Page 1


Llibre d'Actes 1925  

Llibre de sessions del plé de l'ajuntament de la Serra d'en Galceran de l'any 1925