan renovere og ændre arealerne uden at skulle trække nye kabler til installationerne. Endelig kan du med Servodans unikke Desk lamp control (79-200) sikre, at lyset – og alle andre tilsluttede elektriske apparater, såsom printere, kopimaskiner og lign. – automatisk slukkes, når rummet er blevet forladt, f.eks. ved arbejdstids ophør.

Naturen vinder I en tid med stor fokus på energiforbrug og nedbringelse af CO2-udslip, kan du med Servodans trådløse LEDkoncept gøre naturen en rigtig stor tjeneste – samtidig med at du kan aflæse resultatet af den energieffektive investering direkte på bundlinien.

Desk lamp control

Med Servodans zoneopdelte lysstyring kan du nedsætte energiforbruget med op til 70 %.

4


Energibesparelser hele vejen... • Lavere el-forbrug pga. mere energieffektiv LED-belysning ift. traditionelle lyskilder • Færre driftsomkostninger pga. 5-6 gange længere holdbarhed af LED-belysningen (50.000 timers levetid) • Lavere energiforbrug med Servodans zoneopdelte lys styring, der regulerer lyset ift. dagslysindfaldet og anvendelsen af lokalet.

• Lavere energiforbrug med Servodans Desk lamp controller, der automatisk sørger for at slukke for alle tilsluttede elektriske apparater • Lave installationsomkostninger ifm. renoveringer eller ændring af arealer, da der ikke skal trækkes nye kabler.

5


Applikation 1 - Dynamisk dagslys

B e d r e t r i v s e l o g e f fe k t i v i t e t med dynamisk dagslys Skab optimale arbejdsforhold med dynamisk dagslys og det nye trådløse Luxstat LED-koncept ...til gavn for trivslen og for el-regningen. Mennesker og dagslys Masser af forskning viser en klar sammenhæng mellem menneskers trivsel og den mængde af dagslys, som vi udsættes for. Derfor er der altid rift om at komme til at sidde ved vinduet i kontorlandskabet, og derfor er skifteholdsarbejde rent sundhedsmæssigt ikke uden risici. Disse forhold kan nu forbedres markant med Servodans dagslys-koncept, der bringer dagslys ind i rum, hvor det hidtil ikke har været muligt. Lokaler midt inde i en bygning, gangarealer, kælderlokaler, operationsstuer, elevatorer – ja, anvendelsesmulighederne er nærmest uendelige. Det dynamiske dagslys baseres på LED-lys fra røde, grønne, blå og

hvide LED-pærer, som mikset på rette måde kan skabe bredspektret, dynamisk dagslys, der skifter intensitet og farve gennem dagen.

brugerne af det pågældende rum – samtidig med at energiforbruget ermarkant lavere end ved gængse lyskilder.

Dynamisk dagslys Den komplette dagslysløsning består typisk af et antal LED-armaturer til loftsmontering med dynamisk dagslys og et 3D-billede af en blå himmel. Disse loftsmonterede LED-armaturer suppleres med et dagslysvindue monteret på væggen, hvor der enten ikke kommer – eller kun er meget lidt naturligt dagslys. Dagslysvinduet forsynes med et 3D-billede, som skaber et visuelt indtryk af at se ud af et rigtigt vindue – f.eks. ud på naturen.

Såvel loftsarmaturer som dagslysvinduet er forudindstillet til at skifte intensitet og farvesammensætning gennem dagen – ganske som det rigtige dagslys gør. Derudover har brugeren mulighed for – via den letanvendelige software til brugerens pc – at ændre indstillingerne for lysintensitet og farvespektre via en række foruddefinerede lysscenarier.

Det hele styres af den trådløse Luxstat LED-controller, der er forprogrammeret til en række standard-applikationer. Lysfølere, bevægelsessensorer, tryk og de øvrige trådløse komponenter fuldender løsningen, der således skaber optimal komfort og lysforhold for

1 Brugeren har mulighed for – via den letanvendelige software til brugerens pc – at ændre indstillingerne for lysintensitet og farvespektre via en række foruddefinerede lysscenarier.

Forskellen er åbenbar...

6


Oplagte anvendelsesområder for dynamisk dagslys • Kontorer – større kontorlokaler med arbejdspladser langt væk fra vinduer • Produktionslokaler uden dagslys- indfald eller hvor skifteholds- arbejde udføres • Hoteller – foyer, gangarealer osv. • Udstillingslokaler • Hospitaler – operationsstuer, intensivstuer og lignede rum med særlige krav til vinduer og lys • Hospitaler – generelt som ovenlys LED-armaturer og vindue forsyner lokalet med dagslystilskud. LEDarmaturer styres iht. indfalden dagslys. Belysningen dæmpes, når der er tilstrækkeligt med dagslys. LED-armaturer og vindue forsynes med 24 V. Styresignalet er trådløst.

Åbenlyse fordele for alle Forbedret trivsel hos medarbejderne og dermed lavere sygefravær og større effektivitet er blot én af fordelene ved Servodans trådløse Luxstat LED dagslys-koncept. Andre fordele er: • Lavere energiforbrug, da LED-lys forbruger mindre energi end traditionelle lyskilder • Markant længere levetid på LED- lys end på traditionelle lyskilder • Lave installationsomkostninger, da det trådløse koncept gør installation og idriftsætning til en forholdsvis enkel sag • Lavere energiforbrug ved zone- opdelt lysstyring med Luxstat- lysstyring – op til 70 % • Brugerstyret dagslys via software på brugerens pc.

7


Applikation 2 - Statisk LED-lys

Spar masser af energi med LED-lys LED-lys er markant mere energieffektivt end traditionelle lyskilder. Så kombiner det nye trådløse Luxstat-koncept med LED-lys og skær kraftigt ned på el-regningen. Fremtidens lys LED-teknologien stormer frem i disse år, og de små, hårdføre og meget energivenlige LED-lys bliver spået en afgørende rolle som fremtidens lyskilde. Servodans nye trådløse Luxstatkoncept kan naturligvis også anvendes til styring af statisk LED-lys, dvs. rent hvidt LED-lys, som kan fås i Pure White-udgave. Lysintensiteten styres af den trådløse Luxstat LEDcontroller, således at lyset bliver optimal ift. rummets zoner og det øvrige lysindfald fra vinduer osv.

2

LED-lys har et utal af anvendelsesmuligheder.

8

Statisk LED-lys Den typiske løsning med statisk LEDlys består af et antal LED-armaturer til lofts- eller vægmontering med hvidt LED-lys. Armaturerne leveres i moduler a 60 x 60 cm og kan således sammensættes efter behov. Igen styres armaturerne af den trådløse Luxstat LED-controller, der sammen med lysfølere, bevægelsessensorer, tryk og de øvrige trådløse komponenter fuldender løsningen, således at lyset kan styres via forudprogrammerede scenarier og afhængig af dagslysindfaldet. Resultat er gode lysforhold for brugerne af det pågældende rum – kombineret med et meget lavt energiforbrug.


WW Oplagte anvendelsesområder for statisk LED-lys • Kontorlokaler • Undervisningslokaler • Gangområder • Udstillingslokaler • Produktionsområder Dagslysstyring iht. indfalden dagslys. Belysningen dæmpes, når der er tilstrækkeligt med dagslys. LED-armaturer forsynes med 24 V. Styresignalet er trådløst.

Åbenlyse fordele for alle Fordelene ved Servodans trådløse Luxstat-koncept med statisk LED-lys er bla. • Lavere energiforbrug, da LED-lys forbruger meget mindre energi end traditionelle lyskilder • Markant længere levetid på LED- lys end på traditionelle lyskilder • Lave installationsomkostninger, da det trådløse koncept gør installation og idriftsætning til en forholdsvis let sag • Lavere energiforbrug ved zone- opdelt lysstyring med Luxstat- konceptet – op til 70 %.

9


A p p l i k a t i o n 3 - S t y r i n g a f 1 - 1 0 V- a m a t u r e r

Spar tid og penge med den trådløse Luxstat LED Brug det nye trådløse Luxstatkoncept til styring af traditionelle 1-10 V-armaturer... og spar mange penge på installation og idriftsætning. Den nye generation af Luxstat Servodans velkendte Luxstat-controller findes nu i en ny, trådløs udgave. Fordelene er åbenbare - installationen af controlleren og de tilhørende sensorer, bevægelsessensorer, tryk og øvrige komponenter er mange gange lettere end ved traditionelt kabelarbejde. Især i.f.m. renoveringer kan det nye, trådløse Luxstat-koncept spare både tid og mange penge ved installationen. Når alle elementerne i belysningen er monteret, kan hele systemet konfigureres og idriftsættes via en meget brugervenlig software. Her kan du vælge mellem en række forprogrammerede applikationer,

3 Brug den trådløse Luxstat ved renoveringer, eller hvor ledningsføring er vanskelig pga. glas eller lignende.

10

såsom kontorlokaler, klasseværelser og meget andet. Samtlige elementer kan således konfigureres på ganske få øjeblikke, således at den velkendte Servodan zoneopdelte lysstyring virker optimalt fra dag 1. Hvis der på et senere tidspunkt skulle opstå ændringer i rummets indretning eller opdeling, kan tilpasningen af lysstyringen gennemføres ganske problemfrit. Du flytter bare sensorer, tryk osv. og det hele kører på ny takket være det trådløse koncept. Enkelt og hurtigt! Trådløs styring af gængse 1-10 V-armaturer Produkterne i det nye, trådløse Luxstat-koncept kan naturligvis bruges til styring af traditionelle armaturer, som hænger i tusindvis af bygninger i dag. Controllere, sensorer og tryk installeres på få øjeblikke og konfigura-

tionen sker via en brugervenlig software, som selv indstiller og kalibrerer løsningen ift. det aktuelle rums specifikationer. Især ifm. renoveringer vil dette være en enorm økonomisk fordel, da installationsomkostningerne kan holdes nede, samtidig med at den trådløse konfiguration er fremtidssikret, hvis der på et senere tidspunkt ønskes andre belysningskilder installeret.

KONTORLOKALE

Zone 1

Zone 2

Area Område 4 4

Area Område 5 5

Area Område 2 2

Area Område 3 3

Zone 3 Dør Zone + 1

Område 1 1 Area

Dør


Oplagte anvendelsesområder for trådløs Luxstat-styring af eksisterende 1-10 V-armaturer • Undervisningslokaler • Gangområder • Udstillingslokaler • Produktionsområder Dagslysstyring iht. indfalden dagslys. Belysningen dæmpes, når der er tilstrækkeligt med dagslys. Lysarmaturer forsynes med 230 V. 1-10 V-styresignal er fortrådet.

Fordelene ved Servodans trådløse Luxstat-koncept til strying af 1-10 V-applikationer er bla. • Lave installationsomkostninger – især i.f.m. renoveringer, da det trådløse koncept gør installation og idriftsætning til en forholds- vis let sag • Lavere energiforbrug ved zone- opdelt lysstyring med Luxstat- konceptet – op til 70 %.

11


Luxstat LED trådløs lysstyring - Komponenterne

Luxstat Cut-off Control 1-10 V 79-210 230 V AC Controller til styring af 1-10 V armaturer. Modtager trådløst signal fra Luxstat LED Controller. Luxstat LED Power Supply - Controller 79-980 24 V DC Strømforsyning til LED-Controller. (24 V DC/30 W) Luxstat LED Power Supply - Luminaire 79-981 24 V DC Strømforsyning til LED-armaturer. (24 V DC/60 W) Luxstat LED Desk Control 79-200 230 V AC Skrivebordsstyringen slukker lyset, hvis der ikke er nogen i rummet. Kan også bruges til andre formål. Trådløs PIR-sensor 360° 41-380 230 V AC/24 V DC Sensoren sender trådløst signal til Luxstat LED Controller. PIR-sensor/Ultralyd 360° 43-225 24 V DC Sensoren giver signal til Luxstat LED Controller. Tråd- og batteriløst tryk, 4-kanal 76-925 Trykket kan placeres vilkårligt til manuel tænd/sluk og dæmp af lyset. Tråd- og batteriløst tryk, 2-kanal 76-926 Trykket kan placeres vilkårligt til manuel tænd/sluk af lyset. Luxstat LED USB-stik 79-930 USB-nøglen etablerer kommunikation med den trådløse Luxstat LED Controller for indstilling af parametre.

Luxstat LED Luminaire Controller 79-150 Luminaire Control 24 V DC 79-160 Luminaire Control Window 24 V DC 79-161 Luminaire Control Window ext. 24 V DC Kontrol til armaturer. Trådløs kommunikation. Luxstat LED Wireless Remote 79-920 Fjernbetjeningen bruges til manuel trådløs kommunikation med Luxstat LED Controller. Tænd/sluk, dæmpningsstyrke samt scenarier. Indeholder batteri. Lyssensor 43-197 24 V DC Lyssensoren måler dagslyset og giver signal til den trådløse Luxstat LED Controller for at styre lysets styrke. Luxstat LED CD 79-990 CD med basis-software til styring af Luxstat LED-systemet. LED-dagslysarmatur (60x60 cm) 25-000 Dagslysarmatur - loft

24 V DC

LED-armatur – Pure White (60x60 cm) 25-200 LED-armatur - loft 24 V DC

LED-dagslysarmatur (loft) 25-800 - 60x60 cm med ramme, 3Deffekt, motiv ”blue sky” samt Luminaire Controller. Dagslysvindue 25-500 - 4 stk. á 60x60 cm med ramme, 3D-motiv (defineres særskilt) samt Luminaire Controller. 25-600 - 2 stk. á 60x60 cm med ramme, 3D-motiv (defineres særskilt) samt Luminaire Controller. 25-700 - 1 stk. á 60x60 cm med ramme, 3D-motiv (defineres særskilt) samt Luminaire Controller.

Stenager 5 DK-6400 Sønderborg Tel: +45 7442 4726 Fax: +45 7442 4035 info@servodan.dk www.servodan.dk

090401CWH-R1 · Headquarters · Tryk: grafisk arbejde

Luxstat LED Wireless Control 79-050 24 V DC En dagslysbaseret, trådløs LED kontrolenhed til lysstyring i rummet.

Lysets energi  
Lysets energi  

12-sidet brochure om det trådløse Luxstat koncept og dynamisk dagslys.

Advertisement