Page 1

Institut Josep Serrat i Bonastre

Alícia Palau Professora de llengua de l’IES J.Serrat i Bonastre http://www.serratibonastre.cat/ Raquel Puerto Educadora Social del Centre Sociosanitari Dolors Aleu http://www.blauclinic.com/centres/daleu.html

Febrer 2014 L’any 2011 vam iniciar un intercanvi intergeneracional entre l’IES J. Serrat i Bonastre i el CSS Dolors Aleu, en el que els alumnes recullen històries de vida. Al juny del 2013 vam fer un estudi de l’impacte que té l’activitat i volem mostrar els resultats.

Aquest projecte ha anant agafant consistència, de tal manera que forma part del programa d’activitats de les dues institucions, que a més, som veïnes. Durant aquests quatre anys, cada curs hi han participat entre 25 i 30 alumnes de 2n d’ESO i 5 pacients del CSS. L’intercanvi es planteja en dues sessions. En la primera s’entrevista la persona gran i, al cap de dues setmanes, tornem a fer una devolució on s’haurà elaborat la informació de l’entrevista i se’ls lliura una “Caixa de memòria”. Aquesta conté objectes, dibuixos... dels moments més significatius on la resiliència de la persona entrevistada els ha donat el seu missatge, la seva lliçó de vida. És per tant un intercanvi perquè la informació circula en les dues direccions i té dues mirades que responen als objectius propis de cada centre. Aquest intercanvi permet al més joves aproximar-se a una altra realitat, a un saber que aporten les persones grans degut a la seva experiència. I a aquestes les omple de satisfacció perquè poden aportar allò que no està en els llibres.


Institut Josep Serrat i Bonastre

Ens ofereix la possibilitat de que els nois i noies, en plena adolescència, exerceixin el rol de cuidadors amb gent de fora del seu àmbit familiar o d’amistat, amb persones que no coneixen. Tanmateix, és un espai on la malaltia no és la protagonista.

Amb aquest intercanvi oferim un marc empàtic on les fronteres entre joves i vells, malalts i sans es difuminen i es tornen dinàmiques. MIRADA DE L’IES SERRAT I BONASTRE De les activitats que proposem als alumnes, se’n deriven uns aprenentatges curriculars enfocats a desenvolupar competències bàsiques, sobretot les que fan referència a les competències comunicatives, les personals i les centrades en conviure i habitar el món. El treball s’emmarca en els següents eixos: l’aprenentatge de la llengua en un context comunicatiu real; ser els protagonistes del seu propi aprenentatge i parlar tots en primera persona; l’aprenentatge cooperatiu, on cadascú aporta les seves habilitats i tots aprenem de tots i, per últim, la intel·ligència emocional que ens assenyala que els lligams entre l’empatia i l’ètica estan en les arrels de l’altruisme.

MIRADA DEL CSS DOLORS ALEU: Per part dels pacients, és una oportunitat que se’ls dóna, al fer-los partícips i poder gaudir d’una experiència enriquidora, que els aporta beneficis psicosocials i afectius. Els anima a mantenir-se actius, amb projectes, amb activitat amb sentit, compromesa i participativa. Els ofereix elements emotius que afavoreixin la permanència i comunicació de records llunyans positius que, en ser valorats, milloren la seva autoestima. Els col·loca en la posició de transmissors de la memòria i història col·lectives. Els permet seguir eixamplant el seu món amb estímuls, pensaments, afectes i vincles. “Moltes gràcies a les 5 noies que han fet durant uns dies no sols una labor cultural d'intercanvi, sinó a més a més una labor humana al haver fet feliç a la meva mare durant uns dies i sentir-se viva i protagonista de les seves pròpies vivències ;) De veritat m'heu fet feliç a mí, el meu germà i el meu pare, de veure a la mama tan feliç. De tot cor, Moltes gràcies :)” Gerard, Barcelona 11 de març de 2011 “El que valoro més de l’intercanvi amb el sociosanitari és, sobretot, els somriures. Valoro que hem pogut fer somriure una persona que s’ho mereix, que mereix somriure tota la seva vida.” (L.13 anys) 2


Institut Josep Serrat i Bonastre

"Caixes de memòria"

3


Institut Josep Serrat i Bonastre

4

Un intercanvi dues mirades ies serrat i bonastre css dolors aleu  
Un intercanvi dues mirades ies serrat i bonastre css dolors aleu  
Advertisement