Page 1


AGENDA ESCOLAR 2018-2019


Autora: Sara Cendoya

Carrer del Marquès de santa Ana 4 08023 Barcelona 932174142 www.serratibonastre.cat secretaria@serratibonastre.cat AMPA SERRAT I BASTRE: ampaserrat@gmail.com


Carrer del Marquès de Santa Ana 4 08042 932174142 www.serratibonastre.cat AMPA SERRAT I BONASTRE ampaserrat@gmail.com Autora: Sandra Beatriz Parada


Agenda Escolar

2018 2019


Institut

Josep Serrat i Bonastre

Carrer marquès de Santa Ana 4 08023 Barcelona 932174142 www.serratibonastre.cat secretaria@serratibonastre.cat Ampa Serrat i Bonastre ampaserrat@gmail.com Autora: Raquel Alemany PellicÊ


- Carrer de MarquĂŠs de Sta Ana 4 - 08023 Barcelona - 932174142 - www.serratibonastre.cat - Ampa Serrat i Bonastre - ampaserrat@gmail.com

Autora: Paula Marsol


Autor: Pau Bouzoubia

Patrocina: AMPA Serrat i Bonastre INS. Josep Serrat i Bonastre c. Marquès de Santa Ana, 4 08023 Barcelona T. 93 217 41 42


Autor: Oscar Castillo

Patrocina: AMPA Serrat i Bonastre INS. Josep Serrat i Bonastre c. Marquès de Santa Ana, 4 08023 Barcelona T. 93 217 41 42


Autora: Nicole Campbell

Patrocina: AMPA Serrat i Bonastre INS. Josep Serrat i Bonastre c. Marquès de Santa Ana, 4 08023 Barcelona T. 93 217 41 42


ins. josep serrat i bonastre agenda escolar

curs 2018-2019


Patrocina: AMPA Serrat i Bonastre INS. Josep Serrat i Bonastre c. Marquès de Santa Ana, 4 08023 Barcelona T. 93 217 41 42 Autor: Marvin Orellana


Agenda Escolar

anys:


Institut Serrat i Bonastre

Carrer del Marquès de Santa Ana 4 08023 Barcelna 932174142 www.serratibonastre.cat secreteria@serratibonastre.cat AMPA SERRAT I BONASTRE: ampaserrat@gmail.com


Autor: Joshua Segarra


IES Josep Serrat i Bonastre


Patrocina: AMPA Serrat i Bonastre INS. Josep Serrat i Bonastre c. Marquès de Santa Ana, 4 08023 Barcelona T. 93 217 41 42 Autora: Gemma Rodríguez


AGENDA ESCOLAR INS. JOSEP SERRAT I BONASTRE

2018 - 2019


Patrocina: AMPA Serrat i Bonastre INS. Josep Serrat i Bonastre c. Marquès de Santa Ana, 4 08023 Barcelona T. 93 217 41 42 Autor/a: Cloe NavinÊs


Autora: Clara PallarĂŠs


AGENDA AGENDAESCOLAR ESCOLAR

2018-2019 2018-2019


Carrer del del Marquès de Santa Ana, 4 4 Carrer Marquès de Santa Ana, 08023 Barcelona 08023 Barcelona Telèfon 932174142 Telèfon 932174142 www.serratibonastre.cat www.serratibonastre.cat

secretaria@serratibonastre.cat secretaria@serratibonastre.cat AMPA SERRAT I BOANSTRE AMPA SERRAT I BOANSTRE ampaserrat@gmail.com ampaserrat@gmail.com

Autora: Carlota Albanell Autora: Carlota Albanell


El cervell o es un got per omplir, sino una bombeta per encendre


Carrer del Marquès de Santa Ana 4 08023 Barcelona 9321744142 www.serratibonastre.cat secretaria@serratibonastre.cat AMPA SERRAT I BONASTRE: ampaserrat@gmail.com

Autora: Carla LĂłpez


Lorem ipsum

curs 2017- 2018

curs 2017- 2018

IES SERRAT I BONASTRE


Autora: Beatriz Socias


Autora: Auria Amat

Patrocina: AMPA Serrat i Bonastre INS. Josep Serrat i Bonastre c. Marquès de Santa Ana, 4 08023 Barcelona T. 93 217 41 42


Autor: Anurag Dhiman


Autora: Alícia Ruiz

Patrocina: AMPA Serrat i Bonastre INS. Josep Serrat i Bonastre c. Marquès de Santa Ana, 4 08023 Barcelona T. 93 217 41 42


Autora: Alexandra Medina

Patrocina: AMPA Serrat i Bonastre INS. Josep Serrat i Bonastre c. Marquès de Santa Ana, 4 08023 Barcelona T. 93 217 41 42


 


Carrer del Marquès de Santa Ana 4 08023 Barcelona 932174142 www.serratibonastre.cat secretaria@serratibonastre.cat AMPA SERRAT I BONASTRE: ampaserratibonastre@gmail.com Autora: Alba de Diego


Autora: Aisha Ajmal

Patrocina: AMPA Serrat i Bonastre INS. Josep Serrat i Bonastre c. Marquès de Santa Ana, 4 08023 Barcelona T. 93 217 41 42


AGENDA ESCOLAR 2018-2019

SERRAT I BONASTRE


Carrer del Marguès de Santa Ana 4 08023 Barcelona 932174142 www.serratibonastre.cat secretaria@serratibonastre.cat AMPA SERRAT I BONASTRE ampaserrat@gmail.com Autor: Adrian Mansilla


Agenda Agenda Escolar Escolar 2018-2019 2018-2019

Institut Institut Serrat Serrat i Bonastre i Bonastre


Patrocina: Patrocina: AMPA AMPA Serrat Serrat i Bonastre i Bonastre c.Marquès c.Marquès dede Santa Santa Ana, Ana, 44 08023 08023 Barcelona Barcelona 932 932 174 174 142 142

Autor: Autor: AbelAbel Martínez Martínez

Concurs Agenda Institut 18-19  

L'Ampa convoca un concurs per a la creació de l'Agenda del curs vinent.

Concurs Agenda Institut 18-19  

L'Ampa convoca un concurs per a la creació de l'Agenda del curs vinent.

Advertisement