Page 1

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'OCUPACIÓ I TREBALL Avda. Barón de Cárcer, 36 - 46001 - VALENCIA Tel. 961 971 017

CALENDARI LABORAL - 2011 - CALENDARIO LABORAL

GENER / ENERO dL

dM

dM

dJ

dV

FEBRER / FEBRERO dS

dL

1

2

MARÇ / MARZO

dM

dM

dJ

dV

dS

dL

1

2

3

4

5

6

dM

dM

dJ

dV

dS

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

7

8

9

10

11

12

13

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

14

15

16

17

18

19

20

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

21

22

23

24

25

26

27

24

25

26

27

28

29

30

28

28

29

30

31

dM

dM

dV

dS

dL

dM

dM

dJ

dV

dS

1

2

3

1

2

3

4

5

31 ABRIL dL

dJ

MAIG / MAYO dL

dM

dM

dJ

dV

JUNY / JUNIO dS

1

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

18

19

20

21

22

23

24

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

25

26

27

28

29

30

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

30

31 AGOST / AGOSTO

JULIOL / JULIO dL

dM

dM

dJ

dV

dS

1

2

SETEMBRE / SEPTIEMBRE

dL

dM

dM

dJ

dV

dS

dL

3

1

2

3

4

5

6

7

dM

dM

dJ

dV

dS

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

26

27

28

29

30

dL

dM

dM

dL

dM

dM

dJ

dV

dS

dL

dM

1

2

3

4

5

6

NOVEMBRE / NOVIEMBRE

OCTUBRE dJ

dV

dS

1

2

DESEMBRE / DICIEMBRE dM

dJ

dV

dS

1

2

3

4

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

26

27

28

29

30

31

00

FESTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA / FIESTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

bsp / jsr

FESTES NACIONALS / FIESTAS NACIONALES

CSI / SOCI

00

Octubre 2010

31


DIRECCIÓ TERRITORIAL D'OCUPACIÓ I TREBALL Avda. Barón de Cárcer, 36 - 46001 - VALENCIA Tel. 961 971 017

CALENDARI LABORAL - 2011 - CALENDARIO LABORAL

DADES DE L'EMPRESA / DATOS DE LA EMPRESA EMPRESA / EMPRESA ACTIVITAT / ACTIVIDAD ADREÇA / DOMICILIO LOCALITAT / LOCALIDAD CONVENNI / CONVENIO

HORARI NORMAL / HORARIO NORMAL EMPRESES AMB TORNS / EMPRESAS CON TURNOS

MATÍ / MAÑANA

de

a

1r torn / 1r. turno

de

a

VESPRADA / TARDE

de

a

2n torn / 2º turno

de

a

DISSABTE / SÁBADO

de

a

3r torn / 3r. turno

de

a

Jornada setmanal de / Jornada semanal de _________ hores / horas

Jornada setmanal de / Jornada semanal de _________ hores / horas

HORARI ESPECIAL / HORARIO ESPECIAL MATÍ / MAÑANA

VESPRADA / TARDE

DILLUNS / LUNES

de

a

DILLUNS / LUNES

de

a

DIMARTS / MARTES

de

a

DIMARTS / MARTES

de

a

DIMECRES / MIÉRCOLES

de

a

DIMECRES / MIÉRCOLES

de

a

DIJOUS / JUEVES

de

a

DIJOUS / JUEVES

de

a

DIVENDRES / VIERNES

de

a

DIVENDRES / VIERNES

de

a

DISSABTE / SÁBADO

de

a

DISSABTE / SÁBADO

de

a

DIUMENGE / DOMINGO

de

a

DIUMENGE / DOMINGO

de

a

Jornada setmanal de / Jornada semanal de __________ hores / horas

Jornada setmanal de / Jornada semanal de _________ hores / horas

OBSERVACIONS / OBSERVACIONES

ORDRE 41/2010, de 30 de novembre, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’aprova el calendari de festes locals, retribuïdes i no recuperables en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2011. [DOCV núm. 6411 de 03/12/2010] / ORDEN 41/2010, de 30 de noviembre, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recupera bles en el ámbito de la Comunidad Valenciana para el año 2011. [DOCV núm. 6411 de 03/12/2010]

El calendari laboral vigent sempre el té disponible en / El calendario siempre lo tiene disponible en

http://www.gva.es/c_economia

bsp / jsr

DECRETO 153/2010, d'1 d'octubre, del Consell, pel qual determina el calendari laboral d´aplicació en l´àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l´any 2011 (DOCV num. 6369 de 05/10/2010) DECRETO 153/2010, d'1 d'octubre, del Consell, por el que se determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2011 (DOCV nº 6369 de 05/10/2010)

Octubre 2010

________________________, a ______ de ______________ de 2011

CSI / SOCI

HORARI DE TREBALL / HORARIO DE TRABAJO

EMPRESES SENSE TORNS / EMPRESAS SIN TURNOS


DIRECCIÓ TERRITORIAL D'OCUPACIÓ I TREBALL Avda. Barón de Cárcer, 36 - 46001 - VALENCIA Tel. 961 971 017

FESTES LOCALS / FIESTAS LOCALES 12 AGOST / AGOSTO: ASUNCIÓN DE LA VIRGEN

17 AGOST / AGOSTO: VIRGEN DEL LORETO

18 AGOST / AGOSTO: STMO. CRISTO DEL AMPARO

AGULLENT

03 MAIG / MAYO: DÍA DE LAS EMBAJADAS

05 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: CRISTO DE LA SALUD

AIELO DE MALFERIT

06 AGOST / AGOSTO: SANTÍSIMO CRISTO

08 AGOST / AGOSTO:

AIELO DE RUGAT

16 AGOST / AGOSTO: FIESTA LOCAL

26 DESEMBRE / DICIEMBRE: FIESTA LOCAL

ALAQUÀS

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DEL OLIVAR

09 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: CRISTO DE LA BUENA MUERTE

ALBAIDA

25 JULIOL / JULIO: SAN JAIME

07 OCTUBRE: VIRGEN DEL REMEDIO

ALBAL

03 FEBRER / FEBRERO: SAN BLAS

28 JULIOL / JULIO: SANTA ANA

ALBALAT DE LA RIBERA

17 AGOST / AGOSTO: CRISTO DE LAS CAMPANAS

26 DESEMBRE / DICIEMBRE: SEGUNDO DÍA DE NAVIDAD

ALBALAT DELS SORELLS

30 JULIOL / JULIO: ELS SANTS DE LA PEDRA

10 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FIESTA DEL SANTÍSIMO CRISTO

ALBALAT DELS TARONGERS 16 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

17 AGOST / AGOSTO: DIVINA PASTORA

ALBERIC

18 MARÇ / MARZO: SAN JOSÉ

24 JUNY / JUNIO: SAN JUAN BAUTISTA

ALBORACHE

25 JULIOL / JULIO: SAN JAIME

26 JULIOL / JULIO: SANTA ANA

ALBORAIA

07 GENER / ENERO:

13 JUNY / JUNIO : DIA DELS PEIXETS

ALBUIXECH

31 AGOST / AGOSTO: SAN RAMÓN

02 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: NTRA. SRA. DE ALBUIXECH

ALCÀNTERA DE XÚQUER

25 AGOST / AGOSTO: FIESTAS PATRONALES

26 AGOST / AGOSTO: FIESTAS PATRONALES

ALCÀSSER

16 JULIOL / JULIO: VIRGEN DEL CARMEN

22 AGOST / AGOSTO: STMO. CRISTO DE LA FE

ALCUBLAS

17 GENER / ENERO: FIESTA LOCAL

18 GENER / ENERO: FIESTA LOCAL

L'ALCÚDIA

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: MADRE DIOS DE ORETO

30 NOVEMBRE / NOVIEMBRE: SAN ANDRES APÓSTOL

ALCÚDIA DE CRESPINS, L'

10 JUNY / JUNIO: SANT ONOFRE

05 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: STMO. CRISTO DIVINA AURORA

ALDAIA

06 AGOST / AGOSTO: STMO. CRISTO DE LOS NECESITADOS

26 DESEMBRE / DICIEMBRE:

ALFAFAR

07 GENER / ENERO:

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: NTRA. SRA. VIRGEN DEL DON

ALFARA DE LA BARONIA

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DE LOS AFLIGIDOS

09 SETEMBRE / SEPTIEMBRE:

ALFARA DEL PATRIARCA

14 GENER / ENERO: SAN JUAN DE LA RIBERA

24 AGOST / AGOSTO: SANT BARTOLOMÉ

ALFARP

13 JULIOL / JULIO: FESTIVIDAD DE LA SANGRE

25 JULIOL / JULIO: SANTIAGO APÓSTOL

ALFARRASÍ

22 AGOST / AGOSTO: FIESTA LOCAL

26 DESEMBRE / DICIEMBRE: FIESTA LOCAL

ALFAUIR

03 MAIG / MAYO: SAN VICENTE FERRER

07 OCTUBRE: NTRA. SRA. DEL ROSARIO

ALGAR DE PALÀNCIA

18 MARÇ / MARZO:

23 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SAN PEDRO NOLASCO

ALGEMESÍ

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: MADRE DE DIOS LA SALUD

09 SETEMBRE / SEPTIEMBRE:

ALGÍMIA D'ALFARA

08 AGOST / AGOSTO: SANTA ÚRSULA

16 AGOST / AGOSTO: FIESTA LOCAL

ALGINET

17 GENER / ENERO:

18 MARÇ / MARZO:

ALMÀSSERA

07 GENER / ENERO: SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT

29 AGOST / AGOSTO: SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE

ALMISERÀ

25 AGOST / AGOSTO: FIESTA LOCAL

26 AGOST / AGOSTO: FIESTA LOCAL

ALMOINES

25 AGOST / AGOSTO: FIESTAS MAYORES

26 AGOST / AGOSTO: FIESTAS MAYORES

ALMUSSAFES

13 JULIOL / JULIO: SANT BARTOLOMÉ

15 JULIOL / JULIO: SANTÍSIMA CRUZ

ALPUENTE

03 FEBRER / FEBRERO: SAN BLAS

12 MAIG / MAYO: NTRA. SRA. VIRGEN DE LA CONSOLACIÓN

ALQUERIA DE LA COMTESSA, L'

29 JUNY / JUNIO: SAN PEDRO

01 JULIOL / JULIO: DIVINA AURORA

ALZIRA

18 MARÇ / MARZO:

23 JULIOL / JULIO: SAN BERNARDO

ANDILLA

21 GENER / ENERO: SANTA INÉS

24 AGOST / AGOSTO: SAN BARTOLOMÉ

ANNA

21 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FIESTAS PATRONALES

22 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FIESTAS PATRONALES

ANTELLA

05 AGOST / AGOSTO: CRISTO DE LA AGONÍA

09 DESEMBRE / DICIEMBRE: LA PURÍSIMA

ARAS DE LOS OLMOS

18 ABRIL: SAN MARCOS

25 NOVEMBRE / NOVIEMBRE: SANTA CATALINA

ATZENETA D'ALBAIDA

22 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FIESTA LOCAL

23 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FIESTA LOCAL

AYORA

10 GENER / ENERO: DIA DEL ÁNGEL

30 NOVEMBRE / NOVIEMBRE: SAN ANDRÉS

BARX

18 MARÇ / MARZO:

19 AGOST / AGOSTO: SANT MIQUEL

bsp / jsr

18 MARÇ / MARZO:

ADOR

CSI / SOCI

ADEMUZ

Octubre 2010

DATA D'ACTUALITZACIÓ / FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 03-12-2010


DIRECCIÓ TERRITORIAL D'OCUPACIÓ I TREBALL Avda. Barón de Cárcer, 36 - 46001 - VALENCIA Tel. 961 971 017

FESTES LOCALS / FIESTAS LOCALES 29 JULIOL / JULIO: FESTA LOCAL

04 MARÇ / MARZO: SAN RAMÓN NONATO

12 AGOST / AGOSTO: SAN LORENZO

BELLREGUARD

22 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SAN MIGUEL

23 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: CRISTO DE LA MISERICORDIA

BELLÚS

26 JULIOL / JULIO: SANTA ANA

19 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SANTOS DE LA PIEDRA

BENAGÉBER

17 GENER / ENERO: SAN ANTÓN

18 MARÇ / MARZO:

BENAGUASIL

18 MARÇ / MARZO:

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE:

BENAVITES

27 JUNY / JUNIO: SANTA PAULA

26 DESEMBRE / DICIEMBRE:

BENEIXIDA

22 FEBRER / FEBRERO: FIESTA CONMEMORATIVA

19 AGOST / AGOSTO: VIRGEN ASUNCIÓN Y CRISTO DE LA SALUD

BENETÚSSER

27 JUNY / JUNIO: SEMANA DE FIESTAS

26 DESEMBRE / DICIEMBRE: SEGUNDO DÍA DE NAVIDAD

BENIARJÓ

07 GENER / ENERO: FIESTA LOCAL

16 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FESTA LOCAL

BENIATJAR

25 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

26 AGOST / AGOSTO: DIVINA AURORA

BENICOLET

24 JUNY / JUNIO: FIESTA LOCAL

11 OCTUBRE: FIESTA LOCAL

BENICULL DE XÚQUER

26 AGOST / AGOSTO: BEATA INÉS

02 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FIESTA DE LA SEGREGACIÓN

BENIFAIÓ

20 AGOST / AGOSTO: DIVINA AURORA

22 AGOST / AGOSTO: SANTA BÁRBARA

BENIFAIRÓ D LA VALLDIGNA

03 AGOST / AGOSTO: SANT BENET

27 DESEMBRE / DICIEMBRE: SAN JUAN EVANGELISTA

BENIFAIRÓ DE LES VALLS

05 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SUBIDA DE LA VIRGEN

26 DESEMBRE / DICIEMBRE: SEGUNDO DÍA DE NAVIDAD

BENIFLÀ

18 MARÇ / MARZO:

22 JULIOL / JULIO: SAN JAIME

BENIGÀNIM

21 GENER / ENERO: BEATA INÉS

29 AGOST / AGOSTO: FIESTA PATRONAL

BENIMODO

23 AGOST / AGOSTO: SANT FELIPE

24 AGOST / AGOSTO: SANT BERNARDO

BENIMUSLEM

12 AGOST / AGOSTO: PURÍSIMA CONCEPCIÓN

26 DESEMBRE / DICIEMBRE: FIESTA LOCAL

BENIPARRELL

18 MARÇ / MARZO:

15 JULIOL / JULIO: VIRGEN DEL CARMEN

BENIRREDRÀ

10 AGOST / AGOSTO: SAN LORENZO

03 OCTUBRE: SAN FRANCISCO DE BORJA

BENISANÓ

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DEL FUNDAMENTO

09 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DE LOS DOLORES

BENISSODA

16 AGOST / AGOSTO: SANT DOMÉNEC

17 AGOST / AGOSTO: SANTA BÁRBARA

BENISUERA

14 GENER / ENERO: SAN ANTONIO

07 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FIESTA PATRONAL

BÉTERA

07 GENER / ENERO: SAN RAIMUNDO

16 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

BICORP

29 ABRIL: FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ

16 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

BOCAIRENT

02 FEBRER / FEBRERO: FESTIVITAT DE LA ENTRADA

03 FEBRER / FEBRERO: SANT BLAI

BOLBAITE

03 MAIG / MAYO: CRISTO DEL AMPARO

04 MAIG / MAYO: SAN ISIDRO LABRADOR

BONREPÒS I MIRAMBELL

24 JUNY / JUNIO:

13 OCTUBRE:

BUFALI

03 MAIG / MAYO:

16 AGOST / AGOSTO:

BUGARRA

29 ABRIL: FIESTA LOCAL

24 JUNY / JUNIO: FIESTA LOCAL

BUÑOL

31 AGOST / AGOSTO : LA TOMATINA

01 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SAN LUIS

BURJASSOT

16 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

30 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DE LA CABEZA

CALLES

21 GENER / ENERO: SAN ANTÓN

18 MARÇ / MARZO: FALLAS

CAMPORROBLES

04 FEBRER / FEBRERO: VÍSPERA SANTA AGUEDA

18 MARÇ / MARZO: VÍSPERA SAN JOSÉ

CANALS

17 GENER / ENERO: SAN ANTONIO

16 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FERIA DE SEPTIEMBRE

CANET D'EN BERENGUER

29 JUNY / JUNIO: SAN PEDRO

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN CONTRA LAS FIEBRES

CARCAIXENT

18 MARÇ / MARZO: FIESTAS MAYORES

14 OCTUBRE: SAN BONIFACIO

CÀRCER

15 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DE GRACIA

16 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: STMO. CRISTO DE LA AGONÍA

CARLET

25 JULIOL / JULIO: SAN JAIME

09 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FIESTAS MAYORES

CARRÍCOLA

08 MARÇ / MARZO: CARNAVALES

29 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: APARICIÓN DE SAN MIGUEL

CASAS ALTAS

18 MARÇ / MARZO: SAN JOSÉ

20 JUNY / JUNIO: SANTÍSIMA TRINIDAD

CASAS BAJAS

17 GENER / ENERO:

17 GENER / ENERO: SAN ANTONIO ABAD

CASINOS

17 AGOST / AGOSTO: SANTA BÁRBARA

18 AGOST / AGOSTO: SANTÍSIMO CRISTO DE LA PAZ

bsp / jsr

28 JULIOL / JULIO: FESTA LOCAL

BÈLGIDA

CSI / SOCI

BARXETA

Octubre 2010

DATA D'ACTUALITZACIÓ / FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 03-12-2010


DIRECCIÓ TERRITORIAL D'OCUPACIÓ I TREBALL Avda. Barón de Cárcer, 36 - 46001 - VALENCIA Tel. 961 971 017

FESTES LOCALS / FIESTAS LOCALES 26 DESEMBRE / DICIEMBRE:

22 JULIOL / JULIO: F.PATRONALES A SANTIAGO APÓSTOL

23 JULIOL / JULIO: F.PATRONALES A SANTIAGO APÓSTOL

CASTIELFABIB

10 FEBRER / FEBRERO: SAN GUILLERMO

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DE GRACIA

CATADAU

29 JUNY / JUNIO: SAN PEDRO

13 JULIOL / JULIO: FESTIVIDAD DE LA SANGRE

CATARROJA

29 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SAN MIGUEL

26 DESEMBRE / DICIEMBRE: SAN ESTEVE

CAUDETE DE LAS FUENTES 17 GENER / ENERO: SAN ANTONIO ABAD

13 JUNY / JUNIO: SAN ANTONIO DE PADUA

CERDÀ

17 GENER / ENERO:

18 GENER / ENERO: SAN ANTONIO ABAD

CHELLA

03 FEBRER / FEBRERO: SAN BLAS

04 FEBRER / FEBRERO: STMO. CRISTO DEL REFUGIO

CHELVA

03 MAIG / MAYO:

26 AGOST / AGOSTO: FIESTA MAYOR

CHERA

17 GENER / ENERO: SAN ANTONIO

02 AGOST / AGOSTO: NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES

CHESTE

18 MARÇ / MARZO: VIRGEN DE LA SOLEDAD

18 OCTUBRE: SAN LUCAS EVANGELISTA

CHIVA

24 JUNY / JUNIO: SAN JUAN BAUTISTA

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DEL CASTILLO

CHULILLA

18 MARÇ / MARZO: FIESTA LOCAL

05 DESEMBRE / DICIEMBRE: SANTA BÁRBARA

COFRENTES

14 GENER / ENERO: SAN ANTÓN

12 AGOST / AGOSTO: ASUNCIÓN DE LA VIRGEN

CORBERA

22 GENER / ENERO: SAN VICENTE MÁRTIR

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DEL CASTILLO

CORTES DE PALLÁS

18 MARÇ / MARZO:

16 AGOST / AGOSTO:

COTES

28 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SAN ISIDRO LABRADOR

29 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SAN MIGUEL ARCÁNGEL

CULLERA

25 MARÇ / MARZO: LA ENCARNACIÓN

24 JUNY / JUNIO: SAN JUAN

DAIMÚS

28 JUNY / JUNIO: VIRGEN DEL CARMEN

29 JUNY / JUNIO: SAN PEDRO

DOMEÑO

03 MAIG / MAYO: SANTA CRUZ

07 OCTUBRE: DIA DE LA MUNICIPALIDAD

DOS AGUAS

17 MARÇ / MARZO: SAN ANTONIO

07 OCTUBRE: NTRA. SRA. DEL ROSARIO

ELIANA, L'

18 MARÇ / MARZO:

15 JULIOL / JULIO:

EMPERADOR

03 MAIG / MAYO: SAN VICENTE FERRER

05 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: CRISTO DE LA MISERICORDIA

ENGUERA

29 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SAN MIGUEL

30 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DE FÁTIMA

ÈNOVA, L'

29 JULIOL / JULIO: VIRGEN DE LA AURORA

09 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FIESTA LOCAL

ESTIVELLA

03 FEBRER / FEBRERO: SAN BLAS

16 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

ESTUBENY

25 AGOST / AGOSTO: CRISTO DE LA BUENA DICHA

26 AGOST / AGOSTO: CRISTO DE LA BUENA DICHA

FAURA

16 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

22 AGOST / AGOSTO: SUBIDA A SANTA BÁRBARA

FAVARA

18 MARÇ / MARZO:

25 ABRIL:

FOIOS

17 AGOST / AGOSTO: VIRGEN DEL PATROCINIO

10 OCTUBRE:

FONT D'EN CARRÒS, LA

25 AGOST / AGOSTO: VIRGEN DEL REMEDIO

26 AGOST / AGOSTO: STMO. CRISTO DEL AMPARO

FONT DE LA FIGUERA, LA

06 AGOST / AGOSTO: CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: NATIVIDAD DE NTRA. SEÑORA

FONTANARS DELS ALFORINS

17 GENER / ENERO: SAN ANTONIO ABAD

05 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DEL ROSARIO

FORTALENY

17 GENER / ENERO: SAN ANTONIO ABAD

19 AGOST / AGOSTO: CRISTO DEL CONSUELO

FUENTERROBLES

04 FEBRER / FEBRERO: VIRGEN DE LAS CANDELAS

25 AGOST / AGOSTO: FIESTAS DE VERANO

GANDIA

25 JULIOL / JULIO: SAN JAIME

03 OCTUBRE: SAN FRANCISCO DE BORJA

GÁTOVA

23 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: STMO. CRISTO MISERICORDIA

26 DESEMBRE / DICIEMBRE: SEGUNDO DÍA DE NAVIDAD

GAVARDA

05 DESEMBRE / DICIEMBRE:

07 DESEMBRE / DICIEMBRE:

GENOVÉS

16 MAIG / MAYO: SAN PASCUAL BAILÓN

17 MAIG / MAYO: SAN PASCUAL BAILÓN

GESTALGAR

03 FEBRER / FEBRERO: SAN BLAS

18 MARÇ / MARZO:

GILET

07 GENER / ENERO:

29 AGOST / AGOSTO: VIRGEN DE LA ESTRELLA

GODELLA

07 GENER / ENERO: FIESTA LOCAL

24 AGOST / AGOSTO: SAN BARTOLOMÉ

GODELLETA

18 GENER / ENERO: FESTIVIDAD DE LAS RELIQUIAS

29 JUNY / JUNIO: SAN PEDRO

GRANJA DE LA COSTERA, LA 10 AGOST / AGOSTO: FIESTA DE LA PROMESA

04 OCTUBRE: SANT FRANCISCO DE ASÍS

GUADASSÉQUIES

26 DESEMBRE / DICIEMBRE:

16 DESEMBRE / DICIEMBRE:

bsp / jsr

07 DESEMBRE / DICIEMBRE: FIESTA LOCAL

CASTELLONET DE LA CONQUESTA

CSI / SOCI

CASTELLÓ DE RUGAT

Octubre 2010

DATA D'ACTUALITZACIÓ / FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 03-12-2010


DIRECCIÓ TERRITORIAL D'OCUPACIÓ I TREBALL Avda. Barón de Cárcer, 36 - 46001 - VALENCIA Tel. 961 971 017

FESTES LOCALS / FIESTAS LOCALES DATA D'ACTUALITZACIÓ / FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 03-12-2010

24 JUNY / JUNIO: SAN JUAN

HIGUERUELAS

14 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: STMO. CRISTO DE LA PIEDAD

15 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: STMO. CRISTO DE LA PIEDAD

JALANCE

03 FEBRER / FEBRERO: SAN BLAS

29 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SAN MIGUEL ARCÁNGEL

JARAFUEL

26 AGOST / AGOSTO: FERIA DE VERANO

25 NOVEMBRE / NOVIEMBRE: FIESTAS PATRONALES

LORIGUILLA

29 ABRIL:

24 JUNY / JUNIO: SAN JUAN BAUTISTA

LOSA DEL OBISPO

20 GENER / ENERO: SAN SEBASTIAN MÁRTIR

21 GENER / ENERO: RELÍQUIAS DE SAN SEBASTIÁN

LLANERA DE RANES

04 MARÇ / MARZO: PORRAT DE TORRENT

02 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: DIVINA AURORA

LLAURÍ

03 FEBRER / FEBRERO: SAN BLAS

10 AGOST / AGOSTO: SAN LORENZO

LLÍRIA

29 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SANT MIQUEL

30 SETEMBRE / SEPTIEMBRE:

LLOCNOU D'EN FENOLLET 25 AGOST / AGOSTO: FIESTA PATRONAL

26 AGOST / AGOSTO: FIESTA PATRONAL

LLOCNOU DE LA CORONA 11 ABRIL: SAN VICENTE FERRER

09 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DEL DON

LLOCNOU DE SANT JERONI 16 AGOST / AGOSTO:

05 DESEMBRE / DICIEMBRE:

LLOMBAI

17 GENER / ENERO: SAN ANTONIO ABAD

13 JULIOL / JULIO: DIA DE LA SANGRE

LLOSA DE RANES

29 AGOST / AGOSTO: VIRGEN DEL NACIMIENTO

30 AGOST / AGOST: DIA DEL CRISTO DEL MILAGRO

LLUTXENT

03 MAIG / MAYO: DIVINA AURORA

04 MAIG / MAYO:

MACASTRE

17 MARÇ / MARZO:

18 MARÇ / MARZO:

MANISES

24 JUNY / JUNIO: SAN JUAN

19 JULIOL / JULIO: SANTAS JUSTA Y RUFINA

MANUEL

02 FEBRER / FEBRERO: LA CANDELARIA

02 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SAN ISIDRO LABRADOR

MARENY DE BARRAQUETES

26 ABRIL:

09 DESEMBRE / DICIEMBRE:

MARINES

07 GENER / ENERO:

08 AGOST / AGOSTO: CRISTO DE LAS MERCEDES

MASSALAVÉS

25 AGOST / AGOSTO: FIESTAS PATRONALES STMO. CRISTO

26 AGOST / AGOSTO: FIESTAS PATRONALES STMO. CRISTO

MASSALFASSAR

17 GENER / ENERO: SAN ANTONIO

10 AGOST / AGOSTO: SAN LORENZO

MASSAMAGRELL

26 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DEL ROSARIO

29 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SAN JUAN APÓSTOL

MASSANASSA

18 MARÇ / MARZO:

24 JUNY / JUNIO: SAN JUAN

MELIANA

07 GENER / ENERO:

14 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: CRISTO DE LA PROVIDENCIA

MILLARES

03 FEBRER / FEBRERO: SAN BLAS

06 AGOST / AGOSTO: STMO. CRISTO DE LA SALUD

MIRAMAR

18 MARÇ / MARZO:

04 AGOST / AGOSTO: SAN ANDRÉS

MISLATA

18 MARÇ / MARZO:

29 AGOST / AGOSTO: NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES

MOIXENT

07 GENER / ENERO:

29 JUNY / JUNIO: SAN PEDRO

MONCADA

18 MARÇ / MARZO: SAN SALVADOR DE L'HORTA

10 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SAN JAIME APÓSTOL

MONTAVERNER

23 AGOST / AGOSTO: FIESTA LOCAL

26 AGOST / AGOSTO: SAN JUAN Y SAN JAIME

MONTESA

26 AGOST / AGOSTO: FESTIVIDAD DEL CRISTO

29 AGOST / AGOSTO : MAREDEUETA

MONTICHELVO

07 GENER / ENERO:

03 MAIG / MAYO:

MONTROY

26 AGOST / AGOSTO: FESTIVIDAD DEL DIVINO CHIQUILLO

26 DESEMBRE / DICIEMBRE:

MONTSERRAT

25 MARÇ / MARZO: FALLAS

16 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

MUSEROS

16 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

31 OCTUBRE:

NÀQUERA

03 OCTUBRE: VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN

04 OCTUBRE: SAN FRANCISCO

NAVARRÉS

12 MARÇ / MARZO: SAN GREGORIO

11 OCTUBRE: FESTIVIDAD DEL CRISTO

NOVETLÉ

29 AGOST / AGOSTO: VIRGEN DEL ROSARIO

31 AGOST / AGOSTO: DÍA DEL CRISTO

OLIVA

22 JULIOL / JULIO: MOROS Y CRISTIANOS

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE : VERGE DEL REBOLLET

OLLERIA, L'

05 SETEMBRE / SEPTIEMBRE:

06 SETEMBRE / SEPTIEMBRE:

OLOCAU

16 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

07 OCTUBRE: VIRGEN DEL ROSARIO

ONTINYENT

29 AGOST / AGOSTO:

21 NOVEMBRE / NOVIEMBRE :

OTOS

26 ABRIL: SEGUNDO DÍA DE PASCUA

26 DESEMBRE / DICIEMBRE: SEGUNDO DÍA DE NAVIDAD

Octubre 2010

05 AGOST / AGOSTO: STMO. CRISTO DE LA PEÑA

bsp / jsr

21 GENER / ENERO: SAN VICENTE MÀRTIR

GUARDAMAR DE LA SAFOR 05 GENER / ENERO:

CSI / SOCI

GUADASSUAR


DIRECCIÓ TERRITORIAL D'OCUPACIÓ I TREBALL Avda. Barón de Cárcer, 36 - 46001 - VALENCIA Tel. 961 971 017

FESTES LOCALS / FIESTAS LOCALES 16 AGOST / AGOSTO: SANT ROQUE

24 AGOST / AGOSTO: SAN MIGUEL ARCÁNGEL

25 AGOST / AGOSTO: STMO. CRISTO DE LA SALUD

PALMERA

23 JUNY / JUNIO: PURÍSIMA CONCEPCIÓN

24 JUNY / JUNIO: VIRGEN DEL CARMEN

PALOMAR

09 MAIG / MAYO : FESTA DEL XOP

26 DESEMBRE / DICIEMBRE: NAVIDAD

PATERNA

17 MARÇ / MARZO: FIESTAS FALLERAS

29 AGOST / AGOSTO: STMO. CRISTO DE LA FE

PEDRALBA

17 GENER / ENERO: SAN ANTONIO ABAD

18 GENER / ENERO: SAN ANTONIO ABAD

PERELLÓ, EL

17 MAIG / MAYO: SAN PASCUAL BAILÓN

05 DESEMBRE / DICIEMBRE: FIESTA DE LA EATIM

PETRÉS

25 JULIOL / JULIO: SAN JAIME

29 AGOST / AGOSTO: NIÑO JESÚS DE PRAGA

PICANYA

13 JULIOL / JULIO: FIESTA DE LA SANGRE

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DE MONSERRAT

PICASSENT

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DE VALLIVANA

09 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FESTIVIDAD DEL CRISTO

PILES

25 MAIG / MAYO:

05 DESEMBRE / DICIEMBRE:

PINET

04 JULIOL / JULIO: SAN PEDRO

07 DESEMBRE / DICIEMBRE: INMACULADA CONCEPCIÓN

POBLA DE FARNALS, LA

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SANT JOSE

09 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SANT FÉLIX MÁRTIR

POBLA DE VALLBONA, LA

20 GENER / ENERO: PATRÓN SAN SEBASTIAN

07 OCTUBRE: PATRONA VIRGEN DEL ROSARIO

POBLA DEL DUC, LA

11 GENER / ENERO:

03 FEBRER / FEBRERO:

POBLA LLARGA, LA

29 JUNY / JUNIO: SAN PEDRO

14 OCTUBRE: SAN CALIXTO

POLINYÀ DE XÚQUER

20 GENER / ENERO: SAN SEBASTIAN

18 MARÇ / MARZO

POTRIES

03 FEBRER / FEBRERO: SAN BLAS

26 DESEMBRE / DICIEMBRE: SEGUNDO DÍA DE NAVIDAD

PUÇOL

24 JUNY / JUNIO: SAN JUAN

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FIESTA PATRONAL

PUEBLA DE SAN MIGUEL

29 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SAN MIGUEL

31 OCTUBRE:

PUIG, EL

16 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

05 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DEL PUIG

QUART DE LES VALLS

18 MARÇ / MARZO:

19 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: CRISTO DE LA AGONÍA

QUART DE POBLET

10 JUNY / JUNIO: FESTIVIDAD DE SAN ONOFRE

05 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DE LA LUZ

QUARTELL

27 JULIOL / JULIO:

26 DESEMBRE / DICIEMBRE:

QUATRETONDA

04 JULIOL / JULIO: SAN PEDRO

05 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: STMO. CRISTO DE LA FE

QUESA

10 AGOST / AGOSTO: CRISTO DE LA SALUD

12 AGOST / AGOSTO: SANTÍSIMA CRUZ

RAFELBUNYOL

18 MARÇ / MARZO:

06 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DEL MILAGRO

RAFELCOFER

07 JULIOL / JULIO: MOROS Y CRISTIANOS

08 JULIOL / JULIO: VIRGEN DEL CARMEN

RAFELGUARAF

04 AGOST / AGOSTO: FIESTAS PATRONALES

05 AGOST / AGOSTO: FIESTAS PATRONALES

RÀFOL DE SALEM

03 FEBRER / FEBRERO: SAN BLAS

21 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: EL SALVADOR

REAL DE GANDIA

25 JULIOL / JULIO: SAN JAIME

11 AGOST / AGOSTO: VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

REAL

07 JULIOL / JULIO:

08 JULIOL / JULIO:

REQUENA

07 GENER / ENERO:

15 ABRIL:

RIBA-ROJA DE TÚRIA

07 GENER / ENERO:

14 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: S. CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

RIOLA

07 GENER / ENERO:

05 AGOST / AGOSTO: SANTA MARÍA LA MAYOR

ROCAFORT

18 MARÇ / MARZO:

30 AGOST / AGOSTO: CRISTO DE LA PROVIDENCIA

ROTGLÀ I CORBERÀ

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FIESTAS PATRONALES

09 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FIESTAS PATRONALES

RÒTOVA

02 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DE LA SALUD

05 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SAN BARTOLOMÉ

RUGAT

2 MAIG / MAYO:

26 DESEMBRE / DICIEMBRE:

SAGUNT

16 JULIOL / JULIO: VIRGEN DEL CARMEN

30 JULIOL / JULIIO: SANS ABDÓN Y SENÉN

SALEM

12 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: CRISTO DE LA PAZ

13 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: EL MILAGRO DE SAN MIGUEL

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER

08 ABRIL: FIESTAS SEGREGACIÓN

16 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

SANT JOANET

23 JUNY / JUNIO: FESTIVIDAD DEL CRISTO

24 JUNY / JUNIO: SANT JOAN

SEDAVÍ

07 GENER / ENERO:

16 SETEMBRE / SEPTIEMBRE:

SEGART

01 AGOST / AGOSTO: SANTÍSIMO ECCEHOMO

02 AGOST / AGOSTO: SANTA CRUZ

bsp / jsr

18 MARÇ / MARZO: FALLAS

PALMA DE GANDIA

CSI / SOCI

PAIPORTA

Octubre 2010

DATA D'ACTUALITZACIÓ / FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 03-12-2010


DIRECCIÓ TERRITORIAL D'OCUPACIÓ I TREBALL Avda. Barón de Cárcer, 36 - 46001 - VALENCIA Tel. 961 971 017

FESTES LOCALS / FIESTAS LOCALES 20 AGOST / AGOSTO: FIESTA LOCAL

04 FEBRER / FEBRERO: SAN BLAS

01 JULIOL / JULIO: SAN PEDRO

SENYERA

26 JULIOL / JULIO: SANTA ANA

22 AGOST / AGOSTO: STMO. CRISTO DE LA BUENA MUERTE

SERRA

01 AGOST / AGOSTO: SAN JOSÉ

02 AGOST / AGOSTO: VIRGEN DE LOS ÁNGELES

SIETE AGUAS

03 FEBRER / FEBRERO: SAN BLAS

24 JUNY / JUNIO: SAN JUAN

SILLA

18 MARÇ / MARZO:

06 AGOST / AGOSTO: STMO. CRISTO DE SILLA

SIMAT DE VALLDIGNA

26 JULIOL / JULIO: SANTA ANA

26 DESEMBRE / DICIEMBRE:

SINARCAS

26 AGOST / AGOSTO: FIESTA DE VERANO

21 OCTUBRE: SANTA ÚRSULA

SOLLANA

22 JULIOL / JULIO: STA. MARIA MAGDALENA

10 AGOST / AGOSTO: CRISTO DE LA PIEDAD

SOT DE CHERA

20 GENER / ENERO: SAN SEBASTIÁN

16 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

SUECA

16 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DE SALES

SUMACÀRCER

02 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FIESTA PATR. STMO. CRISTO

05 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: FIESTA PATR. STMO. CRISTO

TAVERNES BLANQUES

07 GENER / ENERO:

23 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

TAVERNES DE LA VALLDIGNA 18 MARÇ / MARZO: VÍSPERA DE SAN JOSÉ

26 DESEMBRE / DICIEMBRE: SEGUNDO DÍA DE NAVIDAD

TERESA DE COFRENTES

04 FEBRER / FEBRERO: SAN BLAS

12 AGOST / AGOSTO: VIRGEN DE LA ASUNCIÓN

TERRATEIG

07 GENER / ENERO:

03 MAIG / MAYO: SAN VICENTE FERRER

TITAGUAS

01 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: JESÚS EL NAZARENO

02 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DEL REMEDIO

TORREBAJA

19 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

22 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

TORRELLA

30 JUNY / JUNIO: CORPUS CRISTI

02 AGOST / AGOSTO: VIRGEN DE LOS ÁNGELES

TORRENT

18 MARÇ / MARZO:

30 JULIOL / JULIO: SANTOS PATRONOS DE TORRENTE

TORRES-TORRES

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DE LA LECHE

09 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DE LA VALLIBANA

TOUS

29 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SAN MIGUEL ARCÁNGEL

30 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: SAN MIGUEL ARCÁNGEL

TUÉJAR

18 AGOST / AGOSTO: VÍSPERA DE SAN JOSÉ

07 DESEMBRE / DICIEMBRE: VÍSPERA DE LA PURÍSIMA

TURÍS

18 MARÇ / MARZO:

25 JULIOL / JULIO: SAN JAIME

UTIEL

24 JUNY / JUNIO: SAN JUAN

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: STMA. VIRGEN DEL REMEDIO

VALÈNCIA

07 GENER / ENERO:

22 GENER / ENERO: SAN VICENTE MÁRTIR

VALLADA

20 ABRIL: SANT VICENT FERRER

09 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: MOROS Y CRISTIANOS

VALLANCA

17 GENER / ENERO: SAN ANTONIO ABAD

16 AGOSTO: SAN ROQUE

VALLÉS

17 JUNY / JUNIO: SAN JUAN BAUTISTA

24 JUNY / JUNIO: SAN JUAN BAUTISTA

VENTA DEL MORO

15 MAIG / MAYO: SAN ISIDRO LABRADOR

10 DESEMBRE / DICIEMBRE: NTRA. SRA. DE LORETO

VILAMARXANT

29 AGOST / AGOSTO:

30 AGOST / AGOSTO:

VILLALONGA

17 AGOST / AGOSTO: VIRGEN DE LA FUENTE

14 OCTUBRE: DIVINA AURORA

VILLANUEVA DE CASTELLÓ 23 AGOST / AGOSTO: FESTA LOCAL

13 DESEMBRE / DICIEMBRE: FERIA DE SANTA LUCÍA

VILLAR DEL ARZOBISPO

16 AGOST / AGOSTO: SAN ROQUE

24 GENER / ENERO: NTRA. SRA. VIRGEN DE LA PAZ

VILLARGORDO DEL CABRIEL 16 AGOST / AGOSTO:

17 AGOST / AGOSTO:

VINALESA

13 OCTUBRE: SANTA BÁRBARA

14 OCTUBRE: SAN HONORATO

XÀTIVA

01 AGOST / AGOSTO: SAN FÉLIX

05 AGOST / AGOSTO: VIRGEN DE LAS NIEVES

XERACO

04 AGOST / AGOSTO: SAN ISIDRO

05 AGOST / AGOSTO: LA ENCARNACIÓN

XERESA

17 GENER / ENERO: SAN ANTONIO ABAD

13 JUNY / JUNIO: SAN ANTONIO DE PÁDUA

XIRIVELLA

07 GENER / ENERO:

08 SETEMBRE / SEPTIEMBRE: VIRGEN DE LA SALUD

YÁTOVA

18 MARÇ / MARZO: SAN JOSÉ

22 AGOST / AGOSTO: VIRGEN DE AGOSTO

YESA, LA

07 GENER / ENERO:

16 JULIOL / JULIO: VIRGEN DEL CARMEN

ZARRA

17 GENER / ENERO: SAN ANTÓN

26 JULIOL / JULIO: SANTA ANA bsp / jsr

19 AGOST / AGOSTO: FIESTA LOCAL

SEMPERE

CSI / SOCI

SELLENT

Octubre 2010

DATA D'ACTUALITZACIÓ / FECHA DE ACTUALIZACIÓN : 03-12-2010

Calendario  

Prueba de Pageflip molón

Calendario  

Prueba de Pageflip molón

Advertisement