Page 1

14/11/2011

NATURALS

MESURES D’ESTALVI D’ENERGIA.

Per a Sergí Martí. | Maria Mas, Sara Cambra, Andrea Gallego i Lorena Cabanes 2º B


1.-Què és la energia?

2.- Estalvi doméstic i personal. Qué puc fer jo i que pot fer el meu entorn.

3.-Com estalviar quan ens desplaçem en cotxe?

4.- L’energia es conserva i es degrada.

5.-Estalvi institucional. Què poden fer els ajuntaments.

6.- Fonts d’energia renovables i no renovables.

7.- Bibliografia i webgrafia


*Que es l’energia? L’energia és la capacitat que tenen els cossos o sistemes materials per a transferir calor o fer un treball. És la responsable final de les trensformacions que un cos o sistema material pot experimentar. Pot transferir-se d’un cos o sistema material a un altre, o canviar d’una forma a una altra, però, segons el principi de conservació de l’energia, en conjunt sempre romandrá constant. També, pot manifestar-se de diferents formes: -Energia mecánica. -Energia química. -Energia interna. -Energia eléctrica. -Energia electromagnètica. -Energia térmica. -Energia nuclear.


-1-

Estalvi domèstic i personal. Que puc fer jo i el meu entorn? Anem a posar-vos algunes mesures d’estalvi i seguretat: ·No cal que hi haja televisors, ordinadors, equips de música, movils, etc… ·Comprar electrodomèstics de baix consum electric per a ahorrar. ·Apaga les llums que no necessites. ·Utilitzar mes sovint el transport públic o cotxes elèctrics. ·Evitar el malbaratament ineccesari de paper i recicla’l sempre. ·Evitar el ecces de bolses de plàstic. ·Reciclar a casa. ·Comprar un vehicle de baix consum.


·Cuidar la natura i els espais públics. ·No llances fem a terra, ni al camp, ni a les ciutats. ·No deixar les les finestres obertes durant l’ hivern: desprès s’ha usar calefacció durant més temps per a calfar-la. ·Utilitza piles recarregables. ·En casa no cal anar vestit en manega curta a l’ hivern, perquè es pot abaixar un poc la calefacció i estar còmode en un jersei sense pasar fred. ·No deixar aparells elèctrics encesos o en stanby quan no els estan utilitzan.


Com estalviar quan ens desplaçem en cotxe? ·La pressió dels pneumàtics és fonamental. Si estan excessivament baixos de pressió, s’incrementa el consum. Si estan massa inflats, es compromet l’estabilitat del vehicle i allarga perillosament la distància de frenada. ·Pneumàtics verds. En cas d’haver de substituir les cobertes, és molt aconsellable optar per uns pneumàtics ecològics, de baixa resistència al rodolament. ·Cabalímetre sempre en bon estat. Amb l’ús els cabalímetres (mesuradors de massa d’aire) perden eficàcia, cosa que fa minvar les prestacions i la potència dels motors dièsel. ·Faci les revisions que indica el fabricant. Evitarà reparacions més costoses i increments de consum. Per exemple, un nivell d’oli excessivament baix incrementa la despesa de carburant. ·Filtres a punt. Controolar i substituir quan toca els filtres de la gasolina i el gasoil. ·No utilitzi combustible prèmium. El lleuger increment de prestacions que afegeixen –només apreciable en un nombre reduït de vehicles– no sol compensar el preu més car que té. ·Controli el consum periòdicament. Si no disposa d’un ordinador de bord, pot optar per aquesta fórmula: ompli el dipòsit al màxim i posi el comptaquilòmetres parcial a zero. Quan torni a fer gasolina, ompli’l al màxim, apunti els litres, multipliqui aquesta xifra per 100 i divideixi-la per la quantitat que marca el comptaquilòmetres parcial. Així obtindrà el consum mitjà en litres cada 100 km. Un increment anòmal en el consum és un dels primers símptomes d’una possible avaria greu, a més de suposar una despesa major.


L’energia es conserva i es degrada. L’energia es pot transformar d’una forma a una altra i es pot transferir d’un cos a un altre, en conjunt romant constant, això es anomentat llei de conservació de l’energia.

L’energia es pot transformar en calor, però el calor no pot transformar-se en altres formes d’energia.


Estalvi institucional. Què po den fer els ajuntaments. Els ajuntaments dels pobles i ciutats poden fer campanyes d’estalvi d’energia. Ajudar a la població facilitantli llums de baix consum. També posant moltes papeleres de reciclatje per a que la gent s’anime a reciclar.

Canviar les bombetes d’alt consum per les de baix consum elèctric.


Fonts d’energia renovables i no renovables. Energies renovables: ·Energia hidráulica ·Energia geotérmica ·Energia eólica ·Energia biocombustible ·Energia solar ·Energia mareomotriu

Energies no renovables: ·Petroli ·Gas Natural ·Nuclear


Bibliogràfia i webgrafía. Hem consultat les pagines que hi han en l’Aula Virtual, el llibre de Naturals, pagines de Internet i hem posat fotografíes de Internet.

estalvi_2b  

NATURALS Per a Sergí Martí. | Maria Mas, Sara Cambra, Andrea Gallego i Lorena Cabanes 2º B 14/11/2011 3.-Com estalviar quan ens desplaçem en...