Page 1

capital

arctic

our

e n c o m p a s s e d b y n a tu re


”[encompassed by nature] Welcome to Colourful Nuuk” 2014 © Sermersuumi Inuussutissarsiornermut Siunnersuisooqatigiit / Sermersooq Business Council / Sermersooq Erhvervsråd tourism@business.gl Layout SBC - Sarah Thode Andersen - www.business.gl Print ODDI - www.oddi.is - 1. print

vintýri - adven afir - characters -in - cities - illoqarfiit - byer/bosteder - villes túra - nature - pinngortitaq - natur - nature gu - culture - kulturi - kultur - culture - kultur - cultura enteuer - aventura - ævintýri - adventure - misigisa tères - zeichen - caracteres - stafir - characters -inuit m iudades - borgir - cities - illoqarfiit - byer/bosteder - villes - städt ature - natur - naturaleza - náttúra - nature - pinngortitaq - n ltura - menningu - culture - kulturi - kultur - culture - kultur - cultura teuer - aventura - ævintýri - adventure - misigisat nuannersut - eventyr ichen - caracteres - stafir - characters -inuit malunnaatillit - personlighe s - illoqarfiit - byer/bosteder - villes - städte - ciudades - borgir - citi taq - natur - nature - natur - naturaleza - náttúra - nature - kultur - cultura - menningu - culture - kulturi - kultur - cult benteuer - aventura - ævintýri - adventure - misigisat nuan eder - caractères - zeichen - caracteres - stafir - charac e - ciudades - borgir - cities - illoqarfiit - byer/bosteder aq - natur - nature - natur - naturaleza - náttúra - natur ltur - culture - kultur - cultura - menningu - culture - kultur at nuannersut - eventyr - aventure - abenteuer - Ittoqqortoormiit unnaatillit - personligheder - caractères - zeichen - caracter bosteder - villes - städte - ciudades - borgir - cities - illoqarf tur natur - naturaleza - náttúra - nature - pinngortitaq gu - lture - kulturi - kultur - culture - kultur - cultura - menning isa annersut - eventyr - aventure - abenteuer - aventu ères - zeichen - caracteres - stafir - characters - inuit es - borgir - cities - illoqarfiit - byer/bosteder - villes - st - náttúra - nature - pinngortitaq - natur - natur ningu - culture - kulturi - kultur - culture - kultur e - abenteuer - aventura - ævintýri - advent res - zeichen - caracteres - stafir - Tasiilaq - borgir - cities - illoqarfiit - byer/bosted - natur - naturaleza - náttúra menningu - culture - kulturi ntura - ævintýri - adventure Nuuk - stafir - characters -in qarfiit - byer/bosteder - v náttúra - nature - pinng Paa miut - kulturi - kul teuer - aventura aracteres ties - ill ure -

Photos used Camilla Hylleberg, Iggiannguaq J. Petersen, Kenneth Andersen, David Trood, Mads Pihl, Sarah Th. Andersen, Karsten Bidstrup, Hans Andersen, Arctic Umiaq Line, Tina Lauritsen, Kommuneqarfik Sermersooq, Visit Greenland, Connie Westergaard, Klaus Eskildsen, Lukasz Kuczkowski, Sarah Thode Andersen, Qooqqut Nuan, Arctic Boat Charter, Klaus Eugenius, Aqqalunnguujuk Kleist, Kim Lundquist, Sasja Poulsen, Tukummeq Egede Martinsen, Hans Lange G. Holm, Edrissia Thestrup, Signe Vest, Sofia Rossen, Jakob Hax, MR Charter, Mannannguaq Egede Mathæussen, Aqqa Rosing-Asvid, Dan Back Kristensen, Jesper Regin, Uri Golman, Anne Sofie Hardenberg, Angu Motzfeldt, Malik Chemnitz, André Schoener, Arne Fleischer, Nuuk Kunstmuseum, Grønlands National Museum, Arctic Guide Fishing, Kangerluarsunnguaq Ski Center, Asimut Tours & Camp, Arne Fleischer, Ricky Sam Winther, ARC-PIC.COM/Carsten Egevang Maps Hiking Map: 2013 © InfoDesign ApS World Map: 2013 © Visit Greenland

GET YOUR FREE MAP OF NUUK! HENT DIT GRATIS BYKORT OVER NUUK! iTunes:

Google Play:


Packages Tours - On foot Tours - By air Tours - By boat Tours - By vehicle Tours - Game - Hunting and fishing Tours - Skiing Tours - Other MICE - Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Accommodation Museums Information

tikilluarit velkommen velkomnir welcome willkommen bienvenue benvenuto welko

Pakker Ture - Til fods Ture - Til vejr Ture - Med båd Ture - med køretøj Ture - Trofæjagt og fiskeri Ture - På ski Ture - Andet MICE -

Møder, incentives, konferencer og udstillinger

Overnatningsfaciliteter Museer Information


don’t be a traveller - be an explorer

Velkommen til Nuuk

4

Welcome to Nuuk

Grønlands hovedstad - er en fascinerende by, fyldt med kontraster, og fyldt med kultur og oplevelser. Her lever vi i gensidig respekt med hinanden og naturen, hvor det moderne grønlandske samfund møder de gamle traditioner.

The capital of Greenland - is a facinating city filled with contrasts, and packed with culture and experiences. Here we live in mutual respect with one another and nature, where modern Greenlandic society meets old traditions.

Naturen der omkranser Nuuk giver sig til kende ved, at solen spreder liv og næring om sommeren, og det grønne dansende nordlys på vores arktiske himmel, giver os fornyet energi i løbet af de mørke vinteraftener.

The nature that surrounds Nuuk, is characterized by the sun spreading life and nourishment during summer, and the green northern lights dancing across our Arctic sky, giving us renewed energy during the dark winter evenings.

Et væld af natur og unik grønlandsk kultur venter dig i Nuuk.

A wealth of nature and unique Greenlandic culture awaits you in Nuuk.


Lidt om Nuuk

A bit about Nuuk

På Grønlandsk betyder Nuuk ”næsset” og deraf navnet. Byen ligger yderst på en stor halvø ved mundingen af det vidstrakte fjordsystem ”Nuup Kangerlua”.

Nuuk means ”the headland” in Greenlandic and hence the name. The city lies at the edge of a large peninsula at the mouth of the vast fjord system ”Nuup Kangerlua”.

Samtidig er Nuuk den ældste etableret by i Grønland. Den blev grundlagt i 1728 af missionæren Hans Egede efter at han havde forladt sin første bosættelse ved ”Håbets Ø”. Hans Egede’s hus står stadig den dag i dag, på det selv samme sted hvor han i sin tid opførte det, i det idylliske område ved den gamle bydel i kolonihavnen. Huset bliver i dag benyttet af Grønland’s Selvstyre til repræsentative formål.

Nuuk is also the oldest established city in Greenland. It was founded in 1728 by the missionary Hans Egede after he left his first settlement at the ”Island of Hope”. Hans Egede’s house still stands to this day, at the very same spot where he built it, in the idyllic area near the old town in the colonial harbor. The house is now used by the Greenland Government to host special events and honored guests.

Transport

Transportation

I Nuuk finder man et veludviklet vejnet med busforbindelser til alle bydele - med 3 ordinære busforbindelser fra tidlig morgen til sen aften. Med flere udbydere i byen, er der også gode muligheder for at tage en taxa

In Nuuk you’ll find a well-connected road network with bus connections to all districts - with three regular bus services from early morning to late evening. With several companies in the city, there are also good opportunities to catch a taxi.

Er man mere til brug af to hjul eller to ben, så findes der ligeledes gode cykel- og gå-stier. Selv snescootere har deres egne afmærkede vinterspor.

If you prefer to use two wheels or legs, there are3 good cycling and walking paths. There are even marked trails snowmobiles.

I Nuuks naturskønne bagland findes flere afmærkede vandreruter, for de som ønsker at undslippe byen i nogle timer. Til søs er der både mulighed for at benytte en af byens mange bådchartre, samt kystskibet Arctic Umiaq Line. Sidstnævnte besejler Nuuk 2 gange om ugen, hvor det enten tager passagerer med enten Nord- eller Sydgrønland. Sidst, men ikke mindst, findes der daglige afgange/ankomster via lufthavnen i Nuuk, som beflyves af hhv. Air Greenland og Air Iceland. Herfra er der flyforbindelser til/fra andre byer i Grønland, samt direkte forbindelse til/fra Island, og ligeledes er der faste flyvninger mellem Nuuk og Iqaluit, Canada, om sommeren.

In Nuuk’s scenic backcountry there are several marked hiking trails for those who want to escape the city for a few hours. At sea, there is the opportunity to use one of many boatcharters, as well as the coastal ship Arctic Umiaq Line. The latter ports at Nuuk two times a week, and it takes passengers to either North or South Greenland. Finally, there are daily departures / arrivals through the airport in Nuuk, operated by Air Greenland and Air Iceland. From here there are flights to / from other cities in Greenland, as well as direct connections to / from Iceland. During the summer there are regular flights between Nuuk and Iqaluit, Canada. 5


Grønland er natur, historie og kultur - alt i én, og i tæt samhørighed. De 56.000 indbyggere der lever på den største ø i verden, er besluttet på at opbygge grundlaget for en selvstændig nation i de kommende år. I løbet af denne tur til Nuuk - hovedstaden i Grønland - opnår man en godt indblik i processen af opbygningen af en nation - set ud fra et historisk og nutidige perspektiv samt et indblik i de håb og forventninger indbyggerne har for fremtiden. Der er en række pakkerejser at vælge mellem – Nuuk – Nuuk og Qooqqut – Nuuk og Ilulissat, Nuuk-Qooqqut og Ilulissat. Nedenfor beskrives “grundpakken” som de øvrige ture er bygget oven på. Kig på hjemmesiden www.tupilak.gl for at se nærmere. Varighed:

3 - 12 dage

Overnatning:

Privat hjem, hotel eller hotel lejlighed

Sæson:

Juli - August

Transport:

Med fly, båd, bil og til fods

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

5

Kontaktinformation: •

Tupilak Travel - info@tupilaktravel.gl - Tlf.: (+299) 31 32 18

3 dage i Nuuk Denne pakkerejse starter med en afgang fra Reykjavik. Gæsterne vil blive afhentet ved ankomst til Nuuk Lufthavne og her efterfulgt med en check-in ved overnatningsstedet. Der er ikke planlagt noget resten af dagen, så gæsterne kan gå på opdagelse i Nuuk på egen hånd. Den følgende dag er ”den historiske dag”, hvor man tilbringer dagen med at lære mere om den grønlandske historie. Efter frokost går turen, med båd, til den gamle forladte bygd, Kangeq, og Håbets ø. Forventet ankomst tilbage til byen vil være i løbet af eftermiddagen. Næste dag er ”Grønland, nu og i fremtiden”, hvor du vil besøge parlamentet og rådhuset. Efter frokost vil der være en guidet bustur rundt i byen, efterfulgt af ”kaffemik” ved en lokal familie. På den følgende dag vil der være afgang til Reykjavik omkring midt på eftermiddagen. ​​

4 dage i Nuuk Rejsen starter med ankomst til Nuuk fra Reykjavik, hvor gæsterne vil blive afhentet i lufthavnen i Nuuk og vil blive transporteret direkte til indkvarteringsstedet for at check-in. Resten af dagen er til egen disposition. Den følgende dag er ”den historiske dag”, hvor man tilbringer dagen med at lære mere om den grønlandske historie. Efter frokost går turen, med båd, til den gamle forladte bygd, Kangeq, og Håbets ø. Forventet ankomst tilbage til byen vil være i løbet af eftermiddagen. Næste dag er ”Grønland, nu og i fremtiden”, hvor du vil besøge parlamentet og rådhuset. Efter frokost vil der være en guidet bustur rundt i byen, efterfulgt af ”kaffemik” ved en lokal familie. Den følgende dag er ikke programlagt og er derfor til egen disposition. Vi foreslår, at gæsterne afprøve nogle sejlture, eller nogle vandreture. Næste dag er der afgang til Reykjavik om morgen.

6


Greenland is nature, history and culture - all in one, in close collaboration. The 56,000 inhabitants that live on the biggest island in the world, are determined to build the begining of an independent nation in the years to come. During this tour to Nuuk - the capital of Greenland - you will get first hand insight into the building process of the nation – seen from a historic and contemporary view as well as the hopes and expectations, of the inhabitants, for the future. There are several packages to choose from – Nuuk – Nuuk and Qooqqut – Nuuk and Ilulissat, Nuuk – Qooqqut and Ilulissat. Below is the ”basic package” that the other tours are built on. Visit our website www.tupilak.gl for a closer look. Duration:

3 -12 days

Accommodation:

Private home, hotel or hotel apartment

Season:

July - August

Transport:

By plane, boat, car, and on foot

Level of difficulty: 1

2

3

4

5

Contact information: •

Tupilak Travel - info@tupilaktravel.gl - Tel.: (+299) 31 32 18

3 days in Nuuk This package starts with a departure from Reykjavik. Guests will be picked up upon arrival to Nuuk Airport and hereafter followed with a check-in at the place of accommodation. The rest of the day will be free for guests to discover Nuuk on their own. The following day is ”the historic day” where you will spend all day learning more about Greenlandic history. After lunch you will visit, by boat, the old abandoned settlement, Kangeq, and Hope Island. Return to the city will be in the late afternoon. The next day is ”Greenland, now and the future” where you will be visiting the Parliament and City hall. After lunch there will be a guided bus tour of the city, followed by a ”kaffemik” hosted by a local family. On the following day the departure to Reykjavik will be around mid-afternoon.

4 days in Nuuk The journey starts with a flight from Reykjavik to Nuuk, where the guests will be landing in Nuuk in the late afternoon. The guests will be picked up from Nuuk airport and transported directly to the place of accommodation to check-in. The rest of the day is at your own disposal. The first day in the program is ”the historic day” where you will spend all day learning more about Greenlandic history. After lunch you will visit the old abandoned settlement, Kangeq, and Hope Island. Return to the city in the late afternoon. Next day is ”Greenland, now and the future” where you will be visiting the parliament and the city hall. after lunch there will be a guided bus tour of the city, followed by a ”kaffemik” hosted by a local family. The following day will be at the guests own disposal. We suggest that the guests try out a boating or hiking tour. The next day the departure to Reykjavik will be in the morning. 7


experience our arctic metropolis

8


Kaffemik På grønlandsk betyder ”Kaffemik”, ”kaffe, tak”. Til en kaffemik bliver der tilbudt drikke som te og kaffe sammen med lækre godbidder i form af kager og andet sødt. I mange tilfælde er et sted defineret af de mennesker som bor der og hvilken bedre måde til at opleve Nuuk, end ved at dele mad og drikke med Nuummiutterne! Ikke alene vil du få et indblik i den hjemlige liv et grønlandsk hjem, men kaffemik er også en glimrende kulturel udvekslings lejlighed. Du kan være interesseret i den lokale kultur, men dine værter vil være lige så nysgerrige efter dit!

Kaffemik “Kaffemik” means “coffee please” in Greenlandic. At a kaffemik beverages such as tea and coffee are served with tasty treats in the form of cakes and sweets. In many instances a place is defined by its people, so what better way to experience Nuuk than by sharing food and drink with the locals! Not only will you get a glimpse into the domestic life of a Greenlandic home but the kaffemik is also an excellent cultural exchange opportunity. You may be interested in the local culture but your hosts will be just as curious about yours!

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

Varighed:

Ca. 1 1/2 time

Sæson:

Hele året

Transport:

Til fods

5

Kontaktinfo: •

Tupilak Travel info@tupilaktravel.gl - Tlf.: (+299) 31 32 18

Touring Greenland info@touringgreenland.com - Tlf: (+299) 529 529

Level of difficulty: 1

2

3

4

Duration:

Approx. 1 1/2 hour

Season:

All year

Transport:

On foot

5

Contact info: •

Tupilak Travel info@tupilaktravel.gl - Tel.: (+299) 31 32 18

Touring Greenland info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

9


Rundvisning på Naturinstitutet Grønlands Naturinstitut holder øje med de levende resourcer og rådgiver Grønlands Selvstyre med hensyn til fangstmængder o.l.

Varighed:

Ca. 1 time

Sæson:

Hele året

Besøg Naturinstitut, se den spændende bygning og hør guiden fortælle om Institutet og om arbejdet og forskningen som bliver udført.

Transport:

Kørsel frem og tilbage til byen

Min. 2 personer eller betaling for 2 personer.

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

5

Kontaktinfo: •

bmg greenland - grace@greennet.gl - Tlf.: (+299) 48 25 02 / (+299) 32 30 83

Guided tour of the Institute of Natural Resources The Greenland Institute of Natural Resources keeps track of the wildlife in Greenland and advises the Government of Greenland on its protection and conservation.

Duration:

Approx. 1 hour

Season:

All year

Pay a visit to the Institute to see this fascinating building and hear about the work and research that is being done.

Transport:

Transportation to and from the city Level of difficulty

Minimum two persons or payment for two persons.

1

2

3

4

5

Contact info: •

10

bmg greenland - grace@greennet.gl - Tel.: (+299) 48 25 02 / (+299) 32 30 83


Forhistorisk Byrundtur Nyd en fascinerende tur i den ældste del af Nuuk, nede ved Kolonihavnen, hvor en guide fortæller historien om Nuuk fra dens tidligste tider til i dag. Lær, hvad de forskellige bygninger engang blev brugt til, og hvilket formål de tjener i dag. Lær om de mennesker, der boede her i oldtiden, og om beboerne i den moderne by. Turen inkluderer et besøg på Nationalmuseet i Grønland, hjemsted for de berømte mumier fundet i det nordlige Grønland, og et besøg på Vor Frelsers Kirke, også kendt som katedralen i Grønland. Denne fascinerende tur er velegnet til virkelige historieinteresserede såvel som enhver, der bare nyder en god historie.

Sværhedsgrad:

1

Varighed:

Ca. 2 timer

Sæson:

Hele året

Transport:

Til fods

2

3

4

5

Kontaktinfo: •

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tlf.: (+299) 529 529

Ancient Times City Tour Enjoy a fascinating walk in the oldest part of Nuuk, down by the Old Harbour, as a guide relates the history of Nuuk from its earliest times to the present day. Learn what the different buildings were once used for and what purpose they serve today. Learn about the people who lived here in ancient times, and about the residents of the modern city. The tour includes a visit to the National Museum of Greenland, home of the famous mummies found in the north of Greenland, and a visit to Our Saviour’s Church, also known as the Cathedral of Greenland. This fascinating tour is ideal for real history buffs as well as anyone who just enjoys a good story.

Level of difficulty:

1

2

Duration:

Approx. 2 hours

Season:

All year

Transport:

On foot

3

4

5

Contact info: •

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

11


Ancient walk +

Parliament & the City Council Hall

Forhistorisk tur +

Landstingssalen & Byrådssalen Turen starter på Grønlands Nationalmuseum. Du vil lære om Grønlands forskelligartede og spændende kulturer og også få at se de grønlandske mumier.

Efter museet, du vil besøge den ældste del af Nuuk ved den gamle havn, hvor din guide vil belyse kontrasterne mellem den fortid og nutid der er knyttet til de mennesker, der lever, og har levet her, såvel som deres levevis. Hvis du er interesseret i politik er du i held, da din tur inkluderer et besøg til Landstingssalen, hvor du vil få et førstehåndsindtryk og et kig på stedet hvor beslutningerne træffes, der påvirker, hvordan Grønland køres. Turen slutter i Byrådssalen, hvor du vil se de smukke gobeliner, der skildrer Grønlands fortid og nutid, og som giver et indblik i, hvordan den grønlandske kultur vil udvikle sig i fremtiden.

2

3

Varighed:

Ca. 3 timer

Sæson:

Hele året

Transport:

Til fods

4

5

Kontaktinfo: •

12

Following the museum you will visit the oldest part of Nuuk by the Old Harbour, where your guide will illuminate the contrasts between the past and present lives of the people of Nuuk. If you’re interested in politics you’re in luck, as your tour includes a visit to the Parliament where you will get a first-hand look at where the decisions are made that affect how Greenland is run. The tour ends in the City Hall, where you will see the beautiful tapestries that depict Greenlands past and present and which provide an insight into how the Greenlandic culture will develop in the future.

Level of difficulty: 1

2

3

Duration:

Approx. 3 hours

Season:

All year

Transport:

On foot

4

5

Contact info:

Sværhedsgrad: 1

The tour begins at the Greenland National Museum & Archives, the top museum in the country. You will learn about Greenland’s diverse and fascinating cultures and also get to see the Greenland mummies.

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tlf.: (+299) 529 529

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529


Vandretur op Ukkusissat Denne tur er absolut for dem, der er i god fysisk form, og som er klar til et eventyr! Ukkusissat, det imponerende fjeld med udsigt over Nuuk, er en lang tur. De, der erobrer den 760-meter høje fjeld, belønnes med en helt enestående udsigt over byen og det omkringliggende fjordsystem. Da Ukkusissat er en udfordrende top at nå, bør kun fysisk egnede forsøge sig på denne tur. Ingen særlig klatring erfaring eller udstyr er nødvendigt. Bare fornuftigt fodtøj og tøj! Stien til toppen er markeret, og en erfaren guide vil være ved din side. Sværhedsgrad:

1

2

3

4

5

Varighed:

Ca. 5-6 timer

Kontaktinfo:

Sæson:

Maj - Oktober Maj - September*

Touring Greenland info@touringgreenland.com - Tlf: (+299) 529 529

Transport:

Til fods

Tupilak Travel* info@tupilaktravel.gl - Tlf.: (+299) 31 32 18

Regins Backcountry Bureau backcountry@regin.gl - Tlf: (+299) 58 74 42

Hiking up Ukkusissat This trip is definitely for those who are in good physical condition, and who are ready for an adventure! Ukkusissat, the imposing mountain that overlooks Nuuk, is a great hike. Those who conquer the 760-metre (approx. 2,500 feet) summit are rewarded by an absolutely unbeatable view of the city and the surrounding fjord system. As Ukkusissat is a challenging peak, only the physically fit should attempt this hike. No particular climbing experience or equipment is needed just sensible footwear and clothing! The path to the top is marked and an experienced guide will be on hand. Level of difficulty:

1

2

3

4

5

Duration:

Approx. 5-6 hours

Contact info:

Season:

May - October May - September*

Touring Greenland info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

Transport:

On foot

Tupilak Travel* info@tupilaktravel.gl - Tel.: (+299) 31 32 18

Regins Backcountry Bureau backcountry@regin.gl - Tel: (+299) 58 74 42

13


Vandretur til toppen af Quassussuaq Denne vandretur følger en lille sti til toppen af Quasussuaq. De, der erobre toppen vil blive belønnet med en mageløs udsigt over fjorden og byen. Ingen formel klatrer erfaring er nødvendig, bare sørg for at medbringe passende fodtøj og en let windbreaker. Den erfarne guide vil være klar til at forklare dig om omgivelserne: herunder dens rige historie og fascinerende geologiske fortid.

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

5

Kontaktinfo:

Varighed:

Ca. 3 timer

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

Til fods

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tlf.: (+299) 529 529

Regins Backcountry Bureau - backcountry@regin.gl - Tlf.: (+299) 58 74 42

Hiking to the top of Quassussuaq This hike follows a small trail to the summit of Mt. Quasussuaq. Those who conquer the summit will be rewarded with unparalleled views of the fjord and the town. No formal rock climbing experience is necessary, just make sure you bring appropriate footgear and a light windbreaker. The experienced guide will be on hand to explain to you the lay of the land: including the area’s rich history and fascinating geologic past.

Level of difficulty: 1

2

Contact info:

14

3

4

5

Duration:

Approx. 3 hours

Season:

May - October

Transport:

On foot

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

Regins Backcountry Bureau - backcountry@regin.gl - Tel.: (+299) 58 74 42


Vandretur rundt om Quasussuaq Denne vandretur tager en rundt om det smukke fjeld Quasussuaq og lader dig komme til at kende en uberørt, tavs vildmark uden at du behøver at vove dig for langt fra hovedstaden. Turen tager gæster over ujævnt terræn, på tværs af en granit klippevæg, der er næsten 4 milliarder år gammel. Den passerer bække og vandløb brusende med frisk, ren drikkevand, og under hele turen er der den spektakulære udsigt over de omkringliggende fjelde og fjorden. Gode ​​travesko eller støvler er et must, samt en let windbreaker jakke og myggespray. En lille let rygsæk anbefales til dine ejendele - og husk at medbringe en vandflaske, så du kan prøve frisk, koldt vand fra en elv. Turen er fysisk krævende, men er dybt berigende for egnet rejsende. Sværhedsgrad: 1

2

3

4

5

Kontaktinfo:

Varighed:

Ca. 5-6 timer

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

På fod

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tlf.: (+299) 529 529

Tupilak Travel - info@tupilaktravel.gl - Tel.: (+299) 31 32 18

Regins Backcountry Bureau - backcountry@regin.gl - Tlf.: (+299) 58 74 42

Hiking around Quassussuaq This hike around the beautiful mountain of Quasussuaq lets you experience pristine, quiet wilderness without venturing too far from the Capital. It takes guests over rugged terrain, across a granite rock face that’s almost 4 billion years old. It passes brooks and streams cascading with fresh, clean, drinkable water, and takes in spectacular views of the surrounding mountains and the fjord. Good walking shoes or boots are a must, as is a light windbreaker jacket and mosquito repellent. A small light rucksack is recommended for your belongings – and remember to bring a water bottle so you can sample fresh, cold water from a mountain stream. The tour is physically demanding, but deeply rewarding for the fit traveller. Level of difficulty: 1

2

3

4

5

Contact info:

Duration:

Approx. 5-6 hours

Season:

May - October

Transport:

On foot

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

Tupilak Travel - info@tupilaktravel.gl - Tel.: (+299) 31 32 18

Regins Backcountry Bureau - backcountry@regin.gl - Tel.: (+299) 58 74 42

15


Ukkusissat på langs Den ultimative udsigtstur i Nuuks umiddelbare bagland.

The ultimate sightseeing tour in Nuuk’s immediate backcountry.

Vi starter med at bestige Ukkusissat der tårner op bag Nuuk-forstaden, Qinngorput, og fortsætter langs fjeldryggen mod nord-øst til kædens højeste punkt (800 meter). Undervejs nyder vi udsigten over Nuuk og øerne, mod Kangerluarsunnguaq fjorden, Kingittorsuaq toppen og gletsjerne, og slutter af med et storslået kig over Nuuk fjorden, og Storø og Sermitsiaq.

We start climbing Ukkusissat which looms behind the suburb of Qinngorput, and continue along the mountain ridge to the northeast towards the chain’s highest point (800 meters). Views of Nuuk, the Kangerluarsunnguaq fiord, Mt. Kingittorssuaq and glaciers, can be enjoyed along the way. The tour ends up with a spectacular view of the Nuuk fiord, and the mountains of Storø and Sermitsiaq.

Turen er meget krævende med 1600 højdemeter fordelt på ca. 20 km i stærkt uvejsomt terræn

The tour is very challenging with 1600 vertical meters spread over approx. 20 km in highly rough terrain

Varighed:

8-12 timer

Duration:

8-12 hours

Sæson:

Maj - Oktober

Season:

May - October

Transport:

Til fods

Transport:

On foot

Sværhedsgrad:

16

Along Ukkusissat

1

2

3

4

5

Level of difficulty:

Kontaktinfo:

Contact info:

Regins Backcountry Bureau - backcountry@regin.gl - Tlf.: (+299) 58 74 42

1

2

3

4

5

Regins Backcountry Bureau - backcountry@regin.gl - Tel.: (+299) 58 74 42


Til tops på Kingittorssuaq Kun 30 minutters sejlads fra Nuuk ligger en af områdets bedste vandretursoplevelser og venter; Kingittorsuaq, hvis spektakulære top kan ses fra hele Nuuk by. Vi sejler med åben jolle og bliver sat af ved den sydlige fod af fjeldet, hvorfra vi begynder opstigningen. Frokosten (som man selv skal sørge for) tager vi et godt stykke oppe af fjeldet med udsigt ned over gletsjeren, inden vi begiver os mod toppen i 1188 meters højde. Nedstigningen foregår på solsiden, på den nord-vestlige side, hvor vi bliver samlet op af jollen. Turen er meget stejl og krævende, med 1.188 højdemeter over ganske få kilometer i stærkt uvejsomt terræn.

To the top of Kingittorssuaq Only a 30 minute boat ride from Nuuk lies one of the area’s best hiking experiences; Kingittorsuaq, whose spectacular peak can be seen from all over Nuuk. We will sail in an open boat and are dropped off at the southern foot of the mountain, from where we begin the ascent. After having gone a good bit up the mountain, and before reaching the top of 1,188 meters, we will sit down and eat lunch (you will have to bring your own lunch pack) while enjoying spectacular views of the glacier. The descent takes place on the sunny side, on the north-west side, where we are picked up by the boat. The ride is very steep and demanding, with a 1,188 vertical meter descent in highly rugged terrain.

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

Varighed:

Ca. 8-10 timer

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

Til fods

5

Kontaktinfo: •

Regins Backcountry Bureau backcountry@regin.gl - Tlf.: (+299) 58 74 42

Level of difficulty: 1

2

3

4

Duration:

Approx. 8-10 hours

Season:

May - October

Transport:

On foot

5

Contact info: •

Regins Backcountry Bureau backcountry@regin.gl - Tlf.: (+299) 58 74 42

17


Vandretur til forrådsklipperne 2 timers vandretur til én af de historiske forrådsklipper, som vore forfædre i generationer har anvendt som lager for deres tørrede fisk og kød indtil 1960’erne. Forrådsklipperne lå altid tæt ved bopladserne, og beliggenheden er meget vigtig og velgennemtænkt; tørt / ingen fugt, utilnærmelig for fugle, ræve og andre vilde dyr. Forrådsklipperne er i dag erstattet af frysere. Deltag på turen og hør mere om vore forfædres forrådsteknikker. • •

Smagsprøver af tørfisk og tørt kød tilbydes under turen Turen starter fra Inuk Hostels. Varighed:

Ca. 2 timer

Sæson:

Hele året

Transport:

Til fods

Sværhedsgrad: 1

2

Kontaktinfo:

3

4

5

Inuk Hostels inukhostels@greennet.gl - Tlf.: (+299) 48 35 35

Hiking trip to prehistoric food stocks at the rock boulders A 2 hours hiking trip to one of the prehistoric food stocks at some rock boulders, which our ancestors, through generations and untill the 1960s, have used for storage of their dried food. Such food stocks have always been placed close to the settlements in thouroughly dry, unapproachable places for birds, foxes and other wild animals. Today the food stocks hav e been replaced by refrigerators and freezers. Join in, in this exiciting and informative excursion about former well organised techniques. • •

18

Tastings of dried meat are included in the product The trip starts from Inuk Hostels. Duration:

Approx. 2 hours

Season:

All year

Transport:

On foot

Level of difficulty: 1

2

Contact info:

3

4

5

Inuk Hostels inukhostels@greennet.gl - Tel.: (+299) 48 35 35


Trails and Tales of Nuuk ”Trails and Tales of Nuuk” er en historisk byvandring der bliver bragt til live igennem en teatermæssig ramme. Publikum bliver draget ind i en dramatisk skildring af livet og hverdagen i Grønland og Nuuk helt tilbage fra Dorset-folket, op gennem kolonitiden til det moderne og traditionsrige Nuuk.

Sværhedsgrad: 1

2

3

Varighed:

Ca. 1 1/2 time

Sæson:

Hele året

Transport:

Til fods

3 unge skuespillere gør historien levende i Kolonihavnens autentiske kulisse.

Kontaktinfo:

Hver forestilling har plads til 40 personer

Trails and Tales of Nuuk ”Trails and Tales of Nuuk” is a historical guided tour in a theatrical setting. The audience is drawn into a dramatic portrayal of everyday life in Greenland and Nuuk where we hear the tales of the Dorset people, the challenges of the colonial period and the thoughts from the modern and traditional Nuuk. 3 young actors makes history come alive as we walk some of the oldest trails in Nuuk in the colonial harbour’s authentic scenography. Each show has room for 40 people.

4

5

Eventværket susanne@eventvaerket.dk - Tlf.: (+299) 29 22 46

Level of difficulty: 1

2

3

4

Duration:

Approx. 1 1/2 hour

Season:

All year

Transport:

On foot

5

Contact info: •

Eventværket susanne@eventvaerket.dk - Tel.: (+299) 29 22 46

19


To-dags selv-guidet vandretur På denne tur, bliver du sat på land ved udgangspunktet for turen (dette vil være på en fredag​​). Fra dette punkt skal du følge en afmærket sti i ca 3 km til den første lejr. Efter en god nats søvn under den store himmel oplyst af stjerner, vil du fortsætte turen til den anden lejr. Denne dag kan du forvente at gå 10 km, som vil tage dig ca 5 til 8 timer. På den sidste dag af turen (søndag) vil du gå til opsamlingsstedet, hvor du vil blive samlet op af en båd. Denne del af turen vil være ca 7 km lang og vil tage dig mellem 4 og 6 timer at gennemføre. Ruten kan variere i hele sæsonen, afhængig af faktorer såsom den smeltende sne og så videre. Ved lejren vil du finde telte, soveposer, køkkengrej og lignende - alt campingudstyr du har brug for, bortset fra fødevarer, som du skal tage med dig af sikkerhedsmæssige årsager. Af sikkerhedsmæssige årsager udstyres du med en satellitsender, så din vandretur kan spores. Systemet indeholder også redningstjenesterne og sender dine koordinater i tilfælde af en nødsituation. Varighed:

2 dage

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

Med båd og til fods

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

5

Kontaktinfo: •

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tlf.: (+299) 529 529

Two-day self-guided hike In this hike you are dropped off by boat at the starting point of the hike (this will be on a Friday). From this point you have to follow a marked path for about 3 km to the first camp. After a good night’s rest under the great sky lit up by stars, you will continue the hike to the second camp. This day you can expect to walk 10 km, which will take you approximately 5 to 8 hours. On the last day of the hike (Sunday) you will walk to the pick-up point where you will be picked up by boat. This part of the hike will be approximately 7 km and will take you between 4 and 6 hours to complete. The route might vary throughout the season, depending on factors such as the melting snow and so forth. At the camp you will find tents, sleeping bags, cooking gear and the like - all the camping equipment you need, except for food which you have to carry with you for safety reasons. For safety reasons you will be provided with a satellite transmitter, so your location can be tracked. The system also incorporates emergency services and sends your coordinates in case of emergency. Duration:

2 days

Season:

May - October

Transport:

By boat and on foot

Level of difficulty: 1

Contact info: •

20

2

3

4

5

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529


Isfjorden med vandretur og kaffemik i Kapisillit Ønsker du at opleve en af ​​de mest iøjefaldende smukke fjorde i Grønland? Dette er turen at gøre det på. Eksponeret for den ærefrygtindgydende natur der er omkring dig, begynder turen med en åben båd, hvor man rejse ind til bunden af den ​​ fantastiske fjord Nuup Kangerlua. Under turen vil du passere fjelde, som er mere end 1.660 meter høje. De fleste af disse majestætiske bjerge er 2-3 milliarder år gamle. Det er også i disse fjelde at, geologer har fundet de første spor af liv på Jorden. Efter cirka 2 timer vil du være nået et område i nærheden af bygden, Kapisillit, en bygde der hovedsagligt beskæftiger sig med fangst og fiskeri. Herfra vil man så gå i land og fortsætte på en vandretur i et smuk fladt terræn. Efter vandreturen til isfjorden er det på tide at vende tilbage til båden og drage videre til Kapisillit hvor vi vil tilbringe en time, i god selskab og med kaffemik. Dette giver dig en unik chance for at møde de lokale og det vil give dig er en forståelse af, hvordan livet er for dem som lever og arbejder hånd i hånd med naturen. Efter stoppet i Kapisillit, vil båden bringe dig tilbage til Nuuk. Hjemrejsen tager omkring 2,5 timer. Varighed:

Ca. 8 timer

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

Med åben båd og til fods

Level of difficulty: 1

2

3

4

5

Contactinfo: •

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

Ice fiord with hike and kaffemik in Kapisillit Do you want to experience one of the most strikingly beautiful fiords in Greenland? This is the tour to do so. Exposed to the awe-inspiring nature around you, the tour begins with an open boat journey to the bottom of the stunning fiord Nuup Kangerlua. During the tour you will pass mountains which are more than 1,660 metres high. The majority of these majestic mountains are two to three billion years old, and some are as old as 3.8 billion years. It is within these rocks that geologists have discovered the oldest known evidence of life on Earth. After approximately 2 hours you will reach an area near, a small fishing and hunting settlement, Kapisillit. Here you will come ashore and go out on a hike that is set in a beautiful and very flat terrain. After the hike to the ice fiord it is time to return to the boat and travel to the settlement Kapisillit, where we will spend an hour in good company and with kaffemik. This gives you a great chance to meet the locals and it will help you to understand how life is for those who live and work close to nature. After the stop in Kapisillit the boat will bring you back to Nuuk. The duration of the return journey is approximately 2 hours.

Duration:

Approx. 8 hours

Season:

May - October

Transport:

By open boat and on foot

Level of difficulty: 1

2

3

4

5

Contact info: •

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

21


look to the skies and be inspired 22


AirZafari Greenland

- Individuelle ture arrangeres på daglig basis

AirZafari Greenland har siden 2010, med base i Nuuk, tilbudt rundflyvningsture med helikopter, og vi kan nu også tilbyde det med fly. Helikopteren er lejet fra AirGreenland. I en AS350 helikopter kan der sidde 5 passagerer. Den kan lande på klipperne nær indlandsisen eller på de lokale bjerge omkring Nuuk for en picnic. Partenavia P68 flyet er et ideelt og meget sikkert 2-motoret propelfly. Flyet tilbyder komfortable siddepladser til 5 passagerer, der alle har et stort vindue for optimal fotomulighed. Hver passager har elektronisk støjdæmpende hovedtelefoner for direkte at kunne kommunikerer med piloten. Hovedtelefonerne giver også en mulighed for at lytte til blød stemnings musik under flyvningen. Partenavia flyet lander på nuværende tidspunkt ikke i bjergene. Derimod dækker flyet et større område for den samme pris. Helikopteren og flyet flyver begge i en højde af 150 meter eller højere, hvorfra man virkelig ser den storslåede natur omkring Nuuk. Begge muligheder giver passagererne en unik platform for at tage billeder og filme den grønlandske natur og dyreliv. Det er først fra luften at man indser størrelsen og skønheden af Nuuks ​​ enorme fjord kompleks. Forskellige dyr såsom hvaler, sæler og ørne er ofte blevet spottet i løbet af turene.

Helikopterture i Nuuk

Sværhedsgrad:

Nuuk Sightseeing (Rundflyvning) Nuuk, Quasussuaq, Ukkusissat, Kigittorsuaq, Kangerluarsunnguaq, Qaqqarsuaq, Arqitsoq ca. 30 min, 5 personer Sermitsiaq Adventure (1 stop/landing, Sermitsiaq) Nuuk, Qoornup Qeqertarsua, Landing ved Sermitsiaq, Nuuk Fjord Ca. 75 min, 5 personer

1

2

3

4

5

Max passagere:

Partenavia: 5 (6 incl. piloten) AS350: 5 (6 incl. piloten)

Transport:

Helikopter og fly

Kontaktinfo: •

AirZafri - book@airzafari.gl - Tlf.: (+299) 22 26 30

De ovenstående ture er blot eksempler. Gæster og agenter er velkomne til at sammensætte deres egen tur baseret på vores timepriser. Fisketure med helikopter er også en mulighed.

23


AirZafari Greenland

- Individual tours made on day-to-day basis

Since 2010, AirZafari Greenland has offered sightseeing flights out of Nuuk by helicopter, and now the company offers tours by airplane. Both options offer passengers a unique platform for taking photos and filming the Greenlandic nature and wildlife. It’s up in the air that one really realizes the enormous size and beauty of the Nuuk fiord complex. Various wildlife such as whales, seals and eagles are often spotted during the tours. The helicopters are rented from AirGreenland. The AS350 helicopter can seat 5 passengers. It can land on the rocks near the icecap or on the local mountains around Nuuk for a picnic. The Partenavia P68 airplane is an ideal and very safe two-engine high wing sightseeing aircraft. It offers comfortable seating for 5 passengers with a big window at each seat for optimum photo opportunity. Each passenger has electronic noise cancelling headsets for direct communication with the pilot. The headset also provides an option to listen to soft music along the flight. At this moment the Partenavia airplane doesn’t land in the mountains. However it does cover a bigger area for the same amount of money. The helicopter and the airplane both fly at an altitude of 150 meters or above, from where one can clearly witness the stunning nature around Nuuk.

Helicopter Tours in Nuuk

Level of difficulty:

Nuuk Sightseeing (Scenic Flights)

1

2

3

4

Nuuk City, Quasussuaq, Ukkusissat, Kigittorsuaq, Kangerluarsunnguaq, Qaqqarsuaq, Aqitsoq approx. 30 min, 5 persons

Max passengers:

Partenavia: AS350:

Sermitsiaq Adventure (1 stop/landing, Sermitsiaq)

Transport:

Helicopter & airplane

Nuuk City, Qoornup Qeqertarsua, Landing at Sermitsiaq, Nuuk Fjord Approximately 75 min, 5 people

Contact info: •

5

5 (6 incl. the pilot) 5 (6 incl. the pilot)

AirZafari - book@airzafari.gl - Tel.: (+299) 22 26 30

The prearranged tours are just examples. Guests and agents are welcome to customize their own tour based on our hourly rates. Fishing tours by helicopter are also an option. 24


connect to nature

25


Langs vestkysten af Grønland Tag en tur med M/S Sarfaq Ittuk - Tættere kommer du ikke den lokale befolkning. I sommerperioden er der en skibsguide, som holder foredrag og laver små byrundture i de mindre byer/bygder. Vi har flere forskellige overnatningsmuligheder, lige fra liggepladser, kupé og til kahyt, med lidt mere private faciliteter. Prøv en af vore nyligt moderniserede kahytter, alle med havudsigt. På skibet er der bl.a. café, agtersalon med panorama vinduer, TV salon og et legerum til børnene. M/S Sarfaq Ittuk lægger til i byerne, Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Qeqertarsuatsiaat, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat, og der vil være ophold her, for rekreativ anvendelse, i hver havn. M/S Sarfaq Ittuk er vores ”hemmelige perle”, som vi gerne vil dele med dig. Vi glæder os til at byde dig velkommen om bord på M/S Sarfaq Ittuk! Sæson, med guide: Sæson, uden guide:

Juni - August September - Maj

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

5

For mere information: •

Arctic Umiaq Line - www.aul.gl - info@aul.gl - Tlf.: (+299) 34 91 90

Along the West coast of Greenland Take a trip with M/S Sarfaq Ittuk - You will not get any closer to the locals than this. During the summer period there is a guide onboard who gives lectures and provide short city tours during the stopovers in small towns/settlements. We have a variety of accommodations, ranging from couchettes and compartments to cabins, which offer more private amenities. Try one of our newly renovated cabins, all with ocean views. On the ship one can find a café, saloon with panoramic windows, TV lounge and children’s playroom. M/S Sarfaq Ittuk has ports of call in Qaqortoq, Narsaq, Paamiut Qeqertarsuatsiaat, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat and Aasiaat and there are small stopovers in each port for recreational use. M/S Sarfaq Ittuk is our ”secret treasure” that we would like to share with you. We look forward to welcoming you on board M/S Sarfaq Ittuk! Season, with guide: Season, without guide:

June - August September - May

Level of difficulty: 1

For more information: •

26

Arctic Umiaq Line - www.aul.gl - info@au.gl - Tel.: (+299) 34 91 90

2

3

4

5


Boattour to the Icefiord ”Kangersuneq” Experience an amazing cruise deep into the fiord of Nuuk. The boat will sail as far as the ice conditions allow, providing views of the amazing ice floes, wildlife and the turquoise sea. Depending on the weather, the boat arrives at the mouth of ”Kangersuneq” after approximately 2 hours of sailing. From here there will be a perfect view of the ”Narsap Sermia” glacier. Contact info:

Level of difficulty: 1

2

3

4

5

*

Tupilak Travel - info@tupilaktravel.gl - Tel.: (+299) 31 32 18

MR Charter - booking@mrcharter.gl - Tel.: (+299) 53 05 31

Duration:

Approx. 7 hours

Touring Greenland* - info@touringgreenland.com - Tel.:(+299) 529 529

Season:

May - October - By cabin boat* All year - By open boat **

Asimut Tours & Camp - krohn@greennet.gl Tel.:(+299) 52 95 65

Sejlads til Isfjorden ”Kangersuneq” Oplev en fantastisk sejltur dybt ind i Nuuk fjorden. Båden sejler så vidt is-forholdene tillader det, og giver en storslået udsigt til de fantastiske isflager, dyreliv og det turkisblå hav. Afhængigt af vejret ankommer man til mundingen af ”Kangersuneq” efter omkring 2 timers sejlads. Herfra får man den perfekte udsigt til ”Narsap Sarmia” gletcheren. Kontaktinfo:

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

5

*

Tupilak Travel - info@tupilaktravel.gl - Tlf.: (+299) 31 32 18

MR Charter - booking@mrcharter.gl - Tlf.: (+299) 53 05 31

Varighed:

Ca. 7 timer

Touring Greenland* - info@touringgreenland.com - Tlf.:(+299) 529 529

Sæson:

Maj - Oktober - Med lukket båd* Hele året - Med åben båd**

Asimut Tours & Camp - krohn@greennet.gl Tlf.:(+299) 52 95 65

27


Fjordsafari Denne båd tur tager en ind i Nuuk’s fjord ”Nuup Kangerlua”. Fokusset for turen er at se og opleve den barske natur, der omgiver Nuuk. Og undervejs kan man opleve fuglelivet og måske endda se hvaler, sæler eller andre dyr langs turen. Sværhedsgrad: 1

2

3

4

Varighed:

Ca. 4 timer

Sæson:

Hele året* Maj - Oktober

Transport:

Med lukket båd

5

Kontaktinfo: •

Tupilak Travel - info@tupilaktravel.gl - Tlf.: (+299) 31 32 18

Touring Greenland* - info@touringgreenland.com - Tlf.:(+299) 529 529

Asimut Tours & Camp - krohn@greennet.gl - Tlf.:(+299) 52 95 65

Fiordsafari This boat tour goes into the fiord of Nuuk ”Nuup Kangerlua”. The focus of the tour is to see and experience the rugged nature that surrounds Nuuk. Along the way one can experience the birdlife and perhaps even see whales, seals or other animals along the tour. Level of difficulty: 1

2

3

4

Duration:

Approx. 4 hours

Season:

All year* May - October

Transport:

By cabin boat

5

Contact info:

28

Tupilak Travel - info@tupilaktravel.gl - Tel.: (+299) 31 32 18

Touring Greenland* - info@touringgreenland.com - Tel.:(+299) 529 529

Asimut Tours & Camp - krohn@greennet.gl - Tel.:(+299) 52 95 65


Isfjord og inuit bygd Oplev en fantastisk sejltur dybt ind i Isfjorden. Vi sejler så vidt isforholdene tillader det. Se de fantastiske isflager, fugleliv og det turkisblå hav. Nyd din sandwich bestående af grønlandske specialiteter (røget hellefisk, laks, røget kød osv.) og drikkevarer (te, kaffe, juice), med en fantastisk udsigt over til Fuglefjeldet, hvor alke, måger og andre havfugle har deres reder. Hvis vi er heldige, kan vi observere havørne i luften over fjorden samt grupper af grønlandssæler, som kan blive opdaget blandt isflager. Vi drager videre til at besøge den nedlagte bygd Qoornoq der ligger ideelt i fjorden. Vi går i land på det smukke sted, hvor du har en chance for at besøge den charmerende og nyrestaurerede Qoornoq kirke, inden vi sejler tilbage til Nuuk.

Ice fiord and inuit village Experience an amazing cruise deep into the Ice fiord. We sail as far as the ice conditions allow it, viewing the amazing ice floes, bird life and turquoise sea. Enjoy a sandwich of Greenland specialties (smoked halibut, salmon, smoked meat etc.) and drinks (tea, coffee, juice) with a wonderful view over the Bird-mountain where razorbills, seagulls and other sea-birds nest. If we are lucky, we might observe white-tailed eagle in flight over the fjord, as well as groups of harp seals, which can be spotted among the ice floes. We go further to visit the abandoned settlement of Qoornoq lying ideally in the fjord. We land in the beautiful settlement where you have a chance to visit the charming and newly restored Qoornoq church before we head back to Nuuk.

Sværhedsgrad: 1

2

3

Varighed:

Ca. 7 timer

Sæson:

Hele året* Maj - Oktober

Transport:

Med lukket båd

4

5

Kontaktinfo: •

Touring Greenland* info@touringgreenland.com - Tlf.: (+299) 529 529

Tupilak Travel - info@tupilaktravel.gl - Tlf.: (+299) 31 32 18

Asimut Tours & Camp - krohn@greennet.gl - Tlf.:(+299) 52 95 65

Level of difficulty: 1

2

3

Duration:

Approx. 7 hours

Season:

All year* May - October

Transport:

By cabin boat

4

5

Contact info: •

Touring Greenland* info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

Tupilak Travel - info@tupilaktravel.gl - Tel.: (+299) 31 32 18

Asimut Tours & Camp - krohn@greennet.gl - Tel.:(+299) 52 95 65

29


Sermitsiaq and its waterfall The boat sails out from Nuuk and you will be able to see the town from the sea. Thereafter the trip goes further into the fiord, through the ”Qoornoq” passage. From here there will be good chances of seeing whales. The boat sails around the island ”Sermitsiaq”, past the nearly vertical walls on the east side and onto the other side of the island where there is view of the top and the glacier. When the boat have arrived at the west side of Sermitsiaq it stops at the waterfall which is always a breathtaking sight. Then it’s home again to Nuuk with more chances of whale sighting on the way back.

Sermitsiaq og dens vandfald Båden sejler ud og om Nuuk og man vil kunne se byen fra søsiden. Herefter sejles der videre ind i fjorden, via ”Qoornoq” passagen. Her vil der være gode chancer for at se hvaler. Så sejler båden om øen ”Sermitsiaq”, forbi de næsten lodrette vægge på østsiden, og om på den anden side af øen hvor der er udsigt til toppen med gletcheren. Når båden er ankommet til vestsiden af Sermitsiaq standses der ved vandfaldet, som altid er et betagende syn. Så går det hjemad igen mod Nuuk stadig med chancen for en hval på hjemvejen.

30

Level of difficulty: 1

2

3

4

Duration:

Approx. 3 hours

Season:

May - October

Transport:

By cabin boat

5

Contact info: •

MR Charter - booking@mrcharter.gl - Tel.: (+299) 53 05 31

Asimut Tours & Camp - krohn@greennet.gl - Tel.:(+299) 52 95 65

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

Varighed:

Ca. 3 timer

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

Med lukket båd

5

Kontaktinfo: •

MR Charter - booking@mrcharter.gl - Tlf.: (+299) 53 05 31

Asimut Tours & Camp - krohn@greennet.gl - Tlf.:(+299) 52 95 65


Sejltur til ”Kangeq” Denne tur starter fra Nuuk og det tager ca 1 time og 45 minutter at sejle med båd til Kangeq. Undervejs kan man dog være heldig at se dyreliv såsom fugle, sæler og hvaler. Hav dit kamera klar, da man aldrig ved hvornår der kommer noget ned fra oven eller bobler op fra under bølgerne! Ved udmundingen af ”Nuup Kangerlua” finder man den nedlagte bygd ”Kangeq”, som har været ubeboet siden 1960-erne. ”Kangeq” er fødestedet for den berømte grønlandske kunstner Aron (1822 - 1969), der malede historier fra de traditionelle myter og legender. Sværhedsgrad: Varighed:

Ca. 4-5 timer

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

Med lukket båd Med åben båd*

1

2

Kontaktinfo:

3

• •

4*

5

Tupilak Travel info@tupilaktravel.gl - Tlf.: (+299) 313218 Touring Greenland* info@touringgreenland.com - Tlf.:(+299) 529 529

Boat tour to ”Kangeq” This tour starts from Nuuk city and takes approximately 1 hour and 45 minutes to travel by boat to Kangeq. Along the way you might be lucky to see wildlife such as birds, seals and whales. Have your camera at the ready, as you never know when one might swoop in from above or peer up from under the waves! The abandoned settlement ”Kangeq” lies at the mouth of ”Nuup Kangerlua”. The settlement has been uninhabited since the 1960s. ”Kangeq” is the birthplace of the famous Greenlandic artist Aaron (1822 - 1969) who painted stories from traditional myths and legends. Level of difficulty: Duration:

Approx. 4-5 hours

Season:

May - October

Transport:

By cabin boat By open boat*

1

2

Contact info:

3

• •

4

*

5

Tupilak Travel info@tupilaktravel.gl - Tel.: (+299) 313218 Touring Greenland* info@touringgreenland.com - Tel.:(+299) 529 529 31


Boat tour to Qooqqut and unforgettable dining experience Departing from Nuuk at 5 pm via open boat provides the perfect opportunity to take in the marvellous natural beauty around you. During the boat journey in the Nuuk Fiord you will have the chance to see some spectacular wildlife. After an hour the boat will arrive at Qooqqut where you will have around 2 1/2 hours to enjoy delicious food in the Qooqqut Nuan restaurant. The chances are high that this restaurant is unlike anything you have experienced before. Situated in an isolated location, the restaurant is surrounded by an awe-inspiring natural landscape as far as the eye can see, with untamed expanses of land and majestic mountains that you’ll definitely want to photograph. Make sure you have a camera with you as this is a dining experience that is guaranteed to delight! If you have a passion for fishing this tour is the perfect opportunity to merge your passion with your taste buds. The trip can be combined with an hour of fishing before arriving at the restaurant and your catch can then be brought to the restaurant where the chef will prepare it as the main course. However, before the fish is delivered to the chef you will need to chop it up in preparation for use. Our guide will show you how to do this and you can take pride in the fact that not only are you eating your own catch but you have learned a valuable preparation skill in the process. After you have savoured a fabulous meal, the boat will depart back to Nuuk at 8:30 pm, with an expected arrival time in Nuuk at 9:30 pm.

Duration:

Approx. 4 hours

Season:

May - October

Transport:

By open boat

Level of difficulty: 1

2

3

4

Contact info: •

32

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

5


Sejltur til Qooqqut med middag på restaurant Der er afrejse fra Nuuk kl 17.00 med åben båd, som giver den perfekte mulighed for at nyde den fantastiske naturlige skønhed omkring dig. Under sejltur inde i Nuuk Fjorden, vil du have chancen for at være vidne til det spektakulære dyreliv. Efter en times sejlads vil båden ankomme til Qooqqut, hvor du vil have omkring 2 1/2 time at nyde lækker mad i Qooqqut Nuan restauranten. Med denne restaurant er chancerne for at du har oplevet noget lignende meget minimale. Beliggenheden er meget isoleret, restauranten er omgivet af en ærefrygtindgydende natur så langt øjet rækker, med utæmmede vidder af land og majestætiske bjerge, som du helt sikkert vil få lyst til at fotografere, så sørg for at have et kamera med dig, da dette er en madoplevelse, der er garanteret til at glæde dig! Hvis du har en passion for fiskeri er denne tur den perfekte mulighed for at forene din passion med dine smagsløg. Turen kan kombineres med en times fiskeri før ankomsten til restauranten og din fangst kan derefter bringes til restauranten, hvor kokken vil forberede det for dig/Jer som hovedret. Men før du kan leverer fisken til kokken skal du gøre den klar så den er lige til at tilberede. Vores guide vil vise dig, hvordan du gør dette, og du kan ikke blot være stolt af, at ikke kun spiser du din egen fangst, men du har tilogmed også lært en værdifuld færdighed forbundet med fiskeri. Når du har indtaget et fabelagtig måltid, vil båden afgår klokken 20.30, med forventet ankomst i Nuuk klokken 21.30.

Varighed:

Ca. 4 timer

Sæson:

May - October

Transport:

Med åben båd

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

5

Kontaktinfo: •

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tlf.: (+299) 529 529

33


Fish&Dish Fish&Dish er en heldags udflugt til Qooqqut med sjovt og spændende fiskeri, samt stor gastronomisk oplevelse. Vi giver os god tid på vej til Qooqqut, så vi kan hilse på eventuelle hvaler, se nærmere på isfjelde, vandfald og særligt smukke steder undervejs. I Qooqqut fjorden kaster vi snørerne ud for at fange rødfisk og torsk. Lige før middag ankommer vi Qooqqut Nuan, hvor vi sørger for at fiskene bliver renset og tilberedt. De friskfangede fisk serveres med tilbehør i restauranten på Hotel Qooqqut Nuan, hvor der også er kaffe og kage indtil vi midt på eftermiddagen sejler derfra, for så at være tilbage i Nuuk sidst på eftermiddagen. Varighed:

Ca. 8 timer

Sværhedsgrad:

Sæson:

Maj - Oktober

1

Transport:

Med lukket båd

Kontaktinfo:

2

3

4

5

Arctic Boat Charter - abc@greennet.gl - Tlf.: (+299) 53 38 80

Fish&Dish Fish & Dish is a day excursion to Qooqqut with fun and exciting fishing and gastronomy. We make sure to take our time on the way to Qooqqut so we can greet any whales there might be along the way, and to take a closer look at the icebergs, waterfalls and beautiful places along the way. In Qooqqut fjord we throw the fishing lines out to catch redfish and cod. Just before midday we arrive at Qooqqut Nuan where we clean the fish and get it prepared. The fresh fish is served with accompaniments in the restaurant of Hotel Qooqqut Nuan, where there is also coffee and cake until the mid-afternoon when we sail away, to return to Nuuk in the late afternoon.

34

Duration:

Approx. 8 hours

Level of difficulty:

Season:

May - October

1

Transport:

By cabin boat

Contact info:

2

3

4

5

Arctic Boat Charter - abc@greennet.gl - Tel.: (+299) 53 38 80


Gold&Fish Gold&Fish er en heldagsudflugt hvor vi sejler ind i fjorden til et ubeskriveligt smukt sted i nærheden af isfjorden, hvor også er masser af smukke isfjelde. Efter halvanden times sejlads ankommer vi ABC’s åbne guldmine hvor halvdelen af deltagerne kommer i land udstyret med hakke, spade og vaskepande, samt naturligvis vejledning i den ædle kunst at vaske guld - vaskeægte naturligt forekommende guld, vel at mærke. Vi kan naturligvis ikke garantere fund af guld, men der er virkelig god sandsynlighed for at finde guld som man kan få med hjem. Den anden halvdel af deltagerne bliver ombord og kommer med hen til fiskestedet lige i nærheden. Her vil vi hale havets guld ombord i form af store flotte rødfisk. Midt på dagen holder vi frokost og holdene bytter, så alle får lejlighed til at prøve både at vaske guld og høste havets (røde) frugter. Sværhedsgrad: 1

2

3

4

5

Kontaktinfo: •

Varighed:

Ca. 8 timer

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

Med lukket båd

Arctic Boat Charter - abc@greennet.gl - Tlf.: (+299) 53 38 80

Gold&Fish Gold & Fish is a day excursion where we sail into the fjord to an indescribably beautiful place near the ice fjord, which also has lots of beautiful icebergs. After half an hour of sailing we arrive at ABC’s gold mine where half of the participants will come ashore and be equipped with a pickaxe, shovel and washing pan and of course guidance in the noble art of panning for gold - and mind you, it is genuine native gold. Obviously, we can not guarantee the discovery of gold, but there is really good chance to find gold. The other half of the participants will stay on board the boat and continue to a fishing spot nearby. Here we will haul gold from the sea in the form of beautiful big redfish. At midday we will have lunch and the teams swap so everyone gets the opportunity to try both gold panning and harvesting the (red) fruits of the sea. Level of difficulty: 1

2

3

4

5

Contact info: •

Duration:

Approx. 8 hours

Season:

May - October

Transport:

By cabin boat

Arctic Boat Charter - abc@greennet.gl - Tel.: (+299) 53 38 80

35


Fishing and barbecue with guide With this tour you can enjoy both food and fishing, through a combination of fishing at open sea and a tasty barbeque. Your guide will bring you by open boat to a good fishing spot in the open sea, and after an hour or two of relaxing fishing surrounded by the beautiful waves, you will sail back to shore with your catch. On land, the guide will prepare your catch in a traditional Greenlandic manner. You can feel proud that you caught your meal (and you know it’s going to taste really good because you caught it!) and in addition you can enjoy your meal in stunningly beautiful surroundings. Depending on the time of year, you may stay outdoors until 2300, enjoying the midnight sun. This is quite an amazing experience if you’ve never been in such conditions before. Duration:

Approx. 4 hours

Season:

May - October

Transport:

By open boat

Contact info:

Level of difficulty: 1

2

3

4

5

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.:(+299) 529 529

Fiskeri og barbecue med guide På denne tur kan du nyde både mad og fiskeri, gennem en kombination af fiskeri på åbent hav og en lækker barbecue. Din guide vil bringe dig via åben båd til et godt fiskested på det åbne hav, og efter en time eller to med afslappende fiskeri omgivet af de smukke bølger, bliver du sejlet tilbage til kysten med din fangst. På land, vil guiden forberede din fangst på traditionel grønlandsk vis. Du kan føle dig stolt over, at du har fanget dit måltid (og du ved, det kommer til at smage ekstra lækkert fordi du har fanget det!) Og derudover kan du nyde dit måltid i utroligt smukke omgivelser. Afhængig af tidspunktet på året, vil du opholde dig udendørs indtil 2300 og nyder midnatssolen. Dette er en ganske fantastisk oplevelse, hvis du aldrig har været i sådanne omstændigheder før. Varighed:

Ca. 4 timer

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

Med åben båd

Kontaktinfo: 36

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

5

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tlf.:(+299) 529 529


Barbecue on your own Barbecues are best when they are done in stunning locations. With this tour you can have such an experience, as a guide will bring you by open boat to a beautiful location along the fjord near Nuuk where you will be able to enjoy a relaxed barbecue on your own. While on the way to the barbecue location you will have time to immerse yourself in the natural splendour of the ocean, so don’t forget a camera as this is a memory you will definitely want to capture. For safety reasons you will be given a satellite transmitter, so that we know exactly where you are and you will be able to call for help if needed. Duration:

Approx. 4 hours

Season:

May - October

Transport:

By open boat

Level of difficulty: 1

2

3

Contact info: •

4

5

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

Barbecue på egen hånd Barbeque er bedst, når det er placeret ved smukke steder. Med denne tur kan du få sådan en oplevelse, da en guide vil bringe dig med åben båd til et smukt sted langs fjorden ved Nuuk, hvor du vil kunne nyde en afslappet barbecue på egen hånd. Undervejs til barbecue stedet, vil du have tid til at fordybe dig i den naturlige pragt af havet, så glem ikke et kamera, da dette er et minde, som du helt sikkert ønsker at se tilbage på. Af sikkerhedsmæssige årsager vil du få udleveret en satellitsender, så vi præcis ved hvor du befinder dig, og du vil være i stand til at tilkalde hjælp, såfremt dette bliver nødvendigt. Varighed:

Ca. 4 timer

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

Med åben båd

Sværhedsgrad: 1

Kontaktinfo:

2

3

4

5

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tlf.: (+299) 529 529


Boat tour to ”Nuup Narsaa” One of the best ways to take in the stunning scenery of Greenland is to view it at your leisure by boat and this is exactly what you will do on this tour. Unlike most of our other tours, this trip is not in the Nuuk Fiord but is south of Nuuk. Your adventure begins with an hour-long boat journey, during which you will travel through a truly breathtaking archipelago towards the abandoned settlement of Nuup Narsaa or Little Narsaq. This small settlement south of the Nuuk Fiord is an abandoned settlement which lies deserted for most of the year. However, from June to October the settlement comes to life thanks to the exuberance of excited children who travel from Nuuk in order to take part in the settlement’s summer camp. During the tour there is the opportunity to spot fantastic wildlife including birds, seals and whales. In addition to nature’s wildlife marvels, on the return journey from Little Narsaq one will pass Akilia Island which contains some of the world’s oldest rock, dating to over three billion years old.

Level of difficulty: 1

2

Sejltur til ”Nuup Narsaa” En af de bedste måder at nyde den fantastiske natur i Grønland er at se på en sejltur. I modsætning til de fleste af vores ture, så går denne tur ikke ind i Nuuk Fjorden, men lige syd for Nuuk. Dit eventyr begynder med en sejltur, ca. en time lang, hvor du vil rejse gennem en virkelig betagende skærgård mod den nedlagte bygd Nuup Narsaa eller Lille Narsaq. Denne lille bygd, lige syd for Nuuk Fjorden, er en forladt bygd der ligger ødet hen det meste af året. Men fra juni til oktober bliver bygden bragt til live igen og fyldt med en overflod af begejstrede børn, der rejser fra Nuuk for at deltage i sommerlejr. Under turen er der mulighed for at spotte fantastisk dyreliv, herunder fugle, sæler og hvaler. Ud over naturens vidundelige dyreliv, man på hjemrejsen fra lille Narsaq passere Akilia øen, som indeholder nogle af verdens ældste sten, som kan dateres tilbage tre milliarder år.

Sværhedsgrad: 3

4

5

1

2

3

4

Duration:

Approx. 4 hours

Varighed:

Ca. 4 timer

Season:

May - October

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

By open boat

Transport:

Med åben båd

5

Contact info:

Kontaktinfo:

• Touring Greenland info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

• Touring Greenland info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529


experience our fastmoving metropolis

39


Transfer service Afhentning og kørsel tilbydes gæster som ankommer til Nuuk. Vi møder jer i lufthavnen eller på Atlantkajen i Nuuk og kører jer til jeres bestemmelsessted i enten bil eller bus. Min. 2 personer eller betaling for 2 personer. Sæson:

Hele året

For at bestille eller mere info: •

bmg greenland grace@greennet.gl Tlf.: (+299) 48 25 05 / (+299) 32 30 83

Tupilak Travel info@tupilaktravel.gl - Tlf.: (+299) 31 32 18

Transfer service Pick-up and transportation for visitors arriving to Nuuk. We will meet you at the airport or the harbour and drive you to your destination in town either by car or by bus. Minimum two persons or payment for two persons. Season:

All year

For booking or more info:

40

bmg greenland grace@greennet.gl Tel.: (+299) 48 25 05 / (+299) 32 30 83

Tupilak Travel info@tupilaktravel.gl - Tel.: (+299) 31 32 18


Panorama byrundtur En to-timers tur i Grønlands hovedstad, i fortiden og nutiden. Historiske, maleriske kvarterer og moderne bygninger der ligger side om side i denne næsten 300-år gamle by, den største i Grønland. En erfaren guide vil besvare spørgsmål og give fascinerende indblik i Nuuks historie, arkitektur og levevis.

Sværhedsgrad: 1

2

3

Varighed:

Ca. 2 timer

Højdepunkterne omfatter fire foto stops med panoramaudsigt over fjorden, besøg til industrihavnen, lystbådehavnen, og både de gamle og nye universitetsområder som huser Grønlands universitet.

Sæson:

Hele året

Transport:

I bil

Turen går også forbi butikkerne i byens centrum, og ender ved den gamle Kolonihavn, stedet for Grønlands Nationalmuseum.

Kontaktinfo:

Turen giver et godt indtryk af det samlede omfang af Nuuk, noget der ikke umiddelbart fremgår af en spadseretur omkring den gamle havn og byens centrum.

4

5

bmg greenland grace@greennet.gl - Tlf.: (+299) 48 25 02 / (+299) 32 30 83

Tupilak Travel info@tupilaktravel.gl - Tlf.: (+299) 31 32 18

Panoramic city tour A two hour tour of Greenland’s capital, past and present. Historic, picturesque neighbourhoods and modern buildings nestle side by side in this almost 300-year-old city, the largest in Greenland. An experienced guide will field questions and offer fascinating insights into Nuuk’s history, architecture and way of life.

Level of difficulty: 1

2

3

Duration:

Approx. 2 hour

Highlights include four photo stops with panoramic views of the fiord, visits to the main harbour, the marina, and the old and new campuses of the University of Greenland.

Season:

All year

Transport:

By car

The tour also takes you past the shops in the centre of the city, concluding at the Old Colonial Harbour, site of the National Museum of Greenland.

Contact info:

The tour provides a good impression of the overall scale of Nuuk, something not immediately apparent from a wander around the Old Harbour and the city centre.

4

5

bmg greenland grace@greennet.gl - Tel.: (+299) 48 25 02 / (+299) 32 30 83

Tupilak Travel info@tupilaktravel.gl - Tel.: (+299) 31 32 18

41


Byrundtur i bus Turen starter ved havnen, hvor turisten vil mødes med guiden. Herefter går man samlet op til nærmeste offentlige busstoppested. Undervejs får man historien om havnen og dens tilhørende industri.

The tour begins at the harbor, where you will meet up with the guide. Then the group walks up the nearest public bus stop. Along the way you will get to hear the story of the harbor and its associated industries.

Man kører herefter med den offentlige bus, sammen med de lokale, rundt i Nuuk og dens til-hørende forstæder og hører her om dens udvikling gennem tiden. Man stiger af i Nuussuaq, hvor man tager ned til svømmehallen Malik (betyder ”bølge”). Herfra tager man endnu en bus videre til den nyeste forstad, Qinngorput.

Then you will take the public bus, along with the locals, around Nuuk and its related suburbs and hear about its evolution through time. You will step off the bus in Nuussuaq where you go down to the swimming pool Malik (meaning ”wave”). From there you will take another bus on to the newest suburb Qinngorput.

Efter en udstigning inde i bycentrum og en mindre byvandring, afsluttes turen i kulturhuset Katuaq’s café ”Café Tuaq”.

After disembarking the bus and learning about the city center. The tour ends at the cultural center’s ”Café Tuaq”.

Varighed:

Ca. 1 1/2 time

Duration:

Approx. 1 1/2 hour

Sæson:

Hele året

Season:

All year

Transport:

Til fods og i bus

Transport:

On foot and by bus

Sværhedsgrad: 1

42

City tour by bus

2

Level of difficulty: 3

4

5

1

2

Kontaktinfo:

Contact info:

Tupilak Travel info@tupilaktravel.gl - Tlf.: (+299) 31 32 18

3

4

Tupilak Travel info@tupilaktravel.gl - Tel.: (+299) 31 32 18

5


adapt to na tu re

43


Fisketure Vi tilbyder mulighed for at fiske i Grønland, enten med båd eller helikopter. Vi kender fiskeområderne her i regionen, og arrangerer gerne ture varierende fra 1 dag til en hel uge. Lokationen afhænger af hvad du gerne vil fiske efter - det kunne være Fjeldørred, Laks, Torsk eller Hellefisk! Varighed:

-

Sæson:

Hele året

Transport:

Enten med helikopter eller båd

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

5

Kontaktinfo: •

Greenland Extreme - arne@greenlandextreme.com - Tlf.: (+299) 55 45 00

Fishing trips We offer fishing in Greenland by boat or helicopter. We know fishing spots around the region, and are happy to make trips from one day to one week long. Location depends on what you are looking to fish - be it arctic char, salmon, cod or halibut! Duration:

-

Season:

All year

Transport:

Either by helicopter or boat

Level of difficulty: 1

2

3

4

5

Contact info: •

44

Greenland Extreme - arne@greenlandextreme.com - Tel.: (+299) 55 45 00


Fishing Tours Several outfitting companies offer fishing trips for fish like halibut, big cod, redfish and arctic char. With a little more patience it is possible to catch huge spotted wolfish, Greenland halibut and salmon. High quality fishing gear is available onboard.

Fisketure Adskellige outfitting firmaer tilbyder specimenfiskeri efter fisk såsom helleflynder, torsk, rødfisk og fjeldørred. Med lidt mere tålmodighed kan der også fiskes efter store plettet havkat, hellefisk og laks. Fiskegrej i høj kvalitet kan lånes efter aftale.

Level of difficulty:

1

2

3

4

5

Duration:

3 - 14 hours or several days with camping or in a cabin

Season:

May - October

Transport:

By cabin boat

Contact info: •

Arctic Guide Fishing - info@ameralik.com - Tel.: (+299) 25 42 00

Asimut Tours & Camp - krohn@greennet.gl - Tel:(+299) 52 95 65

Sværhedsgrad:

1

2

3

4

Varighed:

3 - 14 timer eller flere dage i telt eller hytte

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

Med lukket båd

5

Kontaktinfo: •

Arctic Guide Fishing - info@ameralik.com - Tlf.: (+299) 25 42 00

Asimut Tours & Camp - krohn@greennet.gl - Tlf.:(+299) 52 95 65

45


Deep sea fishing tour This tour offers four hours of ”relaxation” complete with a guide who will take you to fishing spots known to have a variety of fish such as redfish, cod, and even salmon. Not only can you enjoy a day at sea fishing. If you are lucky you might even spot humpback whales or other sea creatures such as Harp seals. There is also a chance to get close to icebergs, so don’t forget to bring a camera to capture the stunning natural landscape and animals around you. Duration:

Approx. 4 hours

Season:

May - October

Transport:

By open boat

Level of difficulty: 1

2

Contact info: •

3

4

5

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

Dybhavsfisketur Denne tur giver dig 4 timers komplet ”afslapning” med en guide, der vil tage dig til fiskesteder som har en række forskellige fisk som rødfisk, torsk, og endda laks. Ikke alene kan du nyde en dag på havet med fiskeri, men hvis du er heldig, kan du spotte pukkelhvaler eller andre havdyr såsom grønlandssæler. Der er også mulighed for at komme tæt på isbjerge, så glem ikke at medbringe et kamera til at fange den fantastiske natur og dyr omkring dig.

46

Varighed:

Ca. 4 timer

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

Med åben båd

Sværhedsgrad: 1

2

Kontaktinfo: •

3

4

5

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tlf.: (+299) 529 529


Fishing for Arctic char Get ready to set sail as your guide will take you via open boat to different places near Nuuk where Arctic Char are known to frequent. These places make for great fishing. You can fish for Arctic Char that weigh up to five to six kg, all within the most fantastic surroundings. Typically people fish for Arctic char at the mouths of rivers or at the boundary between rivers and lakes. As a rule, char are found where the concentration of food is greatest, the water is deep enough to cover their dorsal fins, and where the water is relatively still. Depending on how far into the fishing season you are, you may have to walk quite a long way upriver to find the best fishing spots. You can get so close to the fish that you may be able to catch them with your bare hands after a short lesson. Although we cannot guarantee the size and amount of your catch, nor how successful your trip will be, you can be sure that the experience will be one to treasure for the rest of your life. Duration:

Approx. 8 hours

Season:

July - August

Transport:

By open boat

Level of difficulty: 1

2

Contact info:

3

4

5

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

Lystfiskeri tur Gør klar til at sætte sejl da din guide vil tage dig med åben båd til forskellige steder i nærheden af Nuuk, ​​ hvor fjeldørreder er kendt for at frekventere. Disse steder udgør nogle af de fantastiske steder for lystfiskeri. Du kan fiske efter fjeldørreder, der vejer op til 5 til 6 kg, alle inden for de mest fantastiske omgivelser. Typisk fisker folk efter fjeldørred ved udmunding af floder eller ved grænsen mellem floder og søer. Som regel er fjeldørred der, hvor koncentrationen af ​​føde er størst, hvor vandet er dybt nok til at dække deres rygfinner, og hvor vandet er forholdsvis stille. Afhængigt af hvor langt ind i fiskeri sæsonen du er, kan du være nødsaget til at gå ganske langt op ad floden for at finde de bedste fiskepladser. Du kan komme så tæt på fisk, som du kan være i stand til at fange dem med dine bare hænder efter en kort lektion. Selvom vi ikke kan garantere størrelsen og mængden af din ​​ fangst, eller hvor vellykket din rejse vil være, så kan du være sikker på, at erfaring vil være en til at værdsætte for resten af dit liv. Varighed:

Ca. 8 timer

Sæson:

Juli - August

Transport:

Med åben båd

Sværhedsgrad: 1

2

Kontaktinfo:

3

4

5

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tlf.: (+299) 529 529

47


Fisketure ved - nordsiden af Oriartorfik Lige nord for Oriartorfik, der ligger syd for storøen, er der et sted med masser af rødfisk og torsk. Båden sejler fra Nuuk direkte ind til det gode fiskested. Herfra fiskes der efter rødfisk og torsk i et par timer og derefter sejles der hjem til Nuuk igen. Der er næsten fangstgaranti, det eneste problem man kan støde på her er hvis der er for mange små torsk, så kan det være svært at komme ned til rødfiskene som holder til ved bunden. Hvis det sker er der andre muligheder i nærheden Varighed:

Ca. 4 timer

Sværhedsgrad:

Sæson:

Maj - Oktober

1

Transport:

Med lukket båd

2

3

4

5

Kontaktinfo: •

MR Charter - booking@mrcharter.gl - Tlf.: (+299) 53 05 31

- mundingen af Qooqqut Lige før man drejer ind ved Qooqqut er der et vandfald hvor man kan fange både torsk og rødfisk. I 2011 blev der her fanget nogle af de største rødfisk på mellem 3 og 4 kg. Enkelte ture var der op til 4-6 store fisk ombord, men det sker ikke hver gang. Det kan ske at der er for stærk vind og at båden driver for hurtigt. Hvis det er tilfældet kan man sejle helt ind i Qoqqut fjorden og fiske ved rødfiskestedet derinde Varighed:

Ca. 5 timer

Sværhedsgrad:

Sæson:

Maj - Oktober

1

Transport:

Med lukket båd

2

Kontaktinfo: •

48

MR Charter - booking@mrcharter.gl - Tlf.: (+299) 53 05 31

3

4

5


Fishing at - the north side of Oriartorfik Just north of Oriartorfik, located south of Storøen, there is a place with plenty of redfish and cod. The boat sails from Nuuk directly to the good fishing spot. From there, we will fish for redfish and cod for a few hours and then sail home to Nuuk again. The catch is almost guaranteed, the only problem one may encounter here is that it could get hard to reach the redfish that are dwelling at the seabed if there are too many of the small cods around. If that is the case, there are other opportunities in the vicinity Duration:

Approx. 4 hours

Level of difficulty:

Season:

May - October

1

Transport:

By cabin boat

2

3

4

5

Contact info: •

MR Charter - booking@mrcharter.gl - Tel.: (+299) 53 05 31

- the mouth of Qooqqut Just before the turn in to the Qoqqut bay there is a waterfall where the fishing oppotunities for cod and redfish are really good. In 2011, some of the biggest redfish, weighing between three and four kg, were caught here. During some trips there were up to four to six big fish on board, but it does not happen every time. It may happen that there is strong wind which causes the boat to drift too fast. If it is the case the boat will sail into the Qoqqut bay and fish at the Redfish spot there Duration:

Approx. 5 hours

Season:

May - October

Transport:

By cabin boat

Level of difficulty: 1

2

3

4

5

Contact info: •

MR Charter - booking@mrcharter.gl - Tel.: (+299) 53 05 31

49


Trofæjagt Grønland Extreme tilbyder trofæjagt på rensdyr. Der er to måder at komme til jagtområderne på, enten med helikopter eller båd. Nuuks kyst og fjorde byder på spektakulære landskaber og fremragende jagt til alle uanset hvilken jægererfaring man har. Varighed:

3 dage

Sæson:

Juli - September

Transport:

Enten med helikopter eller båd

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

5

Kontaktinfo: •

Greenland Extreme - arne@greenlandextreme.com - Tlf.: (+299) 55 45 00

Trophy hunting Greenland Extreme offers trophy hunting for reindeer. There are two ways to get to the hunting areas, either by helicopter or boat. The coast and fiords nearby Nuuk offer spectacular scenery and excellent hunting for every level of hunter. Duration:

3 days

Season:

July - September

Transport:

Either by helicopter or boat

Level of difficulty: 1

3

4

5

Contact info: •

50

2

Greenland Extreme - arne@greenlandextreme.com - Tel.: (+299) 55 45 00


Hunting tour with a local Since the first wave of immigration via Thule around 4000 to 5000 years ago, the Inuits in Greenland have been dependent on nature’s resources in the form of fish, birds, land mammals and marine mammals. Hunting and fishing have therefore always been a question of survival in a country in which the summer is short and the climate unsuitable for effective farming. This tour provides authentic insight into the daily life of a Greenlandic hunter and fisherman (more often than not, they are both). In this tour you will experience the way in which hunters hunt at sea. When going hunting you have to remember that this is a part of daily life in Greenland - not all the meat in Greenland homes comes from supermarkets. The people of Greenland are close to nature and view themselves as a natural part of the food chain. Duration:

Approx. 6 hours

Level of difficulty:

Season:

May - October

1

Transport:

By open boat

2

3

4

5

Contact info: •

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

Jagttur med lokal fanger Siden den første bølge af indvandring via Thule omkring 4000 til 5000 år siden, har inuitter i Grønland været afhængige af naturens ressourcer i form af fisk, fugle, landpattedyr og havpattedyr. Jagt og fiskeri har derfor altid været et spørgsmål om overlevelse i et land, hvor sommeren er kort og klimaet uegnet til effektivt landbrug. Denne tur er virkelig en autentisk tur, der giver stor indsigt i en grønlandsk fanger og fisker’s daglige liv (oftest, de er de begge dele). På denne tur vil du opleve den måde, hvorpå jægere jager på havet. Når du går på fangst du skal huske, at dette er en del af dagligdagen i Grønland - ikke alt kødet i de grønlandske hjem kommer fra supermarkeder. Befolkningen i Grønland er tæt på naturen og ser sig selv som en naturlig del af fødekæden. Varighed:

Ca. 6 timer

Sværhedsgrad:

Sæson:

Maj - Oktober

1

Transport:

Med åben båd

2

3

4

5

Kontaktinfo: •

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tlf.: (+299) 529 529

51


be a pioneer 52


Greenland Extreme er det eneste grønlandsk baseret heliskiing selskab - man kan derfor med god samvittighed sige, at Grønland Extreme er vokset op i dette uberørt landskab og kender dermed også terrænet og sneforholdene bedre end nogen anden i branchen. Greenland Extreme har mange års erfaring med heliskiing i fjerntliggende og ødet områder. Grønland byder på verdensklasse sne, muligvis den bedste polare puddersne man kan få (corn snow). Landskabet hvorfra Greenland Extreme opererer fra er en magisk – Udsigten til havet fra toppene vil tage pusten fra enhver. Heliskiing kan bookes i en varighed på én dag (7 runs) eller en uge, ved de lange ture vil basen være en bygd tæt på Nuuk. Varighed:

1 dag eller 1 uge

Sværhedsgrad:

Sæson:

Februar - April

1

Transport:

Med helikopter og på ski

2

3

4

5

Kontaktinfo: •

Greenland Extreme - arne@greenlandextreme.com - Tlf.: (+299) 55 45 00

Heliskiing Greenland Extreme is the only Greenlandic based heliskiing company. The company has not only experience but also credentials as a certified heliskiing guide. Greenland Extreme has grown up in this pristine backcountry and knows the terrain and snow conditions better than anyone in the business. Greenland Extreme has many years of experience with heliskiing in remote and wild areas. Greenland offers world-class snow, possibly the best polar powder snow you can get. The scenery where Greenland Extreme operates is magical – the view on the ocean from the peaks will simply take your breath away. Heli-skiing can be booked for durations of one day (7 runs) or one week, the week long trips are based out of a settlement near Nuuk. Duration:

1 day or 1 week

Level of difficulty:

Season:

February - April

1

Transport

By helicopter and on ski

2

3

4

5

Contact info: •

Greenland Extreme - arne@greenlandextreme.com - Tel.: (+299) 55 45 00

53


explorer our colourful capital 54


Grønlandsk grill- og kogested At bo i ”Inuk Hostels” er i sig selv en stor kulturel oplevelse. Smukt beliggende med udsigt ud mod byens vartegn - øen med det smukke store fjeld - ”Sermitsiaq”, som betyder ’fjeldet med et stykke is’ (gletcher) samt ud mod det enorme fjordkompleks ”Nuup Kangerlua” med adskellige isbræer i bunden af fjorden. Med den smukke udsigt foran sig, grilles der på sten og tilberede mad på traditionel vis over stenkogestedet. Dette foregår lige udenfor ”Inuk Hostels”. Specielle grønlandske råvarer, såsom ammassaat (lodder), ørred, sælkød og/eller rensdyrkød, blive skåret i små bidder og tilberedt. Her bliver fortalt om grønlandske råvarer og om planternes betydning i madlavningen fra ældre tid. Varighed:

1 time

Sæson:

Maj - Oktober

Kontaktinfo:

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

5

Inuk Hostels - inukhostels@greennet.gl - Tlf.: (+299) 48 35 35

Cooking and Barbecueing on the rocks To stay at the ”Inuk Hostels” is in itself a great cultural experience. Beautifully situated with a view of two of the city’s landmarks: the island with the beautiful high mountain - ”Sermitsiaq” which means ’the mountain with a piece of ice’ (glacier) and the enormous fjord complex”Nuup Kangerlua”, home to numerous glaciers. While watching the beautiful view, we will barbecue on stones and cook the food traditionally over a small bonfire with a large thin rock on top. This takes place just outside ”Inuk Hostels”. Special Greenlandic ingredients such as ammassaat (capelin), trout, seal meat and/or reindeer meat will be cut into small pieces and cooked. One will learn about the importance of Greenlandic ingredients and plants in cooking. Knowledge passed down from the old days. Duration:

1 hour

Season:

May - October

Contact info:

Level of difficulty: 1

2

3

4

5

Inuk Hostels - inukhostels@greennet.gl - Tel.: (+299) 48 35 35

55


Atammik boat tour and multi-day stay Whenever you visit a place as a tourist, the chances are that you’ll find no shortage of tourist-designated areas and activities. Now there’s no denying that these can offer an entertaining way to pass the time on your trip but often they only present a very specific viewpoint of the location you are in – namely, the part that is catering to outsiders. If you really want to discover what a place is like, the best way to do so is to experience it as a local would. If this is the kind of genuine connection and understanding you are seeking, the Atammik tour offers first-hand experience with three days of daily life in a small Greenlandic settlement. During your stay you will discover a way of life that is probably vastly different from your own. The memories and experiences you will have by the end of the trip will be something to treasure when you are back home and will hopefully help you to relax and unwind even when you are miles away from the small settlement that provided those cherished memories. The boat trip which lasts 2 1/2 hours will travel through a mix of narrow straits and open ocean. Along the way you might encounter whales frolicking in the water or eagles and foxes in search of food along the coastline. Have your camera close to hand because you never know what delightful creature might make an appearance. Atammik is a typical Greenlandic settlement and one that only sees a few tourists each year. The 250 inhabitants make a living by hunting and fishing. They don’t get a lot of guests so be prepared to be the center of attention! There is a small shop in which you can buy everything from a loaf of bread to a hunting rifle. However, this trip is about being disconnected from the world at large. Find a sunny spot out of the wind where you can read a good book and enjoy one of the last places on Earth where the minutes extend leisurely after one another without the frenzy of city living and there’s plenty of time to do nothing at all except relax. Let the cares and stresses of your work and life back home fade away and instead focus on the here and now, surrounded by the truly magnificent natural landscape. Alternatively take a stroll through Atammik with its cheerful, brightly colored houses and let the charming calm of the settlement wash over you. Converse with the locals and discover the joy of “you time” free from distractions and worries. An important note! The price of the tour covers the transport and the accommodation. Food is not included. You can bring your own food or you can buy it in the settlement’s small shop. Level of difficulty: Duration: Season: Transport:

56

3 days and 2 nights,

1

(We can arrange 1 day tour to the settlement as well)

May - October By open boat

2

3

4

5

Contact info: •

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529


Atammik seljtur og fler-dages ophold Når man besøger et sted som turist er chancerne for, at du vil finde en udpræget turistdestination med masser af aktiviteter, meget stor. Der ingen tvivl om, at disse ting kan tilbyde en god og underholdende måde at fordrive tiden på din rejse, men ofte udgør de kun et meget specifik syn på det sted du er - nemlig den del, der er sat i verden for at blive præsenteret for udeforstående. Hvis du virkelig ønsker, at opdage hvordan stedet reelt er, er den bedste måde at gøre dette ved at opleve det som en lokal ville. Hvis dette er den slags reel forbindelse og forståelse du søger, er Atammik turen, din vej til førstehånds indtryk som varer over 3 dage og som foregår i dagligdagen i en lille grønlandsk bygd. Under dit ophold vil du opdage en livsform og -anskuelse, der sandsynligvis er meget forskellige fra den du kender. De minder og oplevelser du vil have i slutningen af ​​turen er alt sammen noget som du vil værdsætte når du er hjemme igen. Og forhåbentlig vil det hjælpe dig med at slappe af, og slappe af selv når du er langt væk fra den lille bygd der gav dig disse dyrbare minder. Under sejlturen, der varer 2 1/2 time, går rejsen gennem en række smalle stræder og det åbne hav. Undervejs kan man være heldig og støde på alt fra hvaler der boltre sig i vandet til ørne og ræve der søger efter føde langs kysten. Hav dit kamera lige ved hånden, for du ved aldrig hvad der kunne dukke op. Atammik er en typisk grønlandsk bygd. De ser kun et par turister hvert år. De 250 indbyggere der bor i bygden lever af jagt og fiskeri. Da de får ikke en masse gæster, så kan man godt berede sig på at være centrum for opmærksomhed! Der er en lille butik, hvor du kan købe alt fra brød til jagt riffler. Men denne tur går på at være afskåret fra den store verden. Så find et solrigt sted, væk fra vinden, hvor du kan læse en god bog samtidig med at du kan nyde en af ​​de sidste steder på Jorden, hvor minutterne stille og roligt tikker forbi uden nogen indflydelse af det vanvittige byliv, og der er masser af tid til ikke at gøre noget som helst andet end at slappe helt af. Lad al din stress og bekymringer blive derhjemme og blegne, og i stedet fokusere på det i nuet, omgivet af den storslåede natur. Alternativt kan du tage en spadseretur gennem Atammik, blandt dens muntre, farvestrålende huse, og lad dens charmerende ro skylle ind over dig. Snak med de lokale og opdage glæden ved at have lidt ”alene-tid”, fri for alle distraktioner og bekymringer. En vigtig bemærkning! Prisen for turen omfatter transport og indkvartering. Fødevarer er ikke inkluderet. Du kan medbringe egen mad eller du kan købe det i den lille butik. Sværhedsgrad: Varighed: Sæson: Transport:

3 dage og 2 nætter

1

(vi kan også arrangerer en 1-dags tur til bygden)

Maj - Oktober

Kontaktinfo:

Med åben båd

2

3

4

5

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tlf.: (+299) 529 529

57


Kapisillit via lukket og åben båd Denne tur er en oplevelse for livet, hvor du vil komme til at opleve livet i en lille bygd i Nuuk. Du vil føle næsten som om du er at trådt tilbage i tiden, da bygden kun har en butik, hvor du kan købe alle mulige ting, lige fra baby bleer til kanel til våben! Tempoet i livet i Kapisillit er langsom, så du får en stor chance at tage en pause fra dit daglige liv og til at koble af og slappe af. Transporten til Kapisillit er en kombination af en lukket båd og en åben båd. Bådturen tager ca 3 timer afhængigt af vejret. På denne tur er du på egen hånd i bygden i 3 til 4 dage. Men du behøver ikke bekymre dig om at være strandet med ingen steder at sove! Vi kan hjælpe dig med at arrangere overnatning i B & B eller et lille hus. Bygden er et fangst og fiskeri samfund, der ligger dybt inde i den smukke Nuuk Fjord, ca 75 km fra Nuuk. Navnet Kapisillit betyder direkte oversat ”laks” og det hentyder til det faktum, at en elv nær bygden er Grønland eneste gydeplads for laks. Området er perfekt til fiskeri og vandreture. Hvis du er interesseret i at vandre, den mest populære trek er uden tvivl den rute, der fører til kanten af ​​Kangersuneq fjorden.

Ikke inkluderet: •

Overnatning i Kapisillit

Forplejning vi kan arrangere B&B overnatning for 400-800 Dkk.

Varighed:

Ca. 3 - 4 timer sejlads begge veje Man kan være i bygden så længe man ønsker

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

Med både åben og lukket båd Sværhedsgrad:

Kontaktinfo: •

58

1

2

3

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tlf.: (+299) 529 529

4

5


Kapisillit via closed and open boat This tour is an experience of a lifetime where you will get to see life in a small settlement outside of Nuuk. You will feel almost as if you are stepping back in time, as the settlement only has one shop where you can buy all sorts of things, ranging from baby diapers to cinnamon to guns! The pace of life in Kapisillit is slow, giving you a great chance to take a break from your daily life and to unwind and relax. The transport to Kapisillit is a combination of closed boat and open boat. The boat tour takes about three hours depending on the weather. In this tour you are on your own in the settlement for three to four days. However don’t worry about being stranded with nowhere to sleep! We can help you arrange accommodation in a B&B or a small house. The village is a hunting and fishing community that dwells deep in the beautiful Nuuk Fjord, about 75 km from Nuuk. The name Kapisillit directly translated means “salmon” and it alludes to the fact that a river near the settlement is Greenland’s only spawning ground for salmon. The area is perfect for fishing and hiking. If you’re keen to hike, the most popular trek is undoubtedly the route that leads to the edge of the Kangersuneq fjord.

Not included: •

Accomodation in Kapisillit

Food we can arrange a stay at a B&B for additional 400-800 Dkk.

Duration:

Approx. 3-4 hours of boat travel both ways You can stay in the settlement for as long as you wish

Season:

May - October

Transport:

By both open and cabin boat Level of difficulty: 1

2

3

4

5

Contact info: •

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

59


Byrundvisning på cykel - kort byrundvisning På denne 2-timers cykeltur komme du til at få spændende oplysninger om historie, fortidens og nutidens kultur i Nuuk, sammen med chancen for at se Nuuk’s smukke arkitektur, mens vinden blæser gennem dit hår. Din guidet tur vil tage dig forbi byens centrum, butikkerne, charmerende kvarterer og varieret arkitektur og til slut den gamle havn, hvor du vil se Grønlands nationale museum. Undervejs vil du også se Parlamentet og byrådssalen. Din guide er en god kilde til information og indsigt i fortid og nutid i Nuuk, så stil spørgsmål, hvis du har dem! Også glem ikke at medbringe et kamera, da der vil være mange seværdigheder du vil ønske at fange, og der vil være stop undervejs på turen så du skal ikke bekymre dig om at balancere usikkert og slingrende ned ad gaden, hvor du forsøger at tage uskarpe billeder af seværdigheder susende forbi! Varighed:

Ca. 2 timer

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

På cykel*

*Cykler vil blive udleveret førend turen

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

5

Kontaktinfo: •

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tlf.: (+299) 529 529

- lang byrundvisning Denne fire timer lange tur giver en fantastisk kombination af sjov, fitness og fascinerende fakta. Ledsaget af en guide, vil du lære om Nuuk’s arkitektur, historie og levevis, mens du kører rundt i byen. Din tid med guiden er en fantastisk mulighed for at finde ud af mere om kulturen, politiske holdninger og de lokales dag-til-dag liv i Nuuk, så stil spørgsmål, hvis du har dem, da de altid er velkomne! Du vil passere centrum og dens butikker og slutte af på Kolonihavnen, hvor du vil finde Grønlands nationale museum. Samt vil du passere det arkitektoniske prisbelønnede swimmingpool, Naturinstituttet og Universitetet. Et højdepunkt på turen er mulighed for at se forstadsområderne Nuussuaq og Qinngorput. Denne tur giver dig masser af tid til at tage fotos og med den fantastiske panoramaudsigt over fjorden, vil du huske at sikre, at du medbringer dit kamera! Varighed:

Ca. 4 timer

Sæson:

Maj - Oktober

Transport:

På cykel*

*Cykler vil blive udleveret førend turen

60

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

5

Kontaktinfo: •

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tlf.: (+299) 529 529


City tours by bike - short city tour On this 2-hour bike ride one will learn facinating information on the history, past and present culture of Nuuk, while seeing beautiful architecture as the wind ruffles through your hair. Your guided tour will take you past the city centre, shops, charming neighbourhoods and diverse architecture and will conclude at the Old Harbour where you will see the National Museum of Greenland. Along the route you will also see the Parliament and City Hall. Your guide is a friendly source of information and insights into the past and present within Nuuk, so ask questions if you have them! Also don’t forget to bring a camera as there will be many sights you’ll want to capture and there will be stops along the tour so don’t worry about balancing precariously and wobbling down the street as you attempt to take blurry images of the sights whizzing past! Duration:

Approx. 2 hours

Season:

May - October

Transport:

By bike*

*Bikes will be provided prior to the tour

Level of difficulty: 1

2

3

4

5

Contact info: •

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

- long city tour This four- hour long tour provides a great combination of fun, fitness and fascinating facts. Accompanied by a guide, you will learn about Nuuk’s architecture, history and way of life as you travel around the city. Your time with the guide is a great opportunity to find out more about the culture, political opinions and day-to-day lives of the locals in Nuuk, so ask questions if you have them, as they are always welcome! You will pass the city-centre shop and finish at the Old Colonial Harbour, where you will find the National Museum of Greenland. You will also visit the architectural prize-winning swimming pool, the Nature Institute and the University. A highlight of the tour is the opportunity to see the suburban residential areas of Nuussuaq and Qinngorput. This tour gives you plenty of time to take photographs and with the fantastic panoramic views of the fiord you’ll want to make sure you bring your camera! Duration:

Approx. 4 hours

Season:

May - October

Transport:

By bike*

*Bikes will be provided on the tour

Level of difficulty: 1

2

3

4

5

Contact info: •

Touring Greenland - info@touringgreenland.com - Tel.: (+299) 529 529

61


Storytelling Grønlændere, har som andre inuit frænder, altid elsket at fortælle og videregive historier fra deres forfædre. Flere historier fra oldtiden er identiske med de historier, som vores inuit frænder i Sibirien, Canada og Alaska også stadigvæk fortæller deres efterkommere. Historierne har næsten altid haft en opdragende rolle. Storytellings foregår i naturen - udenfor Inuk Hostels - og indendørs i caféen ved mindre godt vejr. Historierne fortælles af en dygtig storyteller og lytterne har derefter mulighed for at spørge til den historie, de netop har lyttet til.

Storytelling Greenlanders, like other Inuit kinsmen, have always loved to pass on stories from their ancestors. Several stories from ancient times are identical to the stories that our Inuit kin in Siberia, Canada and Alaska still tell their descendants. The stories have nearly always had an educational purpose. The storytelling takes place in nature - outside of Inuk Hostels - and indoors in the café when the weather is bad. The stories are told by a skilled storyteller and listeners will have the opportunity to interact and ask questions.

62

Sværhedsgrad: 1

2

3

4

Varighed:

Ca. 1 time

Sæson:

Hele året

5

Kontaktinfo: •

Inuk Hostels inukhostels@greennet.gl - Tlf.: (+299) 48 35 35

Level of difficulty: 1

2

3

4

Duration:

Approx. 1 hour

Season:

All year

5

Contact info: •

Inuk Hostels inukhostels@greennet.gl - Tel.: (+299) 48 35 35


patchwork of cultures

63


MICE arrangementer i Nuuk Nuuk har de perfekte rammer for, at større konferencer og events kan afvikles professionelt og på et højt international niveau. Dit arrangement kan være en kombination af Island med Nuuk som en spændende add-on destination eller en event afviklet alene i Nuuk, Grønlands hovedstad.

Hotel Hans Egede - 5-stjernet kursus- og konferencecenter HHE Conference & Events har dejlige, store og lyse lokaler, der er nænsomt designet til kursus-og konferencer. Vi har kælet for detaljerne, sikret os de nyeste hjælpemidler indenfor både AV og IT (bl.a. mulighed for videokonferencer) som samtidig er let og enkelt at benytte. Vi har professionelt tolkeudstyr, lydisolerede tolkebokse og op til 100MB lynhurtigt internet på vores helt egen fiberforbindelse. Mange af lokalerne har en storslået udsigt til fjelde og fjord, og faciliteterne danner den perfekte ramme for dagsmøder, kursus eller konference med op til 350 deltagere i samme lokale. Med 6 velindrettede plenumlokaler, 17 grupperum (a 6-12 pers.), et anerkendt hold af dygtige kokke og tjenere samt en topprofessionel kursus- og konferenceafdeling er vi i stand til at håndtere selv store møder og konferencer. Website: www.hhe.gl

Tlf.: (+299) 32 42 22

Mail: conference@hhe.gl

Katuaq – Grønlands kulturhus - 5-stjernet konference center Grønlands kulturhus rummer en unik mulighed for at kombinere det faglige med natur og kunstneriske oplevelser, midt i et moderne arktisk samfund. Katuaq’s lokaler er rummelige og fleksible, hvilket gør det muligt at arrangere mindre møder eller de helt store konferencer med op til 500 deltagere. Katuaq råder over en teknisk stab med stor erfaring indenfor lyd og lys, foruden deres servicemindede personale og deres gode køkken. Website: www.katuaq.gl

Tlf.: (+299) 36 37 70

Mail: konference@katuaq.gl

Sømandshjemmet Sømandshjemmet i Nuuk byder på rigtig gode møde- og konference-faciliteter, og er booket en stor del af året. Vi har et nyt kursuslokale med plads til 30 personer samt flere grupperum. Møbler, belysning, akustik og atmosfære skaber optimale betingelser for det gode møde, kursus eller konference. Vi har selvfølgelig alt i AV-udstyr Vi sørger for en komplet løsning med god forplejning og indkvartering. Kontakt os så vi kan høre dine ønsker og give dig et godt tilbud. Website: www.soemandshjem.gl/nuuk 64

Tlf.: (+299) 32 10 29

Mail: nuuk@soemandshjem.gl


Inuk Hostels Inuk Hostels ligger et stenkast fra havet og har en enestående udsigt over Nuuk fjorden. Samtidig er Inuk Hotels placeret i gåafstand til Nuuk bymidte, og der er offentlig buskørsel til/fra hyttebyen. Inuk Hotels består af 4 hytter, og et større fælleshus, hvor konferencer afvikles. Overnatningshytterne tager udgangspunkt i 4 unikke grønlandske dyr; isbjørnen, moskusoksen, sælerne og rensdyr og hytter er opkaldt efter dyrenes grønlandske betegnelse. Inuk Hostels danner en virkelig god ramme for afvikling af mindre kurser og møder med op til 28 deltagere. Såfremt der ønskes enkeltværelser til alle vil gruppestørrelsen være 14 personer. Fælleshuset er udstyret med moderne konferencefaciliteter, herunder projektor, whiteboard, og internetadgang. Konceptet er at morgenmad og frokost indtages i de enkelte hytter, mens aftensmad er fælles i konferencehuset. Frokost og aftensmad er i høj grad baseret på grønlandske råvarer. Website: www.inukhostels.com

Tlf.: (+299) 48 35 35

Mail: lukas@greennet.gl

Z Meetings – Grønlands professionelle konference bureau Z Meetings har i de sidste 10 år udbudt konference og event ydelser til kunder med høje forventninger til et effektivt og professionelt arrangement. Z Meetings sætter fokus på detajlerne og kvalitetsikre dit produkt og garantere for at din konference eller dit event afvikles professionelt. Z Meetings har koordineret og stået bag langt de fleste større konferencer i Grønland med både national og international deltagelse. Kontakt Z Meetings for at sikre at alt fra booking af hotelværelser, forplejning, de rette konferencelokaler og konference settings bliver håndteret professionelt. Website: www.zmeetings.com

Tlf.: (+299) 32 24 48

Mail: info@zmeetings.com 65


MICE events in Nuuk Nuuk offers the perfect setting for large conferences and events hosted professionally and at a high international level. Your event can be a combination of Iceland and Nuuk, or an event held solely in Nuuk, the capital of Greenland.

Hotel Hans Egede - 5-star meeting and conference center HHE Conference & Events have wonderful, large and bright rooms that are carefully designed for meeting and conferences. We have focused on the details, ensuring that we have the latest equipment in both AV and IT (including the possibility of video conferencing) that is also easy to use. We have professional interpreting equipment, soundproof interpreter booths and up to 100MB-speed Internet access with our very own fiber connection. Many of the rooms have a magnificent view of the mountains and fjord, and the facilities provide the perfect setting for day meetings, courses or conferences for up to 350 participants. With six wellappointed rooms, 17 meeting rooms (of 6-12 persons), a recognized team of talented chefs and waiters and a top meeting and conference department, we are able to handle large meetings and conferences. Website: www.hhe.gl

Tel.: (+299) 32 42 22

Mail: conference@hhe.gl

Katuaq - The Greenlandic Cultural Center - 5-star conference center The Greenlandic Cultural Center houses a unique opportunity to combine professional events with nature and artistic experiences in a modern Arctic community. The facilities in Katuaq are spacious and flexible, making it possible to organize everything from small meetings to larger conferences with up to 500 participants. Katuaq has a technical staff with extensive experience in sound and lighting, as well as great cuisine and friendly service. Website: www.katuaq.gl

Tel.: (+299) 36 37 70

Mail: konference@katuaq.gl

Seamen’s Home Seamen’s Home in Nuuk offers excellent meeting and conference facilities. We have a new conference room with a capacity for 30 people and several group rooms. The furniture, lighting, acoustics and atmosphere creates ideal conditions for a successful meeting, seminar or conference. We also have equipment to fit your needs. We provide a complete solution with good catering and accommodation. Contact us for a good quote. Website: www.soemandshjem.gl/nuuk

66

Tel.: (+299) 32 10 29

Mail: nuuk@soemandshjem.gl


Inuk Hostels Inuk Hostels is located a stroll away from the sea and has a unique view of the Nuuk fjord. At the same time Inuk Hostels is situated within walking distance to the Nuuk city center, and there is a public bus service to/from the cottage village. Inuk Hotels consists of 4 cottages and a large common house where the conferences are held. The cottages are based on four unique Greenlandic animals; the polar bear, musk ox, seal and reindeer and the cottages are named after their Greenlandic names. Inuk Hostels is a good place for hosting smaller seminars and meetings for up to 28 participants. If you wish to have single rooms for everyone in the group, the size limit will be 14 participant. The common house is equipped with modern conference facilities, including a projector, whiteboard, and Internet access. Breakfast and lunch will be consumed in the individual cottages, while dinner will be served in the conference house. Lunch and dinner are largely comprised of Greenlandic ingredients. Website: www.inukhostels.com

Tel.: (+299) 48 35 35

Mail: lukas@greennet.gl

Z Meetings – Professional Greenlandic Conference Bureau Over the last 10 years, Z Meetings has offered conference & event management services to clients with high expectations for an efficient and professional event. Z Meetings focuses on the details and your conference or event is of the highest quality. Z Meetings has coordinated and managed the majority of major conferences held in Greenland with both national and international participation. Contact Z Meetings to ensure that everything from booking accommodation, meals and the right venue and settings - will be handled professionally. Website: www.zmeetings.com

Tel.: (+299) 32 24 48

Mail: info@zmeetings.com

67


hbor ig e n t e y li t a n cosmopo

68

ly


Overnatningsmuligheder i Nuuk Nuuk kan tilbyde en lang række forskellige overnatningsfaciliteter, der rangere fra low budget værelser til luksus suiter, og alt fra Bed n’ Breakfast til hotellejligheder. Alle giver en unik mulighed for at udforske Nuuk lidt mere og i længere tid.

Hotel Hans Egede - 4-stjernet hotel Hotel Hans Egede ligger i hjertet af Nuuk, under 6 km fra Nuuk Lufthavn og byder på 156 værelser, 20 topmoderne hotellejligheder, 1 café, 1 frokostrestaurant, 2 middagsrestauranter, en bar, på 5. etage med udsigt over Nuuk Fjord og fjeldene, med levende klaver musik om aftenen, samt et fitnesscenter. Samtlige værelser på Hotel Hans Egede har fladskærms-tv med satellitkanaler, faciliteter til at lave te og kaffe samt eget badeværelse. Hans Egede Hotel tilbyder desuden massagebehandling. Nuuk Kunstmuseum, kulturhuset Katuaq og Grønlands Nationalmuseum ligger alle inden for 1 km fra hotellet. Der er desuden blot 8 minutters kørsel til Nuuk Golfklub. Website: www.hhe.gl

Tlf.: (+299) 32 42 22

Mail: booking@hhe.gl

Hotel Nordbo - Hotel Nordbo Apartments - Hotel Centerbo På Hotel Nordbo har du det perfekte udgangspunkt for dit ophold, uanset om du er i Grønland for at arbejde eller for at opleve vores smukke hovedstad og land. Hotel Nordbo har Nuuks hyggeligste hotel lejligheder, hvor du kan bo under hjemlige forhold med luksus til vandrehjemspriser. Hotel Nordbo rummer 23 hotel lejligheder i den centrale del af Nuuk. Hotel Nordbo råder desuden over to selvstændige hotel lejligheder i byens sydlige del, Saqqarliit. I 2012 har vi, i centrum af Nuuk, åbnet Hotel Centerbo, som råder over 12 små møbleret lejligheder. Samt har vi Nordbo Apartments råder over 12 små og store møbleret lejligheder. Vi har således overnatning i det centrale Nuuk til enhver smag og pengepung. Hver med deres særpræg og indretning – men alle indrettede til et behageligt ophold her i Nuuk. Website: www.nordbo.gl

Tlf.: (+299) 32 66 44

Mail: info@nordbo.gl

Sømandshjemmet Om du er sømand, håndværker eller turist, så er du altid velkommen på sømandshjemmet i Nuuk, som er et 3-stjernet hotel med 41 værelser, hvoraf fire er handicapvenlige. Sømandshjemmet ligger ved havnen, og har dermed en flot udsigt til havet, fjeldene og de mange havneaktiviteter. Vores gæster nyder især stilheden på hotellet, hvilket giver mulighed for en god nattesøvn. Desuden sætter de pris på den hjemlige og hyggelige atmosfære og vores høje serviceniveau. Alle værelser er store, lyse, luftige ligesom der er trådløst netværk, telefon og tv. Vi har værelser i forskellig standard og

69


prisklasser. Vi vil gøre alt for, at dit ophold bliver en god oplevelse, og vi glæder os til at byde dig velkommen. Website: www.soemandshjem.gl/nuuk

Tlf: (+299) 32 10 29

Mail: nuuk@soemandshjem.gl

Hotel Sydbo Sydbo tilbyder lækre hotellejligheder som alle er på 64 kvadratmeter. Lejlighederne indeholder egen indgang, køkken i åben forbindelse med spisestue og stue. Soveværelse med dobbeltseng. (nogle lejligheder har 2 soveværelser så der kan sove op til 4 gæster). Stort badeværelse med vaskemaskine og tumbler. Der er fri internet og TV med ca 30 kanaler . Alle lejligheder er røgfrie. Gå afstand til Nuuk midtby max 5 min. Website: www.sydbo.gl

Tlf.: (+299) 58 36 40

Mail: info@sydbo.gl

Inuk Hostels Inuk Hostels ligger et stenkast fra havet og har en enestående udsigt over Nuuk fjorden. Samtidig er Inuk Hotels placeret i gåafstand til Nuuk bymidte, og der er offentlig buskørsel til/fra hyttebyen. Inuk Hotels består af 4 hytter, og et større fælleshus, hvor konferencer afvikles. Overnatningshytterne tager udgangspunkt i 4 unikke grønlandske dyr; isbjørnen, moskusoksen, sælerne og rensdyr og hytter er opkaldt efter dyrenes grønlandske betegnelse: • Hostel Nanu (isbjørnen) • Hostel Umimmak (moskusoksen) • Hostel Puisi (sælen) • Hostel Tuttu (rensdyr) Indretningen i de enkelte hytter tager udgangspunkt i det dyr, hytten er navngivet efter. I Hostel Nanu, får du f.eks. mulighed for at slappe af i fællesstuen, som indretningsmæssigt er inspireret af isbjørnen og blandt andet er udsmykket med et isbjørneskind. Inuk Hostels kan indlogere i alt 28 personer i 4 hytter. Website: www.inukhostels.com

Tlf.: (+299) 48 35 35

Mail: lukas@greennet.gl

Vandrehuset Vandrehuset ligger centralt i Nuuk centrum, kun ca. 200 meter fra Nuuk Centeret. Huset består af 4 enkelte værelser og 1 dobbeltværelse. Der er fælles stue, køkken og bad. Der er adgang til vaskemaskine. Fjernsyn med lokal kanalpakke. Hvis du vil sove billigt og rart, så book i en fart! Website: www.vandrehuset.com

Tlf.: (+299) 55 32 01

Mail: vh@greennet.gl

Nuuk Inn & Wellness Hyggelige hotellejligheder i Nuuk med havudsigt og i uforstyrret omgivelser og kun 5 minutters gang fra by centrum. Alle 4 lejligheder har egen indgang og er med moderne bekvemmeligheder, og alt sammen til lave priser. Nuuk Inn & Wellnes har desuden en Massage Terapi klinik Website: www.nuuk-in-wellness.dk 70

Tlf.: (+299) 55 06 33

Mail: berthe.healing@greennet.gl


Nuuklejlighed Nuuklejlighed tilbyder et luksuriøst og unikt hotellejlighedskoncept for turister samt virksomheder og deres medarbejdere, både ved kortere og længere ophold. Hotellejligheden ligger i hjertet af Nuuk, få minutter fra kulturhuset Katuaq og offentlig transport. Website: www.nuuklejlighed.dk

Tlf.: (+299) 48 77 27

Mail: info@nuuklejlighed.dk

Nuan ApS 62 m2 store lejligheder med udsigt over lystbådehavnen udlejes. Indeholder stue, fuldt udstyret køkken, soveværelse, badeværelse. Der er både internetadgang, vaske- og tørretumbler samt en stor altan. Website: www.nuan.dk

Tlf.: (+299) 48 25 55

Mail: nuna@nuan.dk

Touring Greenland Et lille charmerende hus, placeret i Myggedalen, kun få meter fra havet. Området er præget af absolut ro, ofte kun forstyret af lyden af bølgeskvulp. Huset et velegnet til 1-3 personer; dog med sovepladser til 4 voksne og 2 babyer. Huset består af en lille entre, et lille badeværelse, et køkken med vaskemaskine, en hyggelig lille stue og en ny renoveret første sal med en fantastisk udsigt over fjorden og nordlandet. Huset har desuden en lille terasse hvor aftensolen med fordel kan nydes og en tilhørende indhegnet have. Website: www.touringgreenland.com

Tlf.: (+299) 529 529

Mail: info@touringgreenland.com

Bed & Breakfast Der tilbydes en del muligheder for Bed & Breakfast i Nuuk. Kontakt de lokale touroperatører, Tupilak Travel eller Touring Greenland for at booke et ophold ved en af deres værter. Andre private værter tilbyder ophold i deres Bed & Breakfast enten via egne hjemmesider eller via hjemmesiden ”Airbnb”. Website: www.tupilaktravel.gl Website: www.touringgreenland.com Website: www.asimut.gl Website: www.airbnb.com

Tlf.: (+299) 31 32 18 Tlf.: (+299) 529 529 Tlf.: (+299) 52 95 65 Søgeord: ”Nuuk”

Mail: info@tupilaktravel.gl Mail: info@touringgreenland.com Mail: krohn@greennet.gl

71


Overnatning udenfor byen Udover de mange overnatningsmuligheder i Nuuk by, så tilbydes der mange forskellige muligheder for overnatning i bygderne og i fjordene i nærheden af Nuuk.

Hotel Qooqqut Nuan Qooqqut Nuan er placeret i Nuuk Fjord, i den lille bugt Qooqqut. Et smukt område fyldt med masser af historie, historie, der kan dateres tilbage til eskimoerne, nordboerne og vikingerne. Der er en overnatning plads til op til 40 gæster, fordelt på værelser og gæst hytter. Restauranten kan rumme op til 60 spisende gæster. Det er muligt at leje vandreture udstyr som telte, soveposer mv Website: www.nuan.dk

Tlf.: (+299) 48 25 55

Mail: nuan@nuan.dk

Kangerluarsunnguaq Ski Center Kangerluarsunnguaq Ski Center ligger kun 10 km væk fra den grønlandske hovedstad, Nuuk, lige inden den nærliggende fjord Kangerluarsunnguaq. Turen fra Nuuk til Kangerluarsunnguaq tager kun ca. 20 min. med båd Kangerluarsunnguaq Ski Center har 3 hytter, og hver kahyt har plads til 5-6 voksne. I hver af disse er der et varmeapparater, senge og små tekøkkener med alle ”normale” kogegrej. Inkluderet i opholdet, gratis, er en Weber gasgrill, hvis man ønsker at grille. Der er også brugervenlige toilet og badefaciliteter. Website: www.kangskicenter.com

Arctic Kapi - Hostel in Kapisillit

Tlf.: (+299) 55 98 88

Mail: kangskicenter@gmail.com

Tlf:(+299) 53 71 78

Mail: karl.lundblad1@attat.gl

Hytte udlejning omkring Nuuk Adskellige aktører tilbyder udlejning af hytter som ligger i fjordene omkring Nuuk. Website: www.mrcharter.gl Website: www.asimut.gl Website: www.ameralik.com Website: www.abc.gl

72

Tlf.: (+299) 530 531 Tlf.: (+299) 52 95 65 Tlf.: (+299) 25 42 00 Tlf.: (+299) 53 38 80

Mail: booking@mrcharter.gl Mail: krohn@greennet.gl Mail: info@ameralik.com Mail: abc@greennet.gl


desire to be one with nature

73


Accommodation in Nuuk Nuuk offers a variety of accommodations that range from budget rooms to luxury suites, and everything from Bed n ’Breakfasts to hotel apartments. They all provide a unique opportunity to explore Nuuk little bit more and for a longer period of time.

Hotel Hans Egede - 4 star hotel Hotel Hans Egede is situated in the heart of Nuuk, less than six km from Nuuk Airport and offers 156 rooms, 20 modern hotel apartments, a café, a lunch restaurant, two dinner restaurants, a fitness center, and a bar overlooking the Nuuk fjord and mountains with live piano music in the evenings. All rooms at Hotel Hans Egede have flat-screen satellite TVs, facilities for making tea and coffee and private bathrooms. Hans Egede Hotel also offers massage therapy. Nuuk Art Museum, the cultural center ”Katuaq” and the Greenlandic National Museum are all within one km of the hotel, and the hotel is just an eight minute drive to the Nuuk Golf Club. Website: www.hhe.gl

Tel.: (+299) 32 42 22

Mail: booking@hhe.gl

Hotel Nordbo - Hotel Nordbo Apartments - Hotel Centerbo At Hotel Nordbo you have the perfect base for your stay, whether you are in Greenland to work or to experience our beautiful capital and country. Hotel Nordbo has Nuuk’s best hotel apartments where you can stay in a cozy luxurious environment at hostel prices. Nordbo Hotel has 23 smaller apartments in the central part of Nuuk. Hotel Nordbo also offers two self-contained apartments in the southern part of the city, ”Saqqarliit”. In 2012, in the city center, we opened the Hotel Centerbo, which has a total of 12 furnished rooms and small apartments. Finally we have the Norbo Apartments which also have 12 smaller and larger fully furnished apartments. We can offer accommodation in central Nuuk for every taste and budgets. Each accommodation has its own character and decor, but are all designed to give our customers a comfortable stay here in Nuuk. Website: www.nordbo.gl

Tel.: (+299) 32 66 44

Mail: info@nordbo.gl

Seamen’s Home - 3 star hotel Whether you are a sailor, craftsman or tourist, you are always welcome at the Seamen’s Home in Nuuk, which is a 3-star hotel with 41 rooms, four of which are wheelchair accessible. The Seamen’s Home is located in the harbor, and giving us a nice view to the sea, the mountains and the many activities that are happening down at the port. Our guests particularly enjoy the tranquility of the hotel, which allows for a good night’s sleep. In addition, they appreciate the homey and cozy atmosphere and our high level of service.

74


All our rooms are large, bright, airy and have wireless network, a telephone and a TV. We have rooms of various standards and price ranges. We do everything to ensure that your stay will be a good experience and we look forward to welcoming you. Website: www.soemandshjem.gl/nuuk

Tel: (+299) 32 10 29

Mail: nuuk@soemandshjem.gl

Hotel Sydbo Sydbo offers sumptuous apartments all of which are 64 square meters. The apartments include a private entrance, open kitchen with dining room and living room. Bedroom with double bed. (some apartments have 2 bedrooms that which can accommodate up to 4 guests). Large bathroom with washer and dryer. There is free internet and TV with about 30 channels. All apartments are non-smoking. 5 minute walking distance to downtown Nuuk. Website: www.sydbo.gl

Tel.: (+299) 58 36 40

Mail: info@sydbo.gl

Inuk Hostels Inuk Hostels is located a stroll away from the sea and has a unique view of the Nuuk fjord. At the same time Inuk Hotels is situated within walking distance of Nuuk city center, and there is public bus service to/from the cottage village. Inuk Hotels consists of four cottages and a large common house where conferences can be held. The accommodation cottages are based on four unique Greenlandic animals; the polar bear, musk ox, seal and reindeer and the cottages are named after the animals Greenlandic names: • Hostel Nanu (polar bear) • Hostel Umimmak (musk ox) • Hostel Puisi (seal) • Hostel Tuttu (reindeer) The decor in the individual cottages are based on the animal the cottage is named after. In Hostel Nanu, you get the opportunity to relax in the common room, where the interior design is inspired by the polar bear and, among other things, is decorated with a polar bear skin. Inuk Hostels can accommodate a total of 28 people in the 4 cottages. Website: www.inukhostels.com

Tel.: (+299) 48 35 35

Mail: lukas@greennet.gl

Vandrehuset Vandrehuset (the hiking house) is centrally situated in Nuuk, only approx. 200 meters from Nuuk Center (the local mall). The house consists of four single rooms and one double room. There is a common living room, kitchen and bathroom. There is access to a washing machine and a TV with a local channel package. If you want to sleep nice and cheap, book quickly! Website: www.vandrehuset.com

Tel.: (+299) 55 32 01

Mail: vh@greennet.gl

75


Nuuk Inn & Wellness Four affordable and pleasant apartments in Nuuk with ocean views, in undisturbed surroundings and only a five minute walk from both the city center. All 4 apartments have their own entrance and are equipped with modern amenities. Nuuk Inn & Wellness also has a Massage Therapy Clinic Website: www.nuuk-in-wellness.dk

Tel.: (+299) 55 06 33

Mail: berthe.healing@greennet.gl

Nuuklejlighed Nuuklejlighed offers a luxurious and unique hotel apartment for tourists as well as businesses and their employees, both for short and long stays. The hotel apartment is located in the heart of Nuuk, just minutes away from the cultural center Katuaq and public transport. Website: www.nuuklejlighed.dk

Tel.: (+299) 48 77 27

Mail: info@nuuklejlighed.dk

Nuan ApS

62 m2 apartments with views overlooking the marina for rent. Includes living room, fully equipped kitchen, a bedroom, bathroom. There are both Internet access, laundry and dryer and a large balcony. Website: www.nuan.dk

Tel.: (+299) 48 25 55

Mail: nuna@nuan.dk

Touring Greenland A small charming house located in Myggedalen just a few meters from the sea. The area is characterized by absolute tranquility, often disturbed by the sound of the waves. The house is an ideal for 1-3 people; However, it is equipted with sleeping accommodations for 4 adults and 2 small children. The house consists of a small entrance hall, a small bathroom, a kitchen with washing machine, a cozy little living room and a newly renovated first floor with stunning views of the bay and northland. The house also has a small terrace where the evening sun can be enjoyed and a fenced garden. Website: www.touringgreenland.com

Tel.: (+299) 529 529

Mail: info@touringgreenland.com

Bed & Breakfast There are several options for Bed & Breakfasts in Nuuk. Contact the local tour operators, Tupilak Travel or Touring Greenland to book a stay with their hosts. Other private hosts offer accommodation in their Bed & Breakfasts through their own websites or through the website ”Airbnb”. Website: www.tupilaktravel.gl Website: www.touringgreenland.com Website: www.asimut.gl Website: www.airbnb.com 76

Tel.: (+299) 31 32 18 Tel.: (+299) 529 529 Tel.: (+299) 52 95 65 Keyword: ”Nuuk”

Mail: info@tupilaktravel.gl Mail: info@touringgreenland.com Mail: krohn@greennet.gl


Accommodation outside of the city Nuuk can offer a variety of accommodations that range from low budget rooms to luxury suites, and everything from Bed n ’Breakfast to hotel apartments.

Hotel Qooqqut Nuan Qooqqut Nuan is located in the Nuuk Fiord, in the little cove Qooqqut. A beautiful area filled with lots of history,history that can be dated back to the Eskimos, the Norse settlers and the Vikings. There are an overnight accommodation capacity for up to 40 guests, divided into rooms and guest cabins. The restaurant can accommodate up to 60 dining guests. It is possible to rent hiking equipment like tents, sleeping bags, etc. Website: www.hhe.gl

Tel.: (+299) 32 42 22

Mail: booking@hhe.gl

Kangerluarsunnguaq Ski Center Kangerluarsunnguaq Ski Center is located just 6 miles (10 km) away from the Greenlandic capital, Nuuk, just inside the neighbouring fiord Kangerluarsunnguaq. The trip from Nuuk to Kangerluarsunnguaq only takes approx. 20 min. by boat The Kangerluarsunnguaq Ski Center have 3 cabins, and each cabin have room for 5-6 adults. In each of these there are a heaters, beds and small kitchenettes with all ”normal” cooking equipment. Included in the stay, for free, is a Weber gas grill if one wants to barbecue. There are also user-friendly toilet and bath facilities. Website: www.kangskicenter.com

Arctic Kapi - Hostel in Kapisillit

Tel.: (+299) 55 98 88

Mail: kangskicenter@gmail.com

Tel:(+299) 53 71 78

Mail: karl.lundblad1@attat.gl

Cabins for rent in the vicinity of Nuuk Several stakeholders offers cabins for rent in the fjords around Nuuk. Website: www.mrcharter.gl Website: www.asimut.gl Website: www.ameralik.com Website: www.abc.gl

Tel.: (+299) 530 531 Tel.: (+299) 52 95 65 Tel.: (+299) 25 42 00 Tel.: (+299) 53 38 80

Mail: booking@mrcharter.gl Mail: krohn@greennet.gl Mail: info@ameralik.com Mail: abc@greennet.gl

77


be eclectic

78


Kittat Economuseum

Kittat Economuseum

I det gamle koloniområde i Nuuk, lige overfor Grønlands National Museum, ligger skindsystuen, Kittat.

In the old colonial area of Nuuk, ​​ just across the National Museum of Greenland, lies Kittat, the fur sewing workshop.

Medarbejderne i Kittat arbejder til daglig med at bevarer og opretholde den grønlandske kulturarv. Man arbejder derfor specielt med fremstilling og vedligeholdelsen af den traditionelle grønlandske nationaldragt.

The work of the employees at Kittat are helping to preserve and maintain the Greenlandic cultural heritage. The work that are done here is mostly with the production and maintenance of the traditional national costume.

Udover arbejdet med nationaldragten, så arbejder man også på andre traditionelle accessories såsom dametasker, punge o.a. Samt kan man leje de traditionelle dragter til kvinder og piger, og kamikker til mænd og drenge.

Besides the national costume, they also work on producing other traditional accessories such as hand bags, purses, etc. And one can rent the traditional costumes for women and girls, and kamiks for men and boys.

Kittat blev i 2013, i samarbejde med Économusées Northern Europe, Kommuneqarfik Sermersooq, Grønlands National Museum og Greenland Tourism & Business Council, omdannet til et Economuseum. Dvs. at det i dag fungere som et levende museum som er med til at bevare de gamle traditioner. Et sted hvor man kan komme ind og se syerskerne i gang med traditionelt grønlandsk skindarbejde.

Kittat was in 2013, in close collaboration with Économusées Northern Europe, the Municipality of Sermersooq, Greenland National Museum and Greenland Tourism & Business Council, transformed into a Economuseum. Meraning that today the workshop serves as a living museum which helps to preserve the old traditions. A place where you can come in and see the seamstresses working with traditional Greenlandic skin work.

Åbningstider:

Opening hours:

Mandag - Fredag fra kl. 09 - 15 Weekend - Kun efter aftale

Monday - Friday from 9 am - 3 pm Weekends - Only by appointment

For mere info:

For more info:

Kittat www.sermersooq.gl - Tlf.: (+299) 36 63 99

Kittat www.sermersooq.gl - Tel.: (+299) 36 63 99

79


80

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv

The Greenland National Museum & Archives

Besøg Grønlands Nationalmuseum & Arkiv’s nye permanente udstillinger om 4.500 års kulturhistorie i Grønland!

Visit the Greenland National Museum & Archives’ new permanent exhibitions about 4,500 years of cultural history in Greenland!

Udstillingerne er opdelt på følgende temaer:

The exhibitions are divided into the following themes:

De første mennesker – om de ældste palæo-inuiter

Ancient People - The oldest paleo-Inuits

Arktiske bønder – om nordboerne i Grønland

Arctic Farmers - The Norse in Greenland

Nye mennesker – om Thulekulturen (inklusiv Qilakitsoq mumierne)

New People - The Thule culture (including the Qilakitsoq mummies)

Inuits transportmidler – viser museets samling af kajakker, umiakker og hundeslæder.

Inuit Means of Transportation- Shows the museum’s collection of kayaks, umiaks and dog sledges.

Livsstil og klasseskel – om kolonitidens beklædning og boligformer

Life Style and Class Distinctions - On colonial clothing and housing

Kommunikation skaber folk – om nyere tids historie

Communication and Nation Building- The recent history

Åbningstider:

Opening hours:

Sommer (1. juni – 15. september) Alle ugens dage fra kl. 10 – 16

Summer (June 1st to September 15th) All days from 10 am - 4 pm

Vinter (16. september – 31. maj) Mandag lukket Tirsdag – Søndag fra kl. 13 – 16.

Winter (September 16th - May 31st) Monday closed Tuesday - Sunday from 1pm - 4 pm

For mere info:

For more info:

Grønlands Nationalmuseum & Arkiv www.natmus.gl - Tlf.: (+299) 32 26 11

Greenland National Museum & Archives www.natmus.gl - Tel.: (+299) 32 26 11


NUUK KUNSTMUSEUM EQQUMIITSULIAT QANGA ULLUMILU

FORTIDSOG NUTIDSKUNST

Nuuk Kunstmuseum

PAST AND PRESENT ART

Nuuk Art Museum

Besøg Nuuk Kunstmuseum’s permanente udstillinger De udstillede værker er bl.a. af:

Visit the Nuuk Art Museum’s permanent exhibitions The exhibited pieces are among others made by:

Emanuel A. Petersen

Emanuel A. Petersen

Jens Erik Carl Rasmussen

Jens Erik Carl Rasmussen

Kistat Lund

Kistat Lund

Harald Moltke

Harald Moltke

Kristian Fly

Kristian Fly

... plus mange andre

... along with many more

Åbningstider:

Opening hours:

Sommer (1. maj – 31. august) Mandag lukket Tirsdag - Søndag fra kl. 13 – 17

Summer (May 1st till August 31st) Monday closed Tuesday - Sunday from 1 – 5 pm

Vinter (1. september – 30. april) Mandag, onsdag og fredag lukket Tirsdag – torsdag fra kl. 13 – 17. Weekender fra 13 – 17

Winter (September 1st - April 3oth) Monday, Wednesday and Friday closed Tuesday - Thursday from 1 – 5 pm Weekends from 1 – 5 pm

For mere info:

For more info:

Nuuk Kunstmuseum www.nuukkunstmuseum.gl - Tlf.: (+299) 32 77 33

Nuuk Art Museum www.nuukkunstmuseum.gl - Tel.: (+299) 32 77 33

81


iOnformation Kontakt / Contact

Turarrangører / Tour operators

64 Degrees North AirZafari

Arctic Boat Charter

C/O Lasse Nymand Petersen 3900 Nuuk

P.O.Box 1355 3900 Nuuk

Tel:(+299) 32 16 70 Tel:(+299) 48 35 25

lassenp1977@me.com

3900 Nuuk

Tel:(+299) 24 85 54 book@airzafari.gl www.airzafari.gl

Tel:(+299) 53 38 80 abc@greennet.gl www.abc.gl

Arctic Guide Fishing Asimut Tours & Camp BMG Greenland

Eventværket

3900 Nuuk Tel: (+299) 32 68 03 Tel: (+299) 25 42 00 info@ameralik.com www.ameralik.com

P.O.Box 457 3900 Nuuk

Innannguaqq 21 A 3900 Nuuk

C/O Susanne Andreasen 3900 Nuuk

Tel:(+299) 52 95 65

Tel:(+299) 48 25 02 Tel:(+299) 32 30 83

Tel: (+299) 29 22 46

krohn@greennet.gl www.asimut.gl

grace@greennet.gl

info@eventvaerket.dk www.eventvaerket.dk

www.bmg-greenland.com

Inuk Hostels Qernertunnguit P.O.Box 7028 3900 Nuuk Tel:(+299) 48 35 35 inukhostels@greennet.gl

Kangerluarsunnguaq Greenland Extreme Ski Center Kisaq P.O.Box 1757 3900 Nuuk Tel.:(+299) 55 45 00 arne@greenlandextreme.com

3900 Nuuk Tel:(+299) 55 98 88 kangskicenter@gmail.com www.kangskicenter.com

www.greenlandextreme.com

C/O Anders & Ellen Pedersen 3900 Nuuk Tel:(+299) 55 55 77 kisaqgl@hotmail.com www.kisaq.gl

www.inukhostels.com

Martek

MR Charter

Regins Backcountry Bureau Sula Adventure

Industrivej 1 P.O.Box 1473 3900 Nuuk

P.O.Box 5064 3900 Nuuk

Qarsaalik 1A 3900 Nuuk

P.O.Box 378 3900 Nuuk

Tel: (+299) 53 05 31

Tel:(+299) 58 74 42

Tel: (+299) 52 23 33

booking@mrcharter.gl

backcountry@regin.gl

info@sula.gl

www.mrcharter.gl

www.backcountry.regin.gl

www.sula.gl

Tel:(+299) 48 73 48 martek@martek.gl 82

www.martek.gl


Touring Greenland Tupilak Travel 3900 Nuuk

Ilivinnguaq 1 P.O.Box 2291 3900 Nuuk

iO

Air Greenland

Air Iceland

Siaqqinneq P.O.Box 1012 3900 Nuuk

Reykjavik 101 Reykjavik Iceland

Tel:(+299) 34 34 34 Fax:(+299) 32 27 88

Tel:(+354) 570 30 30 Fax:(+354) 570 30 01

info@airgreenland.com

websales@flugfelag.is

www.airgreenland.com

www.airiceland.is

Asimut Tours & Camp Greenland Travel

Tupilak Travel

VR Travel

P.O.Box 457 3900 Nuuk

Aqqusinersuaq 3-5 P.O.Box 330 3900 Nuuk

Ilivinnguaq 1 P.O.Box 2291 3900 Nuuk

Nuukullak 4 P.O.Box 1410 3900 Nuuk

Tel:(+299) 34 85 85

Tel:(+299) 31 32 18

Tel:(+299) 32 28 99

nuuk@grb.gl

info@tupilaktravel.gl

info@vejle-rejser.gl

www.grb.gl

www.tupilaktravel.gl

Tel:(+299) 529 529 info@touringgreenland. com www.touringgreenland.com

Tel:(+299) 31 32 18 info@tupilaktravel.gl www.tupilaktravel.gl

Rejsebureauer / Travel agencies

Tel:(+299) 52 95 65 krohn@greennet.gl www.asimut.gl

MICE

Z Meetings

EventvĂŚrket

P.O.Box 1361 3900 Nuuk

C/O Susanne Andreasen 3900 Nuuk

Tel.:(+299) 32 24 48

Tel: (+299) 29 22 46

info@zmeetings.com

info@eventvaerket.dk

www.zmeetings.com

www.eventvaerket.dk

Transport - luft / air Air Greenland

Air Greenland Charter Air Iceland

AirZafari

Siaqqinneq P.O.Box 1012 3900 Nuuk

Siaqqinneq P.O.Box 1012 3900 Nuuk

Reykjavik 101 Reykjavik Iceland

3900 Nuuk

Tel:(+299) 34 34 34 Fax:(+299) 32 27 88

Tel: (+299) 34 34 34

Tel:(+354) 570 30 30 Fax:(+354) 570 30 01

info@airgreenland.com

www.airgreenland.com

www.airgreenland.com

glcharter@airgreenland.gl

Tel:(+299) 24 85 54 book@airzafari.gl www.airzafari.gl

websales@flugfelag.is www.airiceland.is 83


iO

Transport - vand / water Arctic Boat Charter

Arctic Guide Fishing

Arctic Umiaq Line

Asimut Tours & Camp

P.O.Box 1355 3900 Nuuk

3900 Nuuk

Aqqusinersuaq 48A P.O.Box 1580 3900 Nuuk

P.O.Box 457 3900 Nuuk

Tel:(+299) 53 38 80

Tel: (+299) 32 68 03 Tel: (+299) 25 42 00

abc@greennet.gl

info@ameralik.com

www.abc.gl

www.ameralik.com

info@aul.gl

Greenland Boat Charter

Immanuel

Iggiaanut 6-8 3900 Nuuk

Postboks 2451 3905 Nuussuaq

P.O.Box 492 3900 Nuuk

Tel:(+299) 55 85 91 Tel:(+299) 57 99 86

Tel:(+299) 54 71 97 Tel:(+299) 52 38 83

Tel:(+299) 32 39 66

www.nmc.gl

gbc@targa.gl

Kisaq

Martek

kisaqgl@hotmail.com

martek@martek.gl

www.kisaq.gl

www.martek.gl

Touring Greenland

Tupilak Travel

3900 Nuuk

Ilivinnguaq 1 P.O.Box 2291 3900 Nuuk

Tel:(+299) 529 529 info@touringgreenland.com www.touringgreenland.com

Tel:(+299) 31 32 18 info@tupilaktravel.gl www.tupilaktravel.gl

Tel:(+299) 52 95 65 krohn@greennet.gl www.asimut.gl

www.aul.gl

Br. Pedersen Charter Service

C/O Anders & Ellen Pedersen Industrivej 1 3900 Nuuk P.O.Box 1473 3900 Nuuk Tel:(+299) 55 55 77 Fax:(+299) 55 99 96 Tel:(+299) 48 73 48

84

Tel:(+299) 34 91 90 Fax:(+299) 32 24 50

immanuel@greennet.gl

Kangerluarsunnguaq Ski Center 3900 Nuuk Tel:(+299) 55 98 88 kangskicenter@gmail.com www.kangskicenter.com

MR Charter

Nuuk RIB Service

P.O.Box 5064 3900 Nuuk

P.O.Box 589 3900 Nuuk

Tel: (+299) 53 05 31

Tel:(+299) 48 71 12

booking@mrcharter.gl

nuuk.rib.service@gmail.com

www.mrcharter.gl

Shopping center Nuuk Center Imaneq P.O. Box 2080 3900 Nuuk

Tel:(+299) 539808 nuukcenter@gmail.com www.nuukcenter.gl


iO

AMS Nuuk

LP Biludlejning

Industrivej 29 3900 Nuuk

Industrivej 2D 3900 Nuuk

(car rental)

Tel:(+299) 32 37 05 Fax:(+299) 32 44 05

(car rental)

Tel:(+299) 55 77 55

Transport - land

nj@amsnuuk.gl www.amsnuuk.gl

Nuuk Biludlejning

Nuuk Taxi

Nuup Bussii

Taxagut

Iggiaanut 3A P.O. Box 1491 3900 Nuuk

Industrivej 55 3900 Nuuk

Industrivej 10-12 P.O. Box 449 3900 Nuuk

Industrivej 18 3900 Nuuk

Tel:(+299) 31 25 58 Fax:(+299) 31 10 19

kontor@363636.gl

Tel:(+299) 34 23 00 Fax:(+299) 34 23 01

www.taxagut.gl www.biludlejning.gl

(car rental)

(taxi)

Tel: (+299) 36 36 36 www.363636.gl

(bus)

biludlejning@greennet.gl

post@bus.gl

www.nuuk-biludlejning.dk

www.bus.gl

(taxi + car rental)

Tel:(+299) 321 321

Fritid / Leisure Crossfit Nuuk

Fit & Fun

InuFitness

Katuaq Biograf/Cinema

Industrivej 5A 3900 Nuuk

Prinsessevej 2 3900 Nuuk

Kissarneqqortuunnguaq 2 3900 Nuuk

Imaneq 21 3900 Nuuk

Tel:(+299) 32 55 55

Tel:(+299) 32 55 55

Tel:(+299) 32 16 54

Tel:(+299) 36 37 80

info@crossfitnuuk.com

info@fitogfun.gl

ghb-hallen@greennet.gl

reception@katuaq.gl

www.crossfitnuuk.com

www.fitogfun.gl

www.ghb-hallen.gl

www.katuaq.gl

Malik

Nuuk Fitness

Nuuk Golfklub

Nuuk Paintball

Sarfaarsuit 4 3905 Nuussuaq

Sarfannguit 4B 3900 Nuuk

Siaqqinneq B-3194 3900 Nuuk

Illerngit 2001 3900 Nuuk

Tel:(+299) 36 63 10

Tel:(+299) 31 40 40

Tel:(+299) 32 53 61

Tel:(+299) 27 15 91

malik@sermersooq.gl

nuukfitness@gmail.com

info@nuukgolf.gl

petrussen@greenet.gl

www.malik-nuuk.gl

www.nuukfitness.gl

www.nuukgolf.gl

www.paintball.gl

Svømmehal/Swimming pool

85


iO

Arctic Kapi

Arctic Boat Charter

C/O Karl Lundblad Kapisillit 3900 Nuuk

P.O.Box 1355 3900 Nuuk

Tel:(+299) 53 71 78

Overnatning / Accommodation

karl.lundblad1@attat.gl

Tel:(+299) 53 38 80 abc@greennet.gl www.abc.gl

Arctic Guide Fishing

Asimut Tours & Camp Hotel Hans Egede

Hotel Centerbo

3900 Nuuk

P.O.Box 457 3900 Nuuk

Samuel Kleinschmidts vej 11 3900 Nuuk

Tel: (+299) 32 68 03 Tel: (+299) 25 42 00 info@ameralik.com www.ameralik.com

Tel:(+299) 52 95 65 krohn@greennet.gl www.asimut.gl

Aqqusinersuaq 1-5 P.O.Box 1049 3900 Nuuk Tel:(+299) 32 42 22 booking@hhe.gl

Tel: (+299) 38 39 31 info@nordbo.gl www.centerbo.gl

www.hhe.gl

Hotel Nordbo Apartments Hotel Nordbo

Hotel Sydbo

Inuk Hostels

Samuel Kleinschmidts vej 11 3900 Nuuk

Vandsøvej 13 3900 Nuuk

P.O.Box 1355 3900 Nuuk

Tel: (+299) 32 66 44

Tel: (+299) 32 66 44

Tel:(+299) 55 57 00

Qernertunnguit P.O.Box 7028 3900 Nuuk

info@nordbo.gl

info@nordbo.gl

info@sydbo.gl

www.hotelnordboapartments.gl

www.hotelnordbo.gl

www.sydbo.gl

Tel:(+299) 48 35 35 inukhostels@greennet.gl www.inukhostels.com

Kangerluarsunnguaq Ski Center 3900 Nuuk Tel:(+299) 55 98 88 kangskicenter@gmail.com www.kangskicenter.com

MR Charter

Nuan ApS

Nuuk Inn & Wellness

P.O.Box 5064 3900 Nuuk

(værelser/rooms & hytter/cabins)

Noorlernut 15 P.O.Box 89 3900 Nuuk

Tel: (+299) 53 05 31

C/O Mads Bek 3900 Nuuk

booking@mrcharter.gl

Tel:(+299) 48 25 55

www.mrcharter.gl

nuna@nuan.dk www.nuan.dk

86

Tel:(+299) 55 06 33 berthe.healing@greennet.gl www.nuuk-in-wellness.dk

Nuuklejlighed

Seamens Home

Touring Greenland B&B Tupilak Travel B&B

Noorlernut 37a P.O. Box 773 3900 Nuuk

Marinevej 3 P.O.Box 1021 3900 Nuuk

3900 Nuuk

Tel:(+299) 48 77 27

Tel:(+299) 32 10 29

info@nuuklejlighed.dk

nuuk@soemandshjem.gl

www.nuuklejlighed.dk

www.soemandshjem.gl

Tel:(+299) 529 529 info@touringgreenland.com www.touringgreenland.com

Ilivinnguaq 1 P.O.Box 2291 3900 Nuuk Tel:(+299) 31 32 18 info@tupilaktravel.gl www.tupilaktravel.gl


Kultur / Culture Galleri

Galleri

Glas & Ramme

Malînánguaq

Tuapannguit 8 P.O.Box 348 3900 Nuuk Tel:(+299) 32 13 93 Fax: (+299) 32 23 93

Katuaq

Kittat

Avannarliit 17 P.O. Box 431 3900 Nuuk

Imaneq 21 P.O. Box 1622 3900 Nuuk

Hans Egedesvej 29 P.O.Box 1355 3900 Nuuk

Tel:(+299) 54 15 60

Tel:(+299) 36 37 70 reception@katuaq.gl

roarc@greennet.gl

marcussen-moelgaard@ greennet.gl

Tel:(+299) 32 55 57 Fax: (+299) 31 15 75

www.galleri.gl

www.galleri-malinanguaq.com

National Museum & Arkiv

Nuuk Kunst/Art Museum

Nunatta Katersugaasivia Hans Egedesvej 8 P.O. Box 145 3900 Nuuk

Vandsøvej 5 P.O. Box 78 3900 Nuuk

Tel: (+299) 32 26 11 Fax: (+299) 32 26 22 www.natmus.gl

Kulturhus / Cultural House Econo Museum

www.katuaq.gl

iO

kittat@sermersooq.gl

Anori Art

Tel: (+299) 32 77 33 kunstmuseum@greennet.gl www.kunstmuseum.gl

Souvenir

Indaleeqqap Aqq 14 Nuuk Center, 1st floor P.O. Box 890 Imaneq 1 3900 Nuuk P.O. Box 890 3900 Nuuk Tel: (+299) 32 78 74 Tel: (+299) 32 57 32 anori@greennet.gl

Dooit Design

Inuk Design

Kilu Ujaloq

Nuuk Couture

Nuukullak 35 3900 Nuuk

Innannguaq 40 P.O. Box 1760 3900 Nuuk

Jens Kreutzmannip aqqutaa 2 3900 Nuuk

Nuukullak 35-2 3900 Nuuk

Tel.: (+299) 31 31 78

Tel.: (+299) 22 59 12

nusser@greennet.gl

mail@nuukcouture.gl

http://dooit-justdooit.blogspot.com/ www.inukdesign.com

www.kilu-ujaloq.mono.net

www.nuukcouture.gl

Tuapaat

Tupilak

Unik

Qiviut

Hans Egedesvej 29 3900 Nuuk

Ilivinnguaq 1 P.O. Box 2291 3900 Nuuk

Imaneq 29 P.O. Box 1018 3900 Nuuk

Aqqusinersuaq 9A 3900 Nuuk

Tel.: (+299) 32 32 18

Tel.: (+299) 32 40 96

tupilaktravel@greennet.gl

unik@unik.gl

Tel: (+299) 27 31 09 dorit3900@gmail.com

Tel.: (+299) 55 94 11 inukdesign@greennet.gl

Tel.: (+299) 58 82 55 www.facebook.com/Tuapaat

Tel.: (+299)32 55 90 anita@qiviut.gl www.qiviutonline.com

www.tupilak.gl 87


iO

Spisesteder / Places to eat A Hereford Beefstouw

Hotel Hans Egede

Aqqusinersuaq 1-5 3900 Nuuk

Anaana Mad

Café Brugseni

Café Chili

Café Esmeralda

Spindlersbakke 2 3900 Nuuk

Aqqusinersuaq 2 P.O.Box 152 3900 Nuuk

Aqqusinersuaq 9 3900 Nuuk

Aqqusinersuaq 6 1st floor / 1. Sal

Tel: (+299) 32 10 10

Tel:(+299) 32 42 22 booking@hhe.gl www.hhe.gl

Café Mamaq

Café Manna

Nuuk Center P.O. Box 61 3900 Nuuk

Tel: (+299) 38 11 00

Tel:(+299) 32 11 22 Fax:(+299) 32 95 22 nuuk@brugseni.gl

Tel: (+299) 32 40 60 info@cafechili.gl www.cafechili.gl

3900 Nuuk Tel: (+299) 32 90 95 mwinberg@greennet.gl www.cafeesmeralda.gl

www.brugseni.gl

Café Prego

Café Tuaq

Hans Egedep Aqqutaa 29 Industrivej 4 3900 Nuuk 3900 Nuuk

Imanaq 30 3900 Nuuk

Tel:(+299) 32 14 50

Tel: (+299) 32 95 55

Katuaq Imaneq 21 P.O.Box 1622 3900 Nuuk

h53j@hotmail.com

Café Mik Tel:(+299) 32 15 06 Fax:(+299) 32 35 06 cafemik@greennet.gl

jsv@pisiffik.gl

info@cafeprego.gl www.cafeprego.gl

www.pisiffik.gl

Tel:(+299) 36 37 70 reception@katuaq.gl www.katuaq.gl

Centrum Grill

Fly Café

Godthåbhallen

Grillen

Grill & Pizzabar

Qullilerfik 14 P.O.Box 504 3900 Nuuk

Siaqqinneq B-1840 3905 Nuussuaq

Kissarneqqortuunnguaq 2 3900 Nuuk

Kuussuaq 1 3900 Nuuk

Tel:(+299) 32 95 00

Tel:(+299) 32 16 54

Aqqusinersuaq 7 P.O.Box 365 3900 Nuuk

Tel:(+299) 32 42 74

Tel:(+299) 32 59 01 mansen@greennet.gl

Igaffik

Nipisa

Pascucci Corner

Restaurant Pizzahuset & Grill Bones

C/O Nuuk Transport Qasapi 2 3900 Nuuk

Hans Egedevej 29 3900 Nuuk

Nuuk Center 3900 Nuuk

H.J. Rinksvej 43 3900 Nuuk

Nuuk Center 3900 Nuuk

Tel:(+299) 31 10 00

Tel: (+299) 32 60 65

Tel: (+299) 31 19 19

Tel: (+299) 34 85 04

nipisa3900@hotmail.com

mwinberg@greennet.gl

mwinberg@greennet.gl

www.bones.dk

Tel:(+299) 34 24 86 nuuk@transport.gl www.transport.gl 88

www.ghb-hallen.gl

Tel:(+299) 34 80 90


iO

Restaurant Bryghuset

Restaurant Charoen Porn

Restaurant Isikkivik

Restaurant Nasiffik

Restaurant Qooqqut Nuan

Imaneq 30 3900 Nuuk

Aqqusinersuaq 5 3900 Nuuk

Narsaviaq 26 3905 Nuussuaq

Iggianut 3905 Nuussuaq

Qooqqut 3900 Nuuk

Tel:(+299) 34 80 00

Tel:(+299) 32 57 59

Tel:(+299) 34 85 06

Tel:(+299) 32 91 90

Tel:(+299) 48 25 55

info@godthaab.gl

info@charoenporn.gl

nuan@nuan.dk

nuna@nuan.dk

www.bryggeriet.gl

www.charoenporn.gl

www.nuan.dk

www.nuan.dk

Steak & Grill

Sushi Huset

Sangoriaq B-3109 3900 Nuuk

H. J. Rinksvej 25 3900 Nuuk

Tel:(+299) 32 58 56

Tel: (+299) 32 19 90

Sarfalik Lunch

Seamens Home

Spisestedet Sarfalik

Hotel Hans Egede Aqqusinersuaq 1-5 3900 Nuuk

Marinevej P.O.Box 1021 3900 Nuuk

Hotel Hans Egede Aqqusinersuaq 1-5 3900 Nuuk

Tel:(+299) 32 42 22

Tel:(+299) 32 10 29 Fax:(+299) 32 21 04

Tel:(+299) 32 42 22

booking@hhe.gl www.hhe.gl

nuuk@soemandshjem.gl

booking@hhe.gl

mwinberg@greennet. gl

www.hhe.gl

www.sushihuset.gl

www.soemandshjem.gl

Café Esmeralda (bar) Daddys (pub) Aqqusinersuaq 6 Godthåb (bar) 1st floor / 1.sal 3900 Nuuk

Bar / Pub Kristinemut (pub) Tullemut (pub) Tugto (pub) Sporti (sports bar) Aqqusinersuaq 7 3900 Nuuk

Tel:(+299) 32 90 95 www.cafeesmeralda.gl

Manhattan Nightclub (bar)

Takuss (pub) Imaneq 30 3900 Nuuk

Maximut (pub)

Nasiffik (pub)

Skyline Bar (bar)

Aqqusinersuaq 6 3900 Nuuk

Iggiaanut 3905 Nuussuaq

Tel: (+299) 32 25 44

Tel:(+299) 32 91 90

Hotel Hans Egede Aqqusinersuaq 1-5 3900 Nuuk

www.nuan.dk

Tel:(+299) 32 42 22 www.hhe.gl

89


Vandring i Nuuk’s bagland

90

Hiking in the backcountry of Nuuk

Der er spændende vandremuligheder i alle sværhedsgrader lige i Nuuks umiddelbare bagland.

There are exciting hikes of all difficulty levels right in Nuuk’s backyard.

Kortet på næste side viser de fire officielle vandreruter i Nuuk’s bagland, hvoraf to har skilte ved starten af sporet. Hver rute er markeret med hver deres farve: grøn, gul, pink og orange.

The map on the next page shows the four official hiking routes of the Nuuk back-country, two of which have signs marking the start of the trail. Each route is marked by a different colour: green, yellow, pink and orange.

Det er tilrådeligt, at når man er i den grønlandske natur at være forberedt hurtige vejrskift. Husk altid at følge de råd, der gives på kortet.

It is advisable that when in the Greenlandic nature it is best to be prepared due to rapid weather changes. Always remember to follow the advice that is given on the map.

Vi ønsker dig en god vandretur!

We wish you a good hike!


HIKING NUUK

119 81 172 282

94

Niaqornannguaq 26 421 409

145

39

Kuanninnguit

33

326

H

459

153

343 50

76

87

1

332

238

93

62

61

178

350

Qasi g ia n ngu it

25 39

343

372

300

19

54

365

363

311 256

0

Ski lift

21

352

40

41

253

378

250

Nuuk Airport

86

376

253

422 391

423 58

61

H

(Lille Malene)

699

427

473

92

35

Qo o ( K ro r løf su ten aq )

71

31

49 81

95 26

653

431

343

111

51 65

441

427

84

52

639

Quassussuaq

106

44

31

591

381

83 19

514

H638

Isikkivik The Viewpoint 657 Udsigten 658

479

398 439

249 285

64

72

52

105

322

281

442

55

28

Nuuk

Hans Egede Statue

Nuussuaq

84

7

113 5

National Museum of Greenland

623

558 361

33

Stadium 8

325

200 91

33

34

382

234

261

58

35

63

273

158

173

39

32

150

87

41 40

205

le n

a

 6

14 37

100

6

359

isd ad

23

425

Par

5

Kangillinnguit Qasigiannguit Nuuat

661

Qallussuaq Cirkussøen

232

148

FRESHWATER SUPPLY DRIKKEVANDSSØ

37

481

258

441

506 679

62

31

152

505

49

172

196

272

143

43

58

55

534 505 169

1

53

46

448

9

42

482

455

21 4

44 14 13 7

204

Qinngorput

rput Qinngo ugt) eb (Malen

681403

621 579

11

44

22

6 5 39 21

222

43

31

769 80

34

46

15

703

169 0

41

593

-35 91

0

25

681

0

59 0

15

0

10

(Store Malene)

622

96

0 60 50 5 0 50 50 4 0 40 50 3 0 30

20

H760

84

742

594

Ukkusissat

25

5

65

9

50

93 47

525

79

616 67

599

Assagiarsuit Qeqertat 6

569

66

25

492

548

12

463

0

0

35

0

40

0

45

0

0

55

0

431

UDGIVER: SERMERSOOQ BUSINESS COUNCIL · 2013 LAYOUT, KORTBEARBEJDNING OG GRAFISK PRODUKTION: INFO DESIGN APS · NUUK

50

Ka ng e

15

ar rlu

(K

0

459

aq gu nn su

20

451

422

0

463

406

25

503

424

376

) rd fjo be b o

30

485

50

472

0

471

409

KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ SANARFINERMUT AVATANGIISINULLU INGERLATSIVIK ANLÆG OG MILJØFORVALTNINGEN URBAN PLANNING

10

454

2

400

Sivingasoq 574

Qeqertarujussuaq 350

HIKING NUUK

- NUUP EQQAANI PISUMMIK ANGALAARFISSAT Pisuffissaq A: QINNGORPUT –> MITTARFIK MITTARFIK –> QINNGORPUT Isorartussuseq:–> 7 km miss. Ilitsersuut: u-mit aallarlutit aqqutaa naallugu atuassavat

Pisuffissaq B: MITTARFIK –> KUANNINNGUIT Qaava: portunerpaaffik 480 m Isorartussuseq: –> <– 9 km miss. Ilitsersuut: u-mit aallarlutit atuassavat, taava qaavata tungaanut atuarlugu ingerlagit

Pisuffissaq C: MITTARFIK –> ISIKKIVIK Qaava: portunerpaaffik 660 m Isorartussuseq: –> <– 14 km miss. Ilitsersuut: u-mit aallarlutit atuassavat, taava qaavata tungaanut atuarlugu ingerlagit

Pisuffissaq D: QINNGORPUT –> UKKUSISSAT Qaava: portunerpaaffik 760 m Isorartussuseq: –> <– 6 km miss. Ilitsersuut: u-mit aallarlutit atuassavat, taava qaavata tungaanut atuarlugu ingerlagit

MALUGIUK: Qungujuttuliat sungaartut tikkuutillu sungaartut qaqqami Kang Nu Racemi aqqutiliaapput, uanilu aqqutissaliami ILAANATIK

AQQUTISSAT SAPERNASSUSII Pisuffissaq A: Class 1 = pisuffigiuminartoq, aqqutaata annersaa aqqutissaqarpoq. Pisuffissaq B: Class 2 = aqqutissap avataatigut aamma maniinakuluttukkut pisummik angalaneq. Pisuffissaq C & D: Class 3 = nunakkut maniinakuluttukkut pisunneq qaqqasiornertaqalaartoq SIUNNERSUUTITSIALAAT – angalaartaleqqaanut angalaartareersunullu - Aqqutissat assigiinngitsunik sapernassuseqarneri ataqqikkit. - Pisoqatitit qasulernersut eqqumaffigiuk. - Aallaqatigiigitsi - ingiaqatigiigitsi – angerlamullu apuuteqatigiillusi. - Silasiorit - putsileriataarsinnaavoq. - Sila ajorseriataarsinnaammat, atisassamaaserit (aamma nerisassaminernik). - Aqqut sorleq atuarniarnerlugu kikkullu ilaginerlugit kiisalu sukkoorlutit utissanerlutit ilisimatitsissagavit eqqaamallugu. - Ajortoqarpat eqqissisimaniarsarigit. - Ajutoortoqarsimappat kalerriigit. - AMBULANCE: 344 112 - POLITIIT: 32 14 48 MALUGIUK: - Nuup eqqaani sumiissusersiornermi sumiissusersiutip nikingasinnaanera 29oW missaaniippoq (2012). - Pinngortitaq eriagiuk – eqqagassanik qimataqarnak – pisummik angalassussat tullii aamma pinngortitarsuup alutornassusianik nuannaarutissaqarniassapput. - Qallussuaq Nuuk tamakkerlugu imermik pilersuivittut atorpoq, eqqakkanik, nalunnguarnermik qamuteralannillu angalaarfigalugu sukkulluunniit mingutsinneqassanngilaq.

HIKING NUUK

- VANDRERUTER VED NUUK

Rute A: QINNGORPUT –> LUFTHAVN LUFTHAVN –> QINNGORPUT Distance: –> ca. 7 km Instruktion: Start ved u og følg hele vejen rundt

Rute B: LUFTHAVN –> KUANNINNGUIT Top: max. 480 m Distance: –> <– ca. 9 km Instruktion: Start ved u og følg skift så til

•og gå til toppen

Rute C: LUFTHAVN –> UDSIGTEN Top: max. 660 m Distance: –> <– ca. 14 km Instruktion: Start ved u og følg skift så til

•og gå til toppen

Rute D: QINNGORPUT –> UKKUSISSAT (STORE MALENE) Top: max. 760 m Distance: –> <– ca. 6 km Instruktion: Start ved u og følg skift så til og gå til toppen

OBS: Gule Smileys og de gule pile i terrænet er Kang Nu Race ruten, som IKKE er en del af af dette vandresystem!

RUTERNES SVÆRHEDSGRADER Rute A: Class 1 = nemmere vandring, for det meste på gode stier. Rute B: Class 2 = vandring også uden for stier i ujævnt terræn. Rute C & D: Class 3 = vandring med lettere klatring i ujævnt terræn GODE RÅD - både for begyndere og for rutinerede vandrere - Respektér ruternes forskellige sværhedsgrader. - Vær opmærksom på træthedstegn hos dem du vandrer sammen med. - Start sammen - gå sammen - kom hjem sammen. - Tag bestik af vejret - tågen kan komme meget hurtigt. - Tag ekstra tøj med (og lidt proviant) hvis vejret skulle blive dårligt. - Husk at give besked om hvilken rute du går, hvem du er sammen med, og hvornår du regner med at komme hjem. - Bevar roen hvis noget går galt. - Giv besked hvis der sker en ulykke. - AMBULANCE: 344 112 - POLITI: 32 14 48 BEMÆRK: - Misvisningen på kompasset er i Nuuk-området ca. 29o W (2012) - Pas godt på naturen - efterlad ikke affald - de næste vandrere på ruten skal også have en god oplevelse i vores smukke natur. - Cirkussøen er drikkevandsforsyningen til hele Nuuk, og må under ingen omstændigheder forurenes med affald, badning eller snescooterkørsel.

HIKING NUUK

- HIKING ROUTES NEAR NUUK Route A: QINNGORPUT –> AIRPORT AIRPORT –> QINNGORPUT Distance: –> about 7 km Instructions: Start at u and follow the

•route all the way around.

Route B: AIRPORT –> KUANNINNGUIT Top: max. 480 m Distance: –> <– about 9 km Instructions: Start at u and follow then change to to the top

•and walk

Route C: AIRPORT –> VIEWPOINT Top: max. 660 m Distance: –> <– about 14 km Instructions: Start at u and follow then change to to the top

•and walk

• •

Route D: QINNGORPUT –> UKKUSISSAT (STORE MALENE) Top: max. 760 m Distance: –> <– about 6 km Instructions: Start at u and follow then change to and walk to the top

NB: The yellow Smileys and yellow arrows in the country are part of the Kang Nu Race trails. They are not part of the Hiking Nuuk trails.

THE HIKING ROUTES - DEGREES OF DIFFICULTY Route A: Class 1 = easy hiking, mostly on good tracks. Route B: Class 2 = hiking includes walking off tracks over uneven terrain. Route C & D: Class 3 = hiking with easy climbing over uneven terrain. GOOD ADVICE - these instructions apply equally to beginners and experienced hikers - Note that the different routes have different degrees of difficulty. - Be alert to signs of fatigue in your fellow hikers. - Start together - hike together - return together. - Check the weather forecast - a fog can develop very quickly. - Carry extra clothing (and some food) just in case the weather should change for the worse. - Don't forget to notify which route you are taking, who you will be hiking with, and when you expect to return. - In an emergency, keep calm. - In the event of an accident, alert the emergency services. - AMBULANCE: 344 112 - POLICE: 32 14 48 NOTE: - Compass imprecision in the Nuuk area is about 29°W (2012) - Preserve the natural environment - don't litter - future hikers on the route also deserve to enjoy our beautiful natural surroundings. - "Cirkussøen" is the source of drinking water for the entire Nuuk region. Litter, bathing and snow scooters are all strictly prohibited.


Connections to/from Greenland and on from there Forbindelser til/fra Grønland og videre derfra AIR GREENLAND www.airgreenland.com

ICELANDAIR www.icelandair.com

AIR ICELAND www.airiceland.is

Copenhagen (DK) - Kangerlussuaq

Several routes from Europe to Keflavik International, Iceland

Akureyri (ISL) - Nerlerit Inaat Airport

Copenhagen (DK) - Narsarsuaq Keflavik International (ISL) - Nuuk

Several routes from North America to Keflavik International, Iceland

Reykjavik Domestic (ISL) - Kulusuk Reykjavik Domestic (ISL) - Narsarsuaq

Iqaluit (CAN) - Nuuk

Reykjavik Domestic (ISL) - Nuuk

+ 61 destinations within Greenland

Reykjavik Domestic (ISL) - Ilulissat

Nuuk products 2014  

What to do when in Colourful Nuuk? Find out here!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you