Page 1


Actes 1923 (segona part)  

Actes de les sessions del Ple de l'Ajuntament de la Serra des de l'1 de Gener de 1923 al 9 de Setembrr de 1923

Actes 1923 (segona part)  

Actes de les sessions del Ple de l'Ajuntament de la Serra des de l'1 de Gener de 1923 al 9 de Setembrr de 1923