Page 1


Llibre d'Actes 1928  
Llibre d'Actes 1928  

Sessions del Ple de l'Ajuntament de la Serra d'en Galceran de l'any 1928