Page 1

Aci contestarem unes qüestions sobre les unitats de mesura de la informació Contesta a les següents qüestions: 1. Què unitats li segueixen al Terabyte?

Seguint el Sistema Internacional d'Unitats eventualment seguiria el petabyte, exabyte, zettabyte i yottabyte. 2. Quines són les seues equivalències?

un bit = 1 o 0 un byte = 8 bits un kilobyte = 1024 bytes un megabyte = 1024 kilobytes un gigabyte = 1024 megabytes un terabyte = 1024 gigabyte 3. Àmplia la taula d'equivalències amb més unitats i la correspondència amb les unitats més xicotetes, és a dir, el més completa possible. Recorda donar-li format a la taula abans de copiar-la a l'entrada.

1 kilobyte = 2^10 Bytes = 1024 bytes 1 Megabyte = 2^20 Bytes = 1024 kilobytes 1 gigabyte = 2^30 Bytes = 1024 Megabytes 1 terabyte = 2^40 Bytes = 1024 gigabytes 1 petabyte = 2^50 Bytes = 1024 terabytes 1 Exabyte = 2^60 Bytes = 1024 petabytes 1 Zettabyte = 2^70 Bytes = 1024 Exabytes 1 Yottabyte = 2^80 Bytes = 1024 Zettabytes 1 kilobyte =1024 bytes 1 kilobytes=1048576 bytes 1 gigabyte =1073741824 bytes 1 terabyte =1099511627776 bytes 1 petabyte =1125899906842624 bytes 1 Exabyte =1152921504606846976 bytes 1 Zettabyte=1180591620717411303424 bytes 1 Yottabyte=1208925819614629174706176 bytes

Unitats de mesura  
Unitats de mesura  

sobre unitats de mesura

Advertisement