Page 1

3. Fliken Kalendarium/utbildning

Kalendarium. Visar en kronologisk lista över kommande kurser och konferenser som anordnas regionalt eller centralt. Det är även här som du gör anmälningar till dessa. Hantera anmälningar. Här ser du aktuella anmälningar för din lokalavdelning och kan ta fram uppgifter över vilka som har gått olika aktiviteter. Lokalavdelningens kurshantering. Detta är ett redskap för de kurser och aktiviteter lokalavdelningen anordnar. Upplagda kurstillfällen publiceras på den lokala hemsidan, ni kan hantera kursanmälningar, ta fram deltagarlistor och etiketter med mera. Det går även att skicka kallelser till kursdeltagare via e-post. 4. Fliken Service

Beställ material. Denna länk tar dig till Materialkatalogen på Lärarförbundets webbplats. Rapportera ingångslön. På Lärarförbundets webbplats publiceras de ingångslöner som är inrapporterade från din lokalavdelning. Ingångslöner och lönestatistik är ett par av Lärarförbundets mest besökta sidor, därför är det extra viktigt att uppgifterna är uppdaterade. Detta är formuläret som ni använder för att meddela nya uppgifter rörande ingångslönerna. E-post till förtroendevalda. En funktion du kan använda för att skicka e-post till andra lokalavdelningsexpeditioner eller personer med ett visst uppdrag (inom den egna regionen).

Förbundsnätet

Support och utbildning Support via webben

Regionkontoret

Längst upp till höger på Förbundsnätet finns länken Supportfrågor. Här hittar du manualer och instruktioner rörande Lärarförbundets olika IT-stöd såsom Förbundsnätet, lokala hemsidan, webbplatsen, Lärarförbundets e-post och Loka.

Ibland kan det underlätta om man först får en genomgång av hur något fungerar eller om man kan prata med någon på telefon för att lösa ett problem. Kontakta då någon på ditt regionkontor. På varje regionkontor finns dessutom en person som har ett särskilt ansvar för support och utbildning i frågor som rör Lärarförbundets IT-stöd.

Har du en fråga eller vill anmäla ett fel, använd funktionen Ställ en fråga. Din fråga tas om hand av personalen på ditt regionkontor så snart de har möjlighet och du får ett meddelande i din e-post när de har besvarat den.

Utbildningsbehov för lokalavdelningsstyrelsen tar ni upp med regionkontoret enligt de rutiner som finns i regionen.

Support it-stöd i Göteborgs region: Maja Karlsson, tfn 031-774 95 67 Ulrika Eriksson, tfn 031-774 95 65

En viktig informationskälla och ett nödvändigt arbetsredskap för dig som är ledamot i lokalavdelningsstyrelsen


Vad är Förbundsnätet och vad finns där? Förbundsnätet - för vem?

Alla som är registrerade som styrelsemedlemmar i Medlemsregistret har tillgång till Förbundsnätet. Som styrelsemedlem räknas även suppleanter, studieorganisatör och revisorer. Det är därför angeläget att snarast efter årsmötet rapportera in förändringar i styrelsen samt informera de nya styrelsemedlemmarna om Förbundsnätet. Hur hittar jag dit?

Det enklaste sättet att hitta till Förbundsnätet är att logga in sig via Lärarförbundets webbplats, lararforbundet.se. Användarnamn är ditt personnummer och lösenord är ditt medlemsnummer (lösenordet kan du ändra om du vill). Klicka sedan på Min sida och mina länkar. I högermarginalen finns nu en rubrik som heter Förbundslänkar och därunder hittar du länken till Förbundsnätet.

Förbundsnätet som informationskanal Förbundsnätet är centrala kansliets och regionkontorets främsta kanal för att förmedla information till alla lokalavdelningar i landet. Som styrelseledamot är det därför angeläget att du tar del av de nyheter som publiceras där. Nyheterna hittar du under rubriken AKTUELLT i mitten på sidan. Förbundsnätet hjälper dig att sortera informationsflödet och att hålla reda på den information som är viktigast för just dig: Framför varje nyhet ser du en färgad ikon med en bokstav: Bokstaven visar om nyheten kommer från centrala kansliet, regionkontoret eller från en lokalavdelning. Du kan välja hur du vill att nyheterna ska visas under Förval visning. Som standard är valet Endast olästa förbockat. Det innebär att när du har läst en nyhet, försvinner den från AKTUELLT. Du återhittar dock alla nyheter under Arkiv. Du kan bokmärka sidor som är viktiga för dig, så hittar du dem snabbt när du behöver dem. De nyheter som publiceras kan även riktas till personer med vissa uppdrag. Är du till exempel kassör får du under rubriken SPECIELLT FÖR MIG i vänstermarginalen, information som rör budget och ekonomi.

Under rubriken REGIONKONTORETS LÄNKAR i vänstermarginalen, hittar du information från ditt regionkontor som är av mer beständig karaktär. Det är sådan information som vi på regionkontoret vill att lokalavdelningen ska ha lätt tillgängligt. I högermarginalen har du din ”personliga” del under INLOGGAD SOM. Där ser du dina bokmärken och länkar till de mötesplatser du har tillgång till.

Förbundsnätet som redskap i det fackliga vardagsarbetet Förbundsnätet är dock mer än en informationskanal. Det är i högsta grad ett arbetsredskap som är nödvändigt för styrelsemedlemmar att ha kunskap om. Nedan får du en kort genomgång av ett urval av de möjligheter och funktioner som finns. Du hittar dem under de fyra gröna flikarna, strax under loggan med Förbundsnätet. 1. Fliken Lokalavdelningen

Ändra uppgifter. Ett formulär för att ändra uppgifter om lokalavdelningen, till exempel telefonnummer och öppettider. Dessa uppgifter publiceras sedan både på den lokala hemsidan och webbplatsen. Bokslut. Kassörens sida för att registrera och skicka in bokslut. Revisorerna måste godkänna bokslutet innan det kan skickas in. Grafiska rummet. Här hittar du logotyper, mallar och bilder samt information om vad du bör tänka på när du utformar informationsmaterial i Lärarförbundets namn. Du bör endast använda de logotyper som finns att ladda ner här. Vårt välkomstbrev. När nya yrkesarbetande medlemmar får sitt välkomstpaket från Lärarförbundet, bifogas ett brev från lokalavdelningen denne tillhör. Här lägger ni in texten som ska stå i välkomstbrevet. Välkomstpaketet skickas från regionkontoret samma vecka medlemmen registreras, så det är ett snabbt sätt för lokalavdelningen att hälsa medlemmen välkommen. 2. Fliken Medlemshantering

Medlemshantering. Här kan du söka efter medlemmar, titta på deras anställningsuppgifter, skicka e-post samt ta fram medlemmar efter förangivna kategoriseringar med mera. Ett komplement till programmen Medlemsstöd och Loka. Ändring till medlemsregistret. Ett formulär för att meddela ändringar av medlemmars anställningsuppgifter Ändring FFM. Ett formulär som du kan använda för att nyanmäla eller avanmäla ffm-uppdrag.

Test  

En skrift över förbundsnätet