Page 1

Situaci贸 del castell dels moros a Almenar

Sadurn铆 Morera

16/01/13

Almenar (Lleida)

1


La nostra situació  Des

de fa temps i com es pot veure des de fora del poble el castell dels moros a Almenar presenta una situació crítica.  No hi ha finançament per tal de rehabilitar-lo.

16/01/13

Almenar (Lleida)

2


Com s’ha arribat a aquesta situació?

 Despreocupació

de la gent del poble envers els propis elements d’interès del seu entorn.  Situació no gaire privilegiada dins del poble.  Massa descuida’t com per poder fer una rehabilitació senzilla. 16/01/13

Almenar (Lleida)

3


Alternatives considerades 

Recaptació de diners amb festes populars. – A favor:Amb les festes populars es pot fer ressò de la situació. – En contra: Poca participació ciutadana. – En contra: Falta d’entitats predisposades.

Buscar algun tipus de protecció per l’edifici. – A favor: Si l’element està protegit possibilitat d’aconseguir ajudes per la restauració. – En contra: Poc interès de l’ajuntament. 16/01/13

Almenar (Lleida)

4


Recomendació o decisió  Buscar

la implicació ciutadana.  Si s’aconsegueix que hi hagi una forta implicació ciutadana, la gent participarà de forma activa amb la recaptació o ajudant a la rehabilitació.  Si no hi ha prou implicació cal buscar formes alternatives com reunions o publicacions locals. 16/01/13

Almenar (Lleida)

5


Nuestra visión del futuro  Aconseguir

la rehabilitació del castell

dels moros.  Tenir una bona financiació per la rehabilitació.  Desembre 2015

16/01/13

Almenar (Lleida)

6


Resum  Volem

aconseguir finançament per rehabilitar-lo.  Amb el castell dels moros rehabilitat possiblement guanyem presència a l’exterior.  És difícil però no impossible, nosaltres podem. 16/01/13

Almenar (Lleida)

7

Castell dels moros Almenar  

Presentació sobre la situació actual del castell dels moros i les possibles solucions