Page 1

EL CANVI CLIMÀTIC

Naturals

2ºESOC

Iris Martí Gómez Neus Bataller Moll Marta Colomer Fortuño Yéssica Calatayud Borrás


Índex 1. Que és el canvi climàtic? 2. A que es deu? 3. Conseqüències del canvi climàtic. 3.1. La sequera 3.2. La plutja àcida 3.3. Desgel

4. L’efecte hivernacle. 4.1. El gas d’efecte hivernacle.

5. La capa d’ozó. 6. Que és l’IPCC? 7. Com frenar el canvi climàtic? 8. Bibliografia.


1. Que és el canvi climàtic? El canvi climàtic és un canvi de temperatures degut a l’acció humana que canvia la composició de l’atmosfera terrestre. També es pot definir com a qualsevol variació global del clima de la Terra. El clima d’un planeta depèn tant de la posició astronòmica com la composició de l’atmosfera i un xicotet canvi en aquestes condicions pot alterar la situació ecològica del planeta.

1


2. A que es deu? Es deu a la contaminació que l’esser humà exerceix sobre el planeta, així com la contaminació, de les aigües, sòls, aire, acústica...

2


3. Conseqüències Hui en dia el planeta està habitat per 7.000 milions d’habitants, i l’hem de mantindre més o menys a 2ºC, aquesta dada els permitieix als científics saber que un futur pròxim, la temperatura mitjana global terrestre augmentaria a 3ºC, abans de finalitzar-se el segle. A causa d’açò els països tindran que prendre mesures per a evitar-ho. Tot i que el sol augment de la població mundial ja faria que la temperatura pugés 1ºC. El transport és responsable de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, de manera que actuant sobre açò, significa que els habitats volem viure com més còmodes possible, perjudicat així al planeta.

3.1. La sequera El canvi climàtic en part és responsable de que les sequeres a l’hivern siguen cada més freqüents a la regió mediterrània. Dels últims dotze hiverns deu d’ells han sigut molts secs en les terres que envolten el Mediterrani.

3.2. La pluja àcida La pluja àcida és un fenomen que es produeix per la combinació dels òxids de nitrogen i sofre procedents de l’acció humana, amb el vapor d’aigua present a l’atmosfera, els quals es precipiten posteriorment acidificants els sòls, però que poden ser arrastrades a grans distàncies del seu lloc d’origen abans de dipositar-les en forma de pluja.

3.3. El desgel L’escalfament del sistema climàtic és cert, ja que l’augment de les temperatures fa que la neu i el gel es fusionen i fa que el nivell del mar puge.

3


4. L’efecte hivernacle L’efecte hivernacle és el procés pel qual l’atmosfera fa que s’escalfe ,permetent l’entrada dels rajos ultraviolats del sol, però impedint l’emissió de calor des del planeta. La major part de l’augment observat de la mitjana mundial de temperatures es deu a l’augment observat de les concentracions de GEH (gas d’efecte hivernacle). L'atmosfera influeix primordialment el clima, si no existiria, la temperatura en la Terra seria de -20 °C.

4.1. Els gasos d’efecte hivernacle (GEH). Els gasos d’efecte hivernacle són components gasosos de l’atmosfera, tant naturals com d’origen humà, que absorbeixen i reemeten radiació infraroja. A mesura que incrementa l’acumulació d’aquests gasos, la radiació infraroja és absorbida a l’atmosfera i reemesa en totes les direccions,la qual cosa contribueix que la temperatura mitjana de la Terra que augmente. Aquest fenomen s'anomena efecte d'hivernacle perquè l'absorció i posterior emissió de radiació infraroja també la fan el vidre i certs plàstics amb els quals es fabriquen els hivernacles. Els gasos d’aquest efecte són:  El vapor d’aigua (H2O) , és el principal.  El diòxid de carboni (CO2), és el segon.  L’ozó (O3), és el tercer. I altres de menor proporció:  Metà (CH4).  Òxid nitrós (N2O).  Fluor de sofre (SF6).  Clorofluorocarbonis (CFCs).

4


5. La capa d’ozó La destrucció de la capa d’ozó a l’Ártic va arribar a nivells sense precedents la passada primavera, amb un 80% de reducció d’aquest gas entre els 18 i els 20 km per sobre de la superfície, segons ha avançat una investigadora de l’Institut espanyol de Tècnica Aerospacial (INTA). S’asenyala que la pèrdua d’ozó a l’estratosfera passa totes les primaveres tant a l’Àntartida com a lÀrtic pel fet que les baixes temperatures que s’acumulen en aquesta capa de l’atmosfera produeixen reaccions que destrueixen l’ozó. No obstant aixó, la destrucció d’ozó a l’Antàrtida es de dimensions molt més significatives que en l’hemisferi Nord, pel fet que al Sud s’acumulen temperatures molt més fredes de lo habitual, que donen lloc a que el “forat” d’ozó siga molt més gran. El fet que les temperatures en l’estratosfera àrtica siguen més càlides limiten l’àrea i periode durant el qual es produeixen les reaccions de destrucció d’ozó, de manera que la majoria dels anys el forat de la capa d’ozó és al voltant de un 40% menor a l’Àrtic que a l’Antàrtida. La causa, segons els experts,és que el període de baixes temperatures a l’Àrtic va durar 30 dies més que un hivern normal, donat lloc a una destrucció d´ozó sense precedents.

5


6.Que és l’IPCC? L’IPCC , el Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic , és el principal organisme internacional per a l’avaluació del canvi climàtic. Va ser establit pel Programa de les Nacions Unides per el Medi Ambient (PNUMA) i la Organització Meteorològica Mundial (OMM). L’IPCC és un bloc que proporciona al món una molt clara visió científica sobre l’estat actual del canvi climàtic i els seus possibles impactes ambientals i socioeconòmics.

6


7. Com frenar el canvi climàtic? Els científics ens alerten que la temperatura global de la terra ha de ser de 2ºC, per a evitar-ho, hi ha que utilitzar més energies renovables i evitar la crema de combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural). Per evitar els pitjors impactes del canvi climàtic necessitem una reducció dràstica i ràpida de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, així doncs, hi ha que reemplaçar totalment les energies renobables, per tal d’estalviar.

7


8. Bibliografia

WWF – Cambio Climático Calentamiento global Efecto invernadero – ConsumerEroski Cambio Climático Global Frenar el cambio climático – Greepeace. Intergovernmental Panel on Climate Change –Nacions Unides Temperatura Global Hablemos de Cambio Climático – Banco Interamericano de Desarrollo Cambio Climático http://ca.wikipedia.org http://www.natureduca.com/cont_terrest_aguas1.php Google imagenes

8


canvi_climatic_2c  

Marta Colomer Fortuño Neus Bataller Moll Yéssica Calatayud Borrás Iris Martí Gómez 8. Bibliografia. 1. Que és el canvi climàtic? 4. L’efecte...