__MAIN_TEXT__

Page 1

DLC XLIII - anul III

La Mulți Ani !

DIN

info-hobby 12/2016 Din cuprins:

Pregătiri, pregătiri

MANIFESTĂRI 2017 CARE ESTE PREȚUL MĂRCILOR POȘTALE ? (IX) Palmares Expo FILA CARTO 2016 București (II)

Considerații asupra emisiunii de timbre uzuale Carol II – călare (IV) Insigne și însemne militare românești 1948-1989 Primim la redacție

philatelica.ro ANUNȚURI - ANUNȚURI De ce-i frumoasă filatelia ! Top 10 erori filatelice românești 1973 realizare Romeo Furtună

București - România


apare ori de câte ori este necesar

info-hobby XLIII Mâine anul se înnoiește ...

FEDERAŢIA FILATELICĂ ROMÂNĂ

MANIFESTĂRI CE SE VOR DESFĂȘURA ÎN ANUL 2017 Manifestări interne. Expoziții. Târguri Nr. crt. 1 2 3 4

Denumirea manifestării

Perioada

Localitatea

Rangul

01 - 04 februarie 15 - 20 martie mai 19-21 mai

Sibiu Timișoara Mediaș Bacău

15 - 20 august

Constanța

6 7 8 9 1

Expoziție 200 de ani Muzeul Național Brukenthal Sibiu Expoziție Natura Expoziție 750 de ani Mediaș Expoziție AEROMFILA Expoziție Carto Constanța 2000 de ani de la moartea lui Ovidiu Simpozion 90 de ani-m-Grigore Pascu Expoziție Toamna colecțiilor - ed. a XVI-a Expoziție Timișoara cântă Expoziție Etnic 2017 - ed.V-a Târgul colecționarilor

septembrie 29 - 30 septembrie 03 - 08 noiembrie 03 - 04 noiembrie 25 februarie

Bacău Bacău Timișoara Reșița Tg. Mureș

interjudețeană interjudețeană interjudețeană națională națională cu part. internațională A.F. Bacău popularizare națonală interjudețeană A.F. Mureș

2

Târg internațional filatelic și numismatic

18 martie

Brașov

3

13 mai

Tg. Mureș

A.F. Mureș

4

Târgul colecționarilor Târgul colecționarilor

mai

Mediaș

C.F. Mediaș

5

Târg internațional filatelic și numismatic

10 iunie

Brașov

Sub egida FFR

6

Târg internațional filatelic și numismatic

2 septembrie

Brașov

Sub egida FFR

7

Târgul colecționarilor

29 septembrie

Bacău

A.F. Bacău

8

Târgul colecționarilor

22 octombrie

Tg. Mureș

A.F. Mureș

9

Târg internațional filatelic și numismatic

25 noiembrie

Brașov

5

Sub egida FFR

Sub egida FFR

Expoziții internaționale 1 2 3

FINLANDIA 2017 BANDUNG 2017 BRASILIA 2017

24 - 28 mai 03 - 07 august 24 - 29 august

Tampere Bandung Brasilia

FIP FIP FIP

Comisar

Bartoc Alexandru Secretar General al FFR

Citiţi

FILATELIA ◊ CURIERUL FILATELIC ◊ philatelica.ro ◊ Studii filatelice brașovene ◊ MAGAZIN DE FILATELIE, CARTOFILIE şi NUMISMATICĂ Un pic mai bine informaţi ! Contează !

Alexandru Bartoc


02 Din lumea colecționarilor

Info-Hobby 12/2016

CARE ESTE PREȚUL MĂRCILOR POȘTALE ? (IX) * Max Peter Întrebări şi răspunsuri Pe măsură ce am publicat pe blog capitolele expuse până acum în prezenta broşură am primit numeroase mailuri de la cititori, conţinând multe întrebări, dar şi observaţii, precum şi propuneri de subiecte. În prezentul capitol voi răspunde unei întrebări care mi-a fost adresată pe Facebook de către un colecţionar. Redau problema ridicată, pentru a fi cunoscută de cititori şi de cei care nu au urmărit serialul publicat pe blog (mai ales că sunt ridicate aceleaşi întrebări şi altor colecţionari). „Încep prin a preciza că momentan folosesc cataloagele doar pentru a identifica mărcile, aşa că am următoarele întrebări de începător: 1. În catalogul Scott preţurile sunt în dolari? 2. În catalogul Michel, ediţiile de după 2001, preţurile sunt în Euro? 3. Prima coloană de preţuri din cele două cataloage e pentru mărcile neuzate şi a doua pentru uzate? Preobliteratele unde ar trebui încadrate? 4. Cât de relevante sau irelevante sunt preţurile de catalog în cazul mărcilor comune? De exemplu emisiunea din 1976 Jocurile Olimpice de Iarnă - Innsbruck are cotaţiile: Scott 2009: - Cele 6 mărci: 2,40 1,35; - Marca de 3,60 lei: 0,80 0,35; Michel 2009: - Cele 6 mărci: 4,00 2,20; - Marca de 3,60 lei: 1,40 1,10; Romfilatelia - Lista preţurilor mărcilor poştale 2010: [cele 6 mărci] 3,70 0,30. Aici nu mi-e clar dacă cele 6 mărci uzate sunt cotate la 0,30 lei, deci o marcă uzată e 0,05 lei sau o marcă uzată e 0,30 lei şi cele 6 uzate 1,80 lei. Dacă Scott şi Michel afişează preţurile în lei atunci hai sa zicem că mai seamănă cotaţiile (dar tot diferă mult). Dacă aceste cotaţii sunt în dolari, euro, respectiv lei şi mai exact 0,30 lei pe seria de 6, atunci 1,35 dolari, 2,20 euro şi 0,30 lei n-au nicio treabă una cu alta.“ Să o luăm cu începutul Cotele cataloagelor sunt exprimate în moneda ţării în care îşi desfăşoară activitatea editurile respective: SCOTT dolari americani; Michel - euro; Yvert & Tellier (Franţa) - euro; Stanley Gibbons (Marea Britanie) - lire sterline. Acestea sunt cele patru cataloage internaţionale care (încă) mai publică volume care acoperă întreaga lume. Moneda şi modul de efectuare a evaluării sunt de regulă menţionate în introducerea fiecărui catalog. Vă sfătuiesc să citiţi şi acele câteva pagini, deoarece pentru un începător sunt deosebit de utile. ← Listing dintr-un catalog publicat în fosta Republică Democrată Germană.

Pentru o emisiune uzuală sunt acordate cote atât pentru exemplarele obliterate poştal (a), cât şi pentru exemplarele obliterate de complezenţă (b). Cataloagele generale (de genul celor patru menţionate mai sus) au în majoritatea cazurilor două coloane cu cote (preţuri): coloana din stânga este pentru mărcile neuzate, iar coloana din dreapta pentru cele obliterate (ştampilate poştal). În mod normal, cotele mărcilor ştampilate nu se referă la preobliterate şi la obliterările de complezenţă, ci la cele anulate în circuitul poştal. De exemplu, catalogul Michel face unele menţiuni despre aceste mărci în note răspândite la diverse pagini (unele în chenar, altele doar ca note de subsol la câte o emisiune). Despre cotele pe care le acordă fiecare catalog, în introducerile fiecărui volum se menţionează că preţurile sunt orientative. Există tendinţa (răspândită mai ales în rândul colecţionarilor mai tineri sau a celor începători) de a lua aceste „cote“ drept valori absolute. Ei bine, situaţia nu stă deloc aşa. Preţul pieţei diferă în cele mai multe cazuri în mod substanţial de cotele atribuite de cataloage. Una dintre cauzele acestor diferenţe este dată de sistemul adoptat de fiecare catalog. Este o problemă pe care am mai atins-o într-un capitol anterior, dar căreia de regulă colecţionarii nu îi dau importanţă. De pildă, catalogul Michel este un catalog adresat colecţionarilor, cotele mergând pe preţurile de retail practicate de majoritatea comercianţilor germani. Spre deosebire de Michel, catalogul american SCOTT este orientat mai mult spre piaţa liberă, editorii susţinând că evaluările lor sunt la nivel de retail - preţuri nete. Totuşi, cele afirmate de editori nu se confirmă şi în practică, pe piaţa filatelică.


Din lumea colecționarilor 03

Info-Hobby 12/2016

Diferenţele între cele două cataloage se pot face urmărind cotele acordate de fiecare pentru mărcile emise de propria ţară (Germania pentru Michel, SUA pentru SCOTT) la unitatea monetară/nominal a ţării. Dacă faceţi acest lucru, veţi vedea că Michel-ul cotează un nominal de 1 euro (la noutate germană) cu mai mult de 1 euro cotă (deşi de cele mai multe ori la negustori se pot găsi noutăţi vândute pentru francare cu preţuri sub nominal). În economia problemei noastre, referirea la lista de preţuri editată de Romfilatelia este o greşeală. Această listă de preţuri este irelevantă pentru piaţa filatelică din două motive principale: - este făcută de persoane care dispun de cunoştinţe îndoielnice, neverificate pe o piaţă liberă pentru mărci şi serii mai vechi; - deşi aparţine unui negustor (Romfilatelia se poate denumi astfel), ea nu este onorată de cel care a editat-o; preţurile pot fi considerate reale pe piaţa liberă numai atunci când negustorul în cauză cumpără conform propriei liste, aşa cum se întâmplă cu marea majoritate a negustorilor particulari din Europa şi Statele Unite. Pentru mărcile româneşti, cele patru cataloage internaţionale consacrate menţionate mai sus au şi ele câteva hibe: - capitolele consacrate României sunt realizate neprofesional (nu vreau să mă dau mare, ştiu ce vorbesc); - informaţiile cuprinse sunt parţial incorecte şi incomplete în repetate rânduri; - cotele pentru anumite piese/emisiuni sunt stabilite în mod clar cu intenţia de a ridica/coborî piesele/emisiunile în cauză, în funcţie de interesele unor negustori din ţările unde sunt cataloagele editate (deşi editurile în cauză nu vor recunoaşte niciodată acest lucru, conform informaţiilor neoficiale şi surselor din piaţă, marii negustori reuşesc să desfăşoare un lobby eficient). Problema mărcilor preobliterate/obliterate de complezenţă Nu am idee în ce măsură se cunoaşte de către colecţionari adevărul despre ele. Timp de foarte mulţi ani, fostele întreprinderi comerciale de stat au inundat (la propriu) piaţa filatelică, vânzând unor negustori din străinătate sute de milioane de preobliterate şi obliterate de complezenţă la preţuri absolut ridicole: cu un adaos comercial de circa 15% faţă de preţul de tipar! (au existat reglementări oficiale referitoare la acest lucru). Păi în aceste condiţii este absolut normal ca mărcile din această categorie să nu prea conteze pe piaţă altfel decât la kilogram sau la mia de bu- căţi, adică aşa cum le comercializa întreprinderea de stat. Într-un catalog serios sau într-o listă de preţuri serioasă, mărcile preobliterate/obliterate de complezenţă ar trebui cotate separat de mărcile ştampilate în circuitul poştal, iar preţurile ar trebui să oglindească în mod firesc paritatea dintre partea de tiraj preobliterată şi cea dată la oficii, pentru a fi întrebuinţată poştal. Diferenţa de evaluarea între cele două categorii „sare“ aproape întotdeauna cu cel puţin un ordin de mărime. Această politică păguboasă a Poştei şi a întreprinderilor de stat însărcinate cu comerţul filatelic a mai dus la o altă aberaţie: încă de pe la începutul anilor ’60, oficiile poştale nu primeau pentru consum pe corespondenţă toate valorile unei serii. Valorile mari, iar uneori alte valori (denumite şi „cheie“) nu s-au distribuit deloc, neexistând ştampilate poştal decât dacă vreun filatelist le-a aplicat pe scrisori, după ce le-a achiziţionat de la vreun magazin filatelic sau după ce le-a primit la abonament. Se pare că a existat o influenţă germană (dar din partea răsăriteană), unde valorile „cheie“ din emisiunile tematice nu erau distribuite la francare. Ele erau denumite „Sperrwert“, iar întreprinderile socialiste est-germane făceau un comerţ deşănţat cu ele. Pentru că în acea perioadă exista o organizaţie internaţională care chiar conta (Federaţia Internaţională de Filatelie - FIP), recomandările sale erau respectate de către editori. Catalogul elveţian Zumstein marca aceste mărci „Sperrwert“ drept neutilizabile în competiţiile filatelice internaţionale. Aşadar, cei care strâng asemenea piese trebuie să ştie că nu pot conta pe comercializarea lor în viitorul apropiat, deoarece piaţa este saturată (şi îi sfătuiesc să nu se gândească la cotele din cataloagele internaţionale, şi nici la preţurile din lista onor Romfilatelia). Le-ar putea valorifica prin schimburi cu alţi colecţionari, mai ales din străinătate. Poate că este cea mai bună soluţie. * Preluare din lucrarea Care este preţul mărcilor poştale ? Scurt ghid destinat colecţionarilor, cu acordul autorului.

Catalogul mărcilor poștale din toată lumea https://www.stampworld.com/en/ Asociația Colecționarilor de Insigne din România https://www.facebook.com/aciro.ro/?fref=ts

Pentru dezbateri carto-filatelice&numismatice și informații recomandăm grupul (1.536 de membri)

FEDERAȚIA COLECȚIONARILOR din ROMÂNIA https://www.facebook.com/groups/204266486348551/?fref=ts

Pentru licitații

PHILATELIC AUCTIONS ROMANIA http://www.facebook.com/groups/philatelicauction/?fref=ts AFIȘE, RECLAME, CĂRȚI POȘTALE https://www.facebook.com/groups/980649841987238/?fref=ts NUMISMATIC AUCTIONS (1053) https://www.facebook.com/profile.php?id=405150686271074&ref=ts&fref=ts Studiul mărcilor poștale vă oferă mari satisfacții ! Atenție pe magazinul e-Bay sunt acceptate tot mai multe falsuri filatelice ! E mai bine este să consultați un filatelist specializat.


04 Din lumea colecționarilor

Info-Hobby 12/2016

Palmares Expo FILA CARTO 2016 București (II) Continuăm publicarea palmaresului. Între timp, au ajuns diplomele și materialele expoziției la participanții la frumoasa competiție. Așa cum au ajuns și lucrările din Ucraina, după trei săptămâni de la data expedierii. Comitetul de Organizare a hotărât și Juriul a fost de acord ca și aceste lucrări să fie jurizate.

Diplome în rang de medalie de VERMEIL MARE STUDII, MONOGRAFII FILATELICE ȘI CARTOFILIE Subclasa: FILATELIE - Dan N. DOBRESCU (Bucurerști) - Manualul expozantului tematician 88 pct. - Constantin Gh. CIOBANU, Maria GODOROZEA (Chișinău, R.Moldova) - Mihai Eminescu în filatelia și cartofilia universală. - Horia BLĂNARU (Buzău) - Catalog specializat de studiu a mărcilor poștale din R.P.Română. 1948-1965 Premiul special POȘTA MOLDOVEI - Constantin Gh. CIOBANU, Maria GODOROZEA (Chișinău, R.Moldova) - Retrospectivă poștal-filatelică. Poșta Republicii Moldova. Vol.5

88 pct. 88 pct. 86 pct.

Subclasa: CARTOFILIE -

Constantin PAȚILEA, Viorel NICOLAU (Piatra-Neamț) - Mesageri ai portului popular. Familia regală a României Constantin PAȚILEA, Viorel NICOLAU (Piatra-Neamț) - Adolphe A. Chevalier – cavalerul Văii Bistriței. Ioan CATANĂ (Bacău) - Salutări din Bacău 86 pct. Viorel NICOLAU (Piatra-Neamț) - Târgu-Neamț în oglinda timpului 86 pct. Iulian PANAIT (Galați) - Galatz – în vechi cărți poștale illustrate 86 pct.

89 pct. 87 pct.

CATALOAGE, BULETINE

Dumitru F. DUMITRU (București) - Cataloage: AFB (2010, 2015, 2016), Bienala Polară (2014), Plantarea Arborilor (2011-2016).

 REVISTE

- Nicolae SALADE (Sibiu) - Curierul filatelic. 2012-2015

87 pct.

88 pct.

Premiul special Dr. Ioan Daniliuc

Diplome în rang de medalie de VERMEIL

STUDII, MONOGRAFII FILATELICE ȘI CARTOFILIE Subclasa: FILATELIE - Constantin Gh. CIOBANU, Maria GODOROZEA (Chișinău, R.Moldova) - Retrospectivă poștal-filatelică. Poșta română în Basarabia. Vol.3 - Vasile BRAIA (București) - Five Centuries of Postal History in Wallahia and Moldavia. Transit Land between Constantinopole and Western European Countries - Tiron Florin MARTIN, Dan Traian ȚOLDAN (Timișoara) - Contribuții la istoria Poștei în Direcția Regională Timișoara. - Constantin Gh. CIOBANU, Mihai URSU, Maria GODOROZEA (Chișinău, R.Moldova) - Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală în cartofilie și filatelie 81 pct. - Andrey BILOUS (Kiev, Ucraina) - Franco Stamps Kiev - Tiron MARTIN, Marius MUNTEAN (Timișoara) -110 ani de filatelie timișoreană 80 pct. - Tiron MARTIN, Marius MUNTEAN (Timișoara) - 45 de ani de colaborare transfrontalieră în filatelia timișeană

84 pct. 83 pct. 83 pct. 82 pct.

80 pct.

Subclasa: CARTOFILIE - Mihai CEUCĂ (Bacău) - Bacău, urbea cu parfum de epocă - Iulian PANAIT (colaborator) (Galați) - Brăila – în cărți postale illustrate  LUCRĂRI DE POPULARIZARE A FILATELIEI / CARTOFILIEI

84 pct. 80 pct.

Premiul special Fundația Culturală BARTOC

- Mihaela BULAI (Liești, Galați) - Criss, iepurașul filatelist. Ghid pentru cercurile școlare de filatelie și / pentru sau cursuri școlare opționale Premiul special Editura ANAMAROL  REVISTE - Asociația Filateliștilor Feroviari din România - Filatelistul feroviar. 2013, 2014, 2015

81 pct.

82 pct.

Diplome în rang de medalie de ARGINT MARE Subclasa: FILATELIE - Andrey BILOUS (Kiev, Ucraina) - Iconography. Icons, frescoes, mosaics on postage stamps in Europe and the CIS. - Andrey BILOUS (Kiev, Ucraina) - Icons on postcards and envelopes in Europe. 76 pct.

76 pct.

Subclasa: CARTOFILIE - Constantin PAȚILEA (Piatra-Neamț) - Bicazul care a schimbat Valea Muntelui - Dan ZAMFIRACHE (București) - Călimănești 2038. Monografie ilustrată  CULEGERI DE ARTICOLE

77 pct. 76 pct.

- Vladimir BABICI (Chișinău, R. Moldova) - Articole publicate în revistele: LUMEA TIMBRELOR (Moscova) 2012, RUS (Odesa), 2012-2014, CARTOFILIA (Moscova) 2010-2013, ALMANAH. Întreguri poștale și istoria poștei (Moscova), 2013-2014, FILATELIA (București) 2007-2010 77 pct. - Alexandru BARTOC (București) - Articole publicate în cataloage AEROMFILA 2006, 2007, 2011, 2014 76 pct.

Diplome în rang de medalie de ARGINT

STUDII, MONOGRAFII FILATELICE ȘI CARTOFILIE Subclasa: FILATELIE - Nicolae STAN (Liești, Galați) - Simbioza între perforarea timbrelor și francatura mecanică. România 1872-1953

73 pct.

Subclasa: CARTOFILIE - Corneliu STOICA (Târgu-Ocna) - Slănic-Moldova de odinioară - Marius MUNTEAN (Timișoara) - Brașovul la început de secol XX.  CULEGERI DE ARTICOLE

73 pct. 70 pct.

- Alexandru BARTOC (București) - Prietenia româno-chineză reflectată în filatelie. Articole publicate în „Revista Casa Prieteniei”

70 pct.


Din lumea colecționarilor 05

Info-Hobby 12/2016 (continuare Palmares)

 CATALOAGE, BULETINE - Întreprinderea de Stat POȘTA MOLDOVEI (Chișinău, R. Moldova) - Buletin filatelic 2011; Buletin filatelic 2012; Buletin filatelic 2015

71 pct.

Diplome în rang de medalie de BRONZ ARGINTAT Subclasa: CARTOFILIE - Dan ZAMFIRACHE (București) - Bușteni. Monografie ilustrată

65 pct.

Diplome în rang de medalie de BRONZ Subclasa: FILATELIE - Viorel POPESCU (Brăila) - Catalog – variante de francare

61 pct.

Subclasa: CARTOFILIE - Ionel NOVAC (Bucrești) - România și Paulo Marzari. - Dan ZAMFIRACHE (București) - Bucureștiul de altădată. Monografie ilustrată.

62 pct. 62 pct.

Diplome de participare Subclasa: CARTOFILIE - Dan ZAMFIRACHE (București) - Buzăul de altădată. Monografie ilustrată - Dan ZAMFIRACHE (București) - Monografii illustrate

-

ooo000ooo

Considerații asupra emisiunii de timbre uzuale Carol II – călare (IV) 6. Puțin despre cote și evaluări

Alexandru Leonard Pop

Orice catalog filatelic oferă cititorilor propriile cotații pieselor prezentate. Singura problemă este că aceste valori atribuite de către editori nu prea se potrivește cu situația din teren. Din propria experiență pot să afirm că prețul de achiziție pe piața liberă la care se comercializează majoritatea pieselor oscilează undeva la 25% din prețul de catalog. Însă, atenție mare, prețul este direct proporțional cu raportul cerere – ofertă și diferă de locația ofertantă. De exemplu, pentru cazul nostru, dacă achiziția se face în țară unde oferta este mult mai mare decât cererea, prețul de tranzacționare va fi unul mai mic decât dacă această tranzacție s-ar efectua în străinătate unde ofertanții sunt mai puțin. Este suficient să analizezi ofertele de anunțuri din on-line (comparativ, cele din țară cu cele din străinătate) ca să observi aceste diferențe. O lucrare bine structurată în ceea ce privește „prețul mărcilor poștale” este scrisă în 2014 de către Max Peter și este oferită gratuit celor interesați spre descărcare și lecturare14. Ea mai poate fi accesată și prin intermediul blogului domniei sale, RSN15. Pe site-ul meu, ca rezultat al studiilor realizate asupra acestei mărci, am făcut propriile cotații, luând în calcul cotațiile oferite de lucrările de specialitate și piața filatelică, actualizate periodic. Valoarea rezultată este armonizată cu un indicator filatelic dat de tirajul piesei analizate. Din acest motiv, am preferat să ofer valoarea cotelor proprii chiar și cu mai mult de două zecimale. Bineînțeles, cotațiile oferite de mine sunt pur orientative, fără a avea pretenția unei litere de lege (3). Exista o perioadă în filatelia românească în care erau „la modă” blocurile de câte patru piese de aceeași valoare. ← În Figura 29 este prezentată o asemenea piesă, care în 1984 era cotată la valoarea de 15 lei, respectiv 500 lei dacă ar fi fost neștampilată (23), la valoarea banilor din acei ani. Adică, de cinci ori valoarea mărcii standard. Astăzi, diferența dintre cele două stări se ridică de peste 10 ori, blocul ștampilat fiind cotat, la valoarea de astăzi, cu 33,9426 lei, iar cel neștampilat cu 337,5262 lei (3). Unul dintre posibilele motive care au generat o astfel de creștere a valorii acestor blocuri a fost reducerea în timp a numărului lor: în urma moștenirii colecțiilor, mulți dintre noii proprietari, din neștiință, au detașat mărcile din blocuri. Dacă ați urmărit cu atenție fila de catalog pe care am propus-o pentru această emisiune, probabil ați observat o coloană în care atribuiam o evaluare și pieselor aplicate pe corespondență, înscrisuri și alte documente. Se pare că și alte cataloage filatelice din lume oferă astfel de cotări, bineînțeles, după propriile criterii. Legat de această abordare, în 2012 Max Peter afirma că: „pentru realizarea unei catalogări cât de cât mai apropiate de realitate sunt necesare cel puțin două lucruri de bază: - analizarea circulației fiecărei emisiuni în parte, pe baza tarifelor în vigoare; - realizarea unui inventar cât mai detaliat al pieselor cunoscute.


06 Din lumea colecționarilor

Info-Hobby 12/2016

Volumul de muncă este apreciabil, dar rezultatele pot fi excepționale. Fiecare emisiune (uneori fiecare marcă dintr-o emisiune) are o putere de francare întinsă pe o anumită perioadă. Pentru această perioadă au fost în vigoare unul, două sau mai multe tarife pentru diversele categorii de corespondență (cărți poștale, scrisori etc.), care pot avea trepte de greutate, pot fi simple sau recomandate, trimiteri expres sau cu AR, pot fi de asemenea interne (loco sau în altă localitate) sau externe. Pentru fiecare din aceste categorii de corespondență există obligativitatea francării cu o sumă, care poate fi realizată printr-o francatură simplă (dacă în emisiunea respectivă există nominalul corespunzător), colorată (realizată din două sau mai multe valori), multiplă (de ex. francatură de 25 bani realizată din cinci mărci de 5 bani) sau combinată, colorată și multiplă (de ex. două mărci de 10 bani și una de cinci bani).” (24) În ceea ce privește emisiunea supusă studiului, ea cunoaște două perioade pentru tarifele și taxele interne (10 august 1935) și externe (1 ianuarie 1935). În ceea ce privește suprataxele poștale aeriene, ea cunoaște nu mai puțin de patru perioade (1 martie 1934, 1 aprilie 1935, 1 aprilie 1936 și 1 aprilie 1937) cât a avut putere de francare această emisiune, pe când suprataxa pentru zborul cu dirijabilul cunoaște trei perioade specifice (1932, 1933 și 1937). Analizând piesele prezentate în capitolul 5, putem afirma cu ușurință că nu vom acorda același credit unei francaturi simple, în care regăsim doar marca noastră, în comparație cu o francatură mixtă multicoloră în care vom regăsi piese realizate într-un tiraj redus. De exemplu, pe scrisoare prezentată în Figura 18 întâlnim aplicat timbrul de 10 lei „Capul de bour Stema Moldovei” (RO #596) care face parte dintr-o emisiune care a fost tipărită într-un tiraj de doar 20.000 de serii. În comparație cu piesa din Figura 19, unde tirajul cel mai mic al unui timbru din care este compusă francatura este de 100.000 exemplare, vom da credit superior primului exemplu prezentat. Am ales aceste două piese spre exemplificare deoarece fac parte din aceeași categorie, ambele fiind transportate cu dirijabilul. Și spun asta deoarece și categoria din care fac parte piesele ar trebui să fie un criteriu de departajare în evaluarea pieselor. Nu toată lumea își permitea să plătească suprataxa pentru dirijabil, prin urmare există mai puține piese circulate astfel – obținem o piesă mai valoroasă, mulți preferând serviciul clasic „prin avion” (Figura 17), mult mai ieftin – circulații mai multe, valoare filatelică mai mică. Afirmam anterior că prețul pieței este strict legat de raportul cerere – ofertă în strânsă corelare cu zona geografică în care se desfășoară tranzacția. Analizând licitațiile din ultima perioadă, voi reda în cele ce urmează câteva informații privind prețurile cerute / obținute la ofertele analizate: Casa canadiană de licitații All Nations Stamp & Coin oferta pentru licitația din 30 iulie 2016 (#1069) lotul cu numărul 14916. Acest lot era compus din 2.000 de timbre diferite românești, printre care și un exemplar din piesa Carol II – călare asupra căruia ne îndreptăm atenția. Vânzătorul își estima lotul oferit spre vânzare la valoarea de 1077 dolari canadieni (în jur de 3.318 lei la un curs de 3,0809 la data de 28 iulie 2016). Lotul era estimat la 100 dolari canadieni (CAD), iar cu două zile înainte de închiderea licitației primise doar 5 dolari din bid-uri, aproape 15,40 lei pentru timbre din perioada 1865 – 1999. Aceeași casă de licitații oferea la acțiunea din 4 iunie 2016 (#1062) un lot cu 150 de timbre (#18717) din perioada 1872 – 1956, printre care și un exemplar din timbrul studiat în stare obliterată, evaluat de vânzător la 260 dolari canadieni. Casa de licitații estimase lotul la valoarea de 40 de dolari canadieni, însă a obținut doar 21 de CAD. După cum se observă, există o oarecare diferență între ce se așteaptă și ce se primește (25). Site-urile de vânzări online ne dezvăluie alte surprize: de exemplu, un vânzător din Statele Unite ale Americii oferă spre vânzare, pe site-ul Market Place al Stanley Gibbons, marca neobliterată18 la prețul de 3,05 lire sterline (£), aproximativ 16,16 lei, la care se adaugă taxele de expediție. Varianta obliterată este oferită la prețuri variind între 0,04 £19 și 0,38 £20 (aproximativ între 0,21 și 2 lei). Și de această dată vânzătorii (după numele de utilizator) erau tot din SUA. Din Canada însă, timbrul ștampilat este ofertat la prețuri între 0,11 £21 (0,58 lei) și 0,26 £22 (1,37 lei), la care se adaugă, bineînțeles, costurile de expediție ceva mai mari decât cele din SUA. Am identificat oferte și din Germania (la prețul de 0,15£23 pentru varianta ștampilată a timbrului) sau Olanda (0,11 £24 pentru timbrul ștampilat). 7. Concluzii și mulțumiri Cercetarea în filatelie, chiar și asupra unei mărci poștale banale, la prima vedere, poate oferi satisfacții deosebite atât cercetătorului cât și celui dornic să afle mai multe din munca cercetării sale. În momentul în care am decis începerea acestui studiu, nu-mi imaginam nici pe departe că voi ajunge să descopăr o varietate atât de mare de nuanțări ale problematicii abordate. Chiar și în această fază rămân încă destule lucruri pe care nu le-am descoperit. Și un singur regret, că nu am descoperit încă o coală finită de 100 de timbre. Însă cine știe ce ne rezervă viitorul. La final vreau să mulțumesc domnului Max Peter pentru părerile dânsului și informațiile oferite în clarificarea unor aspecte întâlnite pe parcursul acestui studiu, domnilor Octavian Tăbăcaru și Alin Dimancescu pentru discuțiile constructive și clarificarea unor concepte, domnului Vladimir Jianu pentru accesul la propria colecție și suportul oferit în deslușirea circulațiilor aeropurtate și, nu în ultimul rând, colegului Claudiu Fărcaș pentru răbdarea și susținerea de care a dat dovadă. Bibliografie (în ordinea citărilor) 1. Marcu, Daniel. Carol al II-lea si cultul personalitatii in filatelie. Kolector.ro. 2. Tudor, Gheorghe. Mărcile poștale românești 1858-2009. București : Călăuza filatelistului, 2009. 3. Pop, Leonard Alexandru. Carol II - călare. Catalog filatelic.


Din lumea colecționarilor 07

Info-Hobby 12/2016

4. Ioachimescu, G.A. Fabrica de timbre. Monitorul Oficial 100 de ani - 1832 - 1932. București : Monitorul Oficial, 1932. 5. Peter, Max. Despre metodica studiului (3). Romanian Stamps News 6. —. Încă un subiect delicat care a fost ocolit de aproape toţi cercetătorii: heliogravura. Romanian Stamps News. 7. Găbureac, Sergiu-Marian D. România: erori filatelice: 1903-2006 : catalog specializat ilustrat . București : Biblioteca Bucureștilor, 2008. 8. Valea, Mihai Lucian. Despre mărci poştale dantelate… nedantelate. Răsunetul - cotidianul bistriţenilor de oriunde. 9. KALLAI, Laszlo. Comoara filatelică a lui Carol al II-lea. 9 AM News. 10. Peter, Max. Oricând poţi să ai surprize. Romanian Stamps News. 11. Timbre pentru asistenţa socială cu "perfin". Romanian Stamps News. [Interactiv] 12 septembrie 2012. [Citat: 30 iunie 2016.] http://romanianstampnews.blogspot.ro/2012/09/timbre-pentru-asistenta-sociala-cu.html. 12. Erös, Lászlo. Catalog de perforații comerciale și oficiale românești. Cluj Napoca : Transfilex SRL, 1996. 13. Pop, Alexandru Leonard. Câteva aspecte poștalo-filatelice ale României la 1932. Buletin Științific. Fascicula Filologie, 2015, Vol. XXIV, Seria A. 14. Marinescu, Călin. Tarifele, taxele și gratuitățile poștale în România: 1841-2008, vol.2. București : Medro, 2008. 15. Peter, Max. Un colecţionar bucureştean din perioada interbelică. Romanian Stamps News. 16. —. Loturi interesante la ultima licitaţie H.R. Harmer. Romanian Stamps News. 17. Dimancescu, Alin. Cercetășia în filatelie. Cercetășia României - istoria cercetășiei în România, documente și analize, colecții și suveniruri. [Interactiv] 6 aprilie 2011. [Citat: 14 septembrie 2016.] http://cercetasia.blogspot.ro/2011/04/cercetasia-in-filatelie.html. 18. Peter, Max. Un plic plimbat prin lume. Romanian Stamps News. [Interactiv] 6 martie 2014. 19. —. De ce e frumoasă filatelia: ea a construit întotdeauna punţi între oameni. Romanian Stamps News 20. —. Corespondenţe interbelice de poştă aeriană. Romanian Stamps News. [Interactiv] 9 decembrie 2012. [Citat: 6 iulie 2016.] http://romanianstampnews.blogspot.ro/2012/12/corespondente-interbelice-de-posta.html. 21. Wikipedia. Brădeni, Sibiu. Wikipedia, enciclopedia liberă. [Interactiv] 6 iulie 2016. 22. Marinescu, Călin. Tarifele, taxele și gratuitățile poștale în România: 1841-2008, vol. 1. București : Medro, 2008. 23. Spineanu, Cornel. Catalogul Mărcilor Poștale Românești, 1858-1947, vol. I. București : Direcția Generală a Poștelor și Telecomunicațiilor, 1984. 24. Peter, Max. Cota mărcilor pe scrisoare: o abordare eronată în mai toate cataloagele. Romanian Stamps News. 25. Coin, All Nations Stamp &. Casa de licitații All Nations Stamp & Coin. Arhiva licitațiilor organizare. Întregul studiu poate fi solicitat dlui Alexandru Leonard Pop, inginer la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare Contact: alexandru.pop@staff.utcluj.ro

Insigne și însemne militare românești 1948-1989 Prieteni, am deosebita plăcere de a vă semnala apariția primei lucrări care tratează în mod, dedicat, științific și sistematic istoria însemnelor militare și paramilitare românești din perioada socialistă. Insigne și însemne militare românești, elaborată de Radu Tabără și de Ion-Tinel Mihai, tratează într-o manieră comprehensivă și bine documentată insignele și însemnele folosite în perioada de referință (1948-1989) de toate instituțiile sistemului național de apărare: armată, interne, gărzi patriotice, Direcția Generală a Serviciului Muncii, Brigada de Lucru Căi Ferate, paza militarizată, fiind un instrument util atât pentru colecționari și istorici cât și o lectură plăcută pentru ceilalți. În carte sunt abordate, pe larg, aspecte legate de datare, criterii de acordare, modalități de purtare, variante, tipologie și clasificare, totul însoțit de imagini și fotografii. Secțiuni ample sunt dedicate comparației între insignele militare românești și cele sovietice, precum și falsurilor. În paginile volumului, full color, sunt prezentate 187 insigne distincte în multe tipuri și variante, 58 semne de armă, 21 semne de specialitate ale marinei militare și 6 ecusoane. Lucrarea are 315 pagini și este apărută la ed. Grinta din Alba Iulia. (Gligor Adrian Borza)

philatelica.ro 42 Am primit un nou număr din eleganta revistă philatelica.ro Anul VIII, Nr. 3 (42) - iulie-septembrie 2016. Editorialul, semnat de neobosiții Dan N. Dobrescu și Laszlo Kallai, face o scurtă analiză a celor 2.000 de pagini editate până la acest număr. „2.000 de pagini au văzut lumina tiparului, la sfârșitul lunii iunie 2016, datorită abnegației a peste 125 de autori, din toate colțurile lumii, care și-au înscris numele pe frontispiciul acestei publicații. Unii dintre ei au trecut în lumea celor veșnice și ne înclinăm în fața mormintelor acestora. / .../ 2.000 de pagini care au acoperit toate domeniile filateliei, o mare pondere înregistrând: filatelia tematică (25%), istoria poștală (18%), întreguri poștale (9%). / .../ 2.000 de pagini care nu ar fi văzut lumina tiparului dacă nu i-am fi avut alături de noi, în acest demers, pe domnii Coriolan Chiricheș, Dumitru F. Dumitru, dr. Ioan Daniliuc, Florin Patapie-Raicu și, nu în ultimul rând, pe doamnele Gilda Roșca și dr. Dana-Ileana Williams. Le mulțumim încă o dată pe acestă cale.” Vă mulțumim și noi pe această cale pentru toate bucuriile produse !


08 Din lumea colecționarilor

Info-Hobby 12/2016

Primim la redacție Stimate prieten filatelist, este în curs de realizare un proiect vast: scanarea întregii colecții de reviste FILATELIA, pentru a fi pusă la dispoziția tuturor filateliștilor interesați, gratuit și fără restricții de distribuire. În urma sprijinului primit până în prezent, am la dispoziție aproape întreaga colecție începând din 1944 până în 2014. Exista reviste începând din 1932 iar din 1937 o nouă serie. Proiectul constă din următoarele: 1 - scanarea întregii colecții FILATELIA 2 - transformarea imaginilor scanate în imagini pdf pentru fiecare număr în parte precum și fișiere mai mari pentru fiecare an de apariție. 3 - indexara conținutului după autor, titlu, număr revistă și pagina, tema sau subiectul tratat. 4 - punerea colecției la dispoziția FFR precum și tuturor filateliștilor, direct sau prin intermediul asociaților locale - țn format imagine (jpg) și pdf. 5 - găsirea unor colaboratori care pot oferi public întreaga colecție pe un site dedicat. FFR are de asemenea în plan acest lucru, și sper ca el să fie posibil cât mai curând. In aces context, sunt în căutarea unor numere de revistă care îmi lipsesc precum și colaboratori dispuși să trimită imagini scanate ale unor numere de revistă, începând cu anul 1971 până în 2016. ATENȚIE ! Până în prezent am scanat colecția pe perioada 1944-1970, iar acțiunea continuă. Pentru a evita o muncă inutilă, vă rog să-mi comunicați intenția de a trimite numere scanate la adresa de mai sus (format jpg, rezolutie 300 dpi, color) pentru a verifica oportunitatea - este posibil ca între timp numerele respective să fie deja scanate. Orice sprijin este de preț, chiar dacă este vorba de un singur număr de revistă ! PUTEȚI TRIMITE DIRECT, SCANAREA ORICĂRUI NUMĂR DE DUPĂ 1970 ȘI MAI ALES DIN LISTA DE MAI JOS. Orice sprijin este binevenit și primit cu recunoștință. Nu este necesară prelucrarea fișierelor de imaginie, o voi face eu - dar dacă o veți face dv., cu atât mai bine). Vă rog să sprijiniti această acțiune transmițând acest mesaj către cât mai multi filateliști cunoscuți. După încheierea acțiunii, toți filateliștii interesați vor avea la dispoziție rezultatul acestei campanii, gratuit și fără nici o limitare de utilizare în scop de documentare personală, cu exceptia limitelor prevăzute în mod automat de lege. Reamintesc că drepturile speciale rezervate de lege aparțin FFR în numele tuturor filateliștilor membri. De pildă, drepturile de reeditare a revistei sau a unor materiale din ea, în presa locală sau straină, vor trebui solicitate de la FFR - luați legătura în acest sens cu dl. Leonard Pașcanu (președinte FFR - n.r). Când acțiunea va fi terminată, voi trimite un mesaj de informare în acest sens. După aceea probabil va fi posibil să solicitați materialul la filalele locale ale AFR / FFR etc. sau direct de la mine ori de la oricare filatelist care deține deja materialul și care este de acord să distribuie aceste fișiere GRATUIT și fără condiționari suplimentare. LISTA CU NUMERE LIPSĂ SOLICIT SPRIJIN PENTRU A LE PRIMI IN FORMAT SCANAT LA 300 dpi, culorile originare, neprelucrate, in format jpg (arhivate sau nearhivate). TIMBROFILUL ROMÂN - tot Filatelia pentru toți, Noua revistă filatelică română și Revista societății filatelice - 1932 - 1936 TOT- dacă a existat (nu am date), știu că a existat un număr (Nr. 1) în anul 1932. FILATELIA - 1937: tot ANUNȚURI - 1938: tot în afară de numărul 10 - 1939: tot SCHIMBURI / CUMPĂRĂRI / VÂNZĂRI - 1940: tot - 1941: tot Caut materiale filatelice cu și despre Nadia Comaneci, - 1942: tot în afară de numărul 11-12 The Beatles și Moș Crăciun. - 1943: tot Paul Vasile e-mail: paul.vasile1@gmail.com - 1944: nr. 2, 3, 6. * - 1946: nr. 32 (38) Vând vederi noi și circulate, românești și străine, 1915 -1960. - 1947: nr. 63 (69); 64 (70); 65 (71); 66 (72); 67 (73); 68 Gheorghe Stoian - stoianmariaa@gmail.com (74); 69 (75); 70 (76); 72 (78); * - 1948: Seria I- nr 73 (79); apoi, mai am 74, 75, 76; ultimul număr pe care îl am este 76 (februarie). În iunie apare seria II, Se lucrează la noua ediție a catalogului specializat nu știu dacă după nr. 76 a mai fost ceva până în iunie. ROMÂNIA. ERORI FILATELICE 1903-2016. - 1948 Seria II: nr. 5 și 10 - lipsă coperta nr. 1-2 și 12; Apariție 2018. Orice semnalare, necuprinsă în edițiile - 1949 - am nr. 1-2, nu știu dacă a mai apărut ceva până în 1950. anterioare, este binevenită. - 1967: nr. 6 (134) Sergiu Găbureac - 1990: nr. 11 (414); 12 (415) * - 2007: nr. 6 (614) Schimb / cumpăr / vând erori, varietăți - 2008: nr. 10 (630) și curiozități filatelice românești - 2015-2016; perioada modernă și contemporană Voi răspunde tuturor mesajelor primite. Va mulțumesc, Octavian Tăbăcaru, Brașov. (1903-2016). adresa: octavian500198@yahoo.co.uk

Sergiu Găbureac

Schimb / cumpăr / ilustrate ROMÂNIA editate de Ad. Kruger Sergiu Găbureac - gsm_as@yahoo.com *

Nota redacției. Mă bucură inițiativa dlor Vladimir Jianu (Deva) și Octavian Tăbăcaru (Brașov), mai ales că, în urmă cu ceva ani, subsemnatul am propus ceva similar Comitetului Director al FFR. Am luat legătura imediat cu redactorul șef al revistei FILATELIA, dna Julieta Pașcanu, care și-a aratat întreaga disponibilitate și a confirmat existența revistei în format electronic pe ultimii 12 ani (2004 la zi). Lipsă nr. 1/2005. De asemenea, am contactat și alți deținători de reviste filatelice. Cum nu e chiar atât de ușor de realizat, am propus ca proiectul să fie derulat sub egida FFR, prin Comisia de specialitate CERCETARE și LITERATURĂ, înaintând spre dezbatere o schiță de proiect. Propunerea a fost declinată de dl Octavian Tăbăcaru. În aceste condiții mi-am exprimat întregul sprijin, în calitate de simplu voluntar, după ce va exista un proiect aprobat de Comitetul Director al Federației Filatelice Române.


De ce-i frumoasă filatelia ! Top 10 erori filatelice românești - Anul 1973

Contestațiile vor fi analizate în regimmărci de Citirea unei

Ca de obicei, depistarea erorilor o las în seama Dumneavoastră. Citirea unei mărci se face de la stânga la dreapta și de jos în sus.

urgență ! Așteptăm propuneri de top pentru ani cuprinși între 1903 și 2015.

O colecţie fără erori, curiozități și varietăți filatelice este ca un piure fără sare ! NOI VĂ OFERIM SAREA INFORMATIVĂ !

Ne scrieți, ca de obicei, pe gsm_as@yahoo.com

Editor: Sergiu Găbureac. Lector: Dumitru F. Dumitru

INFORMAȚIE = PUTERE !

Orice informație, articol, știre, foto sunt binevenite ! Mulțumiri celor care înțeleg să sprijine financiar apariția.

XLIII pdf

Contact: gsm_as@yahoo.com, 0731 936.615 Blogul lui Găbu: http: //blogulluigabu.blogspot.ro/; www.facebook.com/sergiu.gabureac.3. Nr. 12/23.12.2016

Probabil cea mai citită publicație de profil din România !

Profile for Sergiu Găbureac

DIN LUMEA COLECȚIONARILOR Nr.12/2016  

DIN LUMEA COLECȚIONARILOR Lectură plăcută !

DIN LUMEA COLECȚIONARILOR Nr.12/2016  

DIN LUMEA COLECȚIONARILOR Lectură plăcută !

Advertisement