Page 1


1.MORFOLOGIA Articles: ​el, la, els, les, hem, + nom propi (en joan)    Nom: ​sempre se li pot posar un article   Adjectiu: ​com es el nom (qualitat) (alt , baix, petit, avorrit…)  ​ Verbs: ​d'acció  ​ Pronom: ​substitueix el nom (jo, tu , ell, hos…)  ​ Preposició: ​a,el, en, amb per.  Conjunció: ​i/o  ​ Adverbi: ​adj + ment  ​ facilment           

TIPUS DE PREDICATS ​ Nominal (ser,estar,semblar)   

Tipus de predicat:   

​verbal (altres verbs)

- ell estar malalt P ​ N - ell va caminant ​PU 

-NOMINAL -VERBAL 

ELS SINTAGMES    


-ADVERBI -ADJECTUAL  -PROPORCIONAL     

FUNCIONS SINTÀCTIQUES  

Complement directe:​substituir per un pronom (el, la, els i les)  

DONA LES ​ ENSAIMADES​A LA VEïNA  

​(​Complement directe)

Quan a la paraula se li pot afegir el, la ,els, les es complement directe.  

Complement indirecte:​(aqui el verb)     EN JOAN DONA UN REGAL ​ A LA SEVA GERMANA    sempre és a persones (complement indirecte)  ​   ATRIBUT: (ser, estar, semblar)    EN JOAN ​ESTÀ​​MALALT   (PN) (ATRIBUT) ​L'adjectiu que hi ha davant del verb en  aquest cas ens diu com es o com està en joan.  (sempre ens dona informació del verb)              


Transitiva (TÉ CD) ​ Predicativa:   ​ Intransitiva(NO CD)      Copulativa​: ( verbs ser, estar ,semblar)      EL NOI ​ ESTÀ​​MALALT  (PN) (ATRIBUT)      EL NEN FA UN​DIBUIX  (CD)  ( P. TRANSITIVA)      EN PERE DONA  (s) (P. intransitiva)       (subjecte) (predicat)  EL VEÍ ​ SEMBLA TRIST​A CASA SEVA  (explicit) (p. nominal)  ( SN) (S.ADJ) (S.PREP)  (ATRIBUT)           


Profile for Sergi Vila viza

Dossier d'apunts  

Dossier d'apunts  

Advertisement