Page 1

TREBALL NATURALS: MESURES D’ESTALVI D’ENERGIA Guillem Cerdà Martí, Alex Ferri Sirvent, Ruben Montañes Soler i Sergi Casanova Marti. 2esoC


ÍNDEX 1.-Introducció 2.-El consum energètic dels electrodoméstics 3.-L’etiqueta energètica 4.-Les energies renovables 5.-Energies no renovables


Mesures d’estalvi d’energia

L’estalvi d’energia 1.-Introducció Si pensem en totes les activitats que fem durant el dia, quasi sempre utilitzem la energía. Pero algunes fonts d’energía s’agoten i ela forma de transportar, extraure i consumir esta energía es molt contaminant. Moltes empreses volen protegir el medi ambient, per exemple mitjançant l’estalvi energètic. L’estalvi energètic es també un estalvi de diners, pero sobretot un estalvi de recursos naturals per a salvaguardar el medi ambient.per aixo hem de tindre un consum de energia moderat.

2.-El consum energètic dels electrodomèstics Nosaltres tenim una gran varietat de electrodomèstics i amb ells una major comoditat . Pero utilitzar electrodomèstics suposa el 21,5% del consum energètic de les nostres cases. Llavadora: consumeix molta energia, sobretot amb aigua calenta, es millor utilitzarla quan estiga plena.

Eixugadora: Es te que gastar poc i aprofitar el calor del sol i l’aire per a eixugar la roba. Rentaplats: necessita molta energía per a calfar l’aigua aixi que millor gastar-lo quant estiga ple.


3.-L’etiqueta energètica L’etiqueta energètica indica el consum d’energia dels electrodomèstics i tota l’informació de les característiques energètiques de l‘aparell. Des de l’any 1995 totes les tendes que venen aquests aparells estan obligats a mostrar aquesta etiqueta. En l’etiqueta es mostra els nivells de consum d’energia mitjançant una lletra de la A a la G, la A indica el màxim i la G el mínim.

4.- Les energies renovables Les energies renovables podríen solucionar molts dels problemas ambientals, com el canvi climàtic, els residus radiactius, les plagues àcides i la contaminació atmosfèrica. Les energies renovables podrien cobrir un terç del consum de l’electricitat i reduïr les emisions de diòxid de carboni. Hi han varies energies renovables: eòlica,solar, hidraulica...


5.- Energies no renovables Les energies no renovables son aquelles fonts d’energia que es troben en la natura en una quantitat limitada i una vegada consumides en la seua totalitat, no poden substituïrse, ja que no exsistix sistema de producció o extracció viable. Son combustibles fòssils el carbó, el petroli i el gas natural. Provenen de restes de essers vius enterrats fa millons de anys, que es transformaren baix condicions de pressió i temperatura.

ESTALVI 2C  

Estalvi d'energia