Issuu on Google+

Alla barn ska möta utbildade lärare i förskolan Alla förskolor behöver bra ledare Förskolan behöver mer forskning Förskolans arbetsorganisation måste utvecklas Det ska vara attraktivt att arbeta i förskolan

lararforbundet.se/larorikforskola


Larorik forskola