Page 1


Porífers 1. S’assemblen a un sac, una copa o un arbre. 2. Son aquàtics. 3. Consistència tova i elàstica. 4. Tenen cèl·lules flagel·lades: coanòcits. 5. Presenten un o dos orificis, uns de grans, els òsculs, i uns de més petits, els orificis inhalants. 6. Parts del seu cos: − Orificis inhalats: Son uns orificis que tenen els porífers. − Òsculs: Son uns orificis grans. − Cambra interna: Son unes cambres que hi ha dintre el seu cos. − Coanòcits: Son unes cèl·lules flangades.


Esponja major

Esponja perforadora


Cnidaris 1.Son marins. 2.La majoria presenten dues fases: la medusa i la pòlip. 3.Les meduses tenen forma de paraigua, una boca inferior i uns tentacles amb cèl·lules urticants. 4.Les pòlips tenen forma de sac. 5.S’alimenten de petits animals. 6.Presenten un cos tou i amb una gran proporció d’aigua. 7.Parts: − Cavitat gastrovascular: Es on es realitza la digestió. − Cèl·lula urticant: Produeixen substàncies tòxiques per defendre’s. − Tentacles: Son uns òrgans allargats i mòbils, que solen tenir els invertebrats. − Boca: Es un múscul que tenen casi tots els animals per introduir el menjar o defendre’s.


Cotylorhiza tuberculata

Pelagia noctiluca

Rhizostoma pulmo

Physalia phycalis


Anèl·lids 1. S’alimenten de matèria orgànica del sòl o de plàncton. 2. Tenen mida petita i cos allargat i cilíndric. 3. El seu cos es tou i està dividit en molts segments en forma d’anells. 4. Parts del seu cos: − Anells: segments dividits, del cos de l’animal. − Quetes: filaments rígids que es fan servir per a desplaçar-se.

5. Grups: − Poliquets: tenen uns segments a la part apical diferenciats de la

resta del cos i unes quetes variades i abundants. − Oligoquets: presenten les quetes agrupades i en un nombre reduït. La majoria són terrestres i es coneixen com el nom de cuc de terra. − Hirudinis: No presenten quetes. Alguns són marins, però la majoria viu en ambients terrestres humits. Reben el nom comú de sangoneres.


Cuc de terra (Oligoquet)

Poliquet

Sangonera (Hirudinis)


Mol·luscos 1. Són aquàtics i terrestres. 2. Tenen el cos tou, protegit per una closca. 3. Alguns, filtren l’aigua per aconseguir el seu aliment, el plàncton o la matèria orgànica. 4. Parts del seu cos: − Cavitat paleal: És un replec de la massa visceral en la qual trobem els òrgans respiratoris. − Cap: Hi trobem els ulls, els tentacles tàctils i altres receptors sensorials. − Boca: A dins hi trobem la ràdula, una espècie de llengua dentada molt resistent que provoca la trituració dels aliments i facilita la ingestió. − Massa visceral: Conté la major part dels òrgans del mol·lusc i està recoberta per una capa que segrega una substància dura, o cutícula. En la majoria dels mol·luscs, es forma una conquilla amb la qual l’animal es protegeix. − Peu: És una massa musculosa que pot presentar formes diverses, segons el tipus de desplaçament que l’invertebrat realitzi.

5. Grups: − Gasteròpodes: Presenten un cap destacat i proper a la massa visceral. Tenen una conquilla molt desenvolupada en forma d’espiral o còncava. El peu és molt destacat i el fan servir per arrossegar-se. − Cefalòpodes: Tenen un cap i un peu molt desenvolupats. La conquilla es reduïda i esta situada al interior de l’animal. El peu es troba dividit en tentacles proveïts de ventoses, imprescindibles en la captura de preses. − Biviales: Presenten un cap indiferenciat de la resta del cos. La conquilla acostuma a estar dividida longitudinalment i dóna lloc a dues parts simètriques que es tanquen per protegir el cos de l’animal. El peu s’hi pot possibilita l’excavació i la penetració de l’organisme en els fons sorrencs.


Cargol (Gasteròpodes)

Musclos (Biviales)

Pop (Cefalòpodes)


Artròpodes 1. Són terrestres i aquàtics. 2. Són petits com les formigues, però alguns creixen més. 3. El seu esquelet extern es una figura rígida. 4. Parts del seu cos: − Esquelet extern: És una estructura rígida que recobreix el cos d’aquests animals. − Menuda: És ena substitució periòdica de l’esquelet extern per a un altre més gran.

5. Grups − Crustacis: Són aquàtics amb el cos dividit en dues parts: el celo tòrax i l’abdomen. − Miriàpodes: Són terrestres amb el cos compost per segments agrupat en: cap i tronc − Aràcnids: Són terrestres i cos està dividit en: el cefalotòrax i l’abdomen − Insectes: Són terrestres i el seu cos està dividit en tres parts: el cap, el tòrax i l’abdomen.


Cranc (Crustacis)

Aranya (ArĂ cnids)

Escolopendra (MiriĂ podes)

Marieta(Insectes)


Equinoderms 1. Són aquàtics. 2. Tenen aspecte variable. 3. S’alimenten de vegetals del fons marí, animals petits... 4. Parts del seu cos: − Canal circular: És una de les parts del sistema ambulacral i es parteix en diversos conductes radials. − Conducte radial: D’aquest conducte surten nombrosos apèndixs. − Sistema ambulacral: Actua com un sistema circulatori. − Esquelet intern: Està format per plaques rígides de carbonat de calci situades a sota de la pell. − Peu ambulacral: Acaba en una ventosa.


Estrella de mar

Eri莽贸 de mar


Aus 1. Animals terrestres que poden volar. 2. La pell esta coberta de plomes. − Plomes cobertores: Protegeixen l’au de la intempèrie i aporten a l’animal una forma més aerodinàmica. − Plomes remeres: Són les més resistents. Es troben a les ales i són les que possibiliten el vol. − Plomissol: Són unes plomes molt suaus i petites que aïllen el cos de la temperatura exterior. − Plomes timoneres: Es troben a la cua i participen en la direcció del vol.

3. Tenen escates a les cames. 4. Són homoterms, capaços de controlar la seva temperatura interior. 5. Parts del seu cos: − Cap: trobem els ulls, amb parpelles, les obertures nasals, les obertures auditives i la boca. Es troba unit al tronc pel coll. − Bec: És l’estructura de la boca que no presenta dents. − Tronc: Presenta un tòrax molt desenvolupat, ja que l’estern ha de subjectar els potents músculs que l’au necessita per al vol. Del tronc surten quatre extremitats: dues ales i les dues potes. − Ales: Extremitats que serveixen per a volar. − Obertures auditives: Les orelles de les aus. − Obertures nasals: Els forats de el nas. − Escates: Les aus tenen escates a les cames i els peus. − Sacs aeris: Són un conjunt de càmeres d’aire que ocupen l’interior dels principals ossos de les aus, que són buits. Estan connectats amb els pulmons.


Lloro

Àguila calba

Tucan

òliba


Mamífers 1. La gran majoria són terrestres. 2. Tenen el cos cobert de pèl. 3. Les seves cries s’alimenten de llet que produeix les mamelles de les femelles. 4. Són homoterms, capaços de controlar la seva temperatura interior. 5. Parts del seu cos: − Cap: Conté un cervell molt gran en comparació amb el de la resta de vertebrats. − Tronc: Té quatre extremitats: dos parells de potes i en alguns casos són aletes o ales. − Cua: Té una longitud i una forma diferents segons l’espècie, i fins i tot, en alguns casos, no es desenvolupa totalment. − Nas: Els i serveix per a olorar i duu a terme el sentit de l’olfacte. − Boca: Està proveïda de diferents tipus de dents, que es reemplacen un cop al llarg de la vida de l’animal. − Mamelles: Es troben a la part ventral del tronc, mentre que a la regió inferior trobem els òrgans del sistema reproductor i l’anus. − Orelles: Els hi serveixen per a sentir tot tipus de sons de la natura. − Ulls: Estan protegits amb les parpelles.

6. Grups: − Placentaris: Els seus embrions es desenvolupen a l’interior del cos de la mare. Tenen placenta un òrgan subministra els nutrients necessaris per mantenir-los. − Marsupials: Neixen en una fase de desenvolupament molt primerenca. La cria se situa en una butxaca abdominal que es di marsupi. − Monotremes: Posen ous. I tenen un sol orifici per l’aparell reproductor i del digestiu, la cloaca.


Ornitorinc (Monotremes)

Tigre (Placentaris)

Koala (Marsupials)


Rèptils 1. 2. 3. 4. 5.

Animals terrestres. Tenen el cos cobert d’escates gruixudes i dures. Habiten en ambients càlids i temperats. Són animals poiquiloterms. Parts del seu cos: − Tronc: És allargat. La gram majoria tenen quatre potes amb cinc dits cadascuna, i d’altres especies no tenen extremitats. − Cua: Varia segons l’espècie, en general acostuma a ser llarga. − Boca: Tenen dents. − Orificis nasals: Els el nas per a nosaltres. − Ulls: Els utilitzen per observar tot tipus de preses i perills. − Timpà: Cobreix l’oïda, i algunes, com les serps, poden captar vibracions procedents del terra si hi recolzen la mandíbula.

6. Grups: − Quelonis: Tenen el cos curt i ample. No tenen dents i el tronc està recobert per una closca. Reben el nom comú de tortugues. − Saures: El seu cos és allargat i amb una cua ben desenvolupada. Són la gran majoria de rèptils. − Ofids: Tenen el cos allargat i sense extremitats. Les mandíbules són capaces de d’obrir-se molt per a engolir les preses. − Crocodilias: Són els rèptils més grans. El seu cos es allargat i amb grans mandíbules, i es desplacen arrossegant el ventre sobre la superfície.


Tortuga marina (Quelonis)

Serp de cascavell (Ofids)

Sargantana (Saures)

Drag贸 de komodo (Crocodilias)


Peixos 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Són animals aquàtics. Tenen el cos cobert d’escates. Habiten als mars, oceans, rius... Són poiquiloterms. Normalment efectuen grans grups de desplaçament. Es desplacen mitjançant les aletes i el cos, per això naden onduladament. 7. Són ovípars. 8. Respiren mitjançant les brànquies. 9. Parts del seu cos: − Brànquies: Són els òrgans que s’encarreguen de la respiració. − Opercle: Protegeix les brànquies. − Tronc: És la part del cos compresa entre l’última fenedura branquial i l’anus. − Cua: Per la cua s’expulsa l’orina i les cèl·lules reproductores. −

Aletes: Col·labora en la locomoció del peix.

10. Grups: − Condrictis: Són peixos que es caracteritzen per tenir un esquelet constituït per cartílag. − Osteïctis: Tenen el esquelet ben desenvolupat.


Truita (Oste茂ctis)

Taur贸 blanc (Condrictis)


Amfibis 1. Són animals terrestres tot i que necessiten viure a prop de l’aigua. 2. Tenen pell nua. 3. Són poiquiloterms. 4. Es desenvolupen mitjançant la metamorfosis, de la frase larva fins d’adult. 5. Posen els ous a l’aigua. 6. Tenen més activitat a la nit, quan la humitat és més elevada. 7. Parts del seu cos: − Cap: Gran i aplatat. − Tronc: Parteixen quatre extremitats en forma de potes. − Cloaca: Es troba a la part superior del tronc. − Timpà: Recobreix la membrana de l’oïda.

8. Grups: − Anurs: És el tipus d’amfibi més comú. És caracteritzen per l’absència de cua. − Urodels: Tenen la cua en estat adult. − Àpodes: Són minoritaris i estan presents únicament en regions càlides.


Granota(Anurs)

Salamandra (Urodels)

Cuc (Àpodes)

Realitzat per: −

Sergio Campos

Clara Pannon

Nil Delgado

Irene Rodríguez

Pedro Mateo

Invertebrats i Vertebrats  
Invertebrats i Vertebrats  

Es molt molt xulo.

Advertisement