Page 1

TIPUS DE PRÀCTIQUES CURRICULARS upc

EXTRACURRICULARS

CARACTERÍSTIQUES Sí

INCLOSA EN EL PLA D’ESTUDIS

No

12 ECTS

MATRICULACIÓ

No

360 hores

DURADA MÍNIMA

100 hores

AVALUACIÓ En un termini màxim de 15 dies després d’haver finalitzat el conveni, caldrà lliurar PERSONALMENT el/s document/s a l’Àrea de Gestió Acadèmica. Valoració del tutor Valoració del tutor o de l’empresa

VT Informe final de l’estudiant IFE

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA IMPRÈS DEL CONVENI · Emplenat per l’empresa · 3 còpies

PLA DE TREBALL

· Emplenat per l’empresa

CASOS concrets PROLONGACIÓ DEL CONVENI

CONVENI JA EXISTENT

FINALITZACIÓ DEL CONVENI DESVINCULACIÓ DE L’ESCOLA

· Reconeixement dels crèdits proporcionals

FOTOCÒPIA DE LA MATRÍCULA MAT FOTOCÒPIA DE L’ ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS +28 CONFIDE

· Si l’estudiant és major de 28 anys En cas d’haver-ne de contractar una, es pot fer amb l’empresa Confide, amb qui la universitat col·labora.

NOU CURS ACADÈMIC

BAIXA DE CONVENI

· Signat per l’empresa i l’estudiant

BAIXA

SERGI CALAVERA I POL CUNILLERA / DISSENY BÀSIC

Infographic Design  

University Project

Advertisement