Page 1


Szanowni Państwo, Polska i Ukraina mają za sobą udany wielki projekt – Euro 2012 w piłce nożnej. Impreza, na którą patrzył cały świat zakończył się sukcesem organizacyjnym i pozytywnym efektem biznesowym. Tysiące kibiców odwiedziło nasze sąsiedzkie kraje i z pewnością dostrzegło jak szybko nawiązujemy kontakt, naszą gościnność, zobaczyli kraje nowoczesne, pełne pozytywnie nastawionych do życia ludzi. Uważam, że to podwaliny do realizacji przedsięwzięc gospodarczych. Kiedy patrzę na listę firm ukraińskich notowanych na warszawskim parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych napawa mnie entuzjazm i wierzę, że to dopiero początek drogi Ukrainy do Polski. Analizuje wraz z partnerami z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej relacje gospodarcze na Ukrainie i widząc kolejne polskie przedsiębiorstwa, które planują ekspansje nad Dnieprem jestem przekonany, że Ukraina staje się modną biznesowo destynacją. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza obchodzi w 2012 roku 20-lecie działalności. Zmieniamy się mocno od wizerunku po ofertę, sposoby komunikacji. Jesteśmy nowoczesną organizacją, która wspiera w każdym kroku biznes po obu stronach granicy. Tworzący zespół Izby specjaliści to znakomici fachowcy. Dlatego z satysfakcją możemy powiedzieć, że hasło „Connecting Business since 1992“ jest bardzo adekwatne i pokazuje, że jeśli prowadzi się biznes na linii PolskaUkraina, to warto i trzeba być członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Pozdrawiam serdecznie i życzę samych sukcesów!

Jacek Piechota Prezes Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza


Czym jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza? Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest bilateralną izbą gospodarcza świadcząca usługi doradcze dla podmiotów gospodarczych polskich i ukraińskich. Działa na podstawie Statutu. Do statutowych celów Izby należą: • profesjonalna promocja i wspomaganie działalności biznesowej Firm członkowskich, • reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i polskich na Ukrainie, • współpraca z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi oraz kulturalnymi, • kształtowanie pozytywnego wizerunku Ukrainy w Polsce i Polski na Ukrainie. Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą reprezentuje dwóch prezesów. Prezesem po stronie polskiej jest były Minister Gospodarki RP, Jacek Piechota, a po stronie ukraińskiej Prezesem jest były Minister Gospodarki Ukrainy – Oleksandr Shlapak. Izbę tworzy kilkaset firm polskich i ukraińskich będących jej Członkami. Zespół merytoryczny Izby tworzą specjaliści prawa, ekonomii, marketingu i gospodarki z wieloletnim doświadczeniem. Biura główne znajdują się w Warszawie i w Kijowie. Izba posiada też biura regionalne w Katowiach (Polska) i Lwowie (Ukraina).


Jak działa Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza? Izba działa we współpracy z rządowymi i pozarządowymi podmiotami otoczenia biznesu z Polski i Ukrainy. Zespół Izby na bieżąco analizuje uwagi i sugestie zgłaszane przez przedsiębiorców z obydwu krajów i reaguje na nie przeprowadzając spotkania, oraz konferencje. Wyniki tych spotkań w postaci merytorycznych opracowań i zaleceń są przekazywane do odpowiednich instytucji. W codziennym działaniu Izba wykorzystuje nowoczesne techniki komunikacji: • pucc.biz - aktualizowana na bieżąco platforma informacyjnomarketingowa PUIG • magazyn Dialog - platforma komunikacji w postaci newslettera, magazynu drukowanego i e-magazynu rozsyłanego do firm członkowskich i mediów. • newsletter - rozsyłany drogą elektroniczną do Członków Izby oraz przedstawicieli biznesu, administracji i mediów, będący podsumowaniem najważniejszych wydarzeń tygodnia. • Twitter - źródło informacji o ważnych wydarzeniach jak targi, misje, sympozja, konferencje i inne. • Facebook - fansite informujący o wszystkich wydarzeniach związanych z życiem gospodarczym i kulturalnym Polski i Ukrainy. • Call Center - linia telefoniczna, pod którą można uzyskać bezpłatne konsultacje, lub informacje o działalności PUIG


Misje gospodarcze

Certyfikaty i atesty

Przygotowanie: we współpracy z podmiotami rządowymi, samorządami, oraz sektorem NGO. Profesjonalna organizacja pobytu na miejscu, wysoki prestiż odbywanych spotkań. Cel: nawiązanie bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami za granicą. Oferujemy: zarówno indywidualne, jak i zbiorowe misje gospodarcze.

Przygotowanie: we współpracy z odpowiednimi urzędami po stronie ukraińskiej. Cel: legalizacja produktow i usług wprowadzanych na rynek ukraiński. Oferujemy: pełną i bezpłatną informację nt procedur i kosztu certyfikacji, najniższe ceny na rynku na usługi certyfikacji produktu.

Targi i wystawy Przygotowanie: we współpracy z centrami konferencyjnowystawienniczymi, hotelami, firmami transportowymi. Cel: uzyskanie specjalistycznej wiedzy, zapoznanie się z trendami w branży, nawiązanie nowych kontaktów biznesowych Oferujemy: pomoc w wyborze najkorzystniejszej imprezy, organizację wyjazdu i wsparcie na miejscu, pomoc w uzyskaniu dofinansowania, łączenie z indywidualną, bądź zbiorową misją gospodarczą

Analityka rynkowa Przygotowanie: przez analityków PUIG we współpracy z Głównymi Urzędami Statystycznymi, agencjami informacyjnymi, oraz specjalistami z poszczególnych branż. Cel: dostarczenie wiedzy niezbędnej do wejścia na rynek, lub rozszerzenia swojej działalności na nim. Oferujemy: elastyczne dopasowanie do potrzeb Klienta, zdobycie specjalistycznej informacji, analiza konkurencji, kanałów dystrybucji, uwarunkowania prawne działalności w poszczególnych branżach.

Research Przygotowanie: przez analityków PUIG przy wykorzystaniu baz danych firm członkowskich i partnerskich, oraz we współpracy z partnerami w obydwu krajach. Cel: uzyskanie danych adresowych potencjalnych partnerów biznesowych, informacji o programach pomocowych, grantach oraz przetargach. Oferujemy: selekcję branżową firm zainteresowanych współpracą ze stroną polską, wraz ze sprawdzeniem ich wiarygodności, oraz pomocą w zakresie doboru dostępnych grantów.

Wprowadzenie na rynek Przygotowanie: we współpracy z notariuszami, sądami i urzędami skarbowymi. Cel: kompleksowe przygotowanie prowadzenia firmy/produktu/usługi na rynek ukraiński. Oferujemy: wsparcie prawne, marketingowe, tłumaczeniowe, oraz know-how. Zapewniamy płynną komunikację w języku ojczystym.

Wsparcie działalności gospodarczej Przygotowanie: we współpracy z Izbami Przemysłowo-Handlowymi, Agencjami Rozwoju Regionalnego, stowarzyszeniami przedsiębiorców, oraz innymi organizacjami z otoczenia biznesu. Cel: wsparcie i rozwój działalności gospodarczej prowadzonej na Ukrainie przez podmioty polskie. Oferujemy: pozyskiwanie nowych klientów i partnerów, pracowników, asysta w uzyskaniu funduszy na poziomie państwowym, regionalnym i sektorowym

Wsparcie prawno-administracyjne Przygotowanie:doświadczony zespół Izby we współpracy z firmami partnerskimi. Cel: zapewnienie wsparcia w problematycznych kwestiach z obszaru prawa i administracji. Oferujemy: wsparcie w przygotowaniu dokumentów, doradztwo personalne, arbitraż, mediacje, , doradztwo prawne.

Wsparcie marketingowe i PR Przygotowanie: doświadczony zespół Izby we współpracy z firmami partnerskimi. Cel: zapewnienie wsparcia w obszarze marketingu, reklamy, oraz PR,


organizacja eventów, tworzenie artykułów i opracowań merytorycznych oraz sponsorowanych

Szkolenia Przygotowanie: doświadczony zespół Izby we współpracy z firmami partnerskimi. Cel: przygotowanie do skutecznego prowadzenia interesów, oraz usprawnienie komunikacji z partnerami. Wyjaśnienie specyfiki rynku, potencjalne korzyści z rozszerzenia działalności, oraz ewentualnego ryzyka, które trzeba mieć przy tym na uwadze. Oferujemy: kursy językowe, w tym specjalistyczne branżowe, szkolenia, seminaria i konferencje tematyczne, poświęcone działalności gospodarczej na Ukrainie.

Tłumaczenia Przygotowanie: we współpracy ze sprawdzonymi firmami tłumaczeniowymi w obydwu krajach. Cel: profesjonalne wsparcie tłumaczeniowe wszystkich aspektów prowadzenia biznesu Oferujemy: tłumaczenia zwykłe/przysięgłe, korektę, tłumaczenia ustne konsekutywne/symultaniczne


Giełda Ofert Podstawową funkcją Giełdy Ofert jest pomoc firmom w poszerzaniu kontaktów biznesowych i rynków zbytu w Polsce oraz na Ukrainie. Oferuje ona możliwość zapoznania się z propozycjami potencjalnych partnerów handlowych, ofertami inwestycyjnymi, przetargami etc. Baza ofert jest systematycznie poszerzana w oparciu o współpracę z firmami członkowskimi, oraz podmiotami rządowymi i pozarządowymi, a nowe pozycje rozsyłane są regularnie do firm członkowskich. Dzięki kompleksowej ofercie PUIG, możliwe jest natychmiastowe rozpoczęcie procesu negocjacji prowadzącego do rozpoczęcia współpracy.


Czym jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza? Jest to bilateralna izba gospodarcza świadcząca usługi doradcze dla podmiotów gospodarczych polskich i ukraińskich. Działa na podstawie Statutu.  

Jakie są cele Izby? • Profesjonalna promocja i wspomaganie działalności biznesowej Firm członkowskich, • Reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i polskich na Ukrainie, • Współpraca z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi oraz kulturalnymi, • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Ukrainy w Polsce i Polski na Ukrainie.  

Kto kieruje Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą? Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą reprezentuje dwóch prezesów. Prezesem po stronie polskiej jest były Minister Gospodarki RP, Jacek Piechota, a po stronie ukraińskiej Prezesem jest były Minister Gospodarki Ukrainy – Oleksandr Shlapak.  

Kto tworzy zespół Izby? Zespół Izby tworzą specjaliści prawa, ekonomii, marketingu i gospodarki z wieloletnim doświadczeniem.  

Kto tworzy Izbę? Izbę tworzy kilkaset firm polskich i ukraińskich będących jej Członkami.  

Gdzie znajdują się biura Izby? Biura główne znajdują się w Warszawie i w Kijowie. Izba posiada też biura regionalne w Katowiach (Polska) i Lwowie (Ukraina).  

Kto może zostać członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej? Wszystkie polskie przedsiębiorstwa i instytucje działające na podstawie dokumentów rejestrowych oraz osoby prywatne.

Jak zostać członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej? Wystarczy uczynić kilka prostych kroków. Wypełnić deklarację członkowską, ankietę, dołączyć kopie dokumentów rejestrowych i opłacić składkę członkowską. W przypadku osób prywatnych zamiast dokumentów rejestrowych dołączyć kopię dowodu osobistego.  

Kiedy zostaje się członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej? Po złożeniu wymaganych dokumentów, opłaceniu składki oraz zatwierdzeniu przez uchwałę Zarządu Izby.

Co jest potwierdzeniem członkowstwa w PolskoUkraińskiej Izbie Gospodarczej? Członek PUIG otrzymuje certyfikat przynależności w danym roku kalendarzowym oraz logotypy PUIG do wykorzystania w swoich materiałach informacyjnych i reklamowych.  

Jakie są korzyści płynące z członkostwa w Izbie? • Dostęp do serwisu informacyjnego Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (www, newsletter, magazyn drukowany, e-magazyn) • Automatyczne członkostwo w programie rabatowym – Connect. • Pomoc i wsparcie specjalistów Izby m.in. w kwestiach prawnych, logistycznych. • Specjalne ceny na usługi komercyjne Izby.  

Jakie usługi oferuje Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza? Ze szczegółową ofertą usług Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej można się zapoznać na stronie www.pucc.biz, w zakładce Usługi.  

Ile kosztują usługi Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej? Z cennikiem usług PUIG prosimy zapoznać się na naszej stronie www. pucc.biz , w zakładce Usługi/Cennik.  


Czy Izba informuje o istotnych wydarzeniach gospodarczych? Tak. Izba informuje o bieżących i zbliżających się interesujących wydarzeniach gospodarczych, takich jak targi, misje gospodarcze, konferencje i szkolenia.  

Czym jest Giełda ofert PUIG? To serwis dla członków Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, w którym mogą zaprezentować swoją ofertę handlową.  

Czym jest Dialog ? To platforma komunikacji w postaci newslettera, magazynu drukowanego i e-magazynu rozsyłanego do firm członkowskich i mediów.  

Czym jest newsletter Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej? Jest to newsletter rozsyłany drogą elektroniczną (html5) do Członków Izby oraz przedstawicieli biznesu, administracji i mediów. Tworzony jest co tydzień lub w przypadku ważnych wydarzeń, na bieżąco.  

Co znajduje się w serwisie Twitter ? Na twitterze Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej znajdują się informacje o ważnych wydarzeniach jak targi, misje, sympozja, konferencje i pozostałe.  

Czym jest Facebook Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej? Jest to fansite informujący o wszystkich wydarzeniach związanych z życiem gospodarczym i kulturalnym Polski i Ukrainy.  

Jak można reklamować się na stronie PolskoUkraińskiej Izby Gospodarczej? Wystarczy zapoznać się z ofertą reklamową znajdującą się w zakładce Dialog/Reklama lub skontaktować się z nami pisząc na adres: members@pucc.biz


Warszawa ul. Szpitalna 1 lok 28, 00-020 Warszawa CALL CENTER: +48 663 664 212 tel: +48 22 827 00 81, fax: +48 22 827 10 79 Email: info@pucc.biz • Jacek Piechota, Prezes • Maciej Piłat, Managing Director, maciej.pilat@pucc.biz • Maciej Jaźwiecki, Executive Advisor maciej.jazwiecki@pucc.biz

MEMBERSHIP DEPARTMENT • Marta Wróblewska, Membership Manager marta.wroblewska@pucc.biz • Sławomir Siejka, Membership and Finance Coordinator slawomir.siejka@pucc.biz

MARKETING AND COMMUNICATION DEPARTMENT • Zbigniew Ostrowski, Content Specialist and Fair Coordinator zbigniew.ostrowski@pucc.biz • Dmitrij Schmidt, Content Marketing Specialist dmitrij.schmidt@pucc.biz • Urszula Piękosz, Content Specialist urszula.piekosz@pucc.biz • Adam Żarnoch, Content Specialist adam.zarnoch@pucc.biz

Katowice • Małgorzata Paczocha Czarnik, Manager / Branch Office South Poland malgorzata.paczocha.czarnik@pucc.biz

Ukraina R. Okipnoyi 2, 02-002 Kijów tel: +380 44 568 42 06, fax: +380 44 568 41 67 Email: info.ukraine@pucc.biz • Oleksandr Shlapak, Prezes • Viktoria Ialovienko, Manager / Branch Office Kijów viktoria.ialovienko@pucc.biz • Oleksandr Volkov, Manager / Branch Office Lwów oleksandr.volkov@pucc.biz


POLSKO-UKRAINSKA IZBA GOSPODARCZA / ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРЧА ПАЛАТА / POLISH-UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE CALL CENTER: +48 663 664 212 POLAND: 00-00-020 Warszawa, ul. Szpitalna 1/28-29, t. +48 22 827 00 81, f. +48 22 827 10 79, e. info@pucc.biz UKRAINE: 02002 Kijów, ul. R. Okipnoj 2, t. +380 44 568 42 06, f. +380 44 568 41 67, e. info.ukraine@pucc.biz WWW: www.pucc.biz / FACEBOOK: https://www.facebook.com/PolishUkrainianChamberOfCommerce / TWITTER: https://twitter.com/PolishUkrainian

PUCC Folder  

PUCC Folder