Page 1

Atreveix-te a pensar. Projecte interdisciplinari 4tESO. Fitxa de presentació del projecte. Nom i cognoms: Carlos Serrano Soler

Grup:4t ESO C

Per què creus que t’has d’atrevir a pensar? -Perquè gracies a pensar, utilitzar la raó fem avanços Creus que els il·lustrats es guiaven per la raó o pel cor? Per què creus que era així? -Els il·lustrats es guiaven per la raó i no per el cor o les creences religioses. Saps què és l’Enciclopèdia? Quina relació li trobes amb Internet? -Si, al igual que internet, l’enciclopèdia t’ajuda a conèixer fets, dades... de qualsevol tipus de tema.

De què creus que es sorprendrien els il·lustrats si veieren la societat del segle XXI? -Del mal que estan fent les ombres del s.XXI en aquest cas els polítics. Per quins valors creus que es regien els il·lustrats? Són els mateixos que els de la societat actual? - Els il·lustrats es regien per la raó.

Creus que els il·lustrats es mostraven indiferents davant els fets ocorreguts al segle XVIII? -No, molts d’ells tingueren problemes davant de la justícia però gracies a ells hem fet tots aquests avanços.

Quins “monstres” de la societat actual creus que criticarien els il·lustrats? Els il·lustrats criticarien als polítics. Què creus que canviarien els il·lustrats de la societat actual per millorar el nostre futur? Tirar a tots els polítics a les bones o les males i ficar-ne de nous. 1


Atreveix-te a pensar. Projecte interdisciplinari 4tESO. Fitxa de presentació del projecte. Nom i cognoms: Carlos Serrano Soler

Grup:4t ESO C

Per què creus que el segle XVIII s’anomena Segles de les llums? Per que varen haver moltes llums (il·lustrats) i molts avanços en tot, medicina, tecnologia... Quines llums trobes que hi ha al segle XXI? La medicina, els avanços tecnològics, etc. Quins creus que són els reptes del segle XXI? Millorar l’economia i la qualitat de les persones. Creus que a la societat actual pensar és una manera de fer revolució? Per què? Si, perquè gracies als pensadors avancem. Destaca cinc conceptes a partir de la presentació que definirien la Il·lustració: 1._Atreveix-te a pensar___________ 2. Revolució____________________ 3._Invents____________________ 4._Avanços__________________________ 5._Il·lustradors_________________________ Planteja alguna pregunta relacionada amb els continguts que s’acaben de presentar, de la qual t’agradaria conèixer la resposta. -Quins son els il·lustradors de l’epoca Si no hagueren existit el il·lustrats que haguera sigut del nostre mon? -No tindríem tots els avanços que tenim. 2


Atreveix-te a pensar. Projecte interdisciplinari 4tESO. Fitxa de presentaci贸 del projecte. Nom i cognoms: Carlos Serrano Soler

Grup:4t ESO C

3

Fitxa presentació  

Era se una vez

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you