Page 1

Numărul 1 Anul  școlar  2013-­2014

Ziar de  informare  al  elevilor  din  Colegiul  Național  ”Emanuil  Gojdu”

Conținut Pag. 1:  

Editorial Festivalul de  teatru  scurt

Pag. 2:  

Festivalul de  teatru  scurt(continuare).   Noaptea   cercetătorilor.  

Pag. 3:

Autorul lunii. Cântecul  cuvintelor

Editorial

  Avem  adesea  acea  impresie  de  parcă   paginile  din  cartea  noastră  s-­ar  repeta  la   infinit  şi  nimic  neobişnuit  sau  nou  nu  s-­ar     mai  petrece  în  jurul  nostru.  Cu  toate  aces-­     Viaţa   noastră   este   asemenea   unei   tea,  în  fiecare  clipă  noi  suntem  alţii  şi,  de   cărţi…în  fiecare  zi  parcurgem  o  noua  filă   asemenea,  tot  ceea  ce  ne  înconjoară  este   şi  apoi  o  alta  şi  din  nou  o  alta,  până  când   diferit.  Nu  putem  reciti  aceeaşi  pagină  din-­ reuşim  să  ne  scriem  propria  poveste  prin-­ tr-­o  carte  la  nesfârşit,  căci  o  vom  proiecta   tre  rândurile  controversate  ale  istoriei,  ale   de  fiecare  data  altfel  în  conştiinţa  noastră.   universului,  din  care  cu  toţii  facem  parte. Schimbările,   de   fapt,   se   ţin   în   lanţ   în                   De  curând,  un  nou  capitol  s-­a  deschis   apropierea  noastră.  Colegiul  nostru,  chiar   înaintea  ochilor  noştri.  Timpul  a  fugit  atât   dacă   pare   acelaşi   pe   exterior,   este   şi   el   de   repede   pe   lângă   noi,   încât   aproape   schimbat.  O  nouă  conducere  ne-­a  întâmp-­ fără  să  realizăm  ce  tocmai  ni  se  întâmplă,   inat   călduros   la   începutul   acestui   an   ne-­am   regăsit   prietenii   şi   amicii,   nu   pe             şcolar,   stârnind   curiozitate   printre   noi,   terasele  însorite  de  vară,  ci  adunaţi  cu  toţii   elevii,   de   atmosfera   care   ne   va   însoţi   de   în   curtea   şcolii.   Antrenaţi   de   ritmul   alert   acum  înainte.   care   ne   impune   pe   zi   ce   trece   să   facem     Nou!?  Ceva  nou  înseamnă  speranţe,  în   care faţă  noilor  provocări,  am  şi  uitat  poate  că   ceea  ce  priveşte  anul  şcolar  ce  tocmai  şi-­a   am  reintrat  în  cursul  obişnuit  al  zilelor  de   deschis  înaintea  noastră  porţile,  aşteptări   şcoală;;  ne  trezim  grăbiţi  de  dimineaţă,  cu   şi  ţeluri  pe  care  dorim  să  le  atingem.   emoţiile   testului   pe   care   urmează   să   îl     Trăim  deja  un  nou    început,  deci  o  noua   dăm   în   primele   ore,     îngrijoraţi   ca   nu   ediţie  a  ziarului  vă  invită  să  îi  citiţi  paginile   cumva  să  întârziem.   şi  articolele…Ca  nişte  adevăraţi  gojdişti!

Festivalul de Teatru Scurt Pag. 4:  

Rămas Bun Ne  pregătim  de Halloween. Echipa  de  readcție

  Festivalul  de  Teatru  Scurt  pentru  Elevi,   organizat  de  Colegiul  nostru  (profesori  co-­ ordonatori  :  Andrei  Carmen  şi  Chiş  Nicole-­ ta),   în   parteneriat   cu   Teatrul   ,,Regina   Maria”,   Revista   ,,Familia”   şi   Academia   Civică   Bihor,   s-­a   derulat   în   perioada   4-­6   octombrie  a.c.       Pe   scenă   s-­au   perindat   zeci   de   tineri   actori  din  Bihor,  Arad,  Cluj,  Mureş,  Alba  şi   Hunedoara.   Fiecare   piesă   prezentată   a  

avut farmecul  ei  propriu,  făurit  prin  multe   ore   de   repeţii,   cu   talent   şi   pasiune   de   elevii-­actori,   care   i-­au   făcut   pe   colegii   lor   să   se   pună   în   pielea   unor   personaje,   să   recunoască   idei   şi   sentimente   proprii   şi,   de  ce  nu,  chiar  să  se  amuze...  


Pagina 2 Colegiul   nostru   a   prezentat   piesa   unitar,   sprijinindu-­şi   emoţiile,   în-­ şi   cele   din   reprezentaţie   au   fost   ,,Cine  e  Casandra?’’,  în  regia  pro-­ curajându-­se.   Printre   obiectivele   descrise   de   elevi   ca   fiind   inedite.   lificului  Eugen  Ţugulea.  Scteneta  a   atinse   de   festival,   putem   remarca   Bine  cunoscutul  sentiment  de  ,,flu-­ fost   plină   de   profunzime,   prez-­ stimularea  gustului  estetic  și  a  cre-­ turi  în  stomac”,  o  trăire  inextrinca-­ entând   o   tânără   la   răspântie   de   ativității   elevilor,creșterea   intere-­ bilă,  care  îi  urmăreşte  pe  aceştia,   drumuri,   o   fire   inteligentă,   inde-­ sului   tinerilor   pentru   competițiile   construieşte   un   amalgam   de   cisă,   melancolică   şi   confuză.   culturale,dezvoltarea   capacităţii   emoţii   constructive,   dar   şi   de   am Această  adolescentă  întâmpină  di-­ de   interrelaţionare,   de   lucru   în   biţie,   când,   după   multe   ore   de   ficultăţi  la  şcoală,  dar  şi  în  familie   echipă,   constituirea   unei   tradiții   muncă,  vor  să  dea  ceea  ce  e  mai   bun  din  ei,  prezentându-­şi  cât  mai   şi  în  societate,  din  cauza  noncon-­ culturale   care   să   răspundă                 nevoilor   generațiilor   actuale   de   bine  rolul,  confundându-­se,  pentru   formismului  ei  şi  a  gândirii  origina-­ le,   atipice.   Ea   înfruntă   un   senti-­ tineri,   dar   şi   promovarea   unor   câteva  momente,  cu  el  însuşi.     ment  de  refulare  şi  de  respingere,   texte  dramatice  cu  tematică  adec-­ Proiectul  a  reprezentat  o  realizare   vată   preocupărilor   și   aspirațiilor   pentru   colegiul   nostru   şi   sperăm   pe   care   toţi   îl   simţim,   cel   puţin contemporani.     ca   tradiţia   festivalului,   aflat   la   dată,  pe    parcursul  devenirii  noas-­ adolescenților   tre.   Gojdiştii   şi-­au   jucat   rolul,   ca   Publicul   (   fie   el   alcătuit   din     elevi   prima   sa   ediţie,   să   se   continue,   adevăraţi  profesionişti,  dezvoltând   sau   profesori)   s-­a   bucurat   de   o   într-­o  ediţie  mai  impunătoare,  mai   caracterul   oamenilor   ca   arhetip,   reprezentaţie   curată   şi   variată,   a   grandioasă,  care  să  atragă  cât  mai   oameni   cu   care   interacţionăm   fost   deschis,   primitor,   ceea   ce   i-­a   mulţi  elevi  spre  antica  şi  inegalabi-­ zilnic,  mama,  tata,  profesoara  sau   influenţat   în   mod   pozitiv   şi   pe   ac-­ la  artă  a  teatrului. torii  debutanţi. cunoscuţii.Tinerii   actori   au               reuşit          să          formeze          un          tot Momentele  din  spatele  scenei,  dar  

Noaptea Cercetatorilor. Descopera cercetatorul din tine În data  de  27  septembrie,  s-­a  des-­ făşurat   la   Universitatea   Oradea   ,,Noaptea     Cercetătorilor”.Acest   eveniment   a   avut   ca   scop   infor-­ marea,   educarea   tinerilor   elevi   şi   studenţi,  şi  îndreptarea  lor  spre  şti-­ inţă   şi   tehnică.  Astfel,   pentru   mai   mult   de   şase   ore,elevii   s-­au   putut   plimba  prin  patru  mari  ,,centre’’  de   informare:  EU,  care  prezintă  ştiinţa  

în context   European,   a   relevat   o   însuşire  interactivă  a  cunoştinţelor,   prin  jocuri  de  cultură  generală,  re-­ busuri,  cu  premii.  În  acelaşi  ,,for”  a   fost   inclus   şi   standul   Poliţiei   Române,   care   a   invitat   lumea   să   realizeze  un  proiect  propriu  pentru   diminuarea   delincvenței   juvenile.   diminuarea Zona   ,,Knowledge”   a   prezentat   afişe  cu  diferite  teme  ştiinţifice,  de   la    speologie  la  radiaţii  şi  impactul   lor.  Diviziunea  ,,Sci  Fun”  a  adus  în   prim-­plan   roboţi,   tir   virtual   şi   un   test   de   centru   de   greutate,   toate   explicate  de  către  profesori.  Ultima   explicate zonă,   ,,Agora”,   s-­a   constituit,   precum        etimologia          cuvântului  

elen, ca   o   zonă   de   dezbateri,   în   care  fiecare  a  adus  informaţiile  de   care  dispune.       Per  ansamblu,  elevii,  părinţii  şi   profesorii  au  petrecut  un  timp  util,   în   avantajul   lor,   acumulând   multe   informaţii  interesante.  


Numărul 7

Pagina 3

Autorul Lunii

de  la  sfârşitul  secolului  al    XIX-­lea,   care  se  regăseşte,  şi  anume  "aes-­ Oscar  Wilde. theticism".       Oscar  Wilde  este  un  scriitor  ir-­     Personajul   principal   este       Am   revenit   cu   o   ediţie   nouă   a   landez  şi  cel  mai  cunoscut  scriitor   Dorian   Gray,   în   jurul   căruia   este   ziarului  nostru  şi  ne  bucurăm  să  vă   estetizant   de   limba   engleză      construit   conflictul   major   al     ro-­ prezentăm   rubrica   consacrată,   (estetica=domeniu   al   filosofiei   manului:   promisiunea   sufletului   ,,Autorul   lunii”.   Octombrie   este   o   care   are   ca   obiectiv   principal      acestuia   în   schimbul   tinereţii   lună   cu   iz   de   schimbare,   configu-­ analizarea   frumosului   în   sens   veşnice   (   comparat   cu   un   Faust   raţie  prezentă  şi  la  marii  scriitori  ai   larg). modern)   şi   încercarea   lui   de   a   se   acestei   perioade,   de   la   irlandezul     Studiază  ştiinţele  umane  şi  începe   împăca împăca   cu   propria   conştiinţă   re-­ Wilde,  până  la  neamţul  Nietzsche     Wilde, să  predea  estetica.  Debutează  cu     flectată  în  portretul  său. (pe    care    vi    l-­am    prezentat    anul poveşti  pentru  copii,  urmând  piese   trecut)  sau  francezul  Rimbaud.  De   de   teatru,   dar   şi   bine-­cunoscuta       În   creațiile   sale   dramatice,   data  aceasta  am  ales  să  vă  expu-­ operă  ,,  Portretul  lui  Dorian  Grey’’   „Evantaiul   doamnei   Windermere”     nem  un  alt  mare  scriitor  romantic (1891),   care-­i   aduce   mult-­dorita   (1892),   și     „Ce   înseamnă   să   fii   faimă.   Romanul,   cea   mai   impor-­ onest”   (1895)   Wilde   satirizează   tantă   operă   a   sa,   îi   nuanţează      snobismul  și  fățărnicia  „înaltei  so-­ tantă calităţile  estetice.  El  crede    că  ar-­ cietăți”  a  timpului. tistul  are  un  rol  în    căutarea  rafina-­ Scriind   povestiri,   poezii,   eseuri   şi   mentului   și   frumosului   și   că   arta   romane.   Oscar   Wilde   a   fost   un   este   mai   importanta   ca   viața,   umanist   remarcabil,   reuşind   prin   pentru  că  exprimă  esența  lucrurilor   cuvinte  să  imagineze  tablouri  uimi-­ şi   a   fenomenelor   chiar   mai   bine   toare. decât  realitatea.  Wilde  anticipează   părerile   controversate     ce   vor   fi   emise   la   adresa   romanului,   pe   care  îl  explică      din      punctul      de     vedere    al  curentului        literar        în           tăcere   mai   presus   de   muzică,   de   au  apărut  primele  două  albume  în-­ tregi   ce   conțineau   piese   superbe,   cuvinte,  de  celelalte  cuvinte.     Acum  câțiva  zeci  de  ani,  pe  la   de   o   poezie   aparte,   atmosferă       Liniște…o  liniște  adâncă  ce  mă   sfârșitul  anilor  70,  între  pereții  Co-­ întărită   în   două   rânduri   de   pasaje   îmbrățișează,   mă   cuprinde   ca   un   legiului   National   “Emanuil   Gojdu”   recitative   susținute   de   Florian   păienjeniș,   îmi   strivește   puternic   s-­a   născut   o   formație   numită   Pittiș.  Acum,   după   31   de   ani   plini   timpanele…prea   multă   lin-­ Sonic,  dar  care  a  preluat  puțin  mai   de  amintiri  de  neuitat,  a  avut  loc  și   primul  concert  acustic  al  formației,   iște…tăcere.  Ochii  zilei  s-­au  închis   târziu   numele   de   Celelalte   Cu-­ primul și  brusc  toate  gândurile  mele  sunt   vinte.   Plină   de   totalitarism,   a   în intitulat   “Trup   și   suflet.”   Celelalte   întrerupte   de   un   sunet   străin   mie,   semnat   exact   ceea   ce   a   exprimat   Cuvinte  reușește  să  rămână  și  azi   un   sunet   ce   îmi   vorbește,   ce   îmi   și   prin   numele   său:   nevoia   de   a   cu   adevărat   tânără   prin   natu-­ un șoptește   încet,   încet   și   mult…Și   rosti  nerostitul,  de  a  merge  dincolo   ralețea,   simplitatea   si   bucuria   ac-­ simt   cum   îmi   înconjoară   sufletul,   de   înțelesul   cuvintelor   și   de   a   as-­ tului  de  a  crea  și  cânta. cum  fiecare  sunet  se  transformă  în   culta  tăcerea  visului  până  la  capăt.     Suntem   şi   noi   tot   un   trup   şi   un   muzică,   cum   muzica   e   pretutin-­ Probabil   a   doua   formație   suflet.  Dar  adesea  trupul  nu  poate   deni…”este   respirația   statuilor,   românească   după   Phoenix,   Cele fi   lăcaşul   tuturor   sentimentelor   poate   liniștea   tablourilor,   cuvânt   lalte   Cuvinte   se   diferențiază   atât     care  încearcă  să  evadeze  şi  cuvin-­ acolo   unde   cuvintele   sfârșesc,   prin  versurile  profunde  despre  vise   tele   pe   care   ne-­am   obișnuit   să   le   timp   așezat   vertical   pe   direcția         și  emoție,  cât  și  prin  sunetul  deo-­ rostim  ne  sunt  prea  puține  pentru  a   inimilor   ce   pier”(R.M.Rilke).   Și   sebit,   prin   interpretarea   proprie   exprima   ceea   ce   simțim   cu   adevărat   .”   Dar   dacă   vrei   să   știi   viața  noastră  e  doar  muzică,  e  un   pentru   care   nu   poate   fi   confun-­ adevărat cântec   ce   se   apropie   cu   fiecare   dată.  În  1981,  la  Casa  Studenților   ce-­am  în  suflet  șï-­n  gând,  lasă-­mă   clipă        de        sfarșit,        oricât          l-­ai   din  Timişoara,  avea  loc  primul  con să   cânt“(Celelalte   cuvinte-­“Dacă   amâna…și  apoi    urmează    doar    o   cert  al  trupei,    iar  în  1987  și  1990   vrei”).

Cantecul Cuvintelor


Pagina 4

Ramas Bun Ne manifestăm  tristeţea  pentru  trecerea  la  cele  veşnice  a  profesorului   de  fizică  al  Școlii  Generale  ,,Dacia”,  Marin  Dacian  Bica.  Profesorul  cu   contribuții   în   fizică,   astronomie,   dacologie,   informatică   și   istoria   popoarelor,     ne-­a   părăsit   în   data   de   20   septembrie   2013,după   un   tragic  accident.  Nu  uităm  să  menţionăm  numeroasele  premii  pe  care   le-­a   luat   în   astronomie,   pregătind   activ   şi   pasionat   lotul     judeţului   nostru.  Să-­i  fie  ,,cerul  înstelat  deasupra  sa”!

Ne pregatim de Halloween   Vine  Halloween-­ul!  Sărbătoare  importată  de  la  americani,  într-­adevăr,  dar  în  acelaşi  timp  o  ocazie   bună  să  dai  viaţă  viselor  tale  din  copilărie  când  voiai  să  fii  vampir,  prinţesă  sau  zână.  În  acest  weekend,   te  poţi  distra  tematic  de  minune,  pentru  că  localurile  vor  fi  pline  de  petreceri  de  Halloween.       Pe  lângă  un  machiaj  cu  adevărat  înspăimântător  sau  haios,  iţi  va  trebui  o  ţinută  demnă  de  toată         atenţia,  însă  nu  trebuie  neapărat  să  investeşti  într-­un  costum  închiriat.     Inspiră-­te  din  filmul  “Ghost  Busters”,  un  adevărat  clasic  în  domeniu,  şi  combină  piese  din  anii  '90   pentru  a  obţine  un  look  de  petrecere.       Multe  din  primele  filme  de  groază  filmate  la  Hollywood  au  avut  ca  inspiraţie  un  spectacol  întunecat   de  circ  sau  operă.  Foloseşte  cea  mai  spectaculoasă  costumaţie  neagră,  pentru  un  look  cu  adevarat   macabru!     De  asemenea,  filmele  lui  David  Lynch  sunt  o  sursă  inepuizabilă  de  inspiraţie  pentru  orice  petrecere   tematică...

Echipa de redacție Editori:

Tehnoredactor:

Onița Horia Rencsik  Evelin Sas  Ciprian

Bulzan Sergiu

Prof. Coordonator: Chiș  Nicoleta

Gojdistii, Numarul 1  

Ziarul Scolii al C.N. Emanuil Gojdu Oradea. Numarul 1, anul scolar 2013-2014